Posta kutuları bir Office 365 kiracısından diğerine nasıl geçirilir

Bu makalede bir işletme birleştirme senaryosunda posta kutularını ve hizmet ayarlarını bir Office 365 kiracısından başka bir Office 365 kiracısına nasıl geçirebileceğiniz açıklanır. Geçireceğiniz 500’den fazla kullanıcı veya çok fazla SharePoint verisi varsa bir Office 365 iş ortağıyla çalışmanızı öneririz.

Bu makaledeki senaryo iki farklı Office 365 kiracısı kullanan Contoso.com ve Fabrikam.com adlı iki kurgusal şirketi temel alır. Contoso, Fabrikam’ı satın aldı ve Fabrikam kullanıcılarını ve verilerini contoso.com Office 365 kiracısına taşıyor.

Kiracı 1 (Hedef)

Kiracı 2 (Kaynak)

Özel e-posta etki alanı:   

contoso.com

fabrikam.com

Office 365 ilk etki alanı:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Senaryo: Üçüncü taraf bir geçirme aracı kullanarak geçirme

Bu senaryoda Fabrikam Şirketi’ndeki kullanıcıların, grupların ve diğer nesnelerin Office 365’te el ile oluşturulacağı, bir betik kullanılarak portala aktarılacağı veya Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) konsolidasyonu kullanılarak Contoso Active Directory’ye geçirileceği varsayılır.

İşlem tamamlandığında tüm Fabrikam hesapları Contoso.com Office 365 kiracısında bulunur ve UPN için @fabrikam.com kullanılır. Adres sonu basitlik ve kısalık göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Bu alanı dilerseniz ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Tablo hücrelerini birleştirmek için sağ tıklatma kısayol menüsü

Planlama: Geçiş yapmadan iki hafta önce

Kullanıcılarınızı geçirmek için üçüncü taraf bir geçiş aracı kullanıyorsanız geçiş işlemi için gerekli lisansları satın alın.

İstemciyle ilgili dikkat edilecek noktalar   

Outlook 2010 ve Outlook 2013 için yalnızca Outlook kullanıcı profilini silmeniz gerekir.

Outlook 2007 ve Outlook 2010’u yeniden başlattığınızda otomatik keşif özelliği istemciyi yapılandırır ve .OST dosyasını yeniden oluşturur.

Lync istemcisinde kişileri geçiş işlemi tamamlandıktan sonra eklemeniz gerekir.

Kiracı hazırlığı ve lisanslar   

Kullanıcı ve verileri geçireceğiniz kaynak kiracı, Fabrikam Office 365 kiracısıdır. Geçiş yapacağınız hedef kiracı, Contoso Office 365 kiracısıdır.

 1. Hedef Office 365 kiracısı lisanslarını artırarak, kaynak kiracıdan taşınacak tüm posta kutuları için yer sağlayın.

 2. Office 365 kiracısından Office 365 kiracısına geçişte kullanılacak kaynak ve hedef kiracılarda Yönetici hesapları oluşturun. Bazı geçiş araçları veri üretiminin iyileştirilmesi için kaynak kiracıda birden fazla yönetici hesabı oluşturulmasını gerektirebilir.

Hedef kiracıda oda, kaynak, dağıtım grubu ve kullanıcı nesnesi oluşturma   

Hedef (Contoso) kiracıda kaynak oluşturmak için:

 1. Contoso Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’ndeki (AD DS) tüm nesneleri eşitlemek için Azure AD Connect aracı kullanılacaksa, kaynak (Fabrikam) kiracı AD DS hizmetindeki nesneler, konsolidasyon aracılığıyla hedef kiracı (Contoso) AD DS’de oluşturulmalıdır.

  1. AD DS konsolidasyonu çeşitli AD DS araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Konsolidasyon işlemi taşınan nesne sayısına göre daha fazla zaman ve planlama gerektirebilir, bu nedenle taşıma projesinden önce tamamlanabilir.

  2. Tüm yeni kullanıcıların ve grupların dizin eşitleme kullanılarak Contoso.com hedef kiracısıyla eşitlendiğinden emin olun. Fabrikam etki alanı bu aşamada henüz taşınmadığından nesneler kullanici@contoso.onmicrosoft.com olarak görünür. Etki alanı taşıma tamamlandıktan sonra kullanıcılar ve gruplar için birincil e-posta adresi @fabrikam.com olarak değiştirilebilir.

 2. Dizin eşitleme kullanılmayacaksa veya herhangi bir Oda, Kaynak, Grup veya Kullanıcı kaynak kiracının Office 365 yönetim merkezinde yönetiliyorsa bu nesneler hedef kiracıda oluşturulmalıdır. Nesneler Office 365 yönetim merkezinden otomatik olarak oluşturulabilir veya daha büyük sayıdaki öğeler için Office 365 yönetim merkezindeki toplu ekleme özelliği kullanılarak bir .CSV dosyası içe aktarılabilir ya da nesneleri Windows PowerShell kullanarak oluşturabilirsiniz.

Son kullanıcı iletişimleri   

Geçişi kuruluşunuzdaki son kullanıcılara bildirmek için:

 1. Bir iletişim planı oluşturun ve kullanıcıları gerçekleşecek geçiş işlemi ve hizmet değişiklikleri konusunda bilgilendirmeye başlayın.

 2. Geçiş işleminden sonra tüm Outlook istemcilerindeki takma ad önbelleğinin temizlenmesi gerekir. Son kullanıcılar tarafından yürütülebilen otomatik bir düzeltme aracı için bkz. Outlook’ta takma ad ve otomatik tamamlama önbellekleri nasıl sıfırlanır?

 3. Geçişten sonra bir sorun yaşamaları ihtimaline karşı kullanıcılara yeni oturum açma bilgileriyle Outlook Web App’e nasıl bağlanacaklarını öğretin.

Hazırlık ve geçiş öncesi etkinlikler: Geçiş yapmadan üç gün önce

Etki alanını hazırlama   

Etki alanını geçişe hazırlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Hedef (Contoso) kiracıda Fabrikam.com e-posta etki alanı için etki alanı doğrulama işlemini başlatın.

 2. contoso.com Office 365 yönetim merkezine Fabrikam.com etki alanını ekleyin ve doğrulama için Etki Alanı Adı Sistemi’nde (DNS) TXT kayıtları oluşturun.

  Not: Etki alanı başka bir kiracıda kullanıldığı için doğrulama başarısız olur.

  Bu adımı şimdi gerçekleştirmeniz DNS kaydının yayılması 72 saate kadar sürdüğünden size zaman kazandırır. Son doğrulama işlemi sürecin sonraki aşamalarında gerçekleştirilir.

Geçiş zamanlaması   

Geçişi zamanlamak için:

 1. Taşımak istediğiniz kullanıcı posta kutularının bir ana listesini oluşturun.

 2. Kullandığınız üçüncü taraf geçiş aracı için posta kutusu eşleme .CSV dosyası oluşturun. Geçiş aracı, geçiş gerçekleştirildiğinde kaynak posta kutusunu hedef kiracı posta kutusuyla eşlemek için bu eşleme dosyasını kullanır. Özel e-posta etki alanı sürekli olarak değişeceğinden, kaynak hesapları eşlemek için *.onmicrosoft.com ‘ilk’ etki alanını kullanmanızı öneririz.

Posta kutusu verilerini bir Office 365 kiracısından diğerine geçirmek için kullanılan CSV dosyası

Posta ulaştırma kaydı (MX kaydı) yaşam süresi (TTL) sınaması   

Ardından TTL sınamasını zamanlamanız gerekir.

 1. DNS’de, taşımak istediğiniz birincil e-posta etki alanının MX kaydındaki TTL değerini daha küçük bir sayıyla değiştirin (örn. 5 dakika). TTL değerini 5 dakikaya kadar düşüremiyorsanız en düşük değeri not alın. Örneğin, en düşük değer 4 saat ise MX kaydının geçiş işlemi başlatılmadan 4 saat önce değiştirilmesi gerekir.

 2. MX Arama, MX ve DNS değişikliklerini doğrulamak için kullanılabilir.

Kaynak etki alanında dizin eşitlemeyi devre dışı bırakma   

Kaynak kiracı Office 365 yönetim merkezinde dizin eşitlemeyi devre dışı bırakın. Bu işlem 24 saat veya daha uzun sürebileceğinden işlemi geçiş işleminden önce yapmanızı öneririz. Portalda devre dışı bırakıldıktan sonra kaynak kiracı AD DS’de yapılan hiçbir değişiklik Office 365 kiracısıyla eşitlenmez. Varolan kullanıcı ve grup sağlama işleminizi buna göre ayarlayın.

Geçiş: Geçiş günü

Bu adımlar, geçişi gerçekleştireceğiniz günde uygulamanız gereken adımlardır.

MX kaydı değişikliği - Gelen posta akışını durdurma   

Office 365 birincil MX kaydınızı erişilemeyen etki alanıyla değiştirin (örn. “erisilemez.example.com”). Yeni posta göndermeye çalışan İnternet posta sunucuları, postaları kuyruğa alır ve bu postaları 24 saat boyunca yeniden göndermeye çalışır. Bu yöntemi kullandığınızda e-postayı iletmeye çalışan sunucuya bağlı olarak bazı e-postalar teslim edilemedi raporu (NDR) döndürebilir. Bu sizin için bir sorun olursa bir MX kaydı yedekleme hizmeti kullanın. E-postalarınızı günlerce veya haftalarca sırada bekletecek birçok üçüncü taraf hizmeti bulunur. Geçiş işleminiz tamamlandıktan sonra bu hizmetler sıradaki postalarınızı yeni Office 365 kiracınıza gönderir.

İpucu: TTL değeriniz çok kısaysa (örn. 5 dakika), hizmetin daha az kesintiye uğraması için bu adımı iş gününün sonunda gerçekleştirebilirsiniz. Daha büyük bir TTL değeriniz varsa, TTL süresinin sona ermesine izin vermek için MX kaydını önceden değiştirmeniz gerekir. Örneğin, dört saatlik bir TTL değeriniz varsa ve geçiş işlemine 18:00’da başlamak istiyorsanız bu değeri 14:00’dan önce değiştirmelisiniz.

Gerekirse MX ve DNS değişikliklerinizi doğrulayın. MX ve DNS değişikliklerini doğrulamak için nslookup veya MxToolbox gibi bir hizmet kullanılabilir.

Kaynak kiracı hazırlığı   

Etki alanının hedef kiracıya taşınabilmesi için, birincil etki alanı olan fabrikam.com’un, kaynak kiracıdaki tüm nesnelerden silinmesi gerekir.

 1. Etki alanınızı bir SharePoint Online ortak web sitesiyle de ayarladıysanız, etki alanını silebilmeniz için öncelikle web sitesinin URL’sini ilk etki alanı olarak ayarlamanız gerekir.

 2. Kaynakta Lync yönetici portalını kullanan tüm kullanıcıların Lync lisanslarını kaldırın. Bu, Fabrikam.com etki alanına bağlı Lync SIP adreslerini kaldırır.

 3. Office 365 kaynak posta kutularındaki varsayılan e-posta adreslerini ilk etki alanı olarak (fabrikam.onmicrosoft.com) sıfırlayın.

 4. Tüm Dağıtım Listeleri, Odalar ve Kaynaklardaki varsayılan e-posta adreslerini kaynak kiracıdaki ilk etki alanı olarak (fabrikam.onmicrosoft.com) sıfırlayın.

 5. Tüm ikincil e-postaları (ara sunucu adreslerini), @fabrikam.com etki alanını kullanmaya devam eden kullanıcı nesnelerinden kaldırın.

 6. Kaynak kiracıdaki varsayılan etki alanını fabrikam.onmicrosoft.com yönlendirme etki alanı olarak belirleyin (yönetici portalında ekranın sağ üstündeki şirket adınıza tıklayın).

 7. Etki alanı ve engelleme kaldırmayı kullanmaya devam eden tüm nesnelerin bir listesini almak için Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com Windows PowerShell komutunu kullanın.

 8. Yaygın etki alanı kaldırma sorunları için bkz. Office 365’ten etki alanı kaldırırken bir hata iletisi alıyorum.

Hedef kiracı hazırlama   

contoso.com kiracısında Fabrikam.com etki alanını doğrulamayı tamamlayın. Etki alanını eski kiracıdan kaldırdıktan sonra bir saat beklemeniz gerekebilir.

 1. İsteğe bağlı olarak otomatik CNAME (İç/Dış) bulmayı yapılandırın.

 2. AD FS kullanıyorsanız, hedef kiracıdaki yeni etki alanını AD FS için yapılandırın.

 3. contoso.com kiracısında posta kutusu etkinleştirme işlemini başlatın > Lisansları tüm yeni kullanıcı hesaplarına atayın.

 4. Fabrikam.com e-posta etki alanını yeni kullanıcılarda birincil adres olarak belirleyin. Bu işlem portalda birden fazla lisanssız kullanıcıyı seçerek/düzenleyerek veya Windows PowerShell kullanarak gerçekleştirilebilir.

 5. Parola karması eşitleme özelliğini, doğrudan kimlik doğrulamayı veya AD FS’yi kullanmıyorsanız, hedef (Contoso) kiracıdaki tüm posta kutuları için parola belirleyin. Ortak bir parola kullanmıyorsanız, kullanıcıları yeni parola konusunda bilgilendirin.

 6. Posta kutuları lisanslı ve etkin duruma geldikten sonra posta yönlendirme geçişini gerçekleştirin. Fabrikam MX kaydını Office 365 hedef (Contoso) kiracısına yönlendirin. MX TTL süresi dolduğunda posta yeni boş posta kutularına gelmeye başlar. Bir MX yedekleme hizmeti kullanıyorsanız e-postayı yeni posta kutularına yönlendirebilirsiniz.

 7. Hedef kiracıdaki yeni posta kutularında posta akışı doğrulama sınaması gerçekleştirin.

 8. Exchange Online Protection (EOP) kullanıyorsanız: Kaynak kiracıdaki aktarım kurallarını, bağlayıcıları, beyaz/kara listeleri vb. hedef kiracıda yeniden oluşturun.

Geçişe başlayın   

Hizmet kesintisini ve kullanıcı sorunlarını en aza indirmek için en iyi geçiş yöntemini belirleyin.

 • 500 veya daha az kullanıcıyı geçirme: Posta Takvimi ve kişi verilerini hedef kiracı posta kutularına geçirin. Posta geçirme tarihini mümkünse bir tarihle (örneğin, son 6 aylık veriler) sınırlayın.

 • 500’den fazla kullanıcıyı geçirme: Kişileri, takvimleri ve tüm kullanıcılar için yalnızca 1 haftalık e-postaları geçirdiğiniz çok geçişli bir yaklaşım kullanın, daha sonra takip eden günlerde veya haftalarda, posta kutularını eski e-posta verileriyle doldurmak için çoklu geçiş yapın.

Geçiş işleminizi üçüncü taraf bir geçiş aracı kullanarak başlatın.

 1. Satıcı tarafından sağlanan araçlarla geçiş ilerlemesini izleyin. Yönetim ve geçiş ekibine geçiş sırasında düzenli olarak ilerleme raporu gönderin.

 2. İsteğe bağlı olarak tüm geçiş işlemi tamamlandıktan sonra geçiş işlemini ikinci veya üçüncü kez tekrarlayın.

Outlook 2007 ve 2010, geçiş işleminin sonunda her bir kullanıcı için tüm posta kutularını eşitleyerek, her posta kutusuna taşınan veri miktarına bağlı olarak önemli oranda bant genişliği kullanır. Outlook 2013 varsayılan olarak yalnızca son 12 aylık verileri önbelleğe alır. Bu seçenek daha fazla veya az veriyi ele alacak şekilde ayarlanabilir (örneğin, yalnızca 3 aylık veri) ve böylece bant genişliği kullanımı azaltılabilir.

Geçiş sonrası: Temizleme   

Kullanıcılar geçiş yapılan e-posta adreslerine yanıt verirken NDR e-postaları alabilirler. Outlook takma ad önbelleğinin temizlenmiş olması gerekir. Outlook’ta takma ad ve otomatik tamamlama önbellekleri nasıl temizlenir konusuna göz atın. Alternatif olarak eski DN’yi tüm kullanıcılar için bir x.500 ara sunucu adresi olarak ekleyebilirsiniz.

Örnek Windows PowerShell betikleri

Kendi betiklerinizi oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere aşağıdaki Windows PowerShell betiklerine göz atın.

Office 365 toplu parola sıfırlama

 1. parola.csv adlı bir CSV dosyası oluşturun.

 2. Bu dosyaya “upn” ve “yeniparola” sütunlarını ekleyin (Örneğin, aliyilmaz@contoso.com,Parola1)

 3. Windows PowerShell komutunu kullanın:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Belirli bir ara sunucu adresi olan tüm Office 365 hesaplarını bir CSV dosyasına kopyalayın

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Office 365’te Oda Posta Kutularını Toplu Olarak Oluşturma

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Posta kutularından ikincil e-posta adreslerini toplu olarak kaldırma

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×