Outlook 2016'da toplantı zamanlamak için ekran okuyucu kullanma

Outlook 2016'da toplantı zamanlamak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Outlook 2016'da diğer kişilerle toplantı zamanlamak, davet ettiğiniz kişilerin uygun olduğu zamanları görmek, toplantıların yinelenmesini sağlamak, toplantılara anımsatıcılar ayarlamak ve davet ettiğiniz kişilerden yanıt istemek için klavyenizi ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu'nu kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için, Outlook'ta klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

Toplantıyı zamanlama ve diğer kişileri toplantıya davet etme

 1. Outlook 2016’nın herhangi bir yerindeyken (E-posta, Takvim veya Görevler gibi) toplantı daveti oluşturmak için Ctrl+Shift+Q tuşlarına basın. Toplantı penceresi açılır, odak davette Kime metin alanına taşınır ve şunu duyarsınız: "Kime, Düzenleme." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Kime, düzenleyin."

 2. Kişileri toplantıya davet etmek için, kişinin adını ve biliyorsanız e-posta adresini yazın.

  Outlook otomatik olarak adres defterinizde eşleşmeleri arar. Önerilere gitmek için Aşağı ok tuşunu kullanın. Siz ilerlerken, adları ve adresleri duyarsınız.

  İpucu: E-posta adreslerini doğrulamak için, Adları Denetle iletişim kutusunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Adları Denetle iletişim kutusunu açmak için, Alt+H tuşlarına basarak Toplantı sekmesine gidin, "Adları Denetle düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Odak, arama sonuçlarındaki ilk ada taşınır ve adın okunduğunu duyarsınız. Listede ilerlemek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın, ardından ad ve adres seçmek için Enter tuşuna basın.

 3. Önerilen adlara göz atmak için, Aşağı ok tuşunu kullanın. Ad seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. Sekme tuşuna basarak Konu metin alanına gidin. Şunu duyarsınız: "Konu, düzenleme." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Konu, düzenleyin." Sonra toplantının konusunu yazın.

 5. Konu metin alanına gitmek için Sekme tuşuna yeniden basın. Şunu duyarsınız: "Konum düzenlenebilir, düzenleyin." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Konum, düzenleme birleşik giriş kutusu." Sonra konumu yazın.

  İpuçları: Microsoft Exchange hesabı kullanıyorsanız, Oda Seç: Tüm Odalar iletişim kutusundan yararlanarak odaların uygunluk durumunu denetleyebilir ve oda ayırabilirsiniz.

  • Odak Konum kutusundayken Odalar… düğmesine geçmek için Sekme tuşuna bir kez basın. “Odalar… düğmesi” sözlerini duyarsınız.

  • Oda Seç iletişim kutusunu açmak için Enter tuşuna basın. Odak Arama kutusuna taşınır ve “Oda Seç, Tüm Odalar, Arama, Düzenleme” sözlerini duyarsınız. JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Arama sütunu, düzenleyin."

  • Listeden uygun bir oda bulmak için, Aşağı ok tuşuna basarak listede ilerleyin. Hem seçili odanın adını hem de odanın uygunluk durumu ve telefon numarası gibi ayrıntılarını duyarsınız.

  • Oda listesinde gezinmek için Aşağı ve Yukarı ok tuşlarını kullanın. Seçili durumdaki odayı toplantınıza ayırmak için Enter tuşuna basın.

  • Odağın davete dönmesi için yeniden Enter tuşuna basın. Toplantının konusunu ve ardından “Odalar… düğmesi” sözlerini duyarsınız.

 6. Toplantının süresini belirtmek için, "Başlangıç tarihi, düzenleme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Başlangıç tarihi, düzenleyin." Varsayılan olarak, bu alanda toplantı davetinin oluşturulduğu gün ve tarih yer alır.

  İpucu: Toplantı davetini kaydetmeden veya göndermeden önce, davet ettiğiniz kişilerin ne zaman uygun olduğunu denetleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Davet ettiğiniz kişilerin uygunluk durumunu denetleme.

  Toplantının uzunluğuna bağlı olarak, aşağıdaki iki yöntemden birini kullanın:

  • Toplantı tüm gün sürüyorsa, toplantının tarihini yazın ve "İşaretsiz, Tüm gün süren olay onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Tüm gün süren olay onay kutusu, işaretli değil.” Onay kutusunu seçmek için Ara Çubuğu'na basın. Şunu duyarsınız: "İşaretlendi."

  • Toplantı tam bir günden kısa sürüyorsa, toplantının tarihini yazın ve Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Başlangıç saati." Toplantının başlangıç saatini yazın ve Enter tuşuna basın.

   Odak Bitiş saati metin kutusuna taşınır ve "Bitiş saati" sözlerini duyarsınız.

 7. Toplantının bitiş saatini ayarlamak için, bitiş saatini yazın ve Enter tuşuna basın.

 8. Toplantı davetini göndermek için Alt+S tuşlarına basın. Odak şu anda etkin olan pencereye taşınır.

Davet ettiğiniz kişilerin uygunluk durumunu denetleme

Toplantı davetine adları girdikten sonra ne zaman uygun olduklarını denetleyebilirsiniz.

 1. Toplantı penceresinde Alt+H tuşlarına basın, sonra da U tuşuna basarak Zamanlama Yardımcısı'nı açın. Şunu duyarsınız: "Tüm katılımcılar liste kutusu." JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Liste kutusu, tüm katılımcılar.”

 2. "Seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak Seçenekler açılan menüsünü açın. Şunu duyarsınız: “Menü.” Şunu duyana kadar öğeler arasında ilerlemek için Aşağı ok tuşuna basın: "Otomatik Seç, daraltılmış, menü öğesi." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Otomatik Seç alt menüsü." Sonra, alt menüyü açmak için Enter tuşuna basın.

 3. Alt menüde gezinmek için Aşağı ok tuşunu kullanın. Burada ilerlerken "Tüm Kişiler ve Kaynaklar" veya "Tüm Kişiler ve Bir Kaynak" gibi seçenekleri duyarsınız. Seçenek belirtmek için, istediğiniz seçeneği duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

 4. Otomatik Seç, belirttiğiniz seçeneğe uyan bir sonraki uygun saati seçer. Ekran Okuyucusu'nda, önerilen tarih ve saati, ayrıca her katılımcının adını ve uygunluk durumunu (örneğin, "Emel Acar, Serbest") duyarsınız. JAWS'ta, her katılımcının uygunluk durumunu duymak için katılımcılar liste kutusuna göz atın.

 5. Şu seçeneklerden birini belirtin:

  • Saati kabul etmek ve toplantı davetini göndermek için Alt+S tuşlarına basın.

  • Saati kabul etmek ve davet formuna dönmek için Alt+H, P, P tuşlarına basın. Daveti düzenlemek istiyorsanız, davet alanları arasında ilerlemek için Sekme tuşunu kullanın.

  • Otomatik Seç'e dönüp farklı bir seçenek bulmak için önceki adımları yineleyin. Çoğu durumda odak Seçenekler düğmesinde kalır ve Enter tuşuna basabilirsiniz. Aksi takdirde, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Seçenekler düğmesi."

Yinelenen toplantı yapma

 1. Toplantı daveti penceresinde Alt+H ve sonra E tuşlarına basarak gidin ve Randevu Yinelenme iletişim kutusunu açın. Ekran Okuyucusu’nda şunu duyarsınız: “Randevu yinelenme. Başlangıç, düzenleme.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Randevu yinelenme. Başlangıç sütunu.” Ayrıca, toplantının başlangıç saatini de duyarsınız.

 2. Odağı Yinelenme Düzeni grup kutusuna taşımak için, Randevu Yineleme iletişim kutusunda o sırada seçili olan düzeni ("Günlük", "Haftalık", "Aylık" veya "Yıllık") duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 3. Yinelenme düzenleri arasında ilerlemek ve bunları seçmek için ok tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklerden birini de belirtebilirsiniz:

  • Gün seçenekleri

   Günlük seçeneğini belirtmek için Alt+D tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu’nda şunu duyarsınız: "Günlük." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Yinelenme düzeni, günlük."

   • Hafta içi her gün

    Sekme tuşuna basın, ardından odağı Hafta içi her gün seçeneğine taşımak ve bu seçeneği belirtmek için Alt+K tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Hafta içi her gün."

   • Her birkaç günde bir

    Odağı Her düğmesine taşımak için Alt+V tuşlarına basın. “Her” sözünü duyarsınız. Odağı gün metin alanına taşımak için Sekme tuşuna basın. “Her, düzenlenebilir metin” sözlerini duyarsınız. Gün sayısını yazın (örneğin, toplantının her iki günde bir yineleneceğini belirtmek için, 2 yazın) ve Enter tuşuna basın.

  • Hafta seçenekleri

   • Haftalık

    Haftalık seçeneğini belirtmek için Alt+W tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu’nda şunu duyarsınız: "Haftalık." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Yinelenme düzeni, haftalık."

   • Her birkaç haftada bir

    Haftalık seçeneğini belirtin. Odağı Her metin alanına taşımak için Sekme tuşuna basın. “Her, düzenlenebilir metin, hafta” sözlerini duyarsınız. Hafta sayısını yazın (örneğin, toplantının her üç haftada bir yineleneceğini belirtmek için, 3 yazın).

  • Ay seçenekleri

   • Aylık

    Aylık seçeneğini belirtmek için Alt+M tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu’nda şunu duyarsınız: "Aylık." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Yinelenme düzeni, aylık."

   • Her birkaç ayda bir

    Aylık seçeneğini belirtin. Toplantıların yinelenme zamanını ayarlamak için Sekme tuşuna üç kez basın. Şunu duyarsınız: "Gün, düzenlenebilir metin, her, düzenlenebilir metin, ay." Ay sayısını yazın (örneğin, toplantının her üç ayda bir yineleneceğini belirtmek için, 3 yazın).

  • Yıllık

   Yıllık seçeneğini belirtmek için Alt+Y tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu’nda şunu duyarsınız: "Yıllık." JAWS’ta, şunu duyarsınız: "Yinelenme düzeni, yıllık."

  Yineleme seçeneklerini belirttikten sonra, Randevu Yineleme iletişim kutusunu kapatmak için "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Outlook 2016'da toplantı isteğini okumak ve yanıtlamak için ekran okuyucu kullanma

Outlook’ta klavye kısayolları

Outlook'ta postada gezinmek için klavye kısayolları

Outlook'ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Outlook’ta gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×