Posta Kutusu geçişi için CSV dosyaları

Çok fazla sayıda kullanıcı posta kutusunu toplu olarak geçirmek için virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası kullanabilirsiniz. Exchange yönetim merkezini (EYM) veya Exchange Yönetim Kabuğu'nda New-MigrationBatch cmdlet'ini kullanırken, geçiş toplu işlemi oluşturmak için bir CSV dosyası belirtebilirsiniz. Geçiş toplu işleminde geçirilmek üzere birden çok kullanıcı belirtmek için CSV kullanılması, aşağıdaki geçiş senaryolarında desteklenir:

 • Office 365'te ekleme ve çıkarma   

  • Uzaktan taşıma geçişini başlatma:    Exchange karma dağıtımında, posta kutularını şirket içi Exchange kuruluşundan Office 365'e taşıyabilirsiniz. Bu, uzaktan taşıma geçişiyle ekleme olarak da bilinir, çünkü posta kutularını Office 365'e eklersiniz.

  • Uzaktan taşıma geçişiyle çıkarma:    Ayrıca, uzaktan taşıma geçişiyle çıkarma işlemi de yapabilir ve Office 365 posta kutularını şirket için Exchange kuruluşunuza geçirebilirsiniz.

   Not: Uzaktan taşıma geçişleriyle hem ekleme hem de çıkarma işlemleri, Office 365 kuruluşunuzdan başlatılır.

  • Aşamalı Exchange geçişi:    Şirket içindeki Exchange kuruluşundan Office 365'e posta kutularının bir alt kümesini de geçirebilirsiniz. Bu başka bir tür ekleme geçişidir. Aşamalı Exchange geçişiyle yalnızca Exchange 2003 ve Exchange 2007 posta kutularını geçirebilirsiniz. Aşamalı geçiş kullanılarak Exchange 2010 ve Exchange 2013 posta kutularının geçirilmesi desteklenmez. Aşamalı geçişi çalıştırmadan önce, Office 365 kuruluşunuzda posta kullanıcılarını hazırlamak için dizin eşitlemesi veya başka bir yöntem kullanmanız gerekir.

  • IMAP geçişi:    Bu ekleme geçiş türünde, veriler bir IMAP sunucusundan (Exchange dahil) Office 365'e geçirilir. IMAP geçişi için, posta kutusu verilerini geçirebilmek için önce Office 365'te posta kutularını hazırlamanız gerekir.

Not: Tam Exchange geçişinde CSV dosyasının kullanılması desteklenmez, çünkü tüm şirket içi kullanıcı posta kutuları tek bir toplu işlemde Office 365'e geçirilir.

Toplu taşımalar ve geçişlerde CSV dosyaları için desteklenen öznitelikler

Kullanıcıların geçişinde kullanılan CSV dosyasının ilk satırında veya üst bilgi satırında, izleyen satırlarda belirtilen özniteliklerin veya alanların adları listelenir. Öznitelik adları birbirinden virgülle ayrılır. Üst bilgi satırının altındaki her satır tek bir kullanıcıyı temsil eder ve geçiş için gereken bilgileri sağlar. Tek tek her kullanıcı satırındaki öznitelikler, üst bilgi satırındaki öznitelik adlarıyla aynı sırada olmalıdır. Öznitelik değerleri birbirinden virgülle ayrılır. Belirli bir kaydın öznitelik değeri null ise, o öznitelik için hiçbir şey yazmayın. Bununla birlikte, null değeri bir sonraki öznitelikten ayırmak için virgül eklemeye dikkat edin.

EYM veya Kabuk ile bir geçiş toplu işlemi oluşturulurken aynı parametre kullanıldıysa, CSV dosyasındaki öznitelik değerleri ilgili parametrenin değerini geçersiz kılar. Daha fazla bilgi ve örnekler için, CSV dosyasındaki öznitelik değerleri, geçiş toplu işleminin değerlerini geçersiz kılar bölümüne bakın.

İpucu: Herhangi bir metin düzenleyicisini kullanarak CSV dosyasını oluşturabilirsiniz, ama Microsoft Excel gibi bir uygulama kullanmak verileri içeri aktarmayı, CSV dosyalarını yapılandırmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır. CSV dosyalarını .csv veya .txt dosyası olarak kaydettiğinizden emin olun.

Aşağıdaki bölümlerde, her geçiş türünde CSV dosyasının üst bilgi satırı için desteklenen öznitelikler açıklanır. Her bölümde, desteklenen özniteliği, gerekli olup olmadığını, öznitelik için kullanılacak bir değer örneğini ve açıklamayı içeren bir tablo yer alır.

Not: Aşağıdaki bölümlerde, kaynak ortam kullanıcı posta kutusunun veya veritabanının geçerli konumunu belirtir. Hedef ortam, posta kutusunun geçirileceği konumu veya posta kutusunun taşınacağı veritabanını belirtir.

Aşamalı Exchange geçişleri

Exchange 2003 ve Exchange 2007 şirket içi posta kutularını Office 365'e geçirirken aşamalı Exchange geçişini kullanmak istediğinizde, geçiş toplu işleminin kullanıcı gruplarını tanımlamak için CSV dosyası kullanmalısınız. Aşamalı Exchange geçişi kullanarak buluta geçirebileceğiniz posta kutularının sayısında bir sınır yoktur. Ancak, geçiş toplu işleminde kullanılan CSV dosyası en çok 2.000 satır içerebilir. 2.000’den çok posta kutusunu geçirmek için, ek CSV dosyaları oluşturmanız ve her birini yeni bir geçiş toplu işlemi oluşturmak için kullanmanız gerekir. Aşamalı Exchange geçişleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365'e aşamalı e-posta geçişi hakkında bilmeniz gerekenler.

Aşağıdaki tabloda, aşamalı Exchange geçişi için CSV dosyasında desteklenen öznitelikler açıklanır.

Öznitelik

Gerekli veya isteğe bağlı

Kabul edilen değerler

Açıklama

EmailAddress

Gerekli

Kullanıcının SMTP adresi

Geçirilecek olan şirket içi kullanıcı posta kutusuna karşılık gelen Office 365'te posta hesabı etkin kullanıcının (veya geçişi yeniden deniyorsanız posta kutusunun) e-posta adresini belirtin. Posta hesabı etkin kullanıcılar, Office 365'te dizin eşitleme veya başka bir sağlama işleminin sonucunda oluşturulur. Posta hesabı etkin kullanıcının e-posta adresi, buna karşılık gelen şiket içi posta kutusunun WindowsEmailAddress özelliğiyle eşleşmelidir.

Password

İsteğe bağlı

Parola en az sekiz karakter uzunluğunda olmalı ve Office 365 kuruluşunuz için geçerli olan tüm parola kısıtlamalarına uymalıdır.

Bu parola kullanıcı hesabında, geçiş sırasında Office 365'te ilgili posta hesabı etkin kullanıcı posta kutusuna dönüştürüldüğünde ayarlanır.

ForceChangePassword

İsteğe bağlı

True veya False

Kullanıcının, Office 365 posta kutusunda ilk kez oturum açtığında parolayı değiştirmesinin zorunlu olup olmadığını belirtir.

Not: Şirket içi kuruluşunuzda Active Directory Federasyon Hizmetleri 2.0'ın (AD FS 2.0) dağıtımını yaparak bir çoklu oturum açma (SSO) çözümü uyguladıysanız, bu özniteliğin değeri olarak False kullanmalısınız.

IMAP geçişleri

IMAP geçiş toplu işleminin CSV dosyasında en çok 50.000 satır olabilir. Ama, kullanıcıları daha küçük birkaç toplu işlemle geçirmek daha iyi bir yöntemdir. IMAP geçişleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konu başlıklarına bakın:

Aşağıdaki tabloda, IMAP geçişi için CSV dosyasında desteklenen öznitelikler açıklanır.

Öznitelik

Gerekli veya isteğe bağlı

Kabul edilen değerler

Açıklama

EmailAddress

Gerekli

Kullanıcının SMTP adresi.

Kullanıcının Office 365 posta kutusunun kullanıcı kimliğini belirtir

UserName

Gerekli

IMAP sunucusu tarafın desteklenen biçimde IMAP ileti sisteminde kullanıcıyı tanımlayan dize.

IMAP ileti sisteminde (kaynak ortam) kullanıcının hesabının oturum açma adını belirtir. IMAP sunucusundaki posta kutularına erişmek için, kullanıcı adına ek olarak gerekli izinlerin atanmış olduğu bir hesabın kimlik bilgilerini de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. IMAP toplu geçiş işlemleri için CSV dosyaları.

Password

Gerekli

Parola dizesi.

UserName özniteliği tarafından belirtilen kullanıcı hesabının parolasını belirtir.

CSV dosyasındaki öznitelik değerleri, geçiş toplu işleminin değerlerini geçersiz kılar

EYM veya Kabuk ile bir geçiş toplu işlemi oluşturulurken aynı parametre kullanıldıysa, CSV dosyasındaki öznitelik değerleri ilgili parametrenin değerini geçersiz kılar. Kullanıcıya geçiş toplu işlemi değerinin uygulanmasını istiyorsanız, CSV dosyasında o hücreyi boş bırakabilirsiniz. Bu, tek bir geçiş toplu işleminde seçili kullanıcıların bazı öznitelik değerlerini karma kullanmanıza olanak tanır.

Bu örnekte, şu New-MigrationBatch komutuyla arşiv posta kutularını Office 365'e taşımak amacıyla karma bir dağıtımda uzaktan taşıma geçişiyle eklemek için bir toplu işlem oluşturduğunuzu varsayalım.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Ama seçilen kullanıcıların birincil posta kutularını da taşımak istiyorsunuz, dolayısıyla bu geçiş toplu işleminin OnBoarding1.csv dosyasının bir bölümü aşağıdakine benzer olacaktır:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

CSV dosyasındaki posta kutusu türü değeri, toplu işlemi oluşturma komutundaki MailboxType parametresinde yer alan değerleri geçersiz kıldığından, kullanıcı1 ve kullanıcı2 için yalnızca arşiv posta kutusu Office 365'e geçirilir. Ancak kullanıcı3 ve kullanıcı4 için birincil ve arşiv posta kutuları Office 365'e geçirilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×