PST dosyalarını Office 365'e içeri aktarmak için ağ karşıya yükleme kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale Yöneticiler için hazırlanmıştır. PST dosyalarını içeri aktarmak için kendi posta mı çalışıyorsunuz? İçeri aktarma e-posta, kişiler ve Takvim bir Outlook .pst dosyasından

Kullanıcı posta kutularına PST dosyalarını içeri aktarmak için ağ karşıya yükleme seçeneğini ve Office 365 içeri aktarma Hizmeti'ni kullanın. Ağ karşıya yükleme Microsoft bulut geçici depolama alanında PST dosyalarını karşıya anlamına gelir. Ardından Office 365 içeri aktarma Hizmeti'ni kullanarak PST dosyalarını depolama alanından hedef kullanıcı posta kutularına kopyalar.

PST dosyalarını Office 365 posta kutuları için içeri aktarmak için ağ karşıya yükleme kullanmak için gereken adımlar şunlardır:

Adım 1: SA URL'yi kopyalayın ve Azure AzCopy yükleme

Adım 2: PST dosyalarınızı Office 365'e yükleme

(İsteğe bağlı) Adım 3: Görünüm PST dosyalarının bir listesi için Office 365 karşıya

Adım 4: PST içeri aktarma eşlemesi dosyası oluşturma

Adım 5: Office 365'te PST içeri aktarma işlemini oluşturma

Adım 6: verileri filtreleme ve PST içeri aktarma işlemini Başlat

Önemli : Adım 1 yalnızca bir kez Office 365 posta kutularınıza PST dosyalarını içeri aktarma işlemini gerçekleştirmek vardır. Bu adımları uyguladıktan sonra adım 2'den adım 6 yükleyin ve toplu PST dosyalarını içeri aktarmak istediğiniz her zaman izleyin.

Veri Office 365için içeri aktarma hakkında daha fazla bilgi için PST dosyalarını Office 365 içeri aktarma işlemine genel bakışkonusuna bakın.

Başlamadan önce

 • PST dosyalarını Office 365 posta kutuları için içeri aktarmak için Exchange Online posta dışarı aktarma rolde atanması gerekir. Varsayılan olarak, bu rolü Exchange Onlineiçinde herhangi bir rol grubuna atanmış değildir. Posta kutusu içeri aktarma rol kuruluş yönetimi rol grubuna ekleyebilirsiniz. Veya yeni bir rol grubu oluşturma, posta içeri aktarma rol atayın ve sonra kendiniz üye olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz: "Ekleme bir rol grubuna rol" veya "rol grubu oluşturma" rolü grupları yönetmeiçinde sections.

  Ayrıca, Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi( Veri yönetimialtında) İçeri Aktar sayfasında erişmek için genel yönetici Office 365 kuruluşunuzdaki olması gerekir.

 • Bir dosya sunucusunda veya kuruluşunuzda paylaşılan klasörde Office 365 içeri aktarmak istediğiniz PST dosyalarını saklamak üzere gerekir. Adım 2'de, bu dosya sunucusunda depolanan veya paylaşılan klasöre Office 365PST dosyalarını yüklenir mi Azure AzCopy aracını çalıştıracaksınız.

 • Bu yordamı kopyalama ve erişim tuşu içeren bir URL'yi bir kopyasını kaydetmeyi ilgilidir. Office 365için karşıya PST dosyalarını listesini görüntülemek istiyorsanız, bu bilgileri PST dosyalarınızı karşıya yüklemek için adım 2 ve adım 3'te kullanılır. Bu URL parolaları veya diğer güvenlikle ilgili bilgileri koruma gibi korumak için önlemler emin olun. Örneğin bir parola korumalı Microsoft Word belgesi veya şifreli bir USB sürücüsü için kaydetmeniz. Bu örnek için daha fazla bilgi bölümüne URL'yi ve anahtar birleştirilmiş konusuna bakın.

 • Etkin olmayan bir posta kutusuna Office 365PST dosyalarını içeri aktarabilirsiniz. PST içeri aktarma eşlemesi dosyasındaki Mailbox parametre olarak devre dışı posta kutusunun GUID belirterek bunu yapabilirsiniz. Adım 4 daha fazla bilgi için bkz.

 • Exchange karma dağıtımda, şirket içi başlayan birincil posta olan bir kullanıcı için bir arşiv bulut tabanlı posta kutusuna PST dosyalarını içeri aktarabilirsiniz. PST içeri aktarma eşlemesi dosyasında aşağıdakileri yaparak bunu yapabilirsiniz:

  • Mailbox parametre içinde kullanıcının şirket içi posta kutusunun e-posta adresini belirtin.

  • IsArchive parametre içinde TRUE değeri belirtin.

  Adım 4 daha fazla bilgi için bkz.

 • PST dosyalarını Office 365 bir posta kutusuna aktarıldıktan sonra posta kutusu için ayarlama bekletme saklama belirsiz bir süre boyunca açıktır. Bu kadar bekletme saklamayı devre dışı kapatma veya saklamayı devre dışı bırakmak için bir tarih ayarlamak için posta atanan bekletme ilkesi işlenen çalışmaz anlamına gelir. Bunun neden yapmak istersiniz? Posta kutunuza aktardığınız iletileri eski varsa, bunların kalıcı olarak silinebilir (boyunca siliniyor) kendi bekletme süresi doldu çünkü posta kutusu için yapılandırılmış bekletme ayarlara göre. Bu yeni içeri aktarılan iletileri veya posta bekletme ayarlarını değiştirmek için zaman verin yönetmek için posta kutusu sahibi zaman posta bekletme beklemeye yerleştirme yapma olanağı sağlayacaktır. Bekletme saklama yönetmeyle ilgili öneriler için daha fazla bilgi bölümüne bakın.

 • PST dosyalarını Office 365için içeri aktarmak için ağ karşıya yükleme kullanma hakkında sık sorulan sorular, PST dosyalarını Office 365 içeri aktarma hakkında SSSkonusuna bakın.

Başa dön

Adım 1: SA URL'yi kopyalayın ve Azure AzCopy yükleme

İlk adım Office 365PST dosyaları karşıya yükleme için adım 2'de karşılaşırsınız olanaktır Azure AzCopy aracını indirip kurmanız tıklatmaktır. Ayrıca, kuruluşunuz için SA URL'yi kopyalayın. Bu URL, kuruluşunuzun ve paylaşılan erişim imza (SA) anahtar için Microsoft bulut Azure depolama konumda ağ URL'sini bir birleşimidir. Bu anahtar Azure depolama konumunuza PST dosyalarını karşıya yüklemek için gerekli izinlere sahip sağlar. SA URL'yi korumak için önlemler emin olun. Kuruluşunuz için benzersiz olduğundan ve adım 2'de kullanılır.

Önemli : Azure AzCopy sürüm 5.2 başarıyla Azure depolama konumuna PST dosyalarını karşıya yüklemek için kullanmanız gerekir. AzCopy aracın daha yeni sürümleri için Office 365PST dosyalarını almak için desteklenmez. Bu adımda yordamları uygulayarak dosyalarını ağ üzerinden karşıya sayfadan AzCopy aracı indirdiğinizden emin olun.

 1. Https://protection.office.com/ için gidin ve Office 365 kuruluşunuzdaki bir yönetici hesabı için kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.

 2. Veri yönetimGüvenlik ve Uyumluluk Merkezisol bölmede tıklatın > içeri aktarma.

  Not : Yukarıda belirtilen olarak, sizin Güvenlik ve Uyumluluk Merkeziİçeri Aktar sayfasında erişmek için genel yönetici Office 365 kuruluşunuzdaki olması gerekir.

 3. İçeri aktarmak istediğiniz sayfada, Ekle Simgesi yeni içeri aktarma işlemini'ıtıklatın.

  İçeri aktarma işlemini Sihirbazı görüntülenir.

 4. PST içeri aktarma iş için bir ad yazın ve İleri' yi tıklatın. Küçük harfler, sayılar, tireler ve alt çizgi kullanın. Büyük harfler veya adında boşluk oluşturamazsınız.

 5. Seç içeri aktarma işlemini türü sayfasında, verilerinizi karşıya yükle ' yi tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 6. Adım 2'de, Ağ karşıya yükleme SA URL Göster' i tıklatın.

 7. URL'yi görüntülendikten sonra kopyalayın ve bir dosyaya kaydetmelisiniz. Tüm URL'yi kopyalayın emin olun.

 8. Adım 3'te Azure AzCopy aracını indirip kurmanız için indirme Azure AzCopy aracını tıklatın.

 9. Açılan pencerede, AzCopy yüklemek için Çalıştır ' ı tıklatın.

  Not : AzCopy aracı 64 bit Windows çalıştıran bir bilgisayarda varsayılan konumu (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) yüklediğinizden emin olun).

 10. Buluta yükleme sayfayı kapatmak için İptal ' i tıklatın.

Başa dön

Adım 2: Office 365 için PST dosyalarınızı karşıya yükleme

Şimdi Office 365için PST dosyalarını karşıya yüklemek için AzCopy.exe aracını kullanmaya hazırsınız. Bu aracı yüklemelerin ve bunları bir Microsoft bulut Azure depolama konumunda depolar. Bu adımı tamamlamak için PST dosyalarını dosya paylaşımına veya kuruluşunuzdaki dosya sunucusu bulunması gerekir. Aşağıdaki yordam kaynak dizin olarak bilinir. AzCopy aracı, her çalıştırışınızda farklı kaynak dizin belirtebilirsiniz.

 1. Yerel bilgisayarınızda komut istemini açın.

 2. Adım 1'de AzCopy.exe aracı yüklü olduğu dizine gidin. Varsayılan konumda aracı yüklediyseniz, % ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy için gidin.

 3. PST dosyalarını Office 365için karşıya yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>

  Parametreler ve gerekli değerleri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Not önceki adımda elde edilen bilgilerle değerleri bu parametreler için kullanılır.

  Parametre

  Açıklama

  Örnek

  /Source:

  Kuruluşunuzdaki Office 365için karşıya yüklenecek PST dosyalarını içeren kaynağı dizini belirtir.

  /Source:\\FILESERVER01\PSTs

  /Dest:

  Adım 1'sa elde ettiğiniz URL'yi belirtir.

  Bu parametre çift tırnak işaretleriyle değeri tırnak içine almak emin olun ("").

  İpucu : (İsteğe bağlı) PST dosyalarını karşıya yüklemek için Azure depolaması konumdaki bir alt klasör belirtebilirsiniz. Bir alt klasör konumu (sonra "ingestiondata") SA URL'de ekleyerek yapın. İlk örnek bir alt klasör belirtmek değildir; Pst'leri ( ingestiondatadenir) kök Azure depolaması konumunu karşıya yüklenecek anlamına gelir. İkinci örnek Azure depolama konumunun kök PST dosyalarını ( PSTFilesolarak adlandırılır) bir alt klasöre yükler.

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  Veya

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  Bir günlük dosyası ayrıntılı durum iletilerine çıkışları. Varsayılan olarak, kapsamlı bir günlük dosyası AzCopyVerbose.log % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy olarak adlandırılır. Varolan bir dosya konumu için bu seçeneği belirlerseniz, ayrıntılı günlük bu dosyaya eklenir.

  /V:C:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log

  /S

  Böylece AzCopy aracını kaynak dizinindeki /Source: parametresi tarafından belirtilen alt klasörlerde bulunan pst dosyalarını kopyalayacak Bu isteğe bağlı bir anahtardır özyinelemeli modunu belirtir.

  Not : Bu anahtarı eklerseniz, alt klasörlerde PST dosyalarını karşıya yüklendikten sonra farklı bir dosya yol adı Azure depolama konumuna vardır. Adım 4'te oluşturduğunuz CSV dosyasını belirtin tam dosya yol gerekir.

  /S

  Burada, her parametre için fiili değerlerin kullanarak AzCopy.exe aracın sözdizimi örneği verilmiştir:

  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:C:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log

  Komutu çalıştırdıktan sonra PST dosyalarını karşıya ilerleme durumunu gösteren durum iletileri görüntülenir. Son durum iletisi başarıyla yüklenen dosyaları toplam sayısını gösterir.

  İpucu : Komut satırı sözdizimi bilgiler nerede kopyaladığınız aynı (güvenli) dosyanın bir kopyasını Kaydet başarıyla AzCopy.exe komutu çalıştırın ve tüm parametreleri doğru olduğunu doğruladıktan sonra adım 1'de elde. Ardından kopyalayın ve bu komutu Office 365için PST dosyalarını karşıya yüklemek için AzCopy.exe aracını çalıştırmak istediğiniz her zaman bir komut istemi'nde yapıştırın. Olan verilenlerin /Source: parametresi için tek değer değiştirmeniz gerekebilir. Bu kaynak dizinde PST dosyaların bulunduğu bağlıdır.

Başa dön

(İsteğe bağlı) Adım 3: Görünüm PST dosyalarının bir listesi için Office 365 karşıya

İsteğe bağlı adım olarak, yükleme ve Microsoft Azure (Bu ücretsiz, açık kaynağı aracını) Depolama Gezgini Azure blob yüklediğiniz PST dosyaların listesini görüntülemek için kullanın. Bunu yapmanın iki iyi nedeni vardır:

 • Paylaşılan klasör veya dosya sunucusu kuruluşunuzdaki PST dosyalarından Azure blob başarıyla yüklenen doğrulayın.

 • Dosya adı (ve varsa alt yol) Azure blob yüklenen her PST dosyası için doğrulayın. Klasör yol ve dosya adı her PST dosyası için belirtmek olması nedeniyle sonraki adımda dosya eşlemesi PST oluştururken, bu gerçekten faydalı olur. Şu adların doğrulamakta PST eşleme dosyanızdaki olası hataları azaltabilirsiniz.

Microsoft Azure Önizlemesi'nde Depolama Gezgini olur.

Önemli : Azure blobuna yüklediğiniz PST dosyalarınız silmek için Azure Depolama Gezgini’ni kullanamazsınız. Bir PST dosyasını silmeye çalışırsanız, gerekli izinlere sahip olmadığınızı belirten bir hata alırsınız. Tüm PST dosyalarının, Azure depolama alanınızdan otomatik olarak silindiğini unutmayın. Devam eden bir içeri aktarma işi yoksa, ingestiondata kapsayıcısındaki tüm PST dosyaları, en son içeri aktarma işi oluşturulduktan 30 gün sonra silinir.

Azure Depolama Gezgini yükleyin ve Azure depolama alanınızı bağlanmak için:

 1. Karşıdan yükleyip Microsoft Azure Depolama Gezgini aracı.

 2. Microsoft Azure Depolama Gezgini'ni Başlat, Depolama hesapları sol bölmede sağ tıklatın ve sonra Azure depolaması Bağlan' ı tıklatın.

  Depolama hesapları sağ tıklatın ve ardından Azure depolaması'na Bağlan'ı tıklatın
 3. Paylaşılan erişim imza (SA) URI veya bağlantı dizesi kullan ' ı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

 4. Sa URI kullan ' ı tıklatın, adım 1'de için kutusunda URIaltında SA elde ettiğiniz URL'yi yapıştırın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Özet bağlantısı sayfasında, bağlantı bilgilerini gözden geçirin ve sonra Bağlan' ı tıklatın.

  İngestiondata kapsayıcı açılır; Adım 2'de yüklediğiniz PST dosyalarını içerdiği. İngestiondata kapsayıcı Depolama hesapları altında yer alan > (SAS-Attached Hizmetleri) > Blob Containers.

  Azure Depolama Gezgini yüklediğiniz PST dosyalarını listesini görüntüler.
 6. Microsoft Azure Depolama Gezgini'ni kullanarak bitirdiğinizde, ingestiondatasağ tıklatın ve sonra Azure depolama alanınızı bağlantısını kesmek için Ayrıl ' ı tıklatın. Aksi takdirde, gelecek sefer, eklemeye çalıştığınızda hata alırsınız.

  İngestion sağ tıklatın ve Azure depolama alanınızı bağlantısını kesmek için Ayır'ı tıklatın

Başa dön

Adım 4: PST içeri aktarma eşlemesi dosyası oluşturma

PST dosyalarını Office 365 kuruluşunuzun Azure depolama konumuna yüklenmiş sonra sonraki adım virgül oluşturmak için hangi kullanıcı posta kutularının PST dosyalarını için içeri aktarılan belirten değer (CSV) dosyası ayrılmış olur. PST içeri aktarma işlemini oluşturduğunuzda, bu CSV dosyası sonraki adımda gönderme.

 1. PST içeri aktarma eşlemesi dosyanın bir kopyasını indirin.

 2. Açın veya CSV dosyasını yerel bilgisayarınıza kaydedin. Aşağıdaki örnek (Not Defteri'nde açılan) tamamlanmış PST içeri aktarma eşlemesi dosya gösterir. CSV dosyasını düzenlemek için Microsoft Excel kullanmak daha kolaydır.

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,

  İlk satır veya CSV dosyasının üstbilgi satırı PST içeri aktarma hizmet tarafından kullanıcı posta kutularına PST dosyalarını içeri aktarmak için kullanılacak parametreler listelenmektedir. Her parametre adı, bir virgülle ayrılır. Üstbilgi satırı altında her satır için belirli bir posta kutusu PST dosyası aktarmak için parametre değerleri temsil eder. Bir kullanıcının posta kutusu için içeri aktarmak istediğiniz her PST dosyası için bir satır gerekir. Yer tutucu verilerini eşleme dosyasında fiili verilerinizle değiştirin emin olun.

  Not : Üst bilgi satırında SharePoint parametreler de dahil olmak üzere, herhangi bir şey değiştirmezsiniz; PST içeri aktarma işlemi sırasında yoksayılır.

 3. Gerekli bilgileri CSV dosyasıyla doldurmak için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın.

  Parametre

  Açıklama

  Örnek

  Workload

  Veri alınacak Office 365 hizmeti belirtir. Kullanıcı posta kutularına PST dosyalarını içeri aktarmak için Exchangekullanın.

  Exchange

  FilePath

  Adım 2 için PST dosyalarını karşıya Azure depolama konumu klasör konumunu belirtir.

  Adım 2'deki /Dest: parametre SA URL'de isteğe bağlı bir alt klasörde eklemediyseniz, bu parametre CSV dosyası olarak boş bırakın. Bir alt klasörde eklediyseniz, bu parametre belirtin (ikinci örneğe bakın). Bu parametre değeri büyük/küçük harf duyarlıdır.

  Her iki durumda da, yoksa dahil "ingestiondata" FilePath parametresi için değer.

  Önemli : Büyük/küçük harf dosya yolu adı için adım 2'deki /Dest: parametre SA URL'de isteğe bağlı bir alt klasörde dahil kullandığınız büyük/küçük harf olarak aynı olmalıdır. Örneğin, PSTFiles adım 2'deki alt klasör adı için kullanılan ve sonra pstfiles CSV dosyasındaki FilePath parametre kullanın, PST dosyası için alma işlemi başarısız olur. Her iki durumda aynı büyük/küçük harf kullandığınızdan emin olun.

  (boş bırakın)

  Veya

  PSTFiles

  Name

  Kullanıcı posta kutunuza aktardığınız PST dosyası adını belirtir. Bu parametre değeri büyük/küçük harf duyarlıdır.

  Önemli : Büyük/küçük harf CSV dosyasındaki PST dosyası adı için adım 2'deki Azure depolama konumuna karşıya PST dosyası olarak aynı olmalıdır. Örneğin, CSV dosyasında Name parametresi annb.pst kullanın, ancak fiili PST dosyasına AnnB.pstadıdır, o PST dosyası için alma başarısız olur. PST CSV dosyasındaki adını fiili PST dosyası olarak aynı büyük/küçük harf kullandığından emin olun.

  annb.pst

  Mailbox

  PST dosyasına alınacak posta kutusu e-posta adresini belirtir.

  Etkin olmayan bir posta kutusuna PST dosyası içeri aktarmak için bu parametre için posta kutusu GUID belirtmeniz gerekir. Bu GUID elde etmek için Exchange Onlineiçinde aşağıdaki PowerShell komutu çalıştırın: Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly <identity of inactive mailbox> | FL Guid

  Not : Bazı durumlarda, birden çok posta kutusu burada bir posta kutusu etkin bir posta kutusu ve diğer posta bir yazılımla silinmiş (veya devre dışı) durumdaysa aynı e-posta adresi olabilir. Bu durumda, sahip belirttiğiniz posta posta PST dosyasına içeri aktarmak için benzersiz bir şekilde tanımlamak için GUID. Etkin posta kutuları için bu GUID elde etmek için aşağıdaki PowerShell komutu çalıştırın: Get-Mailbox - <identity of active mailbox> | FL Guid. Yumuşak silinmiş (veya devre dışı) posta kutuları için GUID elde etmek için bu komutu Get-Mailbox - <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guidçalıştırın.

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  Veya

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  PST dosyasını içeri aktarma kullanıcının arşiv posta gerekip gerekmediğini belirtir. İki seçenek vardır:

  • Yanlış   PST dosyasına kullanıcının birincil posta kutunuza aktarır.

  • Doğru   PST dosyasına kullanıcının arşiv posta kutunuza aktarır.

  Bu parametre boş bırakırsanız, kullanıcının birincil posta kutusuna PST dosyasına içeri aktarılır.

  Not : Bir kullanıcı için bir arşiv bulut tabanlı posta kutusu için bir PST dosyasını içeri aktarmanıza başlayan birincil posta şirket içi, yalnızca belirtin doğru Bu parametre için ve kullanıcının şirket içi posta Mailbox parametresi için e-posta adresini belirtin.

  FALSE

  Veya

  TRUE

  TargetRootFolder

  PST dosyasını içeri aktarılır posta klasörü belirtir.

  • Bu parametre boş bırakırsanız, adlandırılmış Imported (Gelen Kutusu klasörüne ve diğer varsayılan posta klasörleri aynı düzeyde) posta kutusunun kök düzeyinde bulunan yeni bir klasöre PST içeri aktarılır.

  • /belirtirseniz, öğeler PST dosyasında doğrudan kullanıcının Gelen Kutusu klasörüne alınacaktır.

  • /<foldername>belirtirseniz, PST dosyasına öğeleri < KlasörAdı >adlı bir klasöre alınacak. Örneğin, /ImportedPstkullanıyorsanız, öğeleri ImportedPstadlı bir klasöre alınır. Bu klasörü gelen klasörle aynı düzeyde kullanıcının posta kutusunda bulunur.

  İpucu : Bu parametre ile böylece pst dosyalarını içeri aktarmak için en iyi klasör konumunu belirleyebilir denemek için birkaç test gruplar halinde çalıştırmayı düşünün.

  (boş bırakın)

  Veya

  /

  Veya

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  İsteğe bağlı bu parametre PST dosyalarını ANSI dosya biçiminde almak için kullanılacak kod sayfası için sayısal bir değer belirtir. Bu parametre bu dillerin genellikle bir çift bayt karakter kümeli (DBCS) karakter kodlamasını için kullandıkları PST dosyalarını Çince, Japonca ve Kore dili (CJK) kuruluşlardan içeri aktarmak için kullanılır. Bu parametre DBCS posta kutusu için klasör adlarını kullanan diller PST dosyalarını içeri aktarmak için değil kullandıysanız, aktarıldıktan sonra klasör adları genellikle bozuk.

  Bu parametre için kullanmak üzere desteklenen değer listesi için Kod sayfası tanımlayıcılarıbakın.

  Not : Daha önce belirtildiği gibi bu isteğe bağlı bir parametre ve CSV dosyasına eklemek gerekmez. Veya bu ekleyin ve değerini bir veya daha fazla satırlar için boş bırakın.

  (boş bırakın)

  Veya

  932 (kod sayfası ANSI/OEM Japonca tanımlayıcısını olmayan)

  SPFileContainer

  Bu parametre PST içeri aktarılmasını boş bırakın.

  Uygulanamaz

  SPManifestContainer

  Bu parametre PST içeri aktarılmasını boş bırakın.

  Uygulanamaz

  SPSiteUrl

  Bu parametre PST içeri aktarılmasını boş bırakın.

  Uygulanamaz

Başa dön

Adım 5: Office 365'te PST içeri aktarma işlemini oluşturma

Sonraki adım Office 365alma hizmetinde PST içeri aktarma işlemini oluşturmaktır. Daha önce anlatıldığı olarak, adım 4'te oluşturduğunuz PST içeri aktarma eşlemesi dosyası gönderir. Yeni iş oluşturduktan sonra Office 365 verileri PST dosyaları çözümler ve gerçekten PST içeri aktarma eşlemesi dosyada belirtilen posta kutularına alınan verilere filtre uygulama bırakmanıza olanak sağlar (adım 6 bakın).

 1. Https://protection.office.com için gidin ve Office 365 kuruluşunuzdaki bir yönetici hesabı için kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.

 2. Güvenlik ve Uyumluluk Merkezisol bölmesinde, Veri yönetimi tıklatın ve sonra da İçeri Aktar' ı tıklatın.

 3. İçeri aktarmak istediğiniz sayfada, Ekle Simgesi yeni içeri aktarma işlemini'ıtıklatın.

  Not : Yukarıda olarak belirtilen, Office 365 posta kutularına PST dosyalarını içeri aktarmak için bir alma işi oluşturmak için Exchange Online posta içe aktarma rolde atanması gerekir.

 4. PST içeri aktarma iş için bir ad yazın ve İleri' yi tıklatın. Küçük harfler, sayılar, tireler ve alt çizgi kullanın. Büyük harfler veya adında boşluk oluşturamazsınız.

 5. Seç içeri aktarma işlemini türü sayfasında, verilerinizi karşıya yükle ' yi tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 6. Adım 4'te buluta karşıya yükleme sayfasında, tıklatın çalışmamı my dosyaları karşıya yükleme ve kutularını işaretleyin ve ardından İleri' yi eşleme dosyaya erişimi karşılaşıyorum .

 7. Adım 4'te oluşturduğunuz PST içeri aktarma eşlemesi dosya göndermek için eşleme dosyasını Seç ' i tıklatın.

 8. Dosya adı eşlemealtında CSV adından sonra dosya görünür, CSV dosyanızı hatalarını denetlemek için Doğrula ' yı tıklatın.

  CSV dosyasını başarıyla PST içeri aktarma işlemini oluşturmak için doğrulanması gerekir. Başarıyla doğrulandıktan sonra Not Dosya adı için yeşil değiştirilir. Doğrulama başarısız olursa, Günlüğü Görüntüle bağlantısını tıklatın. Doğrulama hata raporu, bir hata iletisiyle başarısız oldu dosyada her satır için açılır.

 9. PST eşleme dosyasını başarıyla doğrulandıktan sonra hüküm ve koşulları belgeyi okuyun ve ardından onay kutusunu tıklatın.

 10. İş göndermek için Kaydet ' i tıklatın ve iş başarıyla oluşturulduktan sonra Kapat ' ı tıklatın.

  Durum açılır sayfası görüntülenir, çözümlemeyi ilerleme durumuyla ve yeni alma işini listesini içeri aktarma sayfasında görüntülenir.

 11. Durum sütununda görüntülenen durum bilgileri güncelleştirmek için Yenile simgesi ' i Yenile'yitıklatın. Analiz tamamlanıncaya ve verileri içeri aktarılacak hazır olduğunda, durum çözümlemesi tamamlandıdeğiştirilir.

  Eşleme dosyasında listelenen her PST dosyası içeri aktarma proje durumu gibi hakkında daha ayrıntılı bilgileri içeren durum açılır sayfasını görüntülemek için içeri aktarma işlemini tıklatabilirsiniz.

Başa dön

Adım 6: verileri filtreleme ve PST içeri aktarma işlemini Başlat

Adım 5'te alma işini oluşturduktan sonra Office 365 öğeleri ve PST dosyalarına dahil farklı bir ileti türleri yaşını tanımlayarak verileri PST dosyaları (bir güvenli bir biçimde) çözümler. Çözümleme tamamlandı ve verileri almak hazır olduğunda, PST dosyalarda bulunan tüm verileri içeri aktar seçeneğine sahipsiniz veya hangi verileri içeri aktarılan alır denetleyen filtreler ayarlayarak içeri aktarılan verileri kırpabilirsiniz.

 1. Adım 5'te oluşturduğunuz alma iş Güvenlik ve Uyumluluk Merkeziİçeri Aktar sayfasında, Office 365'e içeri aktarmak hazır tıklatın.

  Bir sayfa geçici açılır ve PST dosyalarını hakkında bilgi alma projeyle ilgili diğer bilgileri birlikte görüntülenir.

 2. Office 365'e içeri aktar' ı tıklatın.

  Verilerinize filtre uygulamak sayfası görüntülenir. PST dosyalarını Office 365verileri yaşını hakkında bilgiler de içinde olmak üzere tarafından gerçekleştirilen çözümleme kaynaklanan verileri fikirler içerdiği.

  Bu noktada, içeri aktarılacağı veya olduğu gibi tüm verileri içeri aktarma verilere filtre uygulama seçeneğiniz vardır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. İçeri aktardığınız verileri kırpmak için Evet, bunu almadan önce Filtre uygulamak istediğiniz' ı tıklatın.

   PST dosyaları verileri filtreleme ve sonra içeri aktarma işlemini başlatma hakkında ayrıntılı adım adım yönergeler için bkz: PST dosyalarını Office 365 içeri aktarırken verilere filtre uygulama.

   Veya

  2. PST dosyaları tüm verileri almak için hiçbir, her şeyi, almak istediğiniz tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

 4. İçeri aktarma işlemini başlatmak için veri içeri aktar ' ı tıklatın.

  Alma işi durumunu İçeri Aktar sayfasında görüntülenir. Yenile simgesi Durum sütununda görüntülenen durum bilgileri güncelleştirmek içinYenile'yi tıklatın. İçeri aktarılan her PST dosyası hakkındaki durum bilgilerini görüntüler durum açılır sayfasını görüntülemek için alma işini tıklatın.

Ek bilgi

 • Neden Office 365için PST dosyalarını içeri?

  • Kuruluşunuzun e-posta için Office 365geçirmek için iyi bir yoldur.

  • Bu, kuruluşunuzun adres uyumluluk gereksinimlerini izin vererek yardımcı olur:

   • Arşiv posta kutularını posta ek depolama alanı kullanıcılara vermek etkinleştirin.

   • İçeriği korumak için yer posta kutuları üzerinde tutun.

   • Posta kutularını içeriği aramak için Microsoft eBulma araçlarını kullanın.

   • Ne kadar süreyle posta içeriğini denetlemek için kullan bekletme ilkeleri korunur.

   • Posta kutusu ile ilgili olayların Office 365 denetim günlüğü arayın.

  • Bu veri kaybına karşı korunmanıza yardımcı olur. Bir kullanıcının bilgisayarında verileri depolamak aksine Exchange Online, yüksek düzeyde kullanılabilirlik özellikleri Office 365 posta kutularına aktarıldıktan PST dosyalarını devralır.

  • Bulutta depolanan çünkü verileri tüm cihazlardan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

 • Adım 1'de elde edilen paylaşılan erişim imza (SA) URL örneği burada. Bu örnekte, karşıya yükleme PST dosyalarına Office 365için AzCopy.exe aracında çalıştırın komutunun sözdizimini de içerir. Parolaları veya güvenlikle ilgili diğer bilgiler yalnızca koruma gibi SA URL'yi korumak için önlemler emin olun.

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log 
 • Daha önce anlatıldığı olarak, Office 365 alma hizmeti yanar bekletme tutun PST dosyalarını bir posta kutusu aktarıldıktan sonra (belirsiz süre boyunca) ayarlama. Bu posta kutusuna atanmış bekletme ilkesi işlenen göremeyeceğinizi RetentionHoldEnabled özelliği True için ayarlanır anlamına gelir. Bu yeni içeri aktarılan iletileri silme veya silmenizi ya da eski iletileri arşivleme Arşiv İlkesi engelleyerek yönetmek için posta kutusu sahibi saati verir. Bu bekletme saklama yönetmek için uygulayabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

  • Bir belirli süre sonra bekletme saklamayı devre dışı Set-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false komutu çalıştırarak kapatabilirsiniz. Yerinde saklama bir posta kutusunda basılıyönergeleri için bkz.

  • Bekletme saklama gelecekteki bir tarihte kapalı şekilde yapılandırabilirsiniz. Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> komutu çalıştırarak yapın. Örneğin, bugünün tarihi 1 Temmuz 2016 ve 30 gün içinde kapalı bekletme saklama istediğiniz varsayılırsa, aşağıdaki komutu çalıştırın: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016. Bu senaryoda, Trueolarak RetentionHoldEnabled özelliği bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Set-postabakın.

  • Böylece içeri aktarılan eski öğeleri göremeyeceğinizi hemen silinmesi veya kullanıcının arşiv posta taşınması posta kutusuna atanan bekletme ilkesi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, posta kutunuza atanan bir silme veya Arşiv İlkesi bekletme yaşını uzatın. Bekletme İlkesi ayarları değiştikten sonra bu senaryoda, posta bekletme beklemeye devre dışı. Daha fazla bilgi için posta kutularını Office 365 kuruluşunuzdaki bir arşiv ve silmeyi İlkesi ayarlamakonusuna bakın.

Başa dön

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×