PowerPoint sununuza ses ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

PowerPoint sununuza müzik, anlatım veya ses biti gibi bir ses öğesi ekleyebilirsiniz. Kaydedebilmek ve herhangi bir ses duymak için yürütebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Notlar : 

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. (PowerPoint 2016) Kayıt sekmesinde, Ekle grubunda, otomatik yürütme sesaltındaki oku tıklatın.

  (NetworkSolutionsBP-Verify-1-3) Ekle sekmesinde, medya grubunda, Sesaltındaki oku tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızda veya ağ paylaşımından ses eklemek için Bilgisayarımdaki sestıklatın, bulmak istediğiniz ses klibini seçin ve Ekle' yi tıklatın.

  • Kayıt ve kendi ses eklemek için Ses Kaydet ( PowerPoint 2016) veya Kayıt ses (içinde NetworkSolutionsBP-Verify-1-3), tıklatın ve Ses Kaydet kutusunda kayıt düğmesi PowerPoint Ses Kaydet Düğmesi başlamak için tıklatın konuşmayı veya kendi Ses yürütülüyor.

  Slaytta ses simgesi ve denetimleri görünür.

  Ses simgesi ve denetimleri

 4. Normal görünümünde veya Slayt gösterisi görünümünde, simgeyi tıklatın ve müzik veya diğer sesleri çalmak için Yürüt ' ü tıklatın.

 1. Slaytta, ses klibi simgesi Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses araçları' nın altında Kayıttan Yürüt sekmesinde, Ses seçenekleri grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlat listesinde, slayt gösterisi tıklattığınızda ses klibini otomatik olarak başlayacak şekilde otomatik olarak' ı tıklatın.

  • Slaytta, Başlat listesinde, tıklattığınızda ses klibini el ile başlatmak için aşağıdakileri yapın.

   • (PowerPoint 2016) Tıklatıldığındaseçin.

   • (PowerPoint 2013) Tıklatıldığındaseçin.

  • Sununuzdaki slaytları tıklatırken ses klibini çalabilirsiniz için Yürütme genelinde slaytlarıseçin.

  • Ses klibi durdurmak sürekli kadar yürütmek için durdurulana kadar dön'ıseçin.

   Not : Ne zaman, döngü ses, bir sonraki slayda ilerletir kadar sürekli olarak çalınır.

 • Slaytta, ses simgesini seçin ve sonra ses simgesi altındaki Yürüt/Duraklat düğmesini tıklatın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli : Yalnızca ses klibini otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlarsanız veya başka türde bir küçük çalmak için tıklanacak tetikleyici gibi denetim oluşturduysanız, bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici slaydınızda, bir resim, şekil, düğme, paragraf metin veya düğmeyi tıklattığınızda, eylem ayarlayabileceğiniz metin kutusu gibi bir şey bağlıdır.) Slaydın dışına sürükleyin sürece ses simgesini her zaman görünür olduğunu unutmayın.

 1. Ses klibi simgesi Ses klibi simgesi ' ı tıklatın.

 2. Ses araçları' nın altında Kayıttan Yürüt sekmesinde Ses seçenekleri grubunda Gösteri sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda, Ses seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızda veya ağ paylaşımından ses eklemek için ses dosyası'ndan' ı tıklatın, dosyayı içeren klasörü bulun ve ardından eklemek istediğiniz dosyayı çift tıklatın.

  • Küçük resimden ses eklemek için Küçük resim Sesi'nitıklatın, Küçük resim Görev Bölmesi'nde ve tıklatıp slayda ekleme ses klibini bulun.

  • Kayıt ve kendi ses ekleme, Ses Kaydet'itıklatın ve Ses Kaydet kutusunda kayıt düğmesi PowerPoint Ses Kaydet Düğmesi başlamak için'konuşmayı veya kendi Ses yürütülüyor.

  Slaytta ses simgesi ve denetimleri görünür.

  Ses simgesi ve denetimleri

 4. Normal görünümünde veya Slayt gösterisi görünümünde, simgeyi tıklatın ve müzik veya diğer sesleri çalmak için Yürüt ' ü tıklatın.

 1. Slaytta, ses klibi simgesi Ses klibi simgesi seçin.

 2. Ses araçları' nın altında Kayıttan Yürüt sekmesinde, Ses seçenekleri grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlat listesinde, slayt gösterisi tıklattığınızda ses klibini otomatik olarak başlayacak şekilde otomatik olarak' ı tıklatın.

  • Slaytta, Başlat listesinde, düğmeyi tıklattığınızda ses klibini el ile başlatmak için Tıklatın' ı tıklatın.

  • Ses klibini Başlat listesinde, sununuzdaki slaytları tıklatırken çalmak için slaytlarda Yürüt' ı tıklatın.

  • Ses klibi durdurmak sürekli kadar yürütmek için durduruldu kadar dön onay kutusunu seçin.

   Not : Bir sesi döngüye girdiğinde, bir sonraki slayda ilerleme sürekli kadar oynatılır.

 • Slayt üzerinde ses simgesi altındaki Yürüt/Duraklat düğmesini tıklatın.

  ses klibinizi yürütme

Önemli : Yalnızca ses klibini otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlarsanız veya başka türde bir küçük çalmak için tıklanacak tetikleyici gibi denetim oluşturduysanız, bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici slaydınızda, bir resim, şekil, düğme, paragraf metin veya düğmeyi tıklattığınızda, eylem ayarlayabileceğiniz metin kutusu gibi bir şey bağlıdır.) Slaydın dışına sürükleyin sürece ses simgesini her zaman görünür olduğunu unutmayın.

 1. Ses klibi simgesi Ses klibi simgesi ' ı tıklatın.

 2. Ses araçları' nın altında Kayıttan Yürüt sekmesinde Ses seçenekleri grubunda Gösteri sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Normal görünümde, ses eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya klipleri grubunda, Sesaltındaki oku tıklatın.

  Ses menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgisayarınızda veya ağ paylaşımından bir ses eklemek için Dosyadan Ses'itıklatın, dosyayı içeren klasörü bulun ve ardından eklemek istediğiniz dosyayı çift tıklatın.

  • Küçük resimden ses eklemek için Clip Organizer'dan Ses'itıklatın, Küçük resim Görev Bölmesi'nde ve tıklatıp slayda ekleme ses klibini bulun.

  • Bilgisayarınızda çalışan bir CD'den ses çalmak için CD Ses Kaydı Çal, select başlangıç ve bitiş saatleri ve diğer Yürüt seçeneklerini tıklatın ve Tamam' ı tıklatın.

  • Kayıt ve kendi ses ekleme, Ses Kaydet'itıklatın ve iletişim kutusunda, kayıt düğmesi PowerPoint Ses Kaydet Düğmesi başlamak için tıklatın konuşmayı veya kendi Ses yürütülüyor.

  Slayt üzerinde ses Simge görüntüsü simgesi görüntülenir.

 1. Slayt üzerinde ses simgesi Simge görüntüsü seçin.

 2. Ses araçlarıaltında Seçenekler sekmesindeki, Ses seçenekleri grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ses Çal listede, slayt gösterisi tıklattığınızda ses klibini otomatik olarak başlayacak şekilde otomatik olarak' ı tıklatın.

  • Slaytta, Ses Çal listesinde, tıklattığınızda ses klibini el ile başlatmak için Tıklatıldığında' yı tıklatın.

  • Ses Çal listesinde, sununuzdaki slaytları tıklatırken ses klibini yürütmek için slaytlarda Yürütseçeneğini tıklatın.

  • Ses klibi durdurmak sürekli kadar yürütmek için Durdurulana kadar dön' ı seçin.

   Not : Bir sesi döngüye girdiğinde, bir sonraki slayda ilerleme sürekli kadar oynatılır.

Ses, durdurma kadar yineleyin veya sunu boyunca çalmak için Durdur seçenekleri belirtmeniz gerekir.

 1. Ses dosyasını, animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda verirse ayarlarını için Özel Animasyontıklatın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 2. Özel Animasyon görev bölmesi, Özel Animasyon listesinde seçili sesi sağındaki oku tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri' ni tıklatın.

 3. Efekt sekmesinde yürütmeyi durduraltında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slayt üzerinde ses dosyasını bir fare tıklatma ile durdurmak için tıklatın' ı tıklatın.

  • Ses dosyasını slayttan sonra durdurmak için Geçerli slayttan sonra'ıtıklatın.

  • Ses dosyası için birkaç slayt çalmak için arkasınatıklayın ve sonra dosyayı yürütmek slaytları toplam sayısını ayarlayın.

   Not : Yukarıdaki son iki seçenek için ses slaytların belirtilen görüntü uzun olmalıdır. Ses dosyasını bilgilerialtında Ses ayarları sekmesinde uzunluğunu görebilirsiniz.

 • Slayt üzerinde ses simgesi Simge görüntüsü çift tıklatın.

Önemli : Yalnızca sesle otomatik olarak ayarlarsanız veya başka türde bir ses çalmak için tıklanacak tetikleyici gibi denetim oluşturduysanız, bu seçeneği kullanın. (Tetikleyici slaydınızda, bir resim, şekil, düğme, paragraf metin veya düğmeyi tıklattığınızda, eylem ayarlayan metin kutusu gibi bir şey bağlıdır.) Slaydın dışına sürükleyin sürece ses simgesi her zaman Normal Görünümü'nde görünür olduğunu unutmayın.

 1. Simge görüntüsü ses simgesini tıklatın.

 2. Ses araçlarıaltında Seçenekler sekmesinde, Ses seçenekleri grubunda, Gösteri sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

Ayrıca bkz.

Mac için PowerPoint 2016'da slayt gösterinizi ses ekleme

Slayt gösteriniz boyunca müzik çalma

PowerPoint'te desteklenen video ve ses dosyası biçimleri

Slayt görüntülendiğinde müzik veya diğer sesleri otomatik olarak yürütme

Ses klibi kırpma

Ses klibi silme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×