Office 365 için ExpressRoute ile Ağ planlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Azure ExpressRoute’u ağ mimarinize eklemeden önce, uygulama isteklerinin ağ trafiğine nasıl dönüştürüleceğini enine boyuna düşünmek ve planlamak iyi olur.

Office 365 için ExpressRoute, müşterinin ağıyla Microsoft’un veri merkezleri arasında katman 3 bağlantısı sağlar. Katman 3 bağlantısı, Office 365’in ön uç sunucularına doğrudan yönlendirmeler sunan Sınır Ağ Geçidi Protokolü (BGP) yönlendirme tanıtımları aracılığıyla sağlanır. Şirket içindeki cihazlar açısından bakıldığında, Office 365’e yönelik doğru TCP/IP yolu değerlendirilirken Azure ExpressRoute İnternet’in alternatifi olarak görülür.

Azure ExpressRoute, Microsoft’un veri merkezlerinde yer alan Office 365 sunucularının sağladığı özellikler ve hizmetlerin desteklenen belirli bir grubuna doğrudan bir yol ekler. Azure ExpressRoute, Microsoft veri merkezleriyle veya etki alanı ad çözümlemesi gibi temel İnternet hizmetleriyle İnternet bağlantısının yerini almaz.

Aşağıda tabloda, Office 365 bağlamında İnternet ile Azure ExpressRoute bağlantıları arasındaki birkaç farklılık vurgulanır.

Ağ planlamasındaki farklılıklar

İnternet ağ bağlantısı

ExpressRoute ağ bağlantısı

Aşağıdakiler gibi İnternet hizmetlerine erişim;

 • DNS ad çözümlemesi

 • Sertifika iptal doğrulaması

 • İçerik teslim ağları

Evet

Microsoft’un sahip olduğu DNS ve/veya CDN altyapısına yönelik istekler ExpressRoute ağını kullanabilir.

Aşağıdakiler gibi Office 365 hizmetlerine erişim;

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • Skype Kurumsal Çevrimiçi

 • Office Online

 • Office 365 Portalı ve Kimlik Doğrulaması

Evet, tüm uygulamalar ve özellikler

Evet, belirli uygulamaların ve özelliklerin

Çevrede şirket içi güvenliği.

Evet

Evet

Yüksek kullanılabilirlik planlaması.

Alternatif İnternet ağ bağlantısına yük devretme

Alternatif ExpressRoute bağlantısına yük devretme*

Öngörülebilir ağ profiliyle doğrudan bağlantı.

Hayır

Evet

IPv6 bağlantısı.

Evet

Hayır

*İnternet bağlantısına yük devretmenin yalnızca basit ağ topolojilerinde kullanılması önerilir.

Kılavuzu planlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki kaynaklar şunlardır. Biz 10 bölümü Office 365 eğitim için Azure ExpressRoute seri kanal 9 kavramlarını daha kapsamlı açıklamaya yardımcı olması için ayrıca kaydettiğinize.

Mevcut Azure ExpressRoute devresini kullanıyorsanız ve bu devre üzerinden Office 365 ile bağlantıyı etkinleştirmek istiyorsanız, öncelikle mevcut devre sayınızın, çıkış konumlarınızın ve devre boyutlarınızın Office 365’i içerecek şekilde genişletmeye uygun olup olmadığını değerlendirin. Çoğu müşteriye ek bant genişliği gerekir ve ek devreler gerekebilir.

Mevcut Azure ExpressRoute devreleri üzerinden Office 365 bağlantısı ekleme işlemi, devrede Azure Özel veya Azure Genel eşlik yapılandırmasının yanı sıra Microsoft Genel eşliği de yapılandırılarak gerçekleştirilir. Tek bir devre bu eşlik ilişkilerinin üçünü de sağlayabilir.

Azure ExpressRoute aboneliği müşteri odaklı bir aboneliktir; abonelikler müşterilere bağlıdır, müşterilerin birden çok Azure ExpressRoute devresi olabilir ve bu devreler üzerinden birçok Microsoft bulut kaynağına erişebilirler. Örneğin, tek bir müşteri bir çift Azure ExpressRoute devresi üzerinden Azure tarafından barındırılan sanal makineye, Office 365 test kiracısına ve Office 365 üretim kiracısına erişmeyi seçebilir.

Bugün Azure ExpressRoute’u Azure’la birlikte kullanıyorsanız, öğrenmeniz gereken birkaç farklılık vardır.

Eşlik ilişkisi

Azure Özel

Azure Genel

Microsoft

Hizmetler

IaaS: Azure Sanal Makineleri

PaaS: Azure Genel

SaaS: Office 365 ve CRM Online

Connection initiation

Müşteriden Microsoft’a

Microsoft’tan Müşteriye

Müşteriden Microsoft’a

Müşteriden Microsoft’a

Microsoft’tan Müşteriye

QoS desteği

QoS Yok

QoS Yok

QoS1

1QoS şu anda yalnızca Skype Kurumsal’ı destekler.

Tüm Office 365 müşterilerinin, her ofis konumunda yer alan kullanıcıların sayısına, bu kullanıcıların her Office 365 uygulamasında ne düzeyde etkin olduğuna ve diğer faktörlere (şirket içi veya karma donanımın kullanımı ve ağ güvenlik yapılandırmaları gibi) bağlı olarak, benzersiz bant genişliği gereksinimleri vardır.

Bant genişliğinin çok az olması tıkanıklığı, verilerin yeniden iletimine ve öngörülemeyen gecikmelere neden olur. Bant genişliğinin çok fazla olması gereksiz bir maliyet getirir. Mevcut bir ağda, bant genişliği çoğunlukla devredeki kullanılabilir boşluk payının yüzde olarak miktarı cinsinden gösterilir. Boşluk payının %10 olması büyük olasılıkla tıkanıklığa neden olurken, %80 olması genelde gereksiz maliyet anlamına gelir. Tipik hedef boşluk payı ayırmaları %20 ile %50 arasındadır.

Doğru bant genişliği düzeyini bulmak için, en iyi mekanizma mevcut ağ kullanımınızı test etmektir. Her ağın yapılandırması ve uygulamaları çeşitli yönlerden benzersiz olduğundan, kullanım ve ihtiyacı doğru ölçmenin tek yolu budur. Exchange Online, OneDrive İş ve Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’ün bant genişliği gereksinimlerine ilişkin bir tahmin elde etmeniz için birkaç bant genişliği hesaplayıcısı sağlıyoruz; bununla birlikte, bu hesaplayıcılar CRM Online ve kimlik eşitleme gibi Azure ExpressRoute devresinden çapraz geçiş yapabilecek diğer ağ trafiğini hesaba katmaz.

Tüm ağ uygulamalarını kapsayan tahmini bir taban çizgisi elde ettikten sonra, gerçek kullanımı saptamak için kuruluşunuzun farklı profillere sahip son kullanıcılarından oluşturulmuş küçük bir grupla pilot Office 365 çalışması yapın ve her ofis konumunda ihtiyacınız olacak tahmini bant genişliği miktarını saptamak için bu iki ölçümü kullanın.

Exchange Online ve SharePoint Online’ın azaltma mekanizmalarının Azure ExpressRoute’tan etkilenmediğini, Office 365 performans ayarlama sitesindeki tüm yönergelerin, ExpressRoute kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın tüm müşterilere uygulandığını bilmeniz de önemlidir.

Konuma göre bant genişliği ihtiyaçlarınız belirlendikten sonra, alınacak devre sayısını ve boyutlarını belirleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun farklı devre boyutları ve fatura modelleriyle ilgili diğer ayrıntılar için Azure içeriğine bakın.

Azure ExpressRoute bağlantısının güvenliğini sağlama işlemi, İnternet bağlantısının güvenliğini sağlama ile aynı ilkelerle başlar. Birçok müşteri, şirket içi ağlarını Office 365’e ve diğer Microsoft bulutlarına bağlarken ExpressRoute yolu boyunca ağ ve çevre denetimleri dağıtmayı seçer. Bu denetimler güvenlik duvarları, uygulama ara sunucuları, veri sızıntısını önleme, izinsiz girişi algılama özellikleri, izinsiz girişi önleme sistemleri, vb. olabilir. Birçok durumda, müşteriler şirket içinden başlatılıp Microsoft’a giden trafikle Microsoft’tan başlatılıp müşterinin şirket içi ağına gelen trafiğe farklı denetim düzeyleri uygular.

Office 365 bağlantılarında ExpressRoute için istenen ağ ve çevre denetimi düzeyini korumaya yönelik seçenekleri ve topoloji çözümlerini gözden geçirirken, bunların bir bütün olarak ağ topolojisiyle ve dağıtmayı seçtiğiniz ExpressRoute bağlantı modeliyle yakından ilgili olduğunu anlamalısınız. Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmektedir:

ExpressRoute Tümleştirme Seçeneği

Ağ Güvenliği Çevre Modeli

Bulut değişiminde birlikte bulunma

ExpressRoute bağlantısının oluşturulduğu birlikte bulunma tesisinde yeni güvenlik/çevre altyapısını yükleyin veya mevcut altyapıdan yararlanın.

Birlikte bulunma tesisinden sadece yönlendirme/bağlantı amacıyla yararlanın ve birlikte bulunma tesisinden gelen bağlantıları şirket içi güvenlik/çevre altyapısına aktarın.

Noktadan Noktaya Ethernet

Noktadan Noktaya ExpressRoute bağlantısını mevcut şirket içi güvenlik/çevre altyapısı konumunda sonlandırın.

ExpressRoute yoluna özgü yeni bir güvenlik/çevre altyapısı yükleyin ve Noktadan Noktaya bağlantıyı orada sonlandırın.

Tüm Noktalar Arası IPVPN

Office 365 bağlantısı için ExpressRoute’ta kullanılan IPVPN’e çıkış yapan tüm konumlarda mevcut şirket içi güvenlik/çevre altyapısından yararlanın.

Office 365 için ExpressRoute’ta kullanılan IPVPN’de güvenlik/çevre işlevi görecek şekilde ayarlanmış belirli şirket içi konumlara geri dönüş yapın.

Yukarıdaki seçeneklere ek olarak, bazı servis sağlayıcılar Azure ExpressRoute ile tümleştirme çözümleri kapsamında, yönetilen güvenlik/çevre işlevselliği sunabilir.

Office 365 bağlantıları için ExpressRoute’ta kullanılan ağ/güvenlik çevresi seçeneklerinin topolojideki yerleşimi gözden geçirilirken, aşağıdaki noktalar da dikkate alınmalıdır.

 • Ağ/güvenlik denetimlerinin derinliği ve türü, Office 365 kullanıcı deneyiminin performansını ve ölçeklenebilirliğini etkileyebilir.

 • Giden (şirket içi->Microsoft) ve gelen (Microsoft->şirket içi) [etkinleştirildiyse] akışların farklı gereksinimleri olabilir.

 • Trafik ister Office 365 için ExpressRoute aracılığıyla ister İnternet üzerinden yönlendirilsin, Office 365’in bağlantı noktası/protokol gereksinimleri ve gereken IP alt ağları aynıdır.

 • Kullanıcıyla Office 365 hizmeti arasındaki uçtan uca ağın son halini müşterinin ağ/güvenlik denetimlerinin topolojik yerleşimi belirler ve bu yerleşim ağ gecikmesini önemli ölçüde etkileyebilir.

 • Müşterilerin, Office 365 için ExpressRoute ile birlikte kullanılacak güvenlik/çevre topolojilerini yedekli çalışma, yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarmaya yönelik en iyi yöntemlere uygun tasarlamaları önerilir.

Aşağıdaki örnekte, Woodgrove Bank farklı Azure ExpressRoute bağlantı seçeneklerini yukarıda açıklanan çevre güvenlik modelleriyle birlikte karşılaştırır.

Örnek 1: Azure ExpressRoute’un güvenliğini sağlama

Woodgrove Bank, Azure ExpressRoute’u uygulamayı düşünmektedir ve Office 365 için ExpressRoute ile yönlendirmeye yönelik en iyi mimariyi planladıktan ve yukarıdaki yönergeleri kullanıp bant genişliği gereksinimlerini anladıktan sonra, çevrenin güvenliğini sağlamak için en iyi yöntemi belirler.

Woodgrove gibi birkaç kıtada şubesi olan çok uluslu bir kuruluş için, güvenliğin tüm çevrelere yayılması gerekir. Woodgrove için en iyi bağlantı seçeneği, her kıtadaki çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek için dünyanın her yanındaki çeşitli eşlik konumlarıyla kurulan çok noktalı bağlantıdır. Her kıtanın içinde yedekli Azure ExpressRoute devreleri bulunur ve güvenlik bunların tümüne yayılmak zorundadır.

Woodgrove’un mevcut altyapısı zaten güvenilirdir ve ek çalışmayı kaldırabilir; bunun sonucunda, Woodgrove Bank Azure ExpressRoute ve İnternet çevre güvenliği için altyapıyı kullanabilir. Durum böyle olmasaydı, Woodgrove mevcut donanımını tamamlayıcı nitelikte ek donanım satın almayı veya farklı bir bağlantı türü uygulamayı seçebilirdi.

Yüksek kullanılabilirliği göz önüne alırken, hizmeti kullanan kişinin deneyimi açısından düşünün. Bu, hem şirket içi altyapı hizmetleri ve uygulamaları için hem de Office 365 gibi İnternet tabanlı hizmetler için geçerlidir. Office 365 hizmetinin kendi bileşenlerinden kişinin Office 365’i kullanmak için güvenmek zorunda olduğu tüm şirket içi bileşenlere kadar değişen ve bunları arasındaki her şeyi içeren bir çok faktör, kişinin kullanılabilirlik deneyimini etkileyebilir.

Çoğunlukla Office 365’e giden ağ yolu, yedekli olmayan veya yüksek kullanılabilirliğe sahip olacak şekilde tasarlanmış birçok şirket içi bileşen içerir. Birçok müşteri, başka herkes Office 365’i kullanabildiğinde bile, bu ara bileşenlerin kullanılabilir olmamasından dolayı Office 365 kullanımı sırasında kullanılabilirlik sorunları yaşayabilir.

Office 365 için ExpressRoute’u üretim ağı trafiğinizde kullanmayı planlıyorsanız, ağ topolojinizin, ExpressRoute bağlantılarının ve ilişkili şirket içi altyapının tüm faktörlerini, tek tek son kullanıcıların deneyimini göz önüne alarak değerlendirmeniz çok önemlidir. Office 365 için bağlantı ve kullanılabilirlik stratejinizi planlarken, Office 365 hizmetinin kendisinden başlayıp son kullanıcıya doğru ilerleyerek, burada verilen çeşitli noktaları göz önüne almalısınız.

Hizmet Kullanılabilirliği

 • Office 365 hizmetleri, tek tek hizmetlerin çalışma sürelerini ve kullanılabilirliğini de içeren iyi tanımlanmış hizmet düzeyi sözleşmeleri kapsamındadır. Office 365’in bu kadar yüksek hizmet kullanılabilirlik düzeylerini koruyabilmesinin bir nedeni, tek tek bileşenlerin gelen Microsoft ağını kullanarak birçok Microsoft veri merkezi arasında rahatça yük devredebilmesidir. Bu yük devretme işlemi veri merkezi ve ağdan birçok İnternet çıkış noktasına yayılır ve hizmeti kullanan kişiler açısından sorunsuz yük devretmeye olanak tanır.

 • ExpressRoute, Microsoft Network Edge ile ExpressRoute sağlayıcı veya iş ortağı altyapısı arasında, tek tek ayrılmış devrelerde SLA kapsamında %99,9 çalışma süresi sağlar. Bu hizmet düzeyleri, her eşlik konumunda yedekli Microsoft donanımıyla ağ sağlayıcısı donanımı arasında iki bağımsız bağlantıdan oluşan ExpressRoute devre düzeyinde uygulanır.

Sağlayıcı Kullanılabilirliği

 • Microsoft’un hizmet düzeyi düzenlemeleri ExpressRoute sağlayıcınızda veya iş ortağınızda durur. Bu aynı zamanda kullanılabilirlik düzeyinizi etkileyecek seçimleri yapabileceğiniz yerdir. Her Microsoft eşlik konumunda ağ çevrenizle sağlayıcılarınız arasındaki bağlantıda ExpressRoute sağlayıcınızın sunduğu mimari, kullanılabilirlik ve dayanıklılık özelliklerini ayrıntılı olarak değerlendirmeniz gerekir. Yedekli çalışma, eşlik donanımı ve taşıyıcının sağladığı WAN devrelerinin yanı sıra, NAT hizmetleri veya yönetilen güvenlik duvarları gibi fazladan değer katan ek hizmetlerin de hem mantıksal hem de fiziksel yönlerine çok dikkat edin.

Müşteri Kullanılabilirliği

 • Şirket içi ağ çevrenizin ve ExpressRoute çıkışınızın kapsamlı olarak incelenmesi gerekir. WAN altyapınızdan çıkış noktalarındaki donanıma ve ExpressRoute devrelerine bağlanan çevre ağlara kadar, incelemenizde kullanılabilirliğin ve dayanıklılığın ağ topolojisinden nasıl etkilendiği araştırılmalıdır. Bağlantı senaryolarınızın bu bölümü ExpressRoute veya Office 365 SLA’larının kapsamına girmez, ancak son kullanıcıların algıladığı uçtan uca hizmet kullanılabilirliğinde kritik bir rol oynar.

 • İnternet kullanılabilirliğiniz de önemlidir. Kişilerin Office 365’i kullanacağı tüm konumların, ExpressRoute bağlantısından bağımsız olarak İnternet erişimi olmalıdır. Office 365, etki alanı adı çözümleme, sertifika doğrulama, içerik teslim ağları gibi bir dizi sistem bağımlılığına, ayrıca ExpressRoute bağlantıları üzerinden kullanılamayan bazı Office 365 hizmeti uç noktalarına dayanır.

 • Office 365’i kullanan ve çalıştıran kişilere odaklanın; bileşenlerden herhangi birindeki bir hata hizmeti kullanan kişilerin deneyimini etkiliyorsa, etkilenen toplam kişi sayısının oranını sınırlamanın yollarını arayın. Yük devretme modunun çalıştırılması karmaşıksa, kişilerin kurtarma için uzun süre bekleyeceğini dikkate alıp çalıştırması daha basit ve otomatik olan yük devretme modları arayın.

Kullanılabilirlik planını tasarlama

Office 365 için uçtan uca bağlantı senaryolarınızda yüksek kullanılabilirlik ve dayanıklılık özelliklerini planlamanızı ve tasarlamanızı kesinlikle öneririz. Bir tasarım;

 • tek bir hata noktası içermemelidir.

 • en çok beklenen hata modlarında etkilenen kişi sayısını ve bu etkinin süresini en aza indirmelidir.

 • en çok beklenen hata modlarından basit, yinelenebilir ve otomatik kurtarma işlemi için en iyi duruma getirilmelidir.

 • yedekli yollar aracılığıyla, önemli bir performans kaybı yaşamadan ağ trafiğinize ve işlevselliğinize yönelik tüm talepleri desteklemelidir.

Bağlantı senaryolarınız, Office 365’e yönelik birden çok bağımsız ve etkin ağ yolu için iyileştirilmiş bir ağ topolojisi içermelidir. Bu, yalnızca tek bir cihaz veya donanım düzeyinde yedekli çalışma için iyileştirilmiş bir topolojiden daha iyi bir uçtan uca kullanılabilirlik sağlar.

İpucu : Kullanıcılarınız birden çok kıtaya veya coğrafi bölgeye dağılmışsa ve bu konumlardan her biri yedekli WAN devreleri üzerinden tek bir ExpressRoute devresinin bulunduğu tek bir şirket içi konuma bağlanıyorsa, kullanıcılarınızın elde edeceği uçtan uca hizmet kullanılabilirliği, farklı bölgeleri en yakın eşlik konumuna bağlayan bağımsız ExpressRoute devrelerinden oluşturulmuş bir ağ topolojisi tasarımına göre daha az olacaktır.

Kişilerin Office 365 hizmetlerinde ExpressRoute bağlantısını kullanacağı her bölge için coğrafi olarak yedekli farklı eşlik konumlarında ExpressRoute devreleri sağlanmasını öneririz. Her bölgenin, veri merkezi veya eşlik konumu gibi önemli bir konumda olağanüstü bir durum ortaya çıktığında bağlantıyı sürdürmesine olanak tanır. Ayrıca bu bağlantıların, son kullanıcı trafiğinin birden çok ağ yolu arasında dağıtılmasını sağlamak üzere etkin/etkin biçimde yapılandırılmasını da öneririz. Bu, donanım ve bileşen düzeyindeki kesintiler sırasında etkilenen kişiler kapsamını daraltır.

Şimdiye dek üzerinde durulan tüm yük devretme senaryoları ExpressRoute devreleri arasındaydı ve İnternet çıkışıyla İnternet ağ yolunun kullanılabilirliğinden tamamen bağımsızdı. Bazı müşteriler, ExpressRoute’un kullanılamaması durumunda ağ yolu olarak İnternet’i kullanmayı göz önünde bulundurdu. Basit ağ topolojilerinde, bu yük devretme planının tasarımına eklenebilir. Ağ topolojisi farklı konumlarda farklı bant genişliği özellikleri içermeye başladığında, karmaşık trafik yönlendirmesi veya ExpressRoute ağ yolundan yük devretmeyi otomatik hale getiren .PAC veya WPAD yapılandırmalarının kullanımıyla sağlanan uygulama düzeyi yapılandırması pratik olmaktan çıkar. Ağ topolojiniz bu daha karmaşık bileşenleri içeriyorsa, yük devretme sürecini ve deneyimini anlamak için gelişmiş testler yapmanızı öneririz.

Örnek 2: Yük Devretme ve Yüksek Kullanılabilirlik

Woodgrove Bank’in birçok coğrafi bölge içeren tasarımı yönlendirme, bant genişliği ve güvenlik açısından gözden geçirildi ve şimdi de yüksek kullanılabilirliğinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Woodgrove, yüksek kullanılabilirliğin üç kategoriye kapsadığını düşünmektedir: dayanıklılık, güvenilirlik ve yedekli çalışma.

Dayanıklılık Woodgrove’un hatalardan hızla kurtulmasını sağlar. Güvenilirlik, Woodgrove’un sistem için tutarlı bir sonuç sunmasını sağlar. Yedekli çalışma, Woodgrove’un bir veya birden çok yansıtılmış altyapı örnekleri arasında geçiş yapmasını sağlar.

Her kenar yapılandırması içinde, Woodgrove’un yedekli Güvenlik Duvarları, Ara Sunucuları ve Kimlikler vardır. Kuzey Amerika için, Woodgrove Dallas veri merkezinde bir uç yapılandırmaya ve Virginia veri merkezinde de bir diğer uç yapılandırmaya sahiptir. Her konumda bulunan yedekli donanım, o konuma dayanıklılık getirir.

Woodgrove Bank ağ yapılandırması birkaç temel ilke üzerine kurulmuştur:

 • Her coğrafi bölgede, birden çok Azure ExpressRoute devresi vardır.

 • Bir bölgedeki her devre, o bölge içindeki ağ trafiğinin tümünü destekleyebilir.

 • Yönlendirme; kullanılabilirlik ve konum gibi öğeler temelinde yollardan birini veya diğerini net bir şekilde tercih edecektir.

 • Azure ExpressRoute devreleri arasında yük devretme, Woodgrove’un herhangi bir ek yapılandırma veya eylem gerçekleştirmesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılır.

 • İnternet devreleri arasında yük devretme, Woodgrove’un herhangi bir ek yapılandırma veya eylem gerçekleştirmesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılır.

Fiziksel ve sanal düzeyde yedekli çalışma özelliğine sahip bu yapılandırmada, Woodgrove Bank güvenilir bir yolla yerel dayanıklılık, bölgesel dayanıklılık ve küresel dayanıklılık sağlayabilmektedir. Woodgrove, hem bölge başına tek Azure ExpressRoute devresinin kullanımını hem de İnternet’e yük devretme olasılığını değerlendirdikten sonra bu yapılandırmayı seçmiştir.

Woodgrove bölge başına birden çok Azure ExpressRoute devresi alamasaydı, Kuzey Amerika’da başlatılan trafiğin Asya Pasifik’teki Azure ExpressRoute devresine yönlendirilmesi kabul edilemez bir gecikme düzeyi getirebilir ve gereken DNS iletici yapılandırması da karmaşıklığı artırırdı.

Yedek yapılandırma olarak İnternet’ten yararlanmak, Azure ExpressRoute’un sağladığı öngörülebilir tutarlı bağlantıyı ortadan kaldırır. Bu Woodgrove’un güvenilirlik ilkesine ters düşer ve sonuçta bağlantının kullanımı tutarsız bir deneyime yol açar. Buna ek olarak, yapılandırılmış olan BGP tanıtımları, NAT yapılandırması, DNS yapılandırması ve ara sunucu yapılandırması dikkate alınarak yük devretme için el ile yapılandırma gerekebilir.

Hala planlama ve trafik yönetimi veya Azure ExpressRoute uygulamak hakkında sorularınız mı var? Ağ ve performans Kılavuzu bizim veya Azure ExpressRoute SSSkalanı okuyun.

Birçok farklı türde Azure ExpressRoute sağlayıcısı vardır. Azure ExpressRoute’ın tasarımı, Azure ExpressRoute müşterilerinin Azure ExpressRoute devresinin sağlandığı her konum için doğru sağlayıcıları bulmalarına ve seçmelerine olanak tanır. Bazı müşteriler için bu tüm yeni ağ sağlayıcıları ve diğerleri için de mevcut sağlayıcıdan daha fazla işlevsellik anlamına gelir.

Azure ExpressRoute sağlayıcısını seçerken, yönlendirme, bant genişliği, güvenlik ve yüksek kullanılabilirlik konusunda daha önce yaptığınız tüm planlamaya dayanarak devrenin bulunmasını istediğiniz konumu değerlendirebilirsiniz. En iyi konumları belirledikten sonra, bağlantı seçeneğini (noktadan noktaya, çok noktalı veya barındırılan) değerlendirin. Bant genişliği ve diğer yedekli bileşenler yönlendirme ve yüksek kullanılabilirlik tasarımınızı desteklediği sürece bağlantı seçeneklerini karıştırıp eşleştirerek kullanabileceğinizi unutmayın.

Bu iki değişken, yani konum ve bağlantı türü tanımlandığında, bölgeye göre güncel sağlayıcı listesini gözden geçirmeyin.

İşte geri dönmesini kullanabileceğiniz kısa bağlantısı: https://aka.ms/planningexpressroute365

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Office 365 için ağ bağlantısı

Office 365 için Azure ExpressRoute

Office 365 bağlantı için ExpressRoute yönetme

Office 365 için ExpressRoute ile yönlendirme

Office 365 için ExpressRoute uygulama

Office 365 senaryolarında (Önizleme sürümü) ExpressRoute topluluklara BGP kullanma

Medya kalitesi ve ağ bağlantısı performans Skype Kurumsal çevrimiçi

Skype Kurumsal çevrimiçi için ağınızı en iyi duruma getirme

ExpressRoute ve QoS Skype Kurumsal çevrimiçi

Akış ExpressRoute kullanarak arama

Taban çizgileri ve performans geçmişi kullanarak Office 365 performansını ayarlama

Office 365 planı performans sorunlarını giderme

Office 365 URL'leri ve IP adresi aralıkları

Office 365 ağ ve performans ayarı

Office 365 sorun giderme bağlantısı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×