Oluşturma ve Word belgelerinde içeriği yapı taşları kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Metin ve biçimlendirme, önceden tasarlanmış bloklarını çeşitli yapı taşları bilinen Word'de kolay eklenmesi için kullanılabilir. Yapı Taşı galerileri Word kullanılabilir ve bunlar önceden biçimlendirilmiş üstbilgileri, altbilgileri, sayfa numaraları, metin kutuları, kapak sayfaları, filigranlar, hızlı tablolar, içindekiler tabloları, kaynakçalar ve denklemler ekleyin. Yapı taşlarıdır etkinleştirildiğinde, tema yerleşik olması durumunda anlamına gelir biçimleri otomatik olarak güncelleştirmesini Belge teması değiştirme— yapı taşı galerileri içinde bile. Yapı Taşı girdileri gereksinimlerinize uygun olarak özelleştirebilir ve özel yapı taşları oluşturabilir ve bunları kendi ilgili Galerilerde ekleyin.

Bu makalede

Yapı taşları bulma

Varolan yapı taşları ekleme

Yeni yapı taşları oluşturma

Yapı Taşı özelliklerini değiştirme

Yapı taşları silme

Yapı taşları bulma

Çeşitli Galerilerde göz atarak birçok yapı taşları görüntüleyebilirsiniz (tümüne değil, ancak hangi olduğunu bulunur Ekle sekmesinde), veya Ekle tıklatılarak bulunan yapı taşları Düzenleyicisi açarak tüm koleksiyon tek seferde denetleyebilirsiniz > Hızlı bölümler.

Yapı taşları Düzenleyicisi

Yapı Taşı Galerisi görüntülerken, hızla yapı taşı yapı taşları Düzenleyicisi ' bir kapak sayfası veya bir başlığı gibi bir yapı taşı sağ tıklatarak ve sonra Düzenle ve Sil'itıklatarak bulabilir ve silebilirsiniz. Yapı taşları Düzenleyicisi otomatik olarak seçili girdiyle birlikte açılır.

Sayfanın Başı

Varolan yapı taşları ekleme

Yapı Taşı (örneğin Ekle sekmesinde metin kutusu Galerisi) karşılık gelen kendi galerisindeki tıklatarak bir belgede yapı taşı ekleyebilirsiniz.

Word'de bulduğunuz yapı taşı galerileri bazıları şunlardır.

Kapak Sayfası Galerisi

Kaynakça Galerisi

Altbilgi Galerisi

Filigran Galerisi

Alternatif olarak, yapı taşları Düzenleyicisi Önizleme ve yapı taşı ekleme tıklatarak belgenize ekleyin kullandığınız > Hızlı bölümler > Yapı taşları Düzenleyicisi.

Yapı taşları Düzenleyicisi hızlı bölümler menüsündeki seçme

Not: Klavyeyi kullanarak yapı taşları eklemek isterseniz, belgenizde yapı taşı adı yazın ve sonra F3 tuşlarına basın.

Şeritte Galerisi düğmesine sağ tıklayın ve ardından Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na Ekle'yetıklayarak, Yapı Taşı Galerisi Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ekleyebilirsiniz. Kapak sayfası, içindekiler tablosu ve hızlı tablo galerileri gibi bazı yapı taşı galerileri kısayol menüsündeki ek komutlar içerir. Kapak sayfaları galerisinde bir yapı taşını sağ tıklatın, örneğin, belge başına eklemek, Geçerli belge konumuna ekleyin, her bölümü başına ekleme, bölüm sonu eklemeveya bulabilirsiniz Belgenin sonuna ekleme. Ekle sekmesindeki Tablo seçenekleri altında bulunan Hızlı tablolar galerisinde bir yapı taşını sağ tıklatın, ayrıca Sayfa üst ekleyin (geçerli sayfanın başına) ve Sayfa altbilgisi ekleme bulacaksınız (sonuna Geçerli sayfada)

Yapı Taşı komutları hızlı tabloları Galerisi

Yapı Taşı belgenizde ekledikten sonra şablonda depolanan yapı taşını etkilemeden Yapı taşının biçimlendirme ve Özellikler özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yeni yapı taşları oluşturma

Bir veya daha fazla paragrafını veri, logolar, grafikler, gibi sık kullanılan belge içerik üstbilgileri özel olarak biçimlendirilmiş veya altbilgiler, standart tablolar veya denklemler, bir yapı taşı kolayca kapatılabilir.

 1. Yeniden kullanılabilir yapı taşı açmak için istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesinde, Hızlı parçalar' ı tıklatın ve ardından Seçimi Hızlı Bölüm Galerisine Kaydet'itıklatın veya Alt + F3tuşlarına basın.

 3. Burada ad, sınıflandırmak, açıklayabilir ve yapı taşınızı yerleşimini denetlemek Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

  Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusu

İpucu: Tüm paragraf biçimlendirmesi, stilini, satır aralığı, girinti, hizalama ve diğerleri, gibi eklemek istiyorsanız, içeriğiniz birlikte paragraf işaretini (¶) seçin. Biçimlendirme işaretlerini zaten görüntüleme değildir, Giriş sekmesine gidin ve Paragraf grubunda, seçime paragraf işaretini dahil doğrulayabilirsiniz böylece biçimlendirme işaretlerini geçiş yapmak için Göster/Gizle ¶ düğmesini tıklatın. Paragraf işareti içermiyorsa, eklenen yapı taşını geçerli paragraf biçimlendirmesini eşleştirir.

Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Adı      Yapı taşı için benzersiz bir ad girin. Bir dizi ilgili yapı taşları varsa, tüm adları birlikte gerektiğinde, yıllık rapor kapak, yıllık rapor üstbilgisi ve yıllık rapor tablo gibi parçaları gruplandırmak için aynı ilk word ile başlayarak göz önünde bulundurun.

 • Galerisi      Yeni yapı taşınızı kapak sayfaları, sayfa numaralarını, üstbilgileri, altbilgileri, hızlı tablolar, filigranlar ve benzeri gibi belirli bir Galerisi ekleyin. Yapı taşınızı genel Yapı Taşı ve var olan bir Galerisi'ne ilişkili değil, bunların hızlı parçalar Galerisi altında görünmesi için hızlı bölümler kullanın.

 • Kategori      Yapı Taşı galerileri ve yapı taşları Düzenleyicisi gösterildiği kategoride, yapı taşını getirin. Böylece tüm ilişkili yapı taşları yapı taşı galerileri tamamında ve bunları yapı taşları Düzenleyicisi ' hızla sıralamak için aynı kategorideki yerleştirilir şirketiniz veya departman için yeni bir kategori oluşturmayı düşünebilirsiniz.

  İpucu: Yapı Taşı galerileri üst kısmında, yapı taşları görüntülemek için yıldız işareti gibi bir sembol ile başlayan bir kategori adı oluşturun veya adı ayraç içine yerleştirin.

 • Açıklama      Size anımsatma ve başkalarının yapı taşını ana amacı hakkında bilgilendirmek amacıyla kısa bir açıklama ekleyin. Açıklamaları ( Özellik açıklamalarını gösterme Ekran İpucu'da Word Seçenekleri'nde açık olması koşuluyla) geliştirilmiş Ekran İpuçları'nda Yapı Taşı Galerisi olarak görünür ve yapı taşları'da Yapı Taşı'yı seçtiğinizde önizleme bölmesinde de görüntülenir Düzenleyici.

 • Kaydet      Yapı taşları yalnızca şablonlarda kaydedilir. Böylece tüm açık belgelerde kullanılabilir yapı taşları Building Blocks.dotx (varsayılan olarak seçilidir), Normal.dotm veya Genel şablon kaydedebilirsiniz. Yalnızca bu şablonu kullanarak belge yapı taşları yapan bir belge şablonu de kaydedilebilir. Aç ve geçerli dosya olduğunu ekli belge şablonunu Normal.dotm dışında bir şablon ve kaydedilmiş bir şablona ise etkin belge için sağlanan, Kayıt yeri listesini Building Blocks.dotx, Normal.dotm, yüklenen genel şablonlarını içerir. Başkalarıyla paylaşmak için yapı taşlarını oluşturuyorsanız, bunları dağıtabilirsiniz şekilde bunları ayrı bir şablon kaydetmek istediğiniz.

 • Seçenekleri      Yapı taşını (denklemler gibi içerik için iyi), imleci konumda yalnızca içeriği kendi paragrafına (paragrafları veya başlıkları için iyi) eklenen olarak eklenemez, veya kendi sayfaya eklenen olup olmadığını belirleyin (Bu daha önce sayfa sonu ekler ve Yapı taşını sonra).

  İpucu: Yapı Taşı galerileri alt kısmında bulunan Seçim Galerisi ad kaydetme Galerisi hızla Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusuna erişmek ve karşılık gelen Galerisi iletişim kutusunda otomatik olarak seçmek için kullanın.

Sayfanın Başı

Yapı Taşı özelliklerini değiştirme

Yapı Taşı özelliklerini değiştirebilirsiniz; Kayıt yeri şablonu değiştirme gibi — bilgileri değiştirmek yapı taşı iletişim kutusunda değiştirerek aradığı Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusuna çok benzer. Yapı Taşı özelliklerini değiştirmek için aşağıdaki iki yoldan biriyle Yapı Taşı Değiştir iletişim kutusunu açın:

 • Galeri öğesi sağ tıklatın ve Düzenleme özellikleri' ni seçin.

 • Hızlı parçalar ' ı tıklatın Ekle sekmesinde, Yapı taşları Düzenleyicisi' ı tıklatın, düzenleyici listede Yapı taşının adı seçin ve Özellikleri Düzenle düğmesini tıklatın.

Yapı Taşı Değiştir iletişim kutusunu açtıktan sonra istediğiniz değişiklikleri yapın ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın. Yapı Taşı girdisini yeniden tanımlamak isteyip istemediğinizi soran bir ileti. Evet'itıklatırsanız, değişiklikler hemen etkin duruma gelir.

Ayrıca, içeriği değiştirme veya biçimlendirme gibi bir yapı taşı tanımlayabilirsiniz. Yalnızca, değişikliklerinizi yapın ve içeriği seçin. Ekle sekmesinde, Hızlı parçalar ' ı >Seçimi Hızlı parçalar Galerisine Kaydetveya Alt + F3tuşlarına basın. Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunda Yapı Taşı Galerisi veya kategori değiştirme gibi herhangi bir diğer gerekli değişiklikleri yapın ve yeniden tanımlamak istediğiniz olarak aynı adı yazın. Tamam' ı tıklattığınızda, girdisini yeniden tanımlamak isteyip istemediğinizi soran bir iletiyle istenir.

Sayfanın Başı

Yapı taşları silme

Yapı Taşı ekleyerek oluşturulan içeriği silmek için herhangi bir içerik gibi içeriği basitçe silin. Yapı Taşı girdisini silmek için yapı taşını yapı taşları Düzenleyici'yi seçin (Ekle > Hızlı bölümler > Yapı taşları Düzenleyicisi) ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Word'de hızlı bölümler ve otomatik metin kullanma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×