PivotTable verilerini filtrelemek için dilimleyici kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel'in önceki sürümlerinde, bir Özet Tablo raporuverileri filtrelemek için rapor filtreleri kullanabilirsiniz, ancak birden fazla öğe üzerinde filtre uygularken geçerli filtreleme durumunu görmek kolay değildir. Microsoft Excel 2010verileri filtrelemek için dilimleyici kullanma seçeneğiniz vardır. Dilimleyiciler, PivotTable verilerini filtrelemek için tıklatabileceğiniz düğmeler sağlar. Dilimleyiciler hızlı filtreleme yanı sıra, filtre uygulanmış PivotTable raporunda işaretlerinin gösterildiği anlamak kolaylaştırır geçerli filtreleme durumu de belirtirsiniz.

Excel Şerit Resmi

Bir öğeyi seçtiğinizde, bu öğeye filtreye dahil edilir ve öğeyle ilgili veriler raporda görüntülenir. Örneğin, Satış Elemanı alanında Çetinok'u seçtiğinizde, bu alanda yalnızca Çetinok değeri bulunan veriler görüntülenir.

Bu makalede

Dilimleyiciler nelerdir?

Dilimleyiciler kullanma

Varolan bir PivotTable içinde bir Dilimleyici oluşturma

Tek başına Dilimleyici oluşturma

Dilimleyici biçimlendirme

Başka bir PivotTable için bağlanarak Dilimleyici paylaşma

Kesmek veya bir Dilimleyici silme

Dilimleyici nedir?

Dilimleyiciler, filtrelemek istediğiniz öğeleri bulmak için açılan listeleri açmak zorunda kalmadan PivotTable raporundaki verileri hızlı bir şekilde filtrelemenizi sağlayan bir dizi düğme içeren kullanımı kolay filtreleme bileşenleridir.

Birden fazla öğeye göre filtre uygulamak için normal bir PivotTable rapor filtresi kullandığınızda, filtre yalnızca birden fazla öğenin filtrelendiğini gösterir ve filtreleme ayrıntılarını bulmak için bir açılan listeyi açmanız gerekir. Buna karşılık dilimleyici uygulanan filtreyi açık bir şekilde etiketler ve filtrelenmiş PivotTable raporunda görüntülenen verileri kolayca anlayabilmeniz için ayrıntılar sağlar.

Dilimleyiciler normalde bunlar oluşturulan PivotTable ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte, çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) küp işlevleri, başvurulan veya sonraki bir zamanda herhangi bir PivotTable ile ilişkili olabilir, tek başına Dilimleyici oluşturabilirsiniz.

Dilimleyici tipik olarak aşağıdaki öğeleri görüntüler:PivotTable dilimleyici öğeleri

1. Dilimleyici üstbilgisi dilimleyicideki öğelerin kategorisini gösterir.

2. Seçili olmayan filtre düğmesi öğenin filtreye dahil edilmediğini gösterir.

3. Seçili filtre düğmesi öğenin filtreye dahil edildiğini gösterir.

4. Filtreyi Temizle düğmesi dilimleyicideki tüm öğeleri seçerek filtreyi kaldırır.

5. Kaydırma çubuğu dilimleyicide o anda görünenden daha fazla öğe olduğunda görüntüyü kaydırmayı sağlar.

6. Kenarlık taşıma ve boyutlandırma denetimleri dilimleyicinin boyutunu ve konumunu değiştirmenizi sağlar.

Sayfanın Başı

Dilimleyici kullanma

PivotTable verilerinizi filtrelemek amacıyla dilimleyici oluşturmanın birkaç yolu vardır. Varolan bir PivotTable'da şunları yapabilirsiniz:

 • PivotTable ile ilişkili bir dilimleyici oluşturma.

 • PivotTable ile ilişkili bir dilimleyicinin kopyasını oluşturma.

 • Başka bir PivotTable ilişkili varolan bir dilimleyiciyi kullanma.

Ek olarak veya varolan bir PivotTable'da dilimleyiciler oluşturmak yerine, çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) küp işlevleri tarafından başvurulan veya daha sonra herhangi bir PivotTable ile ilişkilendirebilirsiniz tek başına bir Dilimleyici da oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz her dilimleyici belirli bir PivotTable alanına göre filtre uygulayacak şekilde tasarlandığından, bir PivotTable raporunu filtrelemek için olasılıkla birden fazla dilimleyici oluşturursunuz.

Dilimleyiciyi oluşturmanızdan sonra çalışma sayfasında PivotTable'ın yanında görüntülenir ve birden fazla dilimleyiciniz varsa katmanlı bir şekilde gösterilir. Dilimleyiciyi gerekirse çalışma sayfasında başka bir konuma taşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Katmanlı dilimleyiciler

PivotTable verilerine filtre uygulamak için dilimleyicideki düğmelerden bir veya daha fazlasını tıklatmanız yeterlidir.

Seçili filtre bulunan dilimleyici

Tutarlı bir görünüm için dilimleyicileri filtreleme

Profesyonel görünüşlü raporlar oluşturmak veya yalnızca dilimleyicinin biçimlendirmesini PivotTable raporunun biçimlendirmesiyle eşleştirmek için, dilimleyici stilleri uygulayarak tutarlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilimleyicilerle kullanılabilen çeşitli önceden tanımlanmış stillerin birini uygulayarak, PivotTable'a uygulanan renk düzeniyle yakın bir eşleşme sağlayabilirsiniz. Özel bir görünüş için, özel PivotTable stilleri oluşturduğunuz gibi kendi özel stillerinizi oluşturabilirsiniz.

PivotTable'lar arasında dilimleyicileri paylaşma

Üzerinde çalıştığınız Karar Destek (BI) raporu gibi bir raporunuzda birden fazla PivotTable olduğunda, büyük olasılıkla bu PivotTable'ların bazılarına veya tümüne aynı filtreyi uygulamak istersiniz. Bir PivotTable'da oluşturduğunuz dilimleyiciyi diğer PivotTable'larla paylaşabilirsiniz. Filtreyi her PivotTable için yinelemeniz gerekmez!

Bir dilimleyiciyi paylaştığınızda kullanmak istediğiniz dilimleyiciyi içeren başka bir PivotTable'a bağlantı oluşturursunuz. Paylaşılan dilimleyicide yaptığınız tüm değişiklikler dilimleyiciye bağlı olan tüm PivotTable'lara hemen yansıtılır. Örneğin, PivotTable1'de Ülke dilimleyicisini kullanarak belirli bir ülkeyle ilgili verileri filtrelerseniz, bu dilimleyiciyi kullanan PivotTable2 de aynı ülkeyle ilgili verileri görüntüler.

Birden fazla PivotTable'a bağlanan ve kullanılan dilimleyicilere paylaşılan dilimleyici denir. Yalnızca bir PivotTable'da kullanılan dilimleyicilere yerel dilimleyici denir. PivotTable'da hem yerel hem de paylaşılan dilimleyiciler bulunabilir.

Sayfanın Başı

Varolan PivotTable'da dilimleyici oluşturma

 1. Kendisi için dilimleyici oluşturmak istediğiniz PivotTable'da herhangi bir yeri tıklatın.

  Bir Seçenekler ve bir Tasarım sekmesi eklenmiş olarak PivotTable Araçları görüntülenir.

 2. Seçenekler sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Dilimleyici Ekle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz PivotTable alanlarının onay kutusunu seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Seçtiğiniz her alan için bir dilimleyici görüntülenir.

 5. Her dilimleyicide, filtreye dahil etmek istediğiniz öğeleri tıklatın.

  Birden fazla öğe seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra filtreye dahil etmek istediğiniz öğeleri seçin.

Sayfanın Başı

Tek başına dilimleyici oluşturma

 1. Ekle sekmesinde, Filtre grubunda, Dilimleyici'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 2. Varolan Bağlantılar iletişim kutusunda, Göster kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm bağlantıları görüntülemek için, Tüm Bağlantılar seçeneğini tıklatın. Bu varsayılan olarak seçilidir.

  • Sadece son kullanılan bağlantılar listesini görüntülemek için, Bu Çalışma Kitabındaki bağlantılar seçeneğini tıklatın.

   Bu liste, zaten tanımlamış olduğunuz ve Veri Bağlantısı Sihirbazının Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kullanarak oluşturduğunuz veya önceden bu iletişim kutusundan bir bağlantı olarak seçtiğiniz bağlantılardan oluşturulur.

  • Yalnızca bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bağlantıları görüntülemek için, Bu bilgisayardaki bağlantı dosyaları seçeneğini tıklatın.

   Bu liste, genellikle Belgelerim klasöründe saklanan Veri Kaynaklarım klasöründen oluşturulur .

  • Yalnızca ağdan erişilen bir bağlantı dosyasından kullanılabilen bağlantıları görüntülemek için Ağdaki bağlantı dosyaları seçeneğini tıklatın.

   Bu listedeki bir veri bağlantı kitaplığı (DCL) dan Microsoft Office SharePoint Server 2007 veya Microsoft SharePoint Server 2010 sitesinde oluşturulur. Bir DCL Office veri bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) topluluğu içeren SharePoint Foundation sitesindeki bir belge kitaplığıdır. Genellikle, bir DCL SharePoint sitesine Dış bağlantılar iletişim kutusunda bu DCL ODC dosyalarından görüntülemek için de yapılandırabilirsiniz bir site yöneticisi tarafından ayarlanır.

   İpucu    İstediğiniz bağlantıyı görmüyorsanız bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için gözat'ı tıklatın ve ardından Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Yeni Kaynak seçeneğini tıklatarak, bağlanmak istediğiniz veri kaynağını seçebileceğiniz Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatın.

   Not    Ağdaki bağlantı dosyaları veya Bu bilgisayardaki bağlantı dosyaları kategorilerinden bir bağlantı seçerseniz, bağlantı dosyası yeni bir çalışma kitabı bağlantısı olarak çalışma kitabının içine kopyalanır ve yeni bağlantı bilgisi olarak kullanılır.

 3. Bir bağlantı seçin' in altında istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve sonra ' ı tıklatın.

 4. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, Dilimleyici oluşturmak istediğiniz alanların onay kutusunu tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Seçtiğiniz her alan için bir dilimleyici oluşturulur.

Sayfanın Başı

Dilimleyici biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz dilimleyiciyi tıklatın.

  Bir Seçenekler sekmesi eklenmiş olarak Dilimleyici Araçları görüntülenir.

 2. Seçenekler sekmesinde, Dilimleyici Stilleri grubunda istediğiniz stili tıklatın.

  Tüm kullanılabilir stilleri görmek için daha fazla Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

Sayfanın Başı

Başka bir PivotTable'a bağlayarak dilimleyiciyi paylaşma

Dilimleyiciyi başka bir PivotTable'a bağlayarak söz konusu PivotTable ile paylaşabilirsiniz. Başka bir PivotTable'a bağlanarak da söz konusu PivotTable'daki dilimleyiciyi paylaşabilirsiniz.

Dilimleyiciyi başka bir PivotTable'da kullanılabilir yapma

 1. Başka bir PivotTable'da paylaşmak istediğiniz dilimleyiciyi tıklatın.

  Bir Seçenekler sekmesi eklenmiş olarak Dilimleyici Araçları görüntülenir.

 2. Seçenekler sekmesindeki Dilimleyici grubunda PivotTable Bağlantıları'nı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. PivotTable Bağlantıları iletişim kutusunda, dilimleyiciyi kullanabilmesini istediğiniz PivotTable'ların onay kutularını seçin.

Başka bir PivotTable'daki dilimleyiciyi kullanma

 1. Aşağıdakileri yaparak, paylaşmak istediğiniz dilimleyiciyi içeren PivotTable'a bağlantı oluşturun:

  1. Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Varolan bağlantılar ' ı tıklatın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Varolan Bağlantılar iletişim kutusunda, Göster kutusunda, Tüm Bağlantılar'ın seçili olduğundan emin olun.

   İpucu    İstediğiniz bağlantıyı görmüyorsanız bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için gözat'ı tıklatın ve ardından Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Yeni Kaynak seçeneğini tıklatarak, bağlanmak istediğiniz veri kaynağını seçebileceğiniz Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatın.

  3. İstediğiniz bağlantıyı seçin ve sonra seçeneğini tıklatın.

  4. Veri Al iletişim kutusunda, Bu verileri çalışma kitabınızda nasıl görüntülemek istediğinizi seçin altında, PivotTable Raporu'nu tıklatın.

 2. Başka bir PivotTable'dan dilimleyici eklemek istediğiniz PivotTable raporunda herhangi bir yeri tıklatın.

  Bir Seçenekler ve bir Tasarım sekmesi eklenmiş olarak PivotTable Araçları görüntülenir.

 3. Seçenekler sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Dilimleyici Ekle okunu tıklatın ve sonra Dilimleyici Bağlantıları'nı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 4. Dilimleyici Bağlantıları iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dilimleyicilerin onay kutularını seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Her dilimleyicide, filtreye dahil etmek istediğiniz öğeleri tıklatın.

  Birden fazla öğe seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra filtrelemek istediğiniz öğeleri tıklatın.

  Not    Dilimleyiciyi paylaşan tüm PivotTable'lar hemen aynı filtre durumunu görüntüler.

Sayfanın Başı

Dilimleyicinin bağlantısını kesme veya dilimleyiciyi silme

Bir dilimleyiciye artık ihtiyacınız yoksa, PivotTable raporuyla bağlantısını kesebilir veya silebilirsiniz.

Dilimleyicinin bağlantısını kesme

 1. İçindeki bir dilimleyicinin bağlantısını kesmek istediğiniz PivotTable'da herhangi bir yeri tıklatın.

  Bir Seçenekler ve bir Tasarım sekmesi eklenmiş olarak PivotTable Araçları görüntülenir.

 2. Seçenekler sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Dilimleyici Ekle okunu tıklatın ve sonra Dilimleyici Bağlantıları'nı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dilimleyici Bağlantıları iletişim kutusunda, dilimleyicisinin bağlantısını kesmek istediğiniz herhangi bir PivotTable alanının onay kutusunun işaretini kaldırın.

Dilimleyiciyi silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Dilimleyiciyi tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

 • Dilimleyiciyi sağ tıklatın ve sonra <Dilimleyicinin adı> Kaldır seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×