PivotTable veya PivotChart raporunda verileri özetleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Tablo veya Özet Grafik raporu oluşturduktan sonra, alan eklemek için Özet Tablo Alan Listesi'ni kullanın. Özet Tablo veya Özet Grafik raporunu değiştirmek istiyorsanız, alanları yeniden düzenlemek ve kaldırmak için Alan Listesi'ni kullanın. Varsayılan olarak, Özet Tablo Alan Listesinde iki bölüm görüntülenir: üstte alan eklemek ve kaldırmak için alan bölümü ile altta alanları yeniden düzenlemek ve yeniden konumlandırmak için düzen bölümü. Özet Tablo Alan Listesi'ni pencerenin her iki tarafından birinde sabitleyebilir ve yatay olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Özet Tablo Alan Listesi'nin kilidini açabilir ve böylece hem yatay hem de dikey olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Notlar : 

 • Özet Tablo Alan Listesi'ni göremiyorsanız, Özet Tablo veya Özet Grafik raporunu tıklattığınızdan emin olun. Özet Tablo Alan Listesi'ni hala göremiyorsanız, Özet Tablo raporu için Seçenekler sekmesindeki Göster/Gizle grubunda Alan Listesi'ni tıklatın, Özet Grafik raporu için Çözümle sekmesindeki Veri grubunda Alan Listesi'ni tıklatın.

 • Kullanmak istediğiniz alanları Alan Listesi'nde göremiyorsanız, yeni tüm alanları, hesaplanmış alanları, ölçümleri, hesaplanmış ölçümleri veya son işlemden itibaren eklemiş olduğunuz boyutları görüntülemek için Özet Tablo veya Özet Grafik raporunu yenileyin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

PivotTable alan listesi hakkında bilgi edinin

Alanları ekleme

Alanları kopyalama

Alanları yeniden düzenleme

Alanları kaldırma

PivotTable alan listesi görünümünü değiştirme

Rapora eklemeden önce verilere filtre uygulama

Rapor düzenini otomatik olarak veya el ile güncelleştirme arasında geçiş yapma

Özet Tablo Alan Listesi hakkında bilgi edinme

Özet Tablo veya Özet Grafik raporunu yerleştirirken istediğiniz sonuçları elde edebilmeniz için, Özet Tablo Alan Listesi'nin ne şekilde çalıştığını ve farklı türdeki alanları hangi yollarla düzenleyebileceğinizi anlamanız önemlidir.

Özet Tablo Alan Listesi nasıl çalışır

QA Düzenleme Kutucuğu

1. Dış veri kaynağı, Alan Listesi'nde görüntülenen bir veya birden çok alan (sütun olarak da bilinir) biçiminde düzenlenen yapılandırılmış veriler içerir.

2. Alanı, Alan Listesi'ndeki Rapor Filtresi bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı aynı zamanda PivotTable raporundaki Rapor Filtresi bölgesine taşır.

3. Alanı, Alan Listesi'ndeki Sütun Etiketi bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Sütun Etiketi bölgesine taşır.

4. Alanı, Alan Listesi'ndeki Satır Etiketi bölgesine taşıma. Bu, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Satır Etiketi bölgesine taşır.

5. Alanı, Alan Listesi'ndeki Değerler alanına taşıma. Bu, alanı eş zamanlı olarak Özet Tablo raporundaki Değerler alanına taşır.

Alanları dört rapor alanına taşımaya ilişkin yönergeler

Aşağıda, Değer, Ad ve Boyut alanlarını alan bölümünden düzen bölümündeki dört alana taşıma hakkında yönergeler bulunmaktadır.

Değer alanları   

 • Sayısal bir alan için bir onay kutusunu seçerseniz, değerler alanına taşınır varsayılan alan alanıdır.

Satır ve sütun alanları   

 • Alan zaten Satır Etiketleri, Sütun Etiketleri veya Rapor Filtreleri alanında bulunuyorsa ve yeniden bu alanlardan birine eklenirse; aynı alana taşındığında konumu değişir, ancak farklı bir alana taşındığında yönlendirmesi değişir.

Ölçüler   

 • Bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağında vardır çoğunlukla birçok alanları (veya ölçüler) farklı boyutların hiyerarşik olarak düzenlenmiş, hiyerarşileri ve düzeyleri. Artı kutusu Genişlet ' i tıklatın ve istediğiniz alanları buluncaya kadar Eksi kutusu düğmeleri daraltma.

 • Yalnızca hiyerarşileri, öznitelikleri ve adlandırılmış kümeleri, Satır Etiketleri, Sütun Etiketleri ve Rapor Filtreleri alanlarına taşıyabilirsiniz.

 • Yalnızca ölçümleri, hesaplanmış ölçümleri ve Anahtar Performans Göstergeleri'ni (KPI'leri) Değerler alanına taşıyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alan ekleme

 • Rapora alan eklemek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Alan bölümündeki her alan adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Alan, düzen bölümünün varsayılan bir alanına yerleştirilir, ancak isterseniz alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

   Varsayılan olarak, sayısal olmayan alanlar Satır Etiketleri alanına eklenir; sayısal alanlar Değerler alanına eklenir ve OLAP tarih ve saat hiyerarşileri Sütun Etiketleri alanına eklenir.

  • Alanı, düzen bölümünün belirli bir alanına yerleştirmek için alan adını sağ tıklatın ve ardından Rapor Filtresine Ekle, Sütun Etiketine Ekle, Satır Etiketine Ekle ve Değerlere Ekle komutlarından uygun olanı seçin.

   İpucu : Ayrıca, alanın adına tıklayıp basılı tutabilir ve ardından bunu alan bölümüyle düzen bölümündeki bir bölge arasında sürükleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alanları kopyalama

Excel çalışma sayfasındaki verileri veya OLAP olmayan bir veri kaynağındaki dış verileri temel alan bir PivotTable raporunda, aynı alanı birden çok kez Değerler bölgesine eklemek isteyebilirsiniz. Veri türü sayısal olsa da olmasa da bunu yapabilirsiniz. Örneğin, brüt ve net kar marjları, en düşük ve en yüksek satış veya müşteri sayıları ve toplam müşterilerin yüzdeleri gibi hesaplamaları yan yana karşılaştırabilirsiniz.

 1. Alan bölümünde bir alan adına tıklayın ve basılı tutun, ardından alanı düzen bölümündeki Değerler bölgesine sürükleyin.

 2. Alanı kopyalamak istediğiniz her sefer için 1. adımı yineleyin.

 3. Kopyalanan her alanda, özel işlevini veya özel hesaplamayı istediğiniz gibi değiştirin.

  Notlar : 

  • Değerler bölgesine iki veya daha fazla alan eklediğinizde, bunların aynı alanın kopyaları veya farklı alanlar olmalarına bakılmaksızın, Alan Listesi otomatik olarak Değerler bölgesine bir Değerler sütunu ekler. Bu alanı Değerler bölgesinde alan konumlarını yukarı veya aşağı taşımak için kullanabilirsiniz. Hatta Değerler Sütunu etiketini Sütun etiketleri bölgesine veya Satır etiketleri bölgelerine taşıyabilirsiniz. Ancak, Değerler Sütunu etiketini Rapor Filtreleri bölgesine taşıyamazsınız.

  • Sayısal veya sayısal olmayan veri türü olup olmadığını ya da rapor filtresi, satır etiketleri veya sütun etiketleri alanlar için yalnızca bir kez bir alan ekleyebilirsiniz. Aynı alanda birden çok kez eklemeyi denerseniz; Örneğin, alanları Düzen bölümündeki satır etiketleri ve sütun etiketleri — alanı otomatik olarak özgün bölümünden kaldırılır ve yeni alanına yerleştirir.

  • Aynı alanı Değerler bölgesine eklemenin başka bir yolu, aynı alanı kullanan bir formül (hesaplanan sütun da denir) kullanmaktır.

  • Bir OLAP veri kaynağını temel alan bir Özet Tablo raporunda aynı alanda birden çok kez ekleyemezsiniz.

Sayfanın Başı

Alanları yeniden düzenleme

Düzen bölümünün altındaki dört alandan birini kullanarak, varolan alanları yeniden düzenleyebilir veya bu alanları yeniden konumlandırabilirsiniz:

Özet Tablo raporu

Açıklama

PivotChart

Açıklama

Değerler    

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Değerler    

Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.

Satır Etiketleri    

Alanları raporun yan tarafında satır olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki satır, hemen üzerindeki başka bir satırla iç içe geçirilir.

Eksen Alanı (Kategoriler)    

Alanları grafikteki bir eksen olarak görüntülemek için kullanın.

Sütun Etiketleri    

Alanları raporun üstünde sütun olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki sütun, hemen üzerindeki başka bir sütun ile iç içe geçirilir.

Gösterge Alanları (Dizileri) Etiketleri    

Alanları grafiğin göstergesinde görüntülemek için kullanın.

Rapor Filtresi    

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

Rapor Filtresi    

Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.

 • Alanları yeniden düzenlemek için, bu alanlardan birindeki alan adını tıklatın ve ardından aşağıdaki komutlardan birini seçin:

Yukarı Taşı    

Alanı, alanda bir konum yukarı taşır.

Aşağı Taşı    

Alanı, alanda bir konum aşağı taşır.

Başlangıcı Taşı    

Alanı, alanın başlangıcına taşır.

Sona Taşı     

Alanı, bölgenin sonuna taşır.

Rapor Filtresine Taşı    

Alanı, Rapor Filtresi alanına taşır.

Satır Etiketlerine Taşı    

Alanı, Satır Etiketleri alanına taşır.

Sütun Etiketlerine Taşı    

Alanı, Sütun Etiketleri alanına taşır.

Değerlere Taşı    

Alanı, Değerler alanına taşır.

Değer Alanı Ayarları, Alan Ayarları    

Alan Ayarları veya Değer Alanı Ayarları iletişim kutularını görüntüler. Tüm ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim kutusunun üstündeki Yardım düğmesini düğme resmi tıklatın.

İpucu : Alan adını tıklatıp basılı tutabilir ve ardından alanı, alan ile düzen bölümleri arasında ve farklı alanlar arasında sürükleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alan kaldırma

 • Bir alan kaldırmak için düzen alanlarının birinde alan adını tıklatın ve ardından Alan Kaldır'ı tıklatın veya alan bölümündeki her alan adının yanındaki onay kutusunu temizleyin.

  İpucu : Düzen bölümünde alan adını tıklatıp basılı tutarak Özet Tablo Alan Listesi dışına da sürükleyebilirsiniz.

  Not : Alan bölümündeki bir onay kutusunu temizlediğinizde, alanın tüm durumları rapordan kaldırılır.

Sayfanın Başı

Özet Tablo Alan Listesi görünümünü değiştirme

Özet Tablo Alan Listesi'nin farklı Özet Tablo görevleri için tasarlanmış ve onları en iyi duruma getirecek beş faklı görünümü vardır.

 • Görünümü değiştirmek için, Özet Tablo Alan Listesi'nin en üstündeki Görünüm düğmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yığılmış alanlar bölümünü ve alanlar bölümünü   

Bu varsayılan görünüm olup düşük sayıdaki alanlar için tasarlanmıştır.

Alanlar bölümündeki ve alanları bölüm yan yana   

Bu görünüm, her alan içinde dörtten fazla alan bulunduğunda alan eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Yalnızca alanları   

Bu görünüm, yalnızca birçok alanı eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.

Yalnızca bölgeler bölümü (2 x 2)   

Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

Yalnızca bölgeler bölümü (1 ile 4)   

Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

İpucu : Alanlar bölümündeki ve alanları bölüm Yığılmışve alanlar bölümünü ve alanlar bölümü yan yana görünümlerinde, genişlik ve yükseklik her bölümün bir dikey çift yönlü ok Dikey çift yönlü ok veya yatay çift yönlü ok Yatay çift yönlü ok , çift yönlü ok yukarı veya aşağı sürükleyerek veya sol ya da sağa istediğiniz yere gelinceye kadar işaretçiyi bölüm bölme çubuğunun üzerine getirerek ayarlayabilirsiniz ve ardından oku çift tıklatarak veya ENTER tuşuna basarak.

Sayfanın Başı

Rapora eklemeden önce verilere filtre uygulama

Özet Tablo raporu birçok veri içeren bir dış veri kaynağına bağlıysa, rapora alan eklemeden önce bir ya da birden çok alana filtre uygulayabilirsiniz. Bu, raporu güncelleştirmek için harcanan vakti azaltmaya yardımcı olabilir.

Sayfanın Başı

Rapor düzeninin otomatik ve el ile güncelleştirmeleri arasında geçiş yapma

Varsayılan olarak, Özet Tablo Alan Listesi'nde her değişiklik yaptığınızda, rapor düzeni otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için el ile güncelleştirmeye geçiş yapabilirsiniz. El ile güncelleştirmeye geçiş yaptığınızda, yeniden otomatik güncelleştirmeye geçiş yapana kadar raporu kullanamazsınız. Bununla birlikte, alan bölümünden düzen bölümüne hızlı bir şekilde alan ekleyebilir, taşıyabilir ve kaldırabilirsiniz ve ardından sonuçlarınızı görmek için yeniden otomatik güncelleştirmeye geçiş yapabilirsiniz.

Rapor düzenini el ile güncelleştirme, PivotTable alan Listesi'ni kapama olarak ayarlarsanız, yalnızca alanları görünümüne değiştirme ya da Excel çıktıktan PivotTable raporuna onay olmadan yapmış olduğunuz tüm düzeni değişiklikleri atar.

 • Özet Tablo raporunu el ile güncelleştirmeyi etkinleşmek veya devre dışı bırakmak için, Özet Tablo Alan Listesinin en altındaki Düzen Güncelleştirmesini Ertele onay kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.

 • Alan Listesi'ndeki rapor düzenini değiştirmeyi bitirdiğinizde, düzeni Özet Tablo raporunda görmek için Güncelleştir'i tıklatın.

Not : Özet Tablo raporu, çalışma sayfasını her açışınızda otomatik güncelleştirmeyle başlar.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×