Outlook Web App Light > Posta

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sizde yüklü olan Outlook Web App, aşağıdaki resimdeki gibi görünüyorsa Outlook Web App basit sürümünü kullanıyorsunuz demektir. Basit sürümü görüntülüyorsanız ve bunu seçmediyseniz, normal sürümü desteklemeyen bir tarayıcı kullanıyorsunuz demektir. Normal sürümü destekleyen bir tarayıcı yükleyemeyebilirsiniz. Daha yeni sürüme sahip bir web tarayıcısının yüklenip yüklenemeyeceğini öğrenmek için BT yöneticinizle veya yardım masasıyla konuşun.

Outlook Web App Light’taki gelen kutusunun ekran görüntüsü

Bu makale, Exchange Server 2013 veya 2010 çalıştıran e-posta sunucularını yöneten kuruluşların kullandığı Outlook Web App içindir. Office 365 veya Exchange Server 2016 kullanıyorsanız, size uygun e-posta programı web üzerinde Outlook'tur. Web üzerinde Outlook'la ilgili yardım için bkz. Web üzerinde Outlook'la ilgili yardım alma.

İletilerinizi görüntülemek için gezinti bölmesinde Posta'yı seçin. İletileri sıralamak için herhangi bir sütun başlığını seçin.

E-posta iletileri, posta kutunuzu barındıran bir sunucuya teslim edilir. İletiler varsayılan olarak posta kutunuzun Gelen Kutusu’nda saklanır. Posta klasörleri yeni iletileri kalın yazı tipi ile görüntüler. Açıldıktan sonra yeni iletiler normal yazı tipine döner.

Herhangi bir sütuna göre sıralamak için sütun başlığını seçin. Örneğin en yeni iletiyi en önce görmek için Alınan sütun başlığını seçin.

İletileri düzenlemek için klasörleri de kullanabilirsiniz. Posta kutunuzda bir dizi varsayılan klasör bulunur. Bu klasörler Takvim, Kişiler, Silinmiş Öğeler, Taslaklar, Gelen Kutusu, Önemsiz E-posta ve Gönderilmiş Öğeler'i içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Varsayılan olarak size gönderilen iletiler Gelen Kutunuzda saklanır. Bununla birlikte iletilerinizi hiyerarşik bir klasör sistemi şeklinde düzenleyebilir ve ihtiyaçlarınız değiştikçe düzenlemeye devam edebilirsiniz. Örneğin ekibinizdeki her kişi için alt klasörler içeren Ekibim adlı bir klasörünüz olabilir. Ekibinizden biri ayrıldığında bu kişinin klasörünü silebilirsiniz. Birisi başka bir ekibe taşındığında klasörü o ekibin klasörüne taşıyabilirsiniz.

Her sayfada kaç ileti görüntüleneceğini denetlemek için ileti seçeneklerini kullanın.

Klasörlerinizi ve klasör içeriklerini görüntüleme

 1. Gezinti sayfasında Tüm klasörleri görüntülemek için tıklayın öğesini seçin. Bu, Outlook Web App ürününün basit sürümünde veya Outlook ya da Outlook Web App gibi diğer e-posta programlarında oluşturulmuş tüm klasörleri gösterir.

 2. Açılır kutuda listeden istediğiniz klasörü ve yeşil oku seçin.

Klasörleri oluşturma, taşıma, yeniden adlandırma veya silme

Sol gezinti bölmesinde Klasörleri yönet'i seçerek başlayın.

 • Bir üst klasör seçmek ve yeni bir klasör oluşturup adlandırmak için Yeni klasör oluştur'u kullanın.

 • Varolan bir klasörü seçmek ve yeniden adlandırmak için Klasörü yeniden adlandır'ı kullanın.

 • Taşımak istediğiniz klasörü ve taşımak istediğiniz yeri seçmek için Klasör taşıma'yı kullanın.

 • Varolan bir klasörü seçmek ve silmek için Klasör silme'yi kullanın.

Bir iletiyi başka bir klasöre taşıma

 1. Taşımak istediğiniz iletiyi yanındaki onay kutusunu seçin, sonra ileti listesinin üstündeki menüsünden Taşı ' ı seçin.

 2. İletiyi taşımak istediğiniz klasörü seçin. Klasörü görmüyorsanız, Gelen Kutusu seçeneği yanındaki açılan menüyü kullanın.

 3. İletiyi seçilen klasöre taşımak için Taşı'yı seçin.

İletiyi taşımamaya karar verirseniz, ileti listesinde dönmek için Kapat'ı seçin.

Outlook veya Outlook Web App üzerinde oluşturulan Arşiv klasörlerine erişemezsiniz.

Posta kutunuzdan bir öğe sildiğinizde bu öğe Silinmiş Öğeler klasörüne taşınır. Bu, öğeyi Silinmiş Öğeler klasöründe bulup tekrar Gelen Kutunuza taşıyarak geri alabileceğiniz anlamına gelir.

Bir klasörü seçip, sağ tıklayarak ve sonra Klasörü boşalt seçeneğini kullanarak alt klasörleriyle birlikte klasörün tüm içeriğini silebilirsiniz.

Silinmiş Öğeler klasöründen öğeleri kalıcı olarak silme

 1. Posta'daki Silinmiş Öğeler klasörünü seçin.

 2. Silinmiş Öğeler klasörünüzün tüm içeriğini kalıcı olarak silmek için, Klasörü boşalt'a sağ tıklayın.

 3. Silinmiş Öğeler klasörünüzden yalnızca bazı öğeleri kalıcı olarak silmek için, silmek istediğiniz her öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin, öğeye sağ tıklayın ve sonra Sil'i seçin.

Not: Silinmiş Öğeler klasörünüzde, içindeki öğelerin belirli bir süre klasörde durduktan sonra kalıcı olarak silinmelerine neden olabilecek bir ilke BT yöneticiniz tarafından belirlenmiş olabilir.

Yeni bir ileti oluştururken, yeni ileti formunu kullanırsınız. Bu, bir iletiyi yanıtlarken veya iletirken kullandığınız formun aynısıdır. İletileri yanıtlarken, başlık bilgileri (Kime, Kimden ve Konu) sizin için otomatik olarak doldurulur.

E-posta imzası kullanmak istiyorsanız, imzanızı oluşturmak veya değiştirmek için ileti seçenekleri öğesine gidin.

 1. Posta'da, Yeni posta' yı seçin.

 2. İletiyi gönderin:

  • Kime, bilgive Gizli kutularına uygun adları veya e-posta diğer adlarını hedeflenen alıcılara yazın. Birden çok adlarını noktalı virgülle ayırın. Adları çözmek için araç çubuğunda Adları Denetle simgesini kullanın. Birden fazla olası eşleşme varsa, çözülmedi adları kırmızı olarak görüntülenir ve liste Gezinti Bölmesi'nde görünür. Adı veya adları istediğiniz listeden seçmek için seçin.

  • Diğer seçenekler için bkz. Outlook Web App Light > Adres Defteri.

 3. Konu kutusuna kısa bir konu satırı yazın.

 4. İleti gövdesine iletinizi yazın.

 5. İletinizi alıcılara göndermek için ileti araç çubuğunda Gönder'i seçin.

 6. İletiyi hemen göndermek istemiyorsanız, araç çubuğundan Kaydet'i seçebilirsiniz. Siz açıp gönderene kadar iletiniz Taslaklar klasörüne kaydedilir.

İleti araç çubuğundaki diğer seçenekler

 • Bir iletinin önemini yüksek, Normal veya düşük için ayarlamak için önem ayarlama seçin.

 • Ek eklemek için ataş simgesini seçin.

Sayfa başına kaç öğe görüntüleneceğine, bir öğeyi taşıdıktan veya sildikten sonra ne yapılacağına ve bir iletinin ne zaman okundu iletisi olacağına karar vermek için ileti seçenekleri'ni kullanın. Posta, e-posta sunucunuz tarafından alındığı andan itibaren kullanılabilir olduğu için, yeni iletilerin denetlenme sıklığını değiştirme seçeneği yoktur. Yeni iletilerin gelip gelmediğini görmek için tarayıcı sayfanızı yenileyebilirsiniz.

 1. Gezinme bölmesinde Posta'yı seçin.

 2. Okumak istediğiniz iletinin bulunduğu klasörü seçin. Yeni e-posta iletileri her zaman Gelen Kutusuna ulaşır ve kalın yazı tipinde görüntülenir.

 3. Açmak için, okumak istediğiniz iletinin konusunu seçin.

Bir e-posta iletisini açtığınızda başlıkta şu bilgiler görüntülenir:

 • Konu: İletinin konusunu.

 • Kimden: Ad veya e-posta adresi gönderenin veya kuruluşun.

 • Gönderilen: Tarih ve saat ileti gönderildi.

 • Kime: Ad veya e-posta adresi birincil alıcıların.

 • Bilgi: Ad veya e-posta adresi-(bilgi) alıcıları.

Gönderen veya alıcı hakkında kişinin açık adresi veya telefon numarası gibi daha fazla bilgi için Kimden, Kime veya Bilgi satırlarında adını seçin.

Dikkat: Aldığınız bazı e-posta iletilerinin başlığında aşağıdaki bağlantı yer alabilir: Web Sayfası Olarak Görüntüle (veya Tarayıcıda aç). Bu bağlantıyı görmeniz, özgün iletinin olası bir güvenlik riski oluşturduğu için engellenen öğeler içerdiği anlamına gelir. Bunlar Java uygulamalarını ve ActiveX denetimlerini içerir. İletiyi ayrı bir tarayıcı penceresinde filtrelenmemiş biçiminde görüntülemek için bağlantıyı seçin. İleti açılmadan önce bu tür içeriği görüntülemeye ilişkin olası güvenlik riski hakkında bir uyarı iletisi görürsünüz.

Bir iletiyi yanıtlarken yeni ileti formu açılır ve Kime ve Bilgi kutularında ilgili adları içerir. Gerekiyorsa ad ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bir iletiyi iletirken tüm alıcıları kendiniz doldurursunuz.

Siz dışarıdayken size ileti gönderen kişilere gönderilecek otomatik yanıt (İş Yeri Dışında) iletisi ayarlayabilirsiniz.

İletinin gönderenini yanıtlama

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda Yanıtla'yı seçin. Yanıtla'yı seçtiğinizde Kime kutusu zaten özgün iletinin gönderen bilgileri ile doldurulmuş olur.

 2. Konu otomatik olarak doldurulur.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Yanıtınızı gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

İletinin gönderenini ve tüm diğer alıcılarını yanıtlama

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda Tümünü Yanıtla'yı seçin. Tümünü Yanıtla'yı seçtiğinizde Kime ve Bilgi kutuları zaten özgün iletinin gönderen ve diğer alıcı bilgileriyle doldurulmuş olur.

 2. Konu otomatik olarak doldurulur.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Yanıtınızı gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

İletiyi iletme

 1. Okunmuş ileti formu araç çubuğunda bulunan İlet öğesini seçin.

 2. Kime kutusuna, iletiyi iletmek istediğiniz e-posta adresini yazın.

 3. Özgün iletinin metni ileti gövdesine kopyalanır. Eklemek istediğiniz tüm bilgileri gönderenin özgün iletisinin içine veya üstüne yazın.

Yanıtınız hazır olduğunda ileti araç çubuğunda Gönder'i seçin.

Ek, herhangi bir programda oluşturulmuş bir dosya (örneğin bir Word belgesi, bir Excel elektronik tablosu, bir .wav dosyası ya da bir bit eşlem) olabilir. Bilgisayarınızdan veya ağınız yoluyla erişilebilen herhangi bir türde dosyayı Outlook Web App uygulamasında oluşturulmuş herhangi bir öğeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir öğeden ekleri kaldırabilirsiniz.

Bir ileti bir ek içerdiğinde ileti listesinde bu iletinin yanında bir ataş simgesi görüntülenir. Takvim öğeleri, takvim görünümünün bir köşesinde ataş simgesi görüntüler ve öğe açıldığında eklerin listesini gösterir. Kişiler ise kişi açıldığında eklerin listesini gösterir.

Eki olan bir öğe açıldığında ekli dosyanın adı ek listesinde görünür. .txt ve .gif dosyaları gibi bazı ekler web tarayıcısı ile açılabilir.

Bir e-posta iletisine ya da başka bir öğeye dosya ekleme

 1. İletinizi, randevunuzu veya kişinizi oluşturduğunuzda, araç çubuğundaki iletide Ekle > Ekler’i seçin. İletilerin başlığında Ekler bağlantısı bulunur. Takvim öğelerinde Ekler bağlantısı araç çubuğunda ya da giriş bir toplantıysa, ileti gövdesinin hemen üstünde bulunur. Kişilerde Ekler bağlantısı Kişi sayfasının en altında yer alır.

 2. Karşıya yüklenecek dosyayı seç, dosyanın adını yazın veya dosyayı bulmak için Ara ' yı seçin.

 3. Eklemek istediğiniz dosyayı bulduktan sonra ekler listesine eklemek için 'ı seçin.

 4. Öğeye iliştirmek istediğiniz her dosya için 1-3 arası adımları yineleyin.

Uzun dosya adları, dosyalar iliştirilmeden önce kesilmiş olabilir. Bu, dosya içeriğini etkilemez.

Bir öğeden bir veya daha fazla eki kaldırma

 1. İletiyi açın.

 2. Kaldırmak istediğiniz dosyaların yanındaki x simgesini seçin.

Bir iletiyi yanıtlarken ekler kopyalanmaz, dosya yerine yer tutucu simgesi görünür. Ekleri eklemek için, yanıtlamak yerine iletiyi iletin. Eklenen dosyaları düzenlemeden önce, bilgisayarınıza indirmeniz gerekir.

Bir eki okuma veya kaydetme

 • Ek dosya adını seçin. Eki uygun uygulamayı kullanarak açma ya da diske kaydetme seçeneğiniz vardır.

 • Bazı ek türlerinde, eki web tarayıcınız kullanılarak görüntülenebilen bir web sayfası olarak açmak için Web Sayfası Olarak Aç (veya Tarayıcıda aç) seçeneğini kullanabilirsiniz. Web sayfası olarak açılabilen dosya türleri şunları içerir:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf dosyaları

Dikkat: İçeriğine ya da size gönderen kişiye güvenmiyorsanız eki açmayın. Ekler, bilgisayar virüslerini yaymak için sık kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle bir ekin güvenilir olduğundan emin değilseniz Web Sayfası Olarak Aç (veya Tarayıcıda aç) seçeneğini kullanmak en iyisidir. Daha fazla bilgi için bkz. Outlook Web App Light > Web sayfası olarak aç.

Bir eki gönderme

Düzenlenen bir eki göndermek için, eki oluşturmak için kullanılan uygulama bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. Örneğin, Word dosyası olan bir eki düzenlemek istiyorsanız bilgisayarınızda Word’ün yüklü olması gerekir.

 1. Özgün eki içeren iletiyi açın.

 2. Eki bilgisayarınıza kaydetmek için önce eki, sonra da Kaydet öğesini seçin.

 3. Kaydettiğiniz konumdan eki açık ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedip belgeyi kapatın.

 5. Outlook Web App uygulamasına dönün ve asıl iletiyi açın.

 6. İletiden özgün eki kaldırıp değiştirdiğiniz halini eklemek istiyorsanız Yanıtla'yı seçin.

 7. Özgün eke değiştirdiğiniz halini eklemek istiyorsanız İlet'i seçin.

Ekler hakkında bilmem gereken başka ne var?

 • Bazı ekler, kuruluşunuz veya e-postanızın alıcılarının kuruluşlarının kullandığı virüsten koruma yazılımı tarafından kaldırılabilir veya engellenebilir. Ekler için destek hakkında sorularınız varsa teknik destek grubunuzla iletişim kurun.

 • Outlook Web App’te tek bir dosyanın varsayılan boyut sınırı 10 MB'dir. Posta kutunuzu barındıran hizmete bağlı olarak, ekleriniz dahil tüm iletinin varsayılan boyut sınırı 25 MB veya 35 MB olabilir. Posta kutunuzun ek veya ileti boyutu sınırı e-postanızı yöneten kişi tarafından belirlenir ve varsayılan sınırlardan farklı olabilir.

 • Tek bir iletiye ekleyebileceğiniz varsayılan en fazla ek sayısı 125'tir. Ek sayısı sınırı sistem yöneticiniz tarafından belirlenir ve varsayılan sınırdan farklı olabilir.

Beklediğiniz e-posta Gelen Kutunuzda değilse aşağıdaki sorun giderme önerilerini inceleyebilirsiniz:

 • Gereksiz e-posta klasörünüzü kontrol edin.

 • E-posta iletisi bağlantılı bir hesaptaysa, saatte bir Outlook Web App uygulamasının basit sürümüne çekilir.

 • İletinin doğru e-posta adresine gönderildiğinden emin olmak için göndereni denetleyin.

 • Tarayıcı sayfanızı yenileyin. İletiler sunucu tarafından alınır alınmaz kullanılabilir.

Basit Outlook Web App sürümünde, standart Outlook Web App sürümüne göre daha az ileti özelliği vardır. Örneğin basit sürümde aşağıdaki görevleri yapamazsınız:

 • Gelen kutusu kurallarını yönetme veya iletme ayarlama.

 • E-posta imzanıza resim ekleme veya birden çok e-posta imzaları kullanma.

 • İletileri önizleme veya bir okuma bölmesi kullanma.

 • İleti geldiğinde uyarı veya bildirim ayarlama.

 • İletilerin yazı tipi boyutunu değiştirme, zengin metin veya HTML biçimleri kullanma, antet kullanma.

 • Diğer e-posta hesaplarını bağlama veya bağlantısını kesme veya başka birinin posta kutusunu açma.

Outlook Web App basit sürümü hakkında, normal sürüme nasıl geri dönüleceği veya özelliklerin veya sınırlandırmaların ne olduğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için, bkz. Outlook Web App Light

Okuma ve posta gönderme nasıl etkileyen seçenekleri hakkında bilgi edinmek için Seçenekler > Mesajlaşma

Parolanızı değiştirme öğrenmek için bkz: Seçenekler > Parolayı Değiştir

Outlook Web App Light > E-posta güvenliği

Outlook Web App Light > Adres defteri

Outlook Web App Light > Takvim

Outlook Web App Light > Kişiler

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×