Okul veri eşitleme OneRoster CSV dosyası kullanarak dağıtma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : 

OneRoster virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyaları Okul veri eşitleme (SDS) içeri aktarma ve Öğrenci bilgileri sisteminizin (SIS) eşitlemek için kullanabileceğiniz Office 365'le Öğrenci, Öğretmen, okul, bölüm ve katılımcı bilgileri. Bu eşitleme yöntemi kullanarak SDS dağıtmak için postanızı SIS CSV dosyalarını OneRoster biçiminde dışarı aktarma, bunları bizim Araç Seti'ni kullanma Okul veri eşitleme'nin gerekli biçimine dönüştürme ve Okul veri eşitleme ve Azure AD halinde dosyaları karşıya yükleme.

Bu konuda:

Başlamadan önce

CSV Import kullanılarak SDS ile eşitlemeyi başlatmadan önce, School Data Sync ve Classroom’a Genel Bakış’ı okuyun.

Bu işlemi tamamlamak için Microsoft Okul veri eşitleme Araç Seti yüklemeniz gerekir. Bu araç, CSV dışarı aktarma dönüştürme, eklemek ve güncelleştirmek SIS ve Office 365 arasında eşitlenir ve CSV dosyası verileri doğrulamak için de kullanılabilir kullanıcılarınıza yardımcı olur. Ayrıntılar için Microsoft Okul veri eşitleme Araç Seti yüklemekonusuna bakın.

Aşağıdaki önkoşullara uyduğunuzdan emin olun:

 • Bir Eğitim için Office 365 kiracısı.

 • Genel Yönetici İzinleri

 • CSV dosyaları bu geçersiz karakterler listesiiçinde gösterilen tüm karakterler içeremez.

 • CSV dosyaları birden çok 500.000 veri satırlarını içeremez. CSV dosyaları hiçbirini 500 K satır sınırı aşarsanız, ek satır 6 CSV dosyaları başka bir dizi bölme ve karşıya yüklemek ve bu ek nesneler ve öznitelikler eşitlemek için bir ek eşitleme profili oluşturun.

School Data Sync’i AADConnect aracılığıyla şirket içi Active Directory’den eşitlenen bir kiracı için yapılandırıyorsanız, miisclient yardımcı programınızda gösterilen Disconnectors (Ayırıcı) sayısında bir artış fark edebilirsiniz. Bu, Office 365 Grubu’nun AADConnect Metaverse’e ve şirket içi Active Directory’ye geri eşitleme yapamamasının bir sonucudur. Bu uyarıların geçerli AADConnect dağıtımınıza olumsuz bir etkisi olmaz ve yalnızca sonuçta ortaya çıkan eşitleme hatasıyla ilgili bilgilendirici bir not sağlar. SDS aracılığıyla eşitlenen her sınıf için bir O365 Grubu oluşturulduğundan, SDS’de eşitlemeyi etkinleştirdikten sonra AADConnect’te bu uyarıları almayı beklemelisiniz.

Not : School Data Sync aracılığıyla sağladığınız verilere, üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları kendi uygulamaları üzerinden erişebilirler; dolayısıyla yalnızca bu üçüncü taraflara sağlamak istediğiniz verileri eşitlemelisiniz.

Profilinizi oluşturmak için CSV dosyalarınızı içeri aktarma

CSV dosyalarınızı OneRoster biçiminde aktardığınız ve kullanmaya hazırsınız emin olun. Ardından dosyalarını dönüştürme ve eşitleme profilinizi oluşturmak için şu adımları izleyin.

 1. OneRoster CSV dosyalarınızı C:\temp dizininizde kaydedin.

 2. Okul veri eşitleme Araç Seti'ni yükleyin.

 3. C:\temp\csvs adlı bir alt klasörü oluşturun.

 4. C:\temp\sdslogs adlı bir alt klasörü oluşturun.

 5. Aşağıdaki sözdizimini kullanarak OneRosterToMicrosoftSDS Dönüştür komutu çalıştırın:

  Convert-OneRosterToMicrosoftSDS -onerosterfolderpath “c:\temp” -sdsfolderpath “c:\temp\csvs” -logpath “c:\temp\logs”
 6. C:\temp\csvs dizininize gidin ve yeni dönüştürülmüş SDS Sun dosyalarıdır doğrulayın.

 7. Web tarayıcınızda için sds.microsoft.com gidin ve Office 365 eğitim kiracınız için genel yönetici kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.

 8. İlk kez oturum açma ve bir profil ayarlama buysa, etkinleştirebilir/devre dışı SDS ve Microsoft Classroom için seçmeniz gerekir. Okul veri eşitleme etkinleştirip kurulumuyla devam etmek için Okul veri eşitleme geçiş üzerindeki konumu Değiştir.

  School Data Sync’te, School Data Sync’i açmaya veya kapatmaya yönelik Ayarların ekran görüntüsü.

  Okul Veri Eşitleme Kurulum etkinleştirdikten sonra bir SDS eşitleme profili oluşturun ve alanınızı SIS verilerinden eşitlemeye başlamak için Profil ekleme seçin.

  School Data Sync’in menüsünde Profil Ekle seçeneğinin ekran görüntüsü.
 9. Profiliniz için ad girin kutusuna bir profil adı yazın.

  School Data Sync’te Profil Ekle işlemi sırasında Profiliniz için bir ad girin alanının ekran görüntüsü
 10. Veri ayıklamayı bölümünde veri kaynağını seç açılan menüde CSV dosyaları seçin.

  Okul veri eşitleme ekleme profilinde sırasında ekran görüntüsü veri ayıklamayı seçenekleri
 11. Veri Ayıklama bölümünde, Yeni kullanıcı oluştur’u veya Var olan kullanıcıları eşitle’yi seçin.

  School Data Sync’te Profil Ekle işlemi sırasında yeni kullanıcı verileri oluşturma ve eşitleme veya var olan kullanıcıların verilerini eşitlemeye yönelik profilin seçeneklerinin ekran görüntüsü
  • Yeni kullanıcılar Oluştur Kimlikleri şirket içi Active Directory'den eşitlemekte not veya eşitleme için kapsam kullanıcıların Microsoft Azure Active Directory zaten oluşturulmaz bu seçeneği seçin. Bu seçenek Öğrenci ve öğretmenlerin CSV dosyaları içinde kullanıcılar için yeni kullanıcı hesapları oluşturur.

  • Var olan kullanıcılara eşitleme Şirket içi Active Directory'den kimlikleri eşitlemeyi veya eşitleme için kapsam kullanıcıların zaten Azure AD'da oluşturulan bu seçeneği seçin. Yeni kullanıcı hesapları Öğrenci ve öğretmenlerin CSV dosyaları içindeki kullanıcılar için bu seçeneği oluşturmaz.

 12. Yeni kullanıcılar Oluştur seçeneğini belirlediyseniz, bu adımı atlayın. . Var olan kullanıcılara Eşitle seçeneğini belirlediyseniz, uygun kimlik eşleştirme kullanılabilir açılan menü seçeneklerini seçin. İşte nasıl eşleştirileceğini Öğrenciler ve Öğretmenler CSV dosyanızdan Office 365'te kullanıcı hesaplarını için tanımladığınız. Uygun kaynağı, sonek ve hedef değerleri seçme konusunda ek bilgi için Kimlik eşleşen video izleyin ve aşağıda listelenen ayarları eşleşen kimlik düzgün bir şekilde yapılandırın.

  Kimlik Eşleştirme Seçenekleri - Öğrenciler ve Öğretmenler

  School Data Sync’te, kaynak özelliği, ön ek ve hedef özellik de dahil olmak üzere öğrencileri eşitlemeye yönelik üç ayarın ekran görüntüsü.

  School Data Sync’te, kaynak özelliği, ön ek ve hedef özellik de dahil olmak üzere öğretmenleri eşitlemeye yönelik üç ayarın ekran görüntüsü.

  Kaynağı özelliği seçin Bu açılan menü dosyanızdan kimlik eşleştirmek için kullanılacak CSV, kaynak özelliği seçmenize izin verir.

  • İkincil e-posta CSV dosyalarınızı ikincil e-posta özniteliğindeki (ex: JohnSmith@contoso.com)

  • Öğrenci numarası Öğrenci sayı CSV dosyalarınızı özniteliğindeki (ex: 1234567)

  • Kullanıcı adı Kullanıcı adı özniteliği CSV dosyalarınızda (ex: JohnSmith veya JohnSmith@contoso.com)

  Son eki seçin Bu açılan menü, seçilen kaynak özelliği bir etki alanı son eki eklemenize olanak tanır. Kiracınıza eklenmiş tüm etki alanları listelenir.

  Hedef özelliği seçin Bu açılan menü, kaynakla hedef arasındaki eşleştirmeyi tamamlamak için, Office 365 içindeki hedef özelliği seçmenize olanak tanır.

  • UserPrincipalName (Örn JohnSmith@contoso.com) kullanıcının oturum açma adı

  • Posta PrimarySmtpAddress kullanıcı (örn JohnSmith@contoso.com)

  • mailNickname Kullanıcı (örn 1234567) Exchange diğer adı

 13. Profil Adı, Veri Ayıklama Seçenekleri ve Kimlik Eşleştirme Seçenekleri tamamlandıktan sonra, İleri’yi seçin.

 14. Dizin seçenekleri sayfasında, kullanılabilir her açılan listesi için uygun etki alanını seçin. Adım 11 eşitleme var olan kullanıcılara seçeneğini belirlediyseniz, yalnızca zaten var olan tüm Öğrenciler ve Öğretmenler etki alanları ile ilgili kullanıcı hesaplarını ilişkilendirilmiş olması nedeniyle okullar ve bölümler için uygun etki alanını seçin gerekir. Her bölüm için etki alanı soneki Office 365 grubu için oluşturulan olarak bu etki alanı ayarını geçersiz yerinde ilkesi olmadığı sürece bu etki alanı kullanılacaktır. Sınıf lisans kapsamında eşitleme, olan tüm kullanıcılar için Lisans atama Microsoft sınıf onay kutusunu işaretleyerek de atayabilir. O365 bölüm/grup görüntü adlarını denetimini korumak SDS izin vermek isterseniz, eşitleme seçeneği bölüm grubunun adını görüntülemek için onay kutusunu seçmeyin. SDS grubun görüntüleme ilk SDS Eşitle seçeneğini dayalı adı oluşturun, ancak Öğretmenler üzerine ve özel bir görüntü adı ilk eşitleme işlemi tamamlandıktan sonra korumak izin vermek isterseniz, ikinci onay kutusunu işaretleyin.

  School Data Sync’te eşitleme profili için etki alanı seçiminin, Microsoft Classroom lisanslarını atama ve Bölüm Grubu Görünen Adı onay kutularının ekran görüntüsü

  Adım 11 Yeni kullanıcılar Oluştur seçeneğini belirlediyseniz, Office'i yanı sıra Öğretmenler için etki alanı ve bir etki alanı öğrencilerin, okullar ve bölümler, için uygun etki alanını seçmek aşağıda gösterildiği gibi gerekir. Bu etki alanı etki alanı soneki Öğrenci ve öğretmenlerin csv dosyalarda bulunan her kullanıcı için SDS tarafından oluşturulan kullanıcı hesabı için kullanılacaktır.

  Tek bir eşitleme profili içinde, öğretmenler için yalnızca bir etki alanı ve öğrenciler için de bir etki alanı girilebilir. Bu türlerde, birden çok etki alanına yayılması gereken nesneleriniz varsa, her kullanıcı kümesi için ayrı profil (etki alanı başına bir eşitleme profili) oluşturmalısınız.

  School Data Sync’te okullar/bölümler, öğretmenler ve öğrenciler için etki alanı seçiminin ekran görüntüsü
 15. Adım 11 Yeni kullanıcılar Oluştur seçeneğini belirlediyseniz, her yeni oluşturulan Öğretmenler ve öğrenciler aşağıda gösterilen aşağı açılan menüleri kullanarak atamak için uygun SKU de seçmeniz gerekir. Kullanılabilir her SKU Office 365 kiracınızdaki listesinde bulunacaktır. Bu kullanıcıların her biriyle sınıf için aşağıda gösterilen onay kutusunu işaretleyerek lisansı seçebilirsiniz. Bu bölümde Kurulum sihirbazının tamamladıktan sonra sonrakiseçin.

  School Data Sync’te yeni kullanıcılar için SKU ve lisans seçiminin ekran görüntüsü
 16. Eşitlemek için Özellikler'i seçin sayfasında her biri, her CSV dosyası için eşitleme (gerekli ve isteğe bağlı) planladığınız özniteliklerini seçin. Bu sayfada seçtiğiniz her özniteliği CSV dosyalarınızı dahil her özniteliği üstbilgi alanına ilişkilendirmek. CSV Okul veri eşitleme Ayrıntılar için gerekli öznitelikler (gri) dosyaları ve isteğe bağlı öznitelikleri eşitleme ve her CSV dosyası biçimlendirme gereksinimleri için kullanılabilir. Bu sayfadaki tüm uygun özniteliklerini seçildikten sonra İleri' yi seçin.

  School Data Sync profilinde eşitlenecek özellik kategorilerinin ekran görüntüsü
 17. Özet sayfasında, profili oluşturmak için Gönder’i seçin.

 18. SDS Portalı’nın Profil Koleksiyonu bölümünde, yeni oluşturduğunuz profili seçin.

 19. Dosyaları karşıya yükleme seçin, böylece seçin ve CSV dosyalarınızı karşıya yükleyin.

 20. CSV dosyaları karşıya yüklemek için seçmek için Dosyaları Ekle'yi seçin ve sonra Karşıya Yükle' yi seçin.

  Eşitleme profille seçili dosyaları karşıya yüklemek için iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  Karşıya yükleme işlemi sırasında, CSV dosyaları doğrulanır. Hatalar varsa, listelenir; böylece hataları düzeltip yeniden deneyebilirsiniz.

 21. Dosyaları karşıya sonra Azure AD için CSV verileri eşitlemeye başlamak için Eşitlemeyi Başlat seçeneğini belirleyin.

  School Data Sync’in panosunda tamamlanmış profil seçeneklerinin ve Eşitlemeyi Başlat seçeneğinin ekran görüntüsü

Video: Eşitleme için kaynak ve hedef öznitelikleri eşleştirme

Eşleşen mantığı başarı ve sorunlarınızı eşitleme için çeşitli örnekler için kimlik eşleşen videoyu izleyin.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Okul verilere genel bakış eşitleme ve sınıf

CSV dosyaları Okul veri eşitleme

Okul veri eşitleme öznitelikleri PowerSchool eşitleme için gerekli

CSV dosyaları kullanarak Okul veri eşitleme dağıtma

Okul veri eşitleme PowerSchool eşitleme kullanarak dağıtma

Akıllı eşitleme kullanarak Okul veri eşitleme dağıtma

Okul veri eşitleme hatalarını ve sorun giderme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×