PowerPoint sununuza ses ekleme

PowerPoint sununuza müzik, anlatım veya ses parçası gibi bir ses öğesi ekleyebilirsiniz. Sesleri kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Notlar : 

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. (PowerPoint 2016) Kayıt sekmesinin Ekle grubunda Sesi Otomatik Yürüt seçeneğinin altındaki oka tıklayın.

  (NetworkSolutionsBP-Verify-1-3) Ekle sekmesinin Medya grubunda Ses seçeneğinin altındaki oka tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızdan veya bir ağ paylaşımından ses eklemek için Bilgisayarımdaki Ses’e tıklayın, istediğiniz ses klibini bulun ve seçin, sonra da Ekle’ye tıklayın.

  • Kendi sesinizi kaydetmek ve eklemek için, Ses Kaydet’e tıklayın (PowerPoint 2016’da) veya Ses Kaydet’e tıklayın (NetworkSolutionsBP-Verify-1-3’te) ve Ses Kaydet kutusunda Kayıt düğmesine PowerPoint Ses Kaydet Düğmesi tıklayarak konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir.

  Ses simgesi ve denetimler

 4. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Slaytta ses klibi simgesini Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses Araçları'nın altında, Kayıttan Yürüt sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Başlangıç listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklayarak başlatmak için Başlangıç listesinde aşağıdakileri yapın.

   • (PowerPoint 2016) Tıklandığında öğesini seçin.

   • (PowerPoint 2013) Tıklanınca öğesini seçin.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Slaytlarda Yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür’ü seçin.

   Not : Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

 • Slayt üzerinde ses simgesini seçin ve sonra ses simgesinin altındaki Yürüt/Duraklat düğmesine tıklayın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli : Yalnızca ses klibini otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya klibi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirebilmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses klibi simgesine Ses klibi simgesi tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Kayıttan Yürütme sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda, Ses seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızdan veya bir ağ paylaşımından ses eklemek için, Dosyadan Ses seçeneğine tıklayın, dosyayı içeren klasörü bulun ve eklemek istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

  • Küçük resimler arasından ses eklemek için, Küçük Resim Sesi’ne tıklayın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz ses klibini bulun ve slayda eklemek için tıklayın.

  • Kendi sesinizi kaydetmek ve eklemek için, Ses Kaydet’e tıklayın ve Ses Kaydet kutusunda Kayıt düğmesine PowerPoint Ses Kaydet Düğmesi tıklayarak konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

  Ses simgesi ve denetimleri slaytta gösterilir.

  Ses simgesi ve denetimler

 4. Normal görünümünde ya da Slayt Gösterisi görünümünde, müziği veya diğer sesleri çalmak için simgeye ve Yürüt seçeneğine tıklayın.

 1. Slaytta ses klibi simgesini Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses Araçları'nın altında, Kayıttan Yürüt sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Başlangıç listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklayarak başlatmak için Başlangıç listesinde Tıklanınca seçeneğine tıklayın.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Başlangıç listesinde Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür onay kutusunu seçin.

   Not : Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

 • Slaytta, ses simgesinin altındaki Yürüt/Duraklat düğmesine tıklayın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli : Yalnızca ses klibini otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya klibi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirebilmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses klibi simgesine Ses klibi simgesi tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Kayıttan Yürütme sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Medya Klipleri grubunda Ses seçeneğinin altındaki oka tıklayın.

  Ses menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızdan veya bir ağ paylaşımından ses eklemek için, Dosyadan Ses seçeneğine tıklayın, dosyayı içeren klasörü bulun ve eklemek istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

  • Küçük resimler arasından ses eklemek için, Clip Organizer’dan Ses öğesine tıklayın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz ses klibini bulun ve slayda eklemek için tıklayın.

  • Bilgisayarınızda çalıştırılan bir CD’den ses çalmak için, CD Ses Kaydı Çal seçeneğine tıklayın, başlangıç ve bitiş zamanlarıyla diğer çalma seçeneklerini belirtin, ardından Tamam’a tıklayın.

  • Kendi sesinizi kaydetmek ve eklemek için, Ses Kaydet’e tıklayın ve iletişim kutusunda Kayıt düğmesine PowerPoint Ses Kaydet Düğmesi tıklayarak konuşmaya veya kendi sesinizi çalmaya başlayın.

  Slayt üzerinde bir ses Simge resmi simgesi gösterilir.

 1. Slaytta ses simgesini Simge resmi seçin.

 2. Ses Araçları’nın altında, Seçenekler sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaydınızı gösterirken ses klibinin otomatik olarak başlatılması için, Ses Çal listesinde Otomatik Olarak seçeneğine tıklayın.

  • Slayttaki ses klibini el ile tıklatarak başlatmak için Ses Çal listesinde Tıklandığında seçeneğine tıklayın.

  • Sununuzdaki slaytlarda tıkladığınızda bir ses klibinin çalmasını sağlamak için, Ses Çal listesinde Slaytlarda yürüt’e tıklayın.

  • Ses klibinin siz durdurana kadar çalmasını sağlamak için, Durdurulana Kadar Döndür’ü seçin.

   Not : Sesi döndürdüğünüzde, siz sonraki slayda ilerleyinceye kadar sürekli çalar.

Sesin siz durdurana kadar yinelenmesini veya sunu süresince çalmasını sağlamak için, durdurma seçeneklerini belirtmeniz gerekir.

 1. Ses dosyasının ne zaman durdurulacağına ilişkin ayarları belirlemek için, Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon’a tıklayın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 2. Özel Animasyongörev bölmesi alanında, Özel Animasyon listesinde seçili olan sesin sağ tarafındaki oka tıklayın ve sonra da Efekt Seçenekleri’ne tıklayın.

 3. Efekt sekmesinde, Yürütmeyi durdur’un altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaytta tek fare tıklamasıyla ses dosyasını durdurmak için Tıklanınca seçeneğine tıklayın.

  • Bu slayttan sonra ses dosyasını durdurmak için Geçerli slayttan sonra seçeneğine tıklayın.

  • Ses dosyasını birkaç slayt boyunca yürütmek için, Sonra’ya tıklayın ve ardından dosyanın yürütüleceği toplam slayt sayısını ayarlayın.

   Not : Yukarıdaki seçeneklerin son ikisi için, sesin belirtilen slaytların görüntülenme süresi kadar uzun olması gerekir. Ses dosyasının uzunluğunu, Ses Ayarları sekmesindeki Bilgi’nin altında görebilirsiniz.

 • Slaytta, ses simgesine Simge resmi çift tıklayın.

Önemli :  Yalnızca sesi otomatik olarak yürütülecek şekilde ayarladıysanız veya sesi yürütmek üzere tıklayacak başka bir denetim, örneğin bir tetikleyici oluşturduysanız bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici, slaydınızda bulunan ve tıkladığınızda bir eylem gerçekleştirmek üzere ayarlanmış bir öğe, örneğin bir resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusudur.) Ses simgesinin, siz slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece Normal görünümünde her zaman gösterileceğini aklınızda bulundurun.

 1. Ses simgesine Simge resmi tıklayın.

 2. Ses Araçları’nın altındaki Seçenekler sekmesinin Ses Seçenekleri grubunda, Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

Ayrıca bkz.

Mac için PowerPoint 2016’da slayt gösterinize ses ekleme

Slayt gösteriniz boyunca müzik çalma

PowerPoint'te desteklenen video ve ses dosyası biçimleri

Slayt görüntülendiğinde müzik veya diğer sesleri otomatik olarak yürütme

Ses klibi kırpma

Ses klibini silme

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×