Not sayfaları için bir efekt, metin kutusu, WordArt, resim veya şekli ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

PowerPoint'te, notlarınızı metin kutularını, WordArt, resimleri ve diğer nesneleri ile matematiksel. Notlarınıza eklediğiniz nesneler Normal görünümde basılı Notlar sayfanızda, ancak, ekranınızda görüntülenir.

Standart PowerPoint slaytlarınızı nesneleri ekleme hakkında bilgi arıyorsanız, bu makalenin sonundaki ek kaynaklar bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Asıl Notlar, yer tutucuları, notlar sayfası ve notlar bölmesi hakkında bilgi edinme

Yer tutucuları yeniden düzenleme

Not sayfalarınıza metin kutusu veya WordArt ekleme

Not sayfalarınıza resim veya şekli ekleme

Tema Yazı tipi, tema renkleri veya tema efektleri değiştirme

Asıl Notlar, yer tutucuları, notlar sayfası ve notlar bölmesi hakkında bilgi edinme

Tüm Not sayfalarınızı görüntülenen bilgileri seçin ve bu bilgileri yerleşimini düzenlemek için Asıl Notlar sekmesini kullanın.

Slayt görüntüsü için yer tutucu ve gövde yer tutucu olarak adlandırılan notları metin için başka bir yer tutucu yer tutucular yanı sıra üstbilgiler ve altbilgiler, tarih ve slayt sayfa numarası için asıl notlar içerir. Yer tutucular arasında ayırt etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Asıl Notlar sekmesinde, yer tutucular grubunda, notlar sayfasında görünmez görmesi için herhangi bir onay kutusunu temizleyin. Yeniden eklemek için bunu seçin.

  Asıl Notlar sekmesinde yer tutucu onay kutuları

Her notlar sayfası ile bu slayt notları birlikte bir slayt görüntüsünü gösterir. Notlar Sayfası yazdırdığınızda, ek metin veya görüntüleri birlikte her slaydın tek bir sayfaya yazdırabilirsiniz.

PowerPoint'te not sayfaları

1 Not sayfaları sunudaki notlarınızı ve her slaydın içerir.

2 her slaydın kendi notlar sayfasında bulunur.

3 notlarınızı slayda eşlik eder.

4 veri grafikleri veya resimler gibi not sayfalarınıza eklenebilir.

Normal görünümde notlar bölmesi girin ve slaydı düzenleme yaparken metni biçimlendirmek için kullanın. Notlar sayfasına (Görünüm > Notlar Sayfası), herhangi bir metin biçimlendirmesini tam etkisini görmek ve notları slaytların bulunduğu yazdırıldığında nasıl görüneceğini denetlemek.

Yer tutucuları yeniden düzenleme

Yer tutucuları asıl notlara farklı bir konuma taşıma veya notlar sayfanıza daha iyi görüntüler böylece yatay yönlendirmeye dikey değiştirin. Örneğin, bir SmartArt grafiği slaydınızda varsa, Not sayfalarınızdaki SmartArt grafiği için daha iyi görüntü Slayt görüntü yer tutucu yönünü değiştirmek isteyebilirsiniz.

Yer tutucuları taşıma

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

 2. Gövde veya Slayt resim yer tutucusunu taşımak için yer tutucu Kenarlıklar'ın üzerine gelin. İşaretçiyi Dört başlı ok dönüştüğünde yer tutucuyu yeni konumuna sürükleyin.

Notları sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

 2. Asıl Notlar sekmesinde, Sayfa Yapısı grubunda, Notlar Sayfası Yönlendirme' yi tıklatın ve sonra da Dikey veya Yatay' ı tıklatın.

 3. Asıl Notlar sekmesinin Kapat grubunda Ana Görünümü Kapatyönünü değiştirme bitirdiğinizde tıklatın.

Not sayfalarınıza metin kutusu veya WordArt ekleme

Sununuzu taslak veya gizli olduğunu belirtmek için bir metin kutusu veya WordArt kullanabilirsiniz.

Metin kutusu ekleme

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

  Not: Yalnızca tek bir notlar sayfası için bu yordamı uygulamak için Notlar Sayfası yerine Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, metin grubunda, Metin kutusunutıklatın, Notlar Sayfası'nın altındaki gövde yer tutucuyu tıklatın ve sonra istediğiniz boyutta bir metin kutusu çizmek için sürükleyin.

 3. Not sayfaları görünmesini istediğiniz metin kutusuna metni girin.

 4. Metin kutusunu yerleştirmek için tıklatın ve işaretçi Dört başlı ok dönüştüğünde metin kutusunu yeni bir konuma sürükleyin.

 5. Giriş sekmesindeki yazı tipi grubundaki biçimlendirme seçeneklerini kullanarak metin kutusundaki metni biçimlendirin.

  Metin kutusunun kendisini biçimlendirmek için Şekil Stilleri grubunda seçenekleri de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Ekle'yi veya dolgu, anahat veya efekt metin veya WordArt için silme.

 6. Asıl Notlar sekmesinde Kapat grubunda, Asıl Görünümü Kapatgetirin ve metni ve metin kutusunda, biçimlendirdikten sonra tıklatın.

WordArt ekleme

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

  Not: Yalnızca tek bir notlar sayfası için bu yordamı uygulamak için Notlar Sayfası yerine Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, metin grubunda WordArt' ı tıklatın ve sonra istediğiniz WordArt stilini tıklatın.

  Büyük WordArt simgesi

 3. Not sayfaları görünmesini istediğiniz WordArt metnini girin.

 4. WordArt'ı yeniden konumlandırmak için tıklatın ve işaretçi Dört başlı ok dönüştüğünde, WordArt'ı yeni bir konuma sürükleyin.

 5. WordArt görünümünü değiştirmekiçin Çizim Araçları biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubundaki seçenekleri kullanın.

  WordArt Stilleri grubu

 6. WordArt'ı, Asıl Notlar sekmesinde görünüşünü memnun olduğunuzda Kapat grubunda, Asıl Görünümü Kapat'ıtıklatın.

İpucu: Metin kutusunu veya WordArt daha saydam dolgusunu veya anahattınıdeğiştirerek yapabilirsiniz.

Not sayfalarınıza resim veya şekli ekleme

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

  Not: Yalnızca tek bir notlar sayfası için bu yordamı uygulamak için Notlar Sayfası yerine Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, resimler veya şekillere eklemek istediğiniz öğeyi tıklatın.

 3. Resim veya şekli yeniden konumlandırma veya boyutunu ayarlamak için yeni bir konuma sürükleyin, yeniden boyutlandırmak veya sağ tıklatın ve Boyut ve konum üzerinde kısayol menüsütıklatıp boyutlandırma tutamaçlarını kullanın.

 4. Resmin veya küçük resim ile memnun olduğunuzda, Kapat grubunda Asıl Notlar sekmesinde arar, Asıl Görünümü Kapat'ıtıklatın.

  İpucu: Resmin parlaklığını, karşıtlığını veya resmin saydamlığını değiştirmeyapabilecekleriniz resim kenarlığı değiştirme veya Biçim sekmesindeki Resim araçları' nın altında seçenekleri kullanarak efektler ekleyin.

Tema Yazı tipi, tema renkleri veya tema efektleri değiştirme

Bir belgeyi tema biçimlendirme seçimleri tema renklerikümesi, bir dizi tema yazı tipleri (başlık ve gövde metni yazı tiplerini dahil) ve (çizgi ve dolgu efektleri dahil) tema efektleri kümesi içerir, kümesidir. PowerPoint kullanarak oluşturduğunuz her sunu içindeki bir temanın vardır — sunuları'da yeni, boş.

Tema Yazı tipini değiştirme

Tema Yazı tipleri, başlık yazı tipi ve gövde metni yazı tipi içeriyor. Tema yazı tipleri düğmesi Düğme görüntüsü tıklattığınızda, başlık yazı tipi ve Tema yazı tipleri adının altındaki her tema yazı tipi için kullanılan gövde metni yazı tipi adını görebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

 2. Asıl Notlar sekmesinde, arka plan grubunda, Yazı Tipleri'nitıklatın ve ardından slaydınızın ya da istediğiniz seçeneği kullanılan Yazı Tipleri'ni tıklatın.

 3. Asıl Notlar sekmesinin Kapat grubunda Ana Görünümü Kapat'ıtıklatın.

Tema renklerini değiştirme

Tema renkleri dört metin ve arka plan renkleri, altı Vurgu renklerini ve iki köprü renklerini içerir. Geçerli metin ve arka plan renkleri renkleri Tema renkleri düğmesi düğme görüntüsü üzerinde temsil eder. Bu temanın vurgu ve köprü renklerini Tema renkleri düğmesini tıklattıktan sonra Tema renkleri adının yanında gördüğünüz renk kümesini temsil eder. Tema renkleri, Tema renkleri düğmesinde gösterilir ve Tema renkleri adının yanında uygun şekilde değiştirir renkleri kendi kümenizi oluşturmak için bu renkleri hiçbirini değiştirdiğinizde.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

 2. Asıl Notlar sekmesinde, arka plan grubunda Renkler'itıklatın ve ardından slaydınızın ya da istediğiniz seçeneği kullanılan renkleri tıklatın.

 3. Asıl Notlar sekmesinin Kapat grubunda Ana Görünümü Kapat'ıtıklatın.

Tema efektleri değiştirme

Tema efektleri çizgi ve dolgu efektleri kümesidir. Tema efektleri düğme düğme görüntüsü tıklattığınızda satırlar ve her Tema efektleri adıyla görüntülenen küçük tema efektleri kümesi için kullanılan dolgu efektleri görebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

  Asıl Notlar görüntüleme

 2. Asıl Notlar sekmesinde, arka plan grubunda, Efektler'itıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz efekti seçin.

 4. Asıl Notlar sekmesinin Kapat grubunda Ana Görünümü Kapat'ıtıklatın.

Tema Yazı tipini değiştirme

Tema Yazı tipleri, başlık yazı tipi ve gövde metni yazı tipi içeriyor. Tema yazı tipleri düğmesi Düğme görüntüsü tıklattığınızda, başlık yazı tipi ve Tema yazı tipleri adının altındaki her tema yazı tipi için kullanılan gövde metni yazı tipi adını görebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Asıl Notlar sekmesinde, Temayı Düzenle grubunda, Yazı Tipleri'nitıklatın ve ardından slaydınızın ya da istediğiniz seçeneği kullanılan Yazı Tipleri'ni tıklatın.

 3. Bitirdiğinizde Asıl Notlar sekmesinde Kapat grubunda Ana Görünümü Kapattıklatın.

  Asıl Notlar sekmesi

Tema renklerini değiştirme

Tema renkleri dört metin ve arka plan renkleri, altı Vurgu renklerini ve iki köprü renklerini içerir. Geçerli metin ve arka plan renkleri renkleri Tema renkleri düğmesi düğme görüntüsü üzerinde temsil eder. Bu temanın vurgu ve köprü renklerini Tema renkleri düğmesini tıklattıktan sonra Tema renkleri adının yanında gördüğünüz renk kümesini temsil eder. Tema renkleri, Tema renkleri düğmesinde gösterilir ve Tema renkleri adının yanında uygun şekilde değiştirir renkleri kendi kümenizi oluşturmak için bu renkleri hiçbirini değiştirdiğinizde.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Asıl Notlar sekmesinde, Temayı Düzenle grubunda Renkler'itıklatın ve ardından slaydınızın ya da istediğiniz seçeneği kullanılan renkleri tıklatın.

 3. Bitirdiğinizde Asıl Notlar sekmesinde Kapat grubunda Ana Görünümü Kapattıklatın.

Tema efektleri değiştirme

Tema efektleri çizgi ve dolgu efektleri kümesidir. Tema efektleri düğme düğme görüntüsü tıklattığınızda satırlar ve her Tema efektleri adıyla görüntülenen küçük tema efektleri kümesi için kullanılan dolgu efektleri görebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Notlar'ıtıklatın.

 2. Asıl Notlar sekmesinde, Temayı Düzenle grubunda Efektler'itıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz efekti seçin.

 4. Bitirdiğinizde Asıl Notlar sekmesinde Kapat grubunda Ana Görünümü Kapattıklatın.

Ayrıca bkz:

Not sayfalarını oluşturma ve yazdırma

Slayda metin ekleme

WordArt ekleme

Şekil ekleme

PowerPoint'te temaları oluşturma veya kullanın

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×