PowerPoint sunusuyla ekran okuyucu kullanmaya başlama

PowerPoint 2016 uygulamasını ekran okuyucu ile kullanma konusunda yardım mı gerekiyor? Klavye kısayollarıyla sununuzu oluşturmak, düzenlemek ve dağıtmak için farklı PowerPoint görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ekran okuyucuları slayt içeriklerine başvurma yöntemleri, içeriğin ne kadarını okudukları ve PowerPoint penceresinin hangi bölümlerini okudukları açılarından farklıdır. Bu konuda, gezinmeyi kolaylaştıracak ipuçları sunulmuştur.

Bu konuda

Başlangıç

Normal görünümde slayt içeriğini okuma

Diğer görünümlerde slayt içeriğini okuma

Belirli ekran okuyucularını kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Başlangıç yapma

Bir sunuyu PowerPoint uygulamasında açtığınızda, odak sununuzdaki ilk slayttadır. Slayt Normal görünümde açılır ve burada düzenlenebilir. JAWS'ta, "Slayt alanı" sözcüklerini duyarsınız. Ekran Okuyucusu'nda, "Düzenleme görünümü" sözcüklerini duyarsınız.

F6 tuşuna her bastığınızda, odak PowerPoint penceresinde aşağıdaki sırayla ilerler:

 1. Durum çubuğu ve yakınlaştırma düğmeleri. Durum çubuğu düğmeleri arasında geçiş yapmak için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. Şerit. Odak şeritte olduğunda, sekmeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın ve şeritteki komutlara geçmek için Tab tuşuna basın.

  Odak bir slayt üzerinde olduğunda, şeritte bir sekme açabilirsiniz: Alt ve sekmenin erişim tuşuna basın:

  • Ş (Giriş)

  • O (Ekle)

  • X (Tasarım)

  • Ç (Geçişler)

  • M (Animasyonlar)

  • Ö (Slayt Gösterisi)

  • R (Gözden Geçir)

  • P (Görünüm).

  Odaklanan nesne türüne bağlı olarak, şerit Resim Araçları, Tablo Araçları, Grafik Araçları, Ses Araçları ve Video Araçları’nı içerebilir.

 3. Notlar bölmesi. Bir slayda konuşmacı notları eklemek için Notlar bölmesine yazın.

  • Notlar bölmesini kapatmak veya yeniden açmak için Alt+P ve O tuşlarına basın

  . Durum çubuğu Notlar bölmesini açıp kapatan bir Notlar kısayolu da içerir.

 4. Küçük Resim bölmesi. Sununuzdaki tüm slaytlarlar arasında gezinmek için küçük resim bölmesinde, Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın. Çoğu ekran okuyucu slaytları başlıkları ve sayılarına göre tanımlar.

  • Bir küçük resimden slayda geçerek içeriğini düzenlemek için F6 tuşuna basın.

Odağı bu alanlarda ters yönde ilerletmek için Shift+F6 tuşlarına basın.

Not :  Slaytlarda çalıştığınız sırada, diğer görev bölmeleri açılabilir. Bu durum, özellikleri kullanmayı zorlaştırabilir. Bu bölmeler arasında geçiş yapmak için de F6 tuşuna basın. Ekran okuyucular bunları bölme adı yerine odakta olan düğmeye veya öğeye göre tanımlayabilir.

Normal görünümde slayt içeriğini okuma

Odak Normal görünümde bir slayt üzerinde olduğunda, slaydın içeriğini düzenleyebilir veya slaydın içeriği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Normal görünüm, küçük resim bölmesini, slayt düzenleme alanını ve notlar bölmesini açar.

 • Normal görünümü görüntülemek için Alt+W ve D tuşlarına basın.

Slayt başlıklarını okuma

Odak küçük resim bölmesindeyken slaytlar arasında geçiş yaptığınızda ekran okuyucular slayt başlıklarını okur. Sonraki veya Önceki slayda gitmek için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın.

İpucu : Bazen ekran okuyucunuz odağı kaybeder ve slayt başlığını okumaz. Böyle bir durumda, odağı PowerPoint penceresinin dışına ve küçük resimlere döndürmek için Alt+Tab tuşlarına iki kez basın.

Yer tutucu içeriğini okuma

Normal görünümde odak bir slayt üzerindeyken yer tutucular için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın:

 • Bir yer tutucudan diğerine geçmek için Tab tuşuna veya Shift+Tab tuşlarına basın.

  Ekran okuyucular yer tutucunun türünü belirler. Örneğin, yer tutucu metin veya alternatif metin içeriyorsa, metin okuyucu metni okur. Medya içeriyorsa, okuyucu medya türünü belirler. JAWS'ta, alternatif metin içermeyen videolar medya olarak tanımlanır. (Ekran Okuyucusu'nda, metin yalnızca seçili olduğunda okunur.)

 • Ekleme noktasını bir yer tutucuya yerleştirmek ve metni düzenlemek veya okunmasını sağlamak için F2 tuşuna basın. Odağı yer tutucuya döndürmek için F2 tuşuna basın.

 • Ekran okuyucunun, arka plan rengi, yazı tipi rengi, boyut ve stil gibi metin biçimlendirme özelliklerini açıklaması için sekme tuşuyla bir yer tutucuya geçip ekran okuyucunuzun kısayolunu kullanın. JAWS'ta Insert+F tuşlarına basın.

Tabloları okuma

Normal görünümde odak bir slayt üzerindeyken tablolar için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın:

 • Tablolar arasında geçiş yapmak için Tab tuşuna veya Shift+Tab tuşlarına basın. Ekran okuyucular, önce sütun başlıklarını ardından hücre içeriklerini okur. (Ekran Okuyucusu'nda, tablo başlıkları ve hücreler yalnızca seçili olduğunda okunur.

 • Ekleme noktasını bir hücreye yerleştirmek için F2 tuşuna basın. Ardından, tek tek hücrelere gitmek için Tab tuşuna basın veya ok tuşlarını kullanın.

 • Odağı tablo yer tutucusuna döndürmek için F2 tuşuna basın.

Grafikleri okuma

Ekran okuyucular grafikleri resim olarak okur; grafiğin adı ve araç ipucu okunur ancak diğer ayrıntılar okunmaz.

Listedeki nesneleri okuma

Seçim bölmesi slayttaki tüm nesneleri oluşturuldukları sırada listeler. Seçim bölmesinde çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

 • Seçim bölmesini açmak için Alt+H, G tuşlarına ve ardından P tuşuna basın. Ekran okuyucular odaktaki nesneyi tanımlar. Bu geçerli slaydınızda seçili bir nesne veya Seçim bölmesindeki Tümünü Göster gibi bir düğme olabilir.

 • Nesneler arasında gezinmek veya nesneleri seçmek için ok tuşlarını kullanın. Slaytta ve Seçim bölmesinde seçili bir nesne.

 • Odağı slayt alanından Seçim bölmesine taşımak için F6 tuşuna basın.

 • Seçim bölmesini kapatmak için Alt+H, G ve ardından P tuşuna basın.

Not : Slayt gösterisinde, ekran okuyucular nesneleri aşağıdan yukarıya doğru okur. Sırayı değiştirmek için Seçim bölmesinde Öne Getir ve Geriye Gönder düğmelerini kullanın.

Diğer görünümlerde slayt içeriğini okuma

PowerPoint, slaytlarla çalışmak için normal görünüm dışında birkaç görünüm daha sağlar. Her görünüm benzersiz olanaklar sunar. Şu görünümler özellikle yararlıdır:

 • Anahat. Slayt içeriğinin yalnızca metin görünümünü sağlar. Anahat Görünümü’nü açmak için Alt+W, P ve ardından O tuşuna basın. Normal görünümde küçük resimler ve anahat arasında geçiş yapmak için Ctrl+Shift+Tab tuşlarına basın. "Anahat sekmesi" ve "Küçük resimler sekmesi" tümceciklerini duyarsınız.

  Not : Ekran Okuyucusu bazen Alt+W, P, O tuşlarına bastığınızda Anahat görünümüne geçtiğinizi belirtmez.

 • Slayt Sıralayıcı. Slaytlarınızı kesmenize, kopyalamanıza, yapıştırmanıza ve yeniden düzenlemenize olanak verecek şekilde yatay olarak görüntüler. Ekran okuyucular slaytları sayılarına ve başlıklarına göre tanımlar. Slayt Sıralayıcısı görünümünü açmak için Alt+W tuşlarına basın. Normal görünüme dönmek için Alt+W, L tuşlarına basın.

 • Okuma. Bir sunuyu gözden geçirmek için Slayt gösterisi’ne benzer bir yol sunar ancak tam ekran değildir. Okuma Görünümü’nü açmak için Alt+W, D tuşlarına basın. Önceki görünüme dönmek için Esc tuşuna basın.

 • Asıl Slayt. Tüm slaytlarınıza uygulanan tasarım değişiklikleri yapmanızı sağlar. Asıl Slayt görünümünü açmak için Alt+W, M tuşlarına basın. Asıl Slayt sekmesi (Alt + M) şeritteki Dosya ve Giriş sekmeleri arasına eklenir. Asıl Slayt görünümünü kapatmak için Alt+M, C tuşlarına basın.

 • Slayt Gösterisi. Slaytlarınızın tam ekran görünümünü sağlar. Bir slayt gösterisi başlatmak için F5’e basın. İlerletmek için, N tuşuna, Ara çubuğuna veya Page Down tuşuna basın. Geri dönmek için, P tuşuna, Backspace tuşuna veya Page Up tuşuna basın. Bitirmek için Esc tuşuna basın. Daha fazla bilgi için bkz. Sununuzu iletmek için klavye kısayollarını kullanma.

Belirli ekran okuyucularını kullanma

PowerPoint popüler ekran okuyucusu JAWS ile çalışır. Ayrıca Window-Eyes ve Windows ile birlikte gelen Ekran Okuyucusu ile çalışır.

Aşağıdaki bölümlerde bu ekran okuyucuları PowerPoint ile kullanmayla ilgili ipuçları vardır.

JAWS

JAWS, özellikle PowerPoint'te çalışmayla ilgili yardım sağlar. JAWS penceresinde F1 tuşuna basın. Ara kutusuna PowerPoint yazın.

JAWS, ekleme noktasını açıklama metnine getirdiğinizde açıklamaları okur. JAWS, grafiklerin veya SmartArt grafiklerinin içeriğini okuyamaz, slaytlarda videoları ve sesleri ayırt edemez.

JAWS, slayt düzenleme görünümlerini adlarıyla tanımlayamaz. Örneğin, odağı Slayt Sıralayıcısı görünümüne veya Notlar sayfasına taşıdığınızda JAWS “Menülerden çıkılıyor” der. Anahat Görünümü’ne geçtiğinizde, JAWS slayt numarası ve başlığı yerine "Boş" derse, odağı başka bir pencereye kaydırmayı ve PowerPoint'e döndürmeyi deneyin. Bunu Alt+Tab tuşlarına iki kez basarak yapabilirsiniz.

Sanal İmleci kapatmanız gerekiyorsa Insert+Z tuşlarına basın.

Window-Eyes

Slayt Gösterisi görünümünde slaytların okunması için Ctrl+Shift+A tuşlarına basarak Gözatma görünümünü açın. Slaydın tüm içeriğinin okunması için Ctrl+Shift+R tuşlarına basın.

Gözatma Modu'nu kapatmak için Ctrl+Shift+A tuşlarına basın.

Ekran Okuyucusu

Pek çok nesne türü için Ekran Okuyucusu nesne türünü ve varsa alternatif metni okur.

Ekran Okuyucusu, metin biçimlendirmesini, animasyonları ve geçişleri okumaz. Açıklamaları, grafikleri, üst bilgileri veya alt bilgileri de okumaz.

Ekran Okuyucusu yalnızca Okuma Görünümü’ndeki slayt başlıklarını okur. Ekran Okuyucusu Slayt Gösterisi görünümünde slayt içeriklerini okumaz.

Odak küçük resim bölmesindeyken slayt numarasını ve “Resim” sözcüğünü duyarsınız. Odak bir slaydın üzerinde olduğunda, slayt numarasını ve “Slayt” sözcüğünü duyarsınız.

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla bilgi

Ekran okuyucu kullanarak sunu oluşturma

Sununuzu oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×