Onay iş akışları hakkında her şey

Onay iş akışları hakkında her şey

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint iş akışları daha tutarlı ve daha verimli yapma, iş süreçlerini otomatikleştirme yardımcı olabilir. Belgeleri ve diğer öğeleri bir veya birden çok kişiye kendi onaya SharePoint'te depolanan yönlendirme SharePoint onay iş akışı sağlar.

SharePoint'te bulunan iş akışları hakkındadaha fazla bilgi için bkz.

Önemli :  Varsayılan olarak, Onay iş akışı etkinleştirilmez ve ilişkilendirme formunun Bir iş akışı şablonu seçin liste kutusunda listelenmez. Kullanıma sunulabilmesi için site yöneticisinin iş akışını site koleksiyonu düzeyinde etkinleştirmesi gerekir.

Tüm yapmanız gereken ise, onay iş akışı görevini tamamlama    Yalnızca Tamamlandı bölütü aşağı kaydırın ve genişletin. Size diğer kesimleri birini şimdilik ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Elle işlem ve otomatik iş akışı karşılaştırması

SharePoint iş akışları:

 • Verimli ve tutarlı    Onay iş akışı otomatik olarak bir belge veya öğe yönlendiren, gözden geçirme görevleri atar ve bunların ilerleme durumunu izler ve anımsatıcıları ve gerektiğinde bildirimlerini gönderir. İş akışında etkinlik izlenen ve merkezi durumu sayfasından ayarladığında ve tamamladıktan sonra 60 gün için geçmişi, iş akışı çalışmasını olayların korunur.

 • Sizin için daha az çalışma    Onay iş akışı sizi ve iş arkadaşlarınızı zahmetten kurtarır ve aynı anda kolaylaştırır ve standartlaştırır onay sürecinizi.

Onay iş akışının basit bir örneğinin diyagramı aşağıdaki gibidir.

basit bir onay iş akışı diyagramı

Bu makaledeki bilgiler, genişletilebilir özellikteki on kısım halinde sunulmaktadır.

Bu makaleden en iyi şekilde yararlanma hakkında birkaç ipucu için burayı tıklatın

Tüm yapmanız gereken ise, onay iş akışı görevini tamamlama    Yalnızca Tamamlandı bölütü aşağı kaydırın ve genişletin. Size diğer kesimleri birini şimdilik ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Eklemek isterseniz, başlatmak, izlemek ve bakımını iş akışları    Zaten bu görevlerle bildiğiniz durumda değilse, yolunuzu kesimi göre ilk Bu, tasarım saat ve iş akışı ekleme kesimi, bu makalenin çalışmak kullanışlı olabilir. Bilgileri ve makale düzenini tanıyor sonra doğrudan herhangi bir dönüş ziyaretleri gereksinim duyduğunuz bölütü gitmek tümünden yararlanabilirsiniz.

İçerik onayı ve yayımlama onayı    Listeye erişimi olan kişilere görünür olmadan önce listelerinizdeki veya kitaplıklarınızdaki yeni öğelerin ve/veya geçerli öğelerin yeni sürümlerinin içerik doğrulukları veya biçim ve stillerinin uygunluğu açısından incelenmesini isteyebilirsiniz. Bu tür inceleme işlemine içerik onayı denir ve bir liste veya kitaplıkta içerik onayını denetlemek için Onay iş akışını kullanabilirsiniz. (Ayrıca Internet'te web siteleri yayımlayan SharePoint sitelerinde kullanım için özellikle oluşturulmuş benzer bir Yayımlama Onayı iş akışı vardır.)

Bu makalenin yazdırılmasıyla ilgili bir öneri    Bu, uzun bir makaledir. Sadece belirli kısımları yazdırmak isterseniz, yazdırırken yalnızca ilgili kısımların genişletildiğinden emin olun. (Ayrıca, yazdırdığınız kopyada grafiklerin eksiksiz olarak bulunmasını isterseniz, dikey yönde değil de yatay yönde yazdırın.)

Aramayla da ilgili bir öneri    Bu makalede herhangi bir metin veya terim aramadan önce, arama yapmak istediğiniz tüm kısımların genişletildiğinden emin olun.

Onay iş akışı, SharePoint listesinde veya kitaplığında depolanmış bir belgeyi veya öğeyi onay veya ret için bir veya birden çok kişiye yönlendiren SharePoint özelliğidir. İş akışını otomatikleştirir, kolaylaştırır ve tüm işlemi standartlaştırır.

Basit Onay iş akışı diyagramı

SharePoint ürünlerinde bulunan temel Onay iş akışı şablon olarak çalışır. Bu şablonu kullanarak, sitelerinize birden çok Onay iş akışı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz her iş akışı, temel Onay iş akışının benzersiz bir sürümüdür ve eklediğinizde belirttiğiniz ayarlara göre her birinin özelleştirilmiş çalışma şekli vardır.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Onay iş akışı benim için ne yapabilir?

 2. Onay iş akışı ne yapamaz?

 3. Bu iş akışı türünü kimler kullanabilir?

 4. Planlama, ekleme, çalıştırmak ve nasıl bu iş akışı türünü korumak?

1. Onay iş akışı benim için neler yapabilir?

 • Onay iş akışınızı listenize, kitaplığınıza veya site koleksiyonunuza ilk eklediğinizde, kaç katılımcıyı dahil edeceğinizi belirtebilir ve görevlerinin birbiri ardına mı (seri olarak) yoksa aynı anda mı (paralel olarak) atanacağını gösterebilirsiniz. Hatta katılımcıların görevlerini iki veya daha çok aşamaya bölebilir ve en son tarih ve/veya görevin tamamlanması için izin verilen zamanı belirleyebilirsiniz. Ayrıca bir iş akışını el ile başlattığınız her zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz.

 • İş akışı belirtilen her katılımcıya bir görev atar. Her katılımcı olası yanıtlar arasından seçim yapar: öğeyi onaylama veya reddetme, öğede değişiklik yapılmasını isteme, görevi yeniden atama veya görevi iptal etme veya silme.

 • İş akışı çalışırken, tek bir merkezi İş Akışı durumu sayfasından ilerleme durumunu izleyebilir ve ayarları yapabilirsiniz (gerekirse).

 • İş akışı tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca, iş akışının bu çalışması (veya oluşumu) boyunca gerçekleşen tüm olayların listesi resmi olmayan başvuru olması açısından İş Akışı Durumu sayfasında halen bulunabilir.

Onay iş akışı, bir liste veya kitaplık için içerik onayı işlemini yönetmek için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

2. Onay akışı neleri yapamaz?

Onay akışındaki katılımcılar genelde görüntülenen öğede değişiklik yapamazlar. Bunun yerine, katılımcılar iş akışı örneği sürecinde öğede değişiklik yapılmasını isteyebilirler. Katılımcıların yorum eklediği ve öğenin kendisinde değişiklikleri izleyebildiği bir iş akışı eklemek istiyorsanız Ayrıca Bkz. bölümünde Görüş Topla iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

Ayrıca, onay iş akışları İmzaları Topla üzere tasarlanmış değildir. Microsoft Word belgesi, bir Microsoft Excel çalışma kitabı veya bir Microsoft InfoPath formu imzalar toplamak için bir iş akışı kullanmak istiyorsanız, başlıklı makaleye bakıntüm imzaları Topla iş akışları hakkındaAyrıca bkz bölümündeki.

Kısmın başı

3. Bu iş akışı türünü kimler kullanabilir?

Bir iş akışı eklemek için    Varsayılan olarak, iş akışı eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmanız gerekir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grubunun yapın.)

Bir iş akışı başlatmak için    Ayrıca varsayılan olarak, önceden eklenmiş olan bir iş akışı başlatmak için öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır. (Üyeler grubunda ve sahipler grubunun öğeleri Düzenle izniniz varsayılan olarak her ikisi de var; ziyaretçiler grubunun desteklemez.)

Alternatif olarak, Sahipler belirli iş akışlarını yalnızca Sahipler grubunun üyeleri tarafından başlatılabilecek şekilde yapılandırmayı tercih edebilirler. (Bunun için, ilişkilendirme formunun ilk sayfasında Bu iş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme İzinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.)

Kısmın başı

4. Bu iş akışı türünü nasıl planlar, ekler, çalıştırır ve sürdürürsünüz?

Bunlar temel aşamalardır:

 • İş akışı çalışmadan önce (Planla, ekleme, Başlat)   
  bir iş akışı eklemeden önce bunu (tek bir liste veya kitaplık için veya tüm site koleksiyonu için) ve nasıl çalışacağını ayrıntılarını eklemek istediğiniz yere planlayın. Eklenen ve iş akışı yapılandırılmış sonra gerekli izinlere sahip herkes belirli bir öğe üzerinde iş akışını başlatabilir. İş akışı otomatik olarakçalışacak şekilde de ayarlanabilir. Otomatik çalıştırılır ya da veya her ikisi de iki tetikleyici olay dayalı şablonun etkinleştirilmesini: ne zaman herhangi bir öğeye eklenir veya bir liste veya kitaplıkta kendi oluşturduğunuz veya ne zaman herhangi bir liste veya kitaplıktaki öğe değiştirilir.

 • İş akışı çalıştığı sırada (tamamlamak, izleme, ayarlama)   
  iş akışı çalışırken, tek tek katılımcılar kendilerine atanan görevleri tamamlayın. Otomatik anımsatıcıları görev son tarihler karşılamak üzere başarısız katılımcılara gönderilir. Bu sırada, iş akışının ilerleme belirli örneklerini iş akışı için merkezi bir iş akışı durumu sayfasından izlenebilir. İş akışı çalışırken ayarlamalar o aynı sayfadan yapılabilir; ve, gerekirse, iş akışını iptal veya oradan sona erdirildi.

 • İş akışı çalıştıktan sonra (gözden geçir, rapor, Değiştir)   
  60 güne kadar iş akışı durumu sayfasında iş akışı tamamlandığında, o Çalıştır (veya örnek) tüm geçmişini görülebilir. Aynı sayfada, bu iş akışı sürüm performansına istatistiksel raporlar oluşturulabilir. Son olarak, yoksa şimdiye kadar iş akışı işlevleri hakkında biçimini değiştirmek istediğiniz her şeyi, açın ve iş akışı ilk eklediğinizde, tamamladığınız ilişkilendirme formunu düzenleyin.

Aşağıdaki akış çizelgesinde bu aşamalar yeni bir iş akışı ekleyen kişinin bakış açısıyla resmedilmiştir.

İş Akışı Süreci

Bu kısımda, Onay iş akışının bir sürümünü eklemeden önce vermeniz gereken kararlar ve bir araya getirmeniz gereken bilgiler tanımlanmaktadır.

Bu iş akışı türünü ekleyebilir ve yalnızca belirli adımları hakkında bir anımsatıcı gerekiyor alışkın olduğunuz varsa, doğrudan uygun ekleme kısmına bu makalede (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) gidebilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Şablonlar ve sürümler

 2. İlişkilendirme formunun Tanıtımı

 3. Yanıtlanması gereken on iki soru

1. Şablonlar ve sürümler

SharePoint ürünleri işlevinde ana şablonlar olarak yer alan ve listelerinize, kitaplıklarınıza ve site koleksiyonunuza eklediğiniz ayrı ayrı özel iş akışları tarafından temel alınan iş akışları.

Örneğin, Onay iş akışını her eklediğinizde, aslında genel Onay iş akışı şablonunun bir sürümünü ekliyorsunuz. Bu sürümü eklediğinizde, her sürüme ilişkilendirme formunda belirttiğiniz kendi adını ve kendi ayarlarını veriyorsunuz. Böylece birden çok iş akışı ekleyebiliyorsunuz. Tüm sürümler Onay iş akışı ana şablonuna dayanır ancak her sürüm sizin kullanacağınız belirli bir şekle göre adlandırılır ve uyarlanır.

Bu çizimde biri tek bir kitaplıktaki tüm içerik türleri için, biri tek bir kitaplıktaki tek bir içerik türü için ve biri de tüm site koleksiyonundaki tek bir içerik türü için olmak üzere, Onay iş akışı şablonunu temel alan üç iş akışı eklenmiştir.

Onay iş akışı şablonunu temel alan üç iş akışı

Kısmın başı

2. İlişkilendirme formunun tanıtımı

Ekli iş akışı şablonlarından birini temel alan yeni bir iş akışı sürümü eklediğiniz her seferinde, yeni sürümünüzün çalışmasını istediğiniz şekli belirtmek için bir ilişkilendirme formu doldurursunuz.

Aşağıdaki bölümde, sizi ilişkilendirme formunu doldurmaya hazırlayacak soruların bir listesini bulacaksınız. Ancak öncelikle, bir iki dakikanızı ayırıp forma ve alanlarına göz gezdirin.

İlişkilendirme formunun ilk sayfası

İlk başlatma formu

İlişkilendirme formunun ikinci sayfası

Çalışmaya özgü bilgileri girmek için form

Bu ikinci sayfada bulunan kırmızı kutudaki alanlar, iş akışı her elle başlatıldığında sunulan ve bu tek çalışmayı düzenlemek için kullanılabilen başlatma formunda da görünür.

Kısmın başı

3. Yanıtlanması gereken on iki soru

Bu kısımdaki sorunların tüm yanıtlarına ulaştığınızda, iş akışınızı eklemeye hazır olursunuz.

 1. Doğru işi akışı türü bu mu?

 2. Tek bir liste veya kitaplık ya da tüm site koleksiyonu? ve tek bir içerik türü veya tüm içerik türleri mi?

 3. İyi bir adı nedir?

 4. Görev listeleri ve geçmiş listeleri: Varolan mı, yeni mi?

 5. Bu iş akışı nasıl (ve kim tarafından) başlatılabilir?

 6. Bundan devralınan içeri türleri bu iş akışını da alır mı?

 7. Katılımcılar: Hangi kişiler, hangi sırada?

 8. Katılımcıların ihtiyacı olan ek bilgiler nelerdir?

 9. Ne zaman görevlerin süresi?

 10. Bu iş akışı ne zaman sona erer?

 11. Kimlerin bilgilendirilmesi gerekir?

 12. Bu iş akışını içerik onayını denetleyecek mi?

01. Doğru işi akışı türü bu mu?

Word 'Onayı' adlarında sahip birkaç iş akışı şablonu vardır. Bu makalede menüsünde onay – SharePoint 2013olarak görüntülenen iş akışı şablonunu ilgilidir. Geri bu iş akışı türü sizin için en iyi seçenek olmadığından emin değilseniz, bu makalenin öğrenin kısmına bakın. Kullanılabilen diğer iş akışı şablonları hakkında daha fazla bilgi için SharePoint'te bulunan iş akışları hakkında, Ayrıca bkz bölümündeki makalesine bakın.

Kısmın başı

02. Tek bir liste veya kitaplık mı; yoksa tüm site koleksiyonu mu? (ve) Tek bir içerik türü mü; yoksa tüm içerik türleri mi?

Onay iş akışının yeni sürümünü kullanılabilir bir tek bir liste veya kitaplıkta yalnızca yapabileceğiniz ya da tüm site koleksiyonunda kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

 • İş akışını tek bir liste veya kitaplık için eklerseniz, tüm içerik türleri ya da yalnızca tek bir içerik türü üzerinde çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Ancak iş akışını tüm site koleksiyonu için eklerseniz, yalnızca tek bir site içeriği türü üzerinde çalışacak şekilde ayarlamanız gerekir.

3 ekleme yönteminin açıklandığı site koleksiyonu haritası

İçerik türü nedir?

Her belgeye veya diğer öğeye bir SharePoint liste veya kitaplıkta depolanan bir ya da başka bir içerik türüneait. Bir içerik türü gibi temel ve genel olarak Belge veya Excel elektronik tablosuveya olarak oldukça özel Yasal sözleşme veya Ürün tasarım belirtimolabilir. Varsayılan SharePoint ürünlerinde bazı içerik türleri kullanılabilir, ancak hem bunlar özelleştirebilir ve sizin oluşturduğunuz başkalarının ekleyin.

Kısmın başı

03. İyi bir ad nasıl olmalı?

İş akışı sürümünüze şu nitelikleri taşıyan bir ad verin:

 • Kullanım amacını açıkça belirten

 • İlgili sürümü diğer iş akışlarından net bir şekilde ayıran

Bir örnek

Bir yazı işleri grubunun üyesi olduğunuzu varsayın. Grubunuz dış katılımcılardan belge gönderimlerini yönetmek için iki farklı Onay iş akışı kullanmak istiyor:

 • Düzenleme işlemi için kabul edip etmemeye karar vermek amacıyla ilk iş akışını gönderilen her belgede çalıştıracaksınız.

 • Gönderilmiş bir belgeyi kabul edip düzenledikten sonra, son olarak kabul edip etmemeye karar vermek için düzenlenmiş taslakta ikinci iş akışını çalıştıracaksınız.

İlk iş akışını adlandırabilirsiniz Kabul gönderimi onayı ve ikincisini de Son taslak onayı.

İpucu : Her zaman olduğu gibi, tutarlı adlandırma kuralları belirlemek ve iş akışlarınızla ilgilenen herkesin bu kuralları bilmesini sağlamak yararlı olur.

Kısmın başı

04. Görev listeleri ve geçmiş listeleri: Varolan mı, yeni mi?

İş akışınızın sitenin varsayılan Görevler listesini ve Geçmiş listesini kullanmasını, diğer varolan listeleri kullanmasını veya yalnızca bu iş akışı için yeni listeler istemesini sağlayabilirsiniz.

 • Sitenizde çok sayıda iş akışı olacaksa veya bazı iş akışları çok sayıda görevi kapsayacaksa, her bir iş akışı için yeni listeler istemeyi düşünün. (Aşırı uzun listeleri yönetmek performansı düşürebilir. Çok uzun bir liste yerine birçok küçük listeyi tutmak sistem açısından daha hızlı ve daha kolaydır.)

 • Bu iş akışı için görevler ve geçmiş Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz türden duyarlı ve gizli verileri içeriyorsa, bu iş akışı için yeni, ayrı listeler istediğinizi kesinlikle belirtin. (İş akışını ekledikten sonra, yeni listeler için uygun izinlerin ayarlandığından emin olun.

Kısmın başı

05. Bu iş akışı nasıl (ve kim tarafından) başlatılabilir?

Bir iş akışı yalnızca elle, yalnızca otomatik olarak veya iki yolla da başlatılacak şekilde ayarlanabilir:

 • Belirli belge veya öğede Onay iş akışını el ile başlattığınızda, başka bir form olan başlatma formu sunulur. Başlatma formu, ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki ayarların çoğunu içerir. Böylece, iş akışını başlatan kişi değişiklik yapmak isterse (yalnızca geçerli örnek için) Başlatma'yı tıklatmadan önce yapabilirler.

 • Şüphesiz, otomatik başlatma kullanılırken başlatma formu sunma olanağı yoktur; bu nedenle ilişkilendirme formunda belirtilen varsayılan ayarlar herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılır.

Aşağıdaki resimde, elle başlatma ile otomatik başlatma işlemleri arasındaki fark gösterilmektedir.

elle başlatma ve otomatik başlatma formları karşılaştırması

Başlatma formundaki yaptığınız tüm değişiklikler uygulanan yalnızca iş akışının geçerli oluşumlarının sırasında verilmiştir. İş akışının kalıcı, Varsayılan ayarlarını değiştirmek için özgün ilişkilendirme formunda, bu makalenin değiştirme kısmına başlığı altında açıklandığı şekilde düzenleyin.

Elle başlatmalar

Elle başlatmalara izin verirseniz, gerekli izinlere sahip herkes istediği zaman herhangi bir elverişli öğe üzerinde iş akışını başlatabilir.

Elle başlatmanın avantajları, siz ve iş arkadaşlarınızın iş akışını yalnızca istediğiniz zamanlarda ve istemeniz halinde çalıştırabilmeniz ve her çalıştırdığınızda da başlatma formunu kullanarak bazı ayarları değiştirme şansınızın olmasıdır.

Hızlı bir örnek    İş akışınızı yalnızca ekibinizin dışından bir yazarın yazdığı öğeler üzerinde çalıştırmak isterseniz, bu durumda iş akışının yalnızca elle başlatılması siz ve ekip arkadaşlarınızın yazdığı öğeler üzerinde otomatik olarak çalışmasını önleyecektir. (Alternatif bir çözüm: Ekibinizdeki yazarların öğeleri için ayrı bir liste veya kitaplık ve tüm diğer yazarların öğeleri için ayrı bir liste veya kitaplık tutun. Bu yolla, iş akışlarını otomatik olarak, ancak yalnızca dış yazarlar listesinde çalıştırabilirsiniz.)

Elle başlatmaların en önemli dezavantajı, iş akışının çalışmasının uygun olduğu her durumda birinin bunu hatırlamasının gerekmesidir.

Otomatik başlatmalar

İş akışını, aşağıdaki olaylardan herhangi biriyle otomatik olarak başlatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

 • Birisi öğenin ana sürümünü yayımlamayı dener.

 • Liste veya kitaplıkta yeni bir öğe oluşturulur veya buralara yüklenir.

 • Zaten liste veya kitaplıkta depolanan bir öğe değiştirilir.

Otomatik başlatmanın avantajı, birilerinin iş akışını başlatmayı hatırlamak zorunda olmamasıdır. Her tetikleyici bir olay meydana geldiğinde çalışır.

Hızlı bir örnek    Listedeki öğelerin doğruluğundan ve uygunluğundan sorumluysanız, o listeye Onay iş akışını ekleyebilir ve kendisinizi tek katılımcı olarak belirtebilirsiniz. Listedeki bir öğe her değiştiğinde ve her yeni bir öğe eklendiğinde iş akışının otomatik olarak başlaması için ayarlayabilirsiniz. Böylece her zaman güncel kalmış olursunuz.

Otomatik başlatmanın iki dezavantajı:

 • Tetikleyici bir olay olduğunda iş akışının çalışmasını durduramazsınız.

 • Tek örneklerin başlangıcında ayarları değiştiremezsiniz.

Biri öğenin ana sürümünü yayımlamaya çalıştığında otomatik olarak onay iş akışını çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

Kısmın başı

06. Bundan devralınan içeri türleri bu iş akışını da alır mı?

Yalnızca tüm site koleksiyonu için içerik türüne bir iş akışı eklendiğinde iş akışını, iş akışına eklediğiniz içerik türünden devralan site koleksiyonundaki tüm diğer içerik türlerine ekleme seçeneğiniz de vardır.

Notlar

 • Fazladan eklemenin tümünü başaran işlemin tamamlanması uzun sürebilir.

 • Bu iş akışının devralınan içerik türlerine eklenmesini istediğiniz siteler veya alt siteler için devralma aksamışsa, bu işlemi çalıştırmadan önce söz konusu sitelerin veya alt sitelerin her birinde Sahipler grubunun bir üyesi olduğunuzdan emin olun.

Kısmın başı

07. Katılımcılar: Hangi kişiler, hangi sırada?

Gözden geçirme görevlerinin atanacağı her kişi için ad veya e-posta bilgilerini sağlamanız gerekecektir.

Tek aşama mı, birden çok aşama?    Gözden geçirme görevlerinin tek bir aşama varsa veya birden çok aşama grafikle göstermeyi seçebilirsiniz. Birden çok aşama varsa, birbiri ardına aşamalar gerçekleştirilecek.

Paralel gözden geçirme mi, yoksa seri gözden geçirme?    Herhangi bir tek aşama katılımcılar için gözden geçirme görevlerinin tümünü aynı anda (paralel olarak) içindeki atanmış olan veya gösterdiğiniz sırayla birbiri ardına (seri) atanan gözden geçirme görevlerinin grafikle göstermeyi seçebilirsiniz. Seri seçeneği sonra ilk reddedildiğinde sonlandırmak için iş akışını ayarlarsanız yararlı olabilir — veya katılımcıları isteyip istemediğinizi daha önce olmasını bunların açıklamaları önceki katılımcılardan geçirmeyi bağlamında bir parçası olarak görünmesini görebilmek için.

Bir örnek

Bu basit senaryo, hem çok aşamalı hem de seri gözden geçirmelerin avantajlarından birkaçını göstermektedir:

Barış'ın yeni bir Onay iş akışı eklediğini düşünün. Kendi göz atmadan önce her öğeyi ilk olarak iş arkadaşları Gamze ve Haluk'un incelemesini istiyor. Ayrıca Gamze veya Haluk öğeyi reddederse iş akışının kendi incelemeden önce sona ermesini istiyor. Barış bunu iki şekilde ayarlayabilir:

 • Seri gözden geçirme kullanarak    Barış, Gamze ve Kemal ilk iki katılımcıların olduğu ve üçüncü he olan bir tek aşama seri gözden geçirme ayarlar; ve he ilk reddedildiğinde Sonlandır seçeneği seçer.
  Bu düzenlemede, Gamze öğeyi Kemal'ın görev atanır ve Barış'ın göreve atanmış önce Kemal öğeyi sonra onaylaması gerekir önce onaylaması gerekir. Gamze öğeyi reddeden varsa, bir görev Kemal ne Barış atanır; ve, ancak iş akışını hala önce biter Kemal reddeden Gamze onaylar Barış'ın gözden geçirme görevi şimdiye kadar atanır.
  Burada nasıl Barış bildir tek aşama seri gözden ayarlar.
  Seri aşama için ayarlı form vurgulanmış
  İlk reddedildiğinde sonlardır seçeneği belirlenmiş

 • İki aşama kullanarak    Böylece Kemal bulduğundan başlamadan önce bitirmek, Gamze için beklemek zorunda değildir Barış Gamze ve Kemal geçirmeyi aynı anda, atanan isterse, he iki aşamalı iş akışı olarak ayarlayabilirsiniz: ilk Gamze ve Kemal'ın incelemeler için paralel aşama ve ayrı bir aşama ikinci yalnızca kendi gözden geçirme. Yine, ilk reddedildiğinde Sonlandır seçeneği seçer. İkinci aşama ilk Sahneyi tamamlanana dek başlatılmaz; Bu nedenle Gamze veya Haluk öğeyi reddeden varsa, Barış'ın gözden geçirme görevi hiç atanır.
  Burada nasıl Barış bildir iki aşama paralel gözden ayarlar.
  Paralel aşama için ayarlı form vurgulanmış
  İlk reddedildiğinde sonlardır seçeneği belirlenmiş

Her iki çözümün diyagramı aşağıdaki gibidir.

Seri iş akışı ve iki aşamalı iş akışı (yan yana)

Dışarıdan katılımcı    SharePoint kuruluşunuzun üyesi olmayan katılımcılar dahil etmek için özel bir işlem vardır. Bu işlemi, bir proxy dış katılımcı için bir site üyesi görür.

Burada sürecin diyagramı verilmektedir:

Dış katılımcıyı içeren süreç akış çizelgesi

Her grubun tamamını veya her grubun üyesi için bir görev atayın?    İş akışı katılımcılarınıza arasında bir grup adresi veya dağıtım listesi eklerseniz, iş akışı Ata bir göreviçin her grubunun üyesiolması veya grubun tamamında tek bir göreve atayın (ancak yine de bu bildirim gönder tek bir göreve her üye). Tüm gruba tek bir görev atandığında, daha sonra herhangi bir grubunun üyesi görevini sahiplenme ve bu tek tamamlama. (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

Kısmın başı

08. Katılımcıların ihtiyacı olan ek bilgiler nelerdir?

İlişkilendirme formunda yönergeler, gereksinimler için ayrıntılar, kaynaklar vb. sağlayabileceğiniz bir metin alanı vardır.

Dahil edebileceğiniz iki şey var:

 • Katılımcıların zorluk yaşaması veya soruları olması durumunda kişi bilgileri.

 • Burada, iş akışı yalnızca tek bir görev için Grup veya dağıtım listelerinin atarsanız, tamamlamadan önce görev tek her tür grubunun üyesi talep olduğunu bahsetmek. Böylece, diğer grup üyelerinin aynı görevi başlayarak zaman kaybetmeyin. Bu makalenin Tamamlandı kısımdaki Grup görevini sahiplenme hakkında ayrıntıları bulabilirsiniz

Kısmın başı

09. Görevlerin süresi ne zaman dolar?

İş akışı görevlerinin son tarihini belirtmek için şu iki yoldan birini veya her ikisini kullanabilirsiniz:

Takvim tarihine göre    Tüm görevlerin sona ereceği tek bir takvim tarihi belirtebilirsiniz.

 • İş akışınız otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlarsanız, genellikle bu seçeneği kullanın adılları. Belirttiğiniz değeri otomatik olarak kendisini her açışınızda geçerli tarihin değişimleri iş akışını Ayarla göremeyeceğinizi tarihi otomatik olarak başlar olmasıdır.

Görev süresine göre    Görevin atandığı andan itibaren her bir görevin tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtebilirsiniz.

 • Takvim son tarihi, belirtilmiş görev süresini geçersiz kılar. Örneğin, bugün 10 Haziran ise ve üç günlük süresi olan bir göreve bugün atandıysam ancak ayrıca 11 Haziran takvim son tarihine sahipse, görevin son tarihi 13 Haziran (üç günlük süre sonu) değil 11 Haziran (takvim son tarihi) olur.

Kısmın başı

10. Bu iş akışı ne zaman sona erer?

Gereksiz gözden geçirmelerle zaman kaybetmemek için şu iki olaydan biri olduğunda iş akışının hemen sonlandırılmasını (belirtilen veya hesaplanan son tarihten önce) seçebilirsiniz:

 • Öğeyi reddeden herhangi bir katılımcı.

 • Herhangi bir şekilde değişen öğe.

Not :  O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz. Bununla birlikte, iş akışı başladıktan sonra, değişikliğe uğramasını önlemek amacıyla gözden geçirme öğesi kullanıma alınabilir. (Ancak bu öğe yeniden iade edilene kadar üzerinde başka bir iş akışı başlayamaz.)

Kısmın başı

11. Kimlerin bilgilendirilmesi gerekir?

İlişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Bilgi alanına, bu iş akışının her başladığında ve sonlandığında bilgilendirilmesi gereken kişilerin adların ve adreslerini girebilirsiniz.

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin bu kişiye atanmasını sağlamaz.

 • İş akışı el ile başlatıldığında, başlatan kişi bu alanda belirtmeye ihtiyaç olmadan başlangıç ve bitiş bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta ekleyen kişi bu alanda belirtmeye ihtiyaç olmadan başlangıç ve bitiş bildirimlerini alır.

Kısmın başı

12. Bu iş akışı, içerik onayını denetleyecek mi?

Listeye erişimi olan kişilere görünür olmadan önce listelerinizdeki veya kitaplıklarınızdaki yeni öğelerin ve/veya geçerli öğelerin yeni sürümlerinin içerik doğrulukları veya biçim ve stillerinin uygunluğu açısından incelenmesini isteyebilirsiniz. Bu tür gözden geçirme işlemine içerik onayı denir.

SharePoint ürünlerinde onay iş akışını içerik onayı işlemi daha kolay ve daha verimli hale için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin içerik onayını denetleme kısmına bakın.

Sırada ne var?

Liste, kitaplık veya site koleksiyonu için yeni onay iş akışınızı eklemeye hazırsanız bu makalenin uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) gidin.

Listeye erişimi olan kişilere görünür olmadan önce listelerinizdeki ve kitaplıklarınızdaki yeni öğelerin ve/veya geçerli öğelerin yeni sürümlerinin içerik doğrulukları veya biçim ve stillerinin uygunluğu açısından incelenmesini isteyebilirsiniz. Bu tür gözden geçirme işlemine içerik onayı denir.

SharePoint ürünlerinde, iş akışı olmadan içerik onayını el ile denetleyebilirsiniz ancak SharePoint Onay iş akışı işlemi daha kolay ve daha verimli hale getirir.

SharePoint ürünlerinde sürüm oluşturma ve içerik onayı özelliklerini biliyorsanız aşağıdaki makalelere göz atarak başlamanızı öneririz:

Onay iş akışının içerik onayı işlemini denetlemesinin iki yolu vardır, her yol iş akışını ilk eklediğinizde doldurduğunuz ilişkilendirme formlarındaki tek bir denetimle ilişkilidir. İş akışınızı biriyle veya her ikisiyle kullanabilirsiniz.

Ana sürümlerin yayın denetimi

İlişkilendirme formunun ilk sayfasındaki Başlatma Seçenekleri alanında, Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneği vardır. Unutmamanız gereken birkaç nokta:

 • Bu seçenek yalnızca tek bir listede veya kitaplıktaki tüm içerik türlerinde çalışan Onay iş akışında kullanılabilir ve tek içerik türünün öğelerinde çalışan iş akışlarında kullanılmaz.

 • Bu seçeneğin kullanılabilir olması için, Sürüm Oluşturma Ayarları sayfasında liste veya kitaplık için içerik onayı etkinleştirilmelidir ve aynı sayfada Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur seçeneği seçilmelidir.

 • Bu seçeneği belirlerseniz şu iki seçenek kullanılmaz hale gelir: Yeni öğe oluşturulduğunda bu iş akışını başlat ve Bir öğe değiştirildiğinde iş akışı başlat.

 • Bu seçeneği belirlerseniz, yalnızca birisi öğenin ana sürümünü yayınlamaya çalıştığında öğedeki iş akışınız otomatik olarak çalışır.

 • Bir liste ve kitaplıkta, ana sürümlerin yayımlarını onaylamak için kullanılmayan bir Onay iş akışı olabilir. Bu işlev için aynı liste veya kitaplıkta ikinci bir iş akışı atamaya çalışırsanız, birini veya diğerini seçmeniz istenir.

Sürüm oluşturmayı temel almayan denetleme

İlişkilendirme formunun ikinci sayfasında İçerik Onayını Etkinleştir alanında, Onay durumunu güncelleştir (içerik onayını denetlemek için bu iş akışını kullan) seçeneği vardır.

Listede veya kitaplıkta içerik onayı gerekli olsa da olmasa da, bu seçenek formda kullanılabilir. İki şekilde de öğe için Onay alanındaki değer iş akışının sonucuna göre güncelleştirilir.

Bu seçeneği kullanarak şunlardan birini yapabilirsiniz:

 • İş akışını her zaman elle çalıştırabilir veya

 • İlişkilendirme formunun ilk sayfasında otomatik başlatma seçeneklerinden birini veya fazlasını seçebilir veya

 • El ile ve otomatik başlatmaların ikisine de izin verebilirsiniz.

Web'de yayımlama siteleri için içerik denetimi

Web'de sayfa yayımlayan siteler için içerik denetimi özel bir işlemdir. Buna göre, özelleştirilmiş Yayımlama Onayı ve web üzerinde yayımlamada kullanmak için özelleştirilmiş iş akışının bir sürümünü içeren (İş Akışlı Yayımlama Sitesi adlı) bir site şablonu vardır.

Sırada ne var?

Liste, kitaplık veya site koleksiyonu için yeni onay iş akışınızı eklemeye hazırsanız bu makalenin uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) gidin.

İş akışları eklemeyle tanıdık değilseniz, bu kısmın adımları izleyerek, devam etmeden önce öğrenin bölütü hem de bu makaledeki planlama kısmına gözden geçirmek kullanışlı olabilir.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Başlamadan önce

 2. İş akışı ekleme

1. Başlamadan önce

İş akışı ekleyebilmeniz için önce iki konunun halledilmiş olması gerekir:

E-posta    İş akışının e-posta bildirimleri ve anımsatıcılar gönderebilmesi için, SharePoint siteniz için e-posta etkinleştirilmelidir. Bunun yapıldığından emin değilseniz SharePoint yöneticinize danışın.

İzinleri    SharePoint varsayılan ayarları listeler, kitaplıklar için iş akışlarını eklemek için Listeleri Yönet izniniz veya site koleksiyonu gerektirir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. İzinler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin öğrenin kısmına bakın.)

Kısmın başı

2. İş akışını ekleme

Şu adımları izleyin:

 1. İş akışını eklemek istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not : Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, Bu türdeki iş akışı ilişkilendirmelerini göster'in altında, iş akışının bu belge, liste veya klasörde çalışmasını isteyip istemediğinizi belirtin ve İş akışı ekle'yi tıklatın.

 5. İlişkilendirme formunun ilk sayfasını doldurun.
  (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

İş Akışı ekleme temel bilgileri; bölümler çizgilerle belirtilmiş

bir numaralı belirtme çizgisi

İçerik türü

Varsayılan Tümü seçimini koruyun veya belirli bir içerik türü seçin.

iki numaralı belirtme çizgisi

Şablon

Onay – SharePoint 2013 şablonunu seçin.

Not : Onay – SharePoint 2013 şablonu listede görünmüyorsa, SharePoint yöneticinizle bağlantı kurarak site koleksiyonunuz veya çalışma alanınız için şablonun etkinleştirilmesini sağlamayı öğrenin.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Ad

Bu iş akışı için bir ad yazın. Yazdığınız ad, bu liste veya kitaplığın kullanıcılarına iş akışını tanımlayacaktır.

İş akışınızı adlandırmayla ilgili öneriler için bu makalenin planlama kısmına bakın.

dört numaralı belirtme çizgisi

Görev listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi seçin. Varolan bir görev listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Yeni görev listesi'ni tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir görev listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

5 numaralı belirtme çizgisi

Geçmiş Listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Varolan bir geçmiş listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için İş Akışı Geçmişi (yeni)'yi tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir geçmiş listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

altı numaralı belirtme çizgisi

Başlatma seçenekleri

Bu iş akışının ne şekilde başlatılabileceğini belirtin.

Başlatma seçeneklerini belirleme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Ana sürümlerin yayın dahil olmak üzere içerik onayı denetlemek için iş akışını kullanma hakkında bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

 • Notolmayanöğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlatseçeneği yalnızca tek bir içerik türü için iş akışını ekleyeceğiniz varsa görüntülenir. 

 • Ayrıca Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneğini belirlediğinizde şu iki onay kutusu kullanılamaz hale gelir.

 1. Bu formdaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda İleri'yi tıklatın.

 2. İlişkilendirme formunun ikinci sayfasını doldurun.
  (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

  Not : İş akışını elle başlattığınız her seferinde SharePoint ürünleri, ilişkilendirme formunun bu ikinci sayfasındaki ilk birkaç seçeneği (aşağıdaki resimde bir ile yedi arası, yani Onaylayıcılar ile Bilgi arası) size sunar; böylece yalnızca ilgili tek oluşum için bu seçeneklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

Alanların belirtildiği İş Akışı Ekle varsayılan değerleri

bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevler birer birer birer (seri) atanacaksa   
  içinde atanan görevler sırada adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa (paralel olarak)   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

iki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Görevlerin birer birer mi (seri olarak), yoksa tümünün aynı anda mı (paralel olarak) atanması gerektiğini belirtin.

Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Az önce yapılandırdığınızın ötesinde istediğiniz diğer aşamaları ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Her birine atanan tek bir görev için Ata'yı alanında temizleme bu girdiğiniz tüm Grup onay kutusunu seçin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • İletişim bilgileri.

 • Uygunsa, tek görevler hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan. (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

 • Gelecekte bu iş akışı otomatik olarak da başlayacaksa, genellikle Tüm Görevler İçin Son Tarih alanının boş bırakılması ve son tarihi denetlemek için iki süre alanının kullanılması akıllıca olur. İş akışını elle başlatacak olursanız, elle başlatırken başlatma formunda her zaman kesin bir son tarih sağlayabilirsiniz.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgilendirilmesi gereken kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

İş akışını sonlandırma

Bu seçeneklerini hiçbirini seçmeyebilir veya birini ya da ikisini birden seçebilirsiniz.

Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dokuz numaralı belirtme çizgisi

İçerik onayını etkinleştirme

Bu iş akışını içerik onayını yönetmek için kullanacaksanız, bu onay kutusunu seçin.

Ana sürümlerin yayın dahil olmak üzere içerik onayı denetlemek için iş akışını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

 1. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

SharePoint ürünleri yeni iş akışı sürümünüzü oluşturur.

İş akışları eklemeyle tanıdık değilseniz, bu kısmın adımları izleyerek, devam etmeden önce öğrenin bölütü hem de bu makaledeki planlama kısmına gözden geçirmek kullanışlı olabilir.

Bu kısımdaki bölümler

 1. Başlamadan önce

 2. İş akışı ekleme

1. Başlamadan önce

İş akışı ekleyebilmeniz için önce iki konunun halledilmiş olması gerekir:

E-posta:    İş akışının e-posta bildirimleri ve anımsatıcılar gönderebilmesi için, siteniz için e-posta etkinleştirilmelidir. Bunun yapıldığından emin değilseniz SharePoint yöneticinize danışın.

İzinleri    SharePoint varsayılan ayarları listeler, kitaplıklar için iş akışlarını eklemek için Listeleri Yönet izniniz veya site koleksiyonu gerektirir. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. İzinler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin öğrenin kısmına bakın.)

Kısmın başı

2. İş akışını ekleme

Şu adımları izleyin:

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasına gidin (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasına değil).

 2. sharepoint online genel web sitesi ayarları düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı Galerileri altında, Site İçerik Türleri öğesini tıklatın.

 4. Site İçerik Türleri sayfasında, iş akışı eklemek istediğiniz site içeriği türünün adını tıklatın.

  Not :  Yalnızca tek bir içerik türündeki öğeler için, site koleksiyonunun tamamına eklenen bir iş akışı eklenmelidir.

  türün vurgulandığı belge içerik türleri

  1. Seçili içerik türü için Ayarlar' ın altında sayfasında İş akışı ayarları' nı tıklatın.
   ayarlar bölümündeki iş akışı ayarları bağlantısı

  2. İş Akışı Ayarları sayfasında, iş akışı Ekle bağlantısını tıklatın.
   İş akışı ekleme bağlantısı

  3. İlişkilendirme formunun ilk sayfasını doldurun.
   (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

İş akışı kurulum sayfası

bir numaralı belirtme çizgisi

Şablon

Onay – SharePoint 2013 şablonunu seçin.

Not : Onay – SharePoint 2013 şablonu listede görünmüyorsa, SharePoint yöneticinizle bağlantı kurarak site koleksiyonunuz veya çalışma alanınız için şablonun etkinleştirilmesini sağlamayı öğrenin.

iki numaralı belirtme çizgisi

Ad

Bu iş akışı için bir ad yazın. Yazdığınız ad, bu site koleksiyonunun kullanıcılarına iş akışını tanımlayacaktır.

İş akışınızı adlandırmayla ilgili öneriler için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Görev listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi seçin. Varolan bir görev listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için Yeni görev listesi'ni tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir görev listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

dört numaralı belirtme çizgisi

Geçmiş Listesi

Bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Varolan bir geçmiş listesini seçebilir veya yeni bir liste oluşturulmasını sağlamak için İş Akışı Geçmişi (yeni)'yi tıklatabilirsiniz.

(Bir varolan birini tercih etmenin aksine), yeni bir geçmiş listesi oluşturma gerekçeleriyle ilgili bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

5 numaralı belirtme çizgisi

Başlatma seçenekleri

Bu iş akışının ne şekilde başlatılabileceğini belirtin.

Başlatma seçeneklerini belirleme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

altı numaralı belirtme çizgisi

Bu iş akışı alt içerik türlerine eklensin mi?

Bu iş akışının, bu içerik türünden devralınan tüm diğer site ve liste içerik türlerine eklenmesi (bunlarla ilişkilendirilmesi) gerekip gerekmediğini belirtin.

 • Fazladan eklemenin tümünü başaran işlemin tamamlanması uzun sürebilir.

 • Bu iş akışının devralınan içerik türlerine eklenmesini istediğiniz siteler veya alt siteler için devralma aksamışsa, bu işlemi çalıştırmadan önce söz konusu sitelerin veya alt sitelerin her birinde Sahipler grubunun bir üyesi olduğunuzdan emin olun.

 1. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda İleri'yi tıklatın.

 2. İlişkilendirme formunun ikinci sayfasını doldurun.
  (Yönergeler resimdeki sırayı izler.)

  Not : İş akışını elle başlattığınız her seferinde SharePoint ürünleri, ilişkilendirme formunun bu ikinci sayfasındaki ilk birkaç seçeneği (aşağıdaki resimde bir ile yedi arası, yani Onaylayıcılar ile Bilgi arası) size sunar; böylece yalnızca ilgili tek oluşum için bu seçeneklerde değişiklikler yapabilirsiniz.

Alanların belirtildiği İş Akışı Ekle varsayılan değerleri

bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevler birer birer birer (seri) atanacaksa   
  adları veya adresleri, görevlerin atanmasını istediğiniz sırada girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa (paralel olarak)   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

iki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Görevlerin birer birer mi (seri olarak), yoksa tümünün aynı anda mı (paralel olarak) atanması gerektiğini belirtin.

Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Az önce yapılandırdığınız dışında istediğiniz diğer aşamaları ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Tek bir görev için atanan hererişmesinitüm Grupatama alanında temizleme bu onay kutusunu girin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • İletişim bilgileri.

 • Uygunsa, tek görevler hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan. (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

 • Gelecekte bu iş akışı otomatik olarak da başlayacaksa, genellikle Tüm Görevler İçin Son Tarih alanının boş bırakılması ve son tarihi denetlemek için iki süre alanının kullanılması akıllıca olur. İş akışını elle başlatacak olursanız, elle başlatırken başlatma formunda her zaman kesin bir son tarih sağlayabilirsiniz.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İş akışı her başladığında veya sona erdiğinde bilgilendirilmesi gereken kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

 • İş akışı elle başlatıldığında, iş akışını başlatan kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

 • İş akışı otomatik olarak başlatıldığında, başlangıçta bu işlemi ekleyen kişi, bu alanda belirtilmesine gerek olmadan başlatma ve durdurma bildirimlerini alır.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

İş akışını sonlandırma

Bu seçeneklerini hiçbirini seçmeyebilir veya birini ya da ikisini birden seçebilirsiniz.

Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Dokuz numaralı belirtme çizgisi

İçerik onayını etkinleştirme

Bu iş akışını içerik onayını yönetmek için kullanacaksanız, bu onay kutusunu seçin.

Ana sürümlerin yayın dahil olmak üzere içerik onayı denetlemek için iş akışını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin denetleme kısmına bakın.

 1. Bu sayfadaki tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

SharePoint ürünleri yeni iş akışı sürümünüzü oluşturur.

Sırada ne var?

Hazırsanız, bu makalenin Başlatma kısmına gidin ve yeni iş akışınızı sınamak için ilk oluşumunu başlatın.

Bir iş akışı yalnızca elle, yalnızca otomatik olarak veya iki yolla da başlatılacak şekilde ayarlanabilir:

 • El ile istediğiniz zaman gerekli izinlere sahip herkes tarafından.

 • Belirtilen tetikleyici bir olay olduğunda otomatik olarak . Öğe, liste veya kitaplığa eklendiğinde, başka bir deyişle, ve/veya bir öğeyi tıklattığınızda listesinde herhangi bir şekilde, biri öğenin ana sürümünü yayınlamaya çalıştığında ve/veya değişen).
  (Tetikleyici olay veya olaylarla ilişkilendirme formunun ilk sayfasında özgün ilişkilendirme ve iş akışı yapılandırması sırasında belirtilir. Daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.)

Not :  O an kullanıma alınmış olan bir öğe üzerinde iş akışı başlayamaz. Bununla birlikte, iş akışı başladıktan sonra, değişikliğe uğramasını önlemek amacıyla gözden geçirme öğesi kullanıma alınabilir. (Ancak bu öğe yeniden iade edilene kadar üzerinde başka bir iş akışı başlayamaz.)

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışı otomatik olarak başlatma

 2. İş akışını elle başlatma

 3. Liste veya kitaplıktan elle başlatma

 4. Microsoft Office programından elle başlatma

1. İş akışını otomatik olarak başlatma

İş akışı otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılırsa, her tetikleyici bir olay meydana gelişinde, iş akışı kendisini tetikleyen olay üzerinde çalışır.

İş akışı başladığında, ilk görevi veya görevleri atar ve her atanan kişiye bir görev bildirimi gönderir. Bu sırada, başlangıçta iş akışını ekleyen kişiye ve ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Bilgi alanında listelenen kişilere de başlama bildirimleri (görev bildirimlerinden ayrı olarak) gönderir.

Not : Otomatik olarak Başlat yeni bir iş akışı eklendiğinde, herhangi bir açık tarih değeri burada belirtilen çünkü ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki Tüm görevler içinSon tarih alanı genellikle boş bırakılıp kazanan 't otomatik olarak kendisini iş akışını her zaman başladığı tarih değişimleri ayarlayın. Daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Kısmın başı

2. İş akışını elle başlatma

İzinler hakkında bir not    Normalde, iş akışı başlatmak için öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır. (Varsayılan olarak, üyeler grubunda ve sahipler grubunun tarafından her ikisi de bu izne sahip olması, ama ziyaretçiler grubunun oluşturmaz. Bununla birlikte, bir sahip Ayrıca, bir iş akışı tarafından iş akışı temelinde iş akışını başlatma kişiler için Listeleri Yönetme iznine gerektirecek şekilde seçebilirsiniz. Bu seçenek belirterek sahipleri temelde yalnızca bunların ve diğer sahipleri belirli bir iş akışının başlayabilirsiniz belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bu makalenin öğrenin kısmına bakın.)

Başlatmak için iki yer

Aşağıdaki iki yerden iş akışını elle başlatabilirsiniz:

 • Öğenin depolandığı liste veya kitaplıktan

 • Gelen öğe içindeki, bunu oluşturulduğu Microsoft Office programında açık. (Bu yüklü program ve bir web uygulaması sürümünde olması gerektiğini unutmayın.)

Bu kısımdaki kalan iki bölümde her iki yönteme ilişkin yönergeler verilmektedir.

Kısmın başı

3. Listeden veya kitaplıktan elle başlatma

 1. İş akışını çalıştırmak istediğiniz öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğe adının yanındaki üç noktayı tıklatın ve sonra iletişim kutusunda üç noktayı tıklatarak menü öğesini açın ve açılan menüden İş Akışları'nı tıklatın.

 3. İş akışları: öğe adı sayfasında, Yeni bir iş akışı Başlataltında çalıştırmak istediğiniz iş akışını tıklatın.
  İş akışı başlatma bağlantısı

 4. İş Akışını Değiştir sayfasında, başlatma formunda, iş akışının bu özel oluşumuna uygulamak istediğiniz tüm değişiklikleri yapın.

  Not : Burada, başlatma formunda yapılan değişiklikler kullanılan yalnızca iş akışının geçerli oluşumlarının sırasında uygulanır. İş akışının çalıştığı her zaman uygulanacak değişiklikler yapmak istiyorsanız veya bu formda gösterilmez iş akışı ayarları değiştirmek istiyorsanız, bu makalenin değiştirme kısmına bakın.

Başlatma formu

bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin listesinde gerekli değişiklikleri yapın.

 • Görevler birer birer atanır varsa   
  içinde atanan görevler sırada adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın

iki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Görevlerin birer birer (seri olarak) ya da tümü aynı anda (paralel olarak) atanması gerektiğine ilişkin belirtimlerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Geçerli durumda yapılandırılmış olan aşamanın veya aşamaların dışında istediğiniz bir aşama varsa ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Her birine atanan tek bir görev için Ata'yı alanında temizleme bu girdiğiniz tüm Grup onay kutusunu seçin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için kişi bilgileri

 • Uygulanabilirse, bir tek atanan görevler hakkında not bütün olarak gruplara veya dağıtım için listeler (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İstediğiniz ekleme veya çıkarma işlemlerini yapın. Şunu unutmayın:

 • Bir ad girilmesi burada yaramazsa izin ver neden iş akışı görevinin atamanın.

 • İş akışını elle başlattığınızdan dolayı, bu alanda listelenmiş olmasanız da başlatma ve durdurma bildirimlerini alırsınız.

 1. Başlatma formundaki ayarların tümü istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

İş akışı ilk görevi ya da ilk görevleri atar ve bu sırada, size ve başlatma formunun Bilgi alanında listelenen herkese başlatma bildirimlerini gönderir.

Kısmın başı

4. Bir Microsoft Office programından elle başlatma

 1. Öğeyi, bilgisayarınızda yüklü Office programında açın.

 2. Açık öğede sırasıyla Dosya sekmesini, Kaydet ve Gönder'i ve ardından öğe üzerinde çalıştırmak istediğiniz iş akışını tıklatın.

 3. İş akışı için dosyanın iade edilmesi gerektiğini bildiren aşağıdaki iletiyi görürseniz, İade Et düğmesini tıklatın.

 4. Büyük İş Akışını Başlat düğmesini tıklatın.

 5. İş Akışını Değiştir sayfasında, başlatma formunda, iş akışının bu özel oluşumuna uygulamak istediğiniz tüm değişiklikleri yapın.

  Not :  Buradaki başlatma formunda yapılan değişiklikler, iş akışının yalnızca geçerli oluşumu sırasında kullanılır. İş akışı her çalıştığında uygulanacak değişiklikler yapmak isterseniz ya da bu formda görünmeyen iş akışı ayarlarını değiştirmek isterseniz, bu makalenin DEĞİŞTİRME kısmına bakın.

  Başlatma formu

bir numaralı belirtme çizgisi

Atama

İş akışının görev atamasını istediğiniz kişilerin listesinde gerekli değişiklikleri yapın.

 • Görevler birer birer birer (seri) atanacaksa   
  içinde atanan görevler sırada adlarını veya adreslerini girin.

 • Görevlerin tümü aynı anda atanacaksa (paralel olarak)   
  Adların veya adreslerin sırası önemli değildir.

 • Size bir görev birisine SharePoint kuruluşunuzun dışından atama varsa   
  dışarıdan katılımcı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

iki numaralı belirtme çizgisi

Sıra

Görevlerin birer birer (seri olarak) ya da tümü aynı anda (paralel olarak) atanması gerektiğine ilişkin belirtimlerin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

Seri düzeni ve paralel düzeni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni aşama ekleme

Geçerli durumda yapılandırılmış olan aşamanın veya aşamaların dışında istediğiniz bir aşama varsa ekleyin.

 • Bir aşamayı bütünüyle silmek için, aşamaya ilişkin Atanacak Kişi alanını tıklatın ve sonra CTRL+DELETE tuşlarına basın.

Birden çok aşama kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.

dört numaralı belirtme çizgisi

Grupları Genişlet

 • Atanacak Kişi alanına girdiğiniz her bir grubun her bir üyesine tek bir görev atanmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçin. (Grubun her üyesi bir görev bildirimi alır ve ve her üyenin tamamlaması gereken kendi görevi olur.)

 • Her birine atanan tek bir görev için Ata'yı alanında temizleme bu girdiğiniz tüm Grup onay kutusunu seçin. (Her grubunun üyesi bir görev bildirimi alır, ancak herhangi bir üyesi sahiplenme ve tüm grup adına tek görevi tamamlama. "Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

5 numaralı belirtme çizgisi

İsteği

Buraya eklediğiniz her metin, iş akışının gönderdiği her bir görev bildirimine dahil edilir. Katılımcıların gerek duyabileceği ek yönergeler veya kaynaklar varsa, bunları da eklemeyi unutmayın. Örneğin:

 • Sorular ve sorunlar için kişi bilgileri.

 • Uygulanabilirse, tek görevler hakkında bir not bütün olarak gruplara veya dağıtım listelerine atanan. (Bu makalenin Tamamlandı kısmına bir not.Grup görevini sahiplenmeyle ilgili yönergeleri bulabilirsiniz.)

altı numaralı belirtme çizgisi

Son tarihler ve görev süreleri

İş akışının tamamı için bir en son tarih ayarlayın ve/veya her bir görevin atandığı andan itibaren tamamlanması için izin verilen gün, hafta veya ay sayısını belirtin.

Son kullanılacağı durumlar hakkında daha fazla bilgi için tarihler ve Görev sürelerinin kullanılması gereken durumlar bu makalenin planlama kısmına bakın.

yeni numaralı belirtme çizgisi

BİLGİ

İstediğiniz ekleme veya çıkarma işlemlerini yapın. Şunu unutmayın:

 • Buraya bir ad girilmesi, iş akışı görevinin atanmasını sağlamaz.

 • İş akışını elle başlattığınızdan dolayı, bu alanda listelenmiş olmasanız da başlatma ve durdurma bildirimlerini alırsınız.

 1. Başlatma formundaki ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, iş akışını başlatmak için Başlat'ı tıklatın.

İş akışı ilk görevi ya da ilk görevleri atar ve bu sırada, size ve başlatma formunun Bilgi alanında listelenen herkese başlatma bildirimlerini gönderir.

Sırada ne var?

 • Bu iş akışını çalıştırma ilk kez buysa, diğer katılımcılar bilgi ve Yardım kendilerine atanan görevleri tamamlamak için gereksinim. (Bunlar bu makalenin Tamamlandı kısmına yararlı bulabilirsiniz.)

 • Ayrıca, katılımcıların e-posta bildirimlerini alıp almadıklarını ve özellikle de bildirimlerin önemsiz e-posta filtreleri tarafından yanlış yönlendirilmemesini denetlemek yararlı olur.

 • Ve kuşkusuz, kendiniz tamamlamak için bir veya birden çok iş akışı görevleri olabilir. Doldurmasını hakkında ayrıntılı bilgi için bu makalenin Tamamlandı kısmına gidin.

 • Bu sırada, nasıl iş akışının geçerli oluşumlarının ilerleme izlemek hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin İzleme kısmına gidin.

Onay iş akışında ilk defa bir göreve atanıyorsanız, görevinizi tamamlamadan önce makalenin bu kısmının tamamını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Böylece size açılabilecek seçeneklerden haberdar olursunuz.

Not : Size bir iş akışı görevi atandığını biliyorsanız, ancak bildirim iletisi henüz e-posta Gelen Kutunuzda görünmüyorsa, önemsiz e-posta filtrenizin bildirimi yanlış yönlendirmediğinden emin olun. Yanlış yönlendirmişse de, filtrenizin ayarlarını buna göre düzeltin.

Öncelikle, doğru makalede olduğunuzdan emin olun

Farklı türlerde iş akışları için farklı görev eylemleri gerekir.

Bu yüzden başlamadan önce, size atanan görevlerin diğer iş akışı türleri için değil de gerçekten Onay iş akışı için olduğundan emin olun.

Aşağıdaki konumlarda Lütfen onaylayın metnini arayın:

 • Görev bildiriminin Konu satırında
  Görev bildirimi; Lütfen Onaylayın metni çizgilerle belirtilmiş

 • İncelenecek bir öğedeki ileti çubuğunda
  İncelenecek öğe; Lütfen Onaylayın metni çizgilerle belirtilmiş

 • İş akışı durumu sayfasındaki görev başlığında
  İş Akışı Durumu sayfasında Görev; Lütfen Onaylayın metni çizgilerle belirtilmiş

Bu konumlarda Lütfen onaylayın metni görmüyorsanız, çalışmaya veya başlangıçta dayalı olarak hangi iş akışı şablonunu bulmak için iş akışını ilk ekleyen kişiye başvurun — veya özel iş akışı olup. Ayrıca bkz bölümünde, bu makalenin SharePoint ürünlerinde bulunan iş akışları diğer türleri kullanımıyla ilgili makalelerin bağlantıları bulabilirsiniz.

Ancak göreviniz Onay göreviyse okumaya devam edin!

Bu kısımdaki bölümler

 1. İşlemine genel bakış

 2. Öğe ve görev formuna görev bildirim iletisinden ulaşma

 3. Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan ulaşma

 4. Öğeyi gözden geçirme

 5. Görev Forumu tamamlama ve gönderme

 6. Süresi geçmiş bildirimler

 7. (İsteğe bağlı) bir grup görevini sahiplenme ve tamamlama

 8. (İsteğe bağlı) öğede değişiklik yapılmasını isteme

 9. Onay görevinizi bir başkasına yeniden atama (isteğe bağlı)

 10. (İsteğe bağlı) bir dış katılımcı adına bir görevi tamamlama

1. Sürece genel bakış

İş akışında size bir görev atandığında, bu görevi genellikle aşağıdaki üç yoldan biriyle öğrenirsiniz:

 • E-posta görev bildirimi alırsınız.

 • Bir Microsoft Office belgesini açtığınızda, ilgili bir görevin size atandığını bildiren bir ileti çubuğu görürsünüz.

 • SharePoint sitesini denetlediğinizde, geçerli durumda size atanmış bir veya daha fazla görev olduğunu görürsünüz.

Onay iş akışı görevine atandığınızda, genellikle iki şey yaparsınız:

 • Öğeyi gözden geçirme    Öğeyi geçerli durumunda onaylayıp onaylayamayacağınızı öğrenin.

 • Görevinizi tamamlama    Gözden geçirmenizin sonuçlarını göndermek için görev formunu kullanın.

Bu nedenle, çoğu zaman, aşağıdaki üç öğe görevi tamamlama sürecinizde rol oynar:

 • Bildirim iletisi (e-posta olarak aldığınız)

 • (Açtığınız ve gözden geçirdiğiniz) Onayınız için gönderilen öğe

 • Görev formu (açıp tamamladığınız ve gönderdiğiniz)

Bu üç öğe aşağıdaki gibi görünür.

Görev bildirim iletisi, gözden geçirme öğesi ve görev formu

Not : Görev bildirim iletisinde, Şerit'teki Bu Görevi Aç düğmesi yalnızca ileti tam yüklü Outlook sürümünde açıldığında görünür; Outlook Web Access web uygulamasında açıldığında görünmez.

Kısmın başı

2. Öğe ve görev formuna görev bildirim iletisinden ulaşma

Şu adımları izleyin:

 1. Görev bildirim iletisinde, Bu görevi tamamlamak için yönergelerinde öğenin bağlantısını tıklatın.

 2. Açık öğede, ileti çubuğundaki Bu görev aç düğmesini tıklatın.

öğe ve görev formuna e-posta bildiriminden erişim sağlama

Not : Görev bildirim iletisinde, Şerit'teki Bu Görevi Aç düğmesi yalnızca ileti tam yüklü Outlook sürümünde açıldığında görünür; Outlook Web Access web uygulamasında açıldığında görünmez.

Kısmın başı

3. Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan ulaşma

Şu adımları izleyin:

 1. Gözden geçirilecek öğenin depolandığı liste veya kitaplıkta, öğe ve iş akışı ile ilişkili Sürüyor bağlantısını tıklatın.

 2. İş Akışı Durumu sayfasında görevinizin başlığını tıklatın.

 3. Görev formunda, Bu iş akışı görevi şuna uygulanır: ileti çubuğunda öğenin bağlantısını tıklatın.

Öğe ve görev formuna liste veya kitaplıktan erişim sağlama

Kısmın başı

4. Öğeyi gözden geçirme

Bu örnekte, öğe bir Microsoft Word belgesidir.

İpucu : Bu grup görevini ise; yani, böylece tek Grup üyesinin tüm grup için bir görev tamamlayabilir tüm grup veya dağıtım listesine atanan tek bir görev — öğeyi gözden geçirme önce görev talep için iyi bir fikir ise. Böylece, başka bir üye grubunuzun makaleyi gözden geçireceğiniz olasılığını azaltın. Bu kısımda, Bölüm 7 yönergeleri için bkz talep ve Grup görevini tamamlamak.

Gözden geçirme için öğe; açık ve sarı çubuklarla gösterilmiş

Belgenin en üstündeki iki sarı iletiye dikkat edin:

 • Sunucu salt okunur    Bu belgeyi salt okunur modunda aç; yani, belgeyi okuyabilir, ancak herhangi bir belgede değişiklik yapamazsınız.
  (Onay iş akışı görevini tamamlanırken, genellikle doğrudan öğenin kendisinde değişiklik yoksa olduğunu unutmayın. Bunun yerine, görev formu tümüne yanıtlarınızı kaydetmek için kullandığınız.)

 • İş akışı görevi    Görev formunda yanıtınızı kaydettirmeye hazır olduğunuzda, Bu görevi aç düğmesini tıklatın.

Kısmın başı

5. Görev forumu tamamlama ve gönderme

Onay iş akışı görevi için görev formu şuna benzer.

İş akışı görev formu

Unutmayın: ilk iki öğeleri (Öğeyi sil ve Bu iş akışı görevi öğe başlığı belgesine uygulanır) görünmez Görev formunda gelen gözden geçirilecek öğeyi içinde açıldığında .

bir numaralı belirtme çizgisi

Öğeyi Sil

Bu görevi iş akışının geçerli oluşumundan silmek için bu düğmeyi tıklatın.

 • Görevin silinmesi, gözden geçirilecek öğeyi de silinmez.

 • Görevi silerseniz, o eylem belgenin reddi olarak iş görür (ve geçmişte o şekilde kaydedilir). Bu yüzden iş akışı ilk reddedildiğinde sonlanacak şekilde yapılandırıldıysa, görevi silmek iş akışını sonlandırır.

 • Silinen bir görev İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanında bir daha görünmez. (Ancak, silinme işlemi yine de sayfanın Geçmiş alanına kaydedilir.)

  Not :  İş akışının bu oluşumunu siz başlatmadıysanız, görevi silmeden önce başlatan kişiye danışmak isteyebilirsiniz.

iki numaralı belirtme çizgisi

Bu iş akışı görevi öğe başlığı belgesine uygulanır

Gözden geçirilecek öğeyi açmak için buradaki bağlantıyı tıklatın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Durum, isteyen, birleştirilmiş açıklamalar, son tarih

Bu dört alandaki girişleri düzenleyemez veya değiştiremezsiniz; ancak içlerindeki bilgileri yararlı bulabilirsiniz.

Birleştirilmiş Açıklamalarkutusu yalnızca görevinizi nasıl tamamlayacağınız hakkında ek yönergeleri içermez, aynı zamanda iş akışının aynı örneğinde görevlerini tamamlamış katılımcılar tarafından gönderilen tüm yorumları da içerir.

Aynı şekilde, kendi formunuzu gönderdikten sonra, Açıklamalar kutusuna (4) eklediğiniz yorumlar sonraki katılımcıların Birleştirilmiş Açıklamalar kutusunda da görünür.

dört numaralı belirtme çizgisi

Açıklamalar

Buraya girdiğiniz metin İş Akışı Geçmişi'ne kaydedilir ve ayrıca, sonraki katılımcılar için Birleştirilmiş Açıklamalar alanında (3) da görünür.

5 numaralı belirtme çizgisi

Onaylama

Öğeyi onaylamak için ilk olarak Açıklamalar alanında (4) katkıda bulunmak istediğiniz yorumları girin ve ardından bu düğmeyi tıklatın.

altı numaralı belirtme çizgisi

Reddet

Öğeyi reddetmek için ilk olarak katkıda bulunmak istediğiniz yorumları girinAçıklamalar alanında (4) ve ardından bu düğmeyi tıklatın.

yeni numaralı belirtme çizgisi

İptal etme

Herhangi bir değişikliği veya yanıtı kaydetmeden görev formunu kapatmak için bu düğmeyi tıklatın. Görev tamamlanmamış ve size atanmış olarak kalır.

Sekiz numaralı belirtme çizgisi

Değişiklik iste

Gözden geçirdiğiniz öğede değişiklik yapılmasını istemek için bu düğmeyi tıklatın..

İsteğinizin ayrıntılarını gireceğiniz formun bir resmi ve daha ayrıntılı yönergeler için bu kısmın isteği öğede değişiklik yapılmasını8 bölümüne gidin.

Not : Bazı iş akışı görevleri için bu seçeneği kapatılabilir.

Dokuz numaralı belirtme çizgisi

Görevi yeniden ata

Onay görevini bir başkasına yeniden atamak için bu düğmeyi tıklatın.

Yeniden atamayı ayrıntılarını gireceğiniz sayfanın bir resmi ve daha ayrıntılı yönergeler için bu kısmın, onay görevini bir başkasına yeniden atama7 bölümüne gidin.

Not : Bazı iş akışı görevleri için bu seçeneği kapatılabilir.

Kısmın başı

6. Süresi geçmiş bildirimler

Bir görevin ya da tüm bir çalışma akışı oluşumunun tamamlanma süresi geçerse, aşağıdaki kişilere otomatik olarak bildirim gönderilir:

 • Göreve atanmış kişi

 • İş akışını başlatan kişi (veya başlatma otomatikse, iş akışını ilk ekleyen kişi)

Kısmın başı

7. Grup görevini sahiplenme ve tamamlama (isteğe bağlı)

Sizin de üyesi olduğunuz tüm bir gruba yalnızca tek bir görev atanırsa, grubun herhangi bir üyesi bu tek görevi sahiplenebilir ve tüm grup adına tamamlayabilir.

Görevi, öğeyi gözden geçirmeden önce sahiplenin. Görevi sahiplendiğiniz anda ilgili görev size atanır ve grubun bir diğer üyesi bu görevi tamamlayamaz. (Bu sayede, gerekli görevi yalnızca bir kişi yapar.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında, grubunuza atanan görevin adının üzerine gelerek bir ok belirmesini bekleyin

 2. Oku tıklatın, Öğe Düzenle'yi tıklatın ve sonra görev Forumunda Görev Üstlen düğmesini tıklatın.
  Bir grup görevini isteme

İş Akışı Durumu sayfası yenilendiğinde görevin artık gruba değil, özel olarak size atandığını görebilirsiniz.

Sonradan, görevi tamamlamaksızın yeniden gruba bırakmak isterseniz, görev formuna geri dönmek için aynı adımları kullanın; ancak bu kez Görevi Bırak düğmesini tıklatın.

Görev formundaki Görevi Bırak düğmesi

Kısmın başı

8. Öğede değişiklik yapılmasını isteme (isteğe bağlı)

Bu işleme başlamadan önce, öğeye değişiklik yapıldığında iş akışının hemen sonlandırılmaya ayarlanmış olabileceğini unutmayın. Değişiklik yapıldığında ve iş akışının o noktada sonlandığında sorun olmayacağından emin olmak için iş akışını başlatan veya ilk ekleyen kişiye danışın.

Değişiklik isteği seçeneğini sizlere bir senaryo içinde göstereceğiz:

Öncelikle adınızın Barış olduğunu varsayalım.

Ardından Gamze adlı iş arkadaşınızın kendi oluşturduğu bir belgede Onay iş akışı başlattığını düşünelim.

Gamze'nin yeni belgesini gözden geçirdiğinizde, Giriş bölümünün çok uzun olduğunu düşünüyorsunuz.

İş akışı görev formunun en altındaki Değişiklik İste düğmesini tıklatıyor ve ardından bu formu dolduruyorsunuz.

Öğede değişiklik istemek için kullanılan form

bir numaralı belirtme çizgisi

Değişikliğin İstendiği Kişi

Değişikliği istediğiniz kişinin adını veya e-posta adresini girin.

(Bu görevi iş akışını başlatan kişiye ya  da iş akışı otomatik olarak başlamışsa ilk başta bu Onay iş akışını ekleyen kişiye isteğinizi göndermek  için bu alanı boş bırakabilirsiniz.)

iki numaralı belirtme çizgisi

Yeni istek

Yapmak istediğiniz değişikliği açıklayın ve değişikliği yapan kişinin ihtiyacı olacak bilgileri sağlayın. (Buraya girdiğiniz herhangi bir metin Birleştirilmiş Açıklamalar alanına eklenir.)

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre

Aşağıdaki üç işlemden birini yapın:

 • Varolan son tarihi korumak için    Bu alanı boş bırakın.

 • Son tarihi tamamen kaldırmak için    Sayı 0yazın.

 • Yeni bir son tarih belirtmek için    Buraya bir sayı girin ve sonra izleyen alanda süre birimlerini belirtin. Bu iki giriş birlikte, değiştirilen görevin süresi dolmadan önceki dönemi tanımlar.

dört numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre birimleri

Yeni görev süresini belirliyorsanız, bu alanı birlikte ile Yeni süre alanında görevin süre sonu önce dönem tanımlamak için kullanın. (Örneğin: 3 gün veya ay 1 veya 2 hafta.)

Varsa tüm form girişleri istediğiniz, Gönder' i tıklatın ve geçerli görevinizi işaretlenip işaretlenmediği biçiminiTamamlandı. (Ancak henüz Başardınız değil. Gamze Değiştir görev işlemi tamamlandıktan sonra onay görevini yeniden atanması).

Bu sırada, Gamze aşağıdaki e-posta bildirimini alır:

öğede değişiklik istendiğinde gönderilen bildirim

Gamze Konu satırına (çizimde 1 numara) baktığında bunun sıradan bir Onay bildirimi olmadığını onun yerine öğede bir şey değiştirmek için bir istek olduğunu anlar. Metin için Değişiklik İstendi (2 numara) kısmında istenen belirtilmiş değişiklik hakkında bilgi edinir.

Gamze öğeyi denetler, istenen değişiklikleri yapar, ardından değişiklikleri kaydeder ve öğeyi yerine geri koyar.

Ardından İş Akışı Durumu sayfasına gider ve Görevler alanından değişiklik isteği görevini açar.


istenen değişiklik tamamlandığında gönderilen form

Gamze istediği tüm bilgileri Açıklamalar alanına ekler ve ardından Yanıt Gönder'i tıklatır. İş akışı şu iki eylemi gerçekleştirir:

 • Bunu Gamze'nin değişiklik isteği görevini Tamamlandıolarak işaretler.

 • Yeni bir onay görevini (Birleştirilmiş Açıklamalar alanında Gamze'nin yorumları eklenmiş halde) size atar ve o görev hakkında bildirim gönderir.

Artık devam edebilir ve değiştirilen öğeyi gözden geçirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bu sırada tüm bu eylemler izlenir ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümünde görülebilir.

Değişiklik isteğindeki eylemleri gösteren İş Akışı Geçmişi

Tüm sürecin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Değişiklik isteği için akış çizelgesi

Kısmın başı

9. Onay görevinizi bir başkasına yeniden atama (isteğe bağlı)

Size atanmış bir iş akışı görevini başka birinin tamamlamasını isterseniz, iş akışı görev formunda Görevi Yeniden Ata düğmesini tıklatın.

Bu form görüntülenir.

Görevi yeniden atama formu

bir numaralı belirtme çizgisi

Görevi yeniden ata

Bu görevi atamak istediğiniz kişinin adını veya adresini girin.

Bu görevi iş akışını başlatan kişiye ya da iş akışı otomatik olarak başlamışsa ilk başta bu iş akışını ekleyen kişiye atamak için bu alanı boş bırakın.

iki numaralı belirtme çizgisi

Yeni istek

Görevi atadığınız kişinin, görevi tamamlamak için gerek duyacağı bilgileri sağlayın. (Buraya girdiğiniz herhangi bir metin Birleştirilmiş Açıklamalar alanına eklenir.)

Üç numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre

Aşağıdaki üç işlemden birini yapın:

 • Varolan son tarihi korumak için    Bu alanı boş bırakın.

 • Son tarihi tamamen kaldırmak için    Sayı 0yazın.

 • Yeni bir son tarih belirtmek için    Buraya bir sayı girin ve sonra izleyen alanda süre birimlerini belirtin. Bu iki giriş birlikte, değiştirilen görevin süresi dolmadan önceki dönemi tanımlar.

dört numaralı belirtme çizgisi

Yeni süre birimleri

Yeni görev süresini belirliyorsanız, bu alanı birlikte ile Yeni süre alanında görevin süre sonu önce dönem tanımlamak için kullanın. (Örneğin: 3 gün veya ay 1 veya 2 hafta.)

Form tamamlandığında Gönder' i tıklatın. Görevinizi Tamamlandıolarak işaretlenmiş, yeni bir görev görev için şimdi sorumlu atanır ve görev bildirim gönderilir.

Sağladığınız tüm yeni bilgiler, yeni görev bildirimindeki ... kullanıcısına yetki verildi metnine eklenir (aşağıdaki resimde 1 numara).

Yeniden atanan görev için görev bildirimi

Bu sırada, tüm bu değişiklikler izlenir ve burada gösterildiği gibi, İş Akışı Durumu sayfasının Görevler ve Geçmiş bölümlerinde görülebilir.

Yeniden görev ataması için İş Akışı Durumu sayfasındaki Görevler ve Geçmiş alanları

Kısmın başı

10. Görevi bir dış katılımcı adına tamamlama (isteğe bağlı)

SharePoint kuruluşunuzun üyesi olmayan katılımcıları içeren özel bir işlem vardır. Bu işlemde bir site üyesi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

 1. Dış katılımcının e-posta adresini, ilişkilendirme formunun ikinci sayfasındaki uygun Atanacak Kişi aşamasına ekleyin.

 2. İş akışı dış katılımcının görevini iş akışını başlatan site üyesine fiilen atanır  veya iş akışı otomatik olarak başlatılıyorsa, iş akışını ilk olarak ekleyen kişiye atanır. Görevin fiilen atandığı bu kişi dış katılımcı için yetkili olarak davranır.

 3. Bu site üyesi bir görev bildirimiyle birlikte gözden geçirilecek öğenin bir kopyasının dış katılımcıya gönderilmesine dair yönergeler alır. (Bu sırada, dış katılımcı da görev bildiriminin bir kopyasını alır ve bu durum yararlı bir uyarı veya dikkat çekme olarak işe yarayabilir.)

 4. Görevin fiili olarak atandığı site üyesi öğenin bir kopyasını dış katılımcıya gönderir.

 5. Dış katılımcı öğeyi gözden geçirir ve yanıtlarını site üyesine geri gönderir.

 6. Dış katılımcının yanıtı geldiğinde, site üyesi görevi dış katılımcı adına tamamlar.

Bu sürecin diyagramı aşağıdaki gibidir.

Dış katılımcıyı içeren süreç akış çizelgesi

Çalışan bir iş akışını izleyebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz veya durdurabileceğiniz merkezi konum iş akışının ilgili oluşumuna ait İş Akışı Durumu sayfasıdır.

Öncelikle bu sayfaya nasıl ulaşacağınızı göstereceğiz; daha sonra orada bulacağınız seçenekleri ve bilgileri nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Son olarak da, ek izleme bilgilerine ulaşabileceğiniz diğer iki sayfayı göstereceğiz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışı durumu sayfasına ulaşma

 2. İş akışı durumu sayfasında iş akışının ilerleme durumunu izlemek için kullanma

 3. Etkin görevleri (atanmış olan görevleri) değiştirme

 4. Gelecek görevleri (henüz atanmamış görevleri) değiştirme

 5. Bu iş akışı çalışmasını sonlandırmak veya iptal etme

 6. Hangi bir öğe üzerinde iş akışlarının çalıştığını bulma

 7. Tüm site koleksiyonu için iş akışlarını izleme

1. İş Akışı Durumu sayfasına ulaşma

Öğenin bulunduğu liste veya kitaplıkta, istediğiniz öğeye ve iş akışına ilişkin Sürüyor bağlantısını tıklatın.

Bu örnekte öğe Asıl Taslak adlı belge ve iş akışı da Onay 3'tür.

iş akışı durumu bağlantısını tıklatma

İş Akışı Durumu sayfası açılır.

Notlar : 

 • Listeniz veya kitaplığınızda çok fazla sayıda öğe bulunuyorsa, aradığınız öğeyi daha hızlı bir şekilde bulmak için sıralama ve/veya filtrelemeyi kullanabilirsiniz. Sürekli aynı şekilde sıralama ve/veya filtreleme yaptığınızı fark ederseniz, bu özel düzenlemeyi otomatik hale getiren özel bir görünüm oluşturmak işinize yarayabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasına ulaşmak için, ilgilendiğiniz belirli bir oluşuma ilişkin "başladı" e-posta bildiriminde Bu iş akışının durumunu görüntüleyin bağlantısını veya "tamamlandı" e-posta bildiriminde İş akışı geçmişini görüntüleyin bağlantısını da tıklatabilirsiniz.

Kısmın başı

2. İş Akışı Durumu sayfasını kullanarak iş akışının ilerleme durumunu izleme

Burada, İş Akışı Durumu sayfasının her bir bölümüne ait resmin altında, ilgili bölümün yanıtladığı izleme sorularını bulabilirsiniz.

İş Akışı Bilgileri bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Bilgileri bölümü

Yanıtlanan sorular:

 • İş akışının bu oluşumunu kim başlattı?

 • Bu oluşum ne zaman başlatıldı?

 • Bu oluşumda en son eylem ne zaman gerçekleşti?

 • Bu oluşum hangi öğe üzerinde çalışıyor?

 • Bu oluşumun geçerli durumu nedir?

Görevler bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanı

Yanıtlanan sorular:

 • Hangi görevler oluşturulmuş ve atanmıştır ve bunları geçerli durumları nelerdir?

 • Hangi görevler tamamlanmıştır ve bu görevlerin her birinin sonucu ne olmuştur?

 • Oluşturulmuş ve atanmış durumdaki her bir görev için son tarih nedir?

Silinmiş görevler ve henüz atanmamış görevler bu bölümde görünmez.

İş Akışı Geçmişi bölümü

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümü

Yanıtlanan sorular:

 • İş akışının bu oluşumunda hangi olaylar meydana gelmiştir?

 • Süresi geçen görevlerin ve süresi geçen bildirimlerin bu alanda görünmediğine dikkat edin.

Kısmın başı

3. Etkin görevleri (atanmış olan görevleri) değiştirme

Atanmış olup henüz tamamlanmamış görevleri değiştirmenin iki yolu vardır:

 • Tek bir etkin görevi değiştirme

 • Tüm etkin görevleri değiştirme

Tek bir etkin görevi değiştirme

İzinleri    Kendinizi dışında bir kişiye atandığı tek bir görev için herhangi bir değişiklik yapmak için Listeleri Yönet izniniz olmalıdır. (Sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın. Bu nedenle Örneğin, başka bir katılımcının göreve değişiklik ancak için bir iş akışı başlatmak izin veren izinlere sahip olmak için mümkündür.)

Gerekli izinlere sahipseniz:

 1. Görevler listesindeki görev başlığını tıklatın.
  Listede görev başlığını tıklatma

 2. Görevi tamamlamak, silmek veya yeniden atamayı için bu formu kullanın.

Görev formunu kullanma hakkında daha ayrıntılı yönergeler için bu makalenin Tamamlandı kısmına bakın.

Tüm etkin görevleri değiştirme

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak Bu iş akışını sonlandırma bağlantısı olmayan o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünür. (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

 1. İş Akışı Görsel Öğeleri alanının hemen altındaki alanda Etkin Onay görevlerini güncelleştir bağlantısını tıklatın.

 2. Açılan formda değişikliklerinizi yapın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Değişikliklerinizi yansıtan iletiler, bu çalışmada görev atanmış durumdaki kişilere gönderilir.

  • Tamamlanmış veya silinmiş görevler ile henüz atanmamış görevler, bu formda yaptığınız değişikliklerden etkilenmez.

  • Daha atanmamış görevlerde değişiklik yapmak istiyorsanız, aşağıdaki gelecek görevleri değiştirmebölümüne bakın.

etkin görevler için değişiklik formu

bir numaralı belirtme çizgisi

Görev başına süre, süre birimleri

 • Varolan süreyi korumak için son tarih   Görev başına süre boş bırakın ve Süre Birimleri'ndede bir değişiklik yapmayın.

 • Son tarih olmamasını sağlamak hiçbiri kaldırmak için   Görev başına süre alanına0 sayı girin.

 • Görev süresini uzatarak son tarihi dışarıda taşımak için    Süreyi uzatmak istediğiniz birimlerin türünü ve sayısını belirtmek için iki süre alanını kullanın.

iki numaralı belirtme çizgisi

İsteği

 • İstek metnini değiştirmek için    Metin kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Formdaki tüm alanlar istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

Geçerli örnekte tüm etkin görevler günceldir.

Kısmın başı

4. Gelecek görevleri (henüz atanmamış görevleri) değiştirme

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak bu kişi de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmesini Şimdi bu iş akışını sonlandırın bağlantısını değildir . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

 1. İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Onay'ı onaylayan ekle veya güncelleştir bağlantısını tıklatın.

 2. Açılan formda değişikliklerinizi yapın ve sonra Güncelleştir'i tıklatın.

  Not :  Oluşturulmuş ve atanmış görevler, bu formda yaptığınız değişikliklerden etkilenmez.

gelecek görevler için değişiklik formu

bir numaralı belirtme çizgisi

Katılımcılar, sıra, grupları Genişlet

 • Katılımcıları, eklemek veya kaldırmak ya da görevlerin sırasını değiştirmek için    Ekleme, kaldırma ve/veya katılımcı adlarını veya adreslerini sırasını yeniden düzenlemeKatılımcıları alanı.

 • Bir aşamayı bütünüyle kaldırmak için   TıklatınAtama Bu aşama için alan ve tuşuna basınCTRL+DELETE.

Not : Listelenen dağıtım gruplarına tüm grup için yalnızca tek bir görev ya da üye başına bir görev mi atanması gerektiğini belirtmek için Grupları Genişlet onay kutusunu kullanabilirsiniz.

Bu alanları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına ve uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) bakın.

iki numaralı belirtme çizgisi

İsteği

 • İstek metnini değiştirmek için    Metin kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

Üç numaralı belirtme çizgisi

Tüm görevler için son tarih, görev başına süre, süre birimleri

 • Değiştirmek veya takvimi kaldırmak için son tarih    Var olan tarih silin ve sonra da yeni bir sağlayın veya belirli son tarihi tamamen kaldırmak için alanı boş bırakın. (Bu alanda sıfır yazmayın. Bu alan bir takvim tarih değeri içeren veya boş.)

 • Varolan süreyi korumak için   Görev başına süre boş bırakın ve Süre Birimleri'ndede bir değişiklik yapmayın.

 • Süreyi kaldırarak süre olmamasını sağlamak yok   Görev başına süre alanına0 sayı girin.

 • Görev süresini uzatmak için    Süreyi uzatmak istediğiniz birimlerin türünü ve sayısını belirtmek için iki süre alanını kullanın. (Son tarihleri ve süreleri ayarı hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına bakın.)

 1. Formdaki tüm alanlar istediğiniz gibi olduğunda Tamam'ı tıklatın.

Geçerli örnekteki tüm gelecek görevler değişikliklerinizi yansıtır.

Kısmın başı

5. Bu iş akışı çalışmasını iptal etme veya sonlandırma

Çalışan bir iş akışını tamamlanmadan önce durdurmanın iki yolu vardır:

 • İş akışını iptal etme    Tüm görevler iptal edilir, ancak İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanında tutulmaya devam edilir.

 • İş akışını sonlandırma    Tüm görevler iptal edilir ve İş Akışı Durumu sayfasının Görevler alanından silinirler. (Ancak yine de İş Akışı Geçmişi alanına yansıtılırlar.)

Her iki yönteme ilişkin yönergeler.

İptal etme (tüm görevler iptal edilir, ancak hem Görevler listesinde hem de Geçmiş alanında tutulur)

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak bu kişi de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünmesini iş akışını sonlandırma bağlantı değildir . (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

İş akışının geçerli oluşumuna artık gerek yoksa, bu oluşum durdurulabilir.

 • İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Tüm iş akışlarını iptal et bağlantısını tıklatın.

 • Onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tüm iş akışlarını iptal et bağlantısı

Geçerli tüm görevler iptal edilir ve iş akışı iptal edildidurumu ile biter. İptal edilen görevleri hala hem Görevler alanında hem de İş Akışı Geçmişi alanında listelenir.

Sonlandırma (tüm görevler Görevler listesinden silinir, ancak Geçmiş alanında tutulur)

İzinleri    Aşağıdaki resimde komutu bağlantıları dört listeleri yönetme izni olan herkes, iş akışı durumu sayfasında görünür. İlk üç bağlantıları iş akışı örneği başlatan kişiye sayfasında görüntülenir, ancak Bu iş akışını sonlandırma bağlantısı olmayan o kişinin de Listeleri Yönetme iznine sahip olmadığı sürece görünür. (Yeniden sahipler grubunun varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahip; üyeler grubunda ve Ziyaretçiler grupları yapın.)

Bir hata olursa veya iş akışı yanıt vermeyi durdurursa ya da yanıt veremezse, sonlandırılabilir.

İş Akışı Durumu sayfasında İş Akışı Görsel Öğesi'nin hemen altında Bu iş akışını sonlandırın'ı tıklatın ve sonra doğrulamak için Evet'i tıklatın.

İş akışı tarafından oluşturulan tüm görevler iptal edilir ve İş Akışı Geçmişi alanında hala yansıtmalı karşın, iş akışı durumu sayfasında, Görevler alanından silinir. İş akışı İş akışı iptaldurumu ile biter.

Kısmın başı

6. Bir öğe üzerinde hangi iş akışlarının çalıştığını bulma

Herhangi bir öğeye ait İş Akışları sayfasında, bu öğe üzerinde geçerli durumda çalışan iş akışlarının listesini bulabilirsiniz.

 1. Öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğenin adının üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve ardından açılan menüden İş Akışları'nı tıklatın.

 3. İş Akışları: Öğe adı sayfasında, Çalışan İş Akışları'nın altında öğe üzerinde geçerli durumda çalışan oluşumların listesini bulacaksınız.

Not : Bu birden çok not tek iş akışı sürüm örneklerini miyim 't aynı öğe üzerinde aynı anda çalıştırın. Örneğin: iki iş akışları, her ikisi onay şablonunu temel alan eklenmiştir. Bir planlama onayı adlandırılır ve diğer bütçe onayı olarak adlandırılır. Herhangi bir öğe üzerinde herhangi bir zamanda bir örneğini her onayı planlama ve bütçe onayı, değil ya da iş akışı iki örneklerini çalıştırıyor olabilir.

Kısmın başı

7. Tüm site koleksiyonu için iş akışlarını izleme

Site koleksiyonu yöneticileri ilk bakışta şu bilgileri görebilirler:

 • Site koleksiyonunda o anda her bir iş akışı şablonunu temel alan kaç iş akışı olduğu.

 • Site koleksiyonunda her bir iş akışı şablonunun o anda etkin olup olmadığı.

 • Site koleksiyonunda o anda her bir iş akışı şablonunu temel alan kaç iş akışı sürümü oluşumunun çalıştığı.

Şu şekilde yapılır:

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. sharepoint online genel web sitesi ayarları düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Site Yönetimi altında, İş Akışları'nı tıklatın.

İş Akışları sayfası açılarak bilgiler görüntülenir.

Sırada ne var?

Bu iş akışı sürüm çalıştırdığı ilk kez buysa, yönergeleri bu makalenin gözden kısımda örneğinde olayları görüntüleme ve siz iş akışı işlevleri için isteyip istemediğinizi keşfedin kullanmak istediğiniz.

İş akışı oluşumunuz tamamlandıktan sonra, geçmiş alanında kayıtlı olayları gözden geçirebilirsiniz. (Herhangi bir oluşumun kaydına, oluşum tamamlandıktan sonra 60 gün boyunca erişim sağlayabilirsiniz.)

Önemli :  İş akışı geçmişinin yalnızca resmi olmayan başvuru olması açısından sağlandığına dikkat edin. Resmi denetimler için veya diğer yasal ve ispatlama amaçlarına yönelik olarak kullanılamaz.

Oluşumlar genelinde iş akışının genel performansı hakkında raporlar da çalıştırabilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. En son oluşumdaki olayları gözden geçirme

 2. Access örneği geçmişi 60 güne kadar

 3. İş akışı performans raporları oluşturma

1. En son oluşumdaki olayları gözden geçirme

Öğe aynı liste veya kitaplıkta kaldığı sürece ve aynı öğe üzerinde aynı iş akışı yeniden çalıştırılıncaya kadar, liste veya kitaplıktan en son oluşuma erişilebilir.

Herhangi bir öğe üzerinde çalıştırılan bir iş akışının en son oluşumuna ilişkin İş Akışı Durumu sayfasını görüntülemek için:

 • Öğenin bulunduğu liste veya kitaplıkta, istediğiniz öğeye ve iş akışına ilişkin durum bağlantısını tıklatın.

Bu örnekte öğe asıl taslak adlı belge ve iş akışının Yeni belge onayı' dır.

iş akışı durumu bağlantısını tıklatma

İş Akışı Durumu sayfasında, İş Akışı Geçmişi bölümü en alta yakın bir yerdedir.

İş Akışı Durumu sayfasının İş Akışı Geçmişi bölümü

Kısmın başı

2. örnek geçmişini 60 güne access

Aynı öğe üzerinde aynı iş akışını yeniden çalıştırdıktan sonra bir oluşumun geçmişini gözden geçirmek isterseniz ne olacak?

Aslında, bunu 60 güne kadar iki giriş noktasından biriyle yapabilirsiniz: liste veya kitaplık ya da iş akışı tamamlanma bildirimi.

Liste veya kitaplıktan

 1. Öğenin depolandığı liste veya kitaplığa gidin.

 2. Öğenin adının üzerine gelin, beliren oku tıklatın ve ardından açılan menüden İş Akışları'nı tıklatın.

 3. İş akışları: öğe adı sayfasında, Tamamlanan iş akışlarıaltında ad veya gözden geçirmek istediğiniz iş akışı örneği durumunu tıklayın.
  öğeye yönelik iş akışları sayfasındaki tamamlanan iş akışları
  Bu örnek için iş akışı durumu sayfası açılır.

İş akışı tamamlanma bildiriminden

 • Gözden geçirmek istediğiniz öğeye ait iş akışı tamamlanma bildirimini açın ve sonra İş akışı geçmişini görüntüleyin bağlantısını tıklatın.

Geçmiş bağlantısını vurguluyken iş akışı tamamlandı bildirimi
Bu örnek için iş akışı durumu sayfası açılır.

Tüm tamamlanma bildirimleriniz korumak için Outlook kuralı oluşturmak isteyebilirsiniz. Kural Kopyala metin üzerinde tamamlandı , kendi ayrı klasöre Konu satırındaki tüm gelen iletileri ayarlama. (Gelen iletiler ve sadece taşıma değildir, Outlook kuralı kopya veya bunlar da gelen kutunuzda gösterilmez olduğundan emin olun.)

Kısmın başı

3. iş akışı performans raporları oluşturma

İş akışı sürümlerinizden birinin zaman içinde ve birçok oluşum genelinde nasıl bir performans sergilediği hakkında bilgi edinmek için önceden tanımlı iki rapordan birini veya her ikisini oluşturabilirsiniz:

 • Etkinlik Süresi Raporu    Bir iş akışı dahilinde her bir etkinliğin tamamlanmasının ortalama ne kadar sürdüğünün yanı sıra bu iş akışının her bir tam çalışma veya oluşumunun tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü görmek için bu raporu kullanın.

 • İptal ve Hata Raporu    Bir iş akışının tamamlanmadan önce sık sık iptal edilip edilmediğini veya sorunlarla karşılaşılıp karşılaşılmadığını görmek için bu raporu kullanın.

İş akışı için kullanılabilir raporları oluşturma

 1. Liste veya kitaplıkta, ilgili iş akışına ilişkin Durum sütununda herhangi bir durum bilgisi bağlantısını tıklatın.
  iş akışı durumunu tıklatma

 2. İş akışı durumu sayfasında İş Akışı Geçmişi' nin altında iş akışı raporlarını görüntüle'yitıklatın.
  İş Akışı Geçmişi bölümündeki İş akışı raporlarını görüntüle'yi tıklatma

 3. Rapor görüntülemek istediğiniz iş akışını bulun ve sonra görüntülemek istediğiniz raporun adına tıklayın.
  Etkinlik Süresi Raporu bağlantısını tıklatma

 4. Özelleştir sayfasında, devam veya nerede rapor dosyası oluşturulur ve Tamam' ı konumu değiştirin.
  dosya kaydetme konumunda tamam'ı tıklatma
  rapor oluşturulur ve belirtilen konuma kaydedilir.

 5. Raporu tamamlandığında, bunu görüntülemek için aşağıdaki çizimde gösterilen bağlantıyı tıklatabilirsiniz. Aksi takdirde, bitiş ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın. (Raporu görüntülemek hazır olduğunuzda, daha sonra bunu önceki adımda belirtilen konumda bulabilirsiniz.)
  Raporu görüntüleme bağlantısını tıklatma

Sırada ne var?

İş akışı tam istediğiniz gibi işlevini yerine getiriyorsa, kullanmaya başlamak için tamamen hazır demektir.

Bir şey varsa şekliyle ilgili değiştirmek istediğiniz, bu makalenin değiştirme kısmına bakın.

Yeni Onay iş akışının ilk oluşumunu çalıştırdıktan ve sonuçları gözden geçirdikten sonra, iş akışının yapılandırma şekline bir veya daha fazla değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca, gelecekte değişik zamanlarda yapılandırmaya yönelik başka değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz.

Son olarak, bir noktada iş akışını kısa veya uzun bir süreyle durdurmak isteyebilir, ancak kaldırmak istemeyebilir ya  da gerçekten tümüyle kaldırmayı isteyebilirsiniz.

Bu kısımdaki bölümler

 1. İş akışının kalıcı ayarlarını değiştirme

 2. Devre dışı bırakma veya iş akışını kaldırma

1. İş akışının kalıcı ayarlarını değiştirme

Var olan bir iş akışının ayarlarında kalıcı değişiklikler yapmak isterseniz, ilk başta iş akışını eklemek için kullandığınız ilişkilendirme formunu açıp düzenleyin.

İş akışı yalnızca bir listede veya kitaplıkta çalışıyorsa

 1. İş akışının çalıştığı listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit'te Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not : Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışı Adı (ayarları değiştirmek için tıklatın) seçeneğinin altında, ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.

  Not :  Onay iş akışı listede görünmezse, yalnızca bir içerik türüyle ilişkilendirilmiş olabilir. Hangi iş akışlarının listede göründüğü, listenin hemen altında bulunan Bu iş akışları bu tür öğelerde çalışmak için yapılandırılmıştır denetimi tarafından denetlenir. (Çizime bakın.) Açılan menüde hangisinin istediğiniz iş akışını görüntülediğini keşfetmek için içerik türü seçenekleri tıklatarak ilerleyin. İstediğiniz iş akışı listede göründüğünde adını tıklatın.

 5. Başlangıçta iş akışını eklemek için kullanılan ilişkilendirme formunun aynı iki sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedin.

  Alanlar ve denetimler ilişkilendirme formunda hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına ve uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) bakın.

İş akışı site koleksiyonundaki tüm listeler ve kitaplıklarda çalışıyorsa

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. sharepoint online genel web sitesi ayarları düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı Galerileri altında, Site İçerik Türleri öğesini tıklatın.

 4. Site içerik türleri sayfasında, iş akışının çalıştığı site içerik türünün adını tıklatın.
  türün vurgulandığı belge içerik türleri

 5. Seçili içerik türüne ilişkin sayfada altındaayarları, İş akışı ayarları.
  ayarlar bölümündeki iş akışı ayarları bağlantısı

 6. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş akışı adı (ayarları değiştirmek için tıklatın)altında ayarlarını değiştirmek istediğiniz iş akışının adını tıklatın.
  İş akışı ayarlarını değiştirme bağlantısı

 7. Başlangıçta iş akışını eklemek için kullanılan ilişkilendirme formunun aynı iki sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedin.

  Alanlar ve denetimler ilişkilendirme formunda hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin planlama kısmına ve uygun ekleme kısmına (liste/kitaplık veya Site koleksiyonu) bakın.

Kısmın başı

2. İş akışını devre dışı bırakma veya kaldırma

İş akışı yalnızca bir listede veya kitaplıkta çalışıyorsa

 1. İş akışının çalıştığı listeyi veya kitaplığı açın.

 2. Şerit'te Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Not : Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne göre değişebilir. Örneğin, bir takvim listesinde sekmeye Takvim adı verilir.

 3. Ayarlar grubunda İş Akışı Ayarları'nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışını Kaldır, Engelle veya Geri Yükle bağlantısını tıklatın.

 5. Devre dışı bırakmak, yeniden etkinleştirmek veya kaldırmak için iş akışlarını Kaldır sayfasındaki formu kullanın.
  iş akışlarını kaldır sayfasındaki form

Formda beş sütun vardır:

 • İş akışı    İş akışının adı.

 • Oluşumlar    Geçerli durumda öğeler üzerinde çalışan iş akışı oluşumlarının sayısı.

 • İzin Ver    İş akışının normal çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek.

 • Yeni Örnek Yok    İş akışının o anda çalışan tüm oluşumlarının tamamlanmasına izin veren, ancak yeni oluşumlar çalıştırmak için kullanılamaz yaparak iş akışını devre dışı bırakan seçenek. (Bu eylem tersine çevrilebilir. İş akışını sonradan tekrar etkinleştirmek için bu sayfaya geri dönün ve İzin Ver'i seçin.)

 • Kaldırma    İş akışını listeden veya kitaplıktan bütünüyle kaldıran seçenek. Tüm çalışan oluşumlar hemen sonlandırılır ve bu iş akışına ait sütun, liste veya kitaplık sayfasında bir daha görünmez. (Bu eylem tersine çevrilemez.)

İş akışı site koleksiyonundaki tüm listeler ve kitaplıklarda çalışıyorsa

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasını açın (koleksiyon içindeki bir sitenin veya alt sitenin giriş sayfasını değil).

 2. sharepoint online genel web sitesi ayarları düğmesi Ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Galeriler'in altında Site İçerik Türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türleri sayfasında, iş akışının çalıştığı site içerik türünün adını tıklatın.
  türün vurgulandığı belge içerik türleri

 5. Seçili içerik türüne ilişkin sayfada altındaayarları, İş akışı ayarları' nı tıklatın.
  ayarlar bölümündeki iş akışı ayarları bağlantısı

 6. İş Akışı Ayarları sayfasında, İş Akışını Kaldır, Engelle veya Geri Yükle bağlantısını tıklatın.

 7. Devre dışı bırakmak, yeniden etkinleştirmek veya kaldırmak için iş akışlarını Kaldır sayfasındaki formu kullanın.
  iş akışlarını kaldır sayfasındaki form

Formda beş sütun vardır:

 • İş akışı    İş akışının adı.

 • Oluşumlar    Geçerli durumda öğeler üzerinde çalışan iş akışı oluşumlarının sayısı.

 • İzin Ver    İş akışının normal çalışmaya devam etmesini sağlayan seçenek.

 • Yeni Örnek Yok    İş akışının o anda çalışan tüm oluşumlarının tamamlanmasına izin veren, ancak yeni oluşumlar çalıştırmak için kullanılamaz yaparak iş akışını devre dışı bırakan seçenek. (Bu eylem tersine çevrilebilir. İş akışını sonradan tekrar etkinleştirmek için bu sayfaya geri dönün ve İzin Ver'i seçin.)

 • Kaldırma    İş akışı tümüyle site koleksiyonundan kaldırır seçeneği. Çalışan tüm örneklerini hemen sona erer ve bu iş akışı için sütun artık liste veya kitaplık için sayfasında görünür. (Bu eylemi geri alınamaz değildir.)

Sırada ne var?

Herhangi bir değişiklik yaptıysanız, değişikliklerin etkisini iki kez kontrol etmek için iş akışının bir sınama oluşumunu çalıştırın.

İleri düzeyde özelleştirme

SharePoint ürünlerinde bulunan iş akışlarını daha ileri düzeyde özelleştirmek için çok farklı yollar vardır.

Kendiniz sıfırdan özel iş akışları bile oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki programlardan istediğinizi veya tümünü kullanabilirsiniz:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    İş akışı formlarını, eylemleri ve davranışları özelleştirin.

 • Microsoft Visual Studio    Kendi özel iş akışı eylemlerinizi oluşturun.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Software Developer Network (MSDN) Yardım sistemine bakın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×