Office 365'te geçiş toplu işlemlerini yönetme

Tam veya aşamalı Exchange geçişini kullanarak Office 365’e posta kutusu geçişini yönetmek için Office 365 Exchange yönetim merkezindeki (EAC) Geçiş panosunu kullanabilirsiniz. Kullanıcıların posta kutusu içeriklerini şirket içi IMAP sunucusundan mevcut Office 365 posta kutularına geçirmek için de Geçiş panosunu kullanabilirsiniz. Geçiş panosu, belirli bir geçiş toplu işleminin istatistiklerinin yanı sıra genel geçiş istatistiklerini de görüntüler. Geçiş toplu işlemleri oluşturabilir, başlatabilir, durdurabilir, duraklatabilir ve düzenleyebilirsiniz.

İçindekiler   

Geçiş panosu

EAC’de Geçiş panosuna erişebilmek için Alıcılar > Geçiş’i seçin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde geçişle ilgili bilgi edinmek ve geçiş toplu işlemlerini yönetmek için kullanabileceğiniz farklı Geçiş panosu alanları gösterilir.

Geçiş panosu

Genel geçiş istatistikleri

Oluşturulan tüm geçiş toplu işlemlerinin genel istatistiklerini görüntülemek için Tüm toplu işlemlerin durumu’na tıklayın. Aşağıdaki alanlarda, tüm geçiş toplu işlemlerine yönelik birikmeli bilgiler görüntülenir.

Alan

Açıklama

Toplam posta kutusu sayısı

Mevcut tüm geçiş toplu işlemlerindeki posta kutularının toplam sayısı.

Eşitlenmiş posta kutuları

Tüm geçiş toplu işlemlerindeki başarıyla geçirilen posta kutularının sayısı.

Sonlandırılan posta kutuları

Tüm geçiş toplu işlemlerindeki sonlandırılan posta kutularının sayısı. Sonlandırma yalnızca, bir Exchange karma dağıtımında şirket içi Exchange kuruluşunuz ve Office 365 arasında posta kutularınızı geçirmek için uzaktan taşıma geçişlerini kullandığınızda gerçekleşir. Posta kutuları, ilk eşitleme başarıyla tamamlandığında sonlandırılabilir. Uzaktan taşıma geçişlerinde sonlandırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Complete-MigrationBatch

Başarısız posta kutuları

Geçişin gerçekleştirilemediği tüm geçiş toplu işlemlerinin posta kutularının sayısı.

Geçiş toplu işlemleri

Oluşturulan geçiş toplu işlemleri geçiş sırası içinde listelenir. Aşağıdaki sütunlar, her bir geçiş toplu işlemi hakkındaki bilgileri görüntüler.

Sütun

Açıklama

Ad

Geçiş toplu işlemi oluşturulduğunda tanımlanan adı

Durum

Geçiş toplu işleminin durumu. Aşağıda geçiş toplu işlemlerinin farklı durum evreleri ve bu durumlarda geçiş toplu işlemleriyle yapabilecekleriniz listelenmiştir.

 • Durduruldu:    Geçiş toplu işlemi oluşturuldu ancak başlatılmadı. Bu durumda geçiş toplu işlemini başlatabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

 • Eşitleniyor:    Geçiş toplu işlemi başlatıldı ve geçiş toplu işlemindeki posta kutuları şu anda geçiriliyor. Bu durumdayken geçiş toplu işlemini durdurabilirsiniz.

 • Durduruluyor:   Stop-MigrationBatch cmdlet’ini çalıştırdıktan hemen sonra.

 • Durduruldu:    Geçiş toplu işlemi durduruldu; toplu işlemdeki diğer posta kutuları geçirilmiyor. Geçiş toplu işlemi bu durumdayken yeniden başlatabilirsiniz.

 • Başlatılıyor:   Start-MigrationBatch cmdlet’ini çalıştırdıktan hemen sonra.

 • Tamamlanıyor:   Complete-MigrationBatch cmdlet’ini çalıştırdıktan hemen sonra.

 • Kaldırılıyor:   Remove-MigrationBatch cmdlet’ini çalıştırdıktan hemen sonra.

 • Eşitlendi:    Geçiş toplu işlemi tamamlandı ve şu anda hiçbir posta kutusu geçirilmiyor. Posta kutuları geçirilmediyse bu durumdaki bir geçiş toplu işleminde hata bulunabilir. Bu durumdaki tam Exchange geçişleri ve IMAP geçişleri için, şirket içi posta kutuları ve karşılık gelen Office 365 posta kutuları artımlı eşitleme sırasında her 24 saatte bir eşitlenir.

 • Tamamlandı:    Geçiş toplu işlemi tamamlandı.

 • Hatalarla eşitlendi:    Geçiş toplu işlemi tamamlandı ancak bazı posta kutuları geçirilemedi. Hatalı geçiş toplu işlemlerinde başarıyla geçirilen posta kutuları, artımlı eşitleme sırasında her 24 saatte bir eşitlenmeye devam eder.

Toplam

Geçiş toplu işlemindeki posta kutularının sayısını gösterir.

Eşitlendi

Başarıyla geçirilen posta kutularının sayısını gösterir.

Sonlandırıldı

Geçiş toplu işlemindeki sonlandırılan posta kutularının sayısı. Sonlandırma yalnızca Exchange karma dağıtımındaki uzaktan taşıma geçişlerine yönelik geçiş toplu işlemleri için gerçekleştirilir. Sonlandırma işlemi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Complete-MigrationBatch

Başarısız

Geçiş toplu işlemindeki, geçişi gerçekleştirilemeyen posta kutularının sayısı. Geçiş hatalarına sahip belirli posta kutuları hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Geçiş kullanıcıları durum raporu.

Önemli: Son 90 günde yönetici tarafından başlatılan hiçbir etkinliği olmayan (örneğin, hiçbir yönetici tarafından durdurulmayan, yeniden başlatılmayan veya düzenlenmeyen) Eşitlendi    durumundaki geçiş toplu işlemleri durdurulur ve yönetici tarafından hiçbir etkinlik gerçekleştirilmezse 30 gün sonra silinir.

Geçiş panosunda geçiş toplu işlemlerini yönetmek için kullanabileceğiniz bir komut kümesi bulunur. Geçiş toplu işlemi oluşturduktan sonra, seçip aşağıdaki komutlardan birine tıklayabilirsiniz. Geçiş toplu işlemi bir komut tarafından desteklenmeyen durum evresindeyse, komut kullanılamadığından soluk görünür veya hiç gösterilmez.

Komut

Açıklama

Yeni Ekle Simgesi

Yeni bir geçiş toplu işlemi oluşturun. Şirket içi posta kutularını Office 365’e geçirmek için (ekleme olarak da adlandırılır) veya Office 365 posta kutularını bir karma dağıtımdaki şirket içi Exchange kuruluşunuza geçirmek için bu komutu kullanın.

Düzenle  Düzenle simgesi

Mevcut geçiş toplu işlemini düzenleyin. Aşamalı Exchange geçişleri ve IMAP geçişleri için farklı bir CSV dosyası gönderebilirsiniz. Ayrıca geçiş toplu işlemi için kullanılan geçiş uç noktasını da değiştirebilirsiniz. Yalnızca Oluşturuldu    durumuna sahip bir geçiş toplu işlemini düzenleyebilirsiniz.

Başlat Başlangıç simgesi

Oluşturulmuş bir geçiş toplu işlemini başlatın. Toplu işlem başlatıldıktan sonra durumu Eşitleniyor    olarak değişir.

Sürdür  Başlangıç simgesi

Duraklatılan ve Durduruldu    durumunda olan bir geçiş toplu işleminin çalışmasını sürdürün. Geçiş toplu işleminde bir hata varsa, bu komutla yeniden başlatabilirsiniz. Office 365 geçirilemeyen posta kutularını yeniden geçirmeyi deneyecektir.

Duraklat Durdur simgesi

Çalıştırılmakta olan veya başlatılan ancak Sıraya Alındı    durumunda olan bir geçiş toplu işlemini durdurun. Ayrıca ilk eşitleme aşamasını tamamlamış ve Eşitlendi durumunda olan bir tam Exchange geçiş toplu işlemini veya IMAP geçiş toplu işlemini durdurabilirsiniz. Bu, artımlı eşitlemeleri durdurur. Geçiş toplu işlemini seçerek ve Sürdür’e tıklayarak artımlı eşitlemeleri sürdürebilirsiniz.

Sil  Sil simgesi

Geçiş toplu işlemindeki posta kutularının tümünün başarıyla geçirildiğini doğruladıktan sonra bir geçiş toplu işlemini silin. Ayrıca MX kaydınızı Office 365’e yönlendirilecek şekilde yapılandırdıktan sonra postanın doğrudan bulut tabancı posta kutularına yönlendirildiğini doğrulayın. Geçiş toplu işlemini sildiğinizde, Office 365 geçiş toplu işlemiyle ilgili tüm kayıtları temizler ve geçiş toplu işlemini listeden kaldırır.

Diğer Diğer seçenekler simgesi

Yeni geçiş uç noktaları oluşturmak veya mevcut geçiş uç noktalarını görüntüleyip düzenlemek için bu komuta tıkladıktan sonra Geçiş uç noktaları’na tıklayın.

Yenile Yenile simgesi

Genel geçiş istatistikleri, geçiş toplu işlemlerinin listesi ve seçili geçiş toplu işleminin istatistikleri için görüntülenen bilgileri güncelleştirmek amacıyla Geçiş panosunu yenileyin.

Geçiş toplu işlemi istatistikleri

Geçiş panosundaki ayrıntılar bölmesi, seçili geçiş toplu işlemi hakkında aşağıdaki bilgileri görüntüler.

Alan

Açıklama

Tür

Seçili geçiş toplu işleminin geçiş türünü gösterir. Bu alanın değeri aynı zamanda geçiş toplu işlemiyle ilişkili geçiş uç noktasının türünü de belirtir.

 • Exchange Her Yerden Outlook:    Geçiş toplu işlemi bir tam Exchange geçişi veya aşamalı Exchange geçişidir.

 • IMAP:    Geçiş toplu işlemi bir IMAP geçişidir.

 • Uzaktan taşıma geçişi:    Geçiş toplu işlemi, Exchange karma dağıtımında bir uzaktan taşıma geçişinin eklenmesi veya çıkarılması işlemidir.

Yön

Posta kutularının Office 365’e mi yoksa şirket içi Exchange kuruluşunuza mı geçirildiğini gösterir.

 • Ekleniyor    Posta kutularının Office 365’e geçirilmekte olduğunu gösterir. Eklenen geçiş türleri aşamalı geçiş, tam geçiş, IMAP geçişi ve eklenen uzaktan taşıma geçişidir.

 • Çıkarılıyor   Office 365 posta kutularının şirket içi Exchange kuruluşunuza geçirildiğini gösterir. Çıkarılan uzaktan taşıma geçişi, tek çıkarılan geçiş türüdür.

Durum

Seçili geçiş toplu işleminin mevcut durumu.

 • Durduruldu

 • Eşitleniyor

 • Durduruldu

 • Eşitlendi

 • Hatalarla eşitlendi

Bu durumların her birinin önceki açıklamalarına bakın.

İstendi

Geçiş toplu işlemindeki geçirilecek posta kutularının sayısı. Bu sayı IMAP, aşamalı veya uzaktan taşıma geçişleri için geçiş CSV dosyasındaki satır sayısına veya tam Exchange geçişindeki şirket içi posta kutularının sayısına karşılık gelir.

Eşitlenmiş posta kutuları

Geçiş toplu işlemindeki toplam posta kutusu sayısı içinde, ilk eşitlemesi başarıyla tamamlanan posta kutularının sayısı. Bu alan geçiş sırasında güncelleştirilir.

Sonlandırıldı

Geçiş toplu işlemindeki toplam posta kutusu sayısı içinde, başarıyla sonlandırılan posta kutularının sayısı. Sonlandırma yalnızca uzaktan taşıma geçişini ekleme ve kaldırma işlemlerinde gerçekleşir.

Başarısız posta kutuları

İlk eşitlemesi başarısız olan posta kutularının sayısı.

Ayrıntıları görüntüle

Geçiş toplu işlemindeki her posta kutusunun durum bilgilerini görüntülemek için Ayrıntıları görüntüle’ye tıklayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Geçiş kullanıcılarının durum raporu.

Oluşturan

Geçiş toplu işlemini oluşturan Office 365 yöneticisinin e-posta adresi.

Oluşturma zamanı

Geçiş toplu işleminin oluşturulduğu tarih ve saat.

Başlangıç zamanı

Geçiş toplu işleminin başlatıldığı tarih ve saat.

İlk eşitleme zamanı

Geçiş toplu işleminin ilk eşitlemesinin tamamlandığı tarih ve saat.

İlk eşitleme süresi

Geçiş toplu işlemindeki tüm posta kutularının ilk eşitlemesinin tamamlanması için geçen süre.

Son eşitleme zamanı

Geçiş toplu işleminin yeniden başlatıldığı veya toplu işlem için artımlı eşitlemenin gerçekleştirildiği en son zaman. Önceden de belirtildiği gibi artımlı eşitleme, IMAP ve tam Exchange geçişleri için her 24 saatte bir gerçekleşir.

İlişkili uç nokta

Geçiş toplu işlemi tarafından kullanılan geçiş uç noktasının adı. Geçiş uç noktası ayarlarını görüntülemek için Ayrıntıları görüntüle’ye tıklayabilirsiniz. Uç noktayı kullanan geçiş toplu işlemlerinden hiçbiri şu anda çalışmıyorsa ayarları düzenleyebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×