Paylaşılan çalışma kitabında değişiklikleri izleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik izlemeyi kullanarak, paylaşılan çalışma kitabı yapılan değişiklikleri izleyebilir, koruyabilir ve bunlar hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Değişiklik vurgulama ve ayrıntı örneği

Bu makalede

Değişiklik izlemeye genel bakış

Çalışma kitabı için değişiklik izleme özelliğini etkinleştirme

Çalışırken değişiklikleri vurgulama

İzlenen değişiklikleri görüntüleme

Değişiklikleri benimseme veya reddetme

Geçmiş çalışma sayfasını görüntüleme

Excel'in izlemediği veya vurgulamadığı değişiklikler

Çalışma kitabında değişiklik izleme özelliğini kapatma

Değişiklik izlemeye genel bakış

Çalışma kitabını her kaydedişinizde çalışma kitabında yapılan değişiklikler hakkındaki ayrıntıları günlüğe almak için değişiklik izlemeyi kullanabilirsiniz. Bu değişiklik geçmişi, çalışma kitabında yapılmış olan değişiklikleri belirlemenize yardımcı olabilir ve bundan sonra bu değişiklikleri benimseyebilir veya reddedebilirsiniz. Değişiklik izleme, özellikle çalışma kitabını birkaç kişinin düzenlediği durumlarda kullanışlıdır. Ayrıca, çalışma kitabını gözden geçirmesi ve yorum yapması için birine gönderdiğinizde ve aldığınız girdileri bu çalışma kitabının bir kopyasıyla birleştirmek, böylece korumak istediğiniz değişiklik ve yorumları bir araya getirmek istediğinizde de yararlı olur.

Değişiklik izleme nasıl çalışır?

Değişiklik izleme yalnızca paylaşılan çalışma kitaplarında kullanılabilir. Aslında, değişiklik izlemeyi açtığınızda çalışma kitabı otomatik olarak paylaşılan bir çalışma kitabına dönüşür. Paylaşılan çalışma kitapları normalde diğer kullanıcıların da erişebileceği bir konumda depolanmasına karşın, paylaşılan çalışma kitaplarının yerel kopyasındaki değişiklikleri de izleyebilirsiniz.

Paylaşılan çalışma kitabında değişiklikler yapıldığında, değişiklik geçmişini doğrudan çalışma sayfasında veya ayrı bir geçmiş çalışma sayfasında görebilirsiniz. Her iki şekilde de her değişikliğin ayrıntılarını anında gözden geçirebilirsiniz. Örneğin, değişikliği kimin yaptığını, ne tür bir değişiklik yapıldığını, ne zaman yapıldığını, hangi hücrelerin etkilendiğini ve hangi verilerin eklendiğini ya da silindiğini görebilirsiniz.

Değişiklik izlemeyi kullanırken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız:

 • Değişiklik izleme işlemi geri alma ve yedeklemeden farklıdır    Değişiklik izlemenin değişiklikler yapılmadan önce çalışma kitabının bir yedek kopyasını oluşturmasını veya bu değişikliklerden herhangi birini geri alabilmeyi umuyor olabilirsiniz. Ne yazık ki, değişiklikleri geri almak veya çalışma kitabının önceki bir sürümünü geri yüklemek için değişiklik geçmişini kullanamazsınız. Bununla birlikte, geçmiş çalışma sayfası tüm silinen verilerin kaydını içerir; böylece söz konusu verileri paylaşılan çalışma kitabında özgün hücrelerine geri kopyalayabilirsiniz. Değişiklik izleme çalışma kitabının önceki sürümlerine dönmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlanmadığından, değişiklik izlemenin etkin olduğu çalışma kitaplarını da yedeklemeye devam etmelisiniz.

 • Bazı değişiklik türleri izlenmez    Hücre içeriğinde yapılan değişiklikler izlenir ancak biçimlendirme değişiklikleri gibi diğer değişiklikler izlenmez. Paylaşılan çalışma kitaplarında bazı Microsoft Office Excel özellikleri kullanılamadığından, bunlar da izlenemez.

 • Ancak belirli bir zaman aralığı için değişiklik geçmişi tutulur    Değişiklik izlemeyi açtığınızda, çalışma kitabının boyutunun fazla büyümesini önlemek için değişiklik geçmişi 30 gün süreyle tutulur. Öte yandan, tutmak istediğiniz değişiklik geçmişi süresini gerektiği gibi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Değişiklik geçmişini belirsiz bir süre boyunca tutmak için, çok büyük bir gün sayısı belirtebilirsiniz. Ayrıca, düzenli aralıklarla geçmiş bilgilerinin kopyasını alabilirsiniz.

 • Değişiklik geçmişi düzenli olarak silinir    Excel, tutulan değişiklik geçmişini geçerli tarihten geriye doğru sayarak belirler. Çalışma kitabını her kapatışınızda, değişiklik geçmişinde çalışma kitabının son kaydedilmesi sırasında geçerli olan gün sayısından daha eskiye ait olan bölüm Excel tarafından silinir.

  Örneğin, değişiklik geçmişini 30 günlük tutuyorsanız ve çalışma kitabını iki aydır ilk kez açıyorsanız, önceki iki ayın geçmişini görebilirsiniz. Ancak, bu çalışma kitabını kapattıktan sonra önceki 30 günün (31. günle 60. gün arası) geçmişi silinir.

  Önemli : Değişiklik izlemeyi kapatır ya da çalışma kitabının paylaşımını durdurursanız, tüm değişiklik geçmişi kalıcı olarak silinir.

Değişiklik izlemeyi kullanmanın yolları

Excel, saklanan değişiklik geçmişine erişmek ve bunu kullanmak için aşağıdaki yöntemleri sunar.

 • Ekranda vurgulama    Excel, değiştirilen alanları her kullanıcı için farklı renkte gösterebilir ve işaretçiyi değiştirilen hücrenin üzerine getirdiğinizde temel ayrıntıları açıklama şeklinde görüntüleyebilir. Çalışma kitabında çok fazla değişiklik olmadığı ve nelerin değiştiğini bir bakışta görmek istediğiniz durumlarda, ekranda vurgulama kullanışlı bir yöntemdir.

 • Geçmiş izleme    Excel, değişiklik ayrıntılarının yazdırılabilir listesini sağlayan ayrı bir geçmiş çalışma sayfası görüntüleyebilir ve siz de ilgilendiğiniz değişiklikleri bulmak için bu listeye filtre. Çalışma kitabında çok fazla değişiklik yapıldığı veya bir dizi değişiklik içinde neler olduğunu incelemek istediğiniz durumlarda, geçmiş çalışma sayfası kullanışlı olur.

 • Değişiklikleri gözden geçirme    Excel sırayla değişikliklerin üzerinden geçmenizi ve bu şekilde her değişikliği kabul etmeye veya reddetmeye karar vermenizi sağlayabilir. Bu yöntem, diğer kullanıcıların görüşlerini değerlendirdiğiniz durumlarda kullanışlı olur.

Sayfanın Başı

Çalışma kitabı için değişiklik izleme özelliğini etkinleştirme

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda Çalışma Kitabını Paylaştır'ı tıklatın.

  'Hesap oluştur' formunu doldur

 2. Düzenleme sekmesinde Aynı anda birden fazla kullanıcının değişiklik yapmasına izin ver onay kutusunu seçin.

  İpucu : Bu, çalışma kitaplarının birleştirilmesine de izin verir.

 3. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 4. Değişiklikleri izle başlığının altında Değişiklik geçmişini ... gün için sakla seçeneğini tıklatın ve Gün kutusuna değişiklik geçmişi saklamak istediğiniz gün sayısını yazın.

  Not : Varsayılan olarak, Excel değişiklik geçmişini 30 gün süreyle tutar ve bu süreden eski olan tüm değişiklik geçmişini kalıcı olarak siler. 30 günden daha uzun bir süreyle değişiklik geçmişini tutmak için, 30'dan büyük bir sayı girin.

 5. Tamam'ı tıklatın ve çalışma kitabını kaydedip etmeyeceğiniz sorulursa Tamam'ı tıklatın.

Not : Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda seçenekleri ayarlayarak değişiklik izlemeyi açma ( gözden geçir sekmesinin değişiklikler grubunda Değişiklikleri İzle'yi tıklatın ve ardından Değişiklikleri Vurgula'yatıklayın) ayrıca çalışma kitabını paylaştırır.

Sayfanın Başı

Çalışırken değişiklikleri vurgulama

Çalışırken değişiklikleri vurguladığınızda, Excel tüm düzeltileri (değiştirilen, eklenen ve silinenler gibi) bir vurgu rengiyle işaretler.

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda, Değişiklikleri İzle'yi ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

  'Hesap oluştur' formunu doldur

 2. Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunu seçin.

  Bu onay kutusu çalışma kitabını paylaştırır ve yaptığınız değişiklikleri vurgular.

 3. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

 4. Hangi kullanıcıların değişikliklerini vurgulamak istediğinizi belirtmek için Kim onay kutusunu seçin ve ardından Kim listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

 5. Çalışma sayfasının hangi alanındaki değişikliklerin vurgulanmasını istediğinizi belirtmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından Konum kutusuna çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

  Ayrıca, Konum kutusunun sağ ucundaki İletişim Kutusunu Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması  tıklatabilir ve ardından çalışma sayfasında kullanmak istediğiniz aralığı seçebilirsiniz. Bitirdiğinizde, iletişim kutusunun tamamını görüntülemek için İletişim Kutusunu Daralt düğmesini yeniden tıklatın.

 6. Ekranda değişiklikleri vurgula onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

 7. Tamam'a tıklayın.

  Sorulduğunda, çalışma kitabını kaydedin.

 8. Çalışma sayfasında istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not : Biçimlendirme değişiklikleri gibi bazı değişiklikler izlenmez ve bu nedenle vurgu rengiyle işaretlenmez.

Değişiklikleri izlemeyi durdurma

Artık değişiklikleri vurgulamak istemediğinizde, değişiklik vurgulamayı kapatabilirsiniz.

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda, Değişiklikleri İzle'yi ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

 2. Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunun işaretini kaldırın.

Değişiklikleri vurgulamayı durdurmak ve kaldırmak için değişiklik izlemeyi de kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Çalışma kitabında değişiklik izleme özelliğini kapatma bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

İzlenen değişiklikleri görüntüleme

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda, Değişiklikleri İzle'yi ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

  'Hesap oluştur' formunu doldur

  Not : Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusu seçilmezse, Excel çalışma sayfasının değişiklik geçmişi kaydetmez.

 2. Görmek istediğiniz değişiklikleri seçmek için aşağıdakileri yapın:

  • İzlenen tüm değişiklikleri görmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın, ardından da Kim ve Konum onay kutularının işaretini kaldırın.

  • Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikleri görmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde ...tarihinden itibaren öğesini tıklatın ve ardından değişikliklerini görmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  • Belirli bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri görmek için Kim onay kutusunu seçin ve Kim listesinde değişikliklerini görmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  • Belirli bir hücre aralığında yapılan değişiklikleri görmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

   Ayrıca, Konum kutusunun sağ ucundaki İletişim Kutusunu Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması  tıklatabilir ve ardından çalışma sayfasında kullanmak istediğiniz aralığı seçebilirsiniz. Bitirdiğinizde, iletişim kutusunun tamamını görüntülemek için İletişim Kutusunu Daralt düğmesini yeniden tıklatın.

 3. Değişiklikleri nasıl görmek istediğinizi belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  • Değişiklikleri çalışma sayfasında vurgulamak için değişiklikleri ekranda Vurgula onay kutusunu seçin.

   Bu seçim, işaretçiyi vurgulanan hücrenin üzerinde bekleterek değişiklik hakkındaki ayrıntıları görüntülemenize olanak tanır.

  • Ayrı bir çalışma sayfasında değişikliklerin listesini oluşturmak için Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçip geçmiş çalışma sayfasını görüntüleyin.

   Not : Bu onay kutusunun kullanılabilmesi için, değişiklik izlemeyi açmış ve dosyayı en az bir izlenebilir değişiklik yaptıktan sonra kaydetmiş olmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Değişiklikleri benimseme veya reddetme

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda, Değişiklikleri İzle'yi ve sonra da Değişiklikleri Benimse veya Reddet'i tıklatın.

  'Hesap oluştur' formunu doldur

 2. Uyarılırsanız, çalışma kitabını kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

 3. Benimsenen veya Reddedilen Değişiklikleri Seç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde ...tarihinden itibaren öğesini tıklatın ve ardından değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  • Başka bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Kim onay kutusunu seçin ve Kim listesinde değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  • Tüm kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Kim onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Belirli bir alanda yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için nerede onay kutusunu seçin ve ardından çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

   Ayrıca, Konum kutusunun sağ ucundaki İletişim Kutusunu Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması  tıklatabilir ve ardından çalışma sayfasında kullanmak istediğiniz aralığı seçebilirsiniz. Bitirdiğinizde, iletişim kutusunun tamamını görüntülemek için İletişim Kutusunu Daralt düğmesini yeniden tıklatın.

  • Tüm çalışma kitabındaki değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Nerede onay kutusunun işaretini kaldırın.

 4. Tamam'ı tıklatın, sonra Değişiklikleri Benimse veya Reddet iletişim kutusunda değişikliklerle ilgili bilgileri gözden geçirin.

  Bilgiler, değişiklik için yaptığınız işlemden etkilenen diğer değişiklikleri de içerir. Bilgilerin tümünü görmek için ekranı kaydırabilirsiniz.

 5. Bir değişikliği benimsemek veya reddetmek için Benimse veya Reddet düğmesini tıklatın.

  İpucu : Geçmiş çalışma sayfasında Eylem türü sütununda "Geri alma" veya "Reddedilen eylemin sonucu" reddettiğiniz kaydeder.

 6. Bir hücre için değer seçmeniz istenirse, istediğiniz değeri tıklatın ve sonra da Benimse'yi tıklatın.

  Notlar : 

  • Sonraki değişikliğe geçebilmek için önce bulunduğunuz değişikliği benimsemeniz veya reddetmeniz gerekir.

  • Tümünü Benimse veya Tümünü Reddet düğmesini tıklatarak kalan değişikliklerin tümünü benimseyebilir veya reddedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Geçmiş çalışma sayfasını görüntüleme

 1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda, Değişiklikleri İzle'yi ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

  'Hesap oluştur' formunu doldur

  Not : Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusu seçilmezse, Excel çalışma sayfasının değişiklik geçmişi kaydetmez.

 2. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularının işaretini kaldırın.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. Geçmiş çalışma sayfasında, istediğiniz bilgileri bulmak için sütun etiketlerinin yanındaki filtre okları tıklatın.

Not : Çalışma kitabını kaydettiğinizde geçmiş çalışma sayfası gizlenir. Kaydetme işleminden sonra geçmiş çalışma sayfasını görmek için, Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçerek geçmiş çalışma sayfasını yeniden görüntülemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Excel'in izlemediği veya vurgulamadığı değişiklikler

Değişiklik izleme, hücre içeriğinde yaptığınız, örneğin verilerin taşınmasına veya kopyalanmasına neden olan değişiklikleri kaydeder. Satır ve sütun ekleme ve silme değişiklikleri de kaydedilir.

Öte yandan, Excel aşağıdaki değişiklik türlerini izlemez:

İzlenmeyen değişiklikler

Uygulanabilecek diğer yöntem

Değiştirilen sayfa adları

Sayfa adı değişiklikleri sayfa sekmelerinde vurgulanmaz, ancak geçmiş çalışma sayfasında izlenir.

Eklenen veya silinen çalışma sayfaları

Çalışma sayfası eklendikten sonra bu sayfada yapılan değişiklikler izlenir, ancak sayfanın kendisini ekleme işlemi yalnızca geçmiş çalışma sayfasında izlenir.

Biçimlendirilen hücreler veya veriler

Yok.

Satırları veya sütunları gizleme veya gösterme

Yok.

Eklenen veya değiştirilen açıklamalar

Yok.

Formül yeni bir değer hesapladığı için değişen hücreler

Yeniden hesaplama işlemi nedeniyle değişen hücreleri bulmak için, Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubundaki denetleme araçlarını kullanabilirsiniz.

Kaydedilmemiş değişiklikler

Değişiklikleri yaparken vurgulayabilirsiniz, ancak geçmiş çalışma sayfası yalnızca kaydedilmiş değişiklikleri gösterir.

Değişiklikleri izleme yalnızca paylaşılan çalışma kitaplarında kullanılabilir. Sonuç olarak, paylaşılan çalışma kitaplarında kullanılamayan özellikler değişiklik olarak izlenmez. Aşağıdaki özelliklere, ancak çalışma kitabının paylaşımını durdurduğunuzda erişebilirsiniz.

Kullanılamayan özellik

Uygulanabilecek diğer yöntem

Hücre blokları ekleme veya silme

Tüm satır ve sütunu ekleyebilirsiniz.

Çalışma sayfalarını silme

Yok.

Hücreleri birleştirme veya birleştirilmiş hücreleri bölme

Yok.

Koşullu biçimlendirme ekleme veya değiştirme

Hücre değerleri değişse de varolan koşullu biçimlendirmeler görüntülenir, ancak bu biçimlendirmeleri değiştiremez veya yeniden tanımlayamazsınız.

Veri doğrulama ekleme veya değiştirme

Yeni değerler girildikçe hücrelerde doğrulama devam eder, ancak varolan veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz.

Grafikler veya PivotChart raporları oluşturma veya değiştirme

Varolan grafikleri ve raporları görüntüleyebilirsiniz.

Resimleri veya diğer nesneleri ekleme veya değiştirme

Varolan resimleri ve nesneleri görüntüleyebilirsiniz.

Köprü ekleme veya değiştirme

Varolan köprüler çalışmaya devam eder.

Çizim araçlarını kullanma

Varolan çizimleri ve grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

Parola atama, değiştirme veya kaldırma

Varolan parolalar geçerliliğini korur.

Çalışma sayfalarını veya çalışma kitabını koruma veya korumayı kaldırma

Varolan koruma geçerliliğini sürdürür.

Senaryo oluşturma, değiştirme veya görüntüleme

Yok.

Verileri gruplandırma veya seviyelendirme

Varolan seviyelerle çalışmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik alt toplamlar ekleme

Varolan alt toplamları görüntüleyebilirsiniz.

Veri tabloları oluşturma

Varolan veri tablolarını görüntüleyebilirsiniz.

PivotTable raporları oluşturma veya değiştirme

Varolan raporları görüntüleyebilirsiniz.

Makro yazma, kaydetme, değiştirme veya görüntüleme

Kullanılamayan özelliklere erişmeyen makroları çalıştırabilirsiniz. Paylaşılan çalışma kitabı işlemlerini, paylaşılmayan başka bir çalışma kitabında depolanmış olan bir makroya kaydedebilirsiniz.

Microsoft Excel 4.0 iletişim sayfası ekleme veya değiştirme

Yok.

Dizi formüllerini değiştirme veya silme

Var olan dizi formülleri doğru hesaplama yapmayı sürdürür.

Sayfanın Başı

Çalışma kitabında değişiklik izleme özelliğini kapatma

 1. Değişiklik izlemenin kapatılması, değişiklik geçmişi siler.

  Bu bilgilerin bir kopyasını tutmak için Geçmiş çalışma sayfasını yazdırın veya başka bir çalışma kitabına kopyalamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda, Değişiklikleri İzle'yi ve sonra da Değişiklikleri Vurgula'yı tıklatın.

   'Hesap oluştur' formunu doldur

  2. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın.

  3. Kim ve Nerede onay kutularının işaretini kaldırın.

  4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

  5. Tamam'a tıklayın.

  6. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

   • Geçmiş çalışma sayfasını yazdırmak için Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın ve sonra da Yazdır'ı tıklatın.

   • Geçmişi başka bir çalışma kitabına kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz hücreleri seçin, Kopyala'yı Düğme resmi tıklatın (Giriş sekmesi, Pano grubu) veya CTRL+C tuşlarına basın, başka bir çalışma kitabına geçin, kopyayı yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın ve sonra da YapıştırDüğme resmi tıklatın (Giriş sekmesi, Pano grubu) veya CTRL+V tuşlarına basın.

    İpucu : Geçmişi kopyaladığınızda veya yazdırdığınızda, paylaşılan çalışma kitabının ayrı bir kopyasını da kaydetmek veya yazdırmak isteyebilirsiniz. Çalışma kitabı, siz veya başka kullanıcılar üzerinde çalıştıkça değişmeye devam ediyorsa, kopyaladığınız geçmiş artık geçerli olmayabilir. Örneğin, kopyalanan geçmişte, hücre konumları veya satır numaraları artık geçerli olmayabilir.

 2. Gözden Geçir sekmesinin Değişiklikler grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Paylaşılan çalışma kitabı korunuyorsa, Paylaşılan Çalışma Kitabı Korumasını Kaldır'ı tıklatın.

   İstenirse parola girin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  2. Paylaşılan çalışma kitabı korunmuyorsa, Çalışma Kitabını Paylaştır'ı tıklatın ve ardından Gelişmiş sekmesinde Değişiklik geçmişini saklama'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×