Office 365 için ExpressRoute ile Yönlendirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Azure ExpressRoute kullanarak trafiği Office 365’e yönlendirme konusunu doğru anlamak için, çekirdek ExpressRoute yönlendirme gereksinimlerini, ayrıca ExpressRoute devreleri ve yönlendirme etki alanlarını iyice kavramanız gerekir. Bunlar, Office 365 müşterilerinin güvenebileceği şekilde ExpressRoute’u kullanmanın temelini oluşturur.

Yukarıda adı geçen makalelerde anlamanız gereken önemli noktalardan bazıları şunlardır:

 • ExpressRoute devreleri belirli bir fiziksel altyapıya eşlenmez; bunlar, Microsoft’la sizin adınıza çalışan bir eşlik sağlayıcısı tarafından tek bir eşlik konumunda yapılan mantıksal bağlantıdır.

 • ExpressRoute devresiyle müşterinin s-key öğesi arasında 1’e 1 eşleme vardır.

 • Her devre en çok 3 bağımsız eşlik ilişkisini (Azure Genel eşliği, Azure Özel eşliği ve Microsoft eşliği) destekleyebilir; Office 365 için Microsoft eşliği gereklidir.

 • Her devrenin, tüm eşlik ilişkileri arasında paylaşılan sabit bir bant genişliği vardır.

 • ExpressRoute devresi için kullanacağınız tüm genel IPv4 adresleri ve genel AS numaralarının site ait olduğu veya adres aralığının sahibi tarafından özel olarak site atandığı doğrulanmalıdır.

 • ExpressRoute devrelerinin kendileri genel olarak yedeklidir ve standart BGP yönlendirme uygulamalarına uyarlar.

Desteklenen hizmetler, maliyetler ve yapılandırma ayrıntıları için SSS sayfasına bakın. Microsoft eşlik desteği sunan bağlantı sağlayıcılarının listesiyle ilgili bilgi için, ExpressRoute konumları makalesine bakın. Kavramları daha kapsamlı açıklamaya yardımcı olması için, Channel 9’da 10 bölümlük bir Office 365 için Azure ExpressRoute Eğitimi serisi kaydettik.

Not : Azure Office 365 için ExpressRoute, henüz IPv6 ile çalışmamaktadır. IPv6 özelliğini kapatmanız gerekir, aksi takdirde varsayılan bağlantı bu olur ve ExpressRoute bağlantısı kullanılmaz.

Office 365 uygulamaları için müşteri trafiğini kabul eden altyapıya hem İnternet’te hem de ExpressRoute’ta veya birden çok ExpressRoute devresinde erişilebilir. Hem İnternet hem de ExpressRoute kullanılabilir durumdayken, Office 365’ten müşterinin ağına giden ağ trafiği ExpressRoute’tan çapraz geçiş yapar. Bu durum, müşteri ağından gelen trafik İnternet yönlendirmesini tercih ettiğinde yönlendirme asimetrisi olasılığı doğurur. Asimetrik yönlendirmeler soruna neden olur çünkü durum bilgisi olan paket incelemesi gerçekleştiren cihazlar, giden paketlerin izlediğinden farklı bir yol izleyen dönüş trafiğini engelleyebilir.

Müşterinin bilgisayarı İnternet üzerinden bir Office 365 bağlantısı başlattığında, istekle ilişkili müşteri uç noktalarının genel olarak yönlendirilebilir olması gerekir. Aynı şey, müşterinin ExpressRoute üzerinden başlattığı bağlantılar için de geçerlidir. Microsoft’la doğrudan eşlenen çok sayıda müşteri olduğunda, müşteriler arasında yinelemenin mümkün olduğu özel adreslerin kullanılması uygun değildir.

Aşağıda, Office 365’ten şirket içi ağınıza başlatılacak iletişimlerin bulunduğu senaryolar verilmiştir:

Bu iki yönlü trafik akışlarında Microsoft’un ağınıza geri yönlendirmesi için, şirket içi cihazlarınızın BGP yönlendirmeleri Microsoft’la paylaşılmalıdır.

ExpressRoute devresi üzerinden Office 365’e bağlanmak için, Microsoft eşlik yönlendirme etki alanını kullanarak bir eşlik ilişkisi yapılandırmalısınız. Office 365 için Azure Genel ve Özel eşliği gerekli değildir. Bununla birlikte, Office 365 ile ilgili olan ve Azure Genel yönlendirme etki alanını gerektiren hizmetler vardır. Örneğin, Azure RemoteApp ve Office 365 yönetim paketi Microsoft Azure üzerinde oluşturulmuştur; Azure’da oluşturulan bir uygulama olduğundan dolayı, uç noktalardan bazıları Azure Genel eşliği üzerinden sağlanır.

Office 365 Video gibi diğer uygulamalar birer Office 365 uygulamasıdır. Bununla birlikte, Office 365 Video üç farklı bileşenden oluşur: portal, akış hizmeti ve içerik teslim ağı. Portal SharePoint Online’da çalışır, akış hizmeti Azure Media Services içinde çalışır ve içerik teslim ağı da Azure CDN içinde çalışır. Aşağıdaki tabloda bu bileşenler ana hatlarıyla gösterilmiştir.

Bileşen

Temel uygulama

Yönlendirme etki alanı

Kullanım

Office 365 Video portalı

SharePoint Online

Microsoft eşliği

Yapılandırma, karşıya yükleme

Office 365 Video akış hizmeti

Azure Media Services

Azure Genel eşliği

Akış hizmeti, videonun CDN’den sağlanamaması durumunda kullanılır

Office 365 Video içerik teslim ağı

Azure CDN

Yok

Video indirmesi/akışı için birincil kaynak. Office 365 video ağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure RemoteApp ile, Azure Genel yönlendirme etki alanına sıkı bağımlılıkları olan uygulamalar yalnızca Office 365 yönetim paketi ve Office 365 Video’dur; gelecekte başka uygulamalar da bunu gerektirebilir. Hangi Office 365 özellikleri ve uygulamalarının sağlandığını anlamak için, Office 365 uç noktaları makalesine bakın. Listelenen her uygulamanın bir sütunu vardır ve bu sütunda özelliğin Microsoft eşliği kullanılarak sağlanıp sağlanmadığı gösterilir.

Microsoft dikizleyen kullanarak kullanılabilir Office 365 özelliklerin her biri listelenen Office 365 uç makale içinde uygulama türünü ve FQDN tarafından. Tablolarda FQDN kullanmanın nedeni Pack dosyaları veya diğer proxy yapılandırmaları kullanarak trafiği yönetmek, Office 365 uç yönetme örneğin Pack dosyalarına kılavuzumuzu görmek müşteriler sağlamaktır. IP adresleri her uygulamayı bölünen uygulama düzeyinde ve özellik düzeyinde gerektirir. ExpressRoute kullanılabilir olan her uygulama için ayrı bir tablo ve yalnızca Internet üzerinden kullanılabilir IP aralıkları IP adresi aralıkları belirtiliyor ve Internet ve ExpressRoute ayrıntılı.

Yönlendirmenin yönetimini kolaylaştırmak için, bu IP adresleri BGP topluluk etiketleriyle gruplandırılmıştır. Kullanılan topluluk etiketleri:

Topluluk dize etiketi

İçerdiği uygulamalar

Exchange

Exchange Online

Exchange Online Protection

Skype Kurumsal

Skype Kurumsal Çevrimiçi

SharePoint

SharePoint Online

Diğer Office 365 hizmetleri

Portal ve paylaşım

Kimlik doğrulama ve kimlik

Office Online

ExpressRoute ve Internet'e duyurulan olarak listelenen FQDN'leri tüm dahil çoğu. Bazı durumlarda bir veya birden çok alt FQDN'leri daha yüksek düzey joker FQDN'den farklı nerede ilan edilen bir durumda bir FQDN içinde joker karakter kullandığımız. Bu genellikle joker temsil eden tüm ExpressRoute ve Internet'e duyurulan sunucuları uzun bir listesi ve küçük bir alt kümesi sunucular ya da yalnızca internet veya tam tersi duyurulan CNAME olduğunda olur. Farkları nerede anlamak için aşağıdaki tablolara bakın.

Bu tabloda hem İnternet’e hem de Azure ExpressRoute’a tanıtılan joker karakterli FQDN’lerin yanı sıra, yalnızca İnternet’e tanıtılan alt FQDN’ler de gösterilir.

ExpressRoute’a ve İnternet’e tanıtılan joker karakterli FQDN

Yalnızca İnternet’e tanıtılan alt FQDN

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

NexusRules.officeapps.live.com

Nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Ağ istekleri için ExpressRoute göndermek için Pack dosyaları genellikle yöneliktir uç devre için doğrudan ve tüm diğer ağ isteklerine proxy sunucunuz duyurulur. Böyle bir Pack dosya yapılandırmakta varsa, aşağıdaki sırada Pack dosyanızı oluşturun:

 1. Yukarıdaki tablonun ikinci sütununda yer alan alt FQDN’leri PAC dosyanızın üst kısmına ekleyerek trafiğin ara sunucunuza yöneltilmesini sağlayın. Kullanabileceğiniz örnek PAC dosyasını Office 365 uç noktalarını yönetme başlıklı makalemizde bulabilirsiniz.

 2. Bu makalede ExpressRoute’a tanıtılıyor olarak işaretlenen tüm FQDN’leri ilk bölümün altına ekleyin; trafik doğrudan ExpressRoute devrenize gönderilir.

 3. Diğer tüm ağ uç noktalarını veya kuralları bu iki girdinin altına ekleyin; trafik ara sunucunuza doğru gönderilir.

Bu tabloda yalnızca sub-duyurulan Azure ExpressRoute olan FQDN'leri ile birlikte Internet ve Internet için ilan edilen FQDN'leri joker görüntüler. Yukarıdaki iki sütununda FQDN'leri Pack dosyanız için aşağıdaki tabloda bunların dahil edilir dosyasında girişlerin ikinci grubunda anlamına gelen ExpressRoute başvurulan, bağlantısına bildirilmesini olarak listelenir.

Yalnızca İnternet’e tanıtılan joker karakterli FQDN

ExpressRoute’a ve İnternet’e tanıtılan alt FQDN

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Seçtiğiniz Office 365 uygulamasına yönlendirmek için, bir dizi kilit faktörü belirlemeniz gerekir.

 1. Ne kadar bant genişliği uygulama gerektirir. Varolan kullanımı örnekleme, bunu kuruluşunuzdaki belirlemek için yalnızca güvenilir bir yöntemdir. Yalnızca, test doğrulamak için bizim hesaplayıcılar kullanın.

 2. Ağ trafiğinin ağınızdan ayrılırken hangi çıkış konumlarını kullanmasını istiyorsunuz? Office 365 bağlantısında ağ gecikmesini en aza indirecek şekilde planlamalısınız çünkü bu performansınızı etkiler. Skype Kurumsal gerçek zamanlı ses ve video kullandığından, bu uygulama ağ gecikmesine karşı özellikle duyarlıdır.

 3. Ağ konumlarınızın tümünün mü yoksa bir alt kümesinin mi ExpressRoute’tan yararlanmasını istiyorsunuz?

 4. Seçtiğiniz ağ sağlayıcısı ExpressRoute’u hangi konumlardan sunuyor?

Bu soruların yanıtlarını belirledikten sonra bant genişliği ve konum gereksinimlerini karşılayan bir ExpressRoute devre hazırlayabilirsiniz. Daha fazla ağ planlama Yardım için Office 365 ağ ayarlama Kılavuzu ve Microsoft tutamaçlarını ağ nasıl performans planlaması üzerinde örnek olay incelemesibakın.

Örnek 1: Tek coğrafi konum

Bu örnek, tek coğrafi konumu olan Trey Research adlı kurgusal bir şirketin senaryosudur.

Trey Research çalışanları İnternet’te yalnızca, güvenlik departmanı tarafından şirket ağı ile ISS’leri arasındaki giden ara sunucu çiftinde açıkça izin verilen hizmetlere ve web sitelerine bağlanabiliyor.

Trey araştırma Office 365 için Azure ExpressRoute kullanmayı planları ve trafik gibi bazı trafiği için içerik teslim ağları ExpressRoute Office 365 bağlantısı üzerinden yönlendirme gönderemez gidiyor tanır. Tüm zaten yönlendiren proxy cihazları için varsayılan olarak trafiği olduğundan, bu istekleri önceki gibi çalışmaya devam eder. Azure ExpressRoute yönlendirme gereksinimlerini karşılamak Trey araştırma belirledikten sonra bunların devam bir devre oluşturmak için Yönlendirme ve yeni ExpressRoute devre sanal ağına bağlama yapılandırın. Temel Azure ExpressRoute yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra doğrudan ExpressRoute Office 365 bağlantılar üzerinden Office 365otomatik bir proxy yapılandırma (Pack) dosyası veya URL ile müşteri belirli verileri yol trafiği için ExpressRoute tarafından desteklenen Office 365 uç Trey araştırma ekler.

Aşağıdaki diyagramda da gösterildiği gibi, Trey Research yönlendirme ve giden ara sunucu yapılandırma değişikliklerinin bir bileşimini kullanarak Office 365 trafiğini İnternet üzerinden yönlendirme ve trafiğin bir alt kümesini de ExpressRoute üzerinden yönlendirme gereksinimlerini karşılayabilir.

 1. Bir otomatik bir proxy yapılandırma (Pack) dosyası veya URL ayrı bir internet çıkış noktası aracılığıyla trafiği için Azure ExpressRoute Office 365için yönlendirmek için kullanılır.

 2. İstemciler, Trey Research ara sunucuları üzerinden varsayılan bir yol ile yapılandırılır.

Bu örnek senaryoda Trey Research, giden ara sunucu cihazı kullanıyor. Benzer şekilde, Office 365 için Azure ExpressRoute kullanmayan müşteriler, iyi bilinen yüksek hacimli uç noktaları hedef alan trafiği inceleme maliyetinden yola çıkarak trafiği yönlendirmek için bu tekniği kullanmak isteyebilir.

Exchange Online, SharePoint Online ve Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için en yüksek hacimli FQDN’ler şunlardır:

ExpressRoute müşteri kenar ağı
 • outlook.office365.com

 • outlook.office.com

 • <kiracı-adı>.sharepoint.com

 • <kiracı-adı>-my.sharepoint.com

 • <kiracı-adı>-<uygulama>.sharepoint.com

 • *.Lync.com

Dağıtma ve Windows 8'de proxy ayarlarını yönetme ve sağlayarak Office 365 değil daraltılan proxy sunucunuz tarafındanhakkında daha fazla bilgi.

Tek bir ExpressRoute devresiyle, Trey Research için yüksek kullanılabilirlik söz konusu değildir. Trey’in ExpressRoute bağlantısına hizmet veren yedekli uç cihaz çiftinin başarısız olması durumunda, yük devretme için kullanılabilecek ek bir ExpressRoute devresi yoktur. Bu da Trey Research’ü çıkmaza sokar çünkü İnternet’e yük devretmek için el ile yeniden yapılandırma ve bazı durumlarda da yeni IP adresleri gerekecektir. Trey yüksek kullanılabilirlik eklemek istiyorsa, en basit çözüm başka ExpressRoute devreleri eklemektir.

Son senaryo olan Office 365 trafiğini ExpressRoute üzerinden yönlendirme, daha bile karmaşık bir yönlendirme mimarisine temel oluşturur. Konumların sayısına, bu konumların bulunduğu kıtaların sayısına, ExpressRoute devrelerinin sayısına, vb. bakılmaksızın, trafiğin bir bölümünü İnternet ve bir bölümünü de ExpressRoute üzerinden yönlendirmek gerekecektir.

Birden çok coğrafi bölgede birden çok konumu olan müşterilerin yanıtlaması gereken ek sorular:

 1. Her konumda bir ExpressRoute devresine ihtiyaçları var mı? Skype Kurumsal kullanılıyorsa ya da müşteri SharePoint Online veya Exchange Online’nın gecikme duyarlılığı konusunda endişeleniyorsa, müşterinin ofisi bulunan her kıtada bir ExpressRoute devresi bulunması önerilir. Diğer ayrıntılar için Skype Kurumsal medya kalitesi ve ağ bağlantısı kılavuzuna bakın.

 2. Belirli bir bölgede ExpressRoute devresi yoksa, Office 365’i hedefleyen trafik nasıl yönlendirilmelidir?

 3. Birçok küçük konumu olan ağlarda, trafiği birleştirmek için tercih edilen yöntem nedir?

Bunların her biri, hem kendi ağınızı hem de Microsoft’un sağladığı seçenekleri değerlendirmenizi gerektiren benzersiz güçlükler getirir.

Dikkate Alınacak Nokta

Değerlendirilecek ağ bileşenleri

Birden fazla konumda yer alan devreler

Maliyet, gecikme süresi ve bant genişliği gereksinimleri karşılaştırılmalıdır.

Birden çok devreyle yönlendirmeyi yönetmek için BGP yönlendirmesi maliyetini, PAC dosyalarını ve NAT’yi kullanın.

ExpressRoute devresi olmayan konumlardan yönlendirme

Uzak ofislerin uygun uç noktayı bulmasını sağlamak için DNS iletme kullanılabilir.

Uzak ofisteki istemcilerin, ExpressRoute devresine erişim sağlayan bir yönlendirmesi olmalıdır.

Küçük ofisleri birleştirme

Sağlanan bant genişliği ve veri kullanımı dikkatle karşılaştırılmalıdır.

Not : Fiziksel konuma bakılmaksızın yönlendirme kullanılabildiği sürece, Microsoft İnternet yerine ExpressRoute’u tercih eder.

Benzersiz her ağda, bu noktalar dikkate alınmalıdır. Aşağıda bir örnek verilmiştir.

Örnek 2: Birden çok coğrafi konum

Bu örnek, birden çok coğrafi konumu olan Humongous Insurance adlı kurgusal bir şirketin senaryosudur.

Humongous Insurance’ın, coğrafi olarak dünyanın her yanına dağılmış ofisleri vardır ve Office 365 trafiğinin çoğunu doğrudan ağ bağlantılarında tutmak amacıyla Office 365 için Azure ExpressRoute’u uygulayacaktır. Humongous Insurance’ın fazladan iki kıtada daha ofisleri vardır. ExpressRoute’un uygun olmadığı uzak ofisteki çalışanların, ExpressRoute bağlantısını kullanmak için iki ana tesisten birine geri yönlendirmesi gerekecektir.

Temel ilke, Office 365’i hedefleyen trafiği mümkün olan en hızlı biçimde bir Microsoft veri merkezine ulaştırmaktır. Bu örnekte, Humongous Insurance’ın uzak ofislerinin Microsoft veri merkezine ulaşmak için mümkün olan en hızlı biçimde herhangi bir bağlantıyla İnternet üzerinden mi yönlendireceğine yoksa bu ofislerin Microsoft veri merkezine ulaşmak için mümkün olan en hızlı biçimde bir ExpessRoute bağlantısıyla İnternet üzerinden mi yönlendireceğine karar vermesi gerekir.

Microsoft’un veri merkezleri, ağları ve uygulama mimarisi küresel olarak dağınık iletişimleri alacak ve bunlara mümkün olan en verimli yolla hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Office 365’i hedefleyen ve müşterinin ağlarında gerekenden daha uzun süre kalan istekler, bu mimariden yararlanamaz.

Humongous Insurance’ın durumunda, ExpressRoute üzerinden kullanmayı planladıkları uygulamalara bağlı olarak ilerlemeleri gerekir. Örneğin, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm müşterisi olmaları veya dış Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm toplantılarına bağlanırken ExpressRoute bağlantısından yararlanmayı planlamaları durumunda, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’ün medya kalitesi ve ağ bağlantısı kılavuzunda önerilen tasarım, üçüncü konumda ek bir ExpressRoute devresi sağlanmasıdır. Ağ açısından bakıldığında bu daha pahalı olabilir; bununla birlikte, istekleri Microsoft veri merkezine teslim etmeden önce bir kıtadan diğerine yönlendirmek, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm toplantıları ve iletişimlerinde kalitesiz veya kullanılamayacak bir deneyime neden olabilir.

Humongous Insurance Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm kullanmıyorsa veya herhangi bir şekilde bu hizmetten yararlanmayı planlamıyorsa, Office 365’i hedefleyen ağ trafiğini ExpressRoute bağlantısıyla kıtaya geri yönlendirmek uygun olabilir. Her iki durumda da, Office 365’in dayandığı içerik teslim ağlarının avantajından yararlanmak için İnternet’i hedefleyen trafiğin yerel sitede İnternet’e yönlendirilmesi önerilir.

Birden fazla coğrafi bölgede ExpressRoute

Humongous Insurance birden çok coğrafi bölge içeren stratejisini planlarken, devrenin boyutu (burada açıklanır), devre sayısı ve yük devretme gibi konularda dikkate alınması gereken bir dizi nokta vardır.

ExpressRoute tek konumda bulunurken ve devreyi kullanmayı deneyen birden çok bölge varken, Humongous Insurance uzak ofis ile Office 365 arasındaki bağlantıların, genel merkeze en yakın Office 365 veri merkezine gönderilmesini ve genel merkez konumundan alınmasını ister. Humongous Insurance bunu yapmak amacıyla, genel merkezin İnternet çıkış noktasına en yakın Office 365 ortamı ile uygun bağlantıyı kurmak için gereken gidiş/dönüş ve DNS araması sayısını azaltmayı sağlayan DNS yönlendirme işlemini uygular. Etki Alanı Adı için Koşullu İletici Atama işlemini de öğrenebilirsiniz.

Bu senaryoda, uzak ofisten gelen trafik Kuzey Amerika’daki Office 365 ön uç altyapısını çözümleyebilir ve Office 365 uygulamasının mimarisine uygun olarak arka uç sunuculara bağlanmak için Office 365’ten yararlanabilir. Örneğin, Exchange Online Kuzey Amerika’da bağlantıyı sonlandırabilir ve söz konusu ön uç sunucuları kiracının bulunduğu her yerde arka uç posta kutusu sunucusuna bağlanabilir. Her uygulama mimarisinin müşteri bağlantısını işlemek üzere nasıl oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi için, İstemci bağlantısı konusuna bakın.

Humongous’un birden çok kıtada büyük ofisleri varsa, Skype Kurumsal gibi hassas uygulamalarda gecikmeyi azaltmak için her kıtada en az bir devre bulundurulması önerilir. Ofislerin hepsi aynı kıtadaysa ve gerçek zamanlı işbirliği kullanılmıyorsa, birleşik veya dağıtılmış bir çıkış noktasına sahip olma kararı müşteriye aittir ve bu kararda konum başına kişi sayısı, her konumdaki uygulama kullanımı ve yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri gibi noktalar dikkate alınabilir. Birden çok devre olduğunda, herhangi bir devre kullanılamaz duruma geldiğinde BGP yönlendirmesi yük devretmeyi güvence altına alır.

Örnek yönlendirme yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi edinin ve https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/ adresine bakın.

Test yapma ve ExpressRoute’u kullanıcıların bir alt kümesine dağıtma gibi çeşitli nedenlerle, ExpressRoute ile seçmeli yönlendirme gerekli olabilir. Müşterilerin Office 365 ağ trafiğini ExpressRoute üzerinden seçmeli olarak yönlendirmek için kullanabileceği çeşitli araçlar vardır:

 1. Yönlendirme filtreleme/ayrım yapma – BGP’nin ExpressRoute üzerinden Office 365’a alt ağların veya yönlendiricilerin bir alt kümesiyle yönlendirmesine olanak tanır. Bu seçenek, müşteri ağı kesimine veya fiziksel ofis konumuna göre seçmeli olarak yönlendirir. Bu, Office 365 için ExpressRoute’un aşamalı dağıtımda yaygın bir uygulamadır.

 2. PAC dosyaları/URL’ler – belirli FQDN’ler için Office 365’i hedefleyen ağ trafiğini belirli bir yola yönlendirir. Bu seçenek, PAC dosyası dağıtımında tanımlandığı şekilde istemci bilgisayara göre seçmeli olarak yönlendirir.

 3. BGP toplulukları – BGP topluluk etiketleri temelinde filtreleme, müşterinin hangi Office 365 uygulamalarının ExpressRoute’tan ve hangilerinin İnternet’ten çapraz geçiş yapacağını belirlemesine olanak tanır.

İşte geri dönmek için kullanabileceğiniz kısa bir bağlantı: https://aka.ms/erorouting

İlgili Konular

Ağ bağlantısı Office 365
Office 365 için Azure ExpressRoute
Bağlantısı Office 365 için ExpressRoute yönetme
ile ExpressRoute Office 365 için ağ planlaması
Office 365 için ExpressRoute uygulama
medya kalitesi ve ağ bağlantısı performans Skype Kurumsal çevrimiçi
Skype Kurumsal çevrimiçi için ağınızı en iyi duruma getirme
ExpressRoute ve Skype Kurumsal çevrimiçi QoS
ExpressRoute kullanarak akış arama
BGP kullanarak Office 365 senaryolarında ExpressRoute topluluklara
taban çizgileri ve performans geçmişi kullanarak Office 365 performansını ayarlama
Performans sorunu giderme planı Office 365 için
Office 365 URL'leri ve IP adresi aralıkları
Office 365 ağ ve performans ayarı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×