PivotTable veya PivotChart raporunda verileri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Excel'de, veri alanı düzenini değiştirerek PivotTable veya PivotChart verileri özetleyebilirsiniz. PivotTable Alan listesini kullanarak, ekleme, yeniden düzenleyebilir veya tam olarak istediğiniz şekilde bir PivotTable veya PivotChart verileri göstermek için alanları kaldırın.

Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde yaptığınız değişiklikler rapor düzeninde otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için geçici olarak el ile güncelleştirmeye geçiş yapabilirsiniz.

Bir PivotTable oluşturduğunuzda, PivotTable'a alan eklemeniz, ihtiyaca göre bunları yeniden düzenlemeniz ve konumlandırmanız veya PivotTable'dan kaldırmanız için Excel tarafından PivotTable Alan Listesi görüntülenir. Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde iki bölüm görüntülenir:

 • Üstte PivotTable'a alan eklemek veya kaldırmak için kullanılan bir alan bölümü

 • Altta alanları yeniden düzenlemek ve konumlandırmak için kullanılan bir düzen bölümü

  İki veri alanı içeren Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu ve bu alanları belirtme çizgileri olarak içeren veri grafiğine sahip şekil

PivotTable Alan Listesi'ni Excel penceresinin her iki tarafından birinde sabitleyebilir ve yatay olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca, PivotTable Alan Listesi'ni ayırabilirsiniz; bu durumda hem dikey hem de yatay olarak boyutu değiştirilebilir.

PivotTable Alan Listesi'ni göremiyorsanız, PivotTable içinde herhangi bir yeri tıklattığınızdan emin olun.

PivotTable Alan Listesi'ni kapatırsanız yeniden görüntüleyebilirsiniz. PivotTable'ı sağ tıklatın ve sonra Alan Listesini Göster'i tıklatın. Şerit üzerinde Alan Listesi'ni (PivotTable için PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Göster grubu; PivotChart için PivotChart Araçları, Çözümle sekmesi, Göster/Gizle grubu) tıklatın.

PivotTable alan listesinde, yenileme herhangi bir yeni alanlar, hesaplanan alanlar, ölçüler, hesaplanan ölçüler veya son işlem ( bu yana eklemiş olduğunuz boyutları görüntülemek için PivotTable veya PivotChart kullanmak istediğiniz alanları görmüyorsanız PivotTable araçları, Seçenekler sekmesi, veri grubu).

Nasıl PivotTable alan listesi çalıştığını ve ne zaman istediğiniz sonuçları elde etmek için alanları farklı türde düzenleyebildiği yolları oluşturduğunuz bir PivotTable veya PivotChart alanı düzenini anlamak önemlidir.

PivotTable Alan Listesi nasıl çalışır?

1. Dış veri kaynağı, Alan Listesi'nde görüntülenen bir veya birden çok alan (sütun olarak da bilinir) biçiminde düzenlenen yapılandırılmış veriler içerir.

2. aynı anda PivotTable raporu filtre alanında alanı taşır alan listesinde, Rapor Filtresi alanında bir alana gitme.

3. aynı anda sütun etiketine alanında PivotTable alanı taşır alan listesinde, sütun etiketine alanında bir alana gitme.

4. PivotTable'daki satır etiketine alanı aynı anda alanı taşınır alan listesinde, satır etiketine alanında bir alana gitme.

5. bir alanını aynı anda alanı PivotTable'daki değerler alanına taşınır alan listesindeki değerler alanına taşıyın.

Alan düzeni oluşturmak için Değer, Ad ve Boyut alanlarını alan bölümünden düzen bölümündeki dört rapor bölgesine taşımayla ilgili aşağıdaki yönergeleri kullanın.

 • Değer alanları    Yalnızca sayısal alan için bir onay kutusu seçtiğinizde, varsayılan olarak Değerler alanına taşınır.

 • Satır ve Sütun alanları    Veri türünün sayısal olup olmamasına bakılmaksızın bir alanı Rapor Filtresi, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgeleri yalnızca bir kez ekleyebilirsiniz. Aynı alanı, (örneğin, düzen bölümündeki Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgesine) birden fazla kez eklemeye çalışırsanız, alan otomatik olarak özgün alandan kaldırılır ve yeni bölgeye eklenir.

 • Ölçüler    Bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağında vardır çoğunlukla birçok alanları (veya ölçüler) farklı boyutların hiyerarşik olarak düzenlenmiş, hiyerarşileri ve düzeyleri. Artı kutusu Genişlet ' i tıklatın ve istediğiniz alanları buluncaya kadar Eksi kutusu düğmeleri daraltma.

  Yalnızca hiyerarşileri, öznitelikleri ve adlandırılmış kümeleri, Satır Etiketleri, Sütun Etiketleri ve Rapor Filtreleri alanlarına taşıyabilirsiniz.

  Yalnızca ölçümleri, hesaplanmış ölçümleri ve Anahtar Performans Göstergeleri'ni (KPI'leri) Değerler alanına taşıyabilirsiniz.

PivotTable Alan Listesi'nin farklı PivotTable görevleri için tasarlanmış ve onları en iyi duruma getirecek beş faklı görünümü vardır.

 1. Görünümü değiştirmek için, PivotTable Alan Listesi'nin en üstündeki Alan Listesi görünümleri düğmesini tıklatın.

  PivotTable Alan Listesi Görünümü düğmesi

 2. Listede aşağıdaki görünümlerden birini seçin:

Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış

Bu varsayılan görünüm olup az sayıda alan için tasarlanmıştır.

Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış

Bu görünüm, her bölge içinde dörtten fazla alan bulunduğunda alan eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Yalnızca Alanlar Bölümü

Bu görünüm, yalnızca birçok alanı eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Yalnızca Bölgeler Bölümü (2 x 2)

Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

Yalnızca Bölgeler Bölümü (1 x 4)

Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

İpucu    Alanlar bölümündeki ve alanları bölüm Yığılmış ve alanlar bölümünü ve alanlar bölümü yan yana görünümlerinde, genişlik ve yükseklik her bölümün işaretçiyi dikey olarak değişene kadar bölüm ayırıcıyı üzerinde işaretçiyi bekleterek ayarlayabilirsiniz çift yönlü ok Dikey çift yönlü ok veya yatay çift yönlü ok çift yukarı veya aşağı ok veya sola veya sağa için istediğiniz yere sürüklemek ve ardından oku çift tıklatarak veya ENTER tuşuna basarak tarafından Yatay çift yönlü ok .

Bir PivotTable veya PivotChart oluşturduktan sonra raporda görüntülemek istediğiniz verileri içeren alanları eklemek hazırdır. Normalde Düzen bölümünde her alan için bir alan seçin. Bununla birlikte, belirli bir alan için farklı değerleri görmek için ayrıca birden çok kopyasını bir alanı değerler alanına ekleyebilirsiniz.

PivotTable çok fazla veri içeren bir dış veri kaynağına bağlıysa, raporu güncelleştirmek için gereken süreyi azaltmak yardımcı olan rapora alanlar eklemeden önce bir veya daha fazla alan filtre uygulayabilirsiniz.

PivotTable Alan Listesi'nde, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yaparak PivotTable'a veya PivotChart'a alan ekleyebilirsiniz:

 • Düzen bölümünün belirtilen bölgesine bir alan yerleştirmek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, istediğiniz alanın onay kutusunu seçin. Daha sonra isterseniz alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

  Not    Varsayılan olarak, sayısal olmayan alanlar Satır etiketleri alanına eklenir, sayısal alanlar değerler alanına eklenir ve çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) tarih eklenir ve saat hiyerarşileri de Sütun etiketleri alanına eklenir.

 • Bir alanı düzen bölümünün belirli bir bölgesine yerleştirmek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, alan adını sağ tıklatın ve sonra Rapor Filtresine Ekle, Sütun Etiketine Ekle, Satır Etiketine Ekle veya Değerlere Ekle seçeneklerinden birini tıklatın.

 • Bir alanı düzen bölümündeki bir bölgeye sürüklemek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, bir alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra alan bölümünden istediğiniz düzen bölümüne sürükleyin.

Excel çalışma sayfasındaki verileri veya bir çevrimiçi çözümsel işleme OLAP olmayan veri kaynağından dış verileri temel alan PivotTable'da, aynı alanı değerler alanına birden çok kez eklemek isteyebilirsiniz. Sayısal veya sayısal olmayan veri türü olup olmadığını bunu yapabilirsiniz. Örneğin, hesaplamalar yan yana, brüt ve net kar marjları, düşük ve en yüksek satış veya müşteri sayar ve toplam müşteriler yüzdesi gibi karşılaştırma isteyebilirsiniz.

 1. PivotTable Alan Listesi'nde, Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, bir alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra düzen bölümündeki Değerler bölgesine sürükleyin.

 2. Söz konusu alanın kaç kopyasını Değerler bölgesinde görüntülemek istiyorsanız, 1. adımı o sayı kadar yineleyin.

 3. PivotTable'da, özet işlevini veya özel hesaplamayı her bir alan kopyası için istediğiniz gibi değiştirin.

  İpucu    PivotTable'da, kopyalanan alanların adlarını da gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Notlar    

 • Değerler bölgesine iki veya daha fazla alan eklediğinizde, bunların aynı alanın kopyaları veya farklı alanlar olmalarına bakılmaksızın, Alan Listesi otomatik olarak Değerler bölgesine bir Değerler Sütunu ekler. Bu alanı Değerler bölgesinde alan konumlarını yukarı veya aşağı taşımak için kullanabilirsiniz. Hatta Değerler Sütunu Etiketi'ni Sütun Etiketleri bölgesine veya Satır Etiketleri bölgelerine taşıyabilirsiniz. Ancak, Değerler Sütunu Etiketi'ni Rapor Filtreleri bölgesine taşıyamazsınız.

 • Veri türünün sayısal olup olmamasına bakılmaksızın bir alanı Rapor Filtresi, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgeleri yalnızca bir kez ekleyebilirsiniz. Aynı alanı, (örneğin, düzen bölümündeki Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgesine) birden fazla kez eklemeye çalışırsanız, alan otomatik olarak özgün alandan kaldırılır ve yeni bölgeye eklenir.

 • Aynı alanı Değerler bölgesine eklemenin başka bir yolu, aynı alanı kullanan bir formül (hesaplanan sütun da denir) kullanmaktır.

 • PivotTable Alan Listesi'nde, Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, işaretçiyi bir alan adının üzerinde tutun ve sonra alan adının yanındaki filtre aşağı okunu tıklatın.

  Filtre menüsünde, istediğiniz filtre seçeneklerini belirleyin.

PivotTable Alan Listesi'nde, Düzen bölümünün altındaki dört bölgeden birini kullanarak, varolan alanları yeniden düzenleyebilir veya bu alanları yeniden konumlandırabilirsiniz:

PivotTable

Açıklama

Değerler

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Satır etiketleri

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Sütun Etiketleri

Alanları raporun üstünde sütun olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki sütun, hemen üzerindeki başka bir sütun ile iç içe geçirilir.

Rapor Filtresi

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

PivotChart

Açıklama

Değerler

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Eksen Alanı (Kategoriler)

Alanları grafikteki bir eksen olarak görüntülemek için kullanın.

Gösterge Alanları (Seriler)

Alanları grafiğin göstergesinde görüntülemek için kullanın.

Rapor Filtresi

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

PivotTable'da alanları yeniden düzenlemek için alanları birinde alan adını tıklatın ve aşağıdaki komutlardan birini seçin:

Yukarı Taşı

Alanı, bölgede bir konum yukarı taşır.

Aşağı Taşı

Alanı, bölgede bir konum aşağı taşır.

Başlangıca Taşı

Alanı, bölgenin başlangıcına taşır.

Sona Taşı

Alanı, bölgenin sonuna taşır.

Rapor Filtresine Taşı

Alanı, Rapor Filtresi bölgesine taşır.

Satır Etiketlerine Taşı

Alanı, Satır Etiketleri bölgesine taşır.

Sütun Etiketlerine Taşı

Alanı, Sütun Etiketleri bölgesine taşır.

Değerlere Taşı

Alanı, Değerler bölgesine taşır.

Değer Alanı Ayarları, Alan Ayarları

Alan Ayarları veya Değer Alanı Ayarları iletişim kutularını görüntüler. Tüm ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim kutusunun üstündeki Yardım düğmesini düğme görüntüsü tıklatın.

İpucu    Alan adını tıklatıp basılı tutabilir ve ardından alanı, alan ile düzen bölümleri arasında ve farklı bölgeler arasında sürükleyebilirsiniz.

Bir alanı kaldırmak için, PivotTable Alan Listesi'nde aşağıdakilerden birini yapın:

 • Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, kaldırmak istediğiniz alanın onay kutusunun işaretini kaldırın.

  Not    Onay kutusunun işareti kaldırıldığında, alanın tüm örnekleri rapordan kaldırılır.

 • Düzen bölgesinde, kaldırmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Kaldır'ı tıklatın.

 • Düzen bölgesinde, kaldırmak istediğiniz alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra PivotTable Alan Listesi'nin dışına sürükleyin.

Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde yaptığınız değişiklikler rapor düzeninde otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için geçici olarak el ile güncelleştirme moduna geçiş yapabilirsiniz. El ile güncelleştirme modu hızlı bir şekilde PivotTable Alan Listesi'nde alan ekleme, taşıma ve kaldırma işlemleri yapmanızı sağlar. Ancak, otomatik güncelleştirme moduna dönünceye kadar raporu kullanamazsınız.

 1. PivotTable alan listesinin altındaki PivotTable ' ın el ile güncelleştirme etkinleştirmek için ertele Düzen güncelleştir onay kutusunu seçin.

  Dikkat    Rapor düzenini el ile güncelleştirme, PivotTable alan Listesi'ni kapama olarak ayarladıktan sonra yalnızca alanları için değiştirme görünümü veya Excel çıktıktan PivotTable'a onay olmadan yapmış olduğunuz tüm düzeni değişiklikleri atar.

 2. PivotTable alan Listesi'nde alanı düzeni değişiklikleri yapın ve PivotTable'daki düzenini el ile güncelleştirmek için Güncelleştir ' i tıklatın.

 3. Alan Listesi'nde rapor düzenini değiştirmeyi tamamladıktan sonra otomatik güncelleştirmeye dönmek için Düzen güncelleştirmesini ertele onay kutusunun işaretini kaldırın.

Not    PivotTable çalışma kitabını her açtığınızda otomatik güncelleştirme ile başlar.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×