PivotTable ve PivotChart raporlarına genel bakış

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özetle, çözümleme, inceleme ve Özet verileri göstermek için PivotTable raporu kullanabilirsiniz. PivotChart PivotTable'lar için Özet verileri bir PivotTable'da görselleştirmeleri ekleyerek tamamlayıcı ve kolayca karşılaştırmaları, desenleri ve eğilimleri görmenize izin. Hem PivotTable'lar ve Pivotchart'lar, kuruluşunuzda kritik veriler hakkında bilgi sahibi kararlar almanıza olanak sağlar. SQL Server tabloları, SQL Server Analysis Services küpleri, Azure marketi, Office veri bağlantısı (.odc) dosyaları, XML dosyaları, Access veritabanları ve metin dosyaları PivotTable'lar oluşturmak için gibi dış veri kaynaklarına bağlanma veya yeni bir tablo oluşturmak için varolan PivotTable'ları kullanın.

Not : Bu makaledeki ekran görüntülerini Excel 2016içinde gerçekleştirilen. Farklı bir sürümünü varsa görünümünüzde biraz farklı olabilir, ancak aksi belirtilmediği sürece, işlevselliği aynıdır.

PivotTable büyük miktarlardaki verileri hızla özetlemek için etkileşimli bir yoludur. Ayrıntılı sayısal verileri çözümlemek için PivotTable'ı kullanma ve verilerinizle ilgili beklenmedik soruları yanıtlayın. Bir PivotTable için özellikle tasarlanmıştır:

 • Büyük miktarda veriyi, kullanımı kolay birçok yöntemle sorgulama.

 • Sayı verilerinin alt toplamını ve toplamını alma, verileri kategorilere ve alt kategorilere göre özetleme ve özel hesaplama ile formüller oluşturma.

 • Veri düzeylerini genişletip daraltarak sonuçlara odaklanma ve özet verilerden ilginizi çeken alanlarda detaya girme.

 • Kaynak verilerin farklı özetlerini görmek üzere satırları sütunlara veya sütunları satırlara taşıma (veya "özetleme").

 • Filtreleme, sıralama, gruplandırma ve koşullu biçimlendirme en kullanışlı ve ilgi çekici veri alt kümesini yalnızca bilgilere odaklanmak için etkinleştirmek istediğiniz.

 • Kısa, etkileyici ve açıklamalı çevrimiçi veya yazılı raporlar sunma.

Örneğin, işte sol taraftaki ev giderleri basit bir listesi ve PivotTable sağındaki listesine dayalı:

Ev giderleri veri

Karşılık gelen PivotTable

Ay, kategori ve tutarların PivotTable oluşturmak için örnek ev giderleri verilerSatırları bölümünde kategorileri ve sütunlar bölümünde ay örnek PivotTable

Daha fazla bilgi için çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturmakonusuna bakın.

PivotTable veri kaynağıyla seçerek, PivotTable Alan listesindealanları düzenleyerek ve bir başlangıç düzeni seçerek oluşturduktan sonra bir PivotTable raporuyla çalışırken aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

Aşağıdakileri yaparak verileri araştırma    :

 • Verileri genişletip daraltın ve verilerin bulunduğu temeldeki ayrıntıları gösterin.

 • Alanları ve öğeleri sıralayın, filtreleyin ve gruplandırın.

 • Özet işlevlerini değiştirin ve özel hesaplamalar ve formüller ekleyin.

Aşağıdakileri yaparak form düzenini ve alan düzenini değiştirin    :

 • PivotTable rapor biçimini değiştirin: Sıkıştırılmış, ana hatveya sekmeli.

 • Alanları ekleyin, yeniden düzenleyin ve kaldırın.

 • Alanların veya öğelerin sırasını değiştirin.

Aşağıdakileri yaparak düzeni sütunlar, satırlar ve alt toplamların sırasını değiştirin    :

 • Sütun ve satır alan başlıklarını açıp kapatın veya boş satırları görüntüleyip gizleyin.

 • Alt toplamları kendi satırları üstünde veya altında görüntüleyin.

 • Yenilemeyle sayfada sütun genişliklerini ayarlayın.

 • Sütun alanını satır alanına veya satır alanını sütun alanına taşıyın.

 • Dış satır ve sütun öğeleri için hücreleri birleştirin veya ayırın.

Aşağıdakileri yaparak boşlukların ve hataların görüntülenme biçimini değiştirme    :

 • Hataların ve boş hücrelerin görüntülenme biçimini değiştirin.

 • Veri içermeyen öğe ve etiketlerin gösterilme şeklini değiştirin.

 • Boş satırları gösterme veya gizleme

Aşağıdakileri yaparak biçimi değiştirin    :

 • Hücreleri ve aralıkları, el ile ve koşullu olarak biçimlendirin.

 • Genel PivotTable biçimi stilini değiştirin.

 • Alanlar için sayı biçimini değiştirin.

 • OLAP Sunucusu biçimlendirmeyi ekleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. PivotTable raporunun düzenini ve biçimini tasarlama.

PivotChart kendi ilişkili PivotTable'lardaki verileri grafiksel gösterimleri sağlayın. PivotChart de etkileşimli olur. PivotChart oluşturduğunuzda, PivotChart Filtre bölmesi görüntülenir. Bu filtre bölmesi, sıralamak ve PivotChart'ın arka plandaki verilere filtre uygulamak için kullanabilirsiniz. Düzeni ve ilişkili bir PivotTable verileri için yaptığınız değişiklikler düzen ve Özet Grafik ve verileri hemen yansıtılır.

PivotChart veri serisi, kategori ve veri işaretleyicilerini görüntüleme ve eksenleri yalnızca gibi standart grafikler yapın. Ayrıca, grafik türünü ve başlıkları, gösterge değişiklikleri, veri etiketlerini, grafik konumu ve benzerleri gibi diğer seçenekleri de değiştirebilirsiniz.

Burada, yukarıdaki PivotTable örneği temel alan bir PivotChart.

Excel PivotChart örneği

Daha fazla bilgi için PivotChart oluşturmakonusuna bakın.

Standart grafiklerle hakkında bilginiz varsa, çoğu işlemleri PivotChart aynı olduğunu göreceksiniz. Bununla birlikte, bazı farklılıklar da vardır:

Satır/sütun Yönlendirme    Standart bir grafik farklı olarak Veri kaynağını seç iletişim kutusunu kullanarak, PivotChart raporu satır/sütun yönünü geçiş yapamazsınız. Bunun yerine, aynı etkiyi elde etmek için ilişkili Özet Tablo satır ve sütun etiketleri özetleyebilirsiniz.

Grafik türleri     PivotChart, xy (dağılım), hisse senedi veya kabarcık grafiği dışında herhangi bir grafik türüne değiştirebilirsiniz.

Kaynak verileri     PivotChart kendi ilişkili PivotTable'nın veri kaynağını temel alan sırada standart grafikler doğrudan çalışma sayfası hücreleriyle bağlantılı. Standart bir grafik farklı olarak, grafik verileri aralığı PivotChart'ın Veri kaynağını seç iletişim kutusunda değiştiremezsiniz.

Biçimlendirme     En biçimlendirme — eklediğiniz grafik öğeleri, Düzen ve stil gibi — PivotChart yenilediğinizde korunur. Bununla birlikte, eğilim çizgileri, veri etiketleri, hata çubukları ve veri kümeleri diğer değişiklikler korunmaz. Standart grafikler bu bunu uygulandıktan sonra biçimlendirme kaybetmezsiniz.

Doğrudan bir PivotChart veri etiketlerini yeniden boyutlandıramasanız etiketleri etkili bir şekilde yeniden boyutlandırmak için metnin yazı tipi boyutunu artırabilirsiniz.

PivotTable veya PivotChart raporu oluşturduğunuzda, birkaç farklı veri kaynağı türlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Çalışma sayfası verilerinden PivotTable veya PivotChart oluşturma

Temel olarak bir Excel çalışma sayfası verilerinden PivotTable veya PivotChart için kullanabilirsiniz. Verileri Excel için Alan adlarınıkullanır ilk satırda sütun etiketleri liste biçiminde olmalıdır. Sonraki satırlar her hücre için sütun başlığını uygun veri içermelidir ve aynı sütundaki veri türlerini karma adılları. Örneğin, para birimi değerleri ve tarihler aynı sütundaki karıştırmak adılları. Ayrıca, adılları olması herhangi bir boş satır veya sütun veri aralığında.

Excel tabloları    Excel tabloları zaten liste biçimindedir ve PivotTable kaynak verileri için uygundur. PivotTable raporunu yenilediğinizde Excel tablosundaki yeni ve güncelleştirilmiş veriler otomatik olarak yenileme işlemine dahil edilir.

Dinamik bir adlandırılmış aralık kullanma    PivotTable güncelleştirmek kolaylaştırmak için dinamik bir adlandırılmış aralık oluşturma, şunları yapabilirsiniz ve bu adı PivotTable'nın veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Adlandırılmış aralık daha fazla veri içerecek şekilde genişletilir yazarsanız, PivotTable yenileme yeni verileri içerir.

Toplamlar dahil olmak üzere    Excel PivotTable'da alt toplamları ve genel toplamlar otomatik olarak oluşturur. Kaynak veriler otomatik alt toplamlar ve veri sekmesinin Anahat grubunda alt toplam komutunu kullanarak oluşturduğunuz genel toplamlar içeriyorsa, PivotTable oluşturmadan önce alt toplamları ve genel toplamları kaldırmak için bu aynı komutunu kullanın.

PivotTable veya PivotChart oluşturmak için dış veri kaynağı kullanma

Bir veritabanını, bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) küpü veya metin dosyası gibi bir dış veri kaynağından veri alabilirsiniz. Örneğin, satış kayıtların özetlemek ve çözümlemek istediğiniz veritabanını koruyabilir.

Office veri bağlantısı dosyaları    Bir PivotTable için dış verileri almak için bir Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) kullanıyorsanız, doğrudan bir Özet Tablo raporunda verileri giriş. ODC dosyaları kullanarak raporlarınız için dış veri al öneririz.

OLAP kaynak verileri    Bir OLAP veritabanından veya bir küp dosyasından kaynak veri aldığınızda veriler Excel'e yalnızca bir Özet Tablo veya çalışma sayfası işlevlerine dönüştürülmüş bir PivotTable olarak döndürülür. Daha fazla bilgi için Özet Tablo hücreleri çalışma sayfası formüllerinebakın.

OLAP olmayan kaynak verileri    PivotTable veya PivotChart bir OLAP veritabanından dışında bir kaynaktan gelen temelindeki verileri budur. Örneğin, veriler ilişkisel veritabanlarından veya metin dosyaları.

Daha fazla bilgi için dış veri kaynağı ile PivotTable oluşturmakonusuna bakın.

Veri kaynağı olarak başka bir PivotTable'ı kullanarak

Özet Tablo önbelleği    Yeni bir PivotTable veya PivotChart, oluşturduğunuz her zaman Excel rapor verilerini bir kopyasını bellekte saklar ve bu depolama alanı çalışma kitabı dosyası bir parçası olarak kaydeder - bu PivotTable önbelleğiolarak adlandırılır. Her yeni bir PivotTable ek bellek ve disk alanı gerektirir. Bununla birlikte, varolan bir PivotTable için aynı çalışma kitabında yeni bir kaynak olarak kullandığınızda, her ikisi de aynı önbelleği paylaşın. Önbelleği yeniden kullanmak için çalışma kitabı boyutu küçülür ve daha az veri bellekte tutulur.

Konum gereksinimleri    Bir PivotTable için başka bir kaynak olarak kullanmak için her ikisi de aynı çalışma kitabında olmalıdır. Kaynak farklı bir çalışma kitabında PivotTable ise, kaynak yeni bir görünmesini istediğiniz çalışma kitabını konuma kopyalayın. PivotTable'lar ve Pivotchart'lar farklı çalışma kitaplarındaki ayrı, her birinin kendi kopyasını bellek ve çalışma kitaplarındaki verileri.

Her iki PivotTable'lar değişiklikleri etkiler    Yeni PivotTable'daki verileri yenilediğinizde, Excel, PivotTable kaynak verileri de güncelleştirir ve tersi. Gruplandırma veya öğeleri çözme veya hesaplanan alanlar veya hesaplanan öğeler birinde oluşturma, her ikisi de etkilenir. Daha sonra başka bir bağımsız PivotTable olması gerekiyorsa, özgün PivotTable kopyalamak yerine özgün veri kaynağını temel alan yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Yalnızca bunu olası bellek etkilerini dikkatli olmanızı çok sık.

Pivotchart'lar     Yeni bir PivotTable veya PivotChart üzerinde başka bir PivotTable temel alabilir, ancak yeni PivotChart doğrudan başka bir PivotChart'ta temel alamazsınız. PivotChart raporu değişiklikler ilişkili PivotTable raporunu etkiler ve tersi.

Var olan bir PivotTable raporunun kaynak verilerini değiştirme

Kaynak verilerdeki değişiklikleri farklı veri analizi için kullanılabilir olmasıyla neden olabilir. Örneğin, rahat test veritabanından bir üretim veritabanına geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Kaynak verileri tanımlayarak özgün veri bağlantısı bilgilerini benzer yeni verilerle bir PivotTable veya PivotChart güncelleştirebilirsiniz. Verileri birçok yeni veya ek alanlarla önemli ölçüde farklıysa, yeni bir PivotTable veya PivotChart oluşturmak daha kolay olabilir.

Yenileyerek getirilen yeni verileri görüntüleme     PivotTable yenileme görüntülenmek üzere bulunan verileri de değiştirebilirsiniz. PivotTable'ların, çalışma sayfası verilerini temel alan Excel kaynak aralığını içindeki yeni alanları alır veya Adlandırılmış aralığa belirttiğiniz. Dış verilere dayanan raporlar için Excel temel alınan sorgu ölçütleri karşılayan yeni verileri veya bir OLAP küpünde kullanılabilir duruma gelir verileri alır. Yeni alanları Alan listesi görüntülemek ve alanları raporunuza ekleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz değiştirme OLAP küpleri     OLAP verileri her zaman esas raporlar tüm veriler küpte erişebilirsiniz. Bir sunucu küpündeki veri alt kümesini içeren bir çevrimdışı küp oluşturduysanız, hem sunucu farklı verileri içeren küp dosyanızı değiştirmek için Çevrimdışı OLAP komutunu kullanabilirsiniz.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

PivotChart oluşturma

PivotTable Seçenekleri

Kullanım PivotTable'ları ve diğer iş zekası araçlarını kullanarak verilerinizi çözümleme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×