PowerPoint'in önceki sürümlerinde oluşturulmuş sunularla çalışmak için PowerPoint 2007'yi kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, açma, düzenleme ve başka bir PowerPoint sürümünde oluşturulan sunuları dönüştürmek için Microsoft Office PowerPoint 2007 kullanarak hakkındadır.

Bu makalede

Uyumluluk modu genel bakış

Uyumluluk modunu açma

Uyumluluk modunu kapatma

Uyumluluk modunda olup olmadığını belirleme

Uyumluluk modunda farklı davranan sunu bileşenleri

Sununuzu PowerPoint 2007'ye dönüştürme

PowerPoint 2007 sunusunu PowerPoint'in önceki sürümleriyle uyumluluğunu denetleme

Neden bir seçenek veya komutu kullanılamıyor?

Uyumluluk modu genel bakış

Uyumluluk modu düzenleme işlevsellik kaybı engeller ve PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2007' den önceki sürümlerini kullanan kişilerle işbirliği yapmak kolaylaştırır. Metin ve nesneleri, örneğin şekiller veya SmartArt grafikleri, resimleri veya bit eşlemler dönüştürülür işlevsellik kaybı oluşabilir. Veya, örneğin, daha sonra bu metnin bir resme dönüştürülür ve metne animasyon eklemiş olduğunuz, animasyon kaybolur.

PowerPoint 97-2003 dosyaları ile uyumlu olmayan bir efekt gibi içerik ekleme olabilecek PowerPoint 2007 içinde özellikleri tarafından engelleniyor Office PowerPoint 2007 PowerPoint 97 – 2003 (.ppt) dosyaları arasındaki uyumluluk uyumluluk modu zorlar. PowerPoint 2007 Uyumluluk Modu'nda siz açabilir ve PowerPoint 2007 dosyalarını dönüştürme olmadan PowerPoint 97-2003 dosyaları kaydetme olmasını sağlar.

Uyumluluk modunda, açma, düzenleme ve PowerPoint 97 – 2003 Sunuları kaydetmek, ancak tüm yeni PowerPoint 2007 özelliklerini kullanmak kullanamazsınız. Aşağıdakilerden herhangi birini yaptığınızda PowerPoint 2007içinde uyumluluk modu tetiklenir:

 • PowerPoint 97 – 2003 (.ppt) biçiminde kaydedilmiş olan bir dosyayı açın.

 • PowerPoint 2007 dosya biçimi Kaydetkullanarak bir PowerPoint 97-2003 dosya biçimine dönüştürün.

 • Tüm sunuları PowerPoint 97-2003 biçiminde kaydetmek için PowerPoint 2007 ayarlayın.

PowerPoint 2007 (.pptx) dosyası bir PowerPoint 97-2003 Sunusu (.ppt) dosyası olarak kaydettiğinizde, PowerPoint 2007 olası uyumluluk sorunları belirlemek için Uyumluluk Denetleyicisi otomatik olarak çalışır. Uyumluluk Denetleyicisi PowerPoint 2007' den önceki PowerPoint sürümleri ile uyumlu herhangi bir içerik hakkında sizi uyarır.

PowerPoint'in önceki sürümlerini kullanan diğer kişilerin düzenleme veya PowerPoint 2007 sununuzu ile çalışacak şekilde gerekiyorsa, uyumluluk modunda kalır. Aksi takdirde, böylece tüm PowerPoint 2007içinde kullanılabilir yeni özelliklerini kullanabilirsiniz sununuzu dönüştürmek için PowerPoint 2007 gerekir.

Uyumluluk modunu açma

Önceki bir sürümünde kullanılacak yeni PowerPoint 2007 sunu oluşturduğunuzda, dosyayı PowerPoint 97-2003 biçiminde kaydederek Uyumluluk modunu kapatabilirsiniz.

 1. Yeni bir sunu açın.

 2. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Farklı Kaydet'itıklatın.

 3. PowerPoint 97-2003 sunusu' ı tıklatın.

 4. Dosya adı kutusunda, sununuzun adını yazın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Önemli : Bu özelliklerden PowerPoint 2007ilişkili verileri içeren bir PowerPoint 97 – 2003 dosyayı kaydederseniz, veriler kalıcı olarak kaybolur şekilde aşağıdaki özellikleri PowerPoint 2007içinde kullanılamaz:

 • Sunu yayınlama

 • Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi

 • Yayımlama ve abone olma

 • Gözden geçirme için gönder

Uyumluluk modunu kapatma

PowerPoint'in önceki bir sürümünde oluşturulmuş bir sunuyu açtığınızda, uyumluluk modunda açılır. Dosyayı PowerPoint 2007 biçiminde kaydederek Uyumluluk modunu kapatabilirsiniz.

 1. PowerPoint'in önceki bir sürümünde oluşturulan sunuyu açın.

 2. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Farklı Kaydet'itıklatın.

 3. PowerPoint Sunusu (*.pptx)tıklatın.

 4. Dosya adı kutusunda, sununuzun adını yazın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Uyumluluk modunda olup olmadığını belirleme

Uyumluluk modunda varsa:

 • Uyumluluk moduPowerPoint 2007 penceresinin başlık çubuğu içinde dosya adının yanındaki köşeli ayraç içinde görünür.

 • Bazı Seçenekler veya komutları kullanılamaz.

 • Bir "x" dosya adı uzantısını sonunda görünmez. Örneğin, .pptx ile biten bir dosya PowerPoint 2007 dosya dır, .ppt ile biten bir dosya PowerPoint 2007 dosya biçiminde kaydedilmedi.

Uyumluluk modunda farklı davranan sunu bileşenleri

Farklı davranan veya Uyumluluk Modu'nda çalışırken kullanılamayan sunu bileşenlerinin listesi verilmiştir.

PowerPoint 2007 bileşeni

Uyumluluk modundaki davranış

Diyagramlar

Bunları SmartArt grafikleri veya şekilleri dönüştürme sürece resmine dönüştürülür diyagramları düzenlenemez. Varolan diyagramları dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için Varolan diyagrama dönüştürmekonusuna bakın.

Gölgeler

Açık dış gölgeler düzenleyebileceğiniz koyu gölgelere dönüştürülür.

Şekillerdeki ve metindeki gradyan anahatlar

Kullanılamaz.

Başlık ve gövde yazı tipleri

Başlık ve gövde yazı tipleri statik biçimlendirmeye dönüştürülür. Ardından PowerPoint 2007 dosyayı yeniden ve farklı bir stilde kullanıyorsanız, başlık ve gövde yazı tipleri otomatik olarak değişmez.

Girinti düzeyleri

Bazı girinti düzeyleri kullanılamaz.

Birden fazla metin sütunu

Kullanılamaz.

yer tutucular içindeki şekilleri

Kullanılamaz.

Üstü çizili veya üstü çift çizili metin

Kullanılamaz.

Simgeler

Kullanılamaz.

Gölge, yansıma ve parlaklık gibi metin efektleri

Kullanılamaz.

Temalar

Bazı temalar şekiller ve görüntülere etkinleştirmek için yer tutucuları neden olabilir.

WordArt Hızlı Stilleri

Kullanılamaz.

Sununuzu PowerPoint 2007 için dönüştürme

Artık, birlikte çalıştığınız kişiler için PowerPoint 2007 yükselttiyseniz veya PowerPoint 2007tam işlevselliğini istediğiniz çünkü Uyumluluk Modu'nda çalışmanız gerekiyorsa, PowerPoint 97 – 2003 sununuzu PowerPoint 2007 dosyasına dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme Sunusu (.pptx) PowerPoint 2007 dosya olarak kaydeder. Sunuyu dönüştürülür, artık özgün dosya biçiminde kullanılabilir değil, ancak erişiminiz sonra tüm yeni ve geliştirilmiş özellikler ve İşlevler için o PowerPoint 2007 sunar ve daha küçük dosya boyutu.

İpucu : Dönüştürmeden önce özgün dosya biçiminde sununun bir kopyasını tutmak isterseniz, önceki sürüm dosyayı farklı bir adla Sunuyu kaydetme biçimlendirin. Bir dosyayı dönüştürdüğünüzde, özgün dosya üzerine yazılır.

 1. PowerPoint 2007içinde PowerPoint 2007 biçimine dönüştürmek istediğiniz sunuyu açın.

  Sunuyu uyumluluk modunda otomatik olarak açılır.

 2. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Dönüştür' ü tıklatın. Sunuları dönüştürmeyle ilgili bir ileti alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

  Sunuları yeniden dönüştürmeyle ilgili iletiyi görmek istemiyorsanız, belgeleri dönüştürme hakkında yeniden sorma onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

PowerPoint 2007 sunuyu PowerPoint'in önceki sürümleriyle uyumluluğunu denetleme

PowerPoint 2007 sununuzu PowerPoint'in önceki sürümlerinde azaltılmış işlevsellik veya uygunluk neden uyumluluk sorunları olmadığından emin olmak için Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırabilirsiniz. Uyumluluk Denetleyicisi olası uyumluluk sorunları sununuzda bulur ve böylece bunları düzeltebilirsiniz bir rapor oluşturmanıza yardımcı olur.

Önemli : Sunuyu PowerPoint 97-2003 dosya biçiminde (.ppt) yeni PowerPoint 2007 XML tabanlı dosya biçimini (.pptx) yerine nerede, PowerPoint 2007, Uyumluluk Modu'nda sununuz üzerinde çalışırken, sunuyu kaydettiğinizde Uyumluluk Denetleyicisi otomatik olarak çalışır.

İki farklı tür Uyumluluk Denetleyicisi iletisi vardır:

 • İleti en yaygın türünü PowerPoint 2007 sununuzu PowerPoint'in önceki bir sürümünde açtığınızda, kaybedersiniz, işlevselliği düzenleme bildirir. Örneğin, PowerPoint 97-2003 biçiminde SmartArt grafiğine içeren PowerPoint 2007 sunu kaydetme ve sonra bu dosyayı PowerPoint 2007' den önceki bir PowerPoint sürümünde açın, SmartArt grafiği resme değiştirir. Bununla birlikte, siz dosyayı yeniden PowerPoint 2007 içinde düzenleme veya SmartArt Grafik resim yeniden boyutlandırma açarsanız, SmartArt grafiğinize düzenlemeye devam edebilirsiniz. "Da önceki PowerPoint sürümleri" iletinin metninde görüntülenir.

 • İleti ikinci türünü işlevselliği kalıcı olarak kaybolur bildirir. Örneğin, özel düzendeki yer tutucu metni değiştirirseniz, bu yer tutucu metni kalıcı olarak kaybolur.

Uyumluluk Denetleyicisi iletisi hakkında daha fazla bilgi için Yardım düğmesi resmi Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusundaki Yardım' ı tıklatın.

Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırma

 1. Uyumluluk için denetlemek istediğiniz sunuyu açın.

 2. düğme resmi Microsoft Office düğmesinetıklayın, hazırla' nın üzerine ve sonra Uyumluluk Denetleyicisi'ni Çalıştır'ıtıklatın.

  Not : Sununuzu, Microsoft Office PowerPoint Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusunda her kaydedişinizde uyumluluk denetlemek için PowerPoint 97-2003 biçimlerinde kaydederken uyumluluğu denetle onay kutusunu seçin.

Neden bir seçenek veya komutu kullanılamıyor?

Çoğu durumda, bir seçeneği veya komutu kullanılamıyorsa, uyumluluk modunda olduğunuz bir gösterge budur. Belirli, edilmek uyumluluk modunda olduğunu doğrulayın. Bu belirledikten sonra uyumluluk modunda, PowerPoint 2007 dosya sunuya dönüştürmeolduğunuz ve sonra komutu veya seçeneğini kullanmak için kullanılabilir duruma gelir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×