Office 365’e bağlı ağlarda Yammer kullanıcılarını denetleme

Şirketinizin Yammer ağında artık şirketiniz için çalışmayan kullanıcılar bulunabilir. Belki de bazı Yammer kullanıcıları kendi e-posta ve parolalarıyla oturum açıyordur çünkü bunlara karşılık gelen Office 365 hesapları yoktur. Bu tür durumları çözümlemek ve önlem almak için, Yammer kullanıcılarınızı denetleyebilirsiniz. Bu, Yammer kullanıcıları listesini dışarı aktarmayı, Office 365’te bu Yammer kullanıcılarının durumunu bulmayı ve sonuçları çözümleyip önlem almayı içerir.

Yammer kullanıcılarını denetlemeye ek olarak, Yammer hizmetinin Office 365’ten nasıl rahatça yönetilebileceğini anlamak da isteyebilirsiniz. Örneğin, Yammer kullanıcılarını yaşam döngüleri boyunca Office 365'ten yönetebilir ve Yammer kullanıcıları için Office 365 kimliğini zorunlu tutabilirsiniz.

Yammer kullanıcı listesini dışarı aktarma

Yönetim betiğini çalıştırabilmek için önce betiğin kullanacağı kullanıcı hesapları listesini içeren bir giriş dosyası oluşturursunuz. Giriş dosyasını oluşturmak için Yammer’daki Kullanıcıları Dışarı Aktar işlevini kullanırsınız.

 1. Yammer’da, sol bölmede Yönetici > Kullanıcı Yönetimi’ni seçin.

  Kullanıcı Yönetimi’nin vurgulandığı Yammer Yönetici menüsü
 2. Kullanıcı Davet Et sayfasında, sol bölmede Kullanıcıları Dışarı Aktar’ı seçin.

  Yammer Kullanıcıları Dışarı Aktar menüsü
 3. Kullanıcıları Dışarı Aktar sayfasında Tüm kullanıcıları dışarı aktar’ı ve ardından Dışarı Aktar’ı seçin.

  Yammer Kullanıcıları Dışarı Aktar seçenekleri - Tüm kullanıcıları dışarı aktar veya Şu tarihten bu yana tüm kullanıcıları dışarı aktar: (tarih)
 4. Dışarı aktarılan dosyayı kaydedin. Dosya, sıkıştırılmış bir dosya olarak .zip dosya adı uzantısıyla kaydedilir.

 5. Sıkıştırılmış dosyayı kaydettiğiniz konuma gidin ve dosyayı genişletin.

  Not: Sıkıştırılmış dosyanın içinde birkaç dosya vardır. Yalnızca users.csv adlı dosyaya ihtiyacınız vardır.

Office 365’te Yammer kullanıcılarının durumunu bulma

 1. Windows PowerShell için Azure Active Directory Modülü’nü yükleyin ve yapılandırın. Bununla ilgili yönergeler için aşağıdaki belgeyi okuyun: Azure AD Yardımı.

 2. Aşağıdaki örnek kodu kopyalayın, Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın ve sonra dosyayı UserMatchToAzureAD.ps1 olarak kaydedin.

  Kuruluşunuzun gereksinimlerine uygun olarak istediğiniz gibi düzenleyin.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. Windows PowerShell için Azure Active Directory Modülü komut penceresinde, aşağıdaki örnekte olduğu gibi komutu çalıştırın; Yammer’dan dışarı aktarılan giriş dosyasını ve bir çıkış dosyası konumunu geçirin.

  Örnek kullanım:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Betiği çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, yukarıdaki PS1 dosyasına bakın.

Sonuçları çözümleme ve önlem alma

 1. Sonuçta elde edilen CSV dosyasını açın ve exists_in_azure_ad sütununda FALSE değeri gösterilen tüm satırları filtreleyin.

  Bunlardan her biri, Yammer’da bulunan ama Office 365 / Azure AD’de bulunmayan hesaplardır. Her biri için, aşağıdakilerin gerekli olup olmadığına karar verin:

  • Kullanıcının erişimi olmaması gerekiyorsa Yammer’da kullanıcı hesabını askıya alın.

  • Office 365 / Azure AD’de kullanıcıyı oluşturun.

 2. Bu işlemleri tamamladıktan sonra, tüm kullanıcıların artık Office 365 ve Azure AD’de yer aldığını onaylamak için bu adımları en baştan yeniden çalıştırmanızı öneririz.

Office 365 kimliğini zorunlu tutuyorsanız, tam bir denetim yapıldıktan sonra tüm geçerli kullanıcılarınızın oturumunu kapatmak isteyebilirsiniz. Böylelikle, artık herkesin önbelleğe alınmış kimlik bilgileriyle değil Office 365 kimlik bilgileriyle oturum açtığından emin olabilirsiniz. Bunu yapmayı tercih ederseniz, bu durumu kullanıcılarınıza haber verdiğinizden emin olun. Yammer kullanıcıları için Office 365 kimliğini zorunlu tutma başlığı altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×