PowerPoint 2007 ve PowerPoint Viewer 2007 için komut satırı anahtarları

Bu maddede, Microsoft Office PowerPoint 2007 ve Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007'nin başlama şeklini özelleştiren anahtarların ve parametrelerin nasıl ekleneceği gösterilmektedir. Office PowerPoint 2007'yi çalıştıran komut POWERPNT.exe'dir ve Office PowerPoint Viewer 2007'yi çalıştıran komut ise PPTVIEW.exe'dir.

Bu maddede

Komutlar, anahtarlar ve parametreler nedir?

Bir anahtarın Çalıştır komutuna eklenmesinden sonra kullanılması

Bir anahtarı tekrar kullanmak üzere bir kısayolun oluşturulması

Office PowerPoint 2007 için kullanılabilir anahtarlar ve parametreler

Office PowerPoint Viewer 2007 için kullanılabilir anahtarlar ve parametreler

Komutlar, anahtarlar ve parametreler nedir?

Anahtar, POWERPNT.exe veya PPTVIEW.exe komutunun nasıl yürütüleceğini belirtir. Ana komutun arkasından bir boşluk ve bir kesme işaretinden (/) sonra anahtarı adı ve ardından parametre olarak adlandırılan bir veya birden fazla özel yönerge gelir. Office PowerPoint 2007'yi her başlattığınızda, örneğin POWERPNT.exe komutunu çalıştırdığınızda, genelde komutu yazmazsınız, hatta görmezsiniz. Office PowerPoint 2007'nin ve Office PowerPoint Viewer 2007'nin başlama biçimlerini, POWERPNT.exe veya PPTVIEW.exe komutuna anahtar olarak adlandırılan alt komutlar ve parametreler ekleyerek değiştirebilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki komut Office PowerPoint 2007'nin başlatılmasının ve özel bir şablon ile yeni bir sununun oluşturulmasının komutunu verir.

Şablon parametreli PowerPoint komut satırı anahtarı /N

1. POWERPNT.exe komutu PowerPoint'ı başlatır.

2. /N anahtarı Office PowerPoint 2007'yi yeni bir sunum ile başlatır.

3. Yol\şablonadı.potx parametresi yeni sununun temel aldığı şablonun adını belirtir — şablonadı.potx.

Sayfanın Başı

Bir anahtarın Çalıştır komutuna eklenmesinden sonra kullanılması

Not : Bu prosedürü Office PowerPoint Viewer 2007'ye eklemek için, POWERPNT.exe yerine PPTVIEW.exe'yi aşağıdaki adımlarda gösterildiği gibi kullanın.

Önce, bilgisayarınızda POWERPNT.exe dosyasının konumunu bulun. Office PowerPoint 2007'yi kurarken varsayılan klasör konumlarını kabul ettiyseniz, POWERPNT.exe dosyası C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe konumundadır.

POWERPNT.exe dosyasını bu konumda bulamazsanız, dosyayı arattrın ve tam konumunu not edin.

 1. Aşağıdakilerden bir tanesini yapın:

  • Microsoft Windows Vista    

   • Başlat düğme görüntüsü 'ı tıklatın, imleci Tüm Programlar'a yöneltin, Donatılar'ı tıklatın ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.

  • Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Sunucusu 2003    

   • Başlat'ı tıklatın ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.

 2. Çalıştır iletişim kutusuna " (çiftli tırnak) ve POWERPNT.exe dosyasının tam yolunu yazın ve ardından tekrar " yazın veya Gözat'ı tıklatıp dosyanın konumu seçin; tırnak işaretleri otomatik olarak eklenecektir.

 3. Kapatan tırnak işaretinden sonra bir boşluk bırakıp anahtarı ve varsa parametreyi yazın. Örneğin şunu yazabilirsiniz:

  "C:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Yol\şablonadı.potx"

  Not : 

  • Anahtarlar ve parametrelerde küçük/büyük harf duyarlılığı bulunmaz, örneğin /N ile /n aynı fonksiyonlara sahiptir.

  • Anahtardan ve her parametreden (eğer varsa) önce bir boşluk bırakmayı unutmayın.

 4. Parametre bilgisayarınızdaki bir yolsa, bunu çiftli tırnak işareti içinde yazın (örneğin, "parametre").

Office PowerPoint 2007'yi tekrar başlattığınızda normal olarak başlar. Tekrarlanan kullanımlarınızda özelleştirilmiş başlatma biçiminizi oluşturmak için bir sonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

Bir anahtarı tekrar kullanmak üzere bir kısayolun oluşturulması

Not : Bu prosedürü Office PowerPoint Viewer 2007'ye uygulamak için, POWERPNT.exe komutu yerine PPTVIEW.exe komutunu aşağıdaki adımlardaki gibi kullanın.

Önce, bilgisayarınızda POWERPNT.exe dosyasının konumunu bulun. Office PowerPoint 2007 'yi kurarken varsayılan klasör konumlarını kabul ettiyseniz, POWERPNT.exe dosyası C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\POWERPNT.exe konumundadır.

POWERPNT.exe dosyasını bu konumda bulamazsanız, dosyayı arattırın ve tam konumunu not edin.

 1. Windows masaüstünü sağ tuş ile tıklatın, Yeni'ye yönlendirin ve sonra da kısayol menüsünde Kısayol'a tıklatın.

 2. Kısayol Oluşturma Sihirbazında, Öğenin konumu yazın kutusuna "(çift tırnak işareti) POWERPNT.exe dosyasının tam konumunu ve ardından da tekrar" yazın veya Gözat'ı tıklatıp dosyanın konumu seçin, tırnak işaretleri otomatik olarak eklenecektir..

 3. Kapatan tırnak işaretlerinden sonra bir boşluk bırakıp anahtarı ve varsa parametreyi yazın. Örneğin şunu yazabilirsiniz:

  "C:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Yol\şablonadı.potx"

  Not : 

  • Anahtarlar ve parametrelerde küçük/büyük harf duyarlılığı bulunmaz, örneğin /N ile /n aynı fonksiyonlara sahiptir.

  • Anahtardan ve her parametreden (eğer varsa) önce bir boşluk bırakmayı unutmayın.

  • Parametre bilgisayarınızdaki bir yolsa, bunu çiftli tırnak işareti içinde yazın (örneğin, "parametre").

 4. Sonraki'ni tıklatın.

 5. Bu kısayol için bir ad girin kutusuna kısayolun adını yazın ve sonra da Bitir'i tıklatın.

  Sihirbaz masaüstüne kısayolu oluşturur.

 6. Office PowerPoint 2007'yi bu özel şekilde başlatmak istediğinizde kısayolu çift tıklatın.

  İpucu : Kısayolu Windows'un Başlat menüsüne eklemek için, kısayolu sağ tuş ile tıklatın ve sonra da kısayol menüsünde Başlat menüsüne ekle'yi tıklatın.

Çeşitli kısayollar oluşturabilirsiniz, programı başlattığınızda bunların her biri farklı anahtarlar ve parametreler uygular.

Sayfanın Başı

Office PowerPoint 2007 için kullanılabilir anahtarlar ve parametreler

Notlar : 

 • Bir kerede sadece tek bir anahtar kullanabilirsiniz. PowerPoint'ı birden fazla anahtar ile başlatmak mümkün değildir.

 • Yol veya dosya adında boşluklar varsa tırnak işaretlerinin kullanılması gerekir. Tırnak işaretlerinin bir zararı yoktur; bunların kullanılması önerilir.

Anahtar veya parametre

İşlem

/B

PowerPoint'ı boş bir sunu ile başlatma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

PowerPoint'ı özel bir dosyayı açarak başlatma ve Microsoft Windows NetMeeting konferansını da başlatma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingSunusu.pptx

Not : Bu anahtarı bir dosya belirtmeden kullanırsanız, PowerPoint hiç bir sunuyu açmadan başlar ve NetMeeting konferansı başlatılmaz.

/EMBEDDING

PowerPoint'ı Office PowerPoint 2007 program penceresini görüntülemeden başlatma. Geliştiriciler bu anahtarı eklentileri test ederken kullanırlar.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /EMBEDDING

/M MACRO

Belirli bir sunuda bir makroyu çalıştırma

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M dosyam.pptm "Makrom"

"Makrom", dosyam.pptm dosyası içindeki bir makrodur.

/N

PowerPoint'ı başlama ve yeni bir sunu oluşturma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Yol\şablonadı.potx"

Bu örnek yeni sununun temel alındığı şablonun adını gösterir — şablonadı.potx.

Şablona bir ad verilmezse, PowerPoint boş şablon tabanlı yeni bir sunu başlatır (bunun etkisi /N anahtarının bir şablon adı olmaksızın kullanılması ile aynıdır).

/O

PowerPoint'ı başlatılma ve açılacak dosyaların bir listesinin belirtme.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O dosyaadı1.pptx, dosyaadı2.pptx

/P

Varsayılan ayarları kullanılarak sununun varsayılan yazıcıda yazdırma.

/P anahtarını kullandığınızda, yazdırmadan önce PowerPoint Yazdır iletişim kutusunu gösterir. Seçenekleri seçtikten sonra ve OK'yi tıklattıktan sonra, iletişim kutusu kapanır, PowerPoint dosyayı yazdırır ve ardından kapanır. PowerPoint'ı hiç görmek istemiyorsanız, bunun yerine /PT (Print To) anahtarını kullanın.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /P "Dosyam.pptx"

/PT

Varsayılan ayarları kullanarak sunuyu belirlenen yazıcıda yazdırma.

PowerPoint'ı hiç görmek istemiyorsanız /PT (Print To) anahtarını kullanın.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PT "Yazıcınınadı" "" "" "Dosyam.pptx"

YazıcınınAdı, Ad kutusunda Yazıcı'da Yazdır iletişim kutusunda görünen yazıcının adıdır. Boş tırnak işaretleri gereklidir; YazıcınınAdı ve PPTX dosyasının yolunun dışındaki tırnak işaretleri, iki adda boşlukların olması durumunda gereklidir, fakat bunların kullanılması genelde iyi bir fikirdir.

/PMO

Belirtilen dosyayı yazdırma, fakat Yazdır iletişim penceresini gösterme.

/P anahtarını kullandığınızda, PowerPoint yazdırmadan önce Yazdır iletişim penceresini gösterir. Seçenekleri seçtikten ve OK'yi tıkladıktan sonra, iletişim penceresi kapanır ve PowerPoint dosyayı yazdırır ve kapanır. PowerPoint'ı hiç görmek istemiyorsanız bunun yerine /PT (Print To) anahtarını kullanın.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PMO "Dosyam.pptx"

/RESTORE

PowerPoint'ı, anormal bir şekilde kapanmadan önceki durumuna geri getirme. PowerPoint tekrar başlatıldığında, kapanmadan önceki programın ve sunuların durumunun bazı görünümlerini kurtarmaya çalışır.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /RESTORE

/S

Belirtilen sunu dosyasını bir sunu olarak açma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Sunu.pptx"

Sayfanın Başı

Office PowerPoint Viewer 2007 için kullanılabilir anahtarlar ve parametreler

Not : Yol veya dosya adında boşluklar varsa tırnak işaretlerinin kullanılması gerekir. Tırnak işaretlerinin bir zararı yoktur; bunların kullanılması önerilir.

Anahtar veya parametre

İşlem

/D

Bir sunu bittiğinde iletişim kutusunu gösterme.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/L

Bir metin dosyası içinde bulunan PowerPoint sunularının oynatma listesini okuma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /L "Oynatma_Listeniz.txt "

Not : Oynatma listesi dosyası sunu dosyası adlarının bir listesidir (önünde gereken yol bulunur). Oynatma listesi dahilinde bağımsız sunulara ek komut satırı anahtarları eklemek mümkün değildir.

/N#

Sunuyu 1. slayt yerine belirli bir slayt numarasından başlayarak açma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Sunu.pptx"

Bu örnek Sunu.pptx dosyasını 5. slayttan başlayarak açar.

/S

Office PowerPoint Viewer 2007'yi başlangıç ekranını göstermeden açma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Sunuyu yazıcıya gönderme ve dosyayı yazdırma.

Örneğin: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Sunu.pptx"

Bu örnek Sunu.pptx dosyasını yazdırır.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×