Power View: Verilerinizi incelemek, görselleştirme ve sunma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli : Power View ve Power Pivot Office Professional Plus ve Office 365 Professional Plus sürümleri ve Excel 2013'ün tek başına sürümündeki kullanılabilir. Power Pivot'a sahip Excel 2010 Çalışma kitapları, bazı Excel 2013 sürümlerinde çalışmazokuyun. Office'in hangi sürümünü kullanmakta olduğunuz görmek ister misiniz?

Power View, ihtiyaca göre anlık raporlar oluşturmayı kolaylaştıran etkileşimli bir veri araştırma, görselleştirme ve sunma aracıdır. Power View Microsoft Excel 2013'ün bir özelliğidir, Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition için SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services Eklentisinin bir parçası olarak Microsoft SharePoint Server 2010 ve 2013 sürümlerinde de bulunur.

Bkz. Excel 2013'te ve SharePoint Server'da Power View'daki yenilikler.

Power View ve Power Pivot videolarını izleyin

power view'da bir sütun grafiğiyle eşleme

Bu makalede ayrıca

Power View ile çalışmaya başlama

Power View için veri kaynakları

Grafikler ve başka görseller oluşturma

Verileri filtreleme ve vurgulama

Dilimleyiciler

Sıralama

SharePoint'teki Power View'da birden çok görünüm içeren raporlar

Power View raporlarını paylaşma

Excel'de Power View’u paylaşma

SharePoint raporlarında Power View’u (RDLX dosyaları) paylaşma

Power View raporlarını yazdırma

Power Pivot’ta Power View raporlama özelliklerini ayarlama

Performans

Power View, Rapor Oluşturucusu ve Rapor Tasarımcısı karşılaştırması

Power View hakkında daha fazla bilgi

Excel ve SharePoint'te Power View

Excel'de Power View

SharePoint'te Power View

Power View ile çalışmaya başlama

Power View'un iki sürümü vardır:

Power View'un iki sürümünde de Silverlight'ın bilgisayarda yüklü olması gerekir.

Power View RDLX dosyasını Excel'de açamazsınız veya Power View sayfaları içeren bir Excel XLSX dosyasını SharePoint’teki Power View'da açamazsınız. Ayrıca grafikleri veya diğer görselleri RDLX dosyasından Excel çalışma kitabına kopyalayamazsınız.

Power View sayfaları içeren Excel XLSX dosyalarını şirket içindeki ya da Office 365'teki SharePoint sunucusuna kaydedebilir, bu dosyaları SharePoint'te açabilirsiniz. SharePoint Server 2013'teki Excel'de veya Office 365'teki SharePoint Online'da Power View hakkında daha fazla bilgi edinin.

Power View için veri kaynakları

Excel 2013'te, veri sağ Excel'de temeli olarak Power View Excel ve SharePoint için kullanabilirsiniz. Ne zaman tablo ekleme ve bunları, Excel'de veri modeli oluşturma arka planda arasında ilişki oluşturma. Veri modeli tabloları ve görev ilişkileriyle ilgili işlevler ile süreçler arasındaki gerçek dünya ilişkilerini yansıtan topluluğudur — Örneğin, nasıl ürünleri ilişkili olduğu Envanter ve Satışlar ile. Power View raporlar için daha gelişmiş bir veri modeli yapmak için değiştirerek ve bu aynı Excel'de Power Pivot veri modeli geliştirme, devam edebilirsiniz.

Power View ile şu verilerle etkileşebilirsiniz:

Sayfanın Başı

Grafikler ve başka görseller oluşturma

Power View'da, tablo ve matrislerden pasta, çubuk ve kabarcık grafiklerine ve çok sayıda grafik kümesine kadar çeşitli görselleştirmeleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz her görselleştirme için, verilerinizi en iyi hangisinin göstereceğini bulmak amacıyla kolayca başka bir görselleştirmeye dönüştürebileceğiniz bir tabloyla başlayın. Tablo oluşturmak için, alan listesindeki bir tabloyu veya alanı tıklatın ya da alan listesindeki bir alanı görünüme sürükleyin. Power View tabloyu görünümde çizerek gerçek verilerinizi görüntüler ve otomatik olarak sütun başlıkları ekler.

Tabloyu diğer görselleştirmelere dönüştürmek için Tasarım sekmesinde bir görselleştirme türünü tıklatın. Power View yalnızca tablodaki verilerle en iyi kullanılan grafik ve diğer görselleştirmeleri etkinleştirir. Örneğin, Power View toplanmış herhangi bir sayısal değeri algılamazsa hiçbir grafiği etkinleştirilmez.

Power View'da grafikler ve diğer veri görselleştirmeleri konusunda daha fazla bilgi edinin

Sayfanın Başı

Verileri filtreleme ve vurgulama

Power View verileri filtrelemenin çeşitli yollarını sağlar. Power View bir çalışma kitabı veya rapordaki farklı tablolar ve alanlar arasındaki ilişkileri anlamak için temel alınan veri modelinin meta verilerini kullanır. Bu ilişkiler nedeniyle, bir görselleştirmeyi kullanarak bir çalışma sayfası veya görünümdeki tüm görselleştirmeleri filtreleyebilir ve vurgulayabilirsiniz. Ya da filtre alanını görüntüleyebilir ve tek bir görselleştirmeye veya bir çalışma sayfası veya görünümdeki tüm görselleştirmelere uygulanan filtreler tanımlayabilirsiniz. SharePoint'teki Power View'da, filtre bölmesini görünür durumda bırakabilir ya da okuma veya tam ekran moduna geçmeden önce gizleyebilirsiniz.

Power View'da filtreleme ve vurgulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfanın Başı

Dilimleyiciler

Excel'de dilimleyiciler, verilerinizi farklı bakış açılarından karşılaştırıp değerlendirmenizi sağlar. Power View'daki dilimleyiciler de benzerdir. Bir görünümde birden çok dilimleyiciniz varsa ve tek bir dilimleyicideki girişi seçerseniz, o seçim görünümdeki diğer dilimleyicileri filtreler.

Power View'da Dilimleyiciler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sıralama

Power View’da tabloları, matrisleri, çubuk ve sütun grafikleri ve küçük grafik kümelerini sıralayabilirsiniz. Tablo ve matrislerdeki sütunları, grafiklerdeki kategorileri veya sayısal değerleri ve bir grafik kümesindeki birden fazla alanı veya sayısal değeri sıralayabilirsiniz. Bunların her birinde, Ürün Adı gibi özniteliklere ya da Toplam Satış gibi sayısal değerlere göre artan veya azalan sıralama yapabilirsiniz.

Daha fazlasını Power View'da Sıralama konusunda okuyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint'teki Power View'da birden çok görünüm içeren raporlar

SharePoint raporundaki tek bir Power View birden çok görünüm içerebilir. SharePoint'teki bir Power View raporundaki tüm görünümler aynı tablolu modeli temel alır. Her görünümün kendi görselleştirmeleri vardır ve her görünümdeki filtreler yalnızca o görünüm içindir.

Daha fazlasını SharePoint'te Power View'da birden çok görünüm içeren raporlar konusunda okuyabilirsiniz.

Not :  Excel'de, her Power View sayfası ayrı bir çalışma sayfasıdır. Tek bir Excel çalışma kitabı herhangi bir sayıda Power View sayfası içerebilir ve her Power View sayfası farklı bir modeli temel alabilir. Daha fazlasını Excel 2013'te ve SharePoint Server'da Power View'daki yenilikler konusunun Farklı veri modellerine bağlanan Power View çalışma sayfaları bölümünde okuyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Power View raporlarını paylaşma

Power View raporları her zaman sunulabilir durumdadır; gerçek verilerle çalıştığınızdan istediğiniz zaman verilerinize göz atabilir ve bunları sunabilirsiniz. Nasıl göründüğünü görmek için raporu önizlemeniz gerekmez.

Excel'de Power View’u paylaşma

Power View sayfaları Excel çalışma kitaplarını paylaşma:

SharePoint Server 2013 veya SharePoint Online sitesinde.    İster şirket içinde ister bulutta olsun, raporunuzun okuyucuları oraya kaydettiğiniz çalışma kitaplarındaki Power View sayfalarını görebilir ve bunlarla etkileşimli çalışabilir.

SharePoint raporlarında Power View’u (RDLX dosyaları) paylaşma

Okuma ve tam ekran sunu modlarında, görsellere daha fazla alan sağlamak için şerit ve diğer tasarım araçları gizlenir. Rapor hala tümüyle etkileşimlidir; filtreleme ve vurgulama özellikleri kullanılabilir.

SharePoint'te Power View raporları oluşturduğunuzda, diğer kişilerin görüntüleyip etkileşimde bulunabilmeleri için bunları SharePoint Server 2010 veya 2013'e kaydedersiniz. Başkaları da bunları düzenleyebilir ve sunucudaki izinlerine bağlı olarak değişikliklerini kaydedebilir. Power View raporları oluşturma, kaydetme ve yazdırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca SharePoint'teki Power View raporunuzun etkileşimli bir sürümünü PowerPoint'e aktarabilirsiniz. Power View’daki her görünüm ayrı bir PowerPoint slaydı haline gelir. PowerPoint'e aktarılan Power View raporlarıyla etkileşim, Power View okuma ve tam ekran modlarındaki görünümlerle etkileşime benzer: Her görünümde görseller ve filtrelerle etkileşimli çalışabilir, ancak görsel veya filtre oluşturamazsınız.

SharePoint'teki Power View'dan PowerPoint'e rapor aktarma hakkındaki bilgileri okuyun.

Sayfanın Başı

Power View raporlarını yazdırma

İster Excel XLSX dosyaları ister SharePoint’teki RDLX dosyaları olsun, Power View raporları etkileşim için tasarlanmıştır: Bir grafikteki değerlere dokunduğunuzda, diğerlerindeki değerler de bundan etkilenir. Dolayısıyla, bir Power View sayfasını yazdırabilirsiniz ama sonuç statiktir; kuşkusuz kağıt üzerinde etkileşim olmaz.

Ayrıca, Power View raporlarını ekranda güzel görünecek şekilde tasarlarsınız: Tüm grafikleri, tabloları ve diğer görselleri tek ekrana sığdırırsınız. Bu nedenle, bazen bir grafiğin veya tablonun kaydırma çubuğu olur; okuyucunun o grafik veya tablodaki diğer değerleri görmek için ekranı kaydırması gerekir. Kağıt üzerinde kaydırma çubukları da çalışmaz.

Power Pivot’ta Power View raporlama özelliklerini ayarlama

Power Pivot’ta çeşitli özellikleri ayarlayarakPower View raporlama deneyimini geliştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Performans

Performansı artırmak için, Power View veri görselleştirme amacıyla belirli bir anda yalnızca ihtiyacı olan verileri getirir. Dolayısıyla sayfa veya görünümdeki bir tablo milyonlarca satır içeren bir veri modelini temel alıyor olsa bile, Power View yalnızca belirli bir anda tabloda görünür durumda olan satırların verilerini getirecektir. Kaydırma çubuğunu tablonun altına sürüklerseniz, Power View başka satırları alırken daha ileriye kaydırabilmeniz için çubuğun geri zıpladığını görürsünüz.

Sayfanın Başı

Power View, Rapor Oluşturucusu ve Rapor Tasarımcısı karşılaştırması

Power View Power View var olan Reporting Services raporlama ürünlerinin yerini almayacaktır.

Rapor Tasarımcısı, geliştiricilerin ve BT uzmanlarının uygulamalarına rapor katıştırmak için kullandıkları gelişmiş bir tasarım ortamıdır. Rapor Tasarımcısı'nda faaliyet raporları, paylaşılan veri kaynakları ve paylaşılan veri kümeleri oluşturabilirler ve rapor görüntüleyicisi denetimleri yazabilirler.

Rapor Oluşturucusu’nda BT uzmanları ve ileri kullanıcılar güçlü faaliyet raporları, yeniden kullanılabilir rapor parçaları ve paylaşılan veri kümeleri oluşturabilirler.

Rapor Oluşturucusu ve Rapor Tasarımcısı RDL raporları oluşturur; Power View ise RDLX raporları oluşturur. Power View RDL raporlarını açamaz (bunun tersi de geçerlidir).

Notlar : 

  • RDL raporları, rapor sunucularında Reporting Services yerel modunda veya SharePoint modunda çalışabilir.

  • Power View RDLX raporları, rapor sunucularında yalnızca SharePoint modunda çalışabilir.

SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services'te, Rapor Tasarımcısı hem rapor Oluşturucusu Power Viewbirlikte sevk. SQL Server Reporting Services araçlarıhakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfanın Başı

Power View hakkında daha fazla bilgi

Excel ve SharePoint'te Power View

Excel 2013'te ve SharePoint Server'da Power View'daki yenilikler

Power View temel tasarım görevleri

Power View'da grafikler ve diğer görselleştirmeler

Power View'da filtreleme ve vurgulama

Power View'da hiyerarşiler

Power View'da sıralama

Power View'da bir toplamı, ortalamaya veya başka bir toplam değere dönüştürme

Power View raporlarını biçimlendirme

Excel’de Power View

Excel 2013'te Power View'u başlatma

Power View'daki İlişkiler

Power View sayfasının verilerini veya veri modelini yenileme

SharePoint Server'daki Excel'de veya Office 365'teki SharePoint Online'da Power View

Öğretici: Veri Modelinizi Power View raporları için iyileştirme

Öğretici: Microsoft Azure Market verileriyle Power View raporu oluşturma

Excel'de Power View klavye kısayolları ve erişilebilirlik

SharePoint'te Power View

SharePoint'te Power View sistem gereksinimleri

SharePoint Raporlarında Power View oluşturma, kaydetme ve yazdırma

SharePoint'teki Power View'da birden çok görünüm içeren raporlar

Power View’da Çok Boyutlu Model Nesneleri

SharePoint'te Power View klavye kısayolları ve erişilebilirlik

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×