Power Pivot Formüllerinde Aramalar

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

En güçlü Power Pivot özelliklerinden biri, tablolar arasında ilişki oluşturma ve sonra ilişkili tabloları arama veya ilişkili verileri filtreleme için kullanma yeteneğidir.  Power Pivot, Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) ile sağlanan formül dilini kullanarak tablolardan ilişkili değerleri alırsınız. DAX ilişkisel bir model kullanır ve bu nedenle başka bir tablo veya sütundaki ilişkili veya karşılık gelen değerleri kolay ve doğru bir şekilde getirebilir. Excel'de DÜŞEYARA'yı biliyorsanız bu işlev Power Pivot'ta da benzerdir, ancak uygulaması çok daha kolaydır.

Hesaplanan sütun parçası olarak veya bir ölçü kullanmak üzere bir PivotTable veya PivotChart parçası olarak aramalar yapmak formüller oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Power Pivot’ta Hesaplanan Alanlar

Power Pivot'ta Hesaplanan Sütunlar

Bu bölümde, arama için sağlanan DAX işlevleri, bu işlevlerin kullanımına yönelik bazı örneklerle birlikte açıklanır.

Not: Kullanmak istediğiniz arama işlemi türüne veya arama formülüne bağlı olarak, önce tablolar arasında bir ilişki oluşturmanız gerekebilir.

Arama İşlevlerini Anlama

Başka bir tabloda eşleşen veya ilişkili verileri arayabilme, özellikle geçerli tablonun yalnızca bir tür tanımlayıcı içerdiği, ancak size asıl gereken verinin (ürün fiyatı, adı veya diğer ayrıntı bilgileri gibi) ilişkili bir tabloda depolandığı durumlarda kullanışlıdır. Ayrıca geçerli satırla veya geçerli değerle ilişkili başka bir tabloda birkaç satır olduğunda da kullanışlıdır. Örneğin, belirli bir bölge, mağaza veya satış elemanıyla ilgili tüm satışları kolayca alabilirsiniz.

Dizileri temel alan DÜŞEYARA veya eşleşen birden fazla değer arasından ilk değeri alan ARA gibi Excel arama işlevlerinin tersine, DAX tam olarak eşleşen ilişkili tek bir değeri almak için anahtarlarla birleştirilmiş tablolar arasında var olan ilişkileri izler. DAX geçerli kayıt ilgili kayıtların tablosunu da oluşturabilir.

Not: İlişkisel veritabanları hakkında bilginiz varsa, Power Pivot aramalarını Transact-SQL'deki iç içe yerleştirilen alt seçim deyimleri gibi düşünebilirsiniz.

Tek Bir İlişkili Değer Alma

RELATED işlevi, başka bir tablodan geçerli tablodaki geçerli değerle ilişkili olan tek bir değer döndürür. İstediğiniz verilerin bulunduğu sütunu belirtirsiniz ve işlev, ilişkili tabloda belirtilen sütunda bulunan değeri getirmek için tablolar arasında var olan ilişkileri izler. Bazı durumlarda, işlevin verileri almak için bir ilişki zincirini izlemesi gerekir.

Örneğin, Excel'de bugünkü kargoların bir listesi olduğunu varsayalım. Ancak, liste yalnızca çalışan kimliği, sipariş kimliği ve gönderen kimliği değerlerini içerdiğinden raporun okunmasını zorlaştırmaktadır. İstediğiniz ekstra bilgileri almak için, bu listeyi bir Power Pivot bağlantılı tablosuna dönüştürebilir ve sonra Çalışan ve Satıcı tablolarında ÇalışanKimliği ile ÇalışanAnahtarı alanını ve SatıcıKimliği ile SatıcıAnahtarı alanını eşleştiren ilişkiler oluşturabilirsiniz.

Bağlantılı tablonuzda arama bilgilerini görüntülemek için, aşağıdaki formüllerle iki tane yeni hesaplanan sütun eklersiniz:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Bugünün sevkiyatlar önce arama

SiparişKimliği

Çalışan Kimliği

Bayi Kimliği

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Çalışanlar tablosu

Çalışan Kimliği

Çalışan

Bayi

230

Kuppa Vamsi

Modüler Bisiklet Sistemleri

15

Pilar Ackeman

Modüler Bisiklet Sistemleri

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Bugünün sevkiyatlara aramalar

SiparişKimliği

Çalışan Kimliği

Bayi Kimliği

Çalışan

Bayi

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modüler Bisiklet Sistemleri

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modüler Bisiklet Sistemleri

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Raporda her satır için doğru adını almak için bağlantılı tabloyu ve çalışanlar ve bayi tablo arasındaki ilişkileri işlevi kullanılmaktadır. İlişkili değerler hesaplamalar için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve örnekler için İlgili işlevbakın.

İlişkili Değerler Listesi Alma

RELATEDTABLE işlevi var olan bir ilişkiyi izler ve belirtilen tablodan eşleşen tüm satırları içeren bir tablo döndürür. Örneğin, her bayinin bu sene kaç sipariş verdiğini bulmak istediğinizi varsayalım. Bayiler tablosunda, her bayi için BayiSatışları_TL tablosun kayıt arayan ve her bayinin verdiği tek tek siparişlerin sayısını sayan aşağıdaki formülün bulunduğu yeni bir hesaplanan alan oluşturabilirsiniz. Bu tablolar DAX örnek çalışma kitabının bir parçasıdır. Örnek verilerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. DAX ve Veri Modeli öğreticileri için örnek veri alma.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

Bu formülde RELATEDTABLE işlevi, öncelikle geçerli tablodaki her bayi için SatıcıAnahtarı değerini alır. (Power Pivot tablolar arasında var olan ilişkiyi kullandığından, kimlik sütununu formülün herhangi bir yerinde belirtmeniz gerekmez.) RELATEDTABLE işlevi ardından SatıcıSatışları_TL tablosundan her bir bayiyle ilişkili kayıtların tümünü alır ve satırları sayar. İki tablo arasında hiçbir ilişki (doğrudan veya dolaylı) yoksa SatıcıSatışları_TL tablosundaki tüm satırları alırsınız.

Örnek veritabanımızdaki Modüler Bisiklet Sistemleri adlı bayi için, satış tablosunda dört sipariş olduğundan işlev 4 döndürür. Associated Bikes adlı bayinin hiç siparişi yoktur, bu nedenle işlev boşluk döndürür.

Bayi

Bu bayi için satışlar tablosundaki kayıtlar

Modüler Bisiklet Sistemleri

Bayi Kimliği

SatışSiparişiNumarası

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Bayi Kimliği

SatışSiparişiNumarası

Associated Bikes

Not: Tablo, tek bir değer değil, RELATEDTABLE işlevinin verdiği için tabloları üzerinde işlemler gerçekleştirir işleve bağımsız değişken olarak kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için RELATEDTABLE işlevikonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×