OneNote 2013 uygulamasında klavye kısayolları

Bu makalede, Microsoft OneNote 2013 uygulamasında yaygın kullanılan görevlere yönelik klavye kısayolları açıklanmaktadır. Söz konusu klavye kısayolları ABD klavye düzenini temel alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konmuştur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül ( , ) konmuştur. 

Hızlı Bağlantılar

Not alma ve biçimlendirme

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Notları paylaşma

Notları koruma

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M veya Windows+ALT+N

OneNote penceresini yerleştirme.

CTRL+ALT+D

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not : Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalama.

CTRL+C

Pano'nun içeriğini yapıştırma.

CTRL+V

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL tuşu

Sağdan bir karakter silme.

DELETE tuşu

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE tuşu

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Yazım denetimi başlatma.

F7

Seçili sözcük için eş anlamlılar sözlüğünü açma

SHIFT+F7

Odaklanılmış olan nota, sekmeye veya başka nesneye yönelik bağlam menüsünü getirme.

SHIFT+F10

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştirme.

CTRL+SHIFT+W

Sayfanın Başı

Notları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçili metni vurgulama.

CTRL+SHIFT+H veya CTRL+ALT+H

Bağlantı ekleme.

CTRL+ALT+K

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimlendirmeyi seçili metne (Biçim Boyacısı) yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Bağlantı açma.

Not : İmleç, biçimlendirilmiş bağlantı metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

ENTER

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+K

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+T

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+SHIFT+A

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+NOKTA

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+EĞİK ÇİZGİ

Geçerli nota Başlık 1 stili uygulama.

CTRL+ALT+1

Geçerli nota Başlık 2 stili uygulama.

CTRL+ALT+2

Geçerli nota Başlık 3 stili uygulama.

CTRL+ALT+3

Geçerli nota Başlık 4 stili uygulama.

CTRL+ALT+4

Geçerli nota Başlık 5 stili uygulama.

CTRL+ALT+5

Geçerli nota Başlık 6 stili uygulama.

CTRL+ALT+6

Geçerli nota Normal stili uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

ALT+SHIFT+SAĞ

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

ALT+SHIFT+SOL

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+G

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+:

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+;

Seçili metne uygulanan tüm biçimlendirmeyi temizleme.

CTRL+SHIFT+N

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+R

Sayfanın Başı

Sayfaya öğe ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geçerli sayfaya belge veya dosya ekleme.

ALT+N, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekleme.

ALT+N, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterme veya gizleme (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken)

ALT+SHIFT+P

Dosyadan resim ekleme.

ALT+N, P

Tarayıcı veya kameradan resim ekleme.

ALT+N, S

Ekran kırpma görüntüsü ekleme.

Not : Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+S (Kullandığınız OneNote 2013 en son güncelleştirmeleri içeriyorsa, Windows logo tuşu+SHIFT+S tuşlarına basın)

Geçerli tarihi ekleme.

ALT+SHIFT+D

Geçerli tarih ve saati ekleme.

ALT+SHIFT+F

Geçerli saati ekleme.

ALT+SHIFT+T

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Matematik denklemi başlatma veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme.

ALT+=

Euro (€) simgesi ekleme.

CTRL+ALT+E

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluşturma.

SEKME

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma.

SEKME

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma.

Not : Tabloyu bitirmek için ikinci defa ENTER tuşuna basın.

ENTER

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma.

CTRL+ENTER

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma.

ALT+ENTER

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma.

CTRL+ALT+R

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç herhangi bir satırın başındayken).

ENTER

Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken).

DEL (iki kere basın)

Sayfanın Başı

Notları ve nesneleri seçme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not : Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Satırın sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

Tüm satırı seçme (imleç satırın başındayken).

SHIFT+AŞAĞI

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme.

CTRL+SHIFT+T

Seçilen anahattı veya sayfayı iptal etme.

ESC

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşıma (girintiyi azaltma).

ALT+SHIFT+SOL

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşıma (girintiyi artırma).

ALT+SHIFT+SAĞ

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçme.

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Seçilen notu veya nesneyi silme.

DELETE tuşu

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

CTRL+ALT+P veya CTRL+ALT+S

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye geri alma.

CTRL+ALT+Y

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye ileri alma.

CTRL+ALT+U

Sayfanın Başı

Notları etiketleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yapılacaklar etiketini uygulama, işaretleme veya temizleme.

CTRL+1

Önemli etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+2

Soru etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+4

Tanım etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+5

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+6

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+7

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+8

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırma.

CTRL+0

Ana hatları kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Düzey 1'den başlayarak gösterme.

ALT+SHIFT+1

Düzey 2'ye genişletme.

ALT+SHIFT+2

Düzey 3'e genişletme.

ALT+SHIFT+3

Düzey 4'e genişletme.

ALT+SHIFT+4

Düzey 5'e genişletme.

ALT+SHIFT+5

Düzey 6'ya genişletme.

ALT+SHIFT+6

Düzey 7'ye genişletme.

ALT+SHIFT+7

Düzey 8'e genişletme.

ALT+SHIFT+8

Düzey 9'a genişletme.

ALT+SHIFT+9

Tüm düzeyleri genişletme.

ALT+SHIFT+0

Girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Daraltılmış anahattı genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Genişletilmiş anahattı daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Sayfanın Başı

Dil ayarlarını belirleme

Not : Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office Dil Tercihleri aracında sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

Yapılacak işlem

Buna basın

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama.

CTRL+SOL SHIFT TUŞU

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama.

CTRL+RIGHT SHIFT

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarla ve yan notlarla çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daraltma.

CTRL+SHIFT+*

Geçerli sayfayı yazdırma.

CTRL+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme.

CTRL+N

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artırma.

CTRL+SHIFT+[

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azaltma.

CTRL+SHIFT+]

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma.

CTRL+ALT+Z

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini azaltma.

CTRL+ALT+[

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini artırma.

CTRL+ALT+]

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Tüm öğeleri seçme.

Not : Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Geçerli sayfayı seçme.

CTRL+D
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Ekleme noktasını sayfa başlığına taşıma.

CTRL+SHIFT+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma.

PAGE UP

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma.

PAGE DOWN

Geçerli sayfanın en üstüne gitme.

CTRL+HOME

Geçerli sayfanın en altına gitme.

CTRL+END

Bir sonraki paragrafa gitme.

CTRL+AŞAĞI

Bir önceki paragrafa gitme.

CTRL+YUKARI

Bir sonraki not kapsayıcısına gitme.

ALT+AŞAĞI

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Yakınlaştırma.

ALT+CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımında) veya ALT+CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Uzaklaştırma.

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında) veya ALT+CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Değişiklikleri kaydetme.

Not : OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

CTRL+S

Sayfanın Başı

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

OneNote'u açma.

Windows+SHIFT+N

Not defteri açma.

CTRL+O

OneNote’a Gönder Aracı

Windows+N

Yeni bölüm oluşturma

CTRL+B

Bölüm açma.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Sonraki bölüme gitme.

CTRL+SEKME

Önceki bölüme gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bölümde bir sonraki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE DOWN

Bölümde bir önceki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE UP

Bölümün ilk sayfasına gitme.

ALT+HOME

Bölümün son sayfasına gitme.

ALT+END

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama.

CTRL+ALT+M

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma.

CTRL+ALT+G

Geçerli sayfa sekmesini seçme.

CTRL+D

Geçerli bölüm sekmesine odaklanma.

CTRL+SHIFT+G

Geçerli bölümü taşıma.

CTRL+SHIFT+G ve ardından SHIFT+F10, M

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme.

CTRL+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için AŞAĞI veya YUKARI tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın

Sayfanın Başı

Notları arama

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm not defterlerinde arama yapmak için ekleme noktasını Ara kutusuna götürün.

CTRL+E

Tüm not defterleri aranırken sonraki sonucu önizleme.

AŞAĞI

Tüm not defterleri aranırken, seçilen sonuca gitme ve Arama'yı kapatma.

ENTER

Arama kapsamını değiştirme.

CTRL+E, SEKME, ARA ÇUBUĞU

Arama sonuçları bölmesini açma.

Aramadan sonra ALT+O tuşları

Yalnızca geçerli sayfayı arama.

Not : CRTL+E veya CTRL+F tuşlarına basarak istediğiniz zaman her yerde arama ile yalnızca geçerli sayfada arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

CTRL+F

Geçerli sayfada arama yaparken sonraki sonuca gitme.

ENTER veya F3

Geçerli sayfada arama yaparken önceki sonuca gitme.

SHFT+F3

Arama'yı kapatma ve sayfaya dönme.

ESC

Sayfanın Başı

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Notları başka programlarla paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+1

Seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+2

Seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+3

Seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+4

Seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+5

Seçilen Outlook görevini açma.

CTRL+SHIFT+K

Seçili Outlook görevini tamamlandı olarak işaretleme.

CTRL+SHIFT+9

Seçili Outlook görevini silme.

CTRL+SHIFT+0

Paylaşılan not defterinde değişiklikleri eşitleme.

SHIFT+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde değişiklikleri eşitleme.

F9

Geçerli sayfayı Okunmadı olarak işaretleme.

CTRL+Q

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

CTRL+ALT+L

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×