Office 365 PowerShell için kurulum senaryoları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu PowerShell senaryolarını kullanarak Office 365 hizmetlerine bağlanın, yardım alın ve betikler için yürütme ilkesini ayarlayın.

PowerShell kullanarak Office 365 hizmetlerine bağlanma

Office 365 hizmetlerine bağlanmak için, önce en yeni PowerShell modüllerini yüklemeli veya içeri aktarmalı ve ardından kimliği doğrulanmış bir bağlantı oluşturmalısınız.

Windows Azure Active Directory Modülü'yle Azure Active Directory'ye bağlanma

Windows Azure Active Directory Modülü'nü yüklemek ve hesabın kullanıcı adı ve parolasıyla veya Multifactor Authentication (MFA) ile bağlanmak için, bkz. Office 365 PowerShell'e bağlanma.

Azure Active Directory V2 modülüyle Azure Active Directory'ye bağlanma

Azure Active Directory V2 modülünü yüklemek ve kullanıcı adı ve parolayla veya MFA ile bağlanmak için bkz. Azure Active Directory V2 PowerShell modülüyle bağlanma.

Exchange Online'a bağlanma

Bir hesabın kullanıcı adı ve parolasıyla Exchange Online’a bağlanmak için, bkz. Exchange Online PowerShell’e bağlanma.

Microsoft Exchange Online Uzak PowerShell Modülü’nü yüklemek ve MFA ile bağlanmak için bkz. Multi-Factor Authentication kullanarak Exchange Online PowerShell’e bağlanma.

SharePoint Online'a bağlanma

SharePoint Online Yönetim Kabuğu'nu yüklemek ve hesabın kullanıcı adı ve parolasıyla veya MFA ile bağlanmak için bkz. SharePoint Online PowerShell'e bağlanma.

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm'e bağlanma

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm'e bir hesabın kullanıcı adı ve parolasıyla bağlanmak için bkz. Windows PowerShell kullanarak Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm'e bağlanma.

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm'e MFA ile bağlanmak için şu adımları kullanın:

 1. Geçerli Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm PowerShell modülünü yüklemek için, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm, Windows PowerShell Modülü'ne gidin, İndir'e tıklayın ve ardından indirilen dosyayı çalıştırın yükleyin.

  Bu işlemi, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm'ü yönettiğiniz her bilgisayarda tek bir kez yapmanız yeterlidir.

 2. Windows PowerShell komut istemini açın.

 3. Yönerge metnini ve < ile > karakterlerini kaldırıp çift tırnak içinde hesap adını doldurun.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Windows PowerShell penceresinden sonuç komutlarını çalıştırın.

 4. SkypeForBusinessAuth iletişim kutusunda hesap parolanızı yazın ve ardından Oturum aç'a tıklayın.

 5. SkypeForBusinessAuth iletişim kutusundaki yönergeleri izleyerek doğrulama kodu gibi ek kimlik doğrulama bilgilerini sağlayın ve ardından Oturum aç'a tıklayın.

Azure Active Directory'ye ve Exchange Online'a bağlanma

Windows Azure Active Directory Modülü'nü yükledikten sonra, bu PowerShell komutları Azure Active Directory'ye ve Exchange Online'a bağlanmanızı sağlar.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

İpucu : Bu PowerShell komut bloğunu bir betik dosyası (PS1) olarak almak için buraya tıklayın.

Tüm Office 365 iş yüklerine bağlanma

Tüm Office 365 iş yüklerine aynı PowerShell penceresinde bağlanmak için, önce ilgili modülleri içeri aktarmalı veya yüklemelisiniz. Bu PowerShell komut bloğu Azure Active Directory, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm, SharePoint Online ve Exchange Online'a bağlantı sağlar.

Kuruluş adını doldurun ve hesap kullanıcı adı ve parolasıyla oturum açarken bu PowerShell komut kümesini çalıştırın:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Hesap adını doldurun ve Multifactor Authentication ile oturum açarken bu PowerShell komut kümesini çalıştırın:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Dört kez hesap kullanıcı adı ve parolasını ve MFA bilgilerini (doğrulama kodu gibi) belirtmeniz istenir.

PowerShell ile ilgili yardım alma

Bazen PowerShell'le ilgili ek yardım almanız gerekir. Neyse ki, PowerShell'in size yol gösterecek yerleşik yardım içeriği vardır.

PowerShell cmdlet'i için yardım dosyalarını görüntüleme

Belirli bir cmdlet'le, örneğin Get-Process ile ilgili daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

PowerShell cmdlet'iyle ilgili TechNet makalesini getirme

TechNet'te belirli bir cmdlet'le, örneğin Get-Process ile ilgili çevrimiçi söz dizimi başvurusunu açmak için, aşağıdaki komutu çalıştırın.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Not : Bunun doğru çalışması için İnternet erişimi gereklidir.

PowerShell komutunun örneklerini görüntüleme

PowerShell penceresinde belirli bir cmdlet'in, örneğin Get-Process'in örnek söz dizimini görüntülemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

PowerShell yardım dosyalarınızı güncelleştirme

PowerShell yardım içeriği düzenli aralıklarla güncelleştirilir. En son yardım içeriğini almak için Update-Help komutunu çalıştırabilirsiniz. Bu komutu çalıştırdıktan sonra şu iletiyi görebilirsiniz: "Update-Help komutu Windows PowerShell modüllerinin en güncel Yardım dosyalarını indirir ve bunları bilgisayarınıza yükler." Y tuşuna basın ve modülün yardım dosyalarınızı güncelleştirmesine izin verin. Bu işlemin tamamlanması yalnızca birkaç dakika sürer.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

İpucu : Bu PowerShell komut bloğunu bir betik dosyası (PS1) olarak almak için buraya tıklayın.

Betik yürütme ilkesini ayarlama

PowerShell betikleri, bir veya birden çok metin dosyasından çalıştırılan PowerShell komutlarıdır. Betikler Windows, Microsoft uygulamaları ve kuşkusuz Office 365 hizmetleri içinde yaygın görevleri otomatik hale getirmenize olanak tanır. Kötü amaçlı betiklerin istenmeyen komutları çalıştırma yoluyla bilgisayarınıza zarar verme olasılığı olduğundan, Microsoft varsayılan olarak PowerShell betiklerini devre dışı bırakarak sizi korur. PowerShell yürütme ilkesini gereksinimlerinize uygun olarak ayarlamalısınız. Yürütme ilkesi ayarları şunlardır:

 • Restricted

  Yapılandırma dosyalarını yüklemez veya betikleri çalıştırmaz. "Restricted", varsayılan yürütme ilkesidir.

 • RemoteSigned

  İnternet'ten indirilen tüm betiklerin ve yapılandırma dosyalarının güvenilen bir yayıncı tarafından imzalanmış olmasını gerektirir.

 • AllSigned

  Yerel bilgisayarda yazdığınız betikler de dahil olmak üzere, tüm betiklerin ve yapılandırma dosyalarının güvenilen bir yayınca tarafından imzalanmış olmasını gerektirir.

 • Unrestricted

  Tüm yapılandırma dosyalarını yükleyin ve tüm betikleri çalıştırın. İnternet'ten indirilmiş imzasız bir betiği çalıştırırsanız, çalıştırma öncesinde sizden izin istenir.

 • Bypass

  Hiçbir şey engellenmez ve uyarı veya bilgi istemi yoktur.

 • Undefined

  Şu anda atanmış durumda olan yürütme ilkesini geçerli kapsamdan kaldırır. Bu parametre, Grup İlkesi kapsamında ayarlanan bir yürütme ilkesini kaldırmaz.

Not : PowerShell betiklerini güvenilen bir kaynaktan indirmek ve kullanmak, özellikle de ilke ‘Kısıtlamasız’ olarak ayarlandığında çok önemlidir. Ayrıca, sürekli betik çalıştırma gereksiniminiz olmadığı sürece, güvenlik nedeniyle tüm değişiklikleri Kısıtlandı ayarında döndürmeniz önerilir.

Set-ExecutionPolicy komutunu yürütme işlemi yalnızca "Yönetici olarak çalıştır" kullanılarak açılan bir PowerShell penceresinde gerçekleştirilebilir. Bu, yükseltilmiş PowerShell oturumu olarak da bilinir.

Yürütme ilkesini uzaktan imzalandı olarak ayarlama

Bu komut, İnternet'ten indirilen tüm betiklerin ve yapılandırma dosyalarının güvenilen bir yayıncı tarafından imzalanmış olmasını gerektirir. Uygulaman ilkeyi değiştirmek için, RemoteSigned öğesini istediğiniz yürütme ilkesi adıyla değiştirebilirsiniz.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

İpucu : Bu PowerShell komut bloğunu bir betik dosyası (PS1) olarak almak için buraya tıklayın.

Yürütme ilkesini kısıtlandı olarak ayarlama

Bu komut, yürütme ilkesini PowerShell için varsayılan değerine ayarlar.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

İpucu : Bu PowerShell komut bloğunu bir betik dosyası (PS1) olarak almak için buraya tıklayın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Office 365 yöneticileri için PowerShell

Office 365 PowerShell senaryoları

Office 365 PowerShell için raporlama senaryoları

Office 365 PowerShell için kullanıcı yönetimi senaryoları

Office 365 PowerShell için diğer işlevlerin senaryoları

Office 365 PowerShell topluluk kaynakları

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×