Outlook Web App Light > Posta

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Last updated 2018-02-01

The light version of Outlook Web App is simpler both in appearance and in function than the standard version of Outlook Web App . For example, it has fewer features for reading and composing mail than the standard version. To learn more about the differences, see Compare the standard and light versions of Outlook Web App.

İletilerinizi görüntülemek için gezinme bölmesinde Posta'yı seçin. İletileri sıralamak için herhangi bir sütun başlığını seçin.

I don't want the light version of Outlook Web App. Where is the standard version?

If you did not choose the light version of Outlook Web App, just sign out and then use a supported browser to sign back in.

If you did choose the light version from an option, here’s how to get back to the standard version of Outlook Web App:

 1. In the light version, go to Options > Outlook Web App version.

 2. Clear the Use the light version of Outlook Web App check box.

 3. Kaydet’i seçin.

Basit sürümdeki oturumu kapatın, tarayıcınızı kapatın ve desteklenen bir tarayıcı kullanarak yeniden oturum açın. Yeniden oturum açmadan önce tüm açık tarayıcı pencerelerini kapatmanız gerekebilir.

The light version of Outlook Web App is very simple. For example, you can’t do the following tasks in the light version:

 • Yazı tipini değiştirme. Outlook Web App’in light sürümü yalnızca düz metin kullanır. Bu da kalın, altı çizili veya italik, satır içi resimler ve etkin köprülerin olmaması anlamına gelir.

 • Outlook Web App’in light sürümünün kendi yazım denetleyicisi yoktur. Kullandığınız tarayıcının yazım denetleyicisi varsa onu kullanabilirsiniz.

 • İletinin önizlemesini görüntüleme. Okuma veya önizleme bölmesi yoktur.

 • Sütun genişliklerini değiştirme ya da liste görünümünde konunun daha fazlasını görüntüleme.

 • Birden çok e-posta imzası kullanma veya hangi iletilere imza ekleneceğini seçme.

 • İletileri iletmek için kuralları kullanma.

 • Diğer e-posta hesaplarına bağlanma veya bağlantıyı kesme.

 • Başka bir kişinin posta kutusunu açma.

 • Bir iletiyi yazdırma.

 • Bir iletiyi veya eki kopyalama. Bir iletinin içeriğini kopyalayıp yapıştırmak için CTRL+C ve CTRL+V tuş birleşimlerini kullanabilirsiniz.

 • İletiyi dosya olarak kaydetme.

 • İleti geldiğinde bildirim veya uyarı alma.

 • İletiyle ilgili bir okundu veya teslim bilgisi isteme.

 • Görevler, notlar veya gelen kutusu kurallarını yönetme.

 • Bir e-posta iletisini geri çekme.

 • Bir kişi grubu oluşturma veya değiştirme. Kişilerle neler yapıp yapamayacağınız hakkında bilgi için bkz. Outlook Web App Light > Kişiler.

E-posta iletileri, posta kutunuzu barındıran bir sunucuya teslim edilir. İletiler varsayılan olarak posta kutunuzun Gelen Kutusu’nda saklanır. Posta klasörleri yeni iletileri kalın yazı tipi ile görüntüler. Açıldıktan sonra yeni iletiler normal yazı tipine döner.

Herhangi bir sütuna göre sıralamak için sütun başlığını seçin. Örneğin en yeni iletiyi en önce görmek için Alınan sütun başlığını seçin.

İletileri düzenlemek için klasörleri de kullanabilirsiniz. Posta kutunuzda bir dizi varsayılan klasör bulunur. Bu klasörler Takvim, Kişiler, Silinmiş Öğeler, Taslaklar, Gelen Kutusu, Önemsiz E-posta ve Gönderilmiş Öğeler'i içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Varsayılan olarak size gönderilen iletiler Gelen Kutunuzda saklanır. Bununla birlikte iletilerinizi hiyerarşik bir klasör sistemi şeklinde düzenleyebilir ve ihtiyaçlarınız değiştikçe düzenlemeye devam edebilirsiniz. Örneğin ekibinizdeki her kişi için alt klasörler içeren Ekibim adlı bir klasörünüz olabilir. Ekibinizden biri ayrıldığında bu kişinin klasörünü silebilirsiniz. Birisi başka bir ekibe taşındığında klasörü o ekibin klasörüne taşıyabilirsiniz.

Her sayfada kaç ileti görüntüleneceğini denetlemek için ileti seçeneklerini kullanın.

Klasörlerinizi ve klasör içeriklerini görüntüleme

 1. Klasörleri Yönet öğesini seçin ve ardından gezinti sayfasında Tüm klasörleri görüntülemeyi seç öğesini seçin. Bu Outlook Web App’in light sürümünde veya Outlook ya da Outlook Web App gibi diğer e-posta programlarında oluşturulmuş tüm klasörleri gösterir.

 2. Açılır kutuda listeden istediğiniz klasörü ve yeşil oku seçin.

Yeni klasör oluşturma

 1. Gezinme bölmesinde Klasörleri Yönet öğesini seçin.

 2. Yeni Klasör Oluştur altında bulunan Klasörün oluşturulacağı konum listesinde yeni klasörünüz için konum seçin.

 3. Yeni klasör için kullanmak istediğiniz adı Klasör adı kutusuna yazın.

 4. Oluştur’u seçin.

Bir iletiyi başka bir klasöre taşıma

 1. İleti listesinde iletinin yanındaki onay kutusunu işaretleyerek taşınacak iletiyi seçin veya taşımak istediğiniz iletiyi açın.

 2. Araç çubuğunda Taşı’yı seçin.

 3. The Move to Folder screen opens. In Move to list, select the folder you want to move the message to.

 4. İletiyi seçilen klasöre taşımak için Taşı'yı seçin.

İletiyi taşımamaya karar verirseniz ekrandan çıkmak ve önceki ekrana dönmek için araç çubuğunda Kapat'ı seçin.

Klasörlerle başka neler yapabilirim?

Klasörleri Yönet'i seçtiğinizde yeni klasörler oluşturmanın yanı sıra klasörleri Yeniden Adlandır, Taşı veya Sil seçeneklerini de görürsünüz.

Şunları yapamazsınız:

 • Bir iletiyi başka bir klasöre kopyalama.

 • Outlook veya Outlook Web App’te oluşturulan Arşiv klasörlerine erişme.

When you delete an item from your mailbox, it's moved to the Deleted Items folder. This means you can get it back by finding it in the Deleted Items folder, and moving it back to your Inbox.

Klasörleri Yönetöğesini seçip ardından Klasörü Sil seçeneğini kullanarak alt klasörleriyle birlikte klasörün tüm içeriğini silebilirsiniz.

Silinmiş Öğeler klasöründen öğeleri kalıcı olarak silme

 1. Posta'daki Silinmiş Öğeler klasörünü seçin.

 2. Silinmiş Öğeler klasörünüzün tüm içeriğini kalıcı olarak silmek için araç çubuğundaki Silinmiş Öğeler Klasörünü Boşalt öğesini seçin.

 3. Silinmiş Öğeler klasörünüzden yalnızca bazı öğeleri kalıcı olarak silmek için, silmek istediğiniz her öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve araç çubuğunda Sil'i seçin.

 4. Silinmiş Öğeler klasörünüzde, içindeki öğelerin belirli bir süre klasörde durduktan sonra kalıcı olarak silinmelerine neden olabilecek bir ilke olabilir.

Yeni bir ileti oluştururken, yeni ileti formunu kullanırsınız. Bu, bir iletiyi yanıtlarken veya iletirken kullandığınız formun aynısıdır. İletileri yanıtlarken, başlık bilgileri (Kime, Kimden ve Konu) sizin için otomatik olarak doldurulur.

E-posta imzası kullanmak istiyorsanız, imzanızı oluşturmak veya değiştirmek için ileti seçenekleri öğesine gidin.

 1. Posta'da, araç çubuğunda bulunan Yeni İleti'yi seçin.

 2. İletiyi gönderin:

  • Hedef alıcıların adlarını veya e-posta diğer adlarını Kime, Bilgi ve Gizli Bilgi kutularına uygun şekilde yazın. Birden çok adı noktalı virgülle ayırın. Adları çözümlemek için araç çubuğundaki Adları denetle simgesini kullanın. Birden fazla olası eşleşme varsa, çözümlenmeyen adlar kırmızı görünür ve gezinti bölmesinde bir liste belirir. Listeden istediğiniz adı veya adları belirlemek için seçin.

  • Diğer seçenekler için bkz. Outlook Web App Light > Adres Defteri.

 3. Konu kutusuna kısa bir konu satırı yazın.

 4. İleti gövdesine iletinizi yazın.

 5. İletinizi alıcılara göndermek için ileti araç çubuğunda Gönder'i seçin.

 6. İletiyi hemen göndermek istemiyorsanız ileti araç çubuğunda Kaydet veya Kapat öğelerini seçebilirsiniz. Siz açıp gönderene kadar iletiniz Taslaklar klasörüne kaydedilir.

Other options on the message tool bar

 • Bir iletinin önemini Yüksek olarak ayarlamak için ünlem işaretini seçin.

 • Bir iletinin önemini Düşük olarak ayarlamak için aşağı ok öğesini seçin.

 • Ek eklemek için ataş simgesini veya konu altındaki Ekler seçeneğini belirleyin.

Use the messaging options to determine how many items to display per page, and what to do after moving or deleting an item or when a message has a read receipt. There’s no option to change how often to check for new messages because mail is available as soon as it's received by your email server. You can refresh your browser page to see if new messages have arrived.

 1. Gezinme bölmesinde Posta'yı seçin.

 2. Okumak istediğiniz iletiyi içeren klasörü seçin. İstediğiniz klasör görünmüyorsa uygun klasörlerin listesini görüntülemek için Tüm klasörleri görüntülemek için seç öğesini seçin. Listeden istediğiniz klasörü seçin ve sonra bu klasöre atlamak için oku seçin. Yeni e-posta iletileri her zaman Gelen Kutusu'na ulaşır ve kalın yazı tipinde görüntülenir.

 3. Açmak için, okumak istediğiniz iletinin konusunu seçin.

 4. Geçerli klasördeki Önceki veya Sonraki öğeyi görüntülemek için araç çubuğundaki gezinme oklarını kullanın. Aynı oklar sayfanın en altında da bulunur.

Bir e-posta iletisini açtığınızda başlıkta şu bilgiler görüntülenir:

 • Subject: The subject of the message.

 • From: The name or email address of the sender or organization.

 • Sent: The date and time the message was sent.

 • To: The name or email address of the primary recipients.

 • Cc: The name or email address of the carbon-copy (Cc) recipients.

Gönderen veya alıcı hakkında kişinin açık adresi veya telefon numarası gibi daha fazla bilgi için Kimden, Kime veya Bilgi satırlarında adını seçin.

Dikkat: Aldığınız bazı e-posta iletilerinin başlığında aşağıdaki bağlantı yer alabilir: Web Sayfası Olarak Görüntüle. Bu bağlantıyı görmeniz, özgün iletinin olası bir güvenlik riski oluşturduğu için engellenen öğeler içerdiği anlamına gelir. Bunlar Java uygulamalarını ve ActiveX denetimlerini içerir. İletiyi ayrı bir tarayıcı penceresinde filtrelenmemiş biçiminde görüntülemek için bağlantıyı seçin. İleti açılmadan önce bu tür içeriği görüntülemeye ilişkin olası güvenlik riski hakkında bir uyarı iletisi görürsünüz.

Bir iletiyi yanıtlarken yeni ileti formu açılır ve Kime ve Bilgi kutularındaki ilgili adları içerir. Gerekiyorsa ad ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bir iletiyi iletirken tüm alıcıları kendiniz doldurursunuz.

Siz dışarıdayken size ileti gönderen kişilere gönderilecek bir iş yeri dışında iletisi ayarlayabilirsiniz.

İletinin gönderenini yanıtlama

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda Yanıtla'yı seçin. Yanıtla'yı seçtiğinizde Kime kutusu zaten özgün iletinin gönderen bilgileri ile doldurulmuş olur.

 2. Konu otomatik olarak doldurulur.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Yanıtınızı gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

İletinin gönderenini ve tüm diğer alıcılarını yanıtlama

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda Tümünü Yanıtla'yı seçin. Tümünü Yanıtla'yı seçtiğinizde Kime ve Bilgi kutuları zaten özgün iletinin gönderen ve diğer alıcı bilgileriyle doldurulmuş olur.

 2. Konu otomatik olarak doldurulur.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Yanıtınızı gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

İletiyi iletme

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda bulunan İlet öğesini seçin.

 2. Kime kutusuna, iletiyi iletmek istediğiniz e-posta adresini yazın.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Eklemek istediğiniz tüm bilgileri gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

Yanıtınız hazır olduğunda ileti araç çubuğunda Gönder'i seçin.

Ek, herhangi bir programda oluşturulmuş bir dosya (örneğin bir Word belgesi, bir Excel elektronik tablosu, bir .wav dosyası ya da bir bit eşlem) olabilir. Bilgisayarınızdan veya ağınız yoluyla erişilebilen herhangi bir türde dosyayı Outlook Web App uygulamasında oluşturulmuş herhangi bir öğeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir öğeden ekleri kaldırabilirsiniz.

Bir ileti bir ek içerdiğinde ileti listesinde bu iletinin yanında bir ataş simgesi görüntülenir. Takvim öğeleri, takvim görünümünün bir köşesinde ataş simgesi görüntüler ve öğe açıldığında eklerin listesini gösterir. Kişiler ise kişi açıldığında eklerin listesini gösterir.

Eki olan bir öğe açıldığında ekli dosyanın adı ek listesinde görünür. .txt ve .gif dosyaları gibi bazı ekler web tarayıcısı ile açılabilir.

Bir e-posta iletisine ya da başka bir öğeye dosya ekleme

 1. İletinizi, randevunuzu veya kişinizi oluşturduğunuzda, öğede Ekler’i seçin. İletilerin başlığında Ekler bağlantısı bulunur. Takvim öğelerinde Ekler bağlantısı araç çubuğunda ya da giriş bir toplantıysa, ileti gövdesinin hemen üstünde bulunur. Kişiler’de Ekler bağlantısı Kişi sayfasının en altında yer alır.

 2. Dosyayı bulmak için gezinme bölmesine dosyanın yolunu yazın veya Gözat öğesini seçin.

 3. Eklemek istediğiniz dosyayı bulduktan sonra ekler listesine eklemek için 'ı seçin.

 4. Ekle'yi seçin. Dosya Ekler altında görünür. Eklemek istediğiniz her dosya için 1-3 arası adımları yineleyin.

 5. Üzerinde çalıştığınız forma dönmek için araç çubuğunda Bitti'yi seçin. Seçtiğiniz dosyalar artık başlıkta Ekler’in yanında görünür.

Uzun dosya adları, dosyalar eklenmeden önce kısaltılabilir. Bu, dosyanın içeriğini etkilemez. Örneğin, SP2 ile Internet Explorer 6 veya daha sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız, eklenen dosya adı 76 karakterle sınırlıdır. Dosya adı bu sınıra uymak için kısaltılırsa, dosya adının ilk iki karakteri değiştirilebilir. Internet Explorer'ın daha önceki sürümleri, uzun dosya adını dosya adı[1].txt gibi genel bir adla değiştirir.

Bir öğeden bir veya daha fazla eki kaldırma

 1. İletiyi açın ve başlıktaki Ekler'i seçin.

 2. Ekler altında, kaldırmak istediğiniz dosyaların yanındaki onay kutularını işaretleyin.

 3. Kaldır’ı seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedip öğeye dönmek için Bitti'yi seçin.

Bir iletiyi yanıtlarken ekler kopyalanmaz, dosya yerine yer tutucu simgesi görünür. Ekleri eklemek için, yanıtlamak yerine iletiyi iletin. Eklenen dosyaları düzenlemeden önce, bilgisayarınıza indirmeniz gerekir.

Read or save an attachment

 • Ek dosya adını seçin. Eki uygun uygulamayı kullanarak açma ya da diske kaydetme seçeneğiniz vardır.

 • Bazı ek türlerinde, eki web tarayıcınız kullanılarak görüntülenebilen bir web sayfası olarak açmak için Web Sayfası Olarak Aç seçeneğini kullanabilirsiniz. Web sayfası olarak açılabilen dosya türleri şunları içerir:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf dosyaları

Dikkat: İçeriğine ya da size gönderen kişiye güvenmiyorsanız eki açmayın. Ekler, bilgisayar virüslerini yaymak için sık kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle bir ekin güvenilir olduğundan emin değilseniz Web Sayfası Olarak Aç seçeneğini kullanmak en iyisidir. Daha fazla bilgi için bkz. Outlook Web App Light > Web sayfası olarak aç.

Bir eki gönderme

Düzenlenen bir eki göndermek için, eki oluşturmak için kullanılan uygulama bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. Örneğin, Word dosyası olan bir eki düzenlemek istiyorsanız bilgisayarınızda Word’ün yüklü olması gerekir.

 1. Özgün eki içeren iletiyi açın.

 2. Eki bilgisayarınıza kaydetmek için önce eki, sonra da Kaydet öğesini seçin.

 3. Kaydettiğiniz konumdan eki açık ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedip belgeyi kapatın.

 5. Return to Outlook Web App, and then open the original message

 6. İletiden özgün eki kaldırıp değiştirdiğiniz halini eklemek istiyorsanız Yanıtla'yı seçin.

 7. Özgün eke değiştirdiğiniz halini eklemek istiyorsanız İlet'i seçin.

What else do I need to know about attachments ?

 • Bazı ekler, kuruluşunuz veya e-postanızın alıcılarının kuruluşlarının kullandığı virüsten koruma yazılımı tarafından kaldırılabilir veya engellenebilir. Ekler için destek hakkında sorularınız varsa teknik destek grubunuzla iletişim kurun.

 • Outlook Web App’te tek bir dosyanın varsayılan boyut sınırı 10 MB'dir. Posta kutunuzu barındıran hizmete bağlı olarak, ekleriniz dahil tüm iletinin varsayılan boyut sınırı 25 MB veya 35 MB olabilir. Posta kutunuzun ek veya ileti boyutu sınırı e-postanızı yöneten kişi tarafından belirlenir ve varsayılan sınırlardan farklı olabilir.

 • Tek bir iletiye ekleyebileceğiniz varsayılan en fazla ek sayısı 125'tir. Ek sayısı sınırı sistem yöneticiniz tarafından belirlenir ve varsayılan sınırdan farklı olabilir.

Beklediğiniz e-posta Gelen Kutunuzda değilse aşağıdaki sorun giderme önerilerini inceleyebilirsiniz:

 • Check your junk email folder.

 • E-posta bağlantılı bir hesaptaysa, bir saat geçtikten sonra Outlook Web App uygulamasının basit sürümüne döndürülür.

 • İletinin doğru e-posta adresine gönderildiğinden emin olmak için göndereni denetleyin.

 • Tarayıcı sayfanızı yenileyin. İletiler sunucu tarafından alınır alınmaz kullanılabilir.

To learn about options that affect how you read and send mail, see Options > Messaging.

Parolanızın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bkz. Seçenekler > Parolayı Değiştir.

Outlook Web App Light > E-posta Güvenliği

Outlook Web App Light > Adres defteri

Outlook Web App Light > Kişiler

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×