Power Pivot ölçüleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Excel 2013 ' te Power Pivot ölçüleri olarak da bilinen ölçüler, veri çözümlemesi'da kullanılan hesaplamaları verilmiştir. Örnek iş raporlarda sık bulunan toplamlar, ortalamalar, küçük veya en büyük değerleri, sayımları veya Veri çözümleme ifadeleri (DAX) formül kullanarak oluşturduğunuz daha gelişmiş hesaplamalar verilebilir.

Bir PivotTable, PivotChart veya rapor yeri değeri bağlamında çevreleyen satır ve sütun etiketlerini belirlemek DEĞERLERİN alanında, bir ölçü yerleştirilir. Bir yıl (sütunlar) ve (satırlarda) bölgeye göre satışları ölçme, örneğin, ölçü değerini göre bir belirli yıl ve bölge hesaplanır. Bir ölçü değerini her zaman yanıt satırları, sütunları ve filtreleri, geçici veri incelemeler için izin vererek seçimler olarak değiştirir.

Her ikisi de bir formüle dayalı ölçüler ve hesaplanan sütunlar benzer sırada, bunların nasıl kullanıldıkları içinde farklılık gösterir. Ölçüler PivotTable veya PivotChart değerler alanında çoğunlukla kullanılır. Hesaplanan sütunlar (örneğin, sütun veya satırı bir PivotTable veya PivotChart'te bir eksendeki) PivotTable'nın farklı bir alanı hesaplanmış sonuçları yerleştirmek istediğiniz zaman kullanılır. Ölçüler, hesaplanan sütun ve tersi yerine kullanılacağı durumlar anlamak çok önemlidir. Daha fazla bilgi için bkz: Power pivot'taki hesaplamalar ve Power pivot'ta hesaplanan sütunlar.

Ölçüler anlama

Ölçüler örtük veya açıkça, bunları PivotTable veya PivotChart ve veri kaynağı olarak bir Power Pivot veri modelini kullanan diğer uygulamalarda kullanımını etkiler.

Örtük hesaplanan alan

Satış tutarıgibi bir alanı PivotTable alan Listesi'nin değerler alanına sürükleyin, örtük bir ölçüsü Excel tarafından oluşturulur. Örtük ölçüler Excel tarafından oluşturulan olduğundan, yeni bir ölçü oluşturuldu farkında olmayabilirsiniz. Ancak değer listesi yakından incelemek isterseniz, Satış tutarı alanı Satış tutarı toplamı adlı gerçekten bir ölçüsüdür ve her iki değerler alanında PivotTable alan Listesi'nin ve PivotTable bu adı taşıyan görünür görürsünüz.

PivotTable'da oluşturulan örtük ölçüsü

Örtük hesaplanan alan

Örtük Ölçüler yalnızca bir standart toplama (Topla, Say, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT veya AVG) kullanabilir ve bu toplama için tanımlanmış olan veri biçimini kullanmanız gerekir. Ayrıca, örtük Ölçüler yalnızca için oluşturulduklarından PivotTable'a veya grafik tarafından kullanılabilir.

Örtük bir ölçüsü sıkı üzerine, nasıl silme veya ölçü daha sonra değişiklik etkileyen temel aldığı dayandığı alanla.

Belirtik hesaplanan alan

Açık bir ölçüsü siz yazın ya da hesaplama alanı'nda bir hücredeki formül seçin ya da Power Pivot penceresinde otomatik toplam özelliğini kullanarak oluşturulur. Oluşturduğunuz çoğu ölçüler açık olacaktır.

Power Pivot içinde hesaplama alanında oluşturulan belirtik ölçüsü

Belirtik hesaplanan alan

Çalışma kitabında ve Power View tarafından PivotChart raporları veya açık ölçüler herhangi bir PivotTable tarafından kullanılabilir. Ayrıca, bunlar KPI olmak üzere genişletilmiş veya sayısal veriler için kullanılabilen birçok dizelerin birini kullanarak biçimlendirilmiş. KPI oluşturma ve Biçimlendirme için bağlam menüsü komutları, yalnızca bir belirtik hesaplanan alan kullanırken kullanılabilir.

Not: Bir ölçü birimi KPI kullanma sonra diğer hesaplamalar için kullanamazsınız; formülü de hesaplamalarda kullanmak istiyorsanız, bir kopyasını gerekir. Powerpivot'ta önemli performans göstergeleri (KPI)KPI'lar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Örnek

Adventure Works satış yöneticisinden gelecek mali yıl için bayi satış tahminlerini sağlaması istenmiş. Tahminlerinde geçen yılın satış miktarlarını temel almaya karar veriyor; önümüzdeki altı ay için planlanan çeşitli promosyonlar sonucunda yıllık yüzde altılık bir artış bekliyor.

Tahmin geliştirmek için bulduğundan geçen yılın bayi satış verileri içeri aktarır ve PivotTable ekler. Gamze Satış tutarı alanı bayi satış tablosunda bulur ve PivotTable alan Listesi'nin değerler alanına sürükleyin. Alanı PivotTable üzerinde geçen yıl gelen tüm bayi satışları toplamı olan tek bir değer olarak görünür. Bulduğundan hesaplama kendisini belirtmemek olsa bile bulduğundan, bildirimler, bir hesaplama otomatik olarak sağlanmış ve alan Satış tutarı toplamı için alan listesini ve Özet Tablo yeniden adlandırıldıktan. Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]) eklenen yerleşik bir toplama hesaplama sağlar. Bulduğundan örtük ölçü Son yıl satışlarınıyeniden adlandırır.

Sonraki hesaplaması için beklenen yüzde 6 artırma bayi iş'te hesap için 1,06 tarafından çarpılmış geçen yılın satışlarını temel alacağı gelecek yıl için satış projeksiyonu olur. Bu hesaplama için bulduğundan ölçü açıkça, Öngörülen satışadlı bir hesaplama oluşturmak için Yeni hesaplanan alan düğmesini kullanarak oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki formülde bulduğundan doldurur: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Yeni bir ölçü PivotTable alanları listesindeki değerler alanına eklenir. Bu PivotTable alanları listesinde etkin durumdaki tabloya eklenir. Tablo çalışma kitabındaki bir ölçü için bir konum sağlar. Farklı bir tabloda ölçü sahip bulduğundan tercih çünkü bulduğundan tablo ilişkisini değiştirmek için bir ölçü düzenler.

Satış yöneticisi, çabucak ve çok az bir çabayla temel bilgileri hazırlamış oluyor. Artık beklentilerini, belirli bayileri filtreleyerek veya gelecek promosyonların bayinin sattığı ürünler için olduğunu doğrulamak için ürün hattı bilgilerini ekleyerek daha ayrıntılı olarak değerlendirebilir.

Ölçüler adlandırma

Yeniden düzenleme ve oluşturulduktan sonra ölçümleri yeniden adlandırın. Bununla birlikte, değişiklikleri ölçümler için bazı sınırlamalar vardır:

  • (Gizli sürece) ölçüler PivotTable alanları listesinde diğer nesneleri birlikte görüntülenir. Bunları kolayca bunlar gerçekleştireceği eylemi tanımlayan bir şekilde adlandırma göz önünde bulundurun.

  • Her ölçü adının tabloda benzersiz olması gerekir.

  • Aynı çalışma kitabının içinde hesaplanan sütunlar için zaten kullanılmış olan adları kaçının. Adları benzersiz değilse bir ölçü ve aynı ada sahip bir hesaplanan sütun için olası olmasına karşın, hesaplama hataları alabilirsiniz.

  • Bir ölçü yeniden adlandırdığınızda, formülde Çağır tüm formülleri de güncelleştirilmesi gerekir. El ile güncelleştirme modunda değilseniz, formüllerin sonuçlarını güncelleştirme otomatik olarak gerçekleşir. Bununla birlikte, bu işlem biraz zaman alabilir.

  • Ad ölçü 's formülün parçasını olduğundan, adı içinde kullanılamaz bazı karakterleri vardır. Daha fazla bilgi için bkz: "Adlandırma gereksinimleri" " DAX sözdizimi.

Sayfanın Başı

İpucu: Boş bir tablo oluşturarak bir tabloya birden çok tablodan ölçüler gruplandırma ve ardından Taşı veya yeni ölçüler var oluşturun. İçinde dikkate alın, diğer tablolardaki sütunlarla başvururken tablo adları DAX formüllerinde eklemeniz gerekebilir.

Görevler

Aşağıdaki yazı, örtük ve belirtik hesaplanan alanlar oluşturmayla ilgili yönergeler içermektedir.

Bir PivotTable veya PivotChart bir ölçü oluşturma

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×