Office 365 Gruplarını PowerShell ile Yönetme

Bu makalede, PowerShell’de Gruplara yönelik sık kullanılan yönetim görevlerini yapmak için gereken adımları sağlanır. Ayrıca Gruplar için PowerShell cmdlet’leri de listelenir.

Office 365 Gruplarını yönetmek için sık kullanılan görevler

Outlook'ta bir grup oluşturan veya düzenleyen kullanıcılara, kuruluşunuzun kullanım yönergelerine yönlendiren bir bağlantı gösterebilirsiniz. Örneğin, grup adına eklemek üzere belirli bir ön ek veya sonek şartı getirebilirsiniz.

Kullanıcılarınızı kuruluşunuzun Office 365 grupları kullanım yönergelerine yönlendirmek için Azure Active Directory PowerShell’i kullanın. Grup ayarlarını yapılandırmaya yönelik Azure Active Directory cmdlet’leri konusunu gözden geçirin ve kullanım yönergeleri köprüsünü tanımlamak için Dizin düzeyinde ayarlar oluşturma başlığındaki adımları izleyin. AAD cmdlet’ini çalıştırdığınızda, Outlook’ta grup oluşturan veya düzenleyen kullanıcılara yönergelerin bağlantısı gösterilir.

Kullanım kılavuzu bağlantısını kullanarak yeni grup oluşturma

Kuruluşunuzun Office 365 grupları kılavuzunu görüntülemek için Grup kullanımı kılavuzuna tıklayın.

Bu işlemi Exchange Yönetim merkezinde de yapabilirsiniz. Bkz. Üyelerin bir Office 365 Grubu “olarak” veya bir Office 365 Grubu “Adına” göndermesine izin verme.

Office 365 gruplarınızdaki kişilerin grup "olarak" ileti göndermesini etkinleştirmek istiyorsanız, bunu yapılandırmak için Add-RecipientPermission ve Get-RecipientPermission cmdlet’lerini kullanın. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, Office 365 grubu kullanıcıları Outlook’u veya Web üzerinde Outlook’u kullanıp Office 365 grubu olarak e-posta gönderebilir ve yanıtlayabilir. Kullanıcılar gruba gidebilir, yeni e-posta oluşturabilir ve "Farklı Gönder" alanını değiştirip grubun e-posta adresini girebilir.

Not : Grup “olarak” gönderilecek bir e-posta oluştururken, bu iletinin Gruba gönderilmesi ve grup konuşmalarında gösterilebilmesi için, grup e-posta adresini Bilgi alanına eklemeniz gerekir.

Şu anda, posta kutusu ilkesini güncelleştirmenin tek yolu Windows PowerShell kullanmaktır.

 • Grup diğer adını ayarlamak için bu komutu kullanın.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Kullanıcı diğer adını ayarlamak için bu komutu kullanın.

  $userAlias = "User"
 • Grup diğer adını (groupalias) Get-Recipient cmdlet’ine geçirip alıcının ayrıntılarını almak için bu komutu kullanın.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Ardından, hedef alıcı adı (Grup adı) Add-RecipientPermission cmdlet’ine geçirilmelidir. Farklı gönderme (sendas) izninin verileceği kullanıcı diğer adı (useralias), -Trustee parametresine atanır.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Cmdlet yürütüldüğünde, kullanıcılar Outlook’a veya Web üzerinde Outlook’a gidebilir ve grup e-posta adresini Kimden alanına ekleyerek grup olarak gönderebilir.

Kuruluşunuzda Office 365 grubu oluşturan kullanıcıların ayarlayabileceği sınıflandırmalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, kullanıcıların oluşturdukları grupları “Standart”, “Gizli” ve “Çok Gizli" olarak ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Grup sınıflandırmaları varsayılan olarak ayarlanmaz ve kullanıcılarınızın ayarlayabilmesi için sınıflandırmaları oluşturmanız gerekir. Kullanıcılarınızı kuruluşunuzun Office 365 grupları kullanım yönergelerine yönlendirmek için Azure Active Directory PowerShell’i kullanın.

Grup ayarlarını yapılandırmaya yönelik Azure Active Directory cmdlet’leri konusunu gözden geçirin ve Office 365 gruplarının sınıflandırmasını tanımlamak için Dizin düzeyinde ayarlar oluşturma başlığındaki adımları izleyin.

Yukarıdaki Azure Active Directory cmdlet’ini çalıştırıp sınıflandırmanızı ayarladıktan sonra, sınıflandırmayı belirli bir grup için ayarlamak istiyorsanız Set-UnifiedGroup cmdlet’ini çalıştırın.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

İsterseniz, bir sınıflandırmaya sahip yeni bir grup da oluşturabilirsiniz.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Exchange Online PowerShell’i kullanmayla ilgili diğer ayrıntılar için, Exchange Online ile PowerShell’i kullanma ve Exchange Online PowerShell’e bağlanma konularını gözden geçirin.

Bu ayarlar etkinleştirildikten sonra, grup sahibi Outlook’ta ve Web üzerinde Outlook’ta açılan menüden bir sınıflandırma seçebilir ve Düzenle grup sayfasında bunu kaydedebilir.

Office 365 grup sınıflandırmasını seçme

Cmdlet adı

Açıklama

Get-UserPhoto

Hesapla ilişkilendirilmiş kullanıcı fotoğrafı hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Kullanıcı fotoğrafları Active Directory’de depolanır.

Set-UserPhoto

Kullanıcı fotoğrafıyla hesabı ilişkilendirmek için kullanılır. Kullanıcı fotoğrafları Active Directory’de depolanır.

Remove-UserPhoto

Office 365 grubun için fotoğrafı kaldırın.

SharePoint’te Office 365 Gruplarını yönetmek için sık kullanılan görevler

Bir Office 365 Grubunda yer alan tüm SharePoint site koleksiyonlarının paylaşım ayarı varsayılan olarak, Yalnızca kuruluşunuzun dizininde yer alan dış kullanıcılarla paylaşıma izin ver seçeneğine ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirmek için, Set-SPOSite Windows PowerShell cmdlet’ini kullanabilirsiniz.

Örnek:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

Bu örnek, "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1" site koleksiyonunun dış paylaşım özelliğini, kimliği doğrulanmış dış kullanıcılarla paylaşıma izin verecek şekilde güncelleştirir. Bu cmdlet hemen çalıştırılır.

Var olan paylaşım ayarını görüntülemek için Get-SPOSite Windows PowerShell cmdlet’ini kullanın.

Örnek:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Windows PowerShell’deki bu cmdlet’ler ve parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Set-SPOSite ve Get-SPOSite.

Office 365 gruplarında depolamayı yönetmek ve gruplara ayrılacak alan için kotalar ayarlamak istiyorsanız, grup sitesine kota ayarlamak için Get-SPOSite cmdlet’ini kullanın. Şu anda, posta kutusu ilkesini güncelleştirmenin tek yolu Windows PowerShell kullanmaktır. Aşağıdaki cmdlet’i çalıştıran kullanıcı SharePoint Online yönetici rolü üyesi olmalıdır. Aşağıdaki örnek, Contoso etki alanındaki bir site için depolama kotası alır ve ayarlar.

 1. Grup sitesinin kota ayrıntılarını almak için bu komutu çalıştırın:

  Get-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -detailed |fl
 2. Siteye kota ayarlamak için bu komutu çalıştırın:

  Not : Set-SPOSite komutu kullanılmadan önce, site koleksiyonu depolama yönetiminiz El İle olarak ayarlanmalı ve havuza alınmış depolama kullanmamalıdır. Site koleksiyonu depolama alanı sınırlarını yönetme başlığı altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

  Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

Get-SPOSite cmdlet’ini yeniden çalıştırarak ve depolama kotasının güncelleştirildiğini doğrulayarak, ayarlama eyleminin çalıştığını onaylayın. Site koleksiyonu depolama yönetiminin özgün ayarı Otomatik ise, yeniden bu ayara döndürdüğünüzden emin olun.

Kuruluşunuzdaki Office 365 grubu site koleksiyonlarının listesini almak istiyorsanız, Get-SPOSite cmdlet'ini kullanın. Şu anda bu bilgiye yalnızca Windows PowerShell üzerinden ulaşılabilir. Aşağıdaki cmdlet’i çalıştıran kullanıcı SharePoint Online yönetici rolü üyesi olmalıdır. Site koleksiyonlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için SharePoint yönetim merkezinde site koleksiyonlarını ve genel ayarları yönetme konusuna bakın.

 1. Kuruluşunuzdaki Office 365 Grubu site koleksiyonlarının listesini almak için bu komutu çalıştırın:

  Get-SPOSite –Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false

Windows PowerShell’deki bu cmdlet’ler ve parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Set-SPOSite ve Get-SPOSite.

Office 365 Grupları cmdlet’leri

Son olarak aşağıdaki cmdlet’ler Office 365 Grupları kullanımına açılmıştır. Bunları kullanamıyorsanız, Office 365 aboneliğiniz henüz bunlarla güncelleştirilmemiştir. İleti Merkezinizi ve Office 365 Yol Haritası’nı denetleyin.

Cmdlet adı

Açıklama

Get-UnifiedGroup

Mevcut Office 365 Gruplarını aramak ve grup nesnesinin özelliklerini görüntülemek için bu cmdlet'i kullanın.

Set-UnifiedGroup

Belirli bir Office 365 Grubunun özelliklerini güncelleştirin.

New-UnifiedGroup

Yeni Office 365 grubu oluşturun. Bu cmdlet, yeni grup oluşturduktan sonra Set-UnifiedGroup kullanan genişletilmiş özellikler için değerleri ayarlama için en az sayıda parametre sağlar.

Remove-UnifiedGroup

Mevcut bir Office 365 Grubunu silin.

Get-UnifiedGroupLinks

Bir Office 365 Grubunun üyelik ve sahip bilgilerini alın.

Add-UnifiedGroupLinks

Mevcut bir Office 365 Grubuna yüzlerce veya binlerce kullanıcı ekleyin. Sahip eklemek için de kullanabilirsiniz.

Remove-UnifiedGroupLinks

Mevcut bir Office 365 Grubundan sahipleri ve üyeleri kaldırın.

Daha fazla bilgi

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×