Posta kutuları bir Office 365 kiracısından diğerine nasıl geçirilir

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, posta kutularını ve hizmet ayarlarını bir Office 365 kiracıdan başka bir Office 365 bir işletme birleştirme senaryosunda geçirebileceğinizi açıklar. Geçirilecek 500'den fazla kullanıcı veya SharePoint veri geçirmek için büyük miktarda varsa, bir Office 365 iş ortağıile çalışmak için bir fikirdir.

Bu makaledeki senaryo iki farklı Office 365 kiracısı kullanan Contoso.com ve Fabrikam.com adlı iki kurgusal şirketi temel alır. Contoso, Fabrikam’ı satın aldı ve Fabrikam kullanıcılarını ve verilerini contoso.com Office 365 kiracısına taşıyor.

Kiracı 1 (Hedef)

Kiracı 2 (Kaynak)

Özel e-posta etki alanı:   

contoso.com

fabrikam.com

Office 365 ilk etki alanı:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Senaryo: Üçüncü taraf bir geçirme aracı kullanarak geçirme

Bu senaryoda Fabrikam Şirketi’ndeki kullanıcıların, grupların ve diğer nesnelerin Office 365’te el ile oluşturulacağı, bir betik kullanılarak portala aktarılacağı veya Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) konsolidasyonu kullanılarak Contoso Active Directory’ye geçirileceği varsayılır.

Tamamladığınızda, Contoso.com Office 365 kiracıdaki tüm Fabrikam hesap yok ve tüm @fabrikam.com UPN için kullanır. En son adreslemeyle ilgili şemasını kolaylık ve kısaltma için seçildi, ancak gereksinimlerinizi karşılamak üzere tabi değiştirilebilir.

Tablo hücrelerini birleştirmek için sağ tıklatma kısayol menüsü

Planlama: Geçiş yapmadan iki hafta önce

Kullanıcılarınızı geçirmek için üçüncü taraf bir geçiş aracı kullanıyorsanız geçiş işlemi için gerekli lisansları satın alın.

İstemciyle ilgili dikkat edilecek noktalar   

Outlook 2010 ve Outlook 2013 için yalnızca Outlook kullanıcı profilini silmeniz gerekir.

Outlook 2007 ve Outlook 2010’u yeniden başlattığınızda otomatik keşif özelliği istemciyi yapılandırır ve .OST dosyasını yeniden oluşturur.

Lync istemcisinde kişileri geçiş işlemi tamamlandıktan sonra eklemeniz gerekir.

Kiracı hazırlığı ve lisanslar   

Kaynak Kiracı, kullanıcılar ve veri geçiş yaparken Fabrikam Office 365 Kiracı olur. Hedef Kiracı için geçirdiğiniz Contoso Office 365 Kiracı olur.

 1. Kaynak kiracıdan taşınacak tüm posta kutuları için hedef Office 365 kiracısı lisanslarını artırarak.

 2. Kaynak ve hedef kiracılar kullanmak için başka bir Office 365Office 365 geçirme yönetici hesapları oluşturun. Bazı Geçiş Araçları veri çıkışını en iyi duruma getirmek için kaynak kiracıdaki birden fazla yönetici hesabının gerektirebilir.

Hedef kiracıda oda, kaynak, dağıtım grubu ve kullanıcı nesnesi oluşturma   

Hedef (Contoso) kiracıda kaynak oluşturmak için:

 1. Contoso Active Directory etki alanı Hizmetleri (AD DS) tüm nesneleri eşitlemek için Azure AD Connect aracı kullanılacaksa, kaynak (Fabrikam) Kiracı AD DS hedef oluşturulmalıdır nesnelerden (Contoso) AD DS'de konsolidasyon aracılığıyla Kiracı.

  1. AD DS konsolidasyonu çeşitli AD DS araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Konsolidasyon işlemi taşınan nesne sayısına göre daha fazla zaman ve planlama gerektirebilir, bu nedenle taşıma projesinden önce tamamlanabilir.

  2. Tüm yeni kullanıcılar ve gruplar için dizin eşitleme yoluyla Contoso.com hedef Kiracı eşitlendiğini doğrulayın. Fabrikam etki alanını şu anda taşınmadığından bu yana nesneleri user@contoso.onmicrosoft.com yeni kiracıda olarak görünmesi gerekir. Etki alanı taşıma tamamlandıktan sonra kullanıcılar ve gruplar için birincil e-posta adresi için @fabrikam.com güncelleştirilebilir.

 2. Dizin eşitleme kullanılmayacak veya odaları, kaynaklar, gruplara veya kullanıcılara kaynak kiracıdaki Office 365 Yönetim merkezinde yönetilir; Bu nesnelerin hedef kiracıda oluşturulmalıdır. Nesneleri daha büyük sayılar için Office 365 Yönetim merkezinde toplu Ekle özelliğini kullanarak veya Windows PowerShell kullanarak bir CSV dosyasını içeri aktarma veya el ile Office 365 Yönetim merkezinde oluşturulabilir.

Son kullanıcı iletişimleri   

Geçişi kuruluşunuzdaki son kullanıcılara bildirmek için:

 1. Bir iletişim planı oluşturun ve kullanıcıları gerçekleşecek geçiş işlemi ve hizmet değişiklikleri konusunda bilgilendirmeye başlayın.

 2. Geçiş işleminden sonra tüm Outlook istemcilerindeki takma ad önbelleğinin temizlenmesi gerekir. Son kullanıcılar tarafından yürütülebilen otomatik bir düzeltme aracı için bkz. Outlook’ta takma ad ve otomatik tamamlama önbellekleri nasıl sıfırlanır?

 3. Geçişten sonra bir sorun yaşamaları ihtimaline karşı kullanıcılara yeni oturum açma bilgileriyle Outlook Web App’e nasıl bağlanacaklarını öğretin.

Hazırlık ve geçiş öncesi etkinlikler: Geçiş yapmadan üç gün önce

Etki alanını hazırlama   

Etki alanını geçişe hazırlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Hedef (Contoso) kiracıda Fabrikam.com e-posta etki alanı için etki alanı doğrulama işlemini başlatın.

 2. contoso.com Office 365 yönetim merkezine Fabrikam.com etki alanını ekleyin ve doğrulama için Etki Alanı Adı Sistemi’nde (DNS) TXT kayıtları oluşturun.

  Not : Etki alanı başka bir kiracıda kullanıldığı için doğrulama başarısız olur.

  Bu adımı şimdi gerçekleştirmeniz DNS kaydının yayılması 72 saate kadar sürdüğünden size zaman kazandırır. Son doğrulama işlemi sürecin sonraki aşamalarında gerçekleştirilir.

Geçiş zamanlaması   

Geçişi zamanlamak için:

 1. Taşımak istediğiniz kullanıcı posta kutularının bir ana listesini oluşturun.

 2. Kullandığınız üçüncü taraf geçiş aracı için posta kutusu eşleme .CSV dosyası oluşturun. Geçiş aracı, geçiş gerçekleştirildiğinde kaynak posta kutusunu hedef kiracı posta kutusuyla eşlemek için bu eşleme dosyasını kullanır. Özel e-posta etki alanı sürekli olarak değişeceğinden, kaynak hesapları eşlemek için *.onmicrosoft.com ‘ilk’ etki alanını kullanmanızı öneririz.

kullanıcı arabirimi

Posta ulaştırma kaydı (MX kaydı) yaşam süresi (TTL) sınaması   

Ardından TTL sınamasını zamanlamanız gerekir.

 1. DNS’de, taşımak istediğiniz birincil e-posta etki alanının MX kaydındaki TTL değerini daha küçük bir sayıyla değiştirin (örn. 5 dakika). TTL değerini 5 dakikaya kadar düşüremiyorsanız en düşük değeri not alın. Örneğin, en düşük değer 4 saat ise MX kaydının geçiş işlemi başlatılmadan 4 saat önce değiştirilmesi gerekir.

 2. MX Arama, MX ve DNS değişikliklerini doğrulamak için kullanılabilir.

Kaynak etki alanında dizin eşitlemeyi devre dışı bırakma   

Kaynak kiracı Office 365 yönetim merkezinde dizin eşitlemeyi devre dışı bırakın. Bu işlem 24 saat veya daha uzun sürebileceğinden işlemi geçiş işleminden önce yapmanızı öneririz. Portalda devre dışı bırakıldıktan sonra kaynak kiracı AD DS’de yapılan hiçbir değişiklik Office 365 kiracısıyla eşitlenmez. Varolan kullanıcı ve grup sağlama işleminizi buna göre ayarlayın.

Geçiş: Geçiş günü

Bu adımlar, geçişi gerçekleştireceğiniz günde uygulamanız gereken adımlardır.

MX kaydı değişikliği - Gelen posta akışını durdurma   

Birincil MX kaydınızı ulaşılamaz, etki alanı için başka bir deyişle "unreachable.example.com" Office 365 değiştirin. Yeni posta teslim iletişim kurmaya Internet posta sunucuları, posta sıraya ve yeniden teslim denemek için 24 saat. Bu yöntemi kullanarak, bazı e-posta e-posta teslim iletişim kurmaya sunucu bağlı olarak bir teslim edilemedi raporu (NDR) döndürebilir. Bu ise, bir sorun MX kaydı yedekleme hizmeti kullanın. E-postanıza gün veya hafta için sıraya birçok üçüncü taraf hizmetleri vardır. Geçiş işlemi tamamlandıktan sonra yeni Office 365 kiracınız için bu hizmetleri sıraya alınan posta sunar.

İpucu : TTL değeriniz çok kısaysa (örn. 5 dakika), hizmetin daha az kesintiye uğraması için bu adımı iş gününün sonunda gerçekleştirebilirsiniz. Daha büyük bir TTL değeriniz varsa, TTL süresinin sona ermesine izin vermek için MX kaydını önceden değiştirmeniz gerekir. Örneğin, dört saatlik bir TTL değeriniz varsa ve geçiş işlemine 18:00’da başlamak istiyorsanız bu değeri 14:00’dan önce değiştirmelisiniz.

Gerekirse MX ve DNS değişikliklerinizi doğrulayın. MX ve DNS değişikliklerini doğrulamak için nslookup veya MxToolbox gibi bir hizmet kullanılabilir.

Kaynak kiracı hazırlığı   

Etki alanının hedef kiracıya taşınabilmesi için, birincil etki alanı olan fabrikam.com’un, kaynak kiracıdaki tüm nesnelerden silinmesi gerekir.

 1. Siz de Etki Alanınızla SharePoint Online Genel Web sitesi ayarladıysanız, etki alanını kaldırmadan önce sonra Web sitesinin URL'sini ilk etki alanı geri ayarlamak kılmalısınız.

 2. Kaynakta Lync yönetici portalını kullanan tüm kullanıcıların Lync lisanslarını kaldırın. Bu, Fabrikam.com etki alanına bağlı Lync SIP adreslerini kaldırır.

 3. Office 365 kaynak posta kutularındaki varsayılan e-posta adreslerini ilk etki alanı olarak (fabrikam.onmicrosoft.com) sıfırlayın.

 4. Tüm Dağıtım Listeleri, Odalar ve Kaynaklardaki varsayılan e-posta adreslerini kaynak kiracıdaki ilk etki alanı olarak (fabrikam.onmicrosoft.com) sıfırlayın.

 5. Tüm ikincil e-posta (proxy adresleri) @fabrikam.com hala kullanmakta olduğunuz kullanıcı nesnelerden kaldırın.

 6. Kaynak kiracıdaki varsayılan etki alanını fabrikam.onmicrosoft.com yönlendirme etki alanı olarak belirleyin (yönetici portalında ekranın sağ üstündeki şirket adınıza tıklayın).

 7. Etki alanı ve engelleme kaldırmayı kullanmaya devam eden tüm nesnelerin bir listesini almak için Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com Windows PowerShell komutunu kullanın.

 8. Yaygın etki alanı kaldırma sorunları için bkz. Office 365’ten etki alanı kaldırırken bir hata iletisi alıyorum.

Hedef kiracı hazırlama   

contoso.com kiracısında Fabrikam.com etki alanını doğrulamayı tamamlayın. Etki alanını eski kiracıdan kaldırdıktan sonra bir saat beklemeniz gerekebilir.

 1. İsteğe bağlı olarak otomatik CNAME (İç/Dış) bulmayı yapılandırın.

 2. AD FS kullanıyorsanız, hedef kiracıdaki yeni etki alanını AD FS için yapılandırın.

 3. contoso.com kiracısında posta kutusu etkinleştirme işlemini başlatın > Lisansları tüm yeni kullanıcı hesaplarına atayın.

 4. Fabrikam.com e-posta etki alanını yeni kullanıcılarda birincil adres olarak belirleyin. Bu işlem portalda birden fazla lisanssız kullanıcıyı seçerek/düzenleyerek veya Windows PowerShell kullanarak gerçekleştirilebilir.

 5. Parola Eşitleme özelliğini veya AD FS kullanmıyorsanız, hedef (Contoso) kiracıda tüm posta kutularına parola ayarlayın. Ortak bir parola kullanmıyorsanız, yeni parola kullanıcılara bildirin.

 6. Posta kutularını lisanslı ve etkin olduğunda, posta yönlendirme geçiş. Fabrikam MX kaydı için Office 365 hedef (Contoso) kiracıda üzerine gelin. MX TTL süresi dolduğunda, posta yeni boş posta akışı başlar. Bir MX yedekleme hizmeti kullanıyorsanız, yeni posta kutularına e-posta serbest bırakabilirsiniz.

 7. Hedef kiracıdaki yeni posta kutularında posta akışı doğrulama sınaması gerçekleştirin.

 8. Exchange Online Protection (EOP) kullanıyorsanız: Kaynak kiracıdaki aktarım kurallarını, bağlayıcıları, beyaz/kara listeleri vb. hedef kiracıda yeniden oluşturun.

Geçişe başlayın   

Hizmet kesintisini ve kullanıcı sorunlarını en aza indirmek için en iyi geçiş yöntemini belirleyin.

 • 500 veya daha az kullanıcıyı geçirme: Posta Takvimi ve kişi verilerini hedef kiracı posta kutularına geçirin. Posta geçirme tarihini mümkünse bir tarihle (örneğin, son 6 aylık veriler) sınırlayın.

 • 500’den fazla kullanıcıyı geçirme: Kişileri, takvimleri ve tüm kullanıcılar için yalnızca 1 haftalık e-postaları geçirdiğiniz çok geçişli bir yaklaşım kullanın, daha sonra takip eden günlerde veya haftalarda, posta kutularını eski e-posta verileriyle doldurmak için çoklu geçiş yapın.

Geçiş işleminizi üçüncü taraf bir geçiş aracı kullanarak başlatın.

 1. Satıcı tarafından sağlanan araçlarla geçiş ilerlemesini izleyin. Yönetim ve geçiş ekibine geçiş sırasında düzenli olarak ilerleme raporu gönderin.

 2. İsteğe bağlı olarak tüm geçiş işlemi tamamlandıktan sonra geçiş işlemini ikinci veya üçüncü kez tekrarlayın.

Outlook 2007 ve 2010, geçiş işleminin sonunda her bir kullanıcı için tüm posta kutularını eşitleyerek, her posta kutusuna taşınan veri miktarına bağlı olarak önemli oranda bant genişliği kullanır. Outlook 2013 varsayılan olarak yalnızca son 12 aylık verileri önbelleğe alır. Bu seçenek daha fazla veya az veriyi ele alacak şekilde ayarlanabilir (örneğin, yalnızca 3 aylık veri) ve böylece bant genişliği kullanımı azaltılabilir.

Geçiş sonrası: Temizleme   

Kullanıcılar geçiş yapılan e-posta adreslerine yanıt verirken NDR e-postaları alabilirler. Outlook takma ad önbelleğinin temizlenmiş olması gerekir. Outlook’ta takma ad ve otomatik tamamlama önbellekleri nasıl temizlenir konusuna göz atın. Alternatif olarak eski DN’yi tüm kullanıcılar için bir x.500 ara sunucu adresi olarak ekleyebilirsiniz.

Örnek Windows PowerShell betikleri

Kendi betiklerinizi oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere aşağıdaki Windows PowerShell betiklerine göz atın.

Office 365 toplu parola sıfırlama
 1. parola.csv adlı bir CSV dosyası oluşturun.

 2. Bu dosyaya “upn” ve “yeniparola” sütunlarını ekleyin (Örneğin, aliyilmaz@contoso.com,Parola1)

 3. Windows PowerShell komutunu kullanın:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}

Belirli bir ara sunucu adresi olan tüm Office 365 hesaplarını bir CSV dosyasına kopyalayın

##########################################################################
# Script: showproxies.ps1
# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific
# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv)
#
# Change the following variable to the proxy address string you want to find:
# $proxyaddr = "onmicrosoft.com"
################################################################################
$proxyaddr = "onmicrosoft.com"
# Create an object to hold the results
$addresses = @()
# Get every mailbox in the Exchange Organisation
$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited
# Loop through the mailboxes
ForEach ($mbx in $Mailboxes) {
# Loop through every address assigned to the mailbox
Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) {
# If it contains XXX, Record it
if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) {
# This is an email address. Add it to the list
$obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress
$obj.Alias = $mbx.Alias
$obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10)
$addresses += $obj
}
}
}
# Export the final object to a csv in the working directory
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation
# Open the csv with the default handler
Invoke-Item addresses.csv
##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Office 365’te Oda Posta Kutularını Toplu Olarak Oluşturma

################################################################################
# Script: create-rooms.ps1
# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script creates Room mailboxes in Office 365.
# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"
#
# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file
$csv = Import-CSV $inputfile
#Create Rooms contained in the CSV file
$csv | foreach-object{
New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity
}
##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Posta kutularından ikincil e-posta adreslerini toplu olarak kaldırma

##########################################################################
# Script: remove-proxy.ps1
#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script will remove a secondary email address from many users
#
# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"
#
# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix
# Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com
#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.
#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany
("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file and change primary smtp address
$csv = Import-CSV $inputfile
$csv | foreach-object{
# Set variable for email address to remove
$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix
Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)
Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr}
}
##### END OF REMOVE-PROXY.PS1

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×