Office belgelerindeki makroları etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Bu makale makro güvenliği hakkında olmasının yanı sıra makroları etkinleştirmeyle ilgili riskleri ve Güven Merkezi'nin 2007 Microsoft Office sistemi'de bu riskleri azaltmaya nasıl yardımcı olacağını açıklamaktadır.

Office 2010'daki yenilikler

Office Web Günlüğü

Bu makalede

Makro ve güvenlik riski nedir?

Güvenlik Merkezi'ni kullanarak makroları etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Makro ve güvenlik riski nedir?

Makrolar sık kullanılan görevleri otomatikleştirir; çoğu makro Visual Basic for Applications (VBA) ile oluşturulur ve yazılım geliştiriciler tarafından yazılır. Bununla birlikte, bazı makrolar olası bir güvenlik riski teşkil eder. Kötü niyetli bir kişi, belge veya dosya içinde yıkıcı bir makroyu ortama sürebilir ve bu da bilgisayarınıza virüs yayabilir.

Sayfanın Başı

Güvenlik Merkezi'ni kullanarak makroları etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Makro güvenlik ayarları Güven Merkezi'nde bulunur. Ancak bir kurumda çalışıyorsanız, sistem yöneticiniz herhangi bir kullanıcının herhangi bir ayarı değiştirmesini önlemek için varsayılan ayarları değiştirmiş olabilir.

Not   Güven Merkezi'ndeki makro ayarları değiştirildiğinde, yalnızca kullanılmakta olan Office programını için ayarlar değişir. Makro ayarları tüm Office programı için değişmez.

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Access

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da Access Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Sırasıyla Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Belgelerdeki tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır. Güvendiğiniz imzalanmamış makroları içeren belgeler varsa, bunları güvenilen bir konuma yerleştirebilirsiniz. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

  • Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak  Bu, varsayılan ayardır. Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, potansiyel olarak tehlikeli kodlar çalışabilir) Tüm makroların çalışmasını sağlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

Sayfanın Başı

Excel

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Sırasıyla Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Belgelerdeki tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır. Güvendiğiniz imzalanmamış makroları içeren belgeler varsa, bunları güvenilen bir konuma yerleştirebilirsiniz. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

  • Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak  Bu, varsayılan ayardır. Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırabilir) Tüm makroların çalışmasını sağlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

  • VBA proje nesne modeline erişime güven    Bu ayar geliştiricilere yöneliktir ve herhangi bir Otomasyon istemcisinden VBA nesne modelini bilerek kilitlemek veya buna programlama yoluyla erişmek için kullanılır. Başka bir deyişle, Office programını otomatikleştirmek ve Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ortamıyla nesne modelini programlama yoluyla yönlendirmek için yazılmış koda karşı bir güvenlik seçeneği sağlar. Bu, kullanıcı başına veya uygulama başına yapılan bir ayardır ve varsayılan olarak erişimi reddeder. Bu güvenlik seçeneği, yetkisiz programların son kullanıcı sistemlerine zarar verebilecek "kendini çoğaltan" bir kod oluşturmasını zorlaştırır. Herhangi bir Otomasyon istemcisinin VBA nesne modeline programlama yoluyla erişebilmesi için, kodu çalıştıran kullanıcının açıkça erişim izni vermesi gerekir. Erişimi açmak için onay kutusunu seçin.

İpucu   Makro güvenliği ayarları iletişim kutusunu Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi öğesinin bir parçası olan Şerit'teki Geliştirici sekmesinden açabilirsiniz. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve ardından Excel Seçenekleri'ni tıklatın. Popüler'i tıklatıp Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Outlook

 1. Araçlar menüsünde, Güven Merkezi öğesini tıklatın.

 2. Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Uyarı yok ve tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır.

  • İmzalı makrolar için uyarı ver; imzasız tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır ve varsayılan ayardır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makrolar için uyarı ver Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde, duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Makrolar için güvenlik denetimi yok (Önerilmez) Tüm makroların çalışmasına izin vermek için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da PowerPoint Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Sırasıyla Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Belgelerdeki tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır. Güvendiğiniz imzalanmamış makroları içeren belgeler varsa, bunları güvenilen bir konuma yerleştirebilirsiniz. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

  • Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak  Bu, varsayılan ayardır. Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırabilir) Tüm makroların çalışmasını sağlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

  • VBA proje nesne modeline erişime güven    Bu ayar geliştiricilere yöneliktir ve herhangi bir Otomasyon istemcisinden VBA nesne modelini bilerek kilitlemek veya buna programlama yoluyla erişmek için kullanılır. Başka bir deyişle, Office programını otomatikleştirmek ve Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ortamıyla nesne modelini programlama yoluyla yönlendirmek için yazılmış koda karşı bir güvenlik seçeneği sağlar. Bu, kullanıcı başına veya uygulama başına yapılan bir ayardır ve varsayılan olarak erişimi reddeder. Bu güvenlik seçeneği, yetkisiz programların son kullanıcı sistemlerine zarar verebilecek "kendini çoğaltan" bir kod oluşturmasını zorlaştırır. Herhangi bir Otomasyon istemcisinin VBA nesne modeline programlama yoluyla erişebilmesi için, kodu çalıştıran kullanıcının açıkça erişim izni vermesi gerekir. Erişimi açmak için onay kutusunu seçin.

İpucu   Makro güvenliği ayarları iletişim kutusunu Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi öğesinin bir parçası olan Şerit'teki Geliştirici sekmesinden açabilirsiniz. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve ardından PowerPoint Seçenekleri'ni tıklatın. Popüler'i tıklatıp Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Publisher

 1. Araçlar menüsünde, Güven Merkezi öğesini tıklatın.

 2. Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Belgelerdeki tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır. Güvendiğiniz imzalanmamış makroları içeren belgeler varsa, bunları güvenilen bir konuma yerleştirebilirsiniz. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

  • Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak  Bu, varsayılan ayardır. Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırabilir) Tüm makroların çalışmasını sağlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

  • VBA projesi nesne modeli erişimine güven    Bu ayar geliştiricilere yöneliktir ve herhangi bir Otomasyon istemcisinden VBA nesne modelini bilerek kilitlemek veya buna programlama yoluyla erişmek için kullanılır. Başka bir deyişle, Office programını otomatikleştirmek ve Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ortamıyla nesne modelini programlama yoluyla yönlendirmek için yazılmış koda karşı bir güvenlik seçeneği sağlar. Bu, kullanıcı başına veya uygulama başına yapılan bir ayardır ve varsayılan olarak erişimi reddeder. Bu güvenlik seçeneği, yetkisiz programların son kullanıcı sistemlerine zarar verebilecek "kendini çoğaltan" bir kod oluşturmasını zorlaştırır. Herhangi bir Otomasyon istemcisinin VBA nesne modeline programlama yoluyla erişebilmesi için, kodu çalıştıran kullanıcının açıkça erişim izni vermesi gerekir. Erişimi açmak için onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Visio

 1. Araçlar menüsünde Güven Merkezi öğesini tıklatın.

 2. Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Belgelerdeki tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır. Güvendiğiniz imzalanmamış makroları içeren belgeler varsa, bunları güvenilen bir konuma yerleştirebilirsiniz. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

  • Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak  Bu, varsayılan ayardır. Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırabilir) Tüm makroların çalışmasını sağlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

  • VBA projesi nesne modeli erişimine güven    Bu ayar geliştiricilere yöneliktir ve herhangi bir Otomasyon istemcisinden VBA nesne modelini bilerek kilitlemek veya buna programlama yoluyla erişmek için kullanılır. Başka bir deyişle, Office programını otomatikleştirmek ve Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ortamıyla nesne modelini programlama yoluyla yönlendirmek için yazılmış koda karşı bir güvenlik seçeneği sağlar. Bu, kullanıcı başına veya uygulama başına yapılan bir ayardır ve varsayılan olarak erişimi reddeder. Bu güvenlik seçeneği, yetkisiz programların son kullanıcı sistemlerine zarar verebilecek "kendini çoğaltan" bir kod oluşturmasını zorlaştırır. Herhangi bir Otomasyon istemcisinin VBA nesne modeline programlama yoluyla erişebilmesi için, kodu çalıştıran kullanıcının açıkça erişim izni vermesi gerekir. Erişimi açmak için onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Word

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Sırasıyla Güven Merkezi'ni, Güven Merkezi Ayarları'nı ve Makro Ayarları'nı tıklatın.

 3. İstediğiniz seçenekleri tıklatın:

  • Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak Bu seçeneği makrolara güvenmediğinizde tıklatın. Belgelerdeki tüm makrolar ve makrolarla ilgili güvenlik uyarıları devre dışı bırakılır. Güvendiğiniz imzalanmamış makroları içeren belgeler varsa, bunları güvenilen bir konuma yerleştirebilirsiniz. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

  • Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak  Bu, varsayılan ayardır. Makroların devre dışı bırakılmasını ve ancak makrolar olduğunda güvenlik uyarıları almak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın. Bu şekilde duruma özel olarak bu makroları ne zaman etkinleştireceğinizi seçebilirsiniz.

  • Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak Makro güvenilen bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalanmışsa ve yayımcıya önceden güvenmişseniz, makro çalışabilir. Bunun dışında, bu ayar Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği ile aynıdır. Yayımcıya önceden güvenmemişseniz, uyarılırsınız. Bu şekilde, imzalı olan bu makroları etkinleştirmeyi veya yayımcıya güvenmeyi seçebilirsiniz. İmzalı olmayan tüm makrolar uyarı yapılmadan devre dışı bırakılır.

  • Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırabilir) Tüm makroların çalışmasını sağlamak için bu seçeneği tıklatın. Bu ayar, bilgisayarınızı olası kötü niyetli kodlara karşı açık hale getirir ve önerilmez.

  • VBA projesi nesne modeli erişimine güven    Bu ayar geliştiricilere yöneliktir ve herhangi bir Otomasyon istemcisinden VBA nesne modelini bilerek kilitlemek veya buna programlama yoluyla erişmek için kullanılır. Başka bir deyişle, Office programını otomatikleştirmek ve Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ortamıyla nesne modelini programlama yoluyla yönlendirmek için yazılmış koda karşı bir güvenlik seçeneği sağlar. Bu, kullanıcı başına veya uygulama başına yapılan bir ayardır ve varsayılan olarak erişimi reddeder. Bu güvenlik seçeneği, yetkisiz programların son kullanıcı sistemlerine zarar verebilecek "kendini çoğaltan" bir kod oluşturmasını zorlaştırır. Herhangi bir Otomasyon istemcisinin VBA nesne modeline programlama yoluyla erişebilmesi için, kodu çalıştıran kullanıcının açıkça erişim izni vermesi gerekir. Erişimi açmak için onay kutusunu seçin.

İpucu   Makro güvenliği ayarları iletişim kutusunu Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi öğesinin bir parçası olan Şerit'teki Geliştirici sekmesinden açabilirsiniz. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve ardından Word Seçenekleri'ni tıklatın. Popüler'i tıklatıp Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Güven Merkezi güvenli olmayan makrolardan korunmama nasıl yardımcı olabilir?

Bir belgedeki makroyu etkinleştirmeden önce, Güven Merkezi aşağıdaki bilgileri denetler:

 • Makro dijital imza bulunan bir geliştirici tarafından imzalanmış mı?

 • Dijital imza geçerli mi?

 • Dijital imza geçerli mi? (süresi dolmamış)

 • Dijital imzayla ilişkili sertifika saygın bir sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilmiştir.

 • Makroyu imzalayan geliştirici bir güvenilir yayıncı mı?

Güven Merkezi bunlardan biriyle ilgili sorun tespit ederse, makro varsayılan olarak devre dışı bırakılır ve İleti Çubuğu güvenli olmayabilecek makroyu bildirmek için görünür.

Belge Eylem Çubuğu

Makroyu etkinleştirmek için, İleti Çubuğu'ndaki Seçenekler öğesini tıklatın; güvenlik iletişim kutusu açılır. Makrolar ve güvenlik hakkında karar verme ile ilgili bilgi için sonraki bölüme bakın.

Not   Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Publisher 2007'da, güvenlik uyarıları İleti Çubuğu'nun yerine iletişim kutularında görünür.

Sayfanın Başı

Güvenlik uyarısı bir makroyu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak isteyip istemediğimi soruyor. Ne yapmalıyım?

Güvenlik Seçenekleri iletişim kutusu açıldığında makroyu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Makroyu yalnızca güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olduğunuzda etkinleştirmelisiniz.

Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri

  Belgenin ve makronun güvenilir bir kaynaktan geldiğinden ve geçerli bir imzaya sahip olduğundan eminseniz ve bunlarla ilgili tekrar uyarı almak istemiyorsanız, varsayılan Güven Merkezi ayarlarını daha az güvenli makro ayarları ile değiştirmek yerine, güvenlik iletişim kutusundaki Bu yayımcıdan gelen tüm belgelere güven seçeneğini tıklatabilirsiniz. Bu şekilde, yayımcı Güven Merkezi'ndeki Güvenilen yayımcılar listesine eklenir. Bu yayımcıdan gelen tüm yazılımlara güvenilir. Makro geçerli imzaya sahip değilse, ancak makroya güveniyorsanız ve bir daha onunla ilgili uyarı almak istemiyorsanız, varsayılan Güven Merkezi ayarlarını daha az güvenli makro ayarları ile değiştirmek yerine, belgeyi güvenilen bir konuma taşımak daha iyidir. Güvenilen konumlardaki belgelerin Güven Merkezi güvenlik sistemi tarafından denetlenmeden çalışması sağlanır.

Duruma bağlı olarak, güvenlik iletişim kutusu belirli sorunları tanımlar. Aşağıdaki tabloda, olası sorunlar listelenmiştir ve her durumda yapmanız veya yapmamanız gerekenler konusunda öneriler içermektedir.

Sorun

Öneri

Makro imzalı değil     Makro dijital olarak imzalanmadığından makro yayımcısının kimliği doğrulanamıyor. Bu nedenle, makronun güvenli olup olmadığına karar verilemiyor.

İmzalanmamış makroyu etkinleştirmeden önce, makronun güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olun. Makroyu etkinleştirmeseniz de, belgenizle yine de çalışabilirsiniz.

Makro imzası güvenilir değil     Makro dijital olarak imzalandığından, imza geçerli olmadığından ve makroyu imzalayan yayımcıya güvenmeyi seçmediğinizden makro güvenli olmayabilir.

Makronun yayımcısına güven güvenlik iletişim kutusundaki Bu yayımcıdan gelen tüm belgelere güven seçeneğini tıklatarak açıkça seçebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca imza geçerli olduğunda görünür. Bu seçeneği tıklatmak yayımcıyı Güven Merkezi'ndeki Güvenilen Yayımcılar listenizeekler.

Makro imzası geçersiz     Makro dijital olarak imzalandığından ve imza geçersiz olduğundan makro güvenli olmayabilir.

Geçerli olmayan imzalara sahip makroları etkinleştirmeniz önerilmez. Makronun imzasının geçersiz olmasının olası bir nedeni, değiştirilmiş olmasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Dijital bir imzanın güvenilir olduğu nasıl anlaşılır.

Makro imzasının süresi dolmuş     Makro dijital olarak imzalandığından ve imzanın süresi dolduğundan makro güvenli olmayabilir.

Süresi dolmuş imzaları bulunan makroları etkinleştirmeden önce, makronun güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olun. Güvenlikle ilgili sorunları olmadan daha önce bu belgeyi kullandıysanız, makroyu etkinleştirmek daha riskli olabilir.

İlgili Uygulamalar: Office 2010, Visio Standard 2007, Excel 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir