Outlook'ta Office 365 grupları için yükseltme dağıtım listeleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Katkıda bulunanlar: Deniz Acar
son güncelleştirme tarihi: 6 Eylül, 2017

Outlook'ta Office 365 grupları dağıtım listeleri yükseltmek kolaydır! Kuruluşunuzun dağıtım listeleri tüm özellikler ve İşlevler, Office 365 grupların vermek için mükemmel bir yoludur. Outlook'ta grupları dağıtım listelerinize neden yükseltme

Birer birer veya aynı anda birkaç en DL tek yükseltebilirsiniz.

Outlook'ta Office 365 grupları için yükseltme bir veya daha çok dağıtım listeleri

 1. https://aka.ms/admincenter adresinde yönetici hesabınızla oturum açın.

  https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage adresinde Office 365 yönetici hesabınızla oturum açın.

  21Vianet tarafından sağlanan Office 365’te oturum açın.

 2. Yönetim Merkezleri gidin > Exchange.

 3. Exchange Yönetim merkezinde, Alıcılar Git > Gruplar.

  Office 365 gruplara yükseltilecek uygunsunuz dağıtım listeleri ( dağıtım gruplarıolarak da adlandırılır) olduğunu belirten bir bildirim görürsünüz.

  Tıklatıldığında çalışmaya başlayın.

 4. ( Dağıtım grubuolarak da adlandırılır) seçme bir veya daha fazla dağıtım listeleri Gruplar sayfasından.

  Grupları sayfadan bir dağıtım grubunu seçin
 5. Yükseltme simgesini seçin.

  Yükseltme Office 365 grupları simgesine dokunun veya tıklatın
 6. Bilgileri iletişim kutusunda, yükseltme işlemini onaylamak için Evet'i seçin. İşlemini hemen başlatır. Boyut ve yükseltme yapıyorsanız DL sayısı bağlı olarak, işlemi dakika veya saat sürebilir. .

  Dağıtım listesi yükseltilemiyor varsa, bunu bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Hangi dağıtım listeleri yükseltilebilirkonusuna bakın.

 7. Birden çok dağıtım listeleri yükseltiyorsanız, hangi dağıtım listeleri yükselttiyseniz filtre aşağı açılan kullanın. Listeyi tam değilse, daha uzun bir süre bekleyin ve sonra ne başarıyla yükseltilmiş görmek için Yenile'yi seçin.

  Tüm DL için yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra seçtiğiniz söyleyen bildirim yoktur. Siz bu Yükseltme için uygun veya Yükseltilmiş DLaltında listelendiğini görmek için göz atarak hesaplama.

 8. Hala yükseltme başarısız oldu sonra bir DL yükseltme için seçtiğiniz, ancak bunu varsa sayfasında yükseltmek için uygun görünür. Ne yükseltme işe yaramazsa yapmanız gerektiğiniöğrenin.

Not : E-postalar en fark edebilirsiniz Özet grupları alıyorsanız bazen herhangi bir elverişli dağıtım yükseltme izin vermek için sağlayacağı alt sahibi olduğunuz listeler. Outlook'ta Grup konuşması yapma Özet e-postalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Web üzerinde Outlook'ta Office 365 grubu için tek bir dağıtım listesi yükseltme

Not : Bu yeni özellik yavaş yavaş dünya çapında çalışırken yükseltme. Yükseltme seçeneği görmüyorsanız, bunu henüz yok. Yakında kontrol edin!

Web üzerinde Outlook'ta dağıtım listesi sahipleri solda gruplar bölümünde Gezinti bölmesinin altında uygun dağıtım listelerine listesini görürsünüz. Dağıtım listesi yükseltmek için yalnızca tıklatın, sonra görüntülenen iletişim kutusunda yükseltme ' yi tıklatın.

Bir gruba yükseltmek istiyor dağıtım listesini tıklatın Gezinti Bölmesi'nde, DL tıklayın ve "Yükseltme"'ni seçin

Bu seçenek yalnızca Office 365 grupları oluşturma iznine sahip dağıtım listesi sahipleri için kullanılabilir.

Hangi dağıtım listeleri uygunsunuz merak ediyorsunuz? Bkz: hangi dağıtım listeleri yükseltilebilir?

Yükseltme işe yaramazsa yapmanız gerekenler

Yükseltme başarısız dağıtım listeleri değişmeden kalır.

Bir veya birden çok uygun dağıtım listeleri yükseltilecek başarısız olursa, Destek anahtarıaçın. Sorunu bunları sorunu belirlemek için grupları mühendislik ekibi döngüsüne gerekir.

Bu, olası dağıtım listesi nedeniyle bir hizmet kesintisi yükseltilmiş bulamıyorsanız, ancak oldukça düşüktür. İsterseniz, biraz bekleyin ve sonra DL yükseltmeyi yeniden deneyin.

Aynı anda birkaç dağıtım yükseltmek için PowerShell kullanma listeler

PowerShell kullanarak en deneyimli değilseniz, kullanıcı arabirimini kullanarak yerine bu yoldan gitmek isteyebilirsiniz. İyi bir paket toplu dağıtım listeleri yükseltme yardımcı olacak komut dosyası sunuyoruz. Bu komutlar, dağıtım listeleri yükseltilecek uygun olup olmadığını denetleyin ve yükseltmeye yardımcı olur.

Not : Yeni UnifiedGroup PowerShell cmdlet'ini kullanarak Office 365 grubuna tek dağıtım listesi de yükseltebilirsiniz.

 • Komut dosyaları Microsoft Yükleme Merkezi'ndeki' indirin.

 • PowerShell 3.0 kullandığınızdan emin olun.

 • $Env:PSModulePath.Split(";") çalıştırma [0] bir dizin yolu çıkışını almak için PowerShell komutunu. Modülü DlMigrationModule.psm1 ve dizeleri dosya DlMigration.strings.psd1 dizin konuma kopyalayın.

Yükseltme komutlar listesi ve yaptıkları işler

 • Get-DlEligibilityList.ps1 - bu komut dosyası tüm gözden dağıtım listeleri, kuruluşunuzdaki, ( DlEligibilityList.txt) ayrıntılı uygunluğu dosya çıktıları ve hangi dağıtım listeleri güncelleştirme için uygunsunuz listeler gider. Dosya dağıtım listeleri hakkında aşağıdaki bilgileri içerir: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, diğer ad, adı, görünen ad, uygunluğu, nedeni, üye sayısı, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Daha fazla bilgi için bkz: hangi dağıtım listeleri yükseltilebilir.

 • Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 - bu komut dosyası dönüştürme gerçekleştirir ve geçiş dağılımın DlEligibilityList.txt dosyada seçili listeler ve sonuç MigrationOutput.txt dosyasına yazar.

  MigrationOutput.txt dosya dağıtım listeleri hakkında aşağıdaki bilgileri de içerir: DL ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress UG ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, hata iletisi

 • DlMigrationModule.psm1 - bu modül mantığını uygunluğu ve Get-EligibilityList ve Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup betikleri tarafından kullanılan geçiş için bulunur.

 • DlMigration.strings.psd1 - geçiş komut dosyası tarafından gösterilen yerelleştirilmiş iletileri tarayıcı dil ayarlarınıza bağlı olarak.

Yükseltme betikleri çalıştırma

Birkaç gün yükseltme yayılan planlıyorsanız, geçişini başlatmadan önce son betikleri indirmek emin olun.

 1. PowerShell Exchange bağlanma

 2. Get-DlEligibilityList.ps1 komut dosyasını çalıştırın. Sonuçları çalışma dizininde DlEligibilityList.txt dosyaya kaydedilir.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. DlEligibilityList.txt dosyanın bir kopyasını oluşturun, yükseltme ve bir sonraki adım bu DlEligibilityList.txt dosyasında kullanmak istemediğiniz satırları kaldırın. Yoksa .txt dosya biçimini değiştirme

 4. Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyasını çalıştırın. Sonuçları MigrationOutput.txt için çalışma dizinini kaydedilir.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Sizin geçişler çalıştığını doğrulamak için MigrationOutput.txt dosyasını denetleyin.

 6. Yeni Office 365 gruplarınızdan, kuruluşunuzda Office 365 Yönetim Merkezi işaretleyerek oluşturulmuş olduğunu doğrulayın.

  Yönetim Merkezi önizlemesinde yeni Office 365 gruplarınızdan bakın

  Smtp adresi dağıtım listeleri ve diğer ad adlandırılacak ve dağıtım listesinin adresini listelerden gizlenir.

Geçiş durumunuzu denetleme

 • MigrationOutput.txt - bu dosya, geçişlerinin durumu bildirir. Dosyada görürsünüz durumlar şunlardır:

  • Başarı – geçiş başarıyla tamamlandı.

  • Hatası – geçiş işlemi başarısız oldu ve hata iletisi sütun ayrıntıları verir.

  • NotEligible – dağıtım listesi uygunluğu ölçütü karşılamadığı.

  • Tüm üyeleri ve özellikler ile SuccessActionRequired – dağıtım listesi yükseltildi, ancak bazı sorun SMTP yeniden kullanma veya dağıtım listesini silme. Hata iletisi eylem gerçekleştirmeye gereken bilgileri uygun olmayacaktır.

  • FailureActionRequired - geçiş başarısız oldu. Yönetici kullanılmayan grupların temizleme gereken bazı eylemleri yoktur.

  • UnknownError – daha fazla ayrıntı için hata iletisi sütun bakın.

Outlook'ta Office 365 grupları dağıtım listeleri yükseltme hakkında sık sorulan sorular

Hangi dağıtım listeleri yükseltilebilir?

Bulut yönetilen, basit, iç içe dağıtım listeleri yalnızca yükseltebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yükseltilemiyor dağıtım listelerini görüntüler.

Özellik

Uygun?

Şirket içi yönetilen bir dağıtım listesi.

Hayır

İç içe dağıtım listeleri. Dağıtım listesi alt gruplar bulunur ya da başka bir grubunun bir üyesidir.

Hayır

RecipientTypeDetails UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox, posta dışında üyesiyle dağıtım listeleri

Hayır

100'den fazla sahipleri olan dağıtım listesi

Hayır

Yalnızca üyeler ancak hiç sahibi olan dağıtım listesi

Hayır

Diğer adı özel karakterler içeren olan dağıtım listesi

Hayır

Paylaşılan posta kutusu için bir iletme adresi olması için dağıtım listesini yapılandırılmışsa

Hayır

DL gönderen kısıtlama içinde başka bir DL parçasıysa.

Hayır

Güvenlik grupları

Hayır

Dinamik dağıtım listeleri

Hayır

Hangi RoomLists için dönüştürülmüş önceden dağıtım listeleri

Hayır

Get-DlEligibilityList.ps1 betiği tümü dağıtım listeleri, kuruluşunuzda ve hangi dağıtım listeleri hangi listeleri yükseltme olması uygun bir uygunluğu dosya çıktıları gider. Yükseltme bildirim gönderme veya ugprade için geçen süre belirlemek için üye ve sahip ayrıntıları kullanabilirsiniz.

Komut uygunluk tanımları aşağıdadır.

 • Uygun - dağıtım listesini bir Office 365 grubunun tüm işlevselliği ile Office 365'e yükseltilebilir.

 • Bilgileri - dağıtım listesi için Office 365 grubunu yükseltilebilir, ancak işlevselliğini grubun ile ilgili bazı ek ayrıntılar sağlamanızı istiyoruz.

 • Uyarı - dağıtım listesi yükseltilmiş işlevselliği çoğunu bir Office 365 grubuna. Önemli olmayan bazı şeyler çalışmayabilir. Dağıtım listeleri kodlarında parametre kullanarak yükseltmek seçebilirsiniz.

 • NotEligible – bu dağıtım listeleri için Office 365 grubunu yükseltilemiyor.

Kimlerin yükseltme betikleri çalıştırabilir miyim?

Yeni UnifiedGroup cmdlet'i çalıştırmak için gerekli izinlere sahip olan tüm yöneticiler betiği çalıştırabilirsiniz.

Ne kadar süreyle komut dosyaları çalışır ve herhangi bir sınırlamaları vardır?

Tek bir bağlantı için Get-DlEligibilityList.ps1 uygunluğu 300 dağıtım listelerinin denetlemek için yaklaşık 25 dakika sürer. Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 çalıştırmak için gereken süreyi yükseltilecek dağıtım listelerini üyeleri sayısına bağlıdır. Bunu bir hakkında her 250 üyeler için 1 dakika sürer. 2 veya 3 betiği daha hızlı hale getirmek için - NoOfConnections parametre ayarlayabilirsiniz.

Kuruluşunuzun sayısı, dağıtım listeleri 5000'den fazla ise veya uygunluğu betiği Kutusu'nda gibi görünüyorsa, ve çıktı PowerShell konsol saat varsa, Get-DlEligibilityList.ps1 tarafından kapsanan dağıtım listelerini bölme -CustomFilterOnAlias parametre kullanarak betik ve geçiş adımlarını her kümesi üzerinde ayrı ayrı çalıştırın. -CustomFilterOnAlias @("a*","b*") giriş olarak aktarılırsa, örneğin, ardından uygunluğu betiği yalnızca bir veya bile başlayan diğer ad başlatır dağıtım listelerini arar.

Ne durum MigrationOutput.txt dosyada 'Değişen' anlama gelir?

Bu dağıtım listesi geçişe çekilmiş ancak biz son durum yoksa anlamına gelir. Bu durumun oluştuğu isabet Ctrl + C veya devam eden kodu durdurmak deneyin veya sorunları oturum ağ veya sistem nedeniyle bağlantısı kesilir.

Bu örnekte – DeleteDlAfterMigration edilemedi ayarlarsanız, true, Get-DistributionGroup dağılımını kullanarak yaparak dağıtım listesi Durum listeleri ExternalDirectoryObjectId (sunma MigrationOutput.txt içinde) denetleyebilirsiniz. Dağıtım listesi yükselttiyseniz Office 365 grubunun GUID SMTP dağıtım listesi olmayacaktır. Get-UnifiedGroup < GUID > Grup ayrıntılarını verir. SMTP adresi grubundaki beklendiği gibi olup olmadığını denetleyin.

– DeleteDlAfterMigration parametresi ayarlandıysa, true, bunu yaptığınızda dağılımını kullanarak Get-DistributionGroup tarafından dağıtım listesi Durum listeleri ExternalDirectoryObjectId denetleyebilirsiniz. Hiçbir sonuç varsa, dağıtım listesi başarıyla yükseltildi anlamına gelir. Dağıtım listesi hala varsa ve SMTP adresi değişti değil, ardından grubu oluşturma başarısız oldu. Dağıtım listesi ile yeniden adlandırılan SMTP GUID içeren varsa, Grup ayrıntılara bakmak için Get-UnifiedGroup < GUID > çalıştırın. Ayrıca SMTP adresi dağıtım listesi ve Office 365 grubu doğrulayın.

Azure AD FailureActionRequired durumunda oluşturulan bir grup nasıl silebilir miyim?

Office grubu kimliği hata iletisiyle Sun geçirerek Azure Active Directory'de Kaldır MsolGroup cmdlet'i çalıştırın.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Azure Active Directory cmdlet'leri.

Toplu olarak kod çalıştırabilir miyim?

Giriş olarak toplu boyutunu belirtmek üzere bir seçeneği sunulur. Örneğin, 100 ve ardından her 100 işlemden sonra toplu boyutu belirtilmezse * [bağlantı sayısı] n dağıtım listeleri, işlenen ve başarılı oldu sayar PowerShell konsol içinde gösterilir. Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyası için her toplu sonra devam etmek isteyip istemediğinizi onaylamanızı istenir.

Toplu boyutu göre yaklaşık tahmini süre içinde isterseniz betiği engel olabilir, böylece her toplu çalıştırmak için seçilmesi. Ctrl-C isabet veya Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 betiği çalıştırırken kapatın, yükseltilen geçerli dağıtım listesi durumunu bildiğiniz çalışmaz. Örneğin, 10 dağıtım listeleri, toplu işleminde yükseltilen ve 7'nci dağıtım listesi yükseltilirken Ctrl + C basmadan, durum ilk 6 dağıtım listeleri için kullanılabilir. 7'nci dağıtım listesi durum eksik olacaktır.

Kuruluşumda zaten yükseltilmiş ancak silinmez tüm dağıtım listeleri nasıl listesi mu?

$migratedDls = get-DistributionGroup-filtre {gibi diğer ad-' MigratedDl-*'} | Nesne ForEach {$guid = $_. Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = get-UnifiedGroup $guid; varsa ($group - ne $null) {Yankı $_}}

Sistem kapatma veya PowerShell yanlışlıkla kapalı, ne yapmalıyım?

Get-DlEligibilityList.ps1çalıştırdığınız sırada sistem kapatmak isterseniz, - ContinueFromPrevious anahtarı kullanarak komut yeniden çalıştırın.

Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyası sistemi kapatma çalışırken Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyası çalıştırmalarını bırakılan varsa, yeniden çalıştırın. Get-DlEligibilityList.ps1 betiği yeniden yüklemeniz gerekmez. MigrationOutput.txt dosyanın son arşiv göz atın ve dağıtım listeleri "Çalışan" durumundaki durumunu denetleyin.

SMTP adresi yeniden değilse veya SMTP adresi benzersiz değil durumunda ne yapmalıyım?

Get-alıcı < SMTP > veya Get-UnifiedGroup cmdlet'leri kullanarak aynı SMTP adresi kullanarak alıcı tanımlayın. Hangi nesnenin üzerinde arama ya da dağıtım listesi bu SMTP sahip olmalıdır yap / gruplandırma / alıcı. Set-UnifiedGroup veya Set-DistributionGroup – EmailAddresses parametre kullanarak bu nesnelerin adreslerini güncelleştirin.

Ben çıktı DlEligibilityList.txt dosyasından Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyası için kanal?

Çıktı DlEligibilityList.txt dosyasından Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyası için kanal. Bu durumda, tüm uygun dağıtım listeleri ve verileri yükseltilir. Uygun olmayan dağıtım listeleri yükseltileceğini değil. Uygun olmayan dağıtım listeleri DlEligibilityList.txt dosyasında varsa, bu yana uygunluğu yeniden iade betiği çalıştırmak için uzun zaman alır.

Neden hala kişi kartını bir dağıtım listesinin göründüğünden? Hesabım otomatik gösterilmesini yükseltilen dağıtım listesi engellemek için ne yapmalıyım liste önermek?

 • Outlook için

  • Birisi geçiş sonrasında Office 365 grubun adını yazarak Outlook'ta e-posta göndermeyi denediğinde, alıcı Office 365 grubu yerine dağıtım listesi olarak çözümlenir olacaktır. Kişi kartını alıcının dağıtım listeleri kişi kartını olacaktır. Outlook'ta alıcı önbelleği veya takma ad önbelleğini nedeniyle budur. E-postayı Office 365 grubuna başarıyla gönderilir, ancak gönderene karışıklığa yol açabilir.

   Bu konuda, bu sorunu çözer önbelleğini sıfırlamak için Outlook otomatik tamamlama listesi hakkında bilgi adımları gerçekleştirebilir.

 • Web üzerinde Outlook için

Yeni Grup üyelerinin bir Hoş Geldiniz e-posta gelen kutularında alabilir miyim?

No Karşılama iletilerini etkinleştirmek üzere bu ayarı false olarak varsayılan olarak ayarlanır. Bu ayar, geçiş işlemi tamamlandıktan sonra kimlerin katılabilirsiniz hem varolan hem de yeni Grup üyelerinin etkiler. Grup sahibi daha sonra konuk kullanıcıları izin veriyorsa, konuk kullanıcılara bir Hoş Geldiniz e-posta gelen kutularında alamazsınız. Konuk üyeler Grup ile çalışmaya devam edebilirsiniz.

DL için EAC'dan yükseltme başarısız olursa ne olur?

Yalnızca aramayı sunucuya gönderildiğinde yükseltme oluşur. Yükseltme başarısız olursa, DL dokunulmamış olacaktır. Bunlar için kullanılan gibi çalışır.

Sık kullanılan parametreleri

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup - varsayılan olarak kapalı dağıtım listesi için özel bir gruba dönüştürülür. Özel bir gruba kapalı dağıtım listesini dönüştürmek istemiyorsanız, ConvertClosedDlToPrivateGroup parametresi için $false ayarlayın.

 • Bu parametre Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, dağıtım listesi çalışırken $true için ayarlanırsa DeleteDlAfterMigration - geçiş işlemi başarılı olursa silinir.

 • NoOfConnections - geçiş için kullanılabilecek paralel bağlantı sayısı. Aralık 1-3. Varsayılan değer 1'dir. 3 kullanmayı seçerseniz sonra betikleri tamamlamak kadar herhangi bir yeni Exchange powershell oturumu açmak açamazsınız.

 • Kimlik bilgileri - NoOfConnections belirtilen durumunda yeni oturum açmak için yönetici oturum açma kimlik bilgilerini.

 • WorkingDir - günlükleri ve çıkış dosyaları komut depolanacağı yolu. Varsayılan: Geçerli çalışma dizini.

 • Bu parametre true olarak, önceki dosyaların çalışma dizinini çalıştırın ve burada durduruldu noktadan devam çıktı bakmak için komut dosyası deneme ayarlandığında ContinueFromPrevious -. Bunun çalışması için geçirilen WorkingDir Çalıştır aynı olmalıdır; devam etmek yönetici istediği gelen. Exchange önceki Çalıştır hakkında herhangi bir durum depolamak değildir, WorkingDir dosyaları depolanır. Bu parametre yalnızca Get-DlEligibilityList.ps1 komut sayfasında kullanılabilir.

 • MigrationOutput_yyyyMMddHHmmss.txt ve yeni bir çıkış dosyası olarak Dönüştür DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 komut dosyası her çalıştığında, herhangi bir önceki geçiş çalıştırılır MigrationOutput.txt dosyalarından arşivlenecektir oluşturdunuz. Aynı giriş dosyası üzerinde birden çok çalıştırılır kullanmak istiyorsanız, tamamlanan ve sonra yeniden çalıştırın; bu satırları kaldırır. Komut dosyası işlenen dağıtım listelerini yükseltmeyi yeniden çalışacak şekilde önceki çıktı anımsamıyor ve bir fazladan zaman yükünü doğurabilir. Çıktı dağıtım listesi zaten yükseltme yaptıysanız, dağıtım listesi geçersiz, aksi takdirde, yeniden söyleyin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×