Okul dağıtım sonrası görevlerini veri eşitleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Okul veri eşitleme (SDS) dağıtılmış sonra Okul bölgeleri güvenlik, uyumluluk, toplantı veya büyük/küçük harf gereksinimleri kullanın ayarını uygulamak isteyebilirsiniz follow-on görevlerin sayısı vardır. Bu konuda bir dizi olası özetlenir ve yaygın görevler okullar gönderi dağıtım uyguladıysanız. İsteğe bağlı görevleri, ancak daha sonra başvurmak üzere belgelenmiş alanlarıdır.

Bu konuda

Office 365 GAL gruplardan gizleme

Okulların sınıflar yeni oluşturduğunuz Exchange OnlineGenel Adres Listesi'nde (GAL) dan gizlenmiştir gerektirebilir. Sınıflar PowerShell gizlenebilir. GAL gelen SDS ile oluşturulan sınıflar gizlemek için aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Sınıflar Office 365 içinde Office 365 grupları olarak gösterilir. Burada GAL yerleşik olarak bulunan Exchange Onlineiçinde birleşik grupları adı verilir. PowerShell aracılığıyla bu grupları yönetmek için Ayarla/Get-UnifiedGroup cmdlet'ini kullanın.

Not : Cmdlet öğesi hakkında daha fazla bilgi için Set-UnifiedGroupbakın.

Tek bir sınıf gizleme

 1. Yönetici olarak PowerShell Başlat ve Exchange Onlineiçin aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. Bağlantı kurulduktan sonra gizlemek istediğiniz grubun karşı altındaki komutunu çalıştırın.

  Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

SDS tarafından oluşturulan tüm sınıflar gizleme

 1. Yönetici olarak PowerShell Başlat ve Exchange Online için aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. Bağlantı kurulduktan sonra tüm SDS oluşturulan gruplar karşı altındaki komutunu çalıştırın.

  Get-UnifiedGroup –ResultSize Unlimited | ? {$_.Name –like “Section_*”} | Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Bir sınıf için ikincil bir Öğretmen ekleme

Bir okul sınıf veya bölüm için ikincil bir Öğretmen eklemek isteyebilirsiniz. BT yöneticileri için gerekli değişiklikleri yapın ve sınıf için ikincil Öğretmen eklemek aşağıdaki işlemi sağlar.

Not : Daha fazla bilgi için Grup üyeliğini yönetme Office 365 Yönetim merkezindebakın.

Bir gruba üye eklemek için

 1. Office 365 yönetim merkezine göz atın.

 2. Sol gezinti bölmesinde Gruplar’a tıklayın.

 3. Bir Grupseçin.

 4. Ekranın sağ tarafındaki ayrıntılar bölmesinde, Üyeleri ve Yöneticileri Düzenle’ye tıklayın.

 5. Üye Ekle’ye tıklayın.

 6. Eklemek istediğiniz üyenin adını arayın veya seçin.

 7. Ekle'ye tıklayın.

Bir üyeyi yönetici durumuna yükseltme

 1. Office 365 yönetim merkezine göz atın.

 2. Sol gezinti bölmesinde Gruplar’a tıklayın.

 3. Bir Grupseçin.

 4. Ekranın sağ tarafındaki ayrıntılar bölmesinde, Üyeleri ve Yöneticileri Düzenle’ye tıklayın.

 5. Bir üye seçin.

 6. Ekranın sağ tarafındaki ayrıntılar bölmesinde, Yönetici Durumu Ver’e tıklayın.

Öğrenciler için e-posta özelliği kısıtlama

Kısıtlı e-posta senaryoyu Okul bölgeleri verimli bir şekilde bu Öğrenciler için e-posta yeteneklerini kısıtlamasına olanak gereksinimlerine toplantı sırasında tüm Öğrenciler Exchange Online posta kutularına vermek izin veren bir seçenektir.

Bu seçenek aşağıdaki sonuçları sağlar:

 • El ile filtrelenmiş listeyle kısıtlı e-posta

  • Öğrenciler listesinde yalnızca e-postaları başka Öğrenciler sınıflarında kabul edebilirsiniz.

  • Öğrenciler listesinde yalnızca aynıOffice 365 Kiracı içindeki kullanıcılara e-posta gönderebilirsiniz. İçin gönderme kullanıcının aynı e-posta sınırlamaları varsa, aynı sınıflar birinde olsalar bile alıcılar yalnızca iletiyi alır.

 • Kısıtlı e-posta ile bir özel öznitelik ve dinamik listesi

  • Özel öznitelik kümesine sahip Öğrenciler yalnızca e-postaları başka Öğrenciler sınıflarında kabul eder.

  • Özel öznitelik kümesine sahip Öğrenciler yalnızca aynı Office 365 Kiracı içindeki kullanıcılara e-posta gönderebilirsiniz. Aynı olmasını gönderme kullanıcıları kısıtlamaları e-posta, aynı sınıflar birinde olsalar bile alıcının iletiyi yalnızca alırsınız.

Kısıtlı e-posta senaryo dağıtma

Önkoşullar ve Kurulum

 • 1. Exchange Onlineöğrencilere kapsam içindeki tüm lisans.

 • 2. tüm kapsam Öğrenciler eşitlenir ve bunları ilgili sınıflarında SDS aracılığıyla birleştirmek.

 • 3. için PowerShell Azure ADModülü'nü yükleyin ve Microsoft Online Services oturum açma Yardımcısı.

Gelen e-posta kısıtlama

Öğrenciler için gönderilen e-postayı kısıtlama her birinde tek tek posta kutularına AcceptMessagesOnlyFromMembersOrSenders seçeneğini belirlediğinizde gerektirir. Bu parametre iletileri alıcıya gönderme yetkisi olan kişileri belirtir. Diğer gönderenlerden gelen iletileri çevrilir. Her Office 365 grupları veya birleştirilmiş sınıflar temsil eden her Öğrenci için grupları içerecek şekilde öznitelik ayarlar.

Gelen e-posta kullanıcı el ile filtrelenmiş Listeyle Sınırla

 1. Azure AD ve Exchange Online, bağlanmak ve sonra. Aşağıdaki komutları çalıştırın.

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. Komut dosyasını "Unified_Group_Membership.txt" c:\temp dizininizdeki .ps1 dosyası olarak kaydedin.

 3. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  Set-Location c:\temp
 4. Tüm grupları ve Grup verme kiracınıza üyelerinden. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. Dışarı aktarma işlemi tamamlandığında, yalnızca kullanıcılar ve gruplar kısıtlamak istediğiniz aşağı CSV filtre uygulayabilirsiniz.

 6. Komut dosyasını "Restrict_Acceptance_Permissions_List.txt" c:\temp dizininizdeki .ps1 dosyası olarak kaydedin.

 7. Kısıtlamaları üzerinde o posta ayarlayın. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_List.ps1

Gelen e-posta hedef kullanıcıların tanımlamak için özel bir öznitelik ile kısıtlama

 1. Azure AD ve Exchange Onlinebağlanmak ve ardından aşağıdaki komutları çalıştırın.

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. Komut dosyasını "Unified_Group_Membership.txt" c:\temp dizininizdeki .ps1 dosyası olarak kaydedin.

 3. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  Set-Location c:\temp
 4. Tüm grupları ve Grup verme kiracınıza üyelerinden. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. Dışarı aktarma işlemi tamamlandığında, kısıtlamak istediğiniz AAD'deki tüm kullanıcılar için "Yasak" CustomAttribute1 ayarlayın.

 6. Komut dosyasını "Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.txt" c:\temp dizininizdeki .ps1 dosyası olarak kaydedin.

 7. Kısıtlamaları üzerinde o posta ayarlayın. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.ps1

Giden e-posta kısıtlama

Bu kısıtlama giden betikleri yukarıdaki bölümde karşılık gelen kısıtlama gelen e-posta işleminde size zaten çalıştırma varsayılır. Bunlar Unified_Group_Membership.ps1 ile ilişkilendirilmiş çıkış dosyası ve yol konumlarında varlıklarından. Yukarıdaki iki gelen kısıtlama işlemlerden biri tamamlamadan, bu komut dosyaları başarıyla tamamlanır değil.

Giden e-posta kullanıcı el ile filtrelenmiş Listeyle Sınırla

 1. Komut dosyasını "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" c:\temp dizininizdeki .ps1 dosyası olarak kaydedin.

 2. Yeni bir güvenlik grubu oluşturma, filtre uygulanmış CSV dosyasından tüm üyeleri eklemek ve giden e-posta kısıtlayan bir aktarım kuralı oluşturun. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  .\CreateStaticDL_and_TransportRule.ps1

Hedef kullanıcıların tanımlamak için özel bir öznitelik giden kısıtlama

 1. Komut dosyasını "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" c:\temp dizininizdeki .ps1 dosyası olarak kaydedin.

 2. Dinamik dağıtım grubu oluşturma, filtre uygulanmış CSV dosyasından tüm üyeleri eklemek ve giden posta kısıtlayan bir aktarım kuralı oluşturun. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  .\CreateDDL_and_TransportRule.ps1

İlgili Konular

Okul veri eşitleme genel bakış
Okul veri eşitlemesi için CSV dosyaları
Okul veri eşitleme gerekli öznitelikler PowerSchool eşitleme için
nasıl dağıtacağınızı CSV dosyaları kullanarak Okul veri eşitleme
PowerSchool eşitleme kullanarak Okul veri eşitleme dağıtma
nasıl dağıtacağınızı akıllı eşitleme kullanarak Okul veri eşitleme
Okul veri eşitleme hatalarını ve sorun giderme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×