PerformancePoint Hizmetleri'nde Pano özellikleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft SharePoint Server 2010 PerformancePoint Hizmetleri'nde izlemek ve kuruluşunuzdaki performansını çözümleme yardımcı olmak için birkaç yeni ve geliştirilmiş özellikler sunar. Karnelerde daha karmaşık ana performans göstergeleri (KPI) içeren panolar kullanabilirsiniz. KPI Ayrıntıları raporu gibi yeni raporları kullanabilirsiniz. Ve bir değerden analitik rapor veya karne ayrıştırma ağacını açabilirsiniz. Değer Filtreleri gibi bazı tür karneleri ve raporlar içinde daha belirli bilgileri görüntülemek için bir "İlk 10" filtre de uygulayabilirsiniz.

PerformancePoint panolarındaki yenilikler hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

Bu makalede

KPI'ları ve karneleri geliştirmeleri

Detaydan çıkma ve detaya kabiliyetlerine sahip olabilirsiniz karneler

KPI sütunlar üzerinde sahip karneler

Daha fazla olan Karne KPI Gelişmiş

Hesaplanan ölçüler

Birden çok fiili değerler

Akıllı zaman gösterimi

Farkı

Yeni rapor türleri ve görünümleri

KPI Ayrıntıları raporu

Analitik pasta grafikler

Ayrıştırma ağacı

Değer filtreleri

İlk 10 değer filtreleri

Kullanıcı tarafından belirtilen değer filtreleri

KPI'lardaki ve karnelerdeki geliştirmeler

PerformancePoint karneleri yeni kuruluş performansını çözümleme ve izlemek kolaylaştırmak için daha gelişmiş KPI'ları ve diğer gelişmiş işlevler ekleyin. Örneğin, karnelerde daha yüksek veya düşük ayrıntı düzeylerini görüntüleme için Detaydan çıkma ve detaya kullanabilirsiniz. Ve, Karne KPI sütunlar üzerinde sahip kullanabilirsiniz. Akıllı zaman gösterimi, hesaplanan ölçümler ve birden çok fiili değerler performansını ölçmek için kullandığınız daha gelişmiş karneler de kullanabilirsiniz.

Detaya Gitme ve Detaydan Çıkma yeteneği olan karneler

Karnenizin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, daha düşük veya daha yüksek ayrıntı düzeylerini görmek için karnenizdeki satırları genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

Örneğin, perakendeci bir kuruluşta farklı ürünlerin ürün satışları karlılığını ölçen bir karneniz varsa, karneniz aşağıdaki resimdekine benzeyebilir:

Sütunlarında birden fazla KPI içeren PerformancePoint karnesi

Sonraki belirli bir kategori için ayrıntı düzeyini görmek istiyorsanız, oyunları & OYUNCAKÇILIK gibi o kategoriyle yanındaki artı işaretini (+) tıklatabilirsiniz ve karne sonraki ayrıntı düzeyini göstermek için otomatik olarak genişletilir. Ardından, Kurumsal karne şu görüntüye benzeyebilir:

PerformancePoint Hizmetleri

Kurumsal karne için en düşük ayrıntı düzeyini ulaşana kadar genişletme devam edebilirsiniz. Aşağıdaki resim bu belirli karne için ayrıntı düşük düzeyde olan liste tek tek ürünler için genişletilmiş indirme oyunları alt kategori gösterir.

PerformancePoint Hizmetleri

Yukarıdaki örnekte kategoriler, alt kategoriler ve tek tek ürünler dinamik olarak doldurulmaktadır. Yani, veriler değiştikte karne o anki verileri gösterecek şekilde güncel kalmaktadır.

Karnedeki bir öğenin yanında yer alan artı işaretini (+) veya eksi işaretini (-) tıklatmaya ek olarak, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Detaya Git ve Detaydan Çık komutlarını da kullanabilirsiniz:

PerformancePoint Hizmetleri

Detaya Git veya Detaydan Çık komutlarını kullanmak için, bir öğeyi sağ tıklatın ve sonra Detaya Git'i veya Detaydan Çık'ı tıklatın.

Daha yüksek ayrıntı düzeyini görmek için Detaya Git'i kullanın.

Daha düşük ayrıntı düzeyini görmek için Detaydan Çık'ı kullanın.

Sayfanın Başı

Sütunlarında KPI'lar olan karneler

Şimdi sütunlarında birden fazla KPI içeren karneler oluşturabilirsiniz; böylece karnenizdeki her satır için bir metrik kümesi görüntüleyebilirsiniz:

Sütunlarında birden fazla KPI içeren PerformancePoint karnesi

Yukarıdaki örnekte, Kurumsal karne sütunların iki KPI içeren: Satış performans ve satış kenar boşlukları.

Sayfanın Başı

Daha sofistike KPI'ları olan karneler

Şimdi daha gelişmiş KPI'lar içeren karneler kullanabilirsiniz. Örneğin, performansı ölçmek için formül ve hesaplama kullanan KPI'larınız olabilir (bunlara, hesaplanan metrik kullanan KPI'lar denir). Birden fazla değeri genel bir hedefle karşılaştıran KPI'larınız da olabilir (bunlara, birden fazla fiili değer kullanan KPI denir). Hatta, "Son Altı Ay" veya "Yıl Başından Bugüne" gibi dinamik zaman dönemleriyle ilgili bilgileri göstermek için özel formüller kullanan KPI'larınız da olabilir (bunlara, Akıllı Zaman Gösterimi kullanan KPI'lar denir). Ek olarak, şimdi performansın amaçlanandan ne kadar uzak olduğunu gösteren KPI'larınız olabilir (bunlara, Varyans görüntüleyen KPI'lar denir).

Karneleriniz gelişmiş KPI'lar içerebilse de, karneniz basit ve kullanımı kolay durumda kalabilir. Örneğin, sofistike KPI'lar içeren bir karne aşağıdaki resimdekine benzeyebilir:

Sütunlarında birden fazla KPI içeren PerformancePoint karnesi

Hesaplanan Metrikler

Aşağıdaki resimde, satış kenar boşlukları KPI vurgulanır. Bu KPI hesaplanan ölçümler performans ya da hedeften olup olmadığını belirlemek için kullanır.

PerformancePoint Hizmetleri

KPI'lar hesaplanan metrikler kullanıldığında, SharePoint Server veriler tabandaki veritabanlarından alınırken verilere bir veya daha fazla formül uygular. Bu yetenek tek bir KPI'da birden fazla veri kaynağı kullanmaya da olanak tanır.

Birden Fazla Fiili Değer

Aşağıdaki resimde, satış performans KPI vurgulanır. Bu KPI birden çok fiili değerler genel performansı ya da hedeften olup olmadığını belirlemek için kullanır.

PerformancePoint Hizmetleri

Akıllı Zaman Gösterimi

Aşağıdaki resimde, bir sütun satış performans KPI'ın vurgulanır. Bu KPI yıl için tarih performansı göstermek için Akıllı zaman gösterimi kullanır.

PerformancePoint Hizmetleri

Zaman ilerledikçe, pano yöneticilerinin karnede veya temelini oluşturan sorgularda herhangi bir değişiklik yapmaları gerekmeksizin güncel kalır.

Varyans

Aşağıdaki resimde, satış kenar boşlukları KPI bir sütunda vurgulanır. Bu KPI performans üzerindeki veya hedeften yanı sıra ne kadar yukarıya veya aşağıya hedef olduğunu göstermek için yapılandırılır.

PerformancePoint Hizmetleri

Sayfanın Başı

Yeni rapor türleri ve görünümler

Şimdi panolarınızda üç yeni PerformancePoint görünüm türünü kullanabilirsiniz: KPI Ayrıntıları raporu, analitik pasta grafikleri ve Ayrıştırma Ağacı.

KPI Ayrıntıları raporu

KPI Ayrıntıları raporunu panonuzda karne KPI'larıyla ilgili ek bilgi görüntülemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir KPI Ayrıntıları raporunda aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

  • KPI'lar için kullanılan metriklerin türleri

  • Performans puanlarının nasıl hesaplandığı ve tek tek puanlar için eşiklerin ne olduğu

  • Diğer karne kullanıcıları tarafından gönderilen yorumlar

KPI Ayrıntıları rapor aşağıdaki resimdekine benzeyebilir:

KPI Ayrıntıları raporu bir PerformancePoint karnesindeki değerlerle ilgili ek bilgiler sağlar

KPI Ayrıntıları raporuyla birlikte pano sayfasında her zaman bir karne bulunur. Bunun nedeni, KPI Ayrıntıları raporunda görüntülediğiniz tüm bilgilerin karne neleri tıklattığınıza göre belirlenmesidir. Bir KPI Ayrıntıları ayrıntıları raporundaki verileri görüntülemek için, karnedeki herhangi bir değeri tıklatırsınız. Karnede puanların nasıl hesaplandığını görmek için, bir Hedef değer sütununda bir hücreyi tıklatın.

Sayfanın Başı

Analitik pasta grafikleri

Analitik pasta grafiklerini panolarınızda kullanabilirsiniz. Analitik çizgi veya çubuk grafiklerine benzer şekilde, analitik pasta grafikleri üst veya alt ayrıntı düzeylerini görüntülemek için kullanılabilir. Temeldeki SQL Server Analysis Services veri küpünde farklı bir boyutu görüntülemek için verilerde detaya da gidebilirsiniz.

Analitik pasta grafiği aşağıdaki resimdekine benzeyebilir:

PerformancePoint analitik pasta grafiği

Ayrıştırma Ağacı

Bazı karne ve rapor türlerinde verileri araştırmak için bir Ayrıştırma Ağacı açabilirsiniz. Ayrıştırma Ağacı, Çözümleme Hizmetleri verilerini kullanan PerformancePoint analitik raporlarına ve kurumsal karnelere uygulayabileceğiniz bir eylem olarak kullanılabilir.

Tipik olarak Ayrıştırma Ağacını, bir rapordaki veya karnedeki tek bir değerin kendisini oluşturan üyelere nasıl ayrılabileceğini görmek için kullanırsınız. Ayrıştırma Ağacı sonuçları otomatik olarak sıralar ve verilere satır içi bir Pareto grafiği uygular; böylece belirli bir rapor değeri için en fazla katkıda bulunanları hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Toplam bir değere katkısı olan tekil üyeler arasındaki eğilimleri de görebilirsiniz.

Not : Silverlight 3, bilgisayarınızda yüklü veya açıp ayrıştırma ağacını kullanmak için Microsoft Silverlight 2 olması gerekir. Ayrıca, nasıl karne veya bir analitik görünüm yapılandırıldığına bağlı olarak, sizin ayrıştırma ağacı açmak mümkün olmayabilir.

Ayrıştırma Ağacı'nı açmak için bir çizgi grafik, çubuk grafik, pasta grafiğinde bir üçgen veya hücredeki bir kılavuz veya karne çubukta ayırıcısından gibi tek bir değeri sağ tıklatın. Ardından, ayrıştırma ağacı seçebilirsiniz. Ayrıştırma ağacını yeri, sonraki ayrıntı düzeyini aşağı detaya gitme veya veri küpte farklı boyutta görüntülemek için verileri ayrıntısına yeni bir pencere açılır.

Ayrıştırma Ağacı aşağıdaki resimdekine benzeyebilir:

PerformancePoint Hizmetleri'nde bulunan analitik görünüm

Ayrıştırma Ağacını kullanarak, belirli bir boyut üyesi için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi üye özelliklerini de görüntüleyebilirsiniz:

PerformancePoint Hizmetleri

Sayfanın Başı

Değer filtreleri

Pano sayfasının en üstünde görebileceğini değer filtrelerine ek olarak, şimdi çoğu karneye ve rapora değer filtreleri uygulayabilirsiniz. PerformancePoint pano öğeleri için kullanılabilecek iki ana değer filtresi grubu vardır: İlk 10 değer filtreleri ve kullanıcı tanımlı değer filtreleri.

  • İlk 10 filtreleri değer. İlk 10 değer filtresini üstünde (veya altında) üyelerinin sayısı bir grupta görüntülemek için kullanın. Varsayılan ayar 10 tutabilirsiniz veya farklı bir görüntülenecek öğe sayısını belirtebilirsiniz.

  • Kullanıcı tarafından belirtilen değer filtreleri. Değer filtresi görüntülemek istediğiniz öğelere yönelik ölçütler belirtmek için kullanın. Örneğin, değerleri daha az (veya büyük) sahip öğeleri görüntülemek için filtre yapılandırabileceğiniz belirttiğiniz sayısal bir değer. Veya, belirttiğiniz belirli bir aralıktaki değerleri olmayan öğeleri görüntülemek için filtre yapılandırabilirsiniz.

Pano öğelerinizin çoğuna İlk 10 ve kullanıcı tanımlı değer filtrelerini uygulayabilirsiniz.

İpucu : Karne ve raporlar için değer filtrelerini uyguladığınızda, değişikliklerinizi SharePoint sunucusuna kaydedilmez. Sonuçlarınızı çalışmanızı kaydetmek için Microsoft PowerPoint veya Microsoft Excel'e aktarma isteyebilirsiniz.

İlk 10 değer filtreleri

Adından anlaşılacağı gibi, İlk 10 değer filtresi belirli bir gruptaki en iyi 10 üyeyle ilgili sonuçları kolayca görüntülemenizi sağlar. Ancak, yalnızca bir gruptaki İlk 10 üyeyi görüntülemekle sınırlı değilsiniz. İlk 10 için ölçüt belirtebilirsiniz. Örneğin, İlk 10 filtresini bir gruptaki Son 19 öğeyi gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Görüntülenecek farklı bir sayı da belirtebilirsiniz; örneğin, İlk (veya Son) 3 öğe.

İlk 10 değer filtresi yalnızca panoda görmek istediğiniz öğelere hızlı bir şekilde odaklanmanızı sağlar. Örneğin, farklı ürün kategorileri için satış miktarlarını gösteren analitik bir grafik kullandığınızı varsayalım. Kuruluşunuzun satışını yaptığı ürün kategorisi sayısına bağlı olarak, analitik grafiğiniz aşağıdaki resimdekine benzeyebilir:

PerformancePoint Hizmetleri

Bu rapordaki bilgileri basitleştirmek için kolayca değer filtreleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca en iyi satın 10 ürün grubunu görüntülemek için bir İlk 10 filtresi kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, grafiği sağ tıklatın, Filtre'yi tıklatın ve sonra İlk 10'u tıklatın. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, grafiğiniz sonuçları görüntülemek için yenilenir:

PerformancePoint Hizmetleri

Sayfanın Başı

Kullanıcı tanımlı değer filtreleri

İlk 10 değer filtrelerine benzer şekilde, kullanıcı tanımlı değer filtreleri bir rapordaki veya karnedeki belirli öğelerle ilgili öğeleri kolayca görmenizi sağlar. Bu filtrelere, ölçütleri siz belirttiğiniz için "kullanıcı tanımlı değer filtreleri" adı verilir. Örneğin, farklı ürün kategorileri için satış miktarlarını gösteren analitik bir grafik kullandığınızı ve grafiğiniz aşağıdaki resimdekine benzediğini varsayalım:

PerformancePoint Hizmetleri

Belirli bir aralıkta yer alan ve en çok veya en az satılan ürünler arasında olması gerekmeyen ürün satışlarıyla ilgileniyorsanız, kullanıcı tanımlı bir değer filtresi uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, analitik görünümü sağ tıklatın, Filtre'yi tıklatın ve sonra Değer Filtreleri'ni tıklatın. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, görmek istediğiniz sonuçları belirtebileceğiniz bir Değer Filtresi iletişim kutusu açılır:

PerformancePoint Hizmetleri kullanılarak oluşturulmuş analitik görünüm

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×