Office 365 benimseme içerik paketi veri modeli

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Office 365 benimseme içerik için veri tabloları paketi

Office 365 benimseme içerik paketi çok boyutlu veri modeli sunan bir API'sine bağlanır. Veri modeli iki ana veri türlerini içerir:

  • Kullanıcı, posta kutusu, OneDrive hesapları, SharePoint siteleri, vb. hakkında bilgi sağlamak Office 365 raporlama API tarafından döndürülen veri tabloları .

  • Bir varlık için örneğin ilgili etkinlikleri, kullanıcı veya siteler hakkında bilgiler sağlayan başvuru Power BI oluşturulan tablolar bunlar yalnızca pbix dosyada kullanıma sunulacaktır .

  • Zaman ve SharePoint Online site türü veri sağlayan Özet Power BI ile oluşturulan tablolar bunlar yalnızca pbix dosyada kullanıma sunulacaktır .

Office 365 raporlama API tarafından döndürülen veri tabloları

Aşağıdaki veri tabloları durum tabloları kapsar.

Tablo adı

Tablodaki bilgileri

Kullanıcı durumu

Meta verileri gibi kullanıcı görünen adı, atanan ürünleri, konum, departman, başlık, şirket kullanıcıları hakkında içerir. Bir lisans son tam ay sırasında atanmış olan kullanıcılar bu veri hakkındadır. Her kullanıcı benzersiz kullanıcı kimliği ile temsil edilir.

Önceki aya herhangi bir bölümünü sırasında kendilerine atanmış lisans yapan kullanıcı hakkında meta verileri içerir.

Kullanıcı etkinliği

Herhangi bir hizmette gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kullanıcı başına düzey bilgileri içerir.

Yalnızca önceki aya lisanslı kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen etkinlik için verileri içerir.

Kiracı ürün kullanımı

Aylık toplamları içeren etkin ve etkin kullanıcıları, kullanıcılar, kullanıcılar ilk kez ve herhangi bir ürün (Exchange, SharePoint, OneDrive, iş, Yammer Skye) içindeki tüm etkin kullanıcılar için birikmeli sayı ay üzerine tutulur.

En son tamamlanmış ay biten çalışırken 12 aylık dönem için aylık derlenmiş verileri içerir.

Kiracı ürün etkinliği

Etkin kullanım belirlemek için kullanılan ürünleri içindeki çeşitli etkinlikleri hakkındaki veriler içerir. Bu etkinlik sayımı yanı sıra bu etkinlik ayında yapmadığınız kullanıcıların sayısını sağlar.

En son tamamlanmış ay biten çalışırken 12 aylık dönem için aylık derlenmiş verileri içerir.

Kiracı posta kutusu kullanım

Toplam posta kutusu sayısını ve depolama nasıl kullanıldığını terimleriyle kullanıcının posta kutusu hakkındaki veriler içerir.

En son tamamlanmış ay biten çalışırken 12 aylık dönem için aylık derlenmiş verileri içerir.

Kiracı istemci kullanımı

Exchange, Skype Kurumsal Yammer bağlanmak için etkin olarak belirli istemci aygıtları'nı kullanarak kullanıcı sayısı hakkında veriler içerir.

En son tamamlanmış ay biten çalışırken 12 aylık dönem için aylık derlenmiş verileri içerir.

Kiracı SharePoint Online (PBIX içinde gizli) kullanım

Ekip veya grupları siteleri siteleri, belgeleri sitesinde, etkinlik türü ve kullanılan depolama alanı tarafından dosya sayısı sayısı toplam sayısı gibi kapsayan SharePoint sitelerini, ilgili verileri içeren. Bu veri tablosu temel API şeması parçası olan, ancak PBI içinde sağ görseller oluşturmak için iki başvuru tablolara bölme: Kiracı SharePoint kullanım ve Kiracı SharePoint etkinliği.

Kiracı OneDrive iş kullanımı (gizli PBIX içinde)

Hesap, matematiksel, kullanılan depolama etkinlik türüne göre dosya sayısı genelinde belgelerin sayısını sayısı gibi OneDrive hesapları hakkında veriler içerir. Bu veri tablosu temel API şeması parçası olan, ancak PBI içinde sağ görseller oluşturmak için biz iki başvuru tablolara böldükten .

En son tamamlanmış ay biten çalışırken 12 aylık dönem için aylık derlenmiş verileri içerir.

Kiracı Office etkinleştirme

Veri toplam etkinlik sayımı, istemci (Android/iOS/Mac/PC) başına etkinlik Say, etkin kullanıcı sayısı ve toplam etkin sayı her Office için hizmet planı içinde yer alır.

En son tamamlanmış ay biten çalışırken 12 aylık dönem için aylık derlenmiş verileri içerir.

Her veri tablosu ayrıntılı bilgileri görmek için aşağıdaki bölümlerde genişletin.

Bu tabloda kullanıcı meta verileri oluşur. Bu veri önceki ay için bir etkin lisansına sahip tüm kullanıcılar içindir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Kullanıcı Kimliği

Bu kullanıcının tüm tablolar arasında benzersiz bir şekilde temsil etmek üzere kullanılan kimliktir.

Zaman dilimini (gizli)

Bu tabloda, her ay için bir önceki aya yalnızca kullanıcı başına bir satır bulunur.

UPN

Kullanıcı asıl adı.

DisplayName

Kullanıcının görünen adı.

IDType

Yammer, Yammer kimliğine ve bunların Office 365 kimliği ile Yammer'a bağlanan kullanıcılara durumunda 1 olarak ayarlanacak, diğer tüm kullanıcılar için bu 0 olacaktır. Yammer sonra kullanıcı bu kullanıcı kimliği türüyle 0 gösterecektir Office 365 kimliğine kullanarak oturum açar. Bu alan ne oldukları kullanılan Kimliği alanına oturum belirtilmediğine temsil etmek için bu kullanıcının etkinlik etkinleştirir.

HasLicenseEXO

Kullanıcı bir lisans atanır ve Exchange kullanmak için etkinleştirilmişse true olarak ayarlayın.

HasLicenseODB

Kullanıcı bir lisans atanır ve OneDrive iş kullanmak için etkinleştirilmişse true olarak ayarlayın.

HasLicenseSPO

Kullanıcı bir lisans atanır ve SharePoint Online kullanmak için etkinleştirilmişse true olarak ayarlayın.

HasLicenseYAM

Kullanıcı bir lisans atanır ve Yammer kullanmak için etkinleştirilmişse true olarak ayarlayın.

HasLicenseSFB

Kullanıcı bir lisans atanır ve Skype Kurumsal için kullanılacak etkinleştirdiyseniz true olarak ayarlayın.

Şirket

Kullanıcının şirket.

Bölüm

Kullanıcının departman.

LocationCity

Kullanıcı Office 365içinde oluşturulduğunda kullanıcı için ayarlandı şehir.

LocationCountry

Kullanıcı Office 365içinde oluşturulduğunda kullanıcı için ayarlandı ülke.

LocationState

Kullanıcı Office 365içinde oluşturulduğunda kullanıcı için ayarlandı durumu.

LocationOffice

Kullanıcının office.

Başlık

Kullanıcının başlık.

Silindi

Doğru kullanıcı Office 365silinmişse.

DeletedDate

Kullanıcı Office 365ne zaman silindiğini tarih.

YAM_State

Yammer sisteminde kullanıcının durumları etkin olabilir, askıya veya silinmiş.

YAM_ActivationDate

Kullanıcı Yammer'da etkin olma durumu girilen tarih.

YAM_DeletionDate

Kullanıcı Yammer'da silinmesini durumu girilen tarih.

YAM_SuspensionDate

Kullanıcı Yammer'da askıya alınmasını durumu girilen tarih.

Bu tabloda bir etkinlik Hizmetleri hiçbirini önceki aya sahip olan her kullanıcı ilgili verileri içeren. Hesaplanan sütunlar belirtilmiştir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

UserID

Kullanıcının kimliği

IDType

Kullanıcı bunlar Yammer'a Office 365 kimliğini kullanarak bağlanıyorsanız, Yammer Kimliğine veya 0 kullanarak bağlanan bir Yammer Kullanıcı Kimliği türü 1 olarak ayarlanır

Zaman dilimini (gizli)

Bu tabloda, her geçen ay ay kullanıcı başına bir satır bulunur. Olabildiğince fazla takvim için bir ilişki için kullanılır.

EXO_EmailSent (gizli)

Gönderilen e-postalar sayısı.

EXO_EmailReceived (gizli)

Alınan e-postalar sayısı.

EXO_EmailRead (gizli)

E-posta kullanıcı gerçekleştirilen etkinlik okuma sayısı, bunu birden çok kez olabilir okuma zaten okundu e-posta ya da daha önce alınan e-posta.

ODB_FileViewedModified (gizli)

Dosya üzerinde herhangi bir OneDrive iş (örneğin, oluşturulan, güncelleştirme, silinmiş, görüntülenebilir veya indirilmiş) ile bu kullanıcı kurduğunda sayısı.

ODB_FileSynched (gizli)

Bu kullanıcının herhangi bir OneDrive iş eşitleme dosya sayısı.

ODB_FileSharedInternally (gizli)

Bu kullanıcının herhangi bir Onedrive'dan içeride paylaşılan dosyalara sayısı İş için.

ODB_FileSharedExternally (gizli)

Bu kullanıcının herhangi bir OneDrive iş'ten dışarıyla paylaşılan dosyalara sayısı.

ODB_AccessByOwner (gizli)

Kendi OneDrive iş sitelerinde bulunan ile kullanıcı kurduğunda dosya sayısı.

ODB_AccessOthers (gizli)

Bu kullanıcının kurduğunda ile dosyaların sayısını başka bir kullanıcının OneDrive iş sitelerinde bulunur.

SPO_GroupFileViewedModified (gizli)

Bu kullanıcıyla dosyaların sayısını herhangi bir grup sitesinde kurduğunda.

SPO_GroupFileSynched (gizli)

Bu kullanıcı eşitlenen dosyalar üzerinde herhangi bir grup site sayısı.

SPO_GroupFileSharedInternally (gizli)

Bu kullanıcının herhangi bir grup siteden içeride paylaşılan dosyalara sayısı.

SPO_GroupFileSharedExternally (gizli)

Bu kullanıcıya herhangi bir grup sitesinden dışarıyla paylaşılan dosyalara sayısı.

SPO_GroupAccessByOwner (gizli)

Bulunan ile kullanıcı kurduğunda sitesinde dosyaları sahip oldukları bir grup sayısı.

SPO_GroupAccessByOthers (gizli)

Başka bir kullanıcı grubu sitede bulunan ile kullanıcı kurduğunda dosyaların sayısını sahibi.

SPO_TeamFileViewedModified (gizli)

Herhangi bir ekip sitesinde hangi ile bu kullanıcı kurduğunda dosya sayısı.

SPO_TeamFileSynched (gizli)

Bu kullanıcının herhangi bir ekip sitesi Eşitlenen Dosyalar sayısı.

SPO_TeamFileSharedInternally (gizli)

Bu kullanıcı içeride herhangi bir ekip sitesinde paylaşılan dosyalara sayısı.

SPO_TeamFileSharedExternally (gizli)

Bu kullanıcı dışarıdan herhangi bir ekip sitesinde paylaşılan dosyalara sayısı.

SPO_TeamAccessByOwner (gizli)

Kullanıcı ile kurduğunda dosyaların sahip oldukları bir ekip sitesinde sayısı.

SPO_TeamAccessByOthers (gizli)

Başka bir kullanıcı bir ekip sitesinde bulunan ile kullanıcı kurduğunda dosyaların sayısını sahibi.

YAM_MessagePost (gizli)

Yammer sayısı bu kullanıcıya gönderilen ileti.

YAM_MessageLiked (gizli)

Yammer sayısını beğendiğini bu kullanıcıya ileti.

YAM_MessageRead (gizli)

İleti okuma bu kullanıcının Yammer sayısı.

SFB_P2PSummary (gizli)

Bu kullanıcı bölümü çektiğiniz içinde eşler arası oturumlar sayısı.

SFB_ConfOrgSummary (gizli)

Bu kullanıcının düzenli konferans oturum sayısı.

SFB_ConfPartSummary (gizli)

Bu kullanıcı katıldığı konferans oturum sayısı.

IsUserDeleted (Hesaplanan)

Kullanıcı silinirse, doğru/yanlış gösteren hesaplanan sütunu. Kullanıcı durumu tablodan veri toplanır.

(Gizli) HasEXOActivity (Hesaplanan)

Kullanıcının Exchange Online herhangi bir etkinlik sahip olup olmadığını doğru/yanlış değerlerine gösteren hesaplanan sütunu.

HasODBActivity (gizli) (Hesaplanan)

Kullanıcı iş etkinlik için herhangi bir sürücü varsa doğru/yanlış değerlerine gösteren hesaplanan sütunu.

(Gizli) HasSFBActivity (Hesaplanan)

Kullanıcı herhangi bir Skype Kurumsal etkinliğini varsa doğru/yanlış değerlerine gösteren hesaplanan sütunu.

(Gizli) HasSPOActivity (Hesaplanan)

Kullanıcı herhangi bir SharePoint Online etkinlik varsa doğru/yanlış değerlerine gösteren hesaplanan sütunu.

(Gizli) HasYAMActivity (Hesaplanan)

Kullanıcı herhangi bir Yammer etkinlik varsa true/false değerleri gösteren hesaplanan sütunu.

Ürün etkinlik (Hesaplanan)

Hangi ürünler her kullanıcıdır metinsel biçiminde etkin gösteren hesaplanan sütunu. Örneğin: "Kullanıcı yalnızca Exchange Online içinde etkin."

UserActivity_MostRecentDate (Hesaplanan)

En son ay adı için hesaplanan sütun / raporlama yıl.

Bu kaldırmanız gerekir

Bu tablo, veri açısından, etkinleştirme, etkin döndürerek ve kullanıcıları Office 365içindeki her ürün için ilk kez ay benimseme üzerinden ay sağlar. Office 365 değeri etkin kullanım ürünleri birini temsil eder.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Ürün

Kullanım bilgilerini olarak özetlenir ürünleri adı. Office 365 Ürün sütunundaki değeri etkinliği herhangi ürünlerin gösterir

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

EnabledUsers

Bu ay, herhangi bir bölümünü sırasında kendilerine atanmış bir ürün varsa kullanıcı belirli bir ay için bir ürün için etkin olarak sayılır

ActiveUsers

Bunlar temel etkinliklerin birini ürün gerçekleştirdiyseniz bir kullanıcı bir ürün için etkin olarak belirli bir ayda sayılır. Önemli etkinlikleri Kiracı ürün faaliyet tablosuna kullanılabilir.

CumulativeActiveUsers

Etkin etkin kullanıcılar ve hatta bir kez bizim veri toplama başından bu yana bir etkinlik yapmadığınız kullanıcı kümülatif etkin kullanıcı havuzunda sayılır.

MoMReturningUsers

Bir kullanıcı olarak belirli bir ay için bunlar önceki aya gösterildiği gibi Bu ayki de etkin olarak sayılan varsa döndürerek MOM sayılır

FirstTimeUsers

Biz etkinliklerini ilk kez veri toplama başlangıcından itibaren bu yeni raporlama sistemindeki Algıla bir kullanıcı ilk kez kullanıcı olarak belirli bir ayda sayılır. İlk kullanıcı, bu kullanıcı göründükleri etkinliklerini büyük boşluk olsa bile sayılan bir kez neve ilk kullanıcı yeniden sayılması

Bu tabloda veri kullanım değerlendirmek için ortaya etkinlikleri üründeki farklı kümesi hakkında oluşur.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün

Kullanım bilgilerini olarak özetlenir ürünleri adı. Office 365 Ürün sütunundaki değeri etkinlik herhangi çarpımlarının temsil eder.

Etkinlik

Kullanım değerlendirmek için ortaya etkinlikleri üründeki farklı kümesi.

ActivityCount

Etkinlik Say hizmeti tüm etkin kullanıcılar gerçekleştirilen tek tek etkinlikleri toplam sayısını temsil eder. SharePoint Online ve OneDrive iş yalnızca için bu değeri etkileşimleri ile olan tüm kullanıcılar ayrı belge sayısı temsil eder.

ActiveUserCount

Ürüne göre her etkinlik başına toplam etkin kullanıcılar.

TotalDurationInMinute

Dakika cinsinden süre miktarı. Skype yalnızca işletme için geçerlidir.

SPO-(gizli) (Hesaplanan) SiteType

Hesaplanan sütun için SharePoint Online yalnızca (herhangi bir/ekip/Grup zaman) göstermek için her etkinliği sütunundan türetilen site türü değerleri oluşan. Çok-bir ilişkisi olarak SPO SiteType tablosu için kullanılır.

SKYPEK CollaborationType (Hesaplanan)

Hesaplanan sütun her Skype Kurumsal etkinliğini göre gruplandırılmış oluşan (Düzenle konferans / P2P oturumu / katılımcı konferans).

TotalDurationinHours (Hesaplanan)

Hesaplanan sütun toplam süre Skype Kurumsal dakika saate dönüştürme.

TotalDurationinDays (Hesaplanan)

Hesaplanan sütun toplam süre Skype Kurumsal dakika gün içinde dönüştürme.

ActivitySubType (Hesaplanan)

Etkinlik adı sütunundan metinsel değeri türetme hesaplanan sütun. Bu da raporlama için ortak terminolojisini eşleştirmek için belirli etkinlikleri adlandırma değiştirir ve Pano gerekiyor.

Bu tabloda özet verileri olan bir kullanıcı posta kutularının tüm lisanslı Exchange Online kullanıcılara oluşur. Son ay eyaletin tüm kullanıcı posta kutularına yer alır. Bu tablodaki verileri birden fazla ay eklenebilir değildir. Bu tablodaki son ayın veri en son durumunu temsil eder.

Sütun adı

Sütun açıklaması

TotalMailboxes

Office 365 aboneliğiniz için kullanıcı posta kutularının sayısı.

TotalItemBytes (gizli)

Tüm kullanıcı posta kutuları için kullanılan depolama alanı miktarını.

MailboxesNoWarning

Depolama alanı uyarı sınırını altında olan kullanıcı posta kutularının sayısı.

MailboxesIssueWarning (gizli)

Depolama kotasını için uyarı çıkarılan kullanıcı posta kutularının sayısı.

MailboxesExceedSendQuota (gizli)

Gönder kota aşıldı kullanıcı posta kutularının sayısı.

MailboxesExceedSendReceiveQuota (gizli)

Gönder/Al kota aşıldı kullanıcı posta kutularının sayısı .

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

StorageUsed(KB/MB/GB/TB) (Hesaplanan)

Hesaplanan bir hesaplama kendi uygun dosya boyutu payda ile bölünmüş toplam bayt gelen kullanılan depolama alanı gösteren hesaplanan sütunu. Metin verileri içerir. Örneğin, 13.50 TB.

EXO StorageType (Hesaplanan)

StorageUsed(KB/MB/GB/TB) türetilen metin biçimindeki iki KB/MB/GB/TB depolama türü değerini gösteren hesaplanan sütun. Örneğin, "TB".

DiskUsedbyStorageType (gizli) (Hesaplanan)

Kullanılan disk sayı değerini gösteren hesaplanan sütunu StorageUsed(KB/MB/GB/TB) türetilmiş. Örneğin, 13.50.

Bu tablo ay ay özet verileri kullanıcıların Exchange Online, Skype Kurumsal Yammer bağlanmak için kullandığınız istemcilerle ilgili üzerinden sağlar. Bu tabloda SharePoint Online ve OneDrive iş verilerini kullanan istemci henüz yok.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün

Office 365 ürün adı.

İstemciKimliği

Ürün için bağlanmak için kullanılan her aygıt adı.

UserCount

Değer, her ürün için kullanıcıların sayısı tarafından İstemciKimliği özetlenmiştir.

Bu tablo ayı ay kullanım veya SharePoint Online siteleri etkinliğini hakkında özet verilerin üzerine oluşur. Bu yalnızca ekip siteleri ve Grup siteleri kapsar. SharePoint Online siteleri durumunu ay sonu bu sütununda, örneğin gösterilir, kullanıcı 5 belgeleri oluşturduysanız ve 10 MB Toplam depolama için kullanılan ve sonra silinen bazı dosyaları, ve daha fazla dosya ay sonunda durumu dosyalar için bu tabloda gösterilen 5 MB depolama alanına, değerini kullanan 7 toplam böylece eklenen ay durumu sonudur. Bu tabloda yinelenen sayısını toplamalar önlemek için gizli ve kaynak olarak iki başvuru tablo oluşturmak için kullanılır.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

SiteType (gizli)

(Herhangi bir ifade bu 2 siteleri türlerinden birini) site türü değeri (herhangi bir/ekip/Grup zaman).

TotalSites (gizli)

Belirli bir ay sonunda varolan site sayısı.

DocumentCount (gizli)

Belirli bir ay sonunda sitede varolan belgeleri toplam sayısı.

DiskQuota (gizli)

Toplam ayrılan depolama kotası tüm siteler arasında belirli bir ay sonunda toplamı.

DiskUsed (gizli)

Toplam depolama kullanılan tüm siteler arasında belirli bir ay sonunda toplamı.

ActivityType (gizli)

Çeşitli dosya etkinliğini kayıtlı sitelerin sayısı (herhangi bir/etkin dosyaları / shared ETİN/Int/dosyaları eşitlenirler dosyaları).

SitesWithOwnerActivities (gizli)

Burada site sahibi kendi sitelerinde belirli dosya etkinliğini gerçekleştirilen ay için toplamının site sayısı.

SitesWithNonOwnerActivities (gizli)

Burada site sahibi dışındaki kullanıcılar belirli dosya etkinliğini sitelerinde gerçekleştirilen ay için toplamının site sayısı.

ActivityTotalSites (gizli)

Ay içinde herhangi bir etkinlik kayıtlı site sayısı. Etkinlik ay içinde ve tarafından silinmiş bir site varsa sonuna ay, ancak hala etkin site toplama dikkate.

Gizli olarak PBIX. Bu tabloda kullanım/etkinliği ile ilgili OneDrive iş hesaplarını Office 365 aboneliğiniz için meta veri oluşur. OneDrive iş hesapları için ay durumunu sonuna, bu tabloda temsil edilir. Bir kullanıcı 10 MB depolama, kullanılan birkaç silinmiş ve diğer dosyaları ay sonunda he 5 MB depolama kullanan 7 dosyaları olmasını eklenen bir 5 belgeler oluşturduysanız, örneğin, ardından ay değeri sonuna bu tablodaki ay sonunda temsil edilir. Bu tabloda yinelenen sayısını toplamalar önlemek için gizli ve iki başvuru tablo oluşturmak için kaynak olarak kullanılan.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

SiteType (gizli)

"OneDrive" değerdir.

TotalSites (gizli)

OneDrive iş hesapları için ay sayısını sonu.

DocumentCount (gizli)

Bitiş, belgeleri ay sayısı.

DiskQuota (gizli)

Tüm OneDrive iş hesapları için ayrılan toplam kota ay sonu.

DiskUsed (gizli)

Son ay toplam disk alanının tüm OneDrive iş hesapları için kullanılır.

ActivityType (gizli)

Etkinlik türü kullanıcı tarafından gerçekleştirilen (herhangi bir/etkin dosyaları / dosyaları paylaşılan ETİN dosya paylaşılan eşitlenirler Int/dosyaları).

SitesWithOwnerActivities (gizli)

BAĞ_DEĞ_SAY çalışma miktarı nerede dosya etkinliğini hesabı sahibi tarafından gerçekleştirilen iş hesapları için.

SitesWithNonOwnerActivities (gizli)

BAĞ_DEĞ_SAY çalışma miktarı nerede dosya etkinliğini hesabının sahibi dışındaki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen iş hesapları için.

ActivityTotalSites (gizli)

BAĞ_DEĞ_SAY çalışma miktarı herhangi bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir dosya etkinliğini yapan iş hesapları için.

Tablo Office istemci abonelikler ve bu abonelikler bu kaç etkinleştirdiniz için etkinleştirilmiş kullanıcıların sayısı ilgili verileri içeren ve ayrıca üzerinde bunlar etkinleştirilmemiş cihazları çözümlemesini verir

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

ServicePlanName

Hizmet planı adı değerler.

TotalEnabled

Hizmet planı adı tarih kasa başına etkin kullanıcıların sayısı.

TotalActivatedUsers

Her hizmet planı tarih kasa etkinleştirdiniz kullanıcıların sayısı.

AndroidCount

Etkinleştirme Tarihi kasa Android cihaz için hizmet planı başına sayısı.

iOSCount

Etkinleştirme Tarihi kasa iOS aygıtı için hizmet planı başına sayısı.

MacCount

Etkinleştirme Tarihi kasa MAC aygıtı için hizmet planı başına sayısı.

PcCount

Etkinleştirme Tarihi kasa PC aygıtı için hizmet planı başına sayısı.

WinRtCount

Windows Mobile Aygıt tarih kasa için hizmet planı başına etkinleştirme sayısı.

Power BI oluşturulan başvuru tabloları

Bu tablolarda yalnızca pbix dosyasında kullanılabilir.

Başvuru tablosu

Tablodaki bilgileri

Kiracı SharePoint-kullanım

SharePoint Online siteleri hakkında Kiracı Paylaş noktası kullanım tablodan veri içeren (Site türü ekip, Grup ve =) dahil toplam siteleri, kullanılan depolama alanı, sitesindeki belge sayısı.

Kiracı SharePoint etkinliği

SharePoint Online etkinlik çözümleme toplam siteleri ve işbirliği hakkında Kiracı SharePoint kullanım tablosundan meta verileri içerir. Özellikle, verileri (herhangi bir/etkin dosyaları/Int/dosyaları eşitlenirler paylaşılan ETİN dosyaları paylaşma dosyaları) etkinlik türüne göre gruplandırılır ve type(any/team/group) site.

Kiracı OneDrive-kullanım

Depolama kullanılan belgelerin, OneDrive iş toplam hesaplarında sayısı gibi Kiracı hakkında Kiracı OneDrive kullanım tablosundaki verileri içerir.

Kiracı OneDrive-etkinliği

Meta veri tablosundan Kiracı OneDrive kullanım hakkında OneDrive iş etkinlik çözümleme için toplam hesapları ve işbirliği tarafından içerir. Özellikle, veriler etkinlik türüne göre gruplandırılır (herhangi bir/etkin dosyaları/dosyaları paylaşılan ETİN / Int / dosyaları eşitlenirler).

SPO-kullanıcı etkinliği

Özgün kaynaklardan (kullanıcı etkinliği ve kullanıcı durumu tablolar) türetilen bilgi pivoted ve birleştirilmiş bir SharePoint Online verileri içerir. Etkinlik, bölüm, site türü ve şirket tarafından etkinlik sayısı yer alır ve her satırı bir kullanıcı kimliği tarafından tanımlanır. Yalnızca önceki ay için verileri içerir.

Bölge etkinliği

Özgün kaynağından (kullanıcı etkinliği tablo) türetme bilgi pivoted ve birleştirilmiş meta verileri içerir. Satır tanımlayıcısı (kullanıcı kimliği) tarafından ürün adı, şehir, ülke ve etkinlik sayısı yer alır. Yalnızca önceki ay için verileri içerir.

SPOActive-siteler/kullanıcılar/belgeler

Özgün kaynak Kiracı ürün etkinliği, Kiracı ürün kullanım ve Kiracı SharePoint kullanım birleştirilmiş ve özel sütun meta verileri içerir. Site type(any/team/group) tarafından siteler/belgeler/kullanıcılar, etkin vs toplam sayısını içerir.

ODBActive-hesapları/kullanıcılar/belgeler

Özgün kaynak Kiracı OneDrive etkinliği, Kiracı ürün kullanım, Kiracı ürün etkinlik ve Kiracı OneDrive kullanım birleştirilmiş ve özel sütun meta verileri içerir. Hesapları/belgeler/kullanıcılar/etkinliklerini etkinlik türüne göre etkin vs toplam sayısını içeren = herhangi biri.

Başvuru her tablo için ayrıntılı bilgileri görmek için aşağıdaki bölümlerde genişletin.

Tablo özgün kaynaktan veri tablosu - Kiracı SharePoint Online kullanımbaşvurulan SharePoint kullanımıyla ilgili meta verileri içerir. Hesaplanan sütunlar belirtilmiştir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

SiteType (gizli)

Bu site türü değeri (herhangi bir/ekip/grup) kullanılır çok-bir ilişkisi SPO SiteType tablo için olarak bulunur.

DocumentCount

Her ay başına belgeleri toplam sayısı.

TotalSites

Her ay başına siteleri değerini özetlenmiştir.

DiskQuota (gizli)

Toplam Kota her ay için disk kullanımı.

DiskUsed (gizli)

Her ay için kullanılan disk toplam tutarı.

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (Hesaplanan)

Kendi uygun dosya boyutu payda ile bölünmüş totalbytes temel alan bir hesaplanan hesaplama gelen kullanılan depolama alanı gösteren hesaplanan sütunu. Metin verilerini içerir. Örneğin, 13.50 TB.

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (Hesaplanan)

Disk kotası, uygun dosya boyutu payda ile bölünmüş dayalı bir hesaplanan hesaplama disk kota gösteren hesaplanan sütunu. Metin verilerini içerir. Örneğin, 1000 TB.

SPO-StorageType (Hesaplanan)

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) türetilen metin biçimindeki iki KB/MB/GB/TB depolama türü değerini gösteren hesaplanan sütun. Örneğin, "TB".

SPO-QuotaType (Hesaplanan)

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) türetilen metin biçimindeki iki KB/MB/GB/TB kota türü değerini gösteren hesaplanan sütun. Örneğin, "TB".

DiskUsedbyStorageType (Hesaplanan)

Kullanılan disk sayı değerini gösteren hesaplanan sütunu DiskUsed(KB/MB/GB/TB) türetilmiş. Örneğin, 13.50.

DiskQuotabyStorageType (Hesaplanan)

Disk kotası DiskQuota(KB/MB/GB/TB) türetilen sayı değerini gösteren hesaplanan sütunu. Örneğin, 13.50.

Tablo özgün kaynaktan veri tablosu - Kiracı SharePoint Online kullanımbaşvurulan SharePoint etkinlikleri hakkındaki meta verileri içerir. Hesaplanan sütunlar belirtilmiştir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün (gizli)

"SharePoint" değerdir.

SiteType (gizli)

Site türü değeri (herhangi bir/ekip/Grup zaman). Çok-bir ilişkisi olarak SPO SiteType tablosu için kullanılır.

ActivityTotalSites

Etkin SharePoint Online siteleri için her ay sayısı.

ActivityType

Etkinlik türü kullanıcı tarafından gerçekleştirilen (herhangi bir/etkin dosyaları / shared ETİN/Int/dosyaları eşitlenirler dosyaları).

SPO-CollaboratedbyOwner

Site sahibi sitelerdeki etkinlikleri yürütülür her ay için sayısı.

SPO-CollaboratedbyOthers

Diğer sitelerde etkinlikleri yürütülür her ay için site sayısı.

SiteActivityCombo (Hesaplanan)

Art arda eklenmiş değeri SiteType ve ActivityType.

Tablo özgün kaynaktan veri tablosu - Kiracı OnveDrive kullanımbaşvurulan OneDrive kullanımıyla ilgili meta verileri içerir. Hesaplanan sütunlar belirtilmiştir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün (gizli)

OneDrive ürün adı.

DocumentCount

Her ay başına belgeleri toplam sayısı.

TotalAccounts

Her ay başına toplam hesaplar değerini özetlenmiştir.

DiskQuota (gizli)

Toplam Kota her ay için disk kullanımı.

DiskUsed (gizli)

Her ay için kullanılan disk toplam tutarı.

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (Hesaplanan)

Kendi uygun dosya boyutunu payda ile bölünmüş toplam bayt temel alan bir hesaplanan hesaplama gelen kullanılan depolama alanı gösteren hesaplanan sütunu. Metin verilerini içerir. Örneğin, 13.50 TB

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (Hesaplanan)

Disk kotası, uygun dosya boyutu payda ile bölünmüş dayalı bir hesaplanan hesaplama disk kota gösteren hesaplanan sütunu. Metin verilerini içerir. Örneğin, 1000 TB.

ODBC StorageType (Hesaplanan)

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) türetilen metin biçimindeki iki KB/MB/GB/TB depolama türü değerini gösteren hesaplanan sütun. Örneğin, "TB".

ODBC QuotaType (Hesaplanan)

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) türetilen metin biçimindeki iki KB/MB/GB/TB kota türü değerini gösteren hesaplanan sütun. Örneğin, "TB".

DiskUsedbyStorageType (Hesaplanan)

Kullanılan disk sayı değerini gösteren hesaplanan sütunu DiskUsed(KB/MB/GB/TB) türetilmiş. Örneğin, 13.50.

DiskQuotabyStorageType (Hesaplanan)

Disk kotası DiskQuota(KB/MB/GB/TB) türetilen sayı değerini gösteren hesaplanan sütunu. Örneğin, 13.50.

Tablo özgün kaynaktan veri tablosu - Kiracı OnveDrive kullanımbaşvurulan iş etkinlikleri OneDrive ilgili meta veriler içerir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün (gizli)

OneDrive ürün adı.

ActivityTotalAccounts

Etkin OneDrive iş hesapları için her ay sayısı.

ActivityType

Etkinlik türü kullanıcı tarafından gerçekleştirilen (herhangi bir/etkin dosyaları / shared ETİN/Int/dosyaları eşitlenirler dosyaları).

ODBC CollaboratedbyOwner

OneDrive iş hesapları için sahibi tarafından aylık etkinlik sayısı.

ODBC CollaboratedbyOthers

Aylık etkinlik saymak başkaları tarafından OneDrive iş hesaplarını.

Tablo özgün kaynak kullanıcı etkinliği ve kullanıcı durumu tablolardan başvurulan SharePoint kullanıcı etkinlikleri hakkındaki meta verileri içerir. Hesaplanan sütunlar belirtilmiştir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Kullanıcı Kimliği

Her kullanıcının benzersiz kimliği.

Etkinlik

Etkinlik adına kullanıcı özetlenemeyen etkinlik tablo sütunlarından SharePoint Online için yalnızca bilgi pivoted değeri.

(Gizli) sayma

Her kullanıcı etkinlikleri edilmeyen pivoted etkinlikleri sayısını satır SharePoint Online için yalnızca özetlenemeyen.

SPO-(gizli) SiteType (Hesaplanan)

Bu tabloda etkinlik sütun türetme site türü değeri (herhangi bir/ekip/Grup zaman) olan hesaplanan sütun. Çok-bir ilişkisi olarak SPO SiteType tablosu için kullanılır.

UserStateDept (Hesaplanan)

Anahtar katılma olarak kullanıcı kimliği temel veri tablosu - kullanıcı durumu birleştirilen departman değeri içeren hesaplanan sütun.

UserStateCompany (Hesaplanan)

Anahtar katılma olarak kullanıcı kimliği temel veri tablosu - kullanıcı durumu şirket değeri içeren hesaplanan sütun birleştirilir.

Tablo özgün kaynak kullanıcı etkinliği ve kullanıcı durumu tablolardan başvurulan bölgeye göre ürün ve kullanıcı etkinlikleri hakkındaki meta verileri içerir. Hesaplanan sütunlar belirtilmiştir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Kullanıcı Kimliği

Her kullanıcının benzersiz kimliği.

Ürün

Ürün adı özetlenemeyen kullanıcı etkinliği tablo sütunlarından edilmeyen pivoted değeri. Türetilen ürün etkinlik adı baş harfleri ve bu tabloda tam ürün adı dönüştürülmüş.

TotalActivityCount

Etkinlikler kullanıcı etkinliği tablosundan edilmeyen pivoted sayısını satırları her ürün için özetlenemeyen.

Şehir (Hesaplanan)

Anahtar katılma olarak kullanıcı kimliği temel veri tablosu - kullanıcı durumu birleştirilen Şehir değerini içeren hesaplanan sütun.

Ülke (Hesaplanan)

Anahtar katılma olarak kullanıcı kimliği temel veri tablosu - kullanıcı durumu birleştirilen ülke değeri içeren hesaplanan sütun.

Tablo bir etkinlik türü olarak "herhangi" tarafından etkin karşılaştırması siteler/belgeler/kullanıcılar, toplam sayısını içerir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün (gizli)

"SharePoint" değerdir.

SiteType (gizli)

Site türü değeri (herhangi bir/ekip/Grup zaman). Çok-bir ilişkisi olarak SPO SiteType tablosu için kullanılır.

ActivityType (gizli)

Etkinlik türü SiteType "istediklerinizin" için yalnızca filtreleme.

SiteActivityType (gizli)

"/" Ayırıcı SiteType ve ActivityType verilerle oluşan bitişik sütun.

TotalActiveSites

Etkin SharePoint Online siteleri her ay toplam sayısı.

SPO-CollaboratedbyOwner

Site sahibi sitelerdeki etkinlikleri yürütülür her ay için sayısı.

SPO-CollaboratedbyOthers

Diğer sitelerde etkinlikleri yürütülür her ay için site sayısı.

Etkin belge

SharePoint Online'da etkin belge her ay toplam sayısı.

Hedef kitle örneği

SharePoint Online'da etkin kullanıcılar her ay toplam sayısı.

DocumentCount

SharePoint Online belge her ay başına toplam sayısı.

TotalSites

SharePoint Online siteleri her ay başına toplam sayısı.

Etkin kullanıcılar

SharePoint Online için etkinleştirilen kullanıcılar her ay başına toplam sayısı.

Tablo bir etkinlik türü olarak "herhangi" tarafından siteler/belgeler/kullanıcılar, etkin vs toplam sayısını içerir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman dilimini (gizli)

Bu sütun tarih değeri bulunur. Çok-bir ilişkisi olarak Takvim tablosu için kullanılır.

Ürün (gizli)

"OneDrive" değerdir.

ActivityType (gizli)

Etkinlik türü SiteType "istediklerinizin" için yalnızca filtreleme.

ActivityTotalAccounts

Etkin OneDrive iş hesapları her ay toplam sayısı.

Etkin belge

Her ay etkin belgeleri onedrive iş toplam sayısı.

Hedef kitle örneği

Onedrive iş etkin kullanıcılar her ay toplam sayısı.

DocumentCount

İş belgelerini her her ay için OneDrive toplam sayısı.

TotalAccounts

Her ay başına iş hesapları için OneDrive toplam sayısı.

Etkin kullanıcılar

OneDrive iş için etkinleştirilen kullanıcılar her ay başına toplam sayısı.

Power BI ile oluşturulan Özet Tablolar

Bu tablolarda, yalnızca pbix dosyada kullanılabilir.

Özet Tablo

Tablodaki bilgileri

Takvim

Bir zaman çerçevesi 2016 2050 gelen hakkında meta verileri içerir. Görünümün Paketi'ndeki içerik daha basit saatine göre filtreleme tüm raporlama boyunca tüm tablolar oluşturulan ilişki.

SPO Site türü

SharePoint (herhangi bir/ekip/Grup zaman) oluşur farklı site türü değerlerle ilgili meta verileri içerir. Bir rapordaki birden çok tablo genelinde özetleyerek seçenekler sağlar.

Her Özet Tablo ayrıntılı bilgileri görmek için aşağıdaki bölümlerde genişletin.

Tablo 1/1/1016-12/31/2050 arasında değişen tarihlerle Takvim verileri içerir. Saati gösterme tüm raporlama genelinde popüler için tablo merkez ve verilerin tutarlılığını ve tablolar arasındaki etkileşimi sağlayın.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Tarih

Hesaplanan bir tarih değeri (g/yyyy)

DayofWeek

Hafta değerinin hesaplanan metin günü.

DayofWeekNo

Hesaplanan gün hafta numarası

IsInPrevOrCurrentYear

Bu tabloda tarihleri tarihleri bu yıl veya geçen yıl içinde varsa true ve false ise içeren değil hesaplanan sütun.

IsInPrevYear

Bu tabloda tarihleri yalnızca önceki yıldaki varsa doğru/yanlış kaldırılacak hesaplanan sütun.

Ay Adı

Hesaplanan metin verileri gösteren ay adı

AyNo

Hesaplanan ay sayısı.

Çeyrek

Üç aylık dönem için kısaltma içeren hesaplanan sütun. Örneğin, "S1".

Gelindiğinde

Hesaplanan gelindiğinde için kısaltma içeren sütun. Örneğin, "Gelindiğinde 1".

Yıl

Her yıl için hesaplanan değer. ("yyyy")

YearQuarter

Hesaplanan sütun Çeyrek yıl değerler için. Örneğin, "S1 2016".

Tablo DISTINCT SPO site türü verileri içerir. Üç satırlarından oluşur.

Sütun adı

Sütun açıklaması

SiteType

SharePoint Online site türü (herhangi bir/ekip/Grup zaman) ayrı değerleri.

İlgili Konular

Office 365 benimseme içerik paketi
Office 365 için Power BI benimseme içerik paketi etkinleştirme
Office 365 benimseme içerik paketi raporlarıyla çalışma

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×