OneDrive iş site koleksiyonlarının listesini görüntüleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede yönetici her OneDrive İş site kuruluşunuzdaki görüntüleyecek bir PowerShell komut dosyası sağlar.

Adım 1: Kuruluşunuz için SharePoint Online Yönetim Kabuğu bağlanma

Adım 2: Windows PowerShell kullanarak tüm OneDrive iş sitelerinin listesini Topla

Bu komut dosyası kullanma hakkında ipuçları için bu konunun sonundaki daha fazla bilgi bölümüne bakın.

Başlamadan önce

 • SharePoint Online Yönetim Kabuğu'nu yükleyin. SharePoint Online Yönetim Kabuğu Windows PowerShell ortamı ayarlamabilgi için bkz.

  Önemli: Kiracı yönetici kendilerini bir kullanıcıların OneDrive İş site için site koleksiyonu yöneticisi izin verir, bir kullanıcı OneDrive İş belge kitaplıkları açın ve sahibi olarak aynı görevleri uygulayın. Denetim ve atanmış olan kuruluşunuzdaki Kiracı Yönetici iznine sahip monitör için önemlidir.

 • PowerShell komut dosyasını SharePoint istemci nesne modeli (CSOM) yüklü olmasını gerektirir. Bu aşağıdaki satırda belirtilir: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Bu konuda sağlanan örnek PowerShell komutlar herhangi bir Microsoft standart destek program veya hizmetle altında desteklenmez. Örnek komutlar olduğu gibi hiçbir garanti sağlanır. Daha fazla Microsoft reddeder, sınırlama herhangi dahil tüm zımni hiçbir garanti zımni satılabilirlik veya belirli bir amaca. Örnek komutların ve performansını veya kullanımı oturumunu kaynaklanan tüm risk size aittir. Hiçbir durumda Microsoft, kendi yazarları veya oluşturma, üretim veya komut dosyası teslim başka katılan herkesin ne olursa olsun (, sınırlama olmaksızın, zararların tedarikçilerine, iş kesintisi, kaybına kaybına için de dahil olmak üzere herhangi bir hasar için sorumlu tutulamaz iş bilgileri veya diğer pecuniary kayıp) bile Microsoft böyle zararların olasılığını önerilir kullanımını veya betiklerine veya belgelere, kullanılacak bağlanamama oturumunu kaynaklanan.

Adım 1: Kuruluşunuz için SharePoint Online Yönetim Kabuğu bağlanma

 1. Yerel bilgisayarınızda SharePoint Online Yönetim Kabuğu'nu açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

  $credentials = Get-Credential

  Windows PowerShell kimlik bilgisi iste iletişim kutusunda, kullanıcı adı ve Office 365 genel yönetici hesabınızın parolasını yazın ve Tamam' ı tıklatın.

 2. SharePoint Online kuruluşunuzu Kabuk bağlanmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. SharePoint Online kuruluşunuza bağlı doğrulamak için kuruluşunuzun kök sitesine bağlanmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Adım 2: Windows PowerShell kullanarak tüm OneDrive iş sitelerinin listesini Topla

Bu adımda, kuruluşunuzdaki tüm OneDrive İş sitelerin listesini oluşturmak için bir PowerShell komut dosyasını çalıştırın. Bu listedeki bir metin dosyasına kaydedilir.

 1. Aşağıdaki metni bir metin dosyasına kaydedin. Örneğin, GetOD4BSites.txtadlı bir dosya olarak kaydedebilir.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Komut dosyasını başlangıcını aşağıdaki değişkenlerde düzenleyin ve kuruluşunuza özgü bulunan bilgileri kullanın. Aşağıdaki örneklerde, kuruluşunuz etki alanı adını contoso.com olduğu varsayılır.

  • $AdminURI   Bu SharePoint Online yönetim hizmetiniz için örneğin, https://contoso-admin.sharepoint.comURI belirtir.

  • $AdminAccount   Bu, Office 365 kuruluşunuzda, örneğin, admin@contoso.onmicrosoft.combir genel yönetici hesabı belirtir.

  • $AdminPass   Bu $AdminAccountgöre örneğin, "J$P1ter1"belirtilen hesabının parolasını belirtir.

  • $LogFile   Bu oluşturulur ve kuruluşunuzdaki tüm OneDrive İş sitelerin listesini içeren metin dosyasının tam yolunu belirtir. Örneğin, bu dosyayı masaüstünüze kaydedin için 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'kullanın.

 3. Metin dosyasını .ps1 için dosya adı sonek değiştirerek PowerShell komut dosyası kaydedin. Örneğin, dosyayı GetOD4BSites.txt GetOD4BSites.ps1 kaydedin.

 4. SharePoint Online Yönetim Kabuğu önceki adımda oluşturduğunuz betiği bulunduğu klasöre gidin ve ardından komut dosyası, örneğin çalıştırın:

  .\GetOD4BSites.ps1

Komut dosyası başarıyla tamamlandıktan sonra bir metin dosyası betiği $LogFile değişkende tarafından belirtilen konumda oluşturulur. Bu dosya SharePoint Online kuruluşunuzdaki tüm OneDrive İş sitelerin listesini içerir. Bu dosyadaki sitelerin listesini nasıl biçimlendirileceğini bir örneği aşağıdaki metni sağlar. Gerekirse, siteler bu dosyadan kaldırabilirsiniz.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Başa dön

Ek bilgi

Get-SPOSite cmdlet'ini kullanarak OneDrive İş siteye bağlanabilirler ve sahipliği Set-SPOSite cmdlet'ini kullanarak değiştirebilirsiniz. Site sahibi olduğunuz bir kez daha ayrıntılı yönetim işlemlerini almak için normal SharePoint istemci tarafı nesne modeli (CSOM) kullanabilirsiniz.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×