PivotTable veya PivotChart raporunda verileri özetleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel 2010içinde bir PivotTable veya PivotChart raporundaki verilerin bir veri alanı düzenini değiştirerek özetleyebilirsiniz. PivotTable Alan listesini kullanarak, ekleme, yeniden düzenleyebilir veya tam olarak istediğiniz şekilde bir PivotTable veya PivotChart verileri göstermek için alanları kaldırın.

Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde yaptığınız değişiklikler rapor düzeninde otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için geçici olarak el ile güncelleştirmeye geçiş yapabilirsiniz.

Bu makalede

PivotTable alanı listesi ile çalışma

Bir PivotTable veya PivotChart alanları ekleme

PivotTable veya PivotChart alanları yeniden düzenleme

PivotTable veya PivotChart alanları kaldırma

Rapor düzenini el ile ve otomatik güncelleştirme arasında geçiş yapma

PivotTable Alan Listesi ile çalışma

Bir PivotTable oluşturduğunuzda, PivotTable'a alan eklemeniz, ihtiyaca göre bunları yeniden düzenlemeniz ve konumlandırmanız veya PivotTable'dan kaldırmanız için Excel tarafından PivotTable Alan Listesi görüntülenir. Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde iki bölüm görüntülenir:

 • Üstte PivotTable'a alan eklemek veya kaldırmak için kullanılan bir alan bölümü

 • Altta alanları yeniden düzenlemek ve konumlandırmak için kullanılan bir düzen bölümü

  İki veri alanı içeren Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu ve bu alanları belirtme çizgileri olarak içeren veri grafiğine sahip şekil

PivotTable Alan Listesi'ni Excel penceresinin her iki tarafından birinde sabitleyebilir ve yatay olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca, PivotTable Alan Listesi'ni ayırabilirsiniz; bu durumda hem dikey hem de yatay olarak boyutu değiştirilebilir.

PivotTable Alan Listesi'ni göremiyorsanız, PivotTable içinde herhangi bir yeri tıklattığınızdan emin olun.

PivotTable Alan Listesi'ni kapatırsanız yeniden görüntüleyebilirsiniz. PivotTable'ı sağ tıklatın ve sonra Alan Listesini Göster'i tıklatın. Şerit üzerinde Alan Listesi'ni (PivotTable için PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Göster grubu; PivotChart için PivotChart Araçları, Çözümle sekmesi, Göster/Gizle grubu) tıklatın.

PivotTable alan listesi, yenileme PivotTable veya PivotChart raporunun herhangi bir yeni alanlar, hesaplanan alanlar, ölçüler, hesaplanan ölçüler veya son işlemi (PivotTable araçları, Seçenekler sekmesi, veri grubu) bu yana eklemiş olduğunuz boyutları görüntülemek için kullanmak istediğiniz alanları görünmüyorsa.

PivotTable Alan Listesi nasıl çalışır?

PivotTable veya PivotChart raporunun alan düzenini oluştururken istediğiniz sonuçları elde edebilmeniz için PivotTable Alan Listesi'nin ne şekilde çalıştığını ve farklı türdeki alanları hangi yollarla düzenleyebileceğinizi anlamanız önemlidir.

QA Düzenleme Kutucuğu

1. Dış veri kaynağı, Alan Listesi'nde görüntülenen bir veya birden çok alan (sütun olarak da bilinir) biçiminde düzenlenen yapılandırılmış veriler içerir.

2. Alanı, Alan Listesi'ndeki Rapor Filtresi bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı aynı zamanda PivotTable raporundaki Rapor Filtresi bölgesine taşır.

3. Alanı, Alan Listesi'ndeki Sütun Etiketi bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Sütun Etiketi bölgesine taşır.

4. Alanı, Alan Listesi'ndeki Satır Etiketi bölgesine taşıma. Bu, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Satır Etiketi bölgesine taşır.

5. Alanı, Alan Listesi'ndeki Değerler bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Değerler bölgesine taşır.

PivotTable Alan Listesi'nde alanları taşıma kılavuzu

Alan düzeni oluşturmak için Değer, Ad ve Boyut alanlarını alan bölümünden düzen bölümündeki dört rapor bölgesine taşımayla ilgili aşağıdaki yönergeleri kullanın.

 • Değer alanları    Yalnızca sayısal alan için bir onay kutusu seçtiğinizde, varsayılan olarak Değerler alanına taşınır.

 • Satır ve Sütun alanları    Veri türünün sayısal olup olmamasına bakılmaksızın bir alanı Rapor Filtresi, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgeleri yalnızca bir kez ekleyebilirsiniz. Aynı alanı, (örneğin, düzen bölümündeki Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgesine) birden fazla kez eklemeye çalışırsanız, alan otomatik olarak özgün alandan kaldırılır ve yeni bölgeye eklenir.

 • Ölçüler    Bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağında vardır çoğunlukla birçok alanları (veya ölçüler) farklı boyutların hiyerarşik olarak düzenlenmiş, hiyerarşileri ve düzeyleri. Artı kutusu Genişlet ' i tıklatın ve istediğiniz alanları buluncaya kadar Eksi kutusu düğmeleri daraltma.

  Yalnızca hiyerarşileri, öznitelikleri ve adlandırılmış kümeleri, Satır Etiketleri, Sütun Etiketleri ve Rapor Filtreleri alanlarına taşıyabilirsiniz.

  Yalnızca ölçümleri, hesaplanmış ölçümleri ve Anahtar Performans Göstergeleri'ni (KPI'leri) Değerler alanına taşıyabilirsiniz.

PivotTable Alan Listesi görünümünü değiştirme

PivotTable Alan Listesi'nin farklı PivotTable görevleri için tasarlanmış ve onları en iyi duruma getirecek beş faklı görünümü vardır.

 1. Görünümü değiştirmek için, PivotTable Alan Listesi'nin en üstündeki Alan Listesi görünümleri düğmesini tıklatın.

  PivotTable Alan Listesi Görünümü düğmesi

 2. Listede aşağıdaki görünümlerden birini seçin:

Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış

Bu varsayılan görünüm olup az sayıda alan için tasarlanmıştır.

Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış

Bu görünüm, her bölge içinde dörtten fazla alan bulunduğunda alan eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Yalnızca Alanlar Bölümü

Bu görünüm, yalnızca birçok alanı eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Yalnızca Bölgeler Bölümü (2 x 2)

Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

Yalnızca Bölgeler Bölümü (1 x 4)

Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

İpucu    Alanlar bölümündeki ve alanları bölüm Yığılmış ve alanlar bölümünü ve alanlar bölümü yan yana görünümlerinde, genişlik ve yükseklik her bölümün bir dikey çift yönlü ok Dikey çift yönlü ok veya yatay çift yönlü ok Yatay çift yönlü ok , çift yönlü ok yukarı veya aşağı sürükleyerek veya sol ya da sağa istediğiniz yere gelinceye kadar işaretçiyi bölüm ayırıcıyı üzerinde işaretçiyi bekleterek ayarlayabilirsiniz , ve ardından oku çift tıklatarak veya ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

PivotTable'a veya PivotChart'a alan ekleme

Bir PivotTable veya PivotChart raporu oluşturduktan sonra, raporda görüntülemek istediğiniz verileri içeren alanları eklemeye hazırsınız demektir. Tipik olarak düzen bölümündeki her alan için bir bölge seçersiniz. Ancak, belirli bir alan için farklı değerler görmek istiyorsanız, Değerler bölgesine bir alanın birden fazla kopyasını ekleyebilirsiniz.

PivotTable raporu birçok veri içeren bir dış veri kaynağına bağlıysa, rapora alan eklemeden önce bir ya da birden çok alana filtre uygulayabilirsiniz. Bu, raporu güncelleştirmek için harcanan vakti azaltmaya yardımcı olabilir.

Görüntülemek istediğiniz alanları ekleme

PivotTable Alan Listesi'nde, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yaparak PivotTable'a veya PivotChart'a alan ekleyebilirsiniz:

 • Düzen bölümünün belirtilen bölgesine bir alan yerleştirmek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, istediğiniz alanın onay kutusunu seçin. Daha sonra isterseniz alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

  Not    Varsayılan olarak, sayısal olmayan alanlar Satır etiketleri alanına eklenir, sayısal alanlar değerler alanına eklenir ve çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) tarih eklenir ve saat hiyerarşileri de Sütun etiketleri alanına eklenir.

 • Bir alanı düzen bölümünün belirli bir bölgesine yerleştirmek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, alan adını sağ tıklatın ve sonra Rapor Filtresine Ekle, Sütun Etiketine Ekle, Satır Etiketine Ekle veya Değerlere Ekle seçeneklerinden birini tıklatın.

 • Bir alanı düzen bölümündeki bir bölgeye sürüklemek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, bir alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra alan bölümünden istediğiniz düzen bölümüne sürükleyin.

Değerler bölgesine bir alanın birden fazla kopyasını ekleme

Excel çalışma sayfasındaki verileri veya bir çevrimiçi çözümsel işleme OLAP olmayan veri kaynağından dış verileri temel alan bir Özet Tablo raporunda, aynı alanı değerler alanına birden çok kez eklemek isteyebilirsiniz. Sayısal veya sayısal olmayan veri türü olup olmadığını bunu yapabilirsiniz. Örneğin, hesaplamalar yan yana, brüt ve net kar marjları, düşük ve en yüksek satış veya müşteri sayar ve toplam müşteriler yüzdesi gibi karşılaştırma isteyebilirsiniz.

 1. PivotTable Alan Listesi'nde, Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, bir alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra düzen bölümündeki Değerler bölgesine sürükleyin.

 2. Söz konusu alanın kaç kopyasını Değerler bölgesinde görüntülemek istiyorsanız, 1. adımı o sayı kadar yineleyin.

 3. PivotTable'da, özet işlevini veya özel hesaplamayı her bir alan kopyası için istediğiniz gibi değiştirin.

  İpucu    PivotTable'da, kopyalanan alanların adlarını da gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Notlar    

 • Değerler bölgesine iki veya daha fazla alan eklediğinizde, bunların aynı alanın kopyaları veya farklı alanlar olmalarına bakılmaksızın, Alan Listesi otomatik olarak Değerler bölgesine bir Değerler Sütunu ekler. Bu alanı Değerler bölgesinde alan konumlarını yukarı veya aşağı taşımak için kullanabilirsiniz. Hatta Değerler Sütunu Etiketi'ni Sütun Etiketleri bölgesine veya Satır Etiketleri bölgelerine taşıyabilirsiniz. Ancak, Değerler Sütunu Etiketi'ni Rapor Filtreleri bölgesine taşıyamazsınız.

 • Veri türünün sayısal olup olmamasına bakılmaksızın bir alanı Rapor Filtresi, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgeleri yalnızca bir kez ekleyebilirsiniz. Aynı alanı, (örneğin, düzen bölümündeki Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgesine) birden fazla kez eklemeye çalışırsanız, alan otomatik olarak özgün alandan kaldırılır ve yeni bölgeye eklenir.

 • Aynı alanı Değerler bölgesine eklemenin başka bir yolu, aynı alanı kullanan bir formül (hesaplanan sütun da denir) kullanmaktır.

Alanları eklemeden önce verileri filtreleme

 • PivotTable Alan Listesi'nde, Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, işaretçiyi bir alan adının üzerinde tutun ve sonra alan adının yanındaki filtre aşağı okunu tıklatın.

  Filtre menüsünde, istediğiniz filtre seçeneklerini belirleyin.

Sayfanın Başı

PivotTable'da veya PivotChart'ta alanları yeniden düzenleme

PivotTable Alan Listesi'nde, Düzen bölümünün altındaki dört bölgeden birini kullanarak, varolan alanları yeniden düzenleyebilir veya bu alanları yeniden konumlandırabilirsiniz:

PivotTable

Açıklama

Değerler

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Satır etiketleri

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Sütun Etiketleri

Alanları raporun üstünde sütun olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki sütun, hemen üzerindeki başka bir sütun ile iç içe geçirilir.

Rapor Filtresi

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

PivotChart

Açıklama

Değerler

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Eksen Alanı (Kategoriler)

Alanları grafikteki bir eksen olarak görüntülemek için kullanın.

Gösterge Alanları (Seriler)

Alanları grafiğin göstergesinde görüntülemek için kullanın.

Rapor Filtresi

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

Alanları PivotTable raporunda yeniden düzenlemek için, bu bölgelerden birindeki alan adını tıklatın ve ardından aşağıdaki komutlardan birini seçin:

Yukarı Taşı

Alanı, bölgede bir konum yukarı taşır.

Aşağı Taşı

Alanı, bölgede bir konum aşağı taşır.

Başlangıca Taşı

Alanı, bölgenin başlangıcına taşır.

Sona Taşı

Alanı, bölgenin sonuna taşır.

Rapor Filtresine Taşı

Alanı, Rapor Filtresi bölgesine taşır.

Satır Etiketlerine Taşı

Alanı, Satır Etiketleri bölgesine taşır.

Sütun Etiketlerine Taşı

Alanı, Sütun Etiketleri bölgesine taşır.

Değerlere Taşı

Alanı, Değerler bölgesine taşır.

Değer Alanı Ayarları, Alan Ayarları

Alan Ayarları veya Değer Alanı Ayarları iletişim kutularını görüntüler. Tüm ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim kutusunun üstündeki Yardım düğmesini düğme resmi tıklatın.

İpucu    Alan adını tıklatıp basılı tutabilir ve ardından alanı, alan ile düzen bölümleri arasında ve farklı bölgeler arasında sürükleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

PivotTable'dan veya PivotChart'tan alan kaldırma

Bir alanı kaldırmak için, PivotTable Alan Listesi'nde aşağıdakilerden birini yapın:

 • Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, kaldırmak istediğiniz alanın onay kutusunun işaretini kaldırın.

  Not    Onay kutusunun işareti kaldırıldığında, alanın tüm örnekleri rapordan kaldırılır.

 • Düzen bölgesinde, kaldırmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Kaldır'ı tıklatın.

 • Düzen bölgesinde, kaldırmak istediğiniz alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra PivotTable Alan Listesi'nin dışına sürükleyin.

Sayfanın Başı

Rapor düzenini otomatik güncelleştirme ile el ile güncelleştirme arasında geçiş yapma

Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde yaptığınız değişiklikler rapor düzeninde otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için geçici olarak el ile güncelleştirme moduna geçiş yapabilirsiniz. El ile güncelleştirme modu hızlı bir şekilde PivotTable Alan Listesi'nde alan ekleme, taşıma ve kaldırma işlemleri yapmanızı sağlar. Ancak, otomatik güncelleştirme moduna dönünceye kadar raporu kullanamazsınız.

 1. PivotTable raporunun el ile güncelleştirilmesine olanak tanımak için, PivotTable Alan Listesi'nin en altındaki Düzen güncelleştirmesini ertele onay kutusunu seçin.

  Dikkat    Raporun düzenini el ile güncelleştirmeye ayarladıktan sonra, PivotTable Alan Listesi'ni kapatmak, Yalnızca Alanlar görünümüne geçmek veya Excel'den çıkmak PivotTable raporunda onaylamadan yaptığınız tüm değişikliklerin kaybedilmesine neden olur .

 2. PivotTable Alan Listesi'nde, alan düzeninin değiştiğinden emin olun ve sonra PivotTable raporundaki düzeni el ile güncelleştirmek için Güncelleştir'i tıklatın.

 3. Alan Listesi'nde rapor düzenini değiştirmeyi tamamladıktan sonra otomatik güncelleştirmeye dönmek için Düzen güncelleştirmesini ertele onay kutusunun işaretini kaldırın.

Not    PivotTable raporu, çalışma sayfasını her açışınızda otomatik güncelleştirmeyle başlar.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×