Office 365 için ExpressRoute ile Yönlendirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Azure ExpressRoute kullanarak trafiği Office 365’e yönlendirme konusunu doğru anlamak için, çekirdek ExpressRoute yönlendirme gereksinimlerini, ayrıca ExpressRoute devreleri ve yönlendirme etki alanlarını iyice kavramanız gerekir. Bunlar, Office 365 müşterilerinin güvenebileceği şekilde ExpressRoute’u kullanmanın temelini oluşturur.

Yukarıda adı geçen makalelerde anlamanız gereken önemli noktalardan bazıları şunlardır:

 • ExpressRoute devreleri belirli bir fiziksel altyapıya eşlenmez; bunlar, Microsoft’la sizin adınıza çalışan bir eşlik sağlayıcısı tarafından tek bir eşlik konumunda yapılan mantıksal bağlantıdır.

 • ExpressRoute devresiyle müşterinin s-key öğesi arasında 1’e 1 eşleme vardır.

 • Her devre en çok 3 bağımsız eşlik ilişkisini (Azure Genel eşliği, Azure Özel eşliği ve Microsoft eşliği) destekleyebilir; Office 365 için Microsoft eşliği gereklidir.

 • Her devrenin, tüm eşlik ilişkileri arasında paylaşılan sabit bir bant genişliği vardır.

 • ExpressRoute devresi için kullanacağınız tüm genel IPv4 adresleri ve genel AS numaralarının site ait olduğu veya adres aralığının sahibi tarafından özel olarak site atandığı doğrulanmalıdır.

 • Sanal ExpressRoute devreler genel olarak fazlalık ve standart BGP yönlendirme yöntemler izler. Çıkış başına iki fiziksel devreler sağlayıcınıza etkin/etkin yapılandırmasında öneririz nedeni budur.

Daha fazla bilgi desteklenen hizmetlerini, maliyetleri ve yapılandırma ayrıntıları SSS sayfasına bakın. Bilgiler için ExpressRoute konumları makale üzerinde dikizleyen Microsoft destek sunmadan bağlantı sağlayıcılar listesine bakın. Biz bir 10 Office 365 eğitim için Azure ExpressRoute bölümlük kanal 9 kavramlarını daha kapsamlı açıklamaya yardımcı olması için ayrıca kaydettiğinize.

Internet ve ExpressRoute üzerinde Office 365 ön uç sunucuları erişilebilir. Bu sunucuların her ikisi de kullanılabilir olduğunda ExpressRoute devreler üzerinden yönlendirmek tercih edecektir. Bundan dolayı olup olmadığını yol asimetri olasılığı, Internet devreler üzerinden yönlendirmek ağınızı akışından tercih eder. Asymmetrical yönlendiren bir sorun olduğundan durum bilgisi olan paket incelemesi yapmasına cihazlar ve ardından giden paket'den farklı bir yol izleyen dönüş trafiği engelleyebilirsiniz.

Kaynak olup olmadığı size Office 365 Internet veya ExpressRoute bağlantı ne olursa olsun, genel olarak yönlendirilebilir bir adresi olması gerekir. Doğrudan Microsoft ile dikizleyen birçok müşterilerle özel adresleri çoğaltma müşteriler olası nerede yaşıyorsunuz uygun değildir.

Şirket içi ağınızda Office 365 iletişimlerini başlatılan nerede senaryolar şunlardır. Ağ tasarımınızı kolaylaştırmak için bunlar Internet yolu üzerinden yönlendirme öneririz.

Bu iki yönlü trafik akışlarında Microsoft’un ağınıza geri yönlendirmesi için, şirket içi cihazlarınızın BGP yönlendirmeleri Microsoft’la paylaşılmalıdır.

Microsoft peering Yönlendirme etki alanını kullanarak peering ilişki yapılandırma ve uygun erişim için onaylanmış tıklattığınızda, tüm PaaS ve SaaS Hizmetleri ExpressRoute görmek tümünden yararlanabilirsiniz. Office 365 Hizmetleri için ExpressRoute tasarlanmış BGP topluluklar veya yol filtreleriile yönetilebilir.

Office 365 Video gibi diğer uygulamalar birer Office 365 uygulamasıdır. Bununla birlikte, Office 365 Video üç farklı bileşenden oluşur: portal, akış hizmeti ve içerik teslim ağı. Portal SharePoint Online’da çalışır, akış hizmeti Azure Media Services içinde çalışır ve içerik teslim ağı da Azure CDN içinde çalışır. Aşağıdaki tabloda bu bileşenler ana hatlarıyla gösterilmiştir.

Bileşen

Temel uygulama

SharePoint Online BGP topluluğundaki dahil?

Kullanım

Office 365 Video portalı

SharePoint Online

Evet

Yapılandırma, karşıya yükleme

Office 365 Video akış hizmeti

Azure Media Services

Hayır

Akış hizmeti, videonun CDN’den sağlanamaması durumunda kullanılır

Office 365 Video içerik teslim ağı

Azure CDN

Hayır

Video indirmesi/akışı için birincil kaynak. Office 365 video ağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Microsoft dikizleyen kullanarak kullanılabilir Office 365 özelliklerin her biri listelenen Office 365 uç makale uygulama türünü ve FQDN tarafından. Tablolarda FQDN kullanmanın nedeni Pack dosyaları veya diğer proxy yapılandırmaları kullanarak trafiği yönetmek, örneğin Pack Office 365 uç yönetme dosyalarına kılavuzumuzu görmek müşteriler sağlamaktır.

Bazı durumlarda bir veya birden çok alt FQDN'leri daha ileri düzey joker etki alanlarını'den farklı nerede ilan edilen bir joker etki kullandığımız. Joker hedefler küçük bir alt kümesini yalnızca duyurulan sırada Internet veya tam tersi tüm ExpressRoute ve Internet için ilan sunucuları uzun listesini gösteren genellikle olur. Farkları nerede anlamak için aşağıdaki tablolara bakın.

Bu tabloda hem İnternet’e hem de Azure ExpressRoute’a tanıtılan joker karakterli FQDN’lerin yanı sıra, yalnızca İnternet’e tanıtılan alt FQDN’ler de gösterilir.

Joker etki alanı için ExpressRoute ve Internet devreler duyurulan

Yalnızca Internet devreler Sub FQDN duyurulan

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Ağ istekleri için ExpressRoute göndermek için Pack dosyaları genellikle yöneliktir uç devre için doğrudan ve tüm diğer ağ isteklerine proxy sunucunuz duyurulur. Böyle bir Pack dosya yapılandırmakta varsa, aşağıdaki sırada Pack dosyanızı oluşturun:

 1. Yukarıdaki tablonun ikinci sütununda yer alan alt FQDN’leri PAC dosyanızın üst kısmına ekleyerek trafiğin ara sunucunuza yöneltilmesini sağlayın. Kullanabileceğiniz örnek PAC dosyasını Office 365 uç noktalarını yönetme başlıklı makalemizde bulabilirsiniz.

 2. Bu makalede ExpressRoute’a tanıtılıyor olarak işaretlenen tüm FQDN’leri ilk bölümün altına ekleyin; trafik doğrudan ExpressRoute devrenize gönderilir.

 3. Diğer tüm ağ uç noktalarını veya kuralları bu iki girdinin altına ekleyin; trafik ara sunucunuza doğru gönderilir.

Bu tablo için Azure ExpressRoute duyurulan sub FQDN'leri yanında yalnızca Internet devreler ve Internet devreler için ilan edilen joker etki alanlarını görüntüler. Yukarıdaki iki sütununda FQDN'leri Pack dosyanız için aşağıdaki tabloda bunların dahil edilir dosyasında girişlerin ikinci grubunda anlamına gelen ExpressRoute başvurulan, bağlantısına bildirilmesini olarak listelenir.

Yalnızca Internet devreler duyurulan joker etki alanı

Sub FQDN için ExpressRoute ve Internet devreler duyurulan

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

outlook.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

Otomatik bulma-< Kiracı >. outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Seçtiğiniz Office 365 uygulamasına yönlendirmek için, bir dizi kilit faktörü belirlemeniz gerekir.

 1. Ne kadar bant genişliği uygulama gerektirir. Varolan kullanımı örnekleme, bunu kuruluşunuzdaki belirlemek için yalnızca güvenilir bir yöntemdir.

 2. Ağ trafiğinin ağınızdan ayrılırken hangi çıkış konumlarını kullanmasını istiyorsunuz? Office 365 bağlantısında ağ gecikmesini en aza indirecek şekilde planlamalısınız çünkü bu performansınızı etkiler. Skype Kurumsal gerçek zamanlı ses ve video kullandığından, bu uygulama ağ gecikmesine karşı özellikle duyarlıdır.

 3. Ağ konumlarınızın tümünün mü yoksa bir alt kümesinin mi ExpressRoute’tan yararlanmasını istiyorsunuz?

 4. Seçtiğiniz ağ sağlayıcısı ExpressRoute’u hangi konumlardan sunuyor?

Bu soruların yanıtlarını belirledikten sonra bant genişliği ve konum gereksinimlerini karşılayan bir ExpressRoute devre hazırlayabilirsiniz. Daha fazla ağ planlama Yardım için Office 365 Ağ Kılavuzu ayarlama ve Performans planlaması Microsoft tutamaçlarını nasıl ağ üzerindeki örnek olay incelemesibakın.

Örnek 1: Tek coğrafi konum

Bu örnek, tek coğrafi konumu olan Trey Research adlı kurgusal bir şirketin senaryosudur.

Trey Research çalışanları İnternet’te yalnızca, güvenlik departmanı tarafından şirket ağı ile ISS’leri arasındaki giden ara sunucu çiftinde açıkça izin verilen hizmetlere ve web sitelerine bağlanabiliyor.

Trey araştırma Office 365 için Azure ExpressRoute kullanmayı planları ve trafik gibi bazı trafiği için içerik teslim ağları ExpressRoute Office 365 bağlantısı üzerinden yönlendirme gönderemez gidiyor tanır. Tüm zaten yönlendiren proxy cihazları için varsayılan olarak trafiği olduğundan, bu istekleri önceki gibi çalışmaya devam eder. Azure ExpressRoute yönlendirme gereksinimlerini karşılamak Trey araştırma belirledikten sonra bunların devam bir devre oluşturmak için Yönlendirme ve yeni ExpressRoute devre sanal ağına bağlama yapılandırın. Temel Azure ExpressRoute yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra Trey araştırma Office 365 bağlantıları için doğrudan ExpressRoute üzerinde belirli müşteri verileriyle yol trafiği biz yayımlama #2 Pack dosya kullanır.

Aşağıdaki diyagramda da gösterildiği gibi, Trey Research yönlendirme ve giden ara sunucu yapılandırma değişikliklerinin bir bileşimini kullanarak Office 365 trafiğini İnternet üzerinden yönlendirme ve trafiğin bir alt kümesini de ExpressRoute üzerinden yönlendirme gereksinimlerini karşılayabilir.

 1. Ayrı bir internet çıkış noktası aracılığıyla yönlendirmek trafiği #2 Pack dosya biz yayımlamak için Azure ExpressRoute Office 365için kullanma.

 2. İstemciler, Trey Research ara sunucuları üzerinden varsayılan bir yol ile yapılandırılır.

Bu örnek senaryoda Trey Research, giden ara sunucu cihazı kullanıyor. Benzer şekilde, Office 365 için Azure ExpressRoute kullanmayan müşteriler, iyi bilinen yüksek hacimli uç noktaları hedef alan trafiği inceleme maliyetinden yola çıkarak trafiği yönlendirmek için bu tekniği kullanmak isteyebilir.

Exchange Online, SharePoint Online ve Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için en yüksek hacimli FQDN’ler şunlardır:

ExpressRoute müşteri kenar ağı
 • Outlook.Office365.com, outlook.office.com

 • < Kiracı ad >. sharepoint.com, < Kiracı ad > - my.sharepoint.com < Kiracı ad > - < Uygulama >. sharepoint.com

 • *. TCP trafiği için IP aralıkları birlikte Lync.com

 • * broadcast.officeapps.live.com, *, excel.officeapps.live.com * onenote.officeapps.live.com, * powerpoint.officeapps.live.com, *, view.officeapps.live.com * visio.officeapps.live.com, * word-edit.officeapps.live.com * Word view.officeapps.live.com, //Office.live.com

Dağıtma ve Windows 8'de proxy ayarlarını yönetme ve Office 365 sağlamaya proxy sunucunuz tarafından daraltılan değilhakkında daha fazla bilgi edinin.

Tek bir ExpressRoute devre ile Trey araştırma için yüksek kullanılabilirliği yok. Trey'nın fazlalık ExpressRoute bağlantısı Hizmeti uç aygıtlar çifti başarısız durumunda bir ek ExpressRoute devre yerine çalıştırma yok. Bu Trey araştırma içinde bir predicament yapabilmesini Internet el ile yeniden yapılandırma gerektirmektedir ve bazı durumlarda yeni IP adresleri gibi bırakır. Trey yüksek düzeyde kullanılabilirlik eklemek isterse, en kolay çözüm her konum için ek ExpressRoute devreler ekleyin ve devreler etkin/etkin bir şekilde yapılandırmaktır.

Office 365 trafiği ExpressRoute yönlendirme son senaryo, daha karmaşık yönlendirme mimarisi kuruluşudur. Konumların sayısını, Kıtalar bulunduğu konumların sayısını, ExpressRoute devreler ve benzeri sayısı ne olursa olsun, bazı trafiği Internet ve bazı trafiği için ExpressRoute yönlendirmek çalışabilme gerekir.

Birden çok coğrafi bölgede birden çok konumu olan müşterilerin yanıtlaması gereken ek sorular:

 1. Her yerde bir ExpressRoute devre gerekli? Skype Kurumsal çevrimiçi kullanıyorsanız veya SharePoint Online veya Exchange Online için gecikme duyarlılık endişeleriniz varsa, her yerde etkin/etkin ExpressRoute devreler fazlalık çifti önerilir. Skype iş medya kalitesi ağ bağlantısı Kılavuzu daha ayrıntılı bilgi için bkz.

 2. Belirli bir bölgede ExpressRoute devresi yoksa, Office 365’i hedefleyen trafik nasıl yönlendirilmelidir?

 3. Birçok küçük konumu olan ağlarda, trafiği birleştirmek için tercih edilen yöntem nedir?

Bunların her biri, hem kendi ağınızı hem de Microsoft’un sağladığı seçenekleri değerlendirmenizi gerektiren benzersiz güçlükler getirir.

Dikkate Alınacak Nokta

Değerlendirilecek ağ bileşenleri

Birden fazla konumda yer alan devreler

En az iki devreler etkin/etkin bir şekilde yapılandırılmış öneririz.

Maliyet, gecikme süresi ve bant genişliği gereksinimleri karşılaştırılmalıdır.

Birden çok devreyle yönlendirmeyi yönetmek için BGP yönlendirmesi maliyetini, PAC dosyalarını ve NAT’yi kullanın.

ExpressRoute devresi olmayan konumlardan yönlendirme

Çıkış ve Office 365 isteğini başlatan kişi yakın olarak DNS çözüm öneririz.

Uzak ofislerin uygun uç noktayı bulmasını sağlamak için DNS iletme kullanılabilir.

Uzak ofisteki istemcilerin, ExpressRoute devresine erişim sağlayan bir yönlendirmesi olmalıdır.

Küçük ofisleri birleştirme

Sağlanan bant genişliği ve veri kullanımı dikkatle karşılaştırılmalıdır.

Not: Fiziksel konuma bakılmaksızın yönlendirme kullanılabildiği sürece, Microsoft İnternet yerine ExpressRoute’u tercih eder.

Benzersiz her ağda, bu noktalar dikkate alınmalıdır. Aşağıda bir örnek verilmiştir.

Örnek 2: Birden çok coğrafi konum

Bu örnek, birden çok coğrafi konumu olan Humongous Insurance adlı kurgusal bir şirketin senaryosudur.

Tiftik sigorta dünya genelinde ofisi ile coğrafi olarak dağınık. Office 365 doğrudan ağ bağlantıları üzerinde kendi Office 365 trafiği çoğunluğunu tutmak için Azure ExpressRoute uygulamak istiyorsunuz. Tiftik sigorta ofisi iki ek kıtalarda de bulunur. Çalışanlar ExpressRoute uygulanabilir olmadığı uzak Office geri birini veya her ikisini ExpressRoute bağlantısını kullanmak için birincil tesisler için yönlendirme gerekecektir.

Microsoft veri merkezine gidiyor Office 365 trafiği mümkün olduğunca çabuk ulaşmak için yol gösterici ilke olur. Bu örnekte, Tiftik sigorta kendi uzak ofisler bir Microsoft veri merkezine mümkün veya kendi uzak ofisler Microsoft'a geri almak için iç ağ üzerinden yönlendirme varsa olduğunca çabuk üzerinde herhangi bir bağlantı almak için Internet üzerinden yönlendirme varsa karar vermeniz gerekir veri merkezine ExpressRoute bağlantısı üzerinden mümkün olan en kısa sürede.

Microsoft'un kiracılara, ağları ve uygulama mimarisi genel olarak birbirinden farklı iletişimi alabilir ve bunları en verimli şekilde hizmet şekilde tasarlanmıştır. Bu, dünyanın en büyük ağlarda biridir. Bu mimari avantajlarından yararlanmak gerekenden daha uzun müşteri ağlarındaki kalır Office 365 için gidiyor isteklerini kullanamazsınız.

Humongous Insurance’ın durumunda, ExpressRoute üzerinden kullanmayı planladıkları uygulamalara bağlı olarak ilerlemeleri gerekir. Örneğin, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm müşterisi olmaları veya dış Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm toplantılarına bağlanırken ExpressRoute bağlantısından yararlanmayı planlamaları durumunda, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’ün medya kalitesi ve ağ bağlantısı kılavuzunda önerilen tasarım, üçüncü konumda ek bir ExpressRoute devresi sağlanmasıdır. Ağ açısından bakıldığında bu daha pahalı olabilir; bununla birlikte, istekleri Microsoft veri merkezine teslim etmeden önce bir kıtadan diğerine yönlendirmek, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm toplantıları ve iletişimlerinde kalitesiz veya kullanılamayacak bir deneyime neden olabilir.

Tiftik sigorta kullanmıyor veya Skype Kurumsal çevrimiçi için herhangi bir şekilde yararlanılmasını ister planlama değildir, ile bağlantı olabilir bir ExpressRoute bir Kıta geri gidiyor Office 365 ağ trafiğini yönlendirme uygulanabilir olsa bile gereksiz gecikme veya TCP neden olabilir Tıkanıklığı. Her iki durumda da, o Office 365 içerik teslim ağları yararlanmak için yerel sitesinde Internet trafiği önerilir yönlendirme Internet dayanır.

Birden fazla coğrafi bölgede ExpressRoute

Tiftik sigorta planlama kendi çok Coğrafya stratejisi yaparken devre, devreler, yerine çalışma, sayısını boyutunu göz önünde bulundurun ve benzerlerini değişik vardır.

Tek bir yerde devre kullanmayı denemeden birden çok bölgelerle ExpressRoute ile Office 365 bağlantıları uzak Office'ten en yakın headquarters Office 365 merkezine gönderilir ve alınır emin olmak Tiftik sigorta istediği Yönetim Merkezleri konuma göre. Bunu yapmak için başvurular ve Office 365 ortamı headquarters internet çıkış noktası için en yakın bulunan uygun bağlantı kurmak için gerekli DNS aramalarını sayısını azaltmak için DNS iletme Tiftik sigorta uygular. Bu istemci yerel ön uç sunucu çözme gelen engeller ve nerede Tiftik sigorta Microsoft ile dikizleyen headquarters yakınında kişinin bağlandığı ön uç sunucu olmasını sağlar. Ayrıca, bir etki alanı adını bir koşullu ileticilerini atamaöğrenebilirsiniz.

Bu senaryoda, uzak Office'ten trafiği Office 365 ön uç altyapı Kuzey Amerika'da çözmek ve arka uç sunuculara Office 365 uygulama mimarisi göre bağlanmak Office 365 varlıklarından. Örneğin, Exchange Online Kuzey Amerika'da bağlantıyı sonlandırmak ve Kiracı belgeler her yerde bu ön uç sunucuları arka uç posta sunucusuna. Tüm hizmetleri noktaya ve her noktaya yayın hedeflerine kapsar yaygın olarak dağıtılmış ön kapı hizmet var.

Humongous içinde birden çok Kıtalar ana ofisi varsa, en az iki etkin/etkin devreler bölge başına hassas uygulamaları gibi Skype Kurumsal çevrimiçi için gecikme azaltmak için önerilir. Tüm ofisi tek bir Kıta içinde olduğunuz veya gerçek zamanlı işbirliği kullanmıyorsanız, gelin birleştirilmiş veya dağıtılmış çıkış sahip bir müşteri belirli karar istenir. Birden çok devreler kullanılabilir olduğunda BGP yönlendirme yerine çalışma herhangi bir tek devre kullanılamaz hale sağlayacaktır.

Örnek yönlendirme yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi edinin ve https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/ adresine bakın.

Test yapma ve ExpressRoute’u kullanıcıların bir alt kümesine dağıtma gibi çeşitli nedenlerle, ExpressRoute ile seçmeli yönlendirme gerekli olabilir. Müşterilerin Office 365 ağ trafiğini ExpressRoute üzerinden seçmeli olarak yönlendirmek için kullanabileceği çeşitli araçlar vardır:

 1. Office 365 BGP yolları kümesini alt veya yönlendirici ExpressRoute vermenin yol filtreleme/segregation –. Bu seçerek müşteri ağ kesimi veya fiziksel ofis konumu tarafından yönlendirir. Bunun için ExpressRoute şaşırtıcı Kademeli dağıtım Office 365 için ortak olan ve BGP aygıtlarınızda yapılandırılır.

 2. Ağ trafiği için belirli bir yolda yönlendirmek belirli FQDN'leri Pack dosyaları/URL'leriOffice 365 yönlendiren – gidiyor. Bu seçerek istemci bilgisayar tarafından Pack dosya dağıtımtarafından tanımlanan gibi yönlendirir.

 3. Yol filtrelemesiyol filtrelerinin Microsoft dikizleyen aracılığıyla desteklenen Hizmetleri alt kümesini kullanmak için bir yol.

 4. BGP topluluklar BGP topluluk etiketler göre filtre uygulama – Office 365 uygulamaları ExpressRoute dizinlere ve internet dizinlere belirlemek getirmesine olanak sağlar.

İşte geri dönmek için kullanabileceğiniz kısa bir bağlantı: https://aka.ms/erorouting

İlgili Konular

Ağ bağlantısı Office 365
Office 365 için Azure ExpressRoute
ExpressRoute yönetmek için Office 365 bağlantı
ile ExpressRoute Office 365 için ağ planlaması
Office 365 için ExpressRoute uygulama
medya kalitesi ve ağ bağlantısı performans Skype Kurumsal çevrimiçi
Skype Kurumsal çevrimiçi için ağınızı en iyi duruma getirme
ExpressRoute ve Skype Kurumsal çevrimiçi QoS
ExpressRoute kullanarak akış arama
BGP kullanarak Office 365 senaryolarında ExpressRoute topluluklara
kullanarakOffice 365 performansını ayarlama taban çizgileri ve performans geçmişi
Performans sorunlarını gidermek için Office 365 planı
Office 365 URL'leri ve IP adresi aralıkları
Office 365 ağ ve performans ayarı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×