OneDrive'da temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

OneDrive'da temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Klavyenizi ve ekran okuyucusu ile OneDriveWindows 10 için depolamak, aramak ve aygıtları arasında dosyalarınızı paylaşmak için kullanın. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

OneDriveWindows 10 yerleştirilmiştir ve otomatik olarak dosya Gezgini'nde ve dosyaları kaydetmek için bir konum olarak görünür. OneDrive için kaydettiğiniz dosyaları kullanılabilir çevrimiçi Onedrive.com'da da çevrimdışı olarak bilgisayarınızda, istediğiniz zaman kullanabilmek için — bile ne zaman, Internet'e bağlı değilseniz. Yeniden bağlandığınızda OneDrive çevrimiçi dosyaları bilgisayarınızdaki dosyaları ile eşitler.

Notlar: 

Bu konuda

OneDrive başlatma

Windows 10ile cortana'yı veya dosya Gezgini'ni kullanarak OneDrive açabilirsiniz. Dosya Gezgini'nde bir klasörle OneDrive açılır.

Açık OneDrive cortana'yı kullanma

 1. Cortana arama çubuğunu seçmek için Windows logo tuşunu kullanın. Duyduğunuz: "Arama kutusunu."

 2. Arama kutusuna, OneDriveyazın.

 3. "OneDrive masaüstü uygulaması" duymak, Enter tuşuna basın. öğeleri görüntüle odaklanmış OneDrive açılır. Klasörü veya dosyayı taşımak için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.

Dosya Gezgini'ni açık Onedrive'dan

 1. Dosya Gezgini'ni açmak için Windows logo tuşu + n. dosya Gezgini'ni odağı öğeler görünümünde açılır tuşlarına basın.

 2. Gezinti bölmesine geçmek için ÜST KRKT + F6 tuşuna basın. Duyduğunuz: "Ağaç görünümü." Kadar "OneDrive" duymak ve Enter tuşuna basın ok tuşlarını kullanın.

 3. Öğeleri görünüme dönmek için SEKME tuşuna basın.

 4. Klasörü veya dosyayı taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Öğeyi açma

Dosya Gezgini'nde açın, seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra Enter tuşuna basın, istediğiniz öğeye gider.

Bir öğeyi Onedrive'a yükleyin

Dosya Gezgini'nde bir öğeyi karşıya yükleme

 1. Dosya Gezgini’ni açmak için, Windows logo tuşu+E tuşlarına basın.

 2. Göz atın ve klasörü veya OneDriveiçin karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve ÜSTKRKT + F10 tuşlarına basın. Bağlam menüsünü açar ve sizin duymak: "Bağlam menüsü."

 3. Yukarı veya aşağı ok tuşu, kadar duymak: "Taşımak için OneDrive"ve Enter tuşuna basın. Dosyayı Windows Gezgini'nde OneDrive klasörüne taşınır ve sizin OneDrive için çevrimiçi karşıya yüklenecek.

Doğrudan Onedrive'a dosya kaydetme

Bir Office uygulamasında bir dosya üzerinde çalışırken, ayrı ayrı yüklemek zorunda kalmamak için bunu doğrudan OneDriveiçin kaydedebilirsiniz.

 1. Karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı açın.

 2. Farklı Kaydet komutunu seçmek için Alt + F, a basın Duyduğunuz: "Farklı Kaydet."

 3. OneDriveseçmek için SEKME tuşuna basın ve sonra Yukarı veya aşağı ok tuşu, görünene kadar "OneDrive." duymak Enter tuşuna basın. Duyduğunuz: "bir klasörü seçin."

  İpucu: Dosyayı OneDrive klasörünüzü içinde belirli bir konuma kaydetmek isterseniz, duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Öğeler." Yukarı ve aşağı ok tuşlarını OneDrivedosyaları ve klasörleri göz atın. İstediğiniz klasörü seçmek için Enter tuşuna basın ve duyduğunuz kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın: "bir klasörü seçin."

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için Enter tuşuna basın. Dosya adı metin alanına odaklanmış iletişim kutusunu açar.

 5. Dosya için bir ad girin.

 6. Dosyayı kaydetmek için Kaydet düğmesine geçmek için SEKME tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

Bir öğeyi Onedrive'dan indirme

Varsayılan olarak, tüm öğeler OneDrive klasörünüzde kullanılabilir çevrimiçi Web'de ve bilgisayarınızda, ancak çevrimdışı da indirme öğeyi ayrı ayrı yapabilirsiniz.

 1. Dosya Gezgini'nde, OneDriveiçinde indirmek istediğiniz öğeye gidin. Öğeyi tıklattığınızda, Ctrl + C tuşlarına basın.

 2. Öğeyi bilgisayarınıza kaydetmek istediğiniz klasöre taşıma ve yapıştırmak için Ctrl + V tuşlarına basın.

OneDrive’dan bir öğeyi paylaşma

Daha fazla bilgi için aşağıdaki senaryolardan birini seçin:

Bir öğeyi yalnızca görüntüle bağlantısını paylaşma

 1. Klasörü veya paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından üst karakter + F10 tuşlarına basın. Bağlam menüsünü açar ve sizin duymak: "Bağlam menüsünde, Aç."

 2. "OneDrive bağlantısını paylaşma" ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın. Araç İpucu açar ve "bağlantınızın yapıştırmak hazır" duymak veya araç ipucu açılır penceresini gösteren bir ses. Dosyanız için bir bağlantı panonuza için eklenir.

 3. Bir belge veya iletiyi bağlantıyı yapıştırmak için Ctrl + V tuşlarına basın.

Bu bağlantıyı gönderdiğiniz herkes, dosyayı açabilir ve görüntüleyebilir.

Paylaşım bağlantısı özelleştirme

Dosyayı düzenlemek kullanıcılara izin veren paylaşım bağlantısı oluşturabilirsiniz. Siz de bağlantıyı belirli kişilere e-postayla gönderebileceğiniz.

 1. Klasörü veya paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından üst karakter + F10 tuşlarına basın. Bağlam menüsünü açar ve sizin duymak: "Bağlam menüsünde, Aç."

 2. M tuşuna basın. Duyduğunuz: "paylaşım seçenekleri daha fazla OneDrive ."

 3. Enter tuşuna basın. web üzerinde OneDrive odağı Paylaş penceresinde açılır. "Paylaş" ve dosyanızın adını duyulmasını sağlayın. Önce OneDrive hesabınızda oturum açmanız gerekebilir.

 4. Varsayılan olarak, kullanıcıların bağlantı dosyası yalnızca görüntüleyebilirsiniz. Dosyayı düzenlemek kullanıcılara izin vermek için "İşaretlenmemiş, düzenleme, izin ver" duymak kadar SEKME tuşuna basın ve onay kutusunu doldurmak için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  Not: İzin ver düzenleme seçeneği duymuyorsanız, anahtar "Bu bağlantıyı herkesle bu öğeyi görüntüleyebilir" duymak kadar SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna basın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bağlantı dosyası panoya kopyalamak için "bağlantı Al" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Kopyala düğmesine geçmek için SEKME tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

  • Belirli kişilerin bağlantı içeren e-posta daveti göndermek için:

   1. "E-posta" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

   2. İstediğiniz e-posta adresi veya kişinin adını yazın.

    İpucu: Başka bir kişi eklemek için geri taşımak için metin alanı, ardından Shift + Sekme oturumunu taşımak için SEKME tuşuna basın.

   3. Buraya bir ileti ekleyin kutusuna gitmek için SEKME tuşuna basın ve isterseniz, bir ileti yazın.

   4. Sekme tuşuna basarak Paylaş düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

Herkes için bu bağlantıyı gönderdiğiniz açabilir ve dosyayı okuma olacaktır. İzin verdiğiniz varsa bunlar da dosyayı düzenleyebilirsiniz.

İzinleri yönetme

Belirli kişilerle bir dosya veya klasörü paylaşıyorsanız, dosya veya klasör düzenlemek veya onlarla paylaşımını durdurmak için izin verilen olmadığını değiştirebilirsiniz.

 1. Klasörü veya paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından üst karakter + F10 tuşlarına basın. Bağlam menüsünü açar ve sizin duymak: "Bağlam menüsünde, Aç."

 2. M tuşuna basın. Duyduğunuz: "paylaşım seçenekleri daha fazla OneDrive ."

 3. Enter tuşuna basın. web üzerinde OneDrive odağı Paylaş penceresinde açılır. "Paylaş" ve dosyanızın adını duyulmasını sağlayın. Önce OneDrive hesabınızda oturum açmanız gerekebilir.

 4. "Diğer" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

 5. "İzinleri yönetme" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Access Yönet iletişim kutusunu açar. Paylaşım bağlantıları maddesine oluşturmuş olduğunuz listeler ve tüm kişilerin öğe ile paylaştığı.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paylaşım bağlantısı üzerinden öğenin paylaşımını durdurmak için kaldırmak istediğiniz paylaşım bağlantısı duymak kadar SEKME tuşuna basın. Yeniden SEKME tuşuna basın. Duyduğunuz: "Kaldır bağlantısını." Enter tuşuna basın. Bağlantıyı kaldır iletişim kutusunda, bağlantıyı kaldırma işlemini onaylamak için Enter tuşuna basın ve "Bağlantıyı kaldır" duymak kadar SEKME tuşuna basın.

  • Belirli bir kişi ile öğeyi paylaştığı izinlerini değiştirmek için kişiler listesine gidin. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "Paylaşılan kullanıcıların listesi." Yukarı ve aşağı taşımak için SEKME tuşuna basın, izinlerini değiştirmek istediğiniz kişi için ok tuşlarına basın ve Enter tuşuna basın. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını "İzin ver Düzenle arasında" "yalnızca görüntülemek için Değiştir" ve "Paylaşımı Durdur" öğesini seçin ve sonra Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneDrive’da gezinmeyi öğrenme

Windows 10 için OneDrive uygulamasında klavye kısayolları

Klavyenizi ve ekran okuyucusu depolamak, aramak ve aygıtları arasında dosyalarınızı paylaşmak için web tarayıcınızda OneDrive birlikte kullanın. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Çevrimiçi Onedrive.com'da OneDrive için kaydettiğiniz dosyaları kullanılabilir.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Web tarayıcınızda OneDrive çalıştığından, klavye kısayollarını Masaüstü programında farklıdır. Örneğin, komutları ve kapatma atlamak için F6 yerine Ctrl + F6 kullanacaksınız. Ayrıca, F1 gibi yaygın kısayollar (Yardım) ve Ctrl + O (Aç) web tarayıcısı – OneDriveuygulayabilirsiniz.

Bu konuda

OneDrive başlatma

 1. Web tarayıcınızı açın ve https://onedrive.comiçin gidin.

 2. Siz henüz Office 365 hesabınızda (kuruluşunuzun veya sizin Microsoft hesabıaracılığıyla mı) oturum açtıysanız, "Oturum" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın. Kuruluş hesabınızı ya da Microsoft hesabıiçin oturum açın.

Dosyayı karşıya yükleme

Dosyayı bilgisayarınızdan OneDriveiçin kaydetmek istediğinizde, OneDrive içinde konumu seçin ve sonra yükleyin.

 1. Duyduğunuz kadar OneDrive ile web tarayıcınızda açıkken, SEKME tuşuna basın: "Tamamlayıcı."

 2. Yan menüye geçmek için SEKME tuşuna basın. Basın aşağı veya yukarı ok tuşuna, görünene kadar "Dosyaları" duymak ve Enter tuşuna basın. Klasörler ve dosyalar listesinde hiçbir şey seçili olduğundan emin olun.

 3. Duyduğunuz kadar SHIFT + SEKME tuşlarına basın: "Tamamlayıcı." "Yükle" duymak ve Enter tuşuna basın kadar sola veya sağa ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "Dosyaları."

 4. Bir dosyayı karşıya yüklemek için Enter tuşuna basın. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Aç iletişim." Dosya sistemini ağaç görünümü erişmek için "görüntüleme ağacı." duymak kadar SEKME tuşuna basın

 5. Dosyayı bilgisayarınızda depolanan bir klasörü seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın ve Enter tuşuna basın.

 6. Karşıya yüklemek istediğiniz klasörler ve dosyalar, listesine taşıyın ve sonra aşağı kullanabilir ve yukarı ok tuşlarını kullanarak dosyayı taşımak için bir kez SEKME tuşuna basın.

  İpucu: Birden fazla bitişik dosyaları seçmek için basın ve ilk dosyasını seçin ve Aşağı tuşlarına basın veya son dosyayı seçene kadar yukarı ok tuşuna tıklattığınızda Shift tuşunu basılı tutun. İlk ve son dosyayı arasındaki tüm dosyalar seçilir.

 7. Enter tuşuna basın. Seçili dosyayı veya dosyaları OneDrive içinde seçtiğiniz konuma yükleyin ve "Yüklendi" karşıya yüklediğiniz, öğe sayısını duymak ve karşıya yükleme konumu.

Dosya indirme

Dosya OneDrive aygıtınıza kopyalamak istediğiniz zaman, OneDrive içinde seçin ve bunu karşıdan yükleyin.

 1. Duyduğunuz kadar OneDrive ile web tarayıcınızda açıkken, SEKME tuşuna basın: "Tamamlayıcı."

 2. Yan menüye geçmek için SEKME tuşuna basın. Basın aşağı veya yukarı ok tuşuna, görünene kadar "Dosyaları" duymak ve Enter tuşuna basın.

 3. İlk klasör veya dosya adını duymak kadar SEKME tuşuna basın.

 4. Aşağı kullanın veya karşıdan yüklemek istediğiniz dosyayı taşımak için ok tuşlarını kurma. Bir klasöre gitmek gereksinim duyarsanız, kendisine taşıyın ve Enter tuşuna basın.

 5. İndirmek istediğiniz dosyaya taşındı açtığınızda, iki kez menü çubuğuna taşımak için Shift + Sekme tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Tamamlayıcı." "Yükle" ve Enter tuşuna basarak duymak kadar sağ ok tuşuna basın.

 6. Dosyayı yüklemek isteyip istemediğinizi soran bir uyarı duymak, Alt + N tuşlarına basın ve dosyayı kaydetmek için yönergeleri izleyin. İşiniz bittiğinde, duymak: "yükleme tamamlandı." Bu uyarısından indirilen dosyayı açmak, klasörü açın veya indirilen dosyaları görüntülemek için düğmeleri gidebilirsiniz. Uyarıyı kapatmak için Alt + N tuşlarına yeniden basın, Kapat düğmesine geçmek için SEKME tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

Dosya veya klasör arama

 1. OneDriveiçinde duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Arama kutusunu."

 2. Aradığınız dosya veya klasör adı bölümünü veya tümünü yazın. Dosyaları veya klasörleri hangi ölçütlerinize uyan bir liste olarak açılır.

 3. Arama sonuçları listesine göz atmak için ok tuşlarını yukarı ve aşağı kullanın.

 4. Arama sonuçları listesinde bir klasörü veya dosyayı açmak için Enter tuşuna basın. Bir dosyayı açarsa, dosyayı web tarayıcınızda yeni bir sekmede açılır. Uyarı açılırsa, Alt + N tuşlarına basın ve sonra klasörü veya dosyayı açmak için yönergeleri izleyin.

Bir dosya veya klasörü paylaşma

 1. Duyduğunuz kadar OneDrive ile web tarayıcınızda açıkken, SEKME tuşuna basın: "Tamamlayıcı."

 2. Yan menüye geçmek için SEKME tuşuna basın. Basın aşağı veya yukarı ok tuşuna, görünene kadar "Dosyaları" duymak ve Enter tuşuna basın.

 3. İlk klasör veya dosya adını duymak kadar SEKME tuşuna basın.

 4. Paylaşmak istediğiniz dosyayı taşımak için ok tuşlarını yukarı ya da aşağı kullanın. Bir klasöre gitmek gereksinim duyarsanız, kendisine taşıyın ve Enter tuşuna basın.

 5. Paylaşmak istediğiniz dosyaya taşındı açtığınızda, iki kez menü çubuğuna taşımak için Shift + Sekme tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Tamamlayıcı." "Paylaş" duymak ve Enter tuşuna basın kadar sağ ok tuşuna basın.

 6. Varsayılan olarak, kullanıcıların bağlantı dosyası yalnızca görüntüleyebilirsiniz. Dosyayı düzenlemek kullanıcılara izin vermek için "İşaretlenmemiş, düzenleme, izin ver" duymak kadar SEKME tuşuna basın ve onay kutusunu doldurmak için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  Not: İzin ver düzenleme seçeneği duymuyorsanız, anahtar "Bu bağlantıyı herkesle bu öğeyi görüntüleyebilir" duymak kadar SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna basın.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bağlantı dosyası panoya kopyalamak için "bağlantı Al" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Kopyala düğmesine geçmek için SEKME tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

  • Belirli kişilerin bağlantı içeren e-posta daveti göndermek için:

   1. "E-posta" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

   2. İstediğiniz e-posta adresi veya kişinin adını yazın.

    İpucu: Başka bir kişi eklemek için geri taşımak için metin alanı, ardından Shift + Sekme oturumunu taşımak için SEKME tuşuna basın.

   3. Buraya bir ileti ekleyin kutusuna gitmek için SEKME tuşuna basın ve isterseniz, bir ileti yazın.

   4. Sekme tuşuna basarak Paylaş düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Web üzerinde OneDrive İş'te klavye kısayolları

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneDrive’da gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×