PivotTable'da verilere filtre uygulama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Derinlemesine çözümleme yapabilmek için büyük miktarlardaki PivotTable verilerinizin küçük bir kısmına odaklanmak isterseniz verilere filtre uygulayabilirsiniz. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Verilerinize filtre uygulamaya yönelik hızlı ve etkili bir yöntem için bir veya daha fazla dilimleyici ekleyerek işe başlayın. Dilimleyicilerde, verilere filtre uygulamak üzere tıklatabileceğiniz düğmeler vardır ve verilerinizle birlikte görünür olarak kalmaları sayesinde, filtre uygulanan PivotTable'da gösterilen veya gizlenen alanları her zaman bilirsiniz.

Çoklu seçim düğmesi vurgulanmış olarak Dilimleyici seçimleri

İpucu : Şimdi Excel 2016' da, çoklu seçim dilimleyiciler yukarıda gösterildiği gibi etiketi düğmesini tıklatarak kaldırabilirsiniz.

 1. Şeritte PivotTable Araçları'nı göstermek için PivotTable'ın herhangi bir yerini tıklatın.

  PivotTable Araçları şeridiyle Çözümle ve Tasarla sekmeleri

 2. Excel 2016 veya 2013 kullanıyorsanız, Çözümle tıklatın > Dilimleyici ekleme.

  çözümle sekmesindeki dilimleyici ekle düğmesi

  Excel 2010 veya 2007 kullanıyorsanız, Seçenekler ' i tıklatın > Dilimleyici Ekle > Dilimleyici ekleme.

  Excel Şerit resmi
 3. Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda, dilimleyici oluşturmak istediğiniz alanların kutularını işaretleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Dilimleyici Ekle iletişim kutusunda işaretlediğiniz her alan için bir dilimleyici görüntülenir.

 5. Her bir dilimleyicide, PivotTable'da göstermek istediğiniz öğeleri tıklatın.

  Birden fazla öğe seçmek için, Ctrl tuşunu basılı tutun ve göstermek istediğiniz öğeleri seçin.

İpucu :  Dilimleyicinin görünümünü değiştirmek için, dilimleyiciyi tıklatarak şeritte Dilimleyici Araçları'nın gösterilmesini sağlayın ve sonra da bir dilimleyici stili uygulayın veya Seçenekler sekmesinden ayarları değiştirin.

PivotTable verilerine filtre uygulamanın diğer yolları

Tam olarak çözümlemek istediğiniz verileri göstermek amacıyla dilimleyicileri kullanmak yerine veya buna ek olarak, aşağıdaki filtre uygulama özelliklerinden herhangi birini kullanın.

Verileri elle filtreleme

Bir rapor filtresi için filtre öğeleri kullanma

Yalnızca belirli metinleri, değerleri veya tarihleri gösterme

İlk veya son 10 öğeyi gösterme

Yalnızca seçili öğeleri görüntülemek veya gizlemek için seçime göre filtre uygulama

Filtreme seçeneklerini açma veya kapatma

Verilere elle filtre uygulama

 1. PivotTable'da, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri'nin üzerindeki oka Filtre açılan oku tıklayın.

  Satır Etiketi filtresi

 2. Satır veya sütun etiketleri listesinde, listenin en başında (Tümünü Seç) kutusunun işaretini kaldırın ve sonra PivotTable'ınızda göstermek istediğiniz öğelerin kutularını işaretleyin.

  Filtre galerisindeki Tümünü Seç kutusu

  Listede daha fazla öğe görmek için, filtre galerisinin sağ alt köşesindeki tutamacı sürükleyerek galeriyi genişletin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

  Filtre oku Uygulanmış filtre simgesi simgesine dönüşerek filtre uygulandığını belirtir. Bu simgeyi tıklatarak filtreyi değiştirin veya <Alan Adı> Filtresini Temizle'yi tıklatarak filtreyi kaldırın.

  Tüm filtreleri tek seferde kaldırmak için aşağıdakilere bakın:

  • 2016 veya 2013'te: PivotTable içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra tıklatın Çözümle > Temizle > Filtreleri Temizle'yi.

  • 2010 veya 2007: PivotTable içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Seçenekler ' i tıklatın > Temizle > Filtreleri Temizle'yi.

  Çözümle sekmesindeki Temizle düğmesi

Bir rapor filtresi için filtre öğeleri kullanma

Not : Rapor Filtresi filtreler olarak Excel 2016 ve Excel 2013PivotTable alanları bölmesinde taşır. Aşağıdaki ekran görüntülerini bakın:

PivotTable alanları bölmesinde filtreler alanı
Excel 2016'da PivotTable alanlar bölmesi
PivotTable alan listesi bölmesi'nde rapor filtresi
Excel 2010'da PivotTable alan listesi bölmesi

Rapor filtresi kullanarak, PivotTable raporunda farklı bir değer kümesi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. PivotTable'da filtrede seçtiğiniz öğeler görüntülenir ve seçili olmayan öğeleri gizlenir. Ayrı çalışma sayfalarında filtre sayfaları (Seçili rapor filtresi öğeleri eşleşen değerleri kümesini) görüntülemek istiyorsanız, bu seçenek belirtebilirsiniz.

Rapor filtresi ekleme

 1. PivotTable içinde herhangi bir yeri tıklatın.

  PivotTable alan listesi bölmesi görüntülenir.

 2. PivotTable alan listesi, bir alanındaki alan'ı tıklatın ve rapor filtresine Taşıseçin.

  Rapor filtresine Taşı

Birden fazla rapor filtresi oluşturmak için bu adımı yineleyebilirsiniz. Rapor Filtreleri PivotTable raporu kolay erişim için yukarıdaki görüntülenir.

 1. Rapor filtresi alanında, alanların sırasını değiştirmek için alanları istediğiniz konuma sürükleyin. Rapor Filtreleri sırasını PivotTable raporunda yansıtılır.

Satırlar veya sütunlar halinde görüntüleme rapor filtreleri

 1. PivotTable raporu veya PivotChart raporunun ilişkili PivotTable raporunu tıklatın.

 2. PivotTable raporunda herhangi bir yeri sağ tıklatın ve sonra PivotTable Seçenekleri' ni tıklatın.

 3. Düzen ve biçim sekmesinde, bu seçenekleri belirtin:

 4. Düzen, Rapor Filtresi alanında görünen alanları liste kutusunda, altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rapor Filtreleri soldan sağa sütunları görüntülemek için Üzerine, sonra aşağıseçin.

  • Rapor Filtreleri yukarıdan aşağıya satırları görüntülemek için Aşağı, sonra yanaseçin.

 5. Sütun başına düşen rapor filtresi alanları veya rapor filtresi alanlarını satır başına kutusunda yazın veya başka bir sütun veya satır Rapor Filtresi alanındaki alanları görüntülemek, ayarına bağlı kaplamak önce görüntülenecek alanları sayısını seçin.

Rapor filtresine öğeleri seçme

 1. Özet Tablo raporunda, rapor filtresine yanındaki aşağı açılan oku tıklatın.

  (Tümü) yanındaki aşağı açılan oku tıklatın
 2. Böylece bunları gerektiği şekilde seçin veya temizleyin tüm öğeler için onay kutusunu görüntülemek için Birden çok öğe seç onay kutusunu seçin.

  Birden çok öğe seçme
 3. Raporda görüntülemek istediğiniz öğelerin yanındaki onay kutularını artık seçebilirsiniz. Tüm öğeleri seçmek için (Tümü)yanındaki onay kutusunu tıklatın.

 4. Tamam' ı tıklatın. Etkin olması için bu düğmeyi için en az bir onay kutusu seçilmelidir.

  Rapor Filtresi şimdi filtrelenmiş öğeleri görüntüler.

  Filtre değeri bir rapor filtresi göre filtrelenmiş öğeleri

Not : Kullanıyorsanız, Microsoft SQL Server Analysis Services (2005 veya daha sonraki sürümü) OLAP veri kaynağıdır, yalnızca tek bir öğe olduğundan, bir zaman birden çok öğe seçemezsiniz veya daha çok söz konusu öğeleri hesaplanan üyeler olursa Hesaplanan üye seçebilirsiniz.

Rapor Filtresi sayfalarını ayrı çalışma sayfalarında görüntüleme

 1. Bir veya birden çok rapor filtreleri olan herhangi bir yeri tıklatın PivotTable raporuna (veya PivotChart raporunun ilişkili PivotTable raporunun).

 2. Excel 2016 veya 2013 kullanıyorsanız, PivotTable grubunda Çözümle sekmesini tıklatın, seçenekleri' nin yanındaki oku tıklatın ve sonra Rapor filtresi sayfalarını göster'itıklatın.

  Rapor Filtresi sayfalarını seçeneği gösterme

  Excel 2010 veya 2007 kullanıyorsanız, PivotTable grubunda Seçenekler sekmesini tıklatın, seçenekleri' nin yanındaki oku tıklatın ve sonra Rapor filtresi sayfalarını göster'itıklatın.

  Özet Tablo Araçları altında Seçenekler sekmesindeki Özet Tablo grubu

 3. Rapor filtresi sayfalarını göster iletişim kutusunda, bir rapor filtresi alanı seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Yalnızca belirli metinleri, değerleri veya tarihleri gösterme

 1. PivotTable'da herhangi bir metin, değer veya tarih alanı etiketini sağ tıklattıktan sonra Etiket Filtreleri, Değer Filtreleri veya Tarih Filtreleri'ni tıklatın.

 2. Kullanmak istediğiniz karşılaştırma işleci komutunu tıklatın.

  Örneğin belirli bir karakterle başlayan metne göre filtre uygulamak için, Başlangıcı seçeneğini belirleyin veya herhangi bir yerinde belirli karakterleri olan metne göre filtre uygulamak için, İçerir seçeneğini belirleyin.

  Not : Etiket Filtreleri, satır veya sütun etiket alanlarında metin tabanlı etiketler bulunmadığında kullanılamaz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Etiket Filtresi <Alan adı> iletişim kutusunda, filtre uygulamak üzere kullanmak istediğiniz metni girin.

   Örneğin "J" harfi ile başlayan metne filtre uygulamak için J yazın veya herhangi bir yerinde "zil" bulunan metne göre filtre uygulamak için zil yazın.

   PivotTable OLAP dışı bir veri kaynağını temel alıyorsa, belirli özelliklere sahip verileri bulmak için aşağıdaki joker karakterleri kullanabilirsiniz.

Kullanım

Bulduğu öğe

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız işareti)

Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
Örneğin, fy06~? "fy06?" sonucunu verir

 • Değer Filtresi <Alan adı> iletişim kutusunda, filtre uygulamak üzere kullanmak istediğiniz değerleri girin.

 • Tarih Filtresi <Alan adı> iletişim kutusunda, filtre uygulamak üzere kullanmak istediğiniz tarihleri girin.

  PivotTable bir OLAP veri kaynağını temel alıyorsa, tarih filtreleri, OLAP küpü alanı hiyerarşi saat veri türünü gerektirir. Bir tarih, metin alanına metin olarak girilirse, tarih filtresi kullanılamaz.

İpucu : Bir etiket, tarih ve değer filtresini kaldırmak için, satır veya sütun etiketindeki oku Uygulanmış filtre simgesi tıklatın, Etiket Filtresi, Tarih Filtresi veya Değer Filtresi'ni tıklatın ve sonra da Filtreyi Temizle'yi tıklatın.

İlk veya son 10 öğeyi gösterme

Belirli koşulları karşılayan ilk veya son 10 değeri veya veriyi göstermek için de filtre uygulayabilirsiniz.

 1. PivotTable raporunda, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri üzerindeki oku Filtre açılan oku tıklatın; Değer Filtreleri'ni ve sonra da İlk 10'u tıklatın.

 2. İlk 10 Filtre <Alan Adı> iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın.

  1. İlk kutunun içinde, İlk veya Son'u tıklatın.

  2. İkinci kutuda sayıyı girin.

  3. Üçüncü kutuda, filtre uygularken kullanmak istediğiniz seçeneği girin.

   • Öğe sayısına göre filtre uygulamak için Öğeler'i seçin.

   • Yüzde oranına göre filtre uygulamak için Yüzdei seçin.

   • Toplama göre filtre uygulamak için Toplami seçin.

  4. Dördüncü kutuda, istediğiniz alanı seçin.

Yalnızca seçili öğeleri görüntülemek veya gizlemek için seçime göre filtre uygulama

 1. PivotTable'da, bir veya daha fazla öğeler seçime göre filtre uygulamak istediğiniz alanı seçin.

  Öğeleri seçtiğinizde, CTRL tuşunu basılı tutarak kesintili seçim yapabilirsiniz.

 2. Seçimi bir öğeyi sağ tıklatın ve sonra filtreyetıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili öğeleri görüntülemek için Yalnızca tutma seçili öğeler' i tıklatın.

  • Seçili öğeleri gizlemek için Seçili öğelerini Gizle'yitıklatın.

   İpucu : Filtreyi kaldırarak gizli öğeleri yeniden görüntüleyebilirsiniz. Aynı alanı başka bir öğeyi sağ tıklatın, Filtre'yive sonra Filtreyi Temizle'yitıklatın.

Filtre uygulama seçeneklerini açma veya kapatma

Alan başına birden fazla filtre uygulamak isterseniz veya PivotTable'ınızda Filtre düğmelerini göstermek istemezseniz, bu ve diğer filtre uygulama seçeneklerini aşağıdaki yöntemle açabilir veya kapatabilirsiniz:

 1. Şeritte PivotTable Araçları'nı göstermek için PivotTable'ın herhangi bir yerini tıklatın.

  PivotTable Araçları şeridiyle Çözümle ve Tasarla sekmeleri

 2. Seçenekler sekmesindeki PivotTable grubunda Seçenekler'i tıklatın.

  Çözümle sekmesindeki Seçenekler düğmesi

 3. PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunda Toplamlar ve Filtreler sekmesini tıklatın.

 4. Filtreler altında aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Alan başına birden fazla filtre kullanmak ya da kullanmamak için, Alan başına birden çok filtreye izin ver kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

  • Filtre uygulanan öğeleri toplamlara eklemek veya toplam dışında bırakmak için, Filtre uygulanan öğeleri toplamlara ekle kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın ve sonra da Toplamları * ile işaretle kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın. Kutu işaretlenirse, görsel toplamları kapatılmış alanların dışındaki toplam değerlerde bir yıldız (*) göstergesi belirir. Bu seçenek yalnızca, MDX ifade dilini destekleyen bir OLAP veri kaynağına bağlı olan PivotTable'larda kullanılabilir. PivotTable'daki tüm alanları etkiler.

  • Adlandırılmış kümelerde filtre uygulanan öğeleri toplamlara eklemek veya toplam dışında bırakmak için, Filtre uygulanmış öğeleri küme toplamlarına ekle kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın. Bu seçenek yalnızca, bir OLAP veri kaynağına bağlı PivotTable'larda kullanılabilir.

  • Alttoplamlardaki filtrelenmiş öğeleri dahil etmek veya dışarda bırakmak için, Filtre uygulanan sayfa öğeleri alt toplamı kutusunu seçin veya temizleyin.

 5. Alan başlıklarını ve filtre açılan listelerini göstermek veya gizlemek için, Görüntüle sekmesini tıklatın ve sonra Alan başlıklarını ve filtre açılan listelerini görüntüle onay kutusunu işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

PivotTable’ları Excel Online’te görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşim kurabilirsiniz, burada ayrıca elle filtreleme ve verilerinizi filtrelemek için Excel masaüstü uygulamasında oluşturulmuş dilimleyicileri de kullanabilirsiniz. Excel Online’de yeni dilimleyiciler oluşturamazsınız.

PivotTable verilerinizi filtrelemek için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Elle filtre uygulamak için, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri’ndeki oku tıklatın ve istediğiniz filtreleme seçeneklerini belirleyin.

PivotTable verileri için filtreleme seçenekleri

 • PivotTable’ınızda dilimleyiciler varsa, her bir dilimleyicide göstermek istediğiniz öğeleri tıklatın.

seçili öğelerle dilimleyici

Excel masaüstü uygulamanız varsa, çalışma kitabını açmak için Excel’de Aç düğmesini kullanabilir ve buradaki PivotTable verileriniz için ek filtreler uygulayabilir ya da yeni dilimleyiciler oluşturabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını görelim:

Excel'de Aç'a tıklayın ve PivotTable’daki verilerinizi filtreleyin.

Excel’de Aç düğmesi

Son Excel Online güncelleştirmeleriyle ilgili haberleri almak için Microsoft Excel blogunu ziyaret edin.

Office uygulamaları ve hizmetlerinin tam paketini Office.com’da deneyin ya da satın alın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Video: PivotTable raporundaki öğelere filtre uygulama

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

Dış verileri çözümlemek için PivotTable oluşturma

Birden çok tablodaki verileri çözümlemek için PivotTable oluşturma

PivotTable'da verileri sıralama

Grup veya bir PivotTable raporundaki verilerin grubunu çözme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×