Office Excel 2010'u Excel'in önceki sürümleriyle kullanma

Microsoft Excel 2010 uygulamasını kurduktan sonra, Excel'in önceki bir sürümüyle oluşturulan çalışma kitaplarıyla çalışmaya nasıl devam edeceğinizi, Excel'in geçerli sürümünü yüklememiş olan kullanıcılar için bu çalışma kitaplarını nasıl erişilebilir tutabileceğinizi ve sürümler arasındaki farkların çalışmanızı nasıl etkileyeceğini öğrenmek isteyebilirsiniz.

Excel'in önceki sürümleriyle (Excel 97-2003 veya Excel 2007 gibi) geriye dönük uyumluluk için, farklı sürümler arasında çalışma kitabını değiştirmek için çeşitli yollardan birini kullanabilirsiniz.

 • Uyumluluk Modunda çalışma    Excel'in önceki bir sürümünde oluşturulmuş bir çalışma kitabını açabilir ve Uyumluluk Modu'nda çalışabilirsiniz; böylece çalışma kitabı önceki sürümlerde kolayca açılacak bir biçimde kalır. Uyumluluk Modu Excel 2007 uygulaması için kullanılamaz.

 • Dosya dönüştürücüleri yükleme    Excel 2010 çalışma kitabını Excel'in önceki sürümlerinde açmak için yükleyebildiğiniz dosya dönüştürücülerini kullanabilirsiniz.

 • Uyumluluk için çalışma kitabını denetleme    Geçerli dosya biçiminde çalışmak isterseniz, ancak bir çalışma kitabınızı Excel'in önceki sürümlerini kullanan başkalarıyla paylaşmanız gerekirse verilerin Excel'in önceki sürümleriyle uyumlu olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerinde açıldığında uyum veya veri kaybını engellemek için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Bu makalede

Excel 2010 uygulamasında Uyumluluk Modu'nda çalışma

Uyumluluk moduna ait dosya biçimi

Uyumluluk modu otomatiktir

Uyumluluk modundan çıkma

Excel 2010 çalışma kitabını açmak için Excel'in önceki sürümlerinde dosya dönüştürücülerini kullanma

Dosya dönüştürücülerini karşıdan yükleme ve kullanma

Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmeyen Excel 2010 özellikleri

Desteklenmeyen çalışma sayfası özellikleri

Desteklenmeyen Excel tablosu özellikleri

Desteklenmeyen PivotTable özellikleri

Desteklenmeyen sıralama ve filtre uygulama özellikleri

Desteklenmeyen formül özellikleri

Desteklenmeyen koşullu biçimlendirme özellikleri

Desteklenmeyen grafik özellikleri

Desteklenmeyen grafikler, nesneler ve ActiveX denetim özellikleri

Desteklenmeyen özelleştirme özellikleri

Desteklenmeyen işbirliği özellikleri

Çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçimine dönüştürme

Excel 2007 uygulamasında desteklenmeyen Excel 2010 ve Excel 97-2003 özellikleri

Desteklenmeyen çalışma sayfası özellikleri

Desteklenmeyen tablo özellikleri

Desteklenmeyen formül özellikleri

Desteklenmeyen grafik özellikleri

Desteklenmeyen PivotTable özellikleri

Desteklenmeyen geliştirici özellikleri

Desteklenmeyen dosya biçimleri

Excel 2010 çalışma kitabının Excel'in önceki sürümleriyle uyumluluğunu denetleme

Excel 2010 uygulamasında Uyumluluk Modu'nda çalışma

Excel 2010 uygulamasında, Excel 97-2003 ile oluşturulmuş çalışma kitabını açtığınızda otomatik olarak Uyumluluk Modu'nda açılır; Excel başlık çubuğu dosya adının yanında köşeli parantez içinde Uyumluluk Modu sözcüklerini görürsünüz. Excel 2007, Excel 2010 ile aynı XYL tabanlı dosya biçimini (.xlsx veya .xlsm) kullandığından Excel 2007 çalışma kitapları Uyumluluk Modu'nda açılmaz.

Uyumluluk moduna ait dosya biçimi

Uyumluluk Modu'nda, yeni veya gelişmiş Excel 2010 özellikleri çalışma kitabında çalıştığında kullanılamaz; bunlar, Excel'in önceki sürümlerinde çalışma kitabını açtığınızda veri ve uyum kaybını engeller. Ayrıca, geçerli dosya biçimini (.xlsx) kullanmak yerine, çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerinde açılabilen Excel 97-2003 dosya biçiminde (.xls) kaydedilir.

Uyumluluk modu otomatiktir

Microsoft Office 2010 gibi diğer Microsoft Word 2010 programlarının aksine, Uyumluluk Modu'nu Excel'de el ile açamazsınız ve bir çalışma kitabıyla Uyumluluk Modu'nda çalışırken, herhangi bir yeni özellik ekleme seçeneğiniz bulunmaz.

Uyumluluk modundan çıkma

Uyumluluk Modu'nda artık çalışmak istemiyorsanız, çalışma kitabını geçerli dosya biçimine dönüştürebilirsiniz. Bilgi için, bkz. Çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçimine dönüştürme.

Sayfanın Başı

Excel 2010 çalışma kitabını açmak için Excel'in önceki sürümlerinde dosya dönüştürücülerini kullanma

Office.com uygulamasında, bir Excel 2010 çalışma kitabını Excel'in önceki bir sürümünde (Excel 2000-2003) açmanıza yardımcı olacak belirli güncelleştirmeler ve dosya dönüştürücüler bulunmaktadır. Güncelleştirmeleri ve dönüştürücüleri henüz yüklememişseniz, bir Excel 2010 çalışma kitabını açmaya çalışırken, bunları yüklemeniz istenebilir.

Güncelleştirmeleri ve dönüştürücüleri yükledikten sonra, tüm Excel 2010 çalışma kitapları düzenlemek ve kaydetmek için Excel sürümünüzü Excel 2010 sürümüne yükseltmenize gerek kalmadan açılabilir. Excel 2010 uygulamasına özgü bazı özellikler ve biçimlendirme Excel'in önceki sürümünde görüntülenmeyebilir, ancak bunlar çalışma kitabı kaydedilip Excel 2010 sürümünde yeniden açıldığında kullanılabilir. Görüntülenmeyen özellikler ve biçimlendirmeler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Excel 2010'da desteklenmeyen Excel 2007 ve Excel 97-2003 özellikleri.

Dosya dönüştürücülerini karşıdan yükleme ve kullanma

 1. Microsoft Office Yüklemeleri Web sitesinden, Excel'in önceki sürümü yüklü olan bilgisayarda Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni karşıdan yükleyin ve Excel 2010 çalışma kitaplarını açmak için gerekli olan güncelleştirmeleri ve dönüştürücüleri yükleyin.

 2. Excel'in önceki sürümünde (Excel 2000-2003), Excel 2010 çalışma kitabını açın.

Sayfanın Başı

Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmeyen Excel 2010 özellikleri

Excel 2010 özelliklerinin tümü önceki Excel sürümlerinde desteklenmemektedir. Uyumluluk Modu'nda çalıştığınızda veya Excel 2010 çalışma sayfasını Excel 97-2003 (.xls) dosya biçiminde kaydetmek istediğinizde, Uyumluluk Denetleyicisi, ciddi bir işlevsellik kaybına neden olabilecek veya önceki Excel sürümüne basit bir şekilde uygun olmayacak sorunlar hakkında karar vermenize yardımcı olur. Böylece, önceki Excel sürümünde veri veya işlevsellik kaybına engel olmak için Excel 2010 çalışma sayfasında gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Excel 2010 çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydettiğinizde, Uyumluluk Denetleyicisi otomatik olarak çalışır. Ancak, çalışma kitabının Excel 2007 ile uyumlu olduğunu doğrulamak için, çalışma kitabını ilk kez kaydettiğinizde Uyumluluk Denetleyicisi'ni elle çalıştırmanız gerekir. Bundan sonra, çalışma kitabını her kaydettiğinizde Uyumluluk Denetleyicisi'nin otomatik olarak çalışması gerektiğini belirtebilirsiniz. Uyumluluk Denetleyicisi'nin nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgi için, bkz. Excel 2010 çalışma kitabının Excel'in önceki sürümleriyle uyumluluğunu denetleme.

Uyumluluk Denetleyicisi bulduğu uyumluluk sorunlarını listeler ve birçok sorun için Bul ve Yardım düğmeleri sağlar. Artık tüm sorun oluşumlarını bulabilir, bunları çözecek yollar hakkında bilgi alabilirsiniz. Otomatik olarak çalıştığında, Uyumluluk Denetleyicisi olası uyumluluk sorunlarının oluşabileceği Excel sürümünü de belirtir.

Sürümler vurgulanmış olarak uyumluluk denetleyicisi

Desteklenmeyen çalışma sayfası özellikleri

Desteklenmeyen çalışma sayfası özellikleri aşağıdaki uyumluluk sorunlarına yol açabilir ve önemli işlev kayıplarına ya da küçük uyum kayıplarına neden olabilir.

Önemli işlevsellik kaybı

Çözüm

Bu çalışma sayfası, seçilen dosya biçiminin satır ve sütun sınırı dışındaki hücrelerde veri bulunduruyor. 256 (IV) sütun ve 65.536 satır dışında kalan veri kaydedilmeyecektir. Bu bölgedeki veriye başvuran işlevler #BAŞV! hatası ile sonuçlanacaktır.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde çalışma sayfası boyutu 16.384 sütuna 1.048.576 satırdır, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde çalışma sayfası boyutu yalnızca 256 sütuna 65.536 satırdır. Excel 97-2003 sürümlerinde bu sütun ve satır sınırı dışında kalan hücrelerdeki veriler kaybolur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde satır ve sütun sınırları dışında kalan hücreleri ve aralıkları bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra Kes ve Yapıştır komutlarını kullanarak bunları çalışma sayfasının satır ve sütun sınırları içine veya başka bir sayfaya yerleştirin.

Uyumluluk Denetleyicisi

Bu çalışma kitabında seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırları dışında hücre başvuruları olan Senaryolar var. Bu Senaryolar seçili dosya biçiminde kaydedilmez.

Bunun anlamı    Çalışma sayfasındaki senaryo Excel 97-2003 satır ve sütun sınırı (256 sütun x 65.536 satır) dışında bir hücreye başvuruyor; çalışma kitabını Excel'in önceki sürümlerinin dosya biçiminde kaydetmeye devam ettiğinizde artık bulunamayacak.

Yapılması gerekenler    Senaryo Yöneticisinde, Excel'in önceki sürümlerinin satır ve sütun sınırları dışında kalan başvurunun bulunduğu senaryoyu arayın ve başvuruyu sınırlar içinde kalan bir konum olarak değiştirin.

Veri sekmesinde, Veri Araçları grubunda Durum Çözümlemesi'ni ve Senaryo Yöneticisi'ni tıklatın. Senaryolar kutusunda uyumluluk sorununa neden olan senaryoyu bulup başvurusunu düzenleyin.

Bu çalışma kitabında seçili dosya biçiminde desteklenmeyen takvim biçiminde tarihler var. Bu tarihler Gregoryen tarih biçimde görüntülenir.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde İbrani Ay, Japon Ay, Çin Ay, Saka, Çin Zodyağı, Kore Zodyağı, Rokuyou Ay ve Kore Ay takvimi gibi özel uluslararası takvim biçimleri oluşturabilirsiniz. Ancak bu takvim biçimleri Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez.

Yapılması gerekenler    İşlev kaybını önlemek için, takvim biçimini Excel 97-2003 tarafından desteklenen dil (veya yerel ayar) olarak değiştirmelisiniz.

Bu çalışma kitabında seçili dosya biçiminde desteklenmeyen takvim biçiminde tarihler var. Bu tarihlerin Gregoryen takvim kullanılarak düzenlenmesi gerekir.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde Tay Budist veya Arap Hicri gibi Batı dışı takvim türlerini uygulayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde bu takvim türleri yalnızca Gregoryen olarak düzenlenebilir.

Yapılması gerekenler    İşlev kaybını önlemek için, takvim biçimini Excel 97-2003 tarafından desteklenen dil (veya yerel ayar) olarak değiştirmelisiniz.

Bu çalışma kitabında verileri olan hücre sayısı Excel'in önceki sürümlerinde olandan daha fazladır. Excel'in önceki sürümleri bu çalışma kitabını açamaz.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 sürümlerinde kullanılabilir hücre bloklarının (CLB) toplam sayısı kullanılabilir bellekle sınırlıdır. Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir toplam CLB sayısı bir Excel örneğinde 64.000 CLB ile sınırlıdır.

CLB'de 16 çalışma sayfası satırı vardır. Çalışma sayfasındaki tüm satırlarda veri varsa bu çalışma sayfanızda 4096 CLB olur; tek Excel örneğinde (Excel'de ne kadar çalışma kitabının açık olduğunu dikkate almadan) bu gibi 16 çalışma sayfasına sahip olabilirsiniz.

Yapılması gerekenler    Çalışma kitabının 64.000 CLB sınırını aşmamasını ve Excel 97-2003 sürümlerinde açılabilmesini sağlamak için, çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydettikten sonra Excel 2010 sürümünde Uyumluluk Modu'nda çalışmanız gerekir. Uyumluluk Modu'nda Excel etkin çalışma kitabındaki CLB'leri izler.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre mini grafik içeriyor. Mini grafikler kaydedilmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, bir değer serisindeki eğilimleri gösteren mini grafikler çalışma sayfasında görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm mini grafikler çalışma kitabında kalır ve çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, mini grafik içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp gerekli değişiklikleri yapın. Örneğin, önceki Excel sürümlerinde görüntülenmeyen mini grafikler yerine veya bunlara ek olarak koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Excel'in önceki sürümleri üstbilgi ve altbilgi metinlerinde renkli biçimlendirmeyi desteklemiyor. Excel'in önceki sürümlerinde renkli biçimlendirme bilgileri düz metin olarak görüntülenir.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde metin üstbilgisi ve altbilgisine renk renk biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde üstbilgi ve altbilgilere renkli biçimlendirme uygulayamazsınız.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, renk biçimlendirmeyi kaldırmak isterseniz Düzelt'i tıklatın.

Uyumluluk Denetleyicisi

Bu çalışma kitabında çift sayfa veya ilk sayfa üstbilgilerinin ve altbilgilerinin bulunduğu çalışma sayfaları vardır. Bu sayfa üstbilgileri ve altbilgileri Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde çift sayfalarda veya ilk sayfada farklı üstbilgi ve altbilgi metni görüntüleme seçeneğiniz vardır. Excel 97-2003 sürümlerinde, çift sayfa veya ilk sayfa üstbilgileri ve altbilgileri görüntülenemez, ancak çalışma kitabını yeniden Excel 2010 sürümünde açtığınızda görüntüleme için kullanılabilir durumda kalır.

Yapılması gerekenler    Çalışma kitabını sık sık Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydediyorsanız, çalışma kitabı için çift veya ilk sayfa üstbilgileri veya altbilgileri belirtmemek en iyisidir.

Bu çalışma kitabında bazı hücreler veya stiller, seçili dosya biçiminde desteklenmeyen biçimlendirmeler içeriyor. Bu biçimler kullanılabilen en yakın biçime dönüştürülecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde özel efektler ve gölgeler gibi farklı hücre biçimlendirme veya hücre stili seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler Excel 97-2003 sürümlerinde yoktur.

Yapılması gerekenler    Çalışma kitabınızı kaydetmeye devam ettiğinizde, Excel kullanılabilen en yakın biçimi uygular ve bu başka bir şeye uyguladığınız başka bir biçimle özdeş olabilir. Biçimlerin yinelenmesini önlemek için, çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydetmeden önce desteklenmeyen hücre biçimlerini ve hücre stillerini değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Bu çalışma kitabı, seçili dosya biçiminde desteklenenden daha fazla benzersiz hücre biçimi içeriyor. Bazı hücre biçimleri kaydedilmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde 64.000 benzersiz hücre biçimi kullanabilirsiniz; ancak Excel 97-2003 sürümlerinde en fazla 4.000 benzersiz hücre biçimi kullanabilirsiniz. Benzersiz hücre biçimlerinde çalışma kitabına uygulanan belirli biçimlendirme birleşimleri vardır.

Yapılması gerekenler    Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir durumda kalmalarını istediğiniz belirli hücre biçimlerinin kaybolmalarını önlemek için, saklanması çok önemli olmayan bazı hücre biçimlerini kaldırabilirsiniz.

Bu çalışma kitabı, seçili dosya biçiminde desteklenenden daha fazla benzersiz yazı tipi biçimi içeriyor. Bazı yazı tipi biçimleri kaydedilmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 ürünlerinde 1.024 genel yazı tipi olsa da her çalışma kitabı için bunların ancak 512'sini kullanabilirsiniz. Excel 97-2003 daha az sayıda benzersiz yazı tipi biçimini destekler.

Yapılması gerekenler    Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılabilir durumda kalmalarını istediğiniz belirli yazı tipi biçimlerinin kaybolmalarını önlemek için, saklanması çok önemli olmayan bazı yazı tipi biçimlerini kaldırabilirsiniz.

Bu uyumluluk sorunlarından birini veya birkaçını çözme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen Excel tablosu özellikleri

Desteklenmeyen Excel tablosu özellikleri küçük uyum kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Tablo toplam satırında bir özel formül veya metin bulunduruyor. Önceki Excel sürümlerinde veri tablo olmadan gösteriliyordu.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde formüller olduğu gibi kalsa da aralık artık tablo biçiminde değildir.

Yapılması gerekenler    Özel formül veya metin bulunduran tabloyu bulmak için Uyumluluk Yöneticisi içinde Bul'u tıklatıp toplam satırından bu formülü veya metni kaldırın ve yalnızca toplam satırında bulunabilen formülleri kullanın.

Bu çalışma kitabındaki tabloda başlık satırı görüntülenmez. Excel'in önceki sürümlerinde, Başlık Satırı onay kutusu seçilmedikçe (Tablo Araçları, Tasarım sekmesi, Tablo Stil Seçenekleri grubu) veri tablosuz olarak görüntülenir.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde tablo üstbilgi satırı olmadan görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Üstbilgi satırı olmadan görüntülenen tabloyu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi'nde Bul'u tıklatın ve üstbilgi satırını görüntüleyin.

Bu çalışma kitabında tablo stili tabloya uygulanmış. Tablo stili biçimlendirmesi Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde tema tabanlı tablo stilleri kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Tablo stili uygulanmış bir tabloyu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi'nde Bul'u tıklatın, bu tablo stilini kaldırın ve tabloyu eli ile biçimlendirin.

Bu çalışma kitabındaki bir tablo bir dış veri kaynağına bağlanmış. Tablo işlevselliği kaybolacak ancak veri bağlı kalmaya devam edecektir. Tablo satırları bir filtre tarafından gizlenmişse önceki Excel sürümünde de gizli kalmaya devam edeceklerdir.

Bunun anlamı    Tablo işlevleri Excel 97-2003 sürümlerinde kaybolur.

Yapılması gerekenler    Dış veri kaynağına bağlı tabloyu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi içinde Bul'u tıklatın ve sonra tablonun dış veri kaynağı bağlantısını kesin. Excel 97-2003 sürümlerinde, bundan sonra tabloyu yeniden dış veri kaynağına bağlayabilirsiniz.

Bu çalışma sayfasındaki bir tablonun Windows SharePoint Services Listesi ile salt okunur bir bağlantısı var. Bağlantıyı yenileme ve düzenleme özellikleri ile birlikte tablo işlevselliği kaybolacak. Tablo satırları bir süzgeç ile gizlenmişse, önceki Excel sürümünde de gizli kalmaya devam edecekler.

Bunun anlamı    Tablo işlevleri Excel 97-2003 sürümlerinde kaybolur.

Yapılması gerekenler    Microsoft SharePoint Foundation Listesine salt okunur bağlantısı olan tabloyu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi içinde Bul'u tıklatın ve sonra tablonun SharePoint Listesi ile olan bağlantısını kesin. Excel 2003'te SharePoint Listesini okuma/yazma listesi olarak alabilirsiniz.

Excel 2003 çalışma kitabında bir okuma/yazma listesi de oluşturabilirsiniz ve sonra Excel 2010 ürününde bu çalışma kitabı üzerinde çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde tutan Uyumluluk Modu'nda çalışabilirsiniz.

Bu çalışma kitabında tabloya alternatif metin uygulanmış. Tablolardaki alternatif metin Excel 2007 öncesi sürümlerden kaldırılacaktır.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 uygulamalarında alternatif metin kullanılamaz, Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, alternatif metnin bulunduğu Excel tablosunu bulmak için Bul'u tıklatın. Alternatif metni Excel'in önceki sürümlerinde görüntülemek için çalışma sayfasında boş bir çalışma sayfasına kopyalayabilir veya metnin bulunduğu bir açıklama ekleyebilirsiniz.

Tabloda herhangi bir yeri sağ tıklatıp Tablo'yu ve Diğer Metin'i tıklatın. Açıklama kutusunda alternatif metni seçip kopyalama amacıyla CTRL+C tuşlarına basın.

Alternatif metin bu çalışma kitabındaki tabloya uygulandı. Alternatif metin Excel 2007 sürümünde görüntülenmez.

Bunun anlamı    Alternatif metin Excel 2007 uygulamasında kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, alternatif metnin bulunduğu Excel tablosunu bulmak için Bul'u tıklatın. Alternatif metni Excel'in önceki sürümlerinde görüntülemek için çalışma sayfasında boş bir çalışma sayfasına kopyalayabilir veya metnin bulunduğu bir açıklama ekleyebilirsiniz.

Tabloda herhangi bir yeri sağ tıklatıp Tablo'yu ve Diğer Metin'i tıklatın. Açıklama kutusunda alternatif metni seçip kopyalama amacıyla CTRL+C tuşlarına basın.

Bu uyumluluk sorunlarından birini veya birkaçını çözme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konuya bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen PivotTable özellikleri

Desteklenmeyen PivotTable özellikleri aşağıdaki uyumluluk sorunlarına yol açabilir ve önemli işlev kayıplarına ya da küçük uyum kayıplarına neden olabilir.

Önemli işlevsellik kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabındaki PivotTable eski sınırları aşıyor ve önceki dosya biçimlerinden birinde kaydedilirse kaybolacak. Yalnızca Uyumluluk Modu'nda oluşturulan PivotTable'lar Excel'in önceki sürümlerinde çalışır.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında PivotTable raporu her alan için benzersiz 1.048.576 öğe destekler; Excel 97-2003 sürümlerinde her alan için yalnızca 32.500 öğe desteklenir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde önceki sınırları aşan PivotTable raporunu bulmak için Bul 'u tıklatın. Çalışma kitabını Excel 97-2003 biçimine kaydedip PivotTable raporunu Uyumluluk Modunda yeniden oluşturabilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki bir PivotTable, daraltılmış satır ve sütunlardaki hücrelere uygulanmış koşullu biçimlendirme kuralları bulunduruyor. Bu kuralların önceki Excel sürümlerinde kaybolmasını engellemek için bu satırları ve sütunları genişletin.

Bunun anlamı    Daraltılmış satırlardaki veya sütunlardaki hücrelere uygulanan koşullu biçimlendirme kuralları Excel 97-2003 sürümlerinde kaybolacaktır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, koşullu biçimlendirme kurallarına sahip daraltılmış satırları ve sütunları bulmak için, kitabı önceki Excel sürümlerinde kaydetmeden önce Bul 'u tıklatıp bu satırları ve sütunları genişletin.

Bu çalışma kitabında PivotTable'la ilişkili olmayan adlandırılmış kümeler vardır. Bu adlandırılmış kümeler kaydedilmez.

Bunun anlamı    PivotTable ile ilişkili olmayan adlandırılmış kümeler Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde kaldırılacaktır.

Yapılması gerekenler    Bu sorunu önlemek için PivotTable'ı bağlantı kullanarak oluşturduğunuzdan emin olun.

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da durum çözümlemesi açıktır. Yayımlanmamış durum değişiklikleri Excel'in önceki sürümlerinde kaybolacaktır.

Bunun anlamı    Sunucuya yayımlanmamış durum çözümlemesi değişiklikleri önceki Excel sürümlerinde görüntülenmeyecektir.

Yapılması gerekenler    Excel'in önceki sürümlerinde çalışma kitabını açmadan önce durum çözümlemesi değişikliklerinin yayımlandığından emin olun (PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Araçlar grubu, Durum Çözümlemesi düğmesi).

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da aynı ölçümün birden çok kez göründüğü veri ekseni var.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında , Online Analytical Processing (OLAP) veri kaynağına bağlı PivotTable'da yinelenen ölçüm yapabilirsiniz. PivotTable Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde aynı ölçümün birden çok kez görüntülendiği veri ekseninin bulunduğu PivotTable raporunu bulmak için Bul'u tıklatıp yinelenen ölçümleri kaldırın; böylece, yalnızca tek ölçüm kalır.

Bu çalışma kitabındaki PivotTable veya veri bağlantısında Excel'in önceki sürümlerinde bulunmayan sunucu ayarları vardır. Bazı PivotTable veya veri bağlantısı sunucu ayarları kaydedilemez.

Bunun anlamı    Bazı PivotTable veya veri bağlantısı sunucu ayarları Excel 2007 uygulamasında bulunamıyor ve Excel 97-2003 sürümlerinde kaybolur.

Yapılması gerekenler    Kullandığınız sunucu ayarlarının Excel'in önceki sürümleriyle uyumlu olduğunu doğrulayın ve gerekli değişiklikleri yapın (PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Veri grubu, Veri Kaynağını Değiştir düğmesi, Bağlantı Özellikleri komutu).

Bu çalışma kitabındaki PivotTable'da 'Değer Gösterimi' özelliği kullanılarak temsil edilmiştir. Bu özel girişler kaydedilmez ve veri kaynağına ait özgün değerlerle değiştirilir.

Bunun anlamı    Değer Gösterimi özelliği Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez; girdiğiniz özel değer verileri (Genel Toplam %, Sütun Toplamı % veya Değişen Toplam gibi) görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, özel veri girişlerinin bulunduğu PivotTable'ları bulmak için Bul'u tıklatın ve bu girişleri kaldırın (PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Hesaplamalar grubu, Değer Gösterimi düğmesi).

Bu çalışma kitabında PivotTable'a alternatif metin uygulanmış. PivotTable'lardaki alternatif metin Excel 2007 öncesi sürümlerden kaldırılacaktır.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 uygulamalarında alternatif metin kullanılamaz, Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, alternatif metnin bulunduğu PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın. Alternatif metni Excel'in önceki sürümlerinde görüntülemek için çalışma sayfasında boş bir çalışma sayfasına kopyalayabilir veya metnin bulunduğu bir açıklama ekleyebilirsiniz.

PivotTable'da herhangi bir yeri sağ tıklatıp PivotTable Seçenekleri'ni tıklatın. Diğer Metin sekmesinde Açıklama kutusunda alternatif metni seçip kopyalama amacıyla CTRL+C tuşlarına basın.

Alternatif metin bu çalışma kitabındaki PivotTable'a uygulandı. Alternatif metin Excel 2007 sürümünde görüntülenmez.

Bunun anlamı    Alternatif metin Excel 2007 uygulamasında kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, alternatif metnin bulunduğu PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın. Alternatif metni Excel'in önceki sürümlerinde görüntülemek için çalışma sayfasında boş bir çalışma sayfasına kopyalayabilir veya metnin bulunduğu bir açıklama ekleyebilirsiniz.

PivotTable'da herhangi bir yeri sağ tıklatıp PivotTable Seçenekleri'ni tıklatın. Diğer Metin sekmesinde Açıklama kutusunda alternatif metni seçip kopyalama amacıyla CTRL+C tuşlarına basın.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabında PivotTable stili PivotTable'a uygulanmış. PivotTable stili biçimlendirmesi Excel'in önceki sürümlerinde görüntülenemez.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde tema tabanlı PivotTable stilleri kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    PivotTable stili uygulanmış bir PivotTable raporunu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi'nde Bul'u tıklatın, bu PivotTable stilini kaldırın ve el ile Excel'in önceki sürümlerinde desteklenen PivotTable biçimlendirmesini uygulayın.

Bu çalışma sayfasındaki PivotTable Excel 2007 öncesi sürümlerde çalışmaz. Yalnızca Uyumluluk Modu'nda oluşturulan PivotTable'lar Excel'in önceki sürümlerinde çalışır.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında oluşturulan PivotTable Excel 97-2003 sürümlerinde yenilenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde geçerli dosya biçiminde oluşturulmuş PivotTable raporunu bulmak için Bul'u tıklatın. Çalışma kitabını Excel 97-2003 sürümlerinde kaydedin. PivotTable raporunu Uyumluluk Modunda yeniden oluşturun; böylece işlev kaybı olmadan Excel 97-2003 sürümlerinde açabilirsiniz.

Bu çalışma kitabında bir PivotTable'ın sıkıştırılmış biçimde alanları var. Excel'in önceki sürümlerinde bu düzen sekmeli biçime dönüştürülecek.

Bunun anlamı    İlgili verilerin yatay olarak ekran dışına yayılmasını önlemek ve kaydırmayı en aza indirmeye yardımcı olmak için Excel 97 - 2003 sürümlerinde sıkıştırılmış biçim (tek başına veya sekme ve anahat biçimleriyle birlikte); alanlar tablo biçiminde görüntülenir.

Yapılması gerekenler    Sıkıştırılmış biçim içinde alanları bulunan bir PivotTable raporunu bulmak için Uyumluluk Denetleyicisi'nde Bul'u tıklatın ve Hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala onay kutusunu (PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, PivotTable grubu, Seçenekler komutu, Düzen ve Biçim sekmesi) temizleyerek biçimi gerekiyorsa sekmeli biçim olarak değiştirin.

Çalışma kitabındaki PivotChart'ta etkin ya da devre dışı olan özel alan düğmeleri vardır. Tüm alan düğmeleri etkin olarak kaydedilir.

Bunun anlamı    PivotChart'ta gösterilmeyen alan düğmeleri çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerinde açılıp kaydedildiğinde etkin olarak kaydedilir.

Yapılması gerekenler    Çalışma kitabını Excel'in önceki sürümlerinden birinde kaydettikten sonra yeniden açtığınızda, istediklerinizin görüntülenmesi için alan düğmelerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (PivotChart Araçları, Çözümlesekmesi, Göster/Gizle grubu, Alan Düğmeleri düğmesi).

Bu çalışma kitabında PivotTable'larına ve CUBE işlevlerine çalışma kitabında filtre uygulamak için kullanılabilen Dilimleyiciler vardır. Dilimleyiciler Excel'in önceki sürümlerinde çalışmaz.

Bunun anlamı    Dilimleyiciler Excel 2007 uygulamasında olmasa da Excel 2010 uygulamasıyla kullanılmak üzere korunur.

Yapılması gerekenler    Excel'in önceki sürümünde verilere filtre uygulamak için PivotTable filtrelerini kullanabilirsiniz.

Bu çalışma kitabında PivotTable'larına ve CUBE işlevlerine çalışma kitabında filtre uygulamak için kullanılabilen Dilimleyiciler vardır. Dilimleyiciler kaydedilmez. Dilimleyicilerin başvurduğu formüller #AD? hatasını döndürür.

Bunun anlamı    Dilimleyiciler Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve görüntülenemez.

Bağlantıyı yenilediğinizde veya PivotTable güncelleştirdiğinizde dilimleyicilerin uyguladığı filtreler artık görüntülenmez ve artık kaybolur.

Dilimleyicilere başvuran OLAP İşlevlerine sahip bağlantıların yenilenmesi beklenen sonuçlar yerine #AD? hatalarını döndürür.

Yapılması gerekenler    PivotTable filtreleri dilimleyiciler yerine verileri süzmek için kullanın.

Bu çalışma kitabında dilimleyici stili vardır ve Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmez. Dilimleyici stili kaydedilmez.

Bunun anlamı    Çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerine ait dosya biçiminde kaydedildiğinde özel dilimleyici kaybolur.

Yapılması gerekenler    Dilimleyici stilini, çalışma kitabını Excel'in önceki sürümlerine ait dosya biçiminde kaydetmeden önce yerleşik dilimleyici stili olarak değiştirin (Dilimleyici Araçları, Seçenekler sekmesi, Parçalayıcı Stilleri galerisi).

Çalışma kitabındaki PivotTable'da yinelenen etiketlerin bulunduğu bir veya daha fazla alan vardır. PivotTable yenilendiğinde bu etiketler kaybolur.

Bunun anlamı    Yinelenen etiketler Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez; PivotTable raporunu Excel'in önceki sürümlerinde yenilediğinizde de etiketler kaybolur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde yinelenen etiketlerin yer aldığı PivotTable'ı bulmak için Bul'u tıklatın ve etiketlerin yinelenmesini durdurun (PivotTable Araçları, Tasarım sekmesi, Düzen grubu, Rapor Düzeni düğmesi, Öğe Etiketlerini Yineleme komutu).

Bu uyumluluk sorunlarından birini veya birkaçını çözme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konuya bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen sıralama ve filtre uygulama özellikleri

Desteklenmeyen sıralama ve filtre uygulama özellikleri küçük uyum kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Çalışma kitabındaki çalışma sayfasında üçten fazla sıralama koşulu olan bir sıralama durumu var. Bu bilgi Excel'in önceki sürümlerinde kaybolur.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, verileri sıralamak için altmış dört sıralama koşuluna kadar sıralama durumu uygulayabilirsiniz; ancak Excel 97-2003 sürümleri yalnızca üç koşula kadar sıralama durumu destekler. Excel 97-2003 sürümlerinde sıralama durumu bilgilerinin kaybını önlemek için sıralama durumunu üç koşuldan fazlasını kullanmayan bir durumla değiştirmeniz gerekebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde, verileri el ile de sıralayabilirsiniz.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve sıralama durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde üç koşuldan fazlasıyla sıralanmış verileri bulmak için Bul'u tıklatıp yalnızca üç koşul veya daha azıyla sıralama durumunu değiştirin.

Çalışma kitabındaki çalışma sayfasında özel listeli sıralama koşulu kullanan sıralama durumu var. Bu bilgi Excel'in önceki sürümlerinde kaybolur.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, özel listeye göre sıralayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde benzer sıralama sonuçları elde etmek için sıralamak istediğiniz verileri gruplandırıp el ile sıralayın.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve sıralama durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde özel listeyle sıralanmış verileri bulmak için Bul'u tıklatıp sıralama durumunu değiştirin; böylece artık özel bir liste olmayacaktır.

Bu çalışma kitabındaki çalışma sayfasında biçimlendirme bilgilerini belirten sıralama durumu var. Bu bilgiler Excel'in önceki sürümlerinde kaybolur.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümeleri gibi özel biçimle verileri sıralayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde yalnızca metinleri sıralayabilirsiniz.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve sıralama durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde belirli biçimle sıralanmış verileri bulmak için Bul'u tıklatıp biçimlendirme bilgilerini belirtmeden sıralama durumunu değiştirin.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabında önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyen bir şekilde filtre uygulanmış bazı veriler var. Filtre tarafından gizlenmiş olanlar gizli kalırlar ancak önceki Excel sürümlerinde filtrenin kendisi doğru görüntülenmez.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmeyen filtreler uygulayabilirsiniz. Filtre işlevi kaybını önlemek için çalışma kitabını önceki bir Excel dosya biçiminde kaydetmeden önce filtreyi temizlemeniz gerekebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde, verilere el ile filtre uygulayabilirsiniz.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve filtre durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, filtre uygulanan verileri bulmak için Bul'u tıklatın; bundan sonra gizli satırları göstermek için filtreyi temizleyebilirsiniz. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın.

Bu çalışma kitabında bazı verilere hücre rengine göre filtre uygulanmış. Filtre tarafından gizlenmiş olanlar gizli kalırlar, ancak önceki Excel sürümlerinde filtrenin kendisi doğru görüntülenmez.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, bir hücreye hücre rengine, yazı tipi rengine veya simge kümesine göre filtre uygulayabilirsiniz ; bu yöntemler Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez. Filtre işlevi kaybını önlemek için önceki Excel dosya biçiminde çalışma kitabını kaydetmeden önce filtreyi temizlemeniz gerekebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde kullanıcılar verilere el ile filtre uygulayabilir.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve filtre durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, filtre uygulanan verileri bulmak için Bul'u tıklatın; bundan sonra gizli satırları göstermek için filtreyi temizleyebilirsiniz. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın.

Bu çalışma kitabında bazı verilere yazı tipi rengine göre filtre uygulanmış. Filtre tarafından gizlenmiş olanlar gizli kalırlar ancak önceki Excel sürümlerinde filtrenin kendisi doğru görüntülenmez.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, bir hücreye hücre rengine, yazı tipi rengine veya simge kümesine göre filtre uygulayabilirsiniz ; bu yöntemler Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez. Filtre işlevi kaybını önlemek için önceki Excel dosya biçiminde çalışma kitabını kaydetmeden önce filtreyi temizlemeniz gerekebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde kullanıcılar verilere el ile filtre uygulayabilir.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve filtre durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, filtre uygulanan verileri bulmak için Bul'u tıklatın; bundan sonra gizli satırları göstermek için filtreyi temizleyebilirsiniz. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın.

Bu çalışma kitabında bazı verilere hücre simgesine göre filtre uygulanmış. Filtre tarafından gizlenmiş olanlar gizli kalırlar ancak önceki Excel sürümlerinde filtrenin kendisi doğru görüntülenmez.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, bir hücreye hücre rengine, yazı tipi rengine veya simge kümesine göre filtre uygulayabilirsiniz ; bu yöntemler Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez. Filtre işlevi kaybını önlemek için önceki Excel dosya biçiminde çalışma kitabını kaydetmeden önce filtreyi temizlemeniz gerekebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde kullanıcılar verilere el ile filtre uygulayabilir.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve filtre durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, filtre uygulanan verileri bulmak için Bul'u tıklatın; bundan sonra gizli satırları göstermek için filtreyi temizleyebilirsiniz. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın.

Bu çalışma kitabında bazı verilere iki ölçütten fazlasına göre filtre uygulanmış. Filtre tarafından gizlenmiş olanlar gizli kalırlar ancak önceki Excel sürümlerinde filtrenin kendisi doğru görüntülenmez.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, ikiden fazla ölçüte göre filtre uygulayabilirsiniz. Filtre işlevi kaybını önlemek için önceki Excel dosya biçiminde çalışma kitabını kaydetmeden önce filtreyi temizlemeniz gerekebilir. Excel 97-2003 sürümlerinde kullanıcılar verilere el ile filtre uygulayabilir.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve filtre durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, filtre uygulanan verileri bulmak için Bul'u tıklatın; bundan sonra gizli satırları göstermek için filtreyi temizleyebilirsiniz. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın.

Bu çalışma kitabında bazı verilere ikiden fazla ölçüt olarak sonuç veren gruplandırılmış tarih hiyerarşisine göre filtre uygulanmış. Filtre tarafından gizlenmiş olanlar gizli kalırlar ancak önceki Excel sürümlerinde filtrenin kendisi doğru görüntülenmez.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında tarihlere gruplandırılmış hiyerarşiye göre filtre uygulayabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde denetlenmediğinden, tarih hiyerarşisi grubunu çözmeniz gerekebilir. Filtre işlevi kaybını önlemek için önceki Excel dosya biçiminde çalışma kitabını kaydetmeden önce filtreyi temizlemeniz gerekebilir.

Bununla birlikte, tüm sıralama durumu bilgileri çalışma kitabında kullanılabilir durumda kalır ve filtre durumu bilgileri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenlenmedikçe çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, filtre uygulanan verileri bulmak için Bul'u tıklatın; bundan sonra gizli satırları göstermek için filtreyi temizleyebilirsiniz. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı, ardından da filtreyi temizlemek için Temizle'yi tıklatın.

Veri gruplandırma Excel Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesinde de kapatılabilir. (Dosya sekmesi, Seçenekler).

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen formül özellikleri

Desteklenmeyen formül özellikleri aşağıdaki uyumluluk sorunlarına yol açabilir ve önemli işlev kayıplarına ya da küçük uyum kayıplarına neden olabilir.

Önemli işlevsellik kaybı

Çözüm

Bazı çalışma sayfalarında diğer çalışma sayfalarına başvuruda bulunan dizi formüllerinin sayısı seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok. Dizi formüllerinden bazıları kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında diğer çalışma sayfalarına başvuran çalışma kitabı dizileri yalnızca kullanılabilir bellekle sınırlıdır; ancak Excel 97-2003 sürümlerinde çalışma sayfaları diğer çalışma sayfalarına başvuran en çok 65.472 çalışma kitabı dizisine sahip olabilirdi. En yüksek sınırı aşan çalışma kitabı dizileri dönüştürülüp #DEĞER! hataları görüntüler.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, başka çalışma sayfasına başvuran dizi formüllerine sahip hücreleri bulmak için Bul 'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller, seçilen dosya biçiminde desteklenenden fazla değer/başvuru ve/veya ad bulundururlar. Bu formüller kaydedilmezler ve #DEĞER! Hatalarına dönüştürülürler.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında en fazla formül uzunluğu 8.192 karakter, en fazla iç formül uzunluğu da 16.384 bayttır. Excel 97-2003 sürümlerinde en fazla formül uzunluğu 1.024 karakter, en fazla iç formül uzunluğu da 1.800 bayttı. Formül bağımsız değişkenlerinin birleşimi (değerler, başvurular ve/veya adlar) Excel 97-2003 sürümlerinin en yüksek sınırını aştığında, çalışma kitabını önceki Excel dosya biçimine kaydettiğinizde formül #DEĞER! hataları verecektir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 97-2003 sürümlerinin en yüksek formül uzunluğu sınırını aşan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok iç içe yerleştirme düzeyi içeriyor. Yediden fazla iç içe yerleştirme düzeyi bulunan formüller kaydedilmez ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülür.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında formülün en çok 64 iç içe yerleştirme düzeyi olabilir; Excel 97-2003 sürümlerinde bu sayı ancak yediydi.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, iç içe yedi düzeyi bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok bağımsız değişkeni olan işlevler içeriyor. İşlev başına 30'dan çok bağımsız değişken içeren formüller kaydedilmeyecek ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında formülün en çok 255 bağımsız değişkeni olabilir; Excel 97-2003 sürümlerinde bu sayı ancak 30'du.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 29 bağımsız değişkeni bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde izin verilenden daha çok işlenen kullanıyor. Bu formüller kaydedilmez ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülür.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, formüllerde kullanılabilen en yüksek işlenen sayısı 1.024'tür, Excel 97-2003 sürümlerinde formüldeki en yüksek işlenen sayısı yalnızca 40'tı.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 30 işleneni bulunan formüllere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenenden daha çok sayıda bağımsız değişkenin bulunduğu işlevler içeriyor. Bir işlev için 29'dan çok bağımsız değişken içeren formüller kaydedilmez ve #DEĞER! hatalarına dönüştürülür.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak oluşturduğunuz Kullanıcı Tanımlı İşlevde (UDF) 60 bağımsız değişken bulunabilir; Excel 97-2003 sürümlerinde UDF'lerdeki bağımsız değişken sayısı VBA tarafından yalnızca 29 ile sınırlandırılmıştı.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 29'dan fazla bağımsız değişkenden kullanan işlevlere sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp #DEĞER! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın. Kullanıcı tanımlı işlevleri için VBA kodu kullanmanız gerekebilir.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla işlev önceki Excel sürümlerinde kullanılamıyor.  Önceki sürümlerde yeniden hesaplanırken bu işlevler geçerli sonuçlar yerine #AD? hatası verecektir.

Bunun anlamı    Excel 2010 yeni ve adlandırılmış işlevler sağlar. Bu işlevler Excel 97-2003 veya Excel 2007 sürümlerinde bulunmadığından, çalışma kitabı önceki Excel sürümünde açıldığında beklenen sonuçlar yerine bir #AD? hatası döndürür.

Bazı durumlarda, formüle _xlfn öneki eklenecektir (=_xlfn.EĞERHATA (1,2) gibi).

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, önceki Excel sürümlerinde bulunmayan işlevler içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra #AD? hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Yeniden adlandırılan tüm işlevler için uyumluluk işlevleri bulunmaktadır. Hatalardan kaçınmak için bu işlevleri de kullanabilirsiniz.

Yeni işlevler önceki Excel sürümlerinde bulunan uygun işlevlerle değiştirilebilir. Ayrıca, yeni işlevleri kullanan formülleri kaldırıp yerlerine formül sonuçlarını girebilirsiniz.

Bazı formüller seçili dosya biçiminde desteklenmeyen tablolara başvurular içeriyor. Bu başvurular hücre başvurularına dönüştürülecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında tablonun ister bir bölümüne, ister tümüne başvursun, tabloya başvuran formülleri kullandığınızda tablo verileriyle çalışmayı daha kolay ve daha anlaşılır bir hale getirmek için yapısal başvuruları kullanabilirsiniz. Bu özellik Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve yapısal başvurular hücre başvurularına dönüştürülür.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde tablolara yapısal başvurusu olan formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul 'u tıklatın; böylece bunları kullanmak istediğiniz hücre başvurularına dönüştürebilirsiniz.

Bazı formüller, Excel oturumu ile henüz açılmamış olan başka çalışma kitaplarındaki tablolara başvurular bulunduruyor. Excel 97-2003 olarak kayıt halinde bu başvurular, sayfa başvurularına dönüştürülemedikleri için #BAŞV olarak dönüştürülecekler.

Bunun anlamı    Excel 2007 uygulamasında tablonun ister bir bölümüne, ister tümüne başvursun, tabloya başvuran formülleri kullandığınızda tablo verileriyle çalışmayı daha kolay ve daha anlaşılır bir hale getirmek için yapısal başvuruları kullanabilirsiniz. Bu özellik Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmez ve yapısal başvurular hücre başvurularına dönüştürülür. Ancak yapısal başvurular henüz açık olmayan başka çalışma kitaplarındaki tabloları hedefliyorsa, bu başvurular dönüştürülüp #BAŞV hataları olarak görüntülenir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde başka çalışma kitabındaki tablolara yapısal başvurusu olan formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul 'u tıklatın; böylece #BAŞV hatalarından kaçınmak için bunları değiştirebilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, 8192'den fazla kesintili hücre alanına başvuruda bulunan veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları kaydedilmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, veri doğrulama kuralları 8192 taneden fazla kesintili hücre alanına başvuruda bulunabilir. Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, bu veri doğrulama kuralı türü desteklenmez ve kullanılamaz.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 8192 taneden fazla kesintili hücre alanına başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları uygulayabilirsiniz. Bu Excel 97-2003 ve Excel 2007 sürümlerinde desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra veri doğrulama kuralları aynı çalışma sayfasındaki verilere başvuracak şekilde gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeriyor. Bu veri doğrulama kuralları önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları kullanabilirsiniz. Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, bu veri doğrulama türü desteklenmez ve çalışma sayfasında görüntülenemez.

Bununla birlikte, tüm veri doğrulama kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran veri doğrulama kuralları içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra Veri Doğrulama iletişim kutusunun Ayarlar sekmesinde (Veri sekmesi, Veri Araçları grubu) gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabı seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırları dışında hücre başvuruları olan bir Veri Birleştirme Aralığı içeriyor. Bu bölgedeki verilere yönelik formül başvuruları düzeltilecek ve önceki bir Excel sürümünde doğru görüntülenemeyebilecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, veri birleştirme aralıkları seçilen dosya biçiminin satır ve sütun sınırının dışında kalan verilere başvuran formüller içerebil. Excel 97-2003 sürümlerinde, Excel 97-2003 çalışma sayfasının boyutu yalnızca 256 sütun ve 65.536 satırdır. Bu sütun ve satır sınırının dışındaki hücrelerde bulunan verilere başvuran formüller ayarlanır ve doğru görüntülenmeyebilir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 97-2003 sürümlerinin satır ve sütunun sınırının dışında kalan verilere yönelik formül başvurusu içeren veri birleştirme aralıklarını bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabındaki bazı dizi formülleri bir sütunun tamamına başvuruda bulunuyor. Excel'in önceki sürümlerinde, bu formüller yeniden hesaplandığında bunlar #SAYI! hatalarına dönüştürülebilir.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 uygulamalarındaki tüm sütunlara başvuran dizi formülleri, Excel 97-2003 sürümlerinde yeniden hesaplandığında #SAYI! hatalarına dönüştürülür ve böyle görüntülenir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, tüm sütuna başvuran dizi formüllerini bulmak için Bul 'u tıklatın; böylece #SAYI! hatalarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla tanımlı ad, seçili dosya biçiminde izin verilen 255 karakterin üstünde karakter kullanan formüller içermektedir. Bu formüller kaydedilmekle birlikte Excel'in önceki sürümlerinde düzenlenirken kesilecektir.

Bunun anlamı    Formüllerdeki adlandırılmış aralıklar Excel 97-2003 sürümlerinin desteklediği 255 karakter sınırını aştığında, formül doğru çalışır, ancak Ad iletişim kutusunda kırpılır ve düzenlenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, formüllerde adlandırılan aralıklara sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve kullanıcıların formülleri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenleyebilmesi için gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bazı formüllerin kapalı olan başka çalışma kitaplarına bağlantısı vardır. Bağlantılı oldukları çalışma kitapları açılmadan bu formüller Excel'in önceki sürümlerinde yeniden hesaplanırsa 255 karakter sınırını aşanlar sonuç vermeyecektir.

Bunun anlamı    Çalışma kitabındaki formüllerle kapalı olan başka çalışma kitapları arasında bağlantı kurulduğunda, Excel 97-2003 sürümlerinde yeniden hesaplandıklarında yalnızca 255 karakter görüntülenebilir. Formül sonucu kırpılabilir.

Yapılması gerekenler    Kapalı olan diğer çalışma kitaplarıyla bağlantılı formüllerin yer aldığı hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın; böylece bağlantıları doğrulayabilir ve Excel 97-2003 sürümlerindeki kırpılmış formül sonuçlarından kaçınmak için gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Veri Doğrulama formülünde 255'ten fazla karakter var.

Bunun anlamı    Veri Doğrulama Formülleri Excel 97-2003 sürümlerinin desteklediği 255 karakter sınırını aştığında, formül doğru çalışır ancak kırpılır ve düzenlenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Veri Doğrulama formüllerine sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp formülde daha az karakter kullanın; böylece kullanıcılar formülleri Excel 97-2003 sürümlerinde düzenleyebilir.

Bazı formüller, seçili dosya biçimi tarafından desteklenenden daha fazla öğesi olan diziler içeriyor. 256'dan fazla sütunu veya 65536'dan fazla satırı olan diziler kaydedilmeyecek ve farklı sonuçlar ortaya çıkarabilecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, 256 sütun ve 65536 satırdan fazlası için öğe içeren dizi formülleri kullanabilirsiniz. Excel 2007 uygulamasında, bu, dizi öğeleriyle ilgili sınırı aşar ve farklı sonuçlar döndürebilir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, önceki Excel sürümlerinde desteklenenden daha fazla öğe içeren dizi formülleri içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabı VBA Kullanıcı Tanımlı İşlevleri için özel açıklamalar içeriyor. Tüm özel açıklamalar kaldırılacak.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak özel açıklamaları olan Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF) oluşturabilirsiniz. Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde özel açıklamalar desteklenmez ve kaldırılır.

Yapılması gerekenler    Tüm özel açıklamalar kaldırılacağından herhangi bir işlem yapılması gerekmez.

Bu uyumluluk sorunlarından birini veya birkaçını çözme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yenilikler: Excel işlevlerinde yapılan değişiklikler

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen koşullu biçimlendirme özellikleri

Desteklenmeyen koşullu biçimlendirme özellikleri önemli işlevsellik kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Önemli işlevsellik kaybı

Çözüm

Bazı hücrelerde, seçili dosya biçimin desteklediğinden daha fazla koşullu biçim var. Excel'in önceki sürümlerinde yalnızca ilk üç koşul görüntüler.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında koşullu biçimlendirme en fazla altmış dört koşul içerebilir, ancak Excel 97-2003 sürümlerinde yalnızca ilk üç koşulu görürsünüz.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, üç koşuldan fazlasını kullanan uygulanmış koşullu biçimlendirmeye sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatıp üç taneden fazla kural kullanmayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı hücrelerin koşullu biçim aralıkları çakışıyor. Excel'in önceki sürümleri çakışan hücrelerde koşullu biçimlendirme kurallarının tümü işlemez. Çakışan hücreler farklı koşullu biçimlendirme gösterir.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde örtüşen koşullu biçimlendirme aralıkları desteklenmez ve koşullu biçimlendirme beklendiği şekilde görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, çakışan koşullu biçimlendirme aralıklarına sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve çalışmayı önleyecek şekilde gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, veri çubukları, renk ölçekleri veya simge kümeleri gibi önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyen koşullu biçimlendirme tipi bulunduruyor.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde, hangi hücrelerin biçimlendirileceğini belirleyen veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri, en yüksek ve en düşük dereceli değerler, ortalama değerlerin altı veya üstü, benzersiz veya yinelenen değerler ve tablo sütun karşılaştırması gibi koşullu biçimlendirme türlerini görmezsiniz.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Excel 2010 uygulamasında yeni olan koşullu biçimlendirme türlerine sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra yalnızca Excel'in önceki sürümlerinde desteklenen biçimlendirme türleri kullanılacak şekilde gerekli değişiklikleri yapın.

Bazı hücreler, 'Doğruysa Durdur' seçeneği işaretli olmayan koşullu biçimlendirmeler içeriyor. Excel'in önceki sürümleri bu seçeneği tanımaz ve ilk doğru koşuldan sonra durur.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde, koşul sağlandığında durmadan koşullu biçimlendirme uygulama seçeneği yoktur. İlk doğru koşulundan sonra koşullu biçimlendirme uygulanmaz.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, Doğruysa Durdur seçeneği işaretli olmayan koşullu biçimlendirmelerin bulunduğu hücreleri bulmak için Bul 'u, uyumluluk sorununu çözmek için de Düzelt 'i tıklatın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, bitişik olmayan sırada koşullu biçimlendirme bulunduruyor (ilk/son N, ilk/son %N, üst/alt ortalama veya üst/alt standart sapma gibi). Bu Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmez.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde, bitişik olmayan hücrelerde koşullu biçimlendirme görmezsiniz.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, bitişik olmayan aralıktaki koşullu biçimlendirmeye sahip hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra önceki Excel sürümlerinde bulunan koşullu biçimlendirme kuralları kullanılacak şekilde gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bazı PivotTable'lar önceki Excel sürümlerinde doğru çalışmayabilecek koşullu biçimlendirme bulunduruyorlar. Bu PivotTable'ları önceki Excel sürümleri ile kullanırsanız, koşullu biçimlendirme kuralları aynı sonuçları vermeyeceklerdir.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 PivotTable raporlarında gördüğünüz koşullu biçimlendirme sonuçları Excel 2010 PivotTable raporlarıyla aynı olmaz.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2010 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, koşullu biçimlendirme kurallarına sahip PivotTable raporu alanlarını bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra önceki Excel sürümlerinde bulunan koşullu biçimlendirme kurallarını uygulayın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuruda bulunan koşullu biçimlendirme içeriyor. Bu koşullu biçimler önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran koşullu biçimlendirme görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvuran koşullu biçimlendirme içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra diğer çalışma sayfalarındaki değerlere başvurmayan koşullu biçimlendirme uygulayın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, bir hücre başvurusu veya formülle birlikte 'Metnin İçeriği' biçiminin kullanıldığı bir koşullu biçimlendirme içeriyor. Bu koşullu biçimler önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, metin içeriği kuralları için formül kullanan koşullu biçimlendirme çalışma sayfasında görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, metin içeriği kuralları için formül kullanan koşullu biçimlendirme içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra önceki Excel sürümlerinde desteklenen koşullu biçimlendirme uygulayın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, aralığının içinde formül hatası bulunduğundan önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek bir kural içeriyor.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, aralık tabanlı kurallar kullanan koşullu biçimlendirme, aralık tabanlı kurallarda formül hataları olduğunda çalışma sayfasında doğru şekilde görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, formül hataları içeren aralık tabanlı kurallar içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra aralık tabanlı kurallar formül hataları içermeyecek şekilde gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyen bir koşullu biçimlendirme simgesi kümesi düzenlemesi içeriyor.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, belirli bir simge kümesi düzenlemesi görüntüleyen koşullu biçimlendirme desteklenmez ve simge kümesi düzenlemesi çalışma sayfasında görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, belirli bir simge kümesi düzenlemesi görüntüleyen koşullu biçimlendirme içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra koşullu biçimlendirmenin bu simge kümesi düzenlemesini görüntülemediğinden emin olun.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, "Negatif Değer" ayarı kullanan bir veri çubuğu kuralı içeriyor. Bu veri çubukları önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, negatif bir değer kullanan bir veri çubuğu kuralı içeren koşullu biçimlendirme çalışma sayfasında görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisinde, Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusunda negatif sayı biçimi Otomatik olarak ayarlandığı veya Negatif Değer ve Eksen Ayarları iletişim kutusunda Eksen Ayarları değeri Otomatik veya Hücre orta noktası olarak ayarlandığı için negatif veri çubukları içeren koşullu biçimlendirme içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, 8192'den fazla kesintili hücre alanına başvuruda bulunan bir koşullu biçimlendirme içeriyor. Bu koşullu biçimler kaydedilmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, 8192 taneden fazla kesintili hücre aralığına başvuran koşullu biçimlendirme çalışma sayfasında görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, 8192 taneden fazla kesintili hücre aralığına başvuran koşullu biçimlendirme içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra koşullu biçimlendirmenin başvurduğu kesintili hücre alanı sayısını değiştirin.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabındaki bir veya daha fazla hücre, dolgu, kenarlık veya "çubuk yönü" ayarı kullanan bir veri çubuğu kuralı içeriyor. Bu veri çubukları önceki Excel sürümlerinde desteklenmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, veri çubukları için düz dolgu veya kenarlık rengi ya da soldan sağa ve sağdan sola çubuk yönü ayarları kullanan bir veri çubuğu kuralı içeren koşullu biçimlendirme çalışma sayfasında görüntülenmez.

Bununla birlikte, tüm koşullu biçimlendirme kuralları çalışma kitabında kalır ve Excel 2010 veya Excel 97-2003 sürümlerinde kurallar düzenlememişse çalışma kitabı yeniden Excel 2007 sürümünde açıldığında uygulanır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, veri çubukları için düz dolgu veya kenarlık rengi ya da soldan sağa ve sağdan sola ayarları kullanan koşullu biçimlendirme veri çubuğu kuralı içeren hücreleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Bu uyumluluk sorunlarından birini veya birkaçını çözme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konuya bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen grafik özellikleri

Desteklenmeyen grafik özellikleri önemli işlevsellik kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Önemli işlevsellik kaybı

Çözüm

Grafikte 255 karakteri aşan bir başlık veya veri etiketi var. 255 karakter sınırını aşan karakterler kaydedilmeyecek.

Bunun anlamı    Excel 97-2003 sürümlerinde grafiklerdeki başlıklar ve veri etiketi 255 karakterle sınırlıdır ve sınırın ötesindeki tüm karakterler kaybolur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde 255 karakter sınırını aşan başlıkları ve veri etiketlerini belirlemek için Bul 'u tıklatın, başlıkları veya veri etiketlerini seçin ve ardından 255 ya da daha az karakterden oluşacak şekilde bunları düzenleyin.

Bu çalışma kitabındaki grafiklerde kullanılan biçimlendirmenin bir bölümü Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmiyor ve görüntülenmeyecek.

Bunun anlamı    Özel şekil dolguları, şekil anahatları ve şekil efektleri (parlama ve eğim efektleri veya gradyan çizgi biçimlendirmesi gibi) Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılamaz ve görüntülenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, desteklenmeyen özel biçimlendirmeyi belirlemek için Bul'u tıklatın ve sonra bu özel biçimlendirmeyi önceki Excel sürümlerinde desteklenen biçimlendirmeyle değiştirin.

Excel'in önceki sürümlerinde yalnızca renk paletindeki renkler desteklenir. Çalışma kitabı Excel'in önceki bir sürümünde açıldığında, tüm çizgi renkleri renk paletinde yer alan en yakın renge eşlenir ve grafikte birden çok seri aynı renkte görüntülenebilir.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 sayıları 16 milyona varan renkleri destekler; ancak Excel 97-2003, bu renkleri renkler standart renk paletinde bulunanlarla sınırlar. Desteklenmeyen renkler standart renk paletinde yer alan en yakın renkle değiştirilir ve bu da daha önce kullanılmış bir renk olabilir.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, desteklenmeyen özel renkleri belirlemek için Bul 'u tıklatın ve sonra standart renk paletini kullanarak desteklenmeyen renk biçimlendirmesini değiştirin.

Bu çalışma kitabı, önceki Excel sürümlerinde görüntülenebilenden daha fazla veri noktası bulunan grafikler içeriyor. Çalışma kitabı güncel sürümden önceki bir Excel sürümünde açıldığında 2-B grafiklerde seri başına yalnızca ilk 32.000 veri noktası ve 3-B grafikte seri başına ilk 4.000 veri noktası görüntülenecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 sürümünde, 2-B grafiklerde her seri için 32.000'den fazla veri noktası ve 3-B grafiklerde her seri için 4.000'den fazla veri noktası kullanabilirsiniz. Bunlar Excel 97-2003 ve Excel 2007 sürümlerindeki seri başına veri noktası sınırlarını aşmaktadır.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, seri başına veri noktası sınırını aşan grafiği bulmak için Bul'u tıklatın ve veri noktası sayısını sınır içinde tutmak için gerekli değişiklikleri yapın.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen grafikler, nesneler ve ActiveX denetim özellikleri

Desteklenmeyen grafikler, nesneler ve Activex özellikleri önemli işlevsellik kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Önemli işlevsellik kaybı

Çözüm

Bu grafiğe uygulanan efektler kaldırılacak. Bu grafiğin sınırlarını aşan her metin bölünerek görünür.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 sürümlerinde, Excel 97-2003 sürümlerinde desteklenmeyen saydam gölgeler özel efektler kullanabilirsiniz. Özel efektler kaldırılır.

Ayrıca, Excel 2010 ve Excel 2007 sürümlerinde, bir şeklin içine şekilden daha geniş metin eklediğinizde, metin şeklin sınırlarının dışına taşacak şekilde görüntülenir. Excel 97-2003 sürümlerinde bu metin kesilir. Metnin kesilmesini önlemek için daha iyi sığacak şekilde şeklin boyutu üzerinde ayarlama yapabilirsiniz.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde özel efektlerin uygulanmış olduğu nesneleri bulmak için Bul 'u tıklatın; böylece gerektiğinde söz konusu efektleri kaldırabilirsiniz.

Bu nesne artık düzenlenemeyecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 ve Excel 2007 uygulamalarında oluşturulan katıştırılmış nesneler Excel'in önceki sürümlerinde düzenlenemez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, düzenlemeyecek metin içeren nesneleri bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra gerekli değişiklikleri yapın.

Başlatılmamış ActiveX denetimi seçilen dosya biçimine aktarılamaz. Devam ederseniz denetimler kaybolacaklardır.

Bunun anlamı    Çalışma kitabında Başlatma için Güvenli Değil (UFI) olarak kabul edilen ActiveX denetimleri varsa, Excel'in önceki sürümlerinde çalışma kitabını kaydettiğinizde bunlar kaybedilir. Bu denetimleri Başlatma için Güvenli (SFI) olarak işaretlemeniz gerekebilir.

Yapılması gerekenler    Başlatılmamış ActiveX denetimleri içeren bir çalışma kitabını açarsanız ve çalışma kitabı yüksek güvenlik düzeyine ayarlanmışsa, bunları başlatabilmek amacıyla etkinleştirmek için önce İleti Çubuğu'nu kullanmanız gerekir.

Bu çalışma kitabında yer alan şekil, WordArt veya metin kutusu gibi bir veya daha fazla nesne, metnin nesne sınırları dışına taşmasına izin verebilir. Excel'in önceki sürümlerinde bu seçenek tanınmayacak ve taşan metin gizlenecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, şekiller gibi nesneler üzerinde metin kutuları görüntüleyebilirsiniz ve metni bu nesnelerin sınırlarından taşacak şekilde görüntüleyebilirsiniz. Excel 2007 ve Excel 97-2003 sürümlerinde, nesnenin sınırlarından taşan metin görünmez.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'ni kullanarak, şeklin sınırlarından taşan metin içeren metin kutusunu bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra metni sınırlar içinde tutmak için gerekli değişiklikleri yapın ve metin taşması seçeneğini kapatın (şekli sağ tıklatın, Şekil Biçimlendir, Metin Kutusu kategorisi, Metnin şekilden taşmasına izin ver onay kutusu).

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabı, Excel'in önceki sürümlerinde kullanılamayan metin biçimlendirmesine sahip Metin Kutuları içeriyor. Metin Kutularındaki metin, Excel'in önceki sürümlerinde farklı görünecek.

Bunun anlamı    Excel 2010 uygulamasında, şekiller gibi nesneler üzerinde birden fazla metin sütunu görüntüleyen metin kutuları kullanabilirsiniz. Excel 97-2003 sürümlerinde, metin görüntülenir ancak farklı bir biçimde olur.

Yapılması gerekenler    Uyumluluk Denetleyicisi'nde, birden fazla sütunda metin görüntüleyen metin kutusunu bulmak için Bul'u tıklatın ve sonra metin yalnızca bir sütunda görüntülenecek şekilde gerekli değişiklikleri yapın (şekli sağ tıklatın, Şekil Biçimlendir, Metin Kutusu kategorisi, Sütunlar düğmesi).

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen özelleştirme özellikleri

Desteklenmeyen özelleştirme özellikleri küçük uyum kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabı Excel'in önceki sürümlerinde desteklenmeyen özelleştirilmiş bir Hızlı Erişim Araç Çubuğu ve/veya özel kullanıcı arabirimi bölümleri içeriyor. Bu özelleştirilmiş özellikler Excel'in önceki sürümlerinde kullanılamayacak.

Bunun anlamı    Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi ve Excel 2010 sürümlerindeki Excel 2007 ile Excel 97-2003 sürümlerindeki menüler ve araç çubukları arasında çok fark olduğundan, Excel 2010 içinde yapılan Hızlı Erişim Çubuğu özelleştirmeleri Excel 97-2003 sürümlerinde kullanılamaz.

Yapılması gerekenler    Excel 97-2003 sürümlerinde, araç çubuklarına ve menülere bunların benzeri özel komutları ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen işbirliği özellikleri

Desteklenmeyen işbirliği özellikleri küçük uyum kayıplarına yol açarak aşağıdaki uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Küçük uyum kaybı

Çözüm

Bu çalışma kitabı salt okunur olacaktır ve birisi bir dosya dönüştürücüsü kullanarak bunu önceki bir Excel sürümünde açarsa, paylaştırılmış çalışma kitabı özellikleri kullanılamayacaktır. Çalışma kitabını önceki Excel sürümlerinde de paylaştırılmış çalışma kitabı olarak kullanmaya devam etmek için önceki sürümün dosya biçimi ile kaydetmelisiniz.

Bunun anlamı    Excel 2010 dosya biçimindeki paylaşılan bir çalışma kitabını Excel 97-2003 kullanan kişilerle paylaşamazsınız.

Yapılması gerekenler    Paylaşılan çalışma kitabını Excel 97-2003 sürümlerini kullanan kişilerle paylaşmaya devam etmek ve tüm paylaşılan çalışma kitabı özelliklerinin önceki sürümlerde kullanılabildiğinden emin olmak için paylaşılan çalışma kitabını Excel 97-2003 dosya biçiminde kaydetmeli ve sonra bu çalışma kitabında Uyumluluk Modu'nda çalışmalısınız.

Bu uyumluluk sorunlarından birini veya birkaçını çözme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konuya bakın:

Sayfanın Başı

Çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçimine dönüştürme

Excel 97-2003 sürümlerinde oluşturulmuş çalışma kitabını açtığınızda, bu çalışma kitabıyla önceki sürümde birinin çalışacağını düşünmüyorsanız, çalışma kitabını geçerli Excel 2010 dosya biçimine dönüştürebilirsiniz. Geçerli dosya biçimine dönüştürdüğünüzde, Excel 2010 sunduğu tüm yeni ve gelişmiş özelliklerle işlevlere erişebilirsiniz ve dosya boyutu genellikle daha küçük olur.

Çalışma kitabını dönüştürmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Çalışma kitabını geçerli dosya biçimine dönüştürme    Dönüştürdüğünüzde, bu çalışma kitabı geçerli dosya biçimindeki (.xlsx veya .xlsm) bir kopyasıyla değiştirilir. Dönüştürüldükten sonra çalışma kitabı artık özgün dosya biçiminde kullanılamaz.

  Çalışma kitabını geçerli dosya biçimine dönüştürmek için aşağıdakini yapın:

  1. Geçerli dosya biçimine dönüştürmek istediğiniz çalışma kitabını açın.

   Not    Çalışma kitabı Uyumluluk Modu'nda açılır.

  2. Dosya sekmesinde Bilgi'yi, ardından da Uyumluluk Modu bölümünde Dönüştür düğmesini tıklatın.

  3. Çalışma kitaplarını dönüştürme konusunda bir ileti alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

   İpucu    Çalışma kitaplarını dönüştürme hakkında ileti görmek istemiyorsanız, Çalışma kitaplarını dönüştürme konusunu bana bir daha sorma'yı seçin.

  4. Geçerli dosya biçiminde çalışmak üzere çalışma kitabını kapatıp yeniden açmak için Evet'i tıklatın.

 • Çalışma kitabını geçerli dosya biçiminde kaydetme    Çalışma kitabını dönüştürmek yerine özgün dosya biçiminde bir kopyasını tutmak istiyorsanız, çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçiminde (.xlsx) kaydedebilirsiniz.

  Çalışma kitabını geçerli dosya biçiminde kaydetmek için aşağıdakini yapın:

  1. Dosya sekmesinde Farklı Kaydet'i tıklatın.

  2. Dosya adı kutusunda, çalışma kitabı için önerilen adı kabul edin veya yeni bir ad yazın.

  3. Kayıt türü listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Çalışma kitabını geçerli Excel Çalışma Kitabı dosya biçiminde kaydetmek için .xlsx'i tıklatın.

   • Dosyayı yeni ikili dosya biçiminde kaydetmek için .xlsb'yi tıklatın.

   • Çalışma kitabını şablon olarak kaydetmek için .xltx'i tıklatın.

   • Çalışma kitabında korumak istediğiniz makrolar varsa .xlsm'yi tıklatın.

   • Çalışma kitabında korumak istediğiniz makrolar varsa ve çalışma kitabını şablon olarak kaydetmek isterseniz .xltm'yi tıklatın.

  4. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Excel 2007 uygulamasında desteklenmeyen Excel 2010 ve Excel 97-2003 özellikleri

Excel 2010 uygulamasında Excel 97-2003 sürümlerinde oluşturulmuş bir çalışma kitabını açtığınızda, önceki Excel sürümünün bazı özellikleri çalışma kitabında desteklenmez. Desteklenmeyen özelliklerin yerine yeni özellik ve işlevler gelmiş ya da bu işlev veya özellikler nadir kullanıldığından kaldırılmıştır.

İpucu    Özellikler şeritte bulunamayıp Excel 2010 uygulamasında kullanılabiliyorsa bu özellikleri Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na veya şeride ekleyerek bunları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Aşağıdaki Excel 97-2003 özellikleri farklı işleyebilir, taşınmış olabilir veya şeritte kullanılamazlar.

Desteklenmeyen çalışma sayfası özellikleri

Excel 97-2003 sürümlerinde

Uygulama: Excel 2010

Veri aralığını hemen biçimlendirmek için, birçok otomatik biçim birini uygulamak üzere Otomatik Biçim özelliğini kullanabilirsiniz.

Tablo, hücre ve PivotTable'ların stil galerileri, hızlıca uygulanabilen bir grup profesyonel biçim sağlar. Birçok önceden tanımlı stiller arasından seçim yapabilir ya da gerektiğinde özel stiller oluşturabilirsiniz. Biçimlendirmeyi hücre aralığına uygulamanın en basit yolu olarak stiller Otomatik Biçim'in yerini almıştır.

Otomatik Biçim komutunu da kullanabilirsiniz, ancak öncelikle Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutu eklemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen tablo özellikleri

Excel 97-2003 sürümlerinde

Uygulama: Excel 2010

Çalışma sayfasında ilişkili veri gruplarının yönetilmesini ve çözümlenmesini kolaylaştırmak için bir Excel liste oluşturabilirsiniz.

Excel listeleri, Word ve PowerPoint gibi diğer Microsoft Office programlarında bu özellikle eşleşmesi için artık Excel tabloları olarak ifade edilmektedir.

Listenin sonuna hızlıca yeni bir veri satırı eklemek için, satır eklemeyi (Excel listelerinde özel bir satır) kullanabilirsiniz.

Satır ekleme artık kullanılamaz. Tabloya yeni satırlar eklemek için SEKME tuşuna basın ya da tablonun hemen altına eklemek istediğiniz veriyi yazın veya yapıştırın. Ek veri satırları eklemek için de satır ekleyebilirsiniz.

Listeler için ad tanımlayabilirsiniz.

Bir tablo oluşturduğunuzda, aynı anda aynı aralık için tanımlı bir ad oluşturulur. Yeni ve yapılandırılmış başvuru özelliğini kullanan formüllerde tabloyu belirtmek için bu ad kullanılabilir.

Önceki Excel sürümlerinde listeler için kullanılan adlar Excel 2010 uygulamasında aralık adlarının gereksinimlerini karşılamayabilir ve bu nedenle yeni ve yapılandırılmış başvuru özelliğini kullanan formüllerde tabloyu belirtmek için kullanılamaz. Yapılandırılmış başvurularda tablo adlarını kullanmak için tanımlı adları değiştirmeniz gerekir.

Excel listesini bir SharePoint sitesinde yayımlayabilir ve Excel ile Windows SharePoint Services arasında liste verilerini eşitlenmiş tutmak için Windows SharePoint Services sitesinde yayımlanmış listeye bağlanabilirsiniz.

SharePoint listeleriyle Excel tablolarının çift yönlü eşitlenmesi artık desteklenmemektedir. SharePoint listesine tablo verilerini verdiğinizde, SharePoint listesindeki verilere yalnızca tek yönlü bağlantı oluşturabilirsiniz.

SharePoint listesindeki verilere tek yönlü bağlantıyla, SharePoint listesindeki verilere yapılan değişiklikler Excel 2010 uygulamasına eklenebilir. Excel 2010 uygulamasındaki tablo verilerini yenilediğinizde, tablo verilerine yaptığınız değişiklikler de dahil olmak üzere SharePoint sitesindeki en son veriler, çalışma sayfasındaki tablo verilerinin üzerine yazılır. Excel 2010 uygulamasında, veriler verildikten sonra Excel'deki tablo verilerine yaptığınız değişiklikleri eklemek için SharePoint listesini artık güncelleştiremezsiniz.

Çift yönlü bağlantıyı korumak için, çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçimine dönüştürmek yerine Excel 97-2003 dosya biçiminde tutmanız gerekir.

Desteklenmeyen özelliği değiştirme veya bununla çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen formül özellikleri

Excel 97-2003 sürümlerinde

Uygulama: Excel 2010

Çalışma kitabında kullanılan tüm sıra ve tüm sütun başvuruları, Excel 97-2003 satır ve sütun sınırında bulunan hücrelerdeki verileri içerebilir.

Tüm satır ve tüm sütun başvuruları otomatik olarak daha büyük Excel 2010 kılavuz boyutundaki hücreleri dikkate alır. Bu da, önceki Excel sürümlerinde A1:A65536 hücrelerini ifade eden =A:A başvurusunun, Excel 2010 dosya biçiminde A1:A1048576 hücrelerini ifade ettiği anlamına gelir.

Önceki Excel sürümündeki bir çalışma kitabının Excel 2010 dosya biçimine dönüştürülmesi, o çalışma kitabında tam satır veya sütun başvuruları kullanıldığında sorunlara yol açabilir ve başvurulara eklenmemesi gereken veriler önceki Excel sürümünün satır ve sütun sınırının ötesindeki hücrelere girilir.

Ayrıca başvurudaki hücre, satır veya sütun sayısını hesaplayan belirli işlevler kullanıldıysa (BOŞLUKSAY, SATIRSAY ve SÜTUNSAY gibi) ve bu işlevler tam satır ya da sütunları belirttiyse, bu işlevlerin getireceği sonuçlar beklenenden farklı olabilir.

Harf ve sayıların birleşimini kullanan belirli adlar (örn. USA1, FOO100 ve MGR4), hücre başvurularıyla çakışmadığından Excel 97-2003 sürümlerindeki formüllerde tanımlanabilir ve kullanılabilir.

16.384 sütunluk yeni sınırla, Excel 2010 uygulamasındaki sütunlar XFD sütununa uzanır. Diğer bir deyişle, Excel'in önceki sürümlerinde tanımladığınız belirli adlar (USA1, FOO100 ve MGR4 gibi) Excel 2010 uygulamasındaki geçerli hücre başvurularıyla çakışacaktır. Ayrıca, Excel 2010, iç kullanım için XL ile başlayan adları korur.

Bir çalışma kitabını önceki Excel sürümünden Excel 2010 dosya biçimine dönüştürdüğünüzde uyumsuz adlar bulunursa, çakışma ile ilgili size uyarı verilir. Bu adların hücre başvurularından ayırt edilmesi için, uyumsuz adlara bir alt çizgi (_) otomatik şekilde önek olarak eklenir.

Dize başvurularını alan harici çalışma kitabı başvuruları ve işlevleri (örneğin, DOLAYLI ) güncelleştirilmez; bu başvuru ve işlevlerin el ile değiştirilmesi gerekir.

Excel 2010, Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koduyla belirtilen tanımlı adları da değiştirmez. Uyumsuz adları belirten VBA kodu çalışmaz ve güncelleştirilmesi gerekir.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen grafik özellikleri

Excel 97-2003 sürümlerinde

Uygulama: Excel 2010

Grafik oluşturmak için Grafik Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Şeritte (Ekle sekmesinin Grafik grubu) istediğiniz grafik türünü tıklatarak grafik oluşturabilirsiniz. Grafiği oluşturduktan sonra, değiştirmek ve biçimlendirmek için Grafik Araçları'nı kullanabilirsiniz.

Birden fazla grafiğin boyutunu eşzamanlı olarak değiştirebilirsiniz.

Her grafiğin boyutunu ayrı ayrı değiştirmeniz gerekir.

Veri içeren varolan bir grafik sayfası seçildiğinde, aynı verileri içeren bir grafik sayfası oluşturmak için F11 tuşuna basabilirsiniz.

Artık, veri içeren grafik sayfalarını F11 tuşuna basarak çoğaltamazsınız.

Veri içeren varolan bir grafik sayfası seçiliyken F11 tuşuna basıldığında, veri içermeyen yeni bir grafik sayfası oluşturulur.

Fareyi kullanarak 3-B grafiğin dönüşünü değiştirebilirsiniz.

3-B grafiğin dönüşünü değiştirmek için fareyi kullanamazsınız.

3-B grafiğin dönüşünü yalnızca Grafik Alanını Biçimlendir iletişim kutusunun 3-B Dönüş kategorisinde ayarları belirterek değiştirebilirsiniz.

Grafik öğelerindeki desen dolgularını kullanabilirsiniz.

Grafik öğelerindeki desen dolguları yerine resim ve doku dolgularını kullanabilirsiniz.

Önceki Excel sürümünde oluşturulan desen dolgularının yer aldığı grafikler, Excel 2010 uygulamasında açıldığında aynı şekilde görüntülenir ancak diğer grafik öğelerindeki desen dolgularını kullanamazsınız.

Pencerenin boyutunu değiştirdiğinizde grafik sayfası bulunan grafikleri otomatik olarak yeniden boyutlandırmak için Pencereyle boyutlandır komutunu kullanabilirsiniz.

Benzer sonuçları elde etmek için, Pencereyle boyutlandır komutu yerine Seçimi Büyüt komutunu kullanabilirsiniz.

Grafikte herhangi bir yeri tıklattığınızda otomatik olarak bir metin kutusu oluşturulur ve yazmaya başlanır.

Grafikte herhangi bir yeri tıklattığınızda bir metin kutusu oluşturup yazmaya başlayamazsınız.

Grafiğe bir metin kutusu eklemek için Metin Kutusu Ekle komutunu kullanın.

Varsayılan olarak, kopyalanan grafik Word belgesine veya PowerPoint sunusuna resim olarak yapıştırılır.

Varsayılan olarak, kopyalanan grafik Word 2010 belgesine veya PowerPoint 2010 sunusuna, Excel grafiğine bağlı bir nesne olarak yapıştırılır.

Kopyalanan bir grafiğin yapıştırılma şeklini değiştirmek için grafiği yapıştırdığınızda görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesini tıklatıp daha sonra grafiği resim ya da tamamen çalışma kitabı olarak yapıştırabilirsiniz.

Yeni grafik için veri olarak Word tablosunu kullanabilirsiniz.

Word 2010 uygulamasındaki tablolar yeni grafik için veri olarak kullanılamaz.

Word 2010 uygulamasında grafik oluşturduğunuzda, seçilen Word tablosundaki veriler yerine örnek verilerin yer aldığı bir çalışma sayfası alırsınız. Word tablosu verilerini yeni grafiğe çizmek için, o verileri çalışma sayfasına kopyalayıp varolan örnek verilerin yerine koymanız gerekir.

Sayfa Yapısı iletişim kutusunun Grafik sekmesinde yazdırılan grafik boyutunu ve ölçekleme seçeneklerini belirtebilirsiniz. Grafik sekmesi ancak bir grafik seçildiğinde (Dosya menüsünde Sayfa Yapısı komutu) kullanılabilir.

Yazdırılan grafik boyutu ve ölçekleme seçenekleri artık Sayfa Yapısı iletişim kutusunun Grafik sekmesinde kullanılamaz. Grafik sekmesi ancak bir grafik seçildiğinde (Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi) kullanılabilir.

Çalışma sayfasında veriyi seçip grafiğe sürükleyerek bir grafiğe veri ekleyebilirsiniz.

Artık, bir çalışma sayfasından grafiğe verileri sürükleyemezsiniz.

Grafiğe veri eklemek için başka yöntemleri kullanabilirsiniz.

Grafikte veri noktaları sürükleyebilir ve çalışma sayfasındaki kaynak değerlerini değiştirebilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki kaynak değerlerini değiştirmek için veri noktalarının sürüklenmesi artık desteklenmemektedir.

Şekiller Excel 2010 uygulamasında kullanılan şekil biçiminden farklı bir biçimde çizilir.

Önceki Excel sürümlerinde çizilmiş şekiller geçerli sürüme yükseltilmiş olsa da, Excel 2010 uygulamasında çizilmiş şekillerle gruplandırılamaz. Farklı Excel sürümlerinde oluşturulan şekilleri aynı anda seçemezsiniz. Farklı Excel sürümlerinde oluşturulan şekiller, geçerli şekillerin en üstündeki katmanda yer alır.

Şekiller gibi, Excel 2010 uygulamasında oluşturulan grafikler de önceki Excel sürümlerinde oluşturulan iletişim kutusu sayfalarının üstündeki katmanda yer alamaz; siz de bu iletişim kutusu sayfalarının altındaki katmanda yer alan grafikleri görüntüleyemezsiniz.

Geçerli grafikleri seçmek için, grafik öğesi seçim kutusunu (Grafik Araçları, Biçim sekmesi Geçerli Seçim grubu) kullanın.

Önceki Excel sürümünde oluşturulmuş gizli grafikleri veya şekilleri seçmek için, öncelikle Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na veya şeritteki özel bir gruba Birden Çok Nesne Seç komutunu eklemeniz gerekir.

Desteklenmeyen özelliği değiştirme veya bununla çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konuya bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen PivotTable özellikleri

Excel 97-2003 sürümlerinde

Uygulama: Excel 2010

PivotTable raporları için ad tanımlayabilirsiniz.

Önceki Excel sürümlerinde PivotTable raporları için kullanılan adlar Excel 2010 uygulamasında aralık adlarının gereksinimlerini karşılamayabilir ve bu nedenle yeni ve yapılandırılmış başvuru özelliğini kullanan formüllerde tabloyu belirtmek için kullanılamaz. Yapılandırılmış başvurularda PivotTable raporu adlarını kullanmak için tanımlı adları değiştirmeniz gerekir.

OLAP küplerinde tanımlanan hesaplanan üyeler varsayılan olarak PivotTable raporlarında görüntülenir.

OLAP küplerinde tanımlanan hesaplanan üyeler artık varsayılan olarak PivotTable raporlarında görüntülenmez ancak hesaplanan ölçüler (Ölçüler boyutundaki hesaplanan üyeler) varsayılan olarak görüntülenir.

PivotTable Seçenekleri iletişim kutusunun (PivotTable Seçenekleri, Seçenekler sekmesi, PivotTable grubu, Seçenekler) Görüntüle sekmesinde OLAP sunucusundan hesaplanan üyeleri göster'i seçerek hesaplanmış üyeleri görüntüleyebilirsiniz.

OLAP PivotTable raporlarını desteklemek için SQL Server 2005 Çözümleme Hizmetleri'nden önceki Microsoft SQL Server Çözümleme Hizmetleri sürümleri kullanılır.

OLAP PivotTable raporlarındaki yeni filtre seçenekleri, OLAP sunucusundaki alt seçimlerin desteklenmesini gerektirir. SQL Server 2005 Çözümleme Hizmetleri veya SQL Server 2005 Çözümleme Hizmetleri, tüm filtre seçeneklerini kullanılabilir duruma getirmek için alt seçimleri destekler.

Önceki SQL Server Çözümleme Hizmetleri sürümleri alt seçimleri desteklemediğinden, önceki Excel sürümünden bir çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçimine dönüştürdüğünüzde, yalnızca Excel 2003 PivotTable raporlarında bulunan filtre seçenekleri Excel 2010 PivotTable raporlarında kullanılabilir.

İlişkili veri kaynaklarından OLAP küpleri oluşturmak için OLAP Küpü Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. İlişkili verilerin PivotTable raporlarında görüntülenebilmesi ve ayrı bir dosyada saklanabilmesi için bu özelliği kullanarak ilişkili verilere hiyerarşik bir veri yapısı ekleyebilirsiniz.

OLAP Küpü Sihirbazı artık kullanılamaz. İlişkili verileri temel alan PivotTable raporları oluşturmak için, doğrudan ilişkili verilere bağlanabilir ya da ilişkili verileri bir Excel çalışma kitabına alabilirsiniz.

PivotTable raporu oluşturmak için PivotTable Sihirbazı, PivotChart raporu oluşturmak için de PivotChart Sihirbazı kullanılır.

PivotTable Sihirbazı ve PivotChart Sihirbazı Office Fluent şeridinde kullanılamaz. Bunun yerine tek adımda PivotTable raporu ya da PivotChart raporu oluşturmak için PivotTable Ekle ve PivotChart Ekle komutları kullanılır (Ekle sekmesinin Tablolar grubunda PivotTable düğmesi).

PivotTable Sihirbazı'nı ve PivotChart Sihirbazı'nı Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na veya şeritteki özel bir gruba ekleyerek de kullanabilirsiniz. Sunucu tanımlı sayfa alanları, belleği en iyi duruma getirme seçeneği, başka bir PivotTable raporunu temel alan bir PivotTable raporu oluşturma yeteneği ve birden çok birleştirme aralığı gibi bazı alışıldık özellikler yalnızca sihirbazları kullandığınızda mevcut olur.

Alanları daralttığınızda özel etiketler ve öğe biçimlendirmesi kaybolur.

PivotTable raporlarında öğelerin özelleştirilmesi (örn. özel etiketler ve öğe biçimlendirme) geçici olarak görünmez olsa da, PivotTable raporları söz konusu öğelerin özelleştirilmesini korur.

Önceki Excel sürümden bir çalışma kitabını Excel 2010 dosya biçimine dönüştürdüğünüzde, alanları daralttığınızda özel etiketler ve öğe biçimlendirmesi uygulanır. Alanlar PivotTable raporlarından kaldırılıp daha sonra tekrar eklense de, özel etiketler her zaman çalışma kitabında kullanılabilir durumdadır.

Desteklenmeyen özelliği değiştirme veya bununla çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen geliştirici özellikleri

Excel 97-2003 sürümlerinde

Uygulama: Excel 2010

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi, HTML dosyalarını düzenlemek üzere kullanabilmeniz için Araçlar menüsünde (Araçlar, Makro, Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi) bulunmaktadır.

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisiyle tümleştirme Microsoft Office 2010 paketinden kaldırılmıştır; bu da, komut dosyası hata ayıklama bileşenlerinin artık Excel 2010 uygulamasında bulunmadığı anlamına gelir. Ancak, Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi halen Office 2010 uygulamasında yüklüdür; HTML dosyalarını düzenlemek için Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisini bağımsız program olarak kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen dosya biçimleri

Aşağıdaki dosya biçimlerinin desteği Office 2010 uygulamasından kaldırılmıştır. Bu dosya biçimlerindeki çalışma kitaplarını açamaz veya kaydedemezsiniz.

Excel 2010 uygulamasında desteklenmeyen dosya biçimleri

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 Japanese) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works Japanese) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 Japanese) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel Grafiği (*.xlc)

Aşağıdaki dosya biçimlerinin desteği değişmiştir.

Dosya biçimi

Uygulama: Excel 2010

Web Sayfası (*.htm; *.html)

Office 2010 artık Excel'e özel özellik bilgilerini bu dosya biçiminde kaydetmez. Önceki Excel sürümünde oluşturulmuş Excel'e özel özellikleri koruyarak bir dosyayı bu biçimde açabilirsiniz. Ancak bu tür bir dosyayı (ya da başka bir çalışma kitabının) ancak yayımlama amacıyla bu dosya biçiminde kaydedebilirsiniz.

Tek Dosyalı Web Sayfası (*.mht; *.mhtml)

Office 2010 artık Excel'e özel özellik bilgilerini bu dosya biçiminde kaydetmez. Önceki Excel sürümünde oluşturulmuş Excel'e özel özellikleri koruyarak bir dosyayı bu biçimde açabilirsiniz. Ancak bu tür bir dosyayı (ya da başka bir çalışma kitabının) ancak yayımlama amacıyla bu dosya biçiminde kaydedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Excel 2010 çalışma kitabının Excel'in önceki sürümleriyle uyumluluğunu denetleme

Excel 2010 çalışma kitabının Excel'in önceki bir sürümüyle, önemli işlev kayıplarına veya küçük uygunluk kayıplarına neden olabilecek uyumluluk sorunları olmadığından emin olmak için, Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırabilirsiniz. Uyumluluk Denetleyicisi olası uyumluluk sorunlarını bulur ve bunları çözebilmeniz için bir rapor oluşturmanıza yardımcı olur.

Önemli    Çalışma kitabının yeni Excel 2010 XML tabanlı dosya biçimin (.xlsx) veya ikili dosya biçiminde (.xlsb) olduğu Uyumluluk Modu'nda çalışırken, çalışma kitabını kaydettiğinizde Uyumluluk Denetleyicisi otomatik olarak çalışır.

 1. Excel 2010 programında uyumluluğunu denetlemek istediğiniz çalışma kitabını açın.

 2. Dosya sekmesinde Bilgi'yi tıklatın.

 3. Sorunları Denetle düğmesini, ardından da Uyumluluğu Denetle'yi tıklatın.

  Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusu

 4. Çalışma kitabını her kaydettiğinizde uyumluluğunu denetlemek için Çalışma kitabını kaydederken uyumluluğu denetle onay kutusunu seçin.

 5. Ayrı bir çalışma sayfasında, Özet kutusunda listelenen tüm sorunları içeren bir rapor oluşturmak için Yeni Sayfaya Kopyala'yı tıklatın.

  İpucu    Varsa, çalışma sayfasında sorunu bulmak için Bul'u, Basit sorunları çözmek için de Düzelt öğesini tıklatabilirsiniz. Daha karmaşık sorunlar için, daha fazla bilgi almak üzere Yardım öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2010, Publisher 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir