PivotTable raporu uyumluluk sorunları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Denetleyicisi PivotTable raporlarıyla ilgili bir veya birden çok uyumluluk sorunu buldu.

Önemli : Çalışma kitabını önceki bir dosya biçiminde kaydetmeye devam etmeden önce, verilerin kalıcı olarak kaybolmasını veya hatalı işlevselliği önleyebilmek için önemli bir işlev kaybına neden olan sorunlarla ilgilenmeniz gerekir.

Çalışma kitabını kaydetmeye devam etmeden önce, aslına uygunluk açısından küçük bir kayba neden olan sorunları çözmek gerekli olabilir veya olmayabilir; veri veya işlev kaybı olmaz, ancak çalışma kitabını Microsoft Excel'in önceki bir sürümünde açtığınızda tam olarak aynı görünmeyebilir veya aynı şekilde çalışmayabilir.

Bu makalede

Önemli işlev kaybına neden olan sorunlar

Küçük bir aslına uygunluk kaybına neden olan sorunlar

Önemli işlev kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bu çalışma kitabındaki PivotTable eski sınırları aşıyor ve önceki dosya biçimlerinden birinde kaydedilirse kaybolacak. Yalnızca Uyumluluk Modu'nda oluşturulan PivotTable Excel'in önceki sürümlerinde çalışır.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir PivotTable raporu her alan için benzersiz 1.048.576 öğe destekler, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde her alan için yalnızca 32.500 öğe desteklenir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde önceki sınırları aşan PivotTable raporunu bulmak için Bul 'u tıklatın. Çalışma kitabını Excel 97-2003 biçimine kaydedip PivotTable raporunu Uyumluluk Modunda yeniden oluşturabilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki PivotTable, daraltılmış satır ve sütunlardaki hücrelere uygulanmış koşullu biçimlendirme kuralları bulunduruyor. Bu kuralların önceki Excel sürümlerinde kaybolmasını engellemek için bu satırları ve sütunları genişletin.

Anlamı    Daraltılmış satırlardaki veya sütunlardaki hücrelere uygulanan koşullu biçimlendirme kuralları Excel 97-2003 sürümlerinde kaybolacaktır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, koşullu biçimlendirme kurallarına sahip daraltılmış satırları ve sütunları bulmak için, kitabı önceki Excel sürümlerinde kaydetmeden önce Bul 'u tıklatıp bu satırları ve sütunları genişletin.

Bu çalışma kitabında PivotTable'la ilişkili olmayan adlandırılmış kümeler vardır. Bu adlandırılmış kümeler kaydedilmez.

Ne anlama gelir?    PivotTable ile ilişkili olmayan adlandırılmış kümeler Excel 97-2007 sürümlerinde kaldırılacaktır.

Yapılması gerekenler    Bu sorunu önlemek için PivotTable'ı bağlantı kullanarak oluşturduğunuzdan emin olun.

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da durum çözümlemesi açıktır. Yayımlanmamış durum değişiklikleri Excel'in önceki sürümlerinde kaybolacaktır.

Anlamı    sunucuya yayımlanmamış durum çözümlemesi değişiklikleri önceki Excel sürümlerinde görüntülenmeyecektir.

Yapılması gerekenler    Excel'in önceki sürümlerinde çalışma kitabını açmadan önce durum çözümlemesi değişikliklerinin yayımlandığından emin olun (PivotTable Araçları, Çözümleme sekmesi, Hesaplamalar grubu, OLAP Araçları düğmesi, Durum Çözümlemesi).

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da aynı ölçümün birden çok kez göründüğü veri ekseni var.

Ne anlama gelir?    Excel 2010 ve sonraki sürümlerinde, bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağına bağlı olan bir PivotTable bir ölçü çoğaltamazsınız. PivotTable Excel 97-2007 sürümlerinde görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde aynı ölçümün birden çok kez görüntülendiği veri ekseninin bulunduğu PivotTable raporunu bulmak için Bul'u tıklatıp yinelenen ölçümleri kaldırın; böylece, yalnızca tek ölçüm kalır.

Bu çalışma kitabındaki PivotTable veya veri bağlantısında Excel'in önceki sürümlerinde bulunmayan sunucu ayarları vardır. Bazı PivotTable veya veri bağlantısı sunucu ayarları kaydedilemez.

Ne anlama gelir?    Excel 97-2007 sürümlerinde bulunmayan bazı PivotTable veya veri bağlantısı sunucu ayarları kaybolur.

Yapılması gerekenler    Kullandığınız sunucu ayarlarının Excel'in önceki sürümleriyle uyumlu olduğunu doğrulayın ve gerekli değişiklikleri yapın (PivotTable Araçları, Çözümleme sekmesi, Veri grubu, Veri Kaynağını Değiştir düğmesi, Bağlantı Özellikleri komutu).

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da 'Değer Gösterimi' özelliği kullanılarak temsil edilmiştir. Bu özel girişler kaydedilmez ve veri kaynağına ait özgün değerlerle değiştirilir.

Ne anlama gelir?    Excel 97-2007 ve özel değer ( satır üst toplam %, sütun üst toplam %, %veya değişen toplam gibi) girdiğiniz verileri görüntülenemez değer gösterimi özelliği desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, özel değer çıktıları içeren PivotTable'ları bulmak için Bul'u tıklatın ve bu çıktıları kaldırın (alanı sağ tıklatın, Değer Gösterimi'ni, Hesaplama Yok'u tıklatın).

Bu çalışma kitabında eklenmiş özel veriler var. Bu veriler kaydedilmeyecek.

Ne anlama gelir?    Eklenmiş bir özel veri Power Pivot veri gibi Excel 97-2007 sürümlerinde desteklenmez. Verileri kaybolur.

Yapılması gerekenler    Excel'in önceki sürümlerinden birinde çalışmayı planladığınız çalışma kitabından Power Pivot verilerini kaldırın.

Bu çalışma kitabında PivotTable'larına ve CUBE işlevlerine çalışma kitabında filtre uygulamak için kullanılabilen dilimleyiciler vardır. Dilimleyiciler Excel'in önceki sürümlerinde çalışmaz.

Ne anlama gelir?    Dilimleyiciler Excel 97-2007'de kullanılamaz, ancak Excel 2010 veya daha sonra kullanılmak üzere kalır.

Yapılması gerekenler    Excel'in önceki sürümünde verilere filtre uygulamak için PivotTable filtrelerini kullanabilirsiniz.

Bu çalışma kitabında PivotTable'larına ve CUBE işlevlerine çalışma kitabında filtre uygulamak için kullanılabilen dilimleyiciler vardır. Dilimleyiciler kaydedilmez. Dilimleyicilerin başvurduğu formüller #AD? hatasını döndürür.

Bunun anlamı    Dilimleyiciler önceki Excel sürümlerinde desteklenmez. Bu sürümlerde gösterilemezler ve kaybolurlar.

Dilimleyicilere başvuran OLAP İşlevlerine sahip bağlantıların yenilenmesi beklenen sonuçlar yerine #AD? hatalarını döndürür.

Yapılması gerekenler    Verileri süzmek için dilimleyiciler yerine PivotTable filtrelerini kullanın.

Sayfanın Başı

Küçük bir aslına uygunluk kaybına neden olan sorunlar

Sorun

Çözüm

Bu çalışma kitabında PivotTable stili PivotTable'a uygulanmış. PivotTable stili biçimlendirmesi Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde tema tabanlı PivotTable stilleri kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    PivotTable stili uygulanmış bir PivotTable raporunu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi'nde Bul'u tıklatın, bu PivotTable stilini kaldırın ve el ile Excel'in önceki sürümlerinde desteklenen PivotTable biçimlendirmesini uygulayın.

Bu çalışma sayfasındaki PivotTable Excel 2007 öncesi sürümlerde çalışmaz. Yalnızca Uyumluluk Modu'nda oluşturulan PivotTable'lar Excel'in önceki sürümlerinde çalışır.

Ne anlama gelir?    Excel 2007 veya sonraki sürümlerinde oluşturduğunuz bir PivotTable raporu Excel 97-2003 sürümlerinde yenilenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde geçerli dosya biçiminde oluşturulmuş PivotTable raporunu bulmak için Bul'u tıklatın. Çalışma kitabını Excel 97-2003 sürümlerinde kaydedin. PivotTable raporunu Uyumluluk Modunda yeniden oluşturun; böylece işlev kaybı olmadan Excel 97-2003 sürümlerinde açabilirsiniz.

Bu çalışma kitabında bir PivotTable'ın sıkıştırılmış biçimde alanları var. Excel'in önceki sürümlerinde bu düzen sekmeli biçime dönüştürülecek.

Anlamı    İlgili verilerin yatay olarak ekran dışına yayılmasını önlemek ve kaydırmayı en aza indirmeye yardımcı olmak için Excel 97 - 2003 sürümlerinde sıkıştırılmış biçim (tek başına veya sekme ve anahat biçimleriyle birlikte); alanlar tablo biçiminde görüntülenir.

Yapılması gerekenler    Sıkıştırılmış biçim içinde alanları bulunan bir PivotTable raporunu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi'nde Bul'u tıklatın ve Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala onay kutusunu (PivotTable Araçları, Çözümleme sekmesi, PivotTable grubu, Seçenekler komutu, Düzen ve Biçim sekmesi) temizleyerek biçimi gerekiyorsa sekmeli biçim olarak değiştirin.

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da Excel'in önceki sürümlerinde bulunmayan ayarlar vardır. Bazı PivotTable ayarları kaydedilemez.

Ne anlama gelir?    Bazı PivotTable ayarları Excel 97-2007 sürümlerinde desteklenmez. Bu ayarları kaybolur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, desteklenmeyen ayarların bulunduğu PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Çalışma kitabındaki PivotChart'ta etkin ya da devre dışı olan özel alan düğmeleri vardır. Tüm alan düğmeleri etkin olarak kaydedilir.

Anlamı    PivotChart'ta gösterilmeyen alan düğmeleri çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerinde açılıp kaydedildiğinde etkin olarak kaydedilir.

Yapılması gerekenler    Çalışma kitabını Excel'in önceki sürümlerinden birinde kaydettikten sonra yeniden açtığınızda, istediklerinizin görüntülenmesi için alan düğmelerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (PivotChart Araçları, Çözümlesekmesi, Göster/Gizle grubu, Alan Düğmeleri düğmesi).

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da bir veya daha çok adlandırılmış küme bulunmaktadır. Adlandırılmış kümelerin bazı özellikleri kaydedilmemiş olabilir.

Bunun anlamı    Bir veya daha çok adlandırılmış kümede çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydettiğinizde kaydedilmeyebilecek varsayılan olmayan özellik ayarları var.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, değiştirilmiş adlandırılmış küme değişikliklerinin bulunduğu PivotTable raporunu bulmak için Bul'u tıklatıp Alan Ayarları iletişim kutusunda gerekli ayarları yapın. Adlandırılmış küme üyelerinden istediğinizi, ardından da Alan Ayarları'nı tıklatın. Düzen ve Yazdırma sekmesinde Farklı düzeylerdeki öğeleri ayrı alanlarda görüntüle onay kutusunun seçili olmadığından (varsayılan ayar) ve Otomatik olarak sırala ve yinelenenleri kümeden kaldır onay kutusunun seçili olduğundan (varsayılan ayar) emin olun.

Bu çalışma kitabındaki bir bağlantıda bir veya daha çok adlandırılmış küme veya hesaplanan üye bulunmaktadır. Adlandırılmış kümelerin veya hesaplanan üyelerin bazı özellikleri kaydedilmemiş olabilir.

Bunun anlamı    Adlandırılmış kümeler veya hesaplanan üyeler, Excel 2007 ve Excel 97-2003'te desteklenmeyen özelliklere sahiptir. Bu özellikler kaydedilemeyebilir.

Yapılması gerekenler     Adlandırılmış kümelerin herhangi bir üyesini sağ tıklatın ve sonra Alan Ayarları'nı veya Değer Alanı Ayarları'nı tıklatıp gerekli ayarlamaları yapın.

Bu çalışma kitabında dilimleyici stili vardır ve bu, Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmez. Dilimleyici stili kaydedilmeyecek.

Anlamı    Çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerine ait dosya biçiminde kaydedildiğinde özel dilimleyici kaybolur.

Yapılması gerekenler     Dilimleyiciler Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmediğinden, özel bir dilimleyici stilini korumak için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Excel'in önceki sürümünde, verilere filtre uygulamak için PivotTable filtrelerini kullanabilirsiniz.

Çalışma kitabındaki PivotTable'da yinelenen etiketlerin bulunduğu bir veya daha fazla alan vardır. PivotTable yenilendiğinde bu etiketler kaybolur.

Ne anlama gelir?    Yinelenen etiketleri Excel 97-2007 sürümlerinde desteklenmez ve PivotTable raporunu Excel'in önceki sürümlerinde yenilediğinizde etiketler kaybolur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde yinelenen etiketlerin yer aldığı PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın ve etiketlerin yinelenmesini durdurun (PivotTable Araçları, Tasarım sekmesi, Düzen grubu, Rapor Düzeni düğmesi, Öğe Etiketlerini Yineleme komutu).

Bu çalışma kitabında PivotTable'a alternatif metin uygulanmış. PivotTable'lardaki alternatif metin Excel 2007 öncesi sürümlerden kaldırılacaktır.

Ne anlama gelir?    Alternatif metin Excel 97-2007 sürümlerinde kullanılamaz ve bu Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, alternatif metnin bulunduğu PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın. Alternatif metni Excel'in önceki sürümlerinde görüntülemek için çalışma sayfasında boş bir çalışma sayfasına kopyalayabilir veya metnin bulunduğu bir açıklama ekleyebilirsiniz.

PivotTable'da herhangi bir yere sağ tıklayıp PivotTable Seçenekleri'ne tıklayın. Alternatif Metin sekmesinde Açıklama kutusunda alternatif metni seçin ve Ctrl+C tuşlarına basarak kopyalayın.

Alternatif metin bu çalışma kitabındaki PivotTable'a uygulandı. Alternatif metin Excel 2007 sürümünde görüntülenmez.

Ne anlama gelir?    Alternatif metin Excel 97-2007 sürümlerinde kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, alternatif metnin bulunduğu PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın. Alternatif metni Excel'in önceki sürümlerinde görüntülemek için çalışma sayfasında boş bir çalışma sayfasına kopyalayabilir veya metnin bulunduğu bir açıklama ekleyebilirsiniz.

PivotTable'da herhangi bir yere sağ tıklayıp PivotTable Seçenekleri'ne tıklayın. Alternatif Metin sekmesinde Açıklama kutusunda alternatif metni seçin ve Ctrl+C tuşlarına basarak kopyalayın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×