Paylaşılan çalışma kitabında değişiklikleri izleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli : Bu makalede, "Paylaşılan çalışma kitabı." kullanma değişiklikleri izlemek eski bir yöntem açıklar Paylaşılan çalışma kitabı özellik birçok sınırlamaları vardır ve birlikte yazmatarafından değiştirilmiştir. Birlikte yazma, değişiklikleri izle özelliği sağlamaz. Siz ve diğerleri aynı anda açık bir dosyanız varsa, olduğu ancak, diğer kişilerin seçimleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Ayrıca, dosyayı bulut üzerinde depolanıyorsa, her kişinin yaptığı değişikliklerin görebilmek için sürümleri görüntüleyemez mümkündür. Birlikte yazma hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Devam etmeden önce bu yöntemi kullanmak istediğinizden emin olun. Paylaşılan çalışma kitaplarını sınırlandırmaları vardır ve bu nedenle birlikte yazma, paylaşılan çalışma kitapları için bu değişiklik olduğu öneririz.

 2. Gözden geçir > Çalışma Kitabını Paylaştır.

  Excel'in yeni sürümlerinde, çalışma kitabını Paylaştır düğmesi gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 3. Çalışma Kitabını Paylaştır iletişim kutusunda, Düzenleme sekmesinde Aynı anda birden fazla kullanıcının değişiklik yapmasına izin ver onay kutusunu seçin.

 4. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 5. Değişiklikleri İzlealtında değişiklik geçmişini tıklatın ve gün kutusuna değişiklik geçmişini saklamak istediğiniz gün sayısını yazın. Varsayılan olarak, Excel değişiklik geçmişini 30 gün süreyle tutar ve bu gün sayısından daha eski olan herhangi bir değişiklik geçmişi kalıcı olarak siler. Uzun bir değişiklik geçmişini saklamak için 30 günden bir sayı girin 30'dan büyük.

 6. Tamam'ı tıklatın; çalışma kitabını kaydedip etmeyeceğiniz sorulursa, kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Benimse veya Reddet'ıtıklatın.

  Excel'in yeni sürümlerinde, Değişiklikleri İzle düğmesini gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 2. Çalışma kitabını kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulursa Tamam'ı tıklatın.

 3. Benimsenen veya Reddedilen Değişiklikleri Seç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde ...tarihinden itibaren öğesini tıklatın ve ardından değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  • Başka bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Kim onay kutusunu seçin ve Kim listesinde değişikliklerini gözden geçirmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  • Tüm kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Kim onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • Belirli bir alanda yapılan değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

  • Tüm çalışma kitabındaki değişiklikleri benimsemek veya reddetmek için Nerede onay kutusunun işaretini kaldırın.

 4. Tamam'ı tıklatın, sonra Değişiklikleri Benimse veya Reddet iletişim kutusunda değişikliklerle ilgili bilgileri gözden geçirin.

 5. Bir değişikliği benimsemek veya reddetmek için Benimse veya Reddet düğmesini tıklatın.

 6. Bir hücre için değer seçmeniz istenirse, istediğiniz değere tıklayın ve sonra da Benimse'yi tıklayın.

Notlar    

 • Sonraki değişikliğe geçebilmek için önce bulunduğunuz değişikliği benimsemeniz veya reddetmeniz gerekir.

 • Tümünü Benimse veya Tümünü Reddet düğmesini tıklatarak kalan değişikliklerin tümünü benimseyebilir veya reddedebilirsiniz.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Excel'in yeni sürümlerinde, Değişiklikleri İzle düğmesini gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 2. Görmek istediğiniz değişiklikleri seçmek için aşağıdakileri yapın:

  • İzlenen tüm değişiklikleri görmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın, ardından da Kim ve Konum onay kutularının işaretini kaldırın.

  • Belirli bir tarihten sonra yapılan değişiklikleri görmek için Ne zaman onay kutusunu seçin, Ne zaman listesinde ...tarihinden itibaren öğesini tıklatın ve ardından değişikliklerini görmek istediğiniz en erken tarihi yazın.

  • Belirli bir kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri görmek için Kim onay kutusunu seçin ve Kim listesinde değişikliklerini görmek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.

  • Belirli bir hücre aralığında yapılan değişiklikleri görmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

 3. Değişiklikleri nasıl görmek istediğinizi belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  • Değişiklikleri çalışma sayfasında vurgulamak için Değişiklikleri ekranda vurgula onay kutusunu seçin.

  • Ayrı bir çalışma sayfasında değişikliklerin listesini oluşturmak için Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçip geçmiş çalışma sayfasını görüntüleyin.

   Not    Bu onay kutusunun kullanılabilmesi için, değişiklik izlemeyi açmış ve dosyayı en az bir izlenebilir değişiklik yaptıktan sonra kaydetmiş olmanız gerekir.

Değişiklik izlemenin kapatılması, değişiklik geçmişini siler. Bu bilginin bir kopyasını saklamak amacıyla, geçmiş çalışma sayfasını yazdırmak veya başka bir çalışma kitabına kopyalamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzle > Değişiklikleri Vurgula.

  Excel'in yeni sürümlerinde, Değişiklikleri İzle düğmesini gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 2. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularını temizleyin.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Şimdi, yazdırma veya geçmişi başka bir çalışma kitabına kopyalayın.

Çalışırken değişiklikleri vurguladığınızda, Excel tüm düzeltileri (değiştirilen, eklenen ve silinenler gibi) bir vurgu rengiyle işaretler.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Excel'in yeni sürümlerinde, Değişiklikleri İzle düğmesini gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 2. Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerek çalışma kitabını paylaştırır ve sizin veya diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikler vurgular.

 3. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

 4. Hangi kullanıcıların değişikliklerini vurgulamak istediğinizi belirtmek için Kim onay kutusunu seçip Kim listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

 5. Çalışma sayfasının hangi alanındaki değişikliklerin vurgulanmasını istediğinizi belirtmek için Konum onay kutusunu seçin ve ardından Konum kutusuna çalışma sayfası aralığının hücre başvurusunu yazın.

 6. Ekranda değişiklikleri vurgula onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

 7. Tamam' ı tıklatın. İstenirse, çalışma kitabını kaydedin.

 8. Çalışma sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapın. Biçimlendirme gibi bazı değişiklikler izlenmez ve bu nedenle Vurgu rengiyle işaretlenmez dikkat edin.

Artık değişikliklerin vurgulanmasını istemediğinizde değişiklik vurgulamayı kapatabilirsiniz.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzleve sonra da Değişiklikleri Vurgula'ıtıklatın.

  Excel'in yeni sürümlerinde, Değişiklikleri İzle düğmesini gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 2. Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Düzenlerken değişiklikleri izle onay kutusunun işaretini kaldırın.

 1. Gözden geçir > Değişiklikleri İzle > Değişiklikleri Vurgula.

  Excel'in yeni sürümlerinde, Değişiklikleri İzle düğmesini gizli olduğunu unutmayın. İşte nasıl görüntüleyeceğinizi.

 2. Değişiklikleri vurgula'nın altında Ne zaman onay kutusunu seçin ve ardından Ne zaman listesinde Tümü'nü tıklatın.

 3. Kim ve Nerede onay kutularının işaretini kaldırın.

 4. Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. İstediğiniz bilgileri bulmak için geçmiş çalışma sayfasında sütun etiketlerinin yanındaki filtre oklarını tıklatın.

Not    Çalışma kitabını kaydettiğinizde geçmiş çalışma sayfası gizlenir. Kaydetme işleminden sonra geçmiş çalışma sayfasını görmek için, Değişiklikleri Vurgula iletişim kutusunda Yeni bir sayfada listele onay kutusunu seçerek geçmiş çalışma sayfasını yeniden görüntülemeniz gerekir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×