Oluşturma ve PSTN araması tuş planları yönetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Arama planı kuruluşunuz için planlanan ve tüm oluşturulan çağrı yönlendirme için gereken normalleştirme kuralları out dahil edilir sonra arama planı oluşturun ve herhangi bir ayar değişiklikleri yapmak için Windows PowerShell kullanma gerekir.

Not : Skype Kurumsal Yönetim Merkezi oluşturma ve yönetme arama planı için kullanılamaz.

Uzak PowerShell başlangıç ve doğrulama

Windows PowerShell 3.0 veya üzeri bir sürümü çalıştırdığınızı doğrulayın

 1. 3.0 veya üstü bir sürüm çalıştırdığınızı doğrulamak için: Başlat Menüsü > Windows PowerShell.

 2. Windows PowerShell penceresine Get-Host yazarak sürümü denetleyin.

 3. 3.0 veya üstü bir sürümünüz yoksa Windows PowerShell güncelleştirmelerini indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Windows PowerShell 4.0 sürümünü indirip uygulamayı güncelleştirmek için Windows Management Framework 4.0 konusuna bakın. İstendiğinde, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 4. Skype Kurumsal Çevrimiçi için Windows PowerShell modülünü de yüklemeniz gerekecektir. Bu modül, Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasına bağlanan bir uzak Windows PowerShell oturumu oluşturmanızı sağlar. Yalnızca 64 bit bilgisayarlarda desteklenen bu modül, Microsoft İndirme Merkezi’nde Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Windows PowerShell Modülü sayfasından indirilebilir. İstenirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tüm Office 365 hizmetlerine tek bir Windows PowerShell penceresinden bağlama.

Windows PowerShell oturumu başlatma

 1. Başlat Menüsü’nden > Windows PowerShell‘i seçin.

 2. Windows PowerShell penceresinde, aşağıdaki komutu çalıştırarak Office 365 kuruluşunuza bağlanın:

  Not : Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Windows PowerShell modülünü ilk kez kullandığınızda yalnızca Import-Module komutunu çalıştırmanız gerekir.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Windows PowerShell’i başlatma hakkında daha fazla bilgi almak için bkz Tüm Office 365 hizmetlerine tek bir Windows PowerShell penceresinden bağlama veya Windows PowerShell kullanarak Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürümüne bağlanma.

Oluşturma ve tuş planlarınızı yönetme

Oluşturma ve Kiracı tuş planları yönetmek için tek bir cmdlet veya PowerShell Betiği ya da kullanabilirsiniz.

 • Yeni bir arama planı oluşturmak için çalıştırın:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Diğer örnekler ve parametreler için Yeni CsTenantDialPlanbakın.

 • Varolan bir arama planı için ayar değişiklikleri yapmak için çalıştırın:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Diğer örnekler ve parametreler için Set-CsTenantDialPlanbakın.

 • Kullanıcı bir arama planını eklemek için çalıştırın:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  Diğer örnekler ve parametreler için Verme CsTenantDialPlanbakın.

 • Bir arama planında ayarları görüntülemek için çalıştırın:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  Diğer örnekler ve parametreler için Get-CsTenantDialPlanbakın.

 • Bir arama planını silmek için çalıştırın:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  Diğer örnekler ve parametreler için Kaldır CsTenantDialPlanbakın.

 • Etkili arama planı ayarlarını görmek için çalıştırın:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  Diğer örnekler ve parametreler için Get-CsEffectiveTenantDialPlanbakın.

 • Etkili bir arama planı ayarlarını sınamak için çalıştırın:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  Diğer örnekler ve parametreler için Test CsEffectiveTenantDialPlanbakın.

Bu Kiracı ile ilişkili normalleştirme kuralı silmek için arama planı Kiracı arama planı ilk silmek için gerek duymadan çalıştırın:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Bu RedmondDialPlan adlı varolan Kiracı arama planı için aşağıdaki normalleştirme kural eklemek için çalıştırın.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Aşağıdaki normalleştirme kural RedmondDialPlan adlı var olan Kiracı tuş planından kaldırmak için bunu çalıştırın.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

İstediğiniz zaman da varolan normalleştirme kurallarını inceleyin, silme ve bunu kaldırmak için dizinini kullanmak üzere istediğiniz gezinip belirlemek aşağıdaki çalıştırın. Dizi normalleştirme kurallardan dizin 0 ile başlar. 3 basamaklı normalleştirme kuralı, böylece başka bir deyişle dizin 1 kaldırmak isteriz.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Bu RedmondDialPlan Kiracı verilmiş olan tüm kullanıcılar arama planında bulmak için çalıştırın.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Varolan şirket içi arama planında OPDP1 kuruluşunuz için bir kiracı arama planı adlandırılan eklemek için bu çalıştırın. İlk kaydedin şirket içi arama planında bir xml dosyasına ve sonra da yeni Kiracı arama planı oluşturmak için kullanmak gerekir.

Şirket içi arama planı xml dosyasına kaydetmek için bu çalıştırın.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Yeni Kiracı arama planı oluşturmak için bu çalıştırın.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Windows Powershell ile ilgili daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Skype işlemleri Framework

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×