Outlook'ta köprü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta köprü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Ekran okuyucu kullanarak olmayan kişiler için oluşturma veya düzenleme köprü (Windows) veya Oluştur veya Mac için Outlook'ta bir iletideki köprü kaldırmakonusuna bakın.

E-postadan web sayfasına, paylaşılan bir sürücüdeki dosyaya veya aynı e-postanın içindeki bir yer işaretine bağlamak için Outlook 2016'yı klavyenizle ve Windows’un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın.

Notlar : 

Bu konuda

Otomatik köprü oluşturma

Outlook web adresini otomatik olarak köprüye dönüştürebilir.

E-posta oluştururken, www.contoso.com gibi bir web adresi (URL) veya birisi@example.com gibi bir e-posta adresi yazın ve Ara Çubuğu’na veya Enter tuşuna basın. Outlook metni köprüye dönüştürür.

Dosyaya veya web sayfasına bağlanma

Dosya veya web sayfasına bir köprü oluşturun ve bağlantıya açıklayıcı bir ad verin.

Dosyaya bağlanma

İpucu : Son kullanılan dosyalardan birine hızla bağlantı oluşturmak için, Alt+N, I tuşlarına basın. Son kullanılan dosyalar listesi açılır. İstediğiniz dosyayı duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 1. E-posta oluştururken, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz yere taşıyın.

 2. Alt+N, I, I tuşlarına basın. Köprü Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Geçerli klasördeki bir dosyaya bağlantı oluşturmak için Alt+X tuşlarına basın.

 4. "Konum <geçerli klasör>" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından "Geçerli klasör, ağaç" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Varsayılan olarak, geçerli klasör Belgeler klasörüdür.

  Geçerli klasörü değiştirmek için Alt+L tuşlarına basın. "<Seçili durumdaki klasör>" sözlerini duyarsınız. İstediğiniz konumu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak seçin.

 5. "Geçerli klasör, ağaç" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından istediğiniz dosyayı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 6. Alt+T tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Görüntülenecek metin." E-postada bağlantı metni olarak gösterilmesini istediğiniz metni yazın.

 7. Dosya bağlantısını eklemek için Enter tuşuna basın.

Taranan sayfaya bağlantı sağlama

 1. E-postayı oluştururken, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz yere taşıyın.

 2. Alt+N, I, I tuşlarına basın. Köprü Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Taranan sayfaya bağlantı oluşturmak için, Alt+X tuşlarına ve sonra da Alt+B tuşlarına basın. Taranan Sayfalar öğesi seçilidir.

 4. Taranan sayfalar listesindeki ilk sayfayı duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 5. İstediğiniz sayfayı duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 6. Alt+T tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Görüntülenecek metin." E-postada bağlantı metni olarak gösterilmesini istediğiniz metni yazın.

 7. Dosya bağlantısını eklemek için Enter tuşuna basın.

Web sayfasına bağlanma

 1. E-postayı oluştururken, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz yere taşıyın.

 2. Alt+N, I, I tuşlarına basın. Köprü Ekle iletişim kutusu açılır. Odak Adres metin alanındadır.

 3. Web sayfasının adresini yazın.

 4. Alt+T tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Görüntülenecek metin." E-postada bağlantı metni olarak gösterilmesini istediğiniz metni yazın.

  İpucu : Bağlantı metni olarak web sayfasının başlığını kullanmak iyi bir yöntem olabilir. Kullanıcılar sayfaya gitmek için bağlantıya tıkladığında, ekran okuyucu önce başlığı okur.

 5. Bağlantıyı eklemek için Enter tuşuna basın.

Geçerli e-postadaki başka bir konuma bağlanma

Başlıklar ve yer işaretleri gibi önceden tanımlanmış stillere iç bağlantılar oluşturabilirsiniz. Outlook'ta başlık oluşturma yönergeleri için Başlık ekleme konusuna bakın.

Yer işareti oluşturma

 1. İmleci bağlantının hedef konumuna taşıyın. Hedef bir başlık, metin parçası veya resim olabilir.

 2. Alt+N, K tuşlarına basın. Yer İşareti iletişim kutusu açılır ve odak Yer işareti adı metin alanına taşınır.

 3. Yer işareti için bir ad yazın.

  Not : Yer işareti adları harfle başlamalıdır. Harfler, sayılar ve alt çizgi karakterleri içerebilir (örneğin, Gelişim_Raporu_2).

 4. Yer işaretini yer işaretleri listesine eklemek için Alt+A tuşlarına basın.

Yer işaretine bağlantı ekleme

 1. E-postayı oluştururken, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz yere taşıyın.

 2. Alt+N, I, I tuşlarına basın. Köprü Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Alt+A tuşlarına basın. Bu Belgeye Yerleştir seçeneği seçilidir ve odak yer işareti ağacına taşınır.

 4. İstediğiniz yer işaretini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Yer işareti adıyla birlikte yer işareti bağlantısı e-postaya eklenir.

Köprüyü kaldırma

 1. E-postayı oluştururken, bağlantı metnini veya köprüyü içeren resmi seçin.

 2. Shift+F10 ve sonra Alt+R tuşlarına basın. Köprü kaldırılır.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta postada gezinmek için klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Outlook’ta gezinmeyi öğrenme

E-postadan bir web sayfasına veya paylaşılan sürücüdeki bir dosyaya bağlanmak için Mac için Outlook uygulamasını klavyenizle ve Mac OS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanın.

Notlar : 

Bu konuda

Otomatik köprü oluşturma

Outlook web adresini otomatik olarak köprüye dönüştürebilir.

E-posta oluştururken, ileti gövdesine www.contoso.com gibi bir web adresi (URL) veya birisi@example.com gibi bir e-posta adresi yazın ve Ara Çubuğu’na veya Enter tuşuna basın. Outlook metni köprüye dönüştürür.

Dosyaya veya web sayfasına bağlanma

Dosyaya veya web sayfasına bir köprü oluşturun ve bağlantıya açıklayıcı bir ad verin.

Dosyaya köprü ekleme

 1. Oluşturduğunuz e-postada, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz yere taşıyın.

 2. Control+Command+K tuşlarına basın. Köprü Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Dosyaya bağlantı oluşturmak için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "<Geçerli sekme,> seçildi."

 4. "Web sayfası veya dosya, sekme" sözlerini duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basarak seçin.

 5. "Seçin, nokta" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basarak seçin. Şunu duyarsınız: "Bağlanmak için bir dosya seçin."

 6. İstediğiniz konuma gitmek için Sekme tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanarak öğelere göz atın. Klasörler ve alt klasörler arasında gezinmek için, bağlanmak istediğiniz dosyayı duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 7. “Aç, düğme” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Dosya seçilir ve iletişim kutusu kapatılır.

 8. E-postada dosya adresi yerine gösterilecek metni eklemek için, Köprü Ekle iletişim kutusunda "Görüntülenecek metin, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından metni yazın.

 9. Bağlantıyı eklemek için Enter tuşuna basın. İletişim kutusu kapatılır ve köprü eklenir.

Web sayfasına köprü ekleme

 1. E-postada, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Control+Command+K tuşlarına basın. Köprü Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Web sayfasına bağlantı oluşturmak için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Geçerli sekme, seçili."

 4. "Web sayfası veya dosya, sekme" sözlerini duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basarak seçin.

 5. "Adres, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından web sayfasının web adresini yazın.

 6. E-postada adres yerine gösterilecek metni eklemek için, "Görüntülenecek metin, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından metni yazın.

  İpucu : Bağlantı metni olarak web sayfasının başlığını kullanmak iyi bir yöntem olabilir. Kullanıcılar sayfaya gitmek için bağlantıya tıkladığında, ekran okuyucu önce başlığı okur.

 7. Bağlantıyı eklemek için Enter tuşuna basın. İletişim kutusu kapatılır ve köprü eklenir.

Köprüyü kaldırma

 1. E-postada, bağlantı metnini veya köprüyü içeren resmi seçin.

 2. Command+K tuşlarına basın ve ardından şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Bağlantıyı kaldır düğmesi." Seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

  Köprü Ekle iletişim kutusu kapatılır ve metinden köprü kaldırılır. Metnin kendisi olduğu gibi kalır.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Outlook’ta gezinmeyi öğrenme

E-postadan bir web sayfasına veya paylaşılan sürücüdeki bir dosyaya bağlanmak için Outlook'u Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

 1. E-posta oluştururken, imleci bağlantının eklenmesini istediğiniz yere getirin.

 2. "Diğer seçenekler düğmesi, daraltıldı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Düzenleme seçenekleri şeridi açılır.

 3. "Ekle düğmesi, daraltıldı" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Bağlantı düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Bağlantı penceresi, Adres, düzenleme."

 5. Bağlanmak istediğiniz sayfanın web adresini yazın.

 6. Bağlantıya URL'den farklı bir ad vermek istiyorsanız, "Görüntülenecek metin, düzenlenebilir metin" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından bağlantı metnini yazın.

  Not : Bir resimden bağlanıyorsanız, bu seçenek kullanılamaz.

 7. “Ekle düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Bağlantı, e-posta iletisinin gövdesine eklenir.

Ayrıca bkz.

Outlook'ta e-postanızdaki metni biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Outlook’ta gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×