Nesne Biçimlendirme (Dolgu bölmesi)

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Dolgu ile şeklin veya çizginin içi kastedilmektedir.

Arka plan SmartArt grafiğinize eklemek isterseniz, Biçim arka planını SmartArt grafiğinizebakın. Dolgu Efektleri SmartArt grafiğinizde şekilleri ekleme hakkında daha fazla bilgi için Şekil, Şekil kenarlığını veya SmartArt grafiğinin rengini değiştirmekonusuna bakın.

Notlar : 

  • Bu iletişim kutusundaki seçenekler değiştirdiğinizde, değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan SmartArt grafiğine veya şekil değişikliklerin etkisini görmeyi kolaylaştırır Şeklinizin hemen uygulanır. Değişiklikler hemen uygulanır olmadığından, Bununla birlikte, onu bu iletişim kutusunda İptal ' i tıklatın mümkün değildir. Değişiklikleri kaldırmak için Geri Al Düğme görüntüsü kaldırmak için istediğiniz her değişiklik için Hızlı Erişim Araç çubuğu tıklatın gerekir.

  • Arada başka bir iletişim kutusunda değişiklik yapmadıysanız, bir iletişim kutusu seçeneğinde yaptığınız değişikliği anında geri alabilirsiniz.

  • Hem şekli hem de iletişim kutusunu aynı anda görebilmek için iletişim kutusunu taşımak isteyebilirsiniz.

Dolgu yok     Şekli saydam veya renksiz yapmak ya da şekilden dolguyu kaldırmak için bu seçeneği tıklatın.

Düz dolgu     Şekle renk ve saydamlık eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Gradyan dolgu     Şekle gradyandolgu eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Resim veya doku dolgusu     Şekilde resmi dolgu olarak kullanmak veya şekle doku eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Yalnızca Microsoft Office PowerPoint 2007 için geçerlidir

Slayt arka plan dolgusu     Bir şekli, çizgi veya karakter için sunu arka dolgu olarak kullanmak için bu onay kutusunu seçin.

Düz dolgu

Renk     Şekil için bir renk seçmek için renk Düğme resmi tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Daha sonra belge temadeğiştirirseniz tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek, Tüm Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya kendi renk karışımınızı oluşturun Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri güncelleştirilmez.

Saydamlık     Bir şeklin ardını ne kadar görebileceğinizi belirtmek için Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Yüzde değerini 0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) - 100 (tamamen saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

Gradyan dolgu

Belirlenmiş renkler     Yerleşik Gradyan Dolgu seçmek için belirlenmiş renkler düğme resmi tıklatın ve sonra da istediğiniz seçeneği tıklatın.

Tür     Gradyan dolgu çizerken kullanılacak yönü belirtmek için listeden bir seçenek belirleyin. Seçtiğiniz Tür kullanılabilirYön'ü saptar.

Yön     Renk ve gölgelerin farklı bir ilerleyişini seçmek için Yön'ü, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın. Yönler, seçtiğiniz gradyan Türüne göre kullanılabilir.

Açı     Şekilde gradyan dolgunun döneceği açıyı belirtmek için istediğiniz açı değerini girin. Bu seçenek ancak Tür olarak Doğrusal seçtiğinizde kullanılabilir.

Gradyan durakları

Gradyan durakları, konum, renk ve saydamlık değerinden oluşur. Saydamlık değeri, gradyan durağı için geçerlidir, tüm dolguya uygulanmaz. Gradyan durakları, doğrusal olmayan gradyanlar oluşturmak için kullanılır. Örneğin, kırmızıdan yeşile ve maviye doğru giden bir gradyan oluşturmak isterseniz, üç gradyan durağı eklemeniz gerekir (her bir renk için bir tane). Veya yalnızca şeklin köşesinde görünen gradyan oluşturmak isterseniz, gradyanı doğrusal olmayan yapmak için gradyan durakları kullanmanız gerekir.

Durak listesi     Gradyan dolgu birçok gradyan durağından oluşur; her seferinde ancak tek bir gradyan durağı değiştirebilirsiniz. Listeden düzenlemek istediğiniz gradyan düğmesini tıklattığınızda konum, renk ve saydamlık seçenekleri gradyan durağının geçerli ayarlarını yansıtır.

Ekle     Gradyan durağını eklemek için Ekle seçeneğini tıklatıp istediğiniz Durak konumu, Renk ve Saydamlık değerlerini ayarlayın.

Kaldırma     Gradyan durağını silmek için sayı durdurma listesinde, silmek istediğiniz tıklayın ve Kaldır' ı tıklatın.

Durak konumu     Gradyan dolgudaki renk ve saydamlık değişimini ayarlamak için Durak konumu kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin.

Renk     Gradyan durağı için kullanılan renk seçmek için renk Düğme resmi tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Daha sonra belge temadeğiştirirseniz tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek, Tüm Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya kendi renk karışımınızı oluşturun Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri güncelleştirilmez.

Saydamlık      Belirtilen Durak konumu'nda bir şeklin ötesini ne kadar görebileceğinizi belirtmek için Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini 0 (tam opak, varsayılan ayar) ile %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

Şekille döndür     Şeklin dönmesiyle gradyan dolguyu da döndürmek için bu onay kutusunu seçin.

Resim veya doku dolgusu

Doku     Yerleşik bir doku seçmek için bu düğmeyi ve ardından istediğiniz seçeneği tıklatın.

Ekleme

Dosya     Dosyadan resim eklemek için bu düğmeyi tıklatıp eklemek istediğiniz resmi bulun. Eklemek için resmi çift tıklatın.

Pano     Panodan veya başka bir programdan resim yapıştırmak veya kopyalamak için bu düğmeyi tıklatın.

Küçük Resim     Küçük Resim eklemek için bu düğmeyi tıklatın, ardından Aranacak metin kutusuna istediğiniz klip tanımlayacak bir sözcük girin veya resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın. Aramanıza Office Online'daki kullanılabilir küçük resimleri dahil etmek için Office Online içeriğini ekle onay kutusunu seçin, Git'i tıklatın ve eklemek için resmi tıklatın.

Resmi doku olarak döşe     Bir resim dolgusu, ya seçilen şekle (şekillere) sığacak biçimde uzatılır ya da şekli dolduracak biçimde döşenir (yatay ve dikey olarak yinelenir). Aynı resmin birden çok kopyasını şeklin dokusu olarak kullanmak amacıyla bu onay kutusunu seçin.

Uzatma Seçenekleri

Uzaklıklar

Uzaklıklar, resmi şekle sığdırmak için sol, sağ, üst ve alt kenarlara göre resmin ne kadar ölçeklendirilmesi gerektiğini belirler. Pozitif sayılar resmin kenarını şeklin merkezine doğru kaydırır, negatif sayılar ise resmin kenarını şekilden uzağa taşır.

Sol     Şeklin sol kenarlığına göre resim veya doku için yüzdelik oran belirtmek üzere kutuya bir sayı girin.

Sağ     Şeklin sağ kenarlığına göre resim veya doku için yüzdelik oran belirtmek üzere kutuya bir sayı girin.

Üst     Şeklin üst kenarlığına göre resim veya doku için yüzdelik oran belirtmek üzere kutuya bir sayı girin.

Alt     Şeklin alt kenarlığına göre döşeme veya resim için yüzdelik oran belirtmek üzere kutuya bir sayı girin.

Döşeme seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler, doku dolgusu için ölçek faktörünü belirler.

X Konumu     Döşeli resim dolgusunun tamamını sola (negatif sayılar) veya sağa (pozitif sayılar) doğru değiştirmek için kutuya bir sayı girin.

Uzaklık Y     Döşenmiş resim dolgusunun tümünü yukarı (negatif sayı) veya aşağı (pozitif sayı) kaydırmak için kutuya bir sayı girin.

Ölçek X     Özgün görüntünün yatay ölçeklendirilmesinde yüzde belirtmek için kutuya bir sayı girin.

Ölçek Y     Özgün görüntünün dikey ölçeklendirilmesinde yüzde belirtmek için kutuya bir sayı girin.

Hizalama     Hizalama, döşemenin başladığı tutturma konumunu tanımlar. Döşeli resmin veya dokunun konumunu belirlemek için listeden bir seçenek belirleyin.

Ayna türü     İster yatay veya dikey döşemelerin ayna görüntüsü oluşturmasını, ister her döşemenin diğerine göre dönmesini belirtmek için listeden bir seçenek belirleyin.

Saydamlık     Resmin veya dokunun ötesini ne kadar görebileceğinizi belirtmek için Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini 0 (tam opak, varsayılan ayar) ile %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

Şekille döndür     Resim veya doku uygulamasını şekille birlikte döndürmek için bu onay kutusunu seçin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×