PowerPoint slaydı ekleme veya katıştırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Belgenizin içeriği ve Microsoft Office PowerPoint sunusunun içeriği arasında dinamik bir bağlantı oluşturmak istediğinizde, içeriği nesne olarak ekleyin. İçeriği yapıştırma (CTRL+V tuşlarına basarak) işleminin tersine, bağlantılı veya katıştırılmış bir nesne olarak eklediğinizde söz konusu içerikle özgün program içinde çalışabilirsiniz.

Slaydı belgeye bir PowerPoint nesnesi olarak eklediğinizde, Microsoft Office Word slaydı çift tıkladığınızda PowerPoint'i çalıştırır, slayt ile çalışmak için PowerPoint komutlarını kullanabilirsiniz.

PowerPoint sunusunun tümünü nesne olarak eklediğinizde, belgede yalnızca bir slayt görüntülenir. Diğer slaytları görüntülemek için PowerPoint nesnesini çift tıklatın ve slayt gösterisini çalıştırmak için ENTER tuşuna basın.

Bağlantılı nesne ile katıştırılmış nesne arasındaki temel farklar, verilerin depolanacağı yerler ile hedef dosyaya yerleştirildikten sonra verinin güncelleştirilme yönteminde ortaya çıkar.

Belgeye nesnenin bağlantısını da kopyasını da yerleştirebilirsiniz. Bu yolla bağlama ve katıştırma teknolojisini destekleyen herhangi bir programdaki nesneleri (bağlantı ve katıştırma nesnesi veya OLE) ekleyebilirsiniz.

Örneğin, aylık bir durum raporu bir PowerPoint slaydında ayrı olarak tutulan bilgileri içerebilir. Raporu slayda bağlarsanız, kaynak dosya her güncelleştirildiğinde rapordaki veriler de güncelleştirilir. Slaydı rapora katıştırdığınızda, raporunuz verilerin statik bir kopyasını içerir.

Bir Windows için Office belgesindeki bağlı ve ekli nesneler

1. Katıştırılmış nesne

2. Bağlantılı nesne

3. Kaynak dosya

Bir nesne bağlandığında, bilgiler kaynak dosya değiştirildiğinde güncelleştirilebilir. Bağlantılı veriler kaynak dosyada depolanır. Word dosyası ya da hedef dosya yalnızca kaynak dosyanın konumunu depolar ve bağlantılı verilerin bir sunumunu görüntüler. Dosya boyutuna dikkat etmeniz gereken durumlarda bağlantılı nesneleri kullanın.

Bağlama, bağımsız olarak işlenmiş bilgileri (örneğin, farklı bir bölüm tarafından toplanan veriler) dahil etmek istediğinizde ve Word belgesinde bilgileri güncel tutmak istediğinizde de yararlıdır.

Bir PowerPoint nesnesini katıştırdığınızda, Word dosyasındaki bilgiler kaynak PowerPoint dosyasını değiştirdiğinizde değişmez. Katıştırılmış nesneler Word dosyasının bir parçası haline gelir ve eklenmelerinden sonra bir daha kaynak dosyanın parçası olamaz.

Bilgilerin tümü tek bir Word belgesinde toplandığından, bilgilerin kaynak dosyadaki değişiklikleri göstermesini istemediğiniz veya belge alıcılarının bağlı bilgilerin güncelleştirilmesiyle ilgilenmesini istemediğiniz durumlarda katıştırma işlemi oldukça kullanışlıdır.

Sayfanın Başı

Bağlantılı veya katıştırılmış nesne ekleme

Bir veya daha fazla slaydı bağlayabilir veya katıştırabilirsiniz. Belgenize bir PowerPoint sunu nesnesi katıştırdığınızda, belgedeki sunu nesnesini çift tıklattığınızda Word PowerPoint slayt gösterisini çalıştırır. Belge içindeki sunuyu düzenleyemezsiniz. Sunu nesnesi yalnıza katıştırılabilir, bağlanamaz.

 1. Hem Word belgesini, hem de içinden bağlantılı veya katıştırılmış nesne oluşturmak istediğiniz slaytları içeren PowerPoint sunusunu açın.

 2. PowerPoint'e geçiş yapın ve ardından istediğiniz sununun tamamını veya slaytları seçin.

  Not : Slaytları seçmek için Slayt Sıralayıcısı görünümünde istediğiniz slaydı tıklatın. Bir slayt aralığı seçmek için ilk ve son slayt aralıklarını tıklatırken, ÜSTKRTR tuşuna basılı tutun. Yan yana olmayan birden fazla slaydı seçmek için istediğiniz slaytları tıklatırken, CTRL tuşuna basılı tutun.

 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Word belgesine geçiş yapın ve bilginin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Giriş sekmesinin Pano grubunda, Yapıştır'ın altındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Yapıştır'a tıklayın.

 6. Olarak listesinde Microsoft PowerPoint sunusu veya Microsoft PowerPoint slayt nesneyiseçin.

 7. Katıştırılmış nesne ekleme veya nesneyi bir bağlantı eklemek için Bağlantı Yapıştır ' ı seçin ve Tamam' ı için Yapıştır ' ı seçin.

Alternatif olarak, aşağıdaki gibi nesneye bağlantı ekleyebilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinde, metin grubunda Nesneyanındaki oku tıklatın ve sonra nesneyiseçin.

 2. Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın ve sununuzun konuma göz atın.

 3. Dosyaya Bağla'ya da simge olarak göster'iseçin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bağlantılı nesneleri güncelleştirme

Varsayılan olarak, bağlantılı nesneler otomatik olarak güncelleştirilir. Yani, siz Word dosyasını her açtığınızda veya Word dosyası açıkken kaynak PowerPoint dosyasını her değiştirişinizde, Word bağlanan bilgileri güncelleştirir. Ancak, bağlantılı nesnenin güncelleştirilmemesi veya yalnızca belgeyi okuyan el ile güncelleştirmeyi seçmesi halinde bağlantılı nesnelerin ayarlarını tek tek değiştirebilirsiniz.

Word'ün açtığınız tüm belgelerdeki bağlantıları otomatik olarak güncelleştirmesini de önleyebilirsiniz. Bunu, güvenilir olmayan bir kaynağa ait dosyalardaki belgelerin güncelleştirilmelerini önlemek üzere güvenlik amacıyla yapabilirsiniz.

Önemli : Bağlantılı nesneler içeren bir belge açtığınızda Word sizden bağlanan dosyalara ait verilerin bulunduğu belgeyi güncelleştirmenizi isteyecektir. Söz konusu bağlanan dosyaların güvenilir olmayan bir kaynağa ait olduğundan şüpheleniyorsanız iletideki Hayır'ı tıklatın.

Ayrıca, bağlantılı nesne ve bu nesnenin kaynak PowerPoint dosyası arasındaki bağlantıyı kalıcı bir biçimde kesebilirsiniz. Bağlantı kesildiğinde, belgedeki nesneyi bir daha düzenleyemezsiniz, söz konusu belge PowerPoint içeriğinin resmi haline gelir.

Bağlantılı nesneyi el ile güncelleştirme

 1. Bağlantılı nesneyi sağ tıklatın, bağlantılı slayt veya Bağlantılı sunu nesneyitıklatın ve sonra bağlantılar' ı tıklatın.

 2. El ile güncelleştirmek istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve sonra Seçilen bağlantı yöntemini güncelleştirmealtında el ile güncelleştirme' yi tıklatın.

Bağlantılı nesnenin güncelleştirilmesini önleme

 1. Bağlantılı nesneyi sağ tıklatın, bağlantılı slayt veya Bağlantılı sunu nesneyitıklatın ve sonra bağlantılar' ı tıklatın.

 2. Güncelleştirilmesini önlemek istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve sonra Seçilen bağlantı yöntemini güncelleştirmealtında Kilitli onay kutusunu seçin.

Not : Bağlantıyı kilidini açmak için Kilitli onay kutusunu temizleyin.

Word'ün bağlantıları otomatik olarak güncelleştirmesini tüm belgelerde önleme

 1. Dosya sekmesinde Seçenekler'e tıklayın.

 2. Gelişmiş'i tıklatıp, Genel bölümüne gidin.

 3. Açılışta otomatik bağlantıları güncelleştir onay kutusunu temizleyin.

Bağlantılı nesne ile kaynağı arasındaki bağlantıyı kesme

 1. Bağlantılı nesneyi sağ tıklatın, bağlantılı slayt veya Bağlantılı sunu nesneyitıklatın ve sonra bağlantılar' ı tıklatın.

 2. Kesmek istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve sonra Bağlantıyı Kes'itıklatın.

Sayfanın Başı

Bağlı veya katıştırılmış nesneleri değiştirme

 1. Bağlantılı nesneyi sağ tıklatın ve sonra bağlantılı slayt veya Bağlantılı sunu nesneyitıklatın.

 2. Nesnenin katıştırılmış veya bağlı bir nesne olup olmamasına göre veya Bağlantıyı Aç'ı tıklatıp istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Nesne katıştırıldıysa, değişiklikler yalnızca belgenin kopyasında, nesne bağlıysa söz konusu değişiklikler kaynak dosyada yapılır.

Sayfanın Başı

Bağlantılı veya katıştırılmış nesne ekleme

Bir veya daha fazla slaydı bağlayabilir veya katıştırabilirsiniz. Belgenize bir PowerPoint sunu nesnesi katıştırdığınızda, belgedeki sunu nesnesini çift tıklattığınızda Word PowerPoint slayt gösterisini çalıştırır. Belge içindeki sunuyu düzenleyemezsiniz. Sunu nesnesi yalnıza katıştırılabilir, bağlanamaz.

 1. Hem Word belgesini, hem de içinden bağlantılı veya katıştırılmış nesne oluşturmak istediğiniz slaytları içeren PowerPoint sunusunu açın.

 2. PowerPoint'e geçiş yapın ve ardından istediğiniz sununun tamamını veya slaytları seçin.

  Not : Slaytları seçmek için Slayt Sıralayıcısı görünümünde istediğiniz slaydı tıklatın. Bir slayt aralığı seçmek için ilk ve son slayt aralıklarını tıklatırken, ÜSTKRTR tuşuna basılı tutun. Yan yana olmayan birden fazla slaydı seçmek için istediğiniz slaytları tıklatırken, CTRL tuşuna basılı tutun.

 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Word belgesine geçiş yapın ve bilginin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Giriş sekmesinin Pano grubunda, Yapıştır'ın altındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Yapıştır'a tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 6. Microsoft Office PowerPoint nesne olarak listeden seçin.

 7. Katıştırılmış bir nesneyi eklemek için Yapıştır'ı, nesneye bağlantı eklemek için Bağ Yapıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bağlantılı nesneleri güncelleştirme

Varsayılan olarak, bağlantılı nesneler otomatik olarak güncelleştirilir. Yani, siz Word dosyasını her açtığınızda veya Word dosyası açıkken kaynak PowerPoint dosyasını her değiştirişinizde, Word bağlanan bilgileri güncelleştirir. Ancak, bağlantılı nesnenin güncelleştirilmemesi veya yalnızca belgeyi okuyan el ile güncelleştirmeyi seçmesi halinde bağlantılı nesnelerin ayarlarını tek tek değiştirebilirsiniz.

Word'ün açtığınız tüm belgelerdeki bağlantıları otomatik olarak güncelleştirmesini de önleyebilirsiniz. Bunu, güvenilir olmayan bir kaynağa ait dosyalardaki belgelerin güncelleştirilmelerini önlemek üzere güvenlik amacıyla yapabilirsiniz.

Önemli : Bağlantılı nesneler içeren bir belge açtığınızda Word sizden bağlanan dosyalara ait verilerin bulunduğu belgeyi güncelleştirmenizi isteyecektir. Söz konusu bağlanan dosyaların güvenilir olmayan bir kaynağa ait olduğundan şüpheleniyorsanız iletideki Hayır'ı tıklatın.

Ayrıca, bağlantılı nesne ve bu nesnenin kaynak PowerPoint dosyası arasındaki bağlantıyı kalıcı bir biçimde kesebilirsiniz. Bağlantı kesildiğinde, belgedeki nesneyi bir daha düzenleyemezsiniz, söz konusu belge PowerPoint içeriğinin resmi haline gelir.

Bağlantılı nesneyi el ile güncelleştirme

 1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' nın üzerine ve Dosyalarına Bağlantıları Düzenle'yitıklatın.

 2. El ile güncelleştirmek istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve ardından Seçilen bağlantı için güncelleştirme yöntemi'nin altında El ile güncelleştirme'yi tıklatın. Veya CTRL+ÜSTKRTR+F7 tuşlarına basın.

Bağlantılı nesnenin güncelleştirilmesini önleme

 1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' nın üzerine ve Dosyalarına Bağlantıları Düzenle'yitıklatın.

 2. Güncelleştirilmesini önlemek istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve Seçilen bağlantı için güncelleştirme yöntemi'nin altında Kilitli onay kutusunu seçin. F11 tuşuna da basabilirsiniz.

Not : Bağlantının kilidini açmak için bağlantılı nesneyi tıklatıp, CTRL+ÜSTKRTR+F11 tuşlarına basın.

Word'ün bağlantıları otomatik olarak güncelleştirmesini tüm belgelerde önleme

 1. düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra Word Seçenekleri' ni tıklatın..

 2. Gelişmiş'i tıklatıp, Genel bölümüne gidin.

 3. Açılışta otomatik bağlantıları güncelleştir onay kutusunu temizleyin.

Bağlantılı nesne ile kaynağı arasındaki bağlantıyı kesme

 1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' nın üzerine ve Dosyalarına Bağlantıları Düzenle'yitıklatın.

 2. Kesmek istediğiniz bağlantıyı, ardından Bağlantıyı Kes'i tıklatın. Veya CTRL+ÜSTKRTR+F9 tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Bağlı veya katıştırılmış nesneleri değiştirme

 1. Nesneyi sağ tıklatın ve sonra bağlantılı sunuyu veya Slayt nesneyitıklatın.

 2. Nesnenin katıştırılmış veya bağlı bir nesne olup olmamasına göre veya Bağlantıyı Aç'ı tıklatıp istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Nesne katıştırıldıysa, değişiklikler yalnızca belgenin kopyasında, nesne bağlıysa söz konusu değişiklikler kaynak dosyada yapılır.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×