Oluşturma, düzenleme ve OLE nesneleri denetleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Excel'de Microsoft Office Word gibi diğer programlardaki içeriği eklemek için nesne bağlama ve ekleme (OLE) kullanabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE hakkında daha fazla bilgi edinin

İçeriği bağlama veya başka bir programdan OLE kullanarak katıştırma

OLE nesnesi görüntülenme şeklini değiştirme

Bağlantılı nesneleri denetim güncelleştirmeleri

OLE programından içeriğini düzenleme

Klavyeyi kullanarak OLE nesnesi seçme

Sorun: Ben bağlı veya eklenmiş nesneyi çift tıklattığınızda "düzenlenemez" iletisi görüntülenir

OLE hakkında daha fazla bilgi edinin

OLE birçok farklı programlar tarafından desteklenen ve OLE başka bir programda kullanılabilir bir programda oluşturulmuş içeriği yapmak için kullanılır. Örneğin, Office Excel çalışma kitabında bir Office belgesine ekleyebilirsiniz. Ekleyebileceğiniz içerik türlerini görmek için Ekle sekmesinde metin grubunda Nesne ' ı tıklatın. Bilgisayarınızda yüklü olan ve OLE nesneleri destekleyen yalnızca programlar nesne türü kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Bağlantılı ve katıştırılmış nesneler

Excel veya Word gibi OLE destekleyen herhangi bir program arasında bilgi kopyalarsanız, bilgileri bağlantılı nesne veya bir katıştırılmış nesneolarak kopyalayabilirsiniz. Bağlantılı nesnelerde ve katıştırılmış nesneler arasındaki farklar şunlardır: veriler nerede depolanır ve nesne içinde hedef dosyayerleştirdikten sonra nasıl güncelleştirilir. Katıştırılmış nesneler içinde eklenen ve bunların güncelleştirilmediği çalışma kitabında depolanır. Bağlantılı nesneleri ayrı bir dosya olarak kalır ve bunların güncelleştirilebilir.

Bir belgedeki bağlantılı ve katıştırılmış nesneler

Bir Windows için Office belgesindeki bağlı ve ekli nesneler

1. katıştırılmış nesne kaynak dosyaya bağlantı bulunur.

2. bağlı nesne kaynak dosyaya bağlıdır.

3. kaynak dosyayı bağlantılı nesneyi güncelleştirir.

Sayfanın Başı

Bağlantılı nesneleri kullanılacağı durumlar

kaynak dosya veriler değiştiğinde güncelleştirilecek, hedef dosya içinde bilgi isterseniz, bağlantılı nesneleri kullanın.

Bağlantılı bir nesne kullanıldığında, özgün bilgiler kaynak dosyada depolanmış olarak kalır. Hedef dosya bağlantılı bilgilerin bir gösterimini görüntüler; ancak, yalnızca özgün verilerin konumunu (ve nesne bir Excel çizim nesnesiyse boyutunu) depolar. Özgün verilerle olan bağlantıyı korumak için kaynak dosyanın bilgisayarınızda veya ağınızda kullanılabilir olarak kalması gerekir.

Kaynak dosyadaki özgün verileri değiştirirseniz bağlı bilgileri otomatik olarak güncelleştirilir. Word belgesinde paragraf seçin ve sonra paragraf bir Excel çalışma kitabına bağlantılı bir nesne olarak yapıştırın, Word belgenizdeki bilgileri değiştirirseniz, örneğin, bilgileri Excel'de güncelleştirilebilir.

Sayfanın Başı

Katıştırılmış nesneler kullanılacağı durumlar

Kaynak dosyada değişiklik yapıldığında, kopyalanan verilerin güncelleştirilmesini istemiyorsanız, katıştırılmış nesne kullanın. Çalışma kitabında tamamen katıştırılmış kaynak sürümü. Katıştırılmış nesne olarak bilgileri kopyalarsanız, hedef dosyanın daha fazla disk alanı bilgileri bağlarsanız gerektirir.

Bir kullanıcı dosyayı başka bir bilgisayarda açıldığında, özgün verilere erişimi girmeden he katıştırılmış nesne görüntüleyebilirsiniz. Katıştırılmış nesne kaynak dosyaya bağlantı yok bulunduğundan, özgün verileri değiştirirseniz nesneyi güncelleştirilmez. Katıştırılmış nesne değiştirmek için nesneyi açmak ve kaynak programda düzenlemek için çift tıklatın. Kaynak program (veya başka bir programda nesne düzenleyebilen) bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.

Sayfanın Başı

OLE nesnesi görüntülenme şeklini değiştirme

Çalışma kitabında kaynak program veya simge olarak göründüğü gibi bir bağlantılı nesne veya katıştırılmış nesne görüntüleyebilirsiniz. Çalışma kitabını çevrimiçi görüntülenecekse ve çalışma kitabını yazdırmayı düşünmüyorsanız, nesneyi simge olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu nesne kapladığı görüntü boşluk miktarını azaltır. Bilgilerini görüntülemek istediğiniz görüntüleyiciler simgesini çift tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İçeriği bağlama veya başka bir programdan OLE kullanarak katıştırma

Bağlama veya başka bir programdan içeriği bölümünü veya tümünü ekleme.

İçeriği başka bir programdan bağlantı oluşturma

 1. Çalışma sayfasında bağlantılı nesneyerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın.

 4. Dosya adı kutusuna dosyanın adını yazın veya listeden seçmek için Gözat'ı tıklatın.

 5. Dosyaya bağla onay kutusunu seçin.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriği görüntülemek için, Simge olarak göster onay kutusunu temizleyin.

  • Simge görüntülemek için simge olarak göster onay kutusunu seçin.

   Varsayılan simge görüntüsünü veya etiketini değiştirmek için Değiştir simgesinitıklatın ve simge listeden istediğiniz simgeyi tıklatın veya başlık kutusuna bir etiket yazın.

Not : Grafikler ve belirli türde dosyaları eklemek için Nesne komutu kullanamazsınız. Bir grafik veya dosya, Ekle sekmesinde, çizimler grubunda eklemek için resmitıklatın.

Sayfanın Başı

Başka bir programdan içerik ekleme

 1. Çalışma sayfasında katıştırılmış nesneyerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Nesne'ye tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Belgeyi zaten yoksa, Yeni Oluştur sekmesini tıklatın. Nesne türü kutusunda, oluşturmak istediğiniz nesne türünü tıklatın.

  Varolan bir belgeyi ekleyecekseniz, Dosyadan Oluştur sekmesini tıklatın. Dosya adı kutusuna dosyanın adını yazın veya listeden seçmek için Gözat'ı tıklatın.

 4. Dosyaya bağla onay kutusunu temizleyin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriği görüntülemek için, Simge olarak göster onay kutusunu temizleyin.

  • Simge görüntülemek için simge olarak göster onay kutusunu seçin. Varsayılan simge görüntüsünü veya etiketini değiştirmek için Değiştir simgesinitıklatın ve simge listeden istediğiniz simgeyi tıklatın veya başlık kutusuna bir etiket yazın.

Sayfanın Başı

Başka bir programdan kısmi içeriği bağlama veya katıştırma

 1. Excel'den başka bir programdan bir bağlantılı olarak Kopyala veya katıştırılmış nesneistediğiniz bilgileri seçin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  excel şerit

 3. Bilgileri yerleştirmek istediğiniz çalışma sayfasına geçin ve sonra bilgilerin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Yapıştır'a tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bilgileri bağlantılı nesne olarak yapıştırmak için Bağ Yapıştır'ı tıklatın.

  • Bilgileri katıştırılmış nesne olarak yapıştırmak için Yapıştır' ı tıklatın. Farklı kutusunda adında "nesne" sözcüğü olan girdiyi tıklatın. Örneğin, Word belgesinden bilgileri kopyaladıysanız, Microsoft Word belgesi nesnesi' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

OLE nesnesi görüntülenme şeklini değiştirme

 1. Simge veya nesneyi sağ tıklatın, nesne türüNesne (örneğin, Belge nesnesi) gelin ve sonra Dönüştür' ü tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriği görüntülemek için, Simge olarak göster onay kutusunu temizleyin.

  • Simge görüntülemek için simge olarak göster onay kutusunu seçin.

   Varsayılan simge görüntüsünü veya etiketini değiştirmek için Değiştir simgesinitıklatın ve simge listeden istediğiniz simgeyi tıklatın veya başlık kutusuna bir etiket yazın.

Sayfanın Başı

Bağlantılı nesneleri denetim güncelleştirmeleri

Diğer programların aşağıdaki yollarla güncelleştirilmesi için bağlantıları ayarlayabilirsiniz: otomatik olarak hedef dosya; açtığınızda el ile önceki verileri kaynak dosyayeni verilerle güncelleştirme önce görmek istediğinizde; veya özellikle güncelleştirme istediğinde, bağımsız olarak mı otomatik olarak veya el ile güncelleştirme açıktır.

Başka bir programa el ile güncelleştirilecek bağlantı ayarlama

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not : Dosyanızı diğer dosyalara içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak listesinde, güncelleştirmek istediğiniz bağlantılı nesneyi tıklatın. Bir güncelleştirme sütununda bir bağlantıyı otomatik, el ile güncelleştirme için olan bağlantıyı güncelleştirme sütun ortalamalar içinde bir M ayarlama anlamına gelir.

  İpucu : Birden çok bağlantılı nesne seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her bağlantılı nesneyi tıklatın. Tüm bağlantılı nesne seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Bağlantılı bir nesneyi yalnızca Değerleri Güncelleştir'i tıklattığınızda güncelleştirmek için El İle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka bir programa otomatik olarak güncelleştirilecek bağlantı ayarlama

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not : Dosyanızı diğer dosyalara içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak listesinde, güncelleştirmek istediğiniz bağlantılı nesneyi tıklatın. Bir güncelleştirme sütununda bir bağlantıyı otomatik olarak güncelleştirilir ve bir güncelleştirme sütununda M bağlantıyı el ile güncelleştirilmelidir anlamına gelir anlamına gelir.

  İpucu : Birden çok bağlantılı nesne seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her bağlantılı nesneyi tıklatın. Tüm bağlantılı nesne seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Tamam’a tıklayın.

Sorun: otomatik bağlantıları çalışma güncelleştiremiyorum

Otomatik seçeneğini diğer belgelerin bağlantılarını güncelleştirme Excel seçeneği tarafından geçersiz kılınabilir.

OLE nesneleri otomatik bağlandığı sağlamak için otomatik olarak güncelleştirilebilir:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın, Excel Seçenekleri'ne tıklayın ve ardından Gelişmiş kategorisine tıklayın.

 2. Bu çalışma kitabını hesaplarkenaltında diğer belgelere bağlantıları güncelleştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Başka bir programa bağlantıyı şimdi güncelleştirme

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not : Dosyanız bağlantılı bilgiler içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak listesinde güncelleştirmek istediğiniz bağlantılı nesneyi tıklatın.

  İpucu : Birden çok bağlantılı nesne seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her bağlantılı nesneyi tıklatın. Tüm bağlantılı nesne seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

 3. Değerleri Güncelleştir'i tıklatın.

Sayfanın Başı

OLE programından içeriğini düzenleme

Excel'de olmakla birlikte, başka bir programdan gömülü veya bağlantılı içeriği değiştirebilirsiniz.

Bağlantılı nesne düzenleme

 1. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle'yi tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Not : Dosyanız bağlantılı bilgiler içermiyorsa Bağlantıları Düzenle komutu kullanılamaz.

 2. Kaynak dosya listesinde, bağlantılı nesnekaynağını tıklatın ve sonra da Kaynağı Aç'ıtıklatın.

 3. Bağlantılı nesne için istediğiniz değişiklikleri yapın.

 4. Hedef dosyaya geri dönmek için kaynak program çıkın.

Sayfanın Başı

Katıştırılmış nesneyi kaynak programda düzenleme

 1. katıştırılmış nesne açmak için çift tıklatın.

 2. Nesne için istediğiniz değişiklikleri yapın.

 3. Nesneyi açık programda içinde yerinde düzenliyorsanız, için hedef dosyadönmek için nesnenin dışında herhangi bir yeri tıklatın.

  Katıştırılmış nesne kaynak programda ayrı bir pencerede düzenlerseniz, hedef dosyaya geri dönmek için kaynak program çıkın.

Not : Video ve ses klipleri gibi bazı katıştırılmış nesneler, çift bir program açmaya yerine nesne yürütülür. Bu katıştırılmış nesnelerden birini düzenlemek için simgeyi veya nesneyi sağ tıklatın, nesne türüNesne (örneğin, Medya klibi nesnesi) gelin ve sonra Düzenle' yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Katıştırılmış nesneyi kaynak program dışında bir programda düzenleme

 1. Düzenlemek istediğiniz katıştırılmış nesne seçin.

 2. Simge veya nesneyi sağ tıklatın, nesne türüNesne (örneğin, Belge nesnesi) gelin ve sonra Dönüştür' ü tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Katıştırılmış nesne listede belirttiğiniz türe dönüştürmek için Dönüştür' ü tıklatın.

  • Katıştırılmış nesne türünü değiştirmeden listede belirttiğiniz türü olarak eklenmiş nesneyi açmak için Etkinleştir' i tıklatın.

Sayfanın Başı

Klavyeyi kullanarak OLE nesnesi seçme

 1. CTRL+G tuşlarına basarak Git iletişim kutusunu görüntüleyin.

 2. Özel' i tıklatın, nesneleriseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. İstediğiniz nesne seçilene kadar SEKME tuşuna basın.

 4. SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 5. Nesne veya Grafik nesnesiüzerine gelin ve ardından Düzenle' yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Sorun: Ben bağlı veya eklenmiş nesneyi çift tıklattığınızda "düzenlenemez" iletisi görüntülenir

kaynak dosya veya kaynak program açılamaz uygularsanız bu ileti görüntülenir.

Kaynak program kullanılabilir olduğundan emin olun     Kaynak program bilgisayarınızda yüklü değilse, nesneyi yüklü olan bir programın dosya biçimine dönüştürün.

Yeterli bellek emin olun     Kaynak programı çalıştırmak için yeterli bellek olduğundan emin olun. Gerekirse, bellek boşaltmak için diğer açık programları kapatın.

Tüm iletişim kutularını kapatın     Kaynak program çalışıyorsa, açık iletişim kutularını olmadığından emin olun. Kaynak programa geçin ve açık iletişim kutularını kapatın.

Kaynak dosyayı kapatın     Kaynak dosya bağlı nesne ise, başka bir kullanıcı tarafından açılmış olmadığından emin olun.

Kaynak dosya adını değişmediğini emin olun     Düzenlemek istediğiniz kaynak dosyayı bağlı nesne ise, bağlantıyı oluşturduğunuz zaman olduğu gibi aynı ada sahip olduğundan ve bunu taşınmadığından emin olun. Bağlantılı nesneyi seçin ve sonra kaynak dosyanın adını görmek için veri sekmesinin bağlantılar grubunda Bağlantıları Düzenle komutunu tıklatın. Kaynağı Değiştir düğmesini Bağlantıları Düzenle iletişim kutusunda kaynak dosyayı yeniden adlandırılmış veya, kaynak dosyayı bulun ve bağlantıyı yeniden sağlamak için kullanın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×