OneNote 2010 İçin Klavye Kısayolları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yardım makalesinde, bir OneNote 2010'daki ortak görevlere yönelik klavye kısayolları açıklanmaktadır. Söz konusu klavye kısayolları ABD klavye düzenini temel alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konmuştur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül ( , ) konmuştur.

Not : Bu makalenin en son sürümünü görüntülemiyor olabilirsiniz. Bu pencerenin alt kısmının yanındaki durum çubuğunda Çevrimdışı bilgisi varsa, bilgisayarınızı Internet'e bağlayın, Yardım görüntüleyicisinde Çevrimdışı düğmesini tıklatın ve kısayol menüsünde Office.com'dan içerik göster'i tıklatın. Ya da Office.com sitesini ziyaret edin ve en son belgeler için Microsoft OneNote 2010 Yardım ve Nasıl yapılır sayfasına bakın.

Hızlı Bağlantılar

Not alma ve biçimlendirme

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Notları paylaşma

Notları koruma

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

İşlem

Tuş

Yeni bir OneNote penceresi açar.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açar.

CTRL+SHIFT+M

OneNote penceresini yerleştirme.

CTRL+ALT+D

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçer.

Not : Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalar.

CTRL+C

Pano içindekileri yapıştırma.

CTRL+V

Satırın başına gitme.

HOME

Satırın sonuna gitme.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Yazım denetimini başlatır.

F7

Seçili sözcük için eş anlamlılar sözlüğünü açma

SHIFT+F7

Odaklanılmış olan nota, sekmeye veya başka nesneye yönelik bağlam menüsünü getirme.

SHIFT+F10

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştirme.

CTRL+SHIFT+W

Notları biçimlendirme

İşlem

Tuş

Seçili metni sarı ile vurgulayın.

CTRL+SHIFT+H
veya CTRL+ALT+H

Köprü ekleme.

CTRL+K

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimlendirmeyi seçili metne (Biçim Boyacısı) yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Köprü açma.

Not : İmleç, biçimlendirilmiş köprü metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

ENTER

Seçili metne kalın yazı tipi biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.

CTRL+T

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesini uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+NOKTA

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+EĞİK ÇİZGİ

Geçerli nota Başlık 1 stili uygulama.

CTRL+ALT+1

Geçerli nota Başlık 2 stili uygulama.

CTRL+ALT+2

Geçerli nota Başlık 3 stili uygulama.

CTRL+ALT+3

Geçerli nota Başlık 4 stili uygulama.

CTRL+ALT+4

Geçerli nota Başlık 5 stili uygulama.

CTRL+ALT+5

Geçerli nota Başlık 6 stili uygulama.

CTRL+ALT+6

Geçerli nota Normal stili uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

ALT+SHIFT+SOL OK

Seçili paragrafı sağa hizalar.

CTRL+R

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Seçili metne uygulanan tüm biçimlendirmeyi temizleme.

CTRL+SHIFT+N

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+R

Sayfaya öğe ekleme

İşlem

Tuş

Geçerli sayfaya belge veya dosya ekleme.

ALT+N, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekleme.

ALT+N, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterme veya gizleme (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken)

ALT+SHIFT+P

Dosyadan resim ekleme.

ALT+N, P

Tarayıcı veya kameradan resim ekleme.

ALT+N, S

Ekran kırpma görüntüsü ekleme.

Not : Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+S

Geçerli tarihi ekler.

ALT+SHIFT+D

Geçerli tarih ve saati ekler.

ALT+SHIFT+F

Geçerli saati ekler.

ALT+SHIFT+T

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Matematik denklemi başlatma veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme.

ALT+=

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluşturma.

SEKME

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma.

SEKME

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma.

Not : Tabloyu bitirmek için ikinci defa ENTER tuşuna basın.

ENTER

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma.

CTRL+ENTER

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma.

ALT+ENTER

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma.

CTRL+ALT+R

Tabloda geçerli sütunun solunda bir sütun oluşturma.

CTRL+ALT+E

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç herhangi bir satırın başındayken).

ENTER

Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken).

DEL (iki kere basın)

Notları ve nesneleri seçme

İşlem

Tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçer.

Not : Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Satırın sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

Tüm satırı seçme (imleç satırın başındayken).

SHIFT+AŞAĞI OK

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme.

CTRL+SHIFT+T

Seçilen ana hattı veya sayfayı iptal etme.

ESC

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI OK

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI OK

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşıma (girintiyi azaltma).

ALT+SHIFT+SOL OK

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşıma (girintiyi artırma).

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçer.

CTRL+SHIFT+TİRE

Seçilen notu veya nesneyi silme.

DELETE

Satırın başına gitme.

HOME

Satırın sonuna gitme.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Ziyaret edilen son sayfaya geri döner.

ALT+SOL OK

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gider.

ALT+SAĞ OK

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

CTRL+ALT+P

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

CTRL+ALT+S

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye geri alma.

CTRL+ALT+Y

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye ileri alma.

CTRL+ALT+U

Notları etiketleme

İşlem

Tuş

Yapılacaklar etiketini uygular, işaretler veya temizler.

CTRL+1

Önemli etiketini uygular veya temizler.

CTRL+2

Soru etiketini uygular veya temizler.

CTRL+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygular veya temizler.

CTRL+4

Tanım etiketini uygular veya temizler.

CTRL+5

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+6

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+7

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+8

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırır.

CTRL+0

Ana hatları kullanma

İşlem

Tuş

Düzey 1'den başlayarak gösterir.

ALT+SHIFT+1

Düzey 2'ye genişletir.

ALT+SHIFT+2

Düzey 3'e genişletir.

ALT+SHIFT+3

Düzey 4'e genişletir.

ALT+SHIFT+4

Düzey 5'e genişletir.

ALT+SHIFT+5

Düzey 6'ya genişletir.

ALT+SHIFT+6

Düzey 7'ye genişletir.

ALT+SHIFT+7

Düzey 8'e genişletir.

ALT+SHIFT+8

Düzey 9'a genişletir.

ALT+SHIFT+9

Tüm düzeyleri genişletir.

ALT+SHIFT+0

Girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Girintiyi bir düzey azaltır.

SHIFT+SEKME

Daraltılmış anahattı genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Genişletilmiş anahattı daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Dil ayarlarını belirleme

Not : Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office 2010 Dil Tercihleri aracında sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

İşlem

Tuş

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlar.

CTRL+SOL ÜST KARAKTER

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlar.

CTRL+SAĞ ÜST KARAKTER

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırır.

SEKME

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltır.

SHIFT+SEKME

Sayfanın Başı

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarlar ve yan notlarla çalışma

İşlem

Tuş

Tam sayfa görünümü sağlar veya devre dışı bırakır.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açar.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açar.

CTRL+SHIFT+M

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daraltma.

CTRL+SHIFT+*

Geçerli sayfayı yazdırma.

CTRL+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekler.

CTRL+N

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artırma.

CTRL+SHIFT+[

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azaltma.

CTRL+SHIFT+]

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma.

CTRL+ALT+N

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini azaltma.

CTRL+ALT+[

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini artırma.

CTRL+ALT+]

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Geçerli sayfayı seçer.

CTRL+SHIFT+A
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI OK

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşır.

ALT+SHIFT+AŞAĞI OK

Ekleme noktasını sayfa başlığına taşıma.

CTRL+SHIFT+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gider.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfayı yukarı kaydırır.

PAGE UP

Geçerli sayfayı aşağı kaydırır.

PAGE DOWN

Geçerli sayfanın en üstüne gider.

CTRL+HOME

Geçerli sayfanın en altına gider.

CTRL+END

Bir sonraki paragrafa gider.

CTRL+AŞAĞI OK

Bir önceki paragrafa gider.

CTRL+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını yukarı taşır veya sayfayı yukarı doğru genişletir.

CTRL+ALT+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını aşağı taşır veya sayfayı aşağı doğru genişletir.

CTRL+ALT+AŞAĞI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sola taşır veya sayfayı sola doğru genişletir.

CTRL+ALT+SOL OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sağa taşır veya sayfayı sağa doğru genişletir.

CTRL+ALT+SAĞ OK

Bir sonraki not kapsayıcısına gider.

ALT+AŞAĞI OK

Satırın başına gider.

HOME

Satırın sonuna gider.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Ziyaret edilen son sayfaya geri döner.

ALT+SOL OK

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gider.

ALT+SAĞ OK

Yakınlaştırma.

ALT+CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+ÜST KARAKTER+ARTI İŞARETİ

Uzaklaştırma.

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+ÜST KARAKTER+TİRE

Değişiklikleri kaydeder.

OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

CTRL+S

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

İşlem

Tuş

Yeni bölüm oluşturma

CTRL+T

Not defteri açma.

CTRL+O

Bölüm açma.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Sonraki bölüme gitme.

CTRL+SEKME

Bir önceki bölüme gider.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bölümde bir sonraki sayfaya gider.

CTRL+PAGE DOWN

Bölümde bir önceki sayfaya gider.

CTRL+PAGE UP

Bölümün ilk sayfasına gider.

ALT+HOME

Bölümün son sayfasına gider.

ALT+END

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gider.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gider.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama.

CTRL+ALT+M

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma.

CTRL+ALT+G

Geçerli sayfa sekmesini seçme.

CTRL+SHFT+A

Geçerli bölüm sekmesine odaklanma.

CTRL+SHIFT+G

Geçerli bölümü taşıma.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme.

CTRL+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın

Notları arama

İşlem

Tuş

Tüm not defterlerinde arama yapmak için ekleme noktasını Ara kutusuna götürün.

CTRL+E

Tüm not defterleri aranırken sonraki sonucu önizleme.

AŞAĞI OK

Tüm not defterleri aranırken, seçilen sonuca gitme ve Arama'yı kapatma.

ENTER

Arama kapsamını değiştirme.

CTRL+E, SEKME, BOŞLUK

Arama sonuçları bölmesini açma.

Aramadan sonra ALT+O tuşları

Yalnızca geçerli sayfayı arama.

Not : CRTL+E veya CTRL+F tuşlarına basarak istediğiniz zaman her yerde arama ile yalnızca geçerli sayfada arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

CTRL+F

Geçerli sayfada arama yaparken sonraki sonuca gitme.

ENTER veya F3

Geçerli sayfada arama yaparken önceki sonuca gitme.

SHFT+F3

Arama'yı kapatma ve sayfaya dönme.

ESC

Sayfanın Başı

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

İşlem

Tuş

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderir.

CTRL+SHIFT+E

Notları başka programlarla paylaşma

İşlem

Tuş

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderir.

CTRL+SHIFT+E

Seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+1

O an seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+2

O an seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+3

O an seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+4

O an seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+5

Seçilen Outlook görevini açma.

CTRL+SHIFT+K

Seçilen Outlook görevini tamamlanmış olarak işaretler.

CTRL+SHIFT+9

Seçilen Outlook görevini siler.

CTRL+SHIFT+0

Paylaşılmakta olan not defterinde eşzamanlı değişiklikler

SHIFT+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde eşzamanlı değişiklikler

F9

Geçerli sayfayı Okunmadı olarak işaretleme.

CTRL+Q

Sayfanın Başı

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

İşlem

Tuş

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

CTRL+ALT+L

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×