Power View'da görüntüler

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Resimler, Excel'deki bir Power View sayfasına veya SharePoint'te Power View'a görsellik katmak için mükemmel olur. Şunları yapabilirsiniz:

 • Arka plan olarak filigran gibi veya tasarım öğesi olarak şirket logosu gibi statik resimler ekleme.

 • Raporunuzda görüntülediğiniz veriye bağlanmış veriye bağlı resimler ekleme.

Arka plan resmi eklenmiş bir Power View sayfası
Spor dallarının resimleri bir döşeme kapsayıcısındaki spor etkinliklerine filtre uygular. Dilimleyicideki bayrak resimleri tüm sayfayı filtre uygular.

Bu makalede

Power View'a statik resimler ekleme

Arka plan resmi ekleme

Resim ekleme

Power View'da veriye bağlı resimler kullanma

Bir döşeme kapsayıcısında sekmeler olarak resimler

Bir karttaki resimler

Bir dilimleyicideki değer olarak resimler

Power View'da kullanmak üzere Power Pivot görüntü özelliklerini ayarlama

Power Pivot uygulamasında varsayılan resmi ayarlama

Sıralama düzenini denetleme

Veriye bağlı resimler için kaynaklar

Dış bir sitedeki resimler

Veri modelinde depolanmış resimler

Bir SharePoint klasöründeki resimler

Power View'a statik resimler ekleme

Tasarım veya tanımlama amaçlarıyla resimler ve arka plan resimler ekleyebilirsiniz. Resimler ve arka plan resimleri bir çalışma kitabının ya da raporun her sayfasında veya görünümünde tekrarlanmaz. Benzersiz resimler kullanabilir veya onları her sayfada ya da görünümde tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Arka plan resmi ekleme

 1. Excel'deyseniz, bir Power View sayfasında bulunduğunuzdan emin olun. Değilseniz, Ekle > Power View'e gidin.

 2. Power View sekmesi > Arka Plan Resmi bölümü > Resim Ayarla.

  Uzat, Döşe veya Ortala'yı resmin konumunu ayarlayabilirsiniz.

 3. Geçirgenliği ayarlayın. Oran ne kadar yüksek olursa, resim o kadar şeffaf olur (o kadar daha az görünür).

Resim ekleme

 1. Bir Power View sayfasındaki boş bir tuvalde, Power View sekmesi > Ekle > Resim'de.

 2. Resme gidin ve 'ı tıklatın.

 3. Resim sayfada göründükten sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Taşıyın: Resmi seçin ve ardından işaret eden el imlecini görene kadar kenara doğru gidin.

   Power View'da işaret eden el imleci

  • Yeniden boyutlandırın: Resmi seçin ve ardından çift başlı ok imlecini görene kadar ortadaki ve kenar köşelerindeki boyutlandırma tutmaçlarının üzerine gelin.

   Power View'da çift başlı ok boyutlandırma imleci

Sayfanın Başı

Power View'da veriye bağlı resimler kullanma

Veriye bağlı resimler veri modelinizdeki verilerin bir parçasıdır. Örneğin, şirketinizdeki çalışanların veya ürünlerinizin fotoğrafları olabilir.

Raporunuzu daha anlamlı ve çekici kılacak şekilde bu resimleri Power View'da kullanabilirsiniz:

Power View'da resim kullanabilmeniz için uygulamasında bazı özellikler ayarlamanızPower Pivot gerekebilir. Veriye bağlı resimler veri modelinizin içinde veya dışında olabilir. Bunların kaynağının neresi olduğu, onları kullanma biçiminizi etkiler.

Bir döşeme kapsayıcısında sekmeler olarak resimler

Power View'da spor dalı resmini içeren döşeme kapsayıcısı
Spor dallarının resimleri (bu örnekte hız pateni) bu döşeme kapsayıcısında çubuk grafiğe filtre uygular.

Power View'da döşemeler dinamik gezinme şeridi içeren kapsayıcılardır. Döşemeler filtre görevi görür; döşemenin içindeki içeriğe sekme şeridinde seçili değere kadar filtre uygularlar. Resimler döşemelerde harika sekmeler oluştururlar.

 1. Bir Power View sayfasında veya görünümünde, döşemede olmasını istediğiniz bir görsel öğe oluşturun.

 2. Resim alanını Döşeme şekli kutusuna sürükleyin.

Power View, sekme şeridindeki resimlerle döşemeleri oluşturur.

Döşemeleri kullanarak çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Power View'da Döşemeler bölümünü okuyun.

Bir karttaki resimler

Power View'da bayrak resimli kartlar
Bu kartlar her ülke için bir bayrak resmi ve madalya sayısını göstermektedir.
 1. Bir Power View sayfasında, kartta olmasını istediğiniz alanları ekleyin.

 2. Tasarım sekmesi > Tablo > Kart'ta.

Power View, iki özel durum dışında, alanları Alanlar kutusunda sıralandıkları gibi düzenler:

 • Varsayılan alan başlık olarak görüntülenir.

 • Varsayılan resim büyüktür ve dikkat çekecek şekilde görüntülenir.

Power View'da kartlar bölümünü okuyun.

Bir dilimleyicideki değer olarak resimler

Resimli dilimleyici Power View'da diğer görsel öğelere filtre uygular
Farklı spor dallarının resimleri soldaki dilimleyicide filtre görevi görür. Dilimleyici pateni göstermek için bu sayfadaki tüm görsel öğelere filtre uygular.
 1. Bir Power View sayfasında veya görünümünde, boş tuvali tıklatın.

 2. Alan Listesi'nde, resimlerinizi içeren alanın kutusunu işaretleyin.

 3. Power View o resimlerle bir tablo oluşturur.

 4. Tasarım sekmesi > Dilimleyici’de.

  İpucu : Dilimleyici gri renkli ise, tabloda birden fazla alanınız olup olmadığına bakın. Bir dilimleyiciyi, yalnızca tek bir alana sahip bir tablodan oluşturabilirsiniz.

 5. Dilimleyicide resimleri tıklattığınızda, o resimle ilişkili değere kadar sayfaya filtre uygulanır.

Power View'da dilimleyiciler bölümünü okuyun.

Sayfanın Başı

Power View’da kullanmak için Power Pivot’ta görüntü özelliklerini ayarlama

Power Pivot uygulamasında varsayılan resmi ayarlama

Verileriniz Excel'de ise Power Pivot uygulamasında varsayılan bir resim ayarlayabilirsiniz. Varsayılan resimler bir karta eklendiklerinde daha büyük olur ve daha fazla öne çıkacak şekilde yerleştirilirler. Varsayılan resim olarak ayarlanması için, resimlerin (veya resimlerin bağlantılarının) bir tabloda benzersiz olmaları gerekir, yani her satır farklı bir resim içermelidir.

 1. Excel > Veri Modelini Yönet’te Power Pivot sekmesinde.

  Power Pivot sekmesini görmüyor musunuz? Power Pivot öğesini etkinleştirin.

 2. Gelişmiş > Tablo Davranışı'nı tıklatın.

 3. Bir Satır Tanımlayıcısı ayarlayın; örneğin, benzersiz bir Kimlik içeren bir sütun. Satır Tanımlayıcısı sütunundaki değerler benzersiz olmalıdır.

 4. Varsayılan Resmi resim sütununuzun adına ayarlayın.

İpucu :  Bir Varsayılan Etiket de ayarlarsanız, kutucuk kapsayıcısındaki görüntünün altında görünür.

Power View raporları için tablo davranışı özelliklerini yapılandırma hakkında bilgi edinin.

Sıralama düzenini denetleme

Varsayılan bir resim ayarlamanın başka bir avantajı da resimlerin sıralama düzenini kontrol edebilmenizdir. Varsayılan olarak, dilimleyicilerdeki ve döşemelerdeki resimler resmin dosya adına göre sıralanır, ancak bir resmi varsayılan resim olarak tanımlarsanız ve Satır Tanımlayıcısı sütununa göre sıralanır. Başka bir sütunu Varsayılan Etiket sütunu olarak tanımlarsanız, resimler o sütundaki değerlere göre sıralanır.

Verileriniz Excel'de, resimler ise satırlarını benzersiz olduğu bir tabloda ise, sıralama düzenini başka bir alana ayarlayabilirsiniz.

 1. Power Pivot sekmesinde Veri Modelini Yönet.

  Power Pivot sekmesini görmüyor musunuz? Power Pivot öğesini etkinleştirin.

 2. Resimleri veya resim URL'lerini içeren sütunu tıklatın.

 3. Giriş sekmesi >Sütuna Göre Sırala'da.

 4. Resim sütunu Sırala kutusundadır.

 5. Ölçüt kutusunda, resimleri sıralamak için kullanacağınız sütun adını seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Veriye bağlı resimler için kaynaklar

Power View raporunuzdaki resimler çeşitli kaynaklardan olabilir:

Dış bir sitedeki resimler

Resimler bir dış sitede olduğunda, Power View resimlere anonim olarak erişir, dolayısıyla resimler anonim erişime izin veriyor olmalıdır. Vermiyorsa, bir rapor okuyucusunun resimleri görüntüleme izni olsa dahi, resimler görülemez.

Dış sitedeki resimlere ilişkin yordam SharePoint'teki resimler için de kullanılabilir; tabi URL bir SharePoint sitesine değil, bir dış siteye aittir.

Bir dış sitedeki bir dizi resme erişiminiz olduğunu ve Excel'de bir tabloda resim adları içeren bir sütununuz olduğunu varsayalım. Resimlerin bağlantılarını yönetmenin en esnek yolu, resim adını ve resimlerin dış sitedeki konumunun URL'sini getirmek için hesaplanmış bir sütun oluşturmaktır.

 1. Dış sitenin URL'sini kopyalayın.

 2. Excel > Veri Modelini Yönet’te Power Pivot sekmesinde.

  Power Pivot sekmesini görmüyor musunuz? Power Pivot öğesini etkinleştirin.

 3. Sütun Ekle sütununda boş bir hücrenin içini tıklatın, ardından eşittir işaretini (=), tırnak işaretleri (“”) içine alarak URL'yi ve köşeli parantez ([]) içine alarak da resim sütununun adını yazın. Örneğin:

  =”http://contoso.com/resimler” & [ResimSütunAdı]

 4. Power Pivot sütundaki her hücreyi URL ve resmin adı ile doldurur.

 5. Sütun başlığını tıklatın, sağ tıklatın, Sütunu Yeniden Adlandır'ı tıklatın ve sütuna açıklayıcı bir ad verin.

 6. Bunun işe yaradığından emin olmak için değerlerden birini kopyalayıp bir tarayıcıda Adres kutusuna yapıştırın. Resim görüntülenmelidir.

Not : Dış resimler Office 365'te Power View sayfalarında görüntülenemez. Resimlerin veri modelindeki bir tabloda depolanması gerekir.

Veri modelinde depolanmış resimler

Resimleri veri modeline almanın çeşitli avantajları vardır:

 • Çalışma kitabı tamamlanmıştır. Çevrimdışına alabilir ve resimleri görmeye devam edebilirsiniz.

 • Resimler Office 365'te Power View sayfalarında görünür.

Resimlerin İkili veri türünde bir sütunda olması gerekir. Resimleri Power Pivot uygulamasında göremezsiniz; sütundaki her alanda sadece “İkili Veri” yazar. Ancak alanı Power View'a eklediğinizde, resimler orada görüntülenir.

Önemli :  Bir İkili sütunundaki resimler Power View'daki Alan Listesi'nde ancak, temeldeki tabloda Satır Tanımlayıcısı sütunu varsa görünür. Power View raporları için tablo davranışı özelliklerini yapılandırma hakkında bilgi edinin.

SQL Server erişiminiz varsa, SQL Server görüntüleri getirmek ve sonra modelinize karşıya yükleme. Bu Microsoft Web günlüğü postasına, bkz: Power Pivot ile resim ekleme: Olimpiyatları Excel 2013'te Power View ile görselleştirme, daha fazla bilgi.

Not :  Power View resim olarak OLE nesnelerini desteklemez.

Yani, resimleri Access'ten modelinize aktaramazsınız, çünkü Access resimleri OLE nesneleri olarak depolar.

Bir SharePoint klasöründeki resimler

SharePoint'te Power View kullanıyorsanız (Excel'de Power View değil), bir SharePoint klasöründeki resimlere, dış bir sitede bağladığınız gibi bağlantı yapabilirsiniz.

Not : Excel'de masaüstünüzde, Power View sayfaları bir SharePoint sitesinde depolanmış resimleri yalnızca o resimler anonim erişime izin veriyorsa görüntüleyebilir; çoğu SharePoint yapılandırması ise buna izin vermez. Dolayısıyla, çalışma kitabınızı okuyanların ve sizin resimleri doğrudan SharePoint sitesinde görüntüleme izinleriniz varsa, Excel'de Power View bunları görüntülemeyebilir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×