Microsoft yazılım lisans koşulları Microsoft OneNote

Microsoft OneNote’u seçtiğiniz için teşekkürler. Bu, sizinle Microsoft ya da (yaşadığınız yere bağlı olarak) bağlı şirketlerden biri arasında yapılan, OneNote yazılımını kullanma haklarınızı tanımlayan bir lisans sözleşmesidir. Rahatınızı düşünerek bu sözleşmeyi iki bölüm halinde düzenledik: İlk iki sayfada giriş niteliğindeki hükümler yer almaktadır. Hükümler soru-cevap şeklinde tanımlanmış olup lisanslarla ilgili sık karşılaşılan soruları ele almaktadır. İlave Hükümler ve Sınırlı Garanti bunların ardından gelmekte olup daha fazla ayrıntı içermektedir. Bu sözleşmede, metin içinde gönderme yapılan bağlantılarda yer alan bazı hükümler de kapsanmaktadır. Tüm sözleşmeyi gözden geçirmelisiniz çünkü her bir hüküm önemlidir ve hep beraber sizi ilgilendiren bu sözleşmeyi oluşturmaktadırlar. Ayrıca, yazılım çalışmaya başladıktan sonra bağlantısı sunulan hükümlere de göz atmanız gerekir. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YAŞIYORSANIZ, İLAVE HÜKÜMLER BİR TAHKİM ŞARTI VE TOPLU DAVA FERAGATİ İÇERMEKTEDİR. BUNLAR, MICROSOFT İLE OLASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ NOKTASINDAKİ HAKLARINIZI ETKİLERLER. LÜTFEN BUNLARI OKUYUN.

YAZILIMI İNDİREREK YA DA KULLANARAK, TÜM BU HÜKÜMLERİ VE İLK KULLANIM, GÜNCELLEMELER VE INTERNET TABANLI ÖZELLİKLERİN KULLANIMI SIRASINDA BELİRLİ BİLGİLERİN İLETİLMESİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDEKİ BAĞLANTILARDA BULUNAN HÜKÜMLERE TABİ ÖZELLİKLERİ KULLANARAK BU HÜKÜMLERİ OKUDUĞUNUZU VE ONAYLADIĞINIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. Bu hükümleri kabul etmemeniz ya da bunlara uymamanız durumunda yazılımı ya da özelliklerini kullanma hakkınız bulunmamaktadır.

Yazılımı nasıl kullanabilirim?    Yazılımımızı veya yazılımın sizdeki kopyasını satmıyoruz; yalnızca lisansını veriyoruz. Lisans kapsamında, uygulamanın bir kopyasını Windows Mağazası hesabınızla ilişkilendirilmiş Microsoft hesabıyla kayıtlı olan en çok on beş (15) Windows 8 cihazına (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/store-terms-of-use adresinde yer alan Windows Mağazası Kullanım Koşulları’nda farklı bir cihaz sayısı belirtilmişse, o sayıdaki cihaza) (lisanslı cihazlar) yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Bu haklar, uygulamayı söz konusu lisanslı cihazlardan kaldırdığınızda sonlandırılır. Aşağıdaki “Uzaktan Erişim” altında açıklanan izinli kullanım haricinde, bu lisans yalnızca yazılımın lisanslı cihazların giriş mekanizmaları (örneğin, dokunmatik ekran) aracılığıyla doğrudan kullanımına yöneliktir. Yazılımın bir sunucuya yüklenmesine ya da bir iç veya dış ağ üzerinden sunucuya bağlanan bilgisayarlar veya cihazlar tarafından ya da bunlar aracılığıyla kullanılmasına izin vermez. Yazılım ticari barındırma için de lisanslanmamıştır; dolayısıyla, yazılımı bir ağ üzerinden birden çok kullanıcının eş zamanlı kullanımına sunamazsınız. Birden çok kullanıcı senaryoları ve sanallaştırma hakkında daha fazla bilgi için, İlave Hükümler’e bakın.

Peki ya Yazılımın güncellenmesi?    Bu sözleşmede ele alınan yazılımı mevcut yazılımınız üzerine güncelleme olarak yüklerseniz güncelleme, güncellenen yazılımın yerini alır. Güncellemenin ardından orijinal yazılım üzerindeki haklarınız korunmamaktadır: Yazılımı kullanmaya devam edemez, herhangi bir şekilde başkasına aktaramazsınız. Bu sözleşme, güncelleme yazılımını kullanım haklarınızı belirlemekte olup güncellenen yazılımla ilişkili sözleşmenin yerini almaktadır.

Yazılımı başka bir aygıt ya da kullanıcıya aktarabilir miyim?    Bu lisans yazılımın aynı anda en fazla onbeş (15) lisanslı aygıta (ya da Windows Mağazası Kullanım Şartları’nda belirtilen sayıda) yüklenmesine izin vermektedir. Yazılımı daha fazla aygıta yüklemeye çalışırsanız ( izin verilenden fazla aygıt üzerinde aynı anda çalıştırılamaması için) bu aygıtların birinde otomatik olarak devre dışı kalabilir.

OneNote ile oluşturabileceğim, erişebileceğim ve düzenleyebileceğim not sayısında bir sınırlama var mıdır?    Oluşturabileceğiniz, erişebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz not sayısı üzerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Sadece aygıtınızın donanım kısıtlamaları ve notlarınızın saklandığı sunucunun depolama kısıtlamaları tarafından sınırlandırılabilirsiniz.

Yazılım kişisel bilgilerimi toplamakta mıdır?    Aygıtınızı Internet’e bağladığınızda, yazılımın bazı özellikleri bilgi almak ya da göndermek için Microsoft’a ya da hizmet sağlayıcının bilgisayar sistemlerine bağlanabilir. Bunlar her bağlantı kurduğunda size ayrı bir bildirim gönderilmeyebilir. Bu özelliklerden herhangi birini kullanmaya karar verdiğinizde, bu özelliği kullandığınızda bilgi alıp göndermeyi de kabul etmiş olursunuz. Bu özelliklerin pek çoğu istendiğinde kapatılabilir. İsterseniz bunları kullanmayabilirsiniz.

Bilgilerinizi nasıl değerlendiriyoruz?    Microsoft, yazılım özellikleri aracılığıyla topladığı bilgileri, yazılımı güncellemek ve onarmak, ürün ve hizmetlerini daha iyi hale getirmek için kullanır. Belirli durumlarda bilgiler başkalarıyla da paylaşılmaktadır. Örneğin, hata mesajı bilgilerini, ürünlerinin Microsoft ürünleriyle çalışma şeklini geliştirebilmeleri amacıyla ilgili donanım ve yazılım sağlayıcılarla paylaşırız. Bu bilgileri, OneNote Gizlilik Bildirimi bağlantısında bulabileceğiniz Gizlilik Bildirimi’nde tanımlandığı şekilde kullanmamıza ve paylaşmamıza izin veriyorsunuz.

Bu sözleşme neleri kapsamaktadır?    Bu sözleşme yazılımı ve başka hükümler getirmemeleri durumunda yazılım için geliştirilen Microsoft güncellemeleri, ekler ve hizmetleri kapsamaktadır. Diğer hüküm ve koşullar, Windows Store Kullanım Şartları da dahil olmak üzere diğer hizmetlerin kullanımına uygulanabilir.

Yazılımı kullanarak yapmama izin verilmeyen şeyler var mı?    Evet Yazılım satılmayıp lisans verildiği için Microsoft, bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışındaki tüm haklarını (fikri mülkiyet haklarından doğanlar gibi) saklı tutar. Bu lisans size şu eylemleri gerçekleştirme hakkı vermemektedir: Bu yazılımın özelliklerini yazılımdan ayrı bir şekilde kullanmak, sanallaştırmak; İzin verilen yedekleme kopyası dışında kopya almak, yayınlamak, kiralamak, ödünç vermek; Yazılımı bu sözleşmede izin verilen durumlar dışında devretmek; Yazılımın teknik koruma önlemlerini devredışı bırakmaya çalışmak; Bu sözleşmede izin verilmediği halde (yaşadığınız yerin kanunları izin verse dahi) yazılıma tersine mühendislik yapmak, parçalara ayırmak ve kaynak kodunu oluşturmak. Bu gibi durumlarda, yalnızca kanunuzun izin verdiği şekilde davranabilirsiniz. Internet tabanlı özellikleri, başkalarının bu özellikleri kullanma hakkını engelleyecek şekilde kullanamaz, hiçbir hizmet, veri, hesap ve ağa, yetkilendirilmediğiniz bir şekilde erişmeye çalışamazsınız.

İLAVE HÜKÜMLER

 1. LİSANS HAKLARI VE ÇOKLU KULLANICI SENARYOLARI

 2. Bilgisayar.    Bu sözleşmede “bilgisayar”, yazılımı çalıştırabilen bir depolama aygıtına sahip (fiziksel ya da sanal) bir donanım sistemi anlamına gelir. Bir donanım bölümü ya da blade bilgisayar kabul edilir.

 3. Birden çok ya da havuza alınan bağlantılar.    Donanım ve yazılımı çoğullama ya da havuza alınan bağlantılar için kullanamaz, birden çok bilgisayar ve aygıt ya da kullanıcının lisanslı aygıtlar aracılığıyla yazılıma dolaylı olarak erişmesine ve kullanmasına izin veremezsiniz.

 4. Sanallaştırılan ortamlarda kullanma.    Tek bir bilgisayar donanım sisteminde (sanal Hyper-V istemcisi de dahil olmak üzere) bir ya da daha fazla sanal bilgisayar oluşturmak için sanallaştırma yazılımı kullanırsanız, bu sözleşme gereğince her bir sanal bilgisayar ve fiziksel bilgisayar, ayrı birer bilgisayar gibi değerlendirilir. Yazılımı birden fazla sanal bilgisayarda kullanmak istiyorsanız, yazılımın farklı kopyalarını ve her bir kopya için de ayrı birer lisans edinmelisiniz. Dijital hak yönetimi teknolojileri ya da diğer tam birim disk sürücüsü şifreleme teknolojileri tarafından korunan içerikler, sanallaştırılmış bir ortamda daha az korunacaktır.

 5. Uzaktan erişim.    Windows 8’li aygıtlar, lisanslı aygıtlarda yüklü yazılımlara uzaktan erişimi mümkün kılan Uzaktan Masaüstü ve Uzaktan Erişim teknolojileri yüklü olarak gelebilir.

  • Uzaktan Masaüstü.    Uzaktan Masaüstü ve benzeri teknolojiler, lisanslı aygıt üzerinden dışarı giden kullanım lisansına sahiptirler. Uzaktan Masaüstü’nü kullanarak, bu lisanslı aygıtı kullanarak, ayrıca lisans alınmış başka bir ana bilgisayarda çalışan yazılıma erişebilirsiniz.

  • Uzaktan Yardım.    Uzaktan Yardım ve benzeri teknolojileri kullanarak etkin bir oturumu, ilave yazılım lisansları almak zorunda kalmadan paylaşabilirsiniz. Uzaktan Yardım sayesinde kullanıcılar, doğrudan başka bir kullanıcının bilgisayarına (çoğunlukla sorun çözmek amacıyla) erişebilirler.

 6. TAHKİM ŞARTI VE TOPLU DAVA FERAGATİ

 7. Uygulama.    B Bölümü, SİZİN, MICROSOFT’UN YA DA LİSANS VERME HAKKI BULUNAN TARAFLARIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINININ UYGULANMASINI YA DA GEÇERLİLİĞİNİ İLGİLENDİREN İHTİLAFLAR DIŞINDAKİ ihtilaflara uygulanabilir. İhtilaf, siz ve Microsoft arasında gelişen, sözleşme, garanti, haksızlık, yönetmelik, düzenleme, tüzük ve diğer yasa ya da hakkaniyet temelli ihtilaflar ile yazılımla (yazılımın fiyatı da dahil olmak üzere) ilgili her tür ihtilaf, işlem ve uyuşmazlık anlamında gelir. “İhtilaf” ifadesi, kanunların izin verdiği en geniş anlamda kullanılacaktır.

 8. İhtilaf Bildirimi.    Bir ihtilafla karşılaşılması halinde, sizin ya da Microsoft’un karşı tarafa bir İhtilaf Bildirimi sunması gerekir. Bildirim, bildirimi yapan tarafın adı, adresi ve iletişim bilgileriyle birlikte ihtilafa yol açan olguları ve talep edilen çözümü içeren yazılı bir beyandır. İhtilaf Bildirimleri, U.S. Mail aracılığıyla şu adrese gönderilmelidir: Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Kullanıma hazır bir form için İhtilaf Bildirimi—Tahkim Sözleşmesi bulunan Microsoft Yazılım, Ürün ve Hizmetleri bağlantısına bakın. Microsoft İhtilaf Bildirimlerini U.S. Mail aracılığıyla adresinize ya da adresinizi bilmiyorsa e-posta adresinize gönderecektir. İhtilaf Bildirimi’nin gönderilmesinden sonraki 60 gün içinde Microsoft’la resmi olmayan görüşmeler yoluyla ihtilafı çözmeye çalışacaksınız. Bu 60 günün sonunda siz ya da Microsoft tahkime başvurabilir.

 9. Asliye Mahkemesi.    İhtilafın asliye mahkemelerine gitmek için gerekli şartlara uyması durumunda çözüm için yaşadığınız ilçede ya da King County, Washington’da asliye mahkemelerine başvurabilirsiniz. İlk önce resmi olmayan görüşmeler yapmış olsanız da olmasanız da asliye mahkemelerine başvurabilirsiniz.

 10. TAHKİM ŞARTI.   SİZİN YA DA MICROSOFT’UN, İHTİLAFI RESMİ OLMAYAN GÖRÜŞMELER YA DA ASLİ MAHKEMELER ARACILIĞIYLA ÇÖZEMEMESİ DURUMUNDA İHTİLAFI ÇÖZMEK İÇİN GİRİŞİLEN TÜM DİĞER ÇABALAR SADECE TAHKİM ŞARTINCA BELİRLENECEKTİR. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HAKİM YA DA JÜRİ KARŞISINA ÇIKMA (YA DA BİR GRUBUN AÇTIĞI BİR TOPLU DAVADA TARAF OLMA) HAKKINIZDAN FERAGAT EDİYORSUNUZ. Tüm ihtilaflar, Federal Tahkim Kanunu uyarınca verilen sınırlı bir temyize başvurma hakkı dışında alacağı kararlar kesin olan tarafsız bir arabulucu huzurunda çözümlenecektir. Arabulucunun kararını, taraflar hakkında yargı yetkisine sahip olan herhangi bir mahkeme uygulayabilir.

 11. TOPLU DAVA FERAGATİ.   İHTİLAFLARI ÇÖZMEK YA DA MAHKEMEYE TAŞIMAK AMAÇLI MÜZAKERELER, HANGİ OTURUMDA OLURSA OLSUN MÜNFERİT OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR. NE SİZ NE DE MICROSOFT, HERHANGİ BİR İHTİLAFIN, TARAFLARDAN BİRİNİN TEMSİLİYET YETKİSİYLE HAREKET ETTİĞİ YA DA TEMSİLİYET YETKİSİ TAŞIDIĞINI İDDİA ETTİĞİ BİR TOPLU DAVA, ÖZEL BAŞSAVCILIK DAVASI YA DA HERHANGİ BİR MÜZAKEREDE ÇÖZÜMLENMESİNE ÇALIŞMAYACAKTIR. HİÇBİR TAHKİM YA DA MÜZAKERE, İLGİLİ TAHKİM VE MÜZAKERELERE TARAF OLAN TARAFLARIN YAZILI İZNİ OLMADIKÇA BİR DİĞERİYLE BİRLEŞTİRİLMEYECEKTİR.

 12. Tahkim Yöntemi, Masraflar, Ücretler ve Teşvikler.    Tahkim işlemleri, Amerikan Tahkim Birliği (AAA) tarafından, kendisine ait Ticari Tahkim Kuralları ve Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes çerçevesinde yürütülecektir. Daha fazla bilgi için, Amerikan Tahkim Birliği web sitesine bakınız ya da 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayınız. 75.000 ABD dolar ve daha az bir miktara karşılık gelen ihtilaflarda Microsoft dosyalama masraflarınızı geri ödeyecek, AAA ile arabulucunun ücretlerini karşılayacaktır. Hem siz hem Microsoft, Microsoft Legal and Corporate Affairs web sitesinde bulunan usul, ücret ve teşviklerle ilgili hükümleri kabul eder. Tahkim sürecini başlatmak için, Tahkim Sözleşmesi olan Microsoft Yazılım, Ürün ve Hizmetleriyle ilgili Amerikan Tahkim Birliği huzurunda Tahkim Talebi bağlantısında bulabileceğiniz formu AAA’e gönderiniz. Tahkim sürecini sadece yaşadığınız ilçede ya da King County, Washington’da başlatabileceğinizi kabul ediyorsunuz. Microsoft, tahkim sürecini sadece yaşadığınız ilçede başlatmayı kabul eder.

 13. Talep ve İhtilafların Bir Yıl İçinde Dosyalanması Gerekir.    Kanunların izin verdiği çerçevede, bu sözleşme uyarınca B Bölümü’nün uygulanması gereken talep ya da ihtilafların bir yıl içinde asliye mahkemelerine (Bölüm B.3) ya da tahkime (Bölüm B.4) gönderilmesi gerekir. Bu bir yıllık süre, İhtilaf Bildirimi’nin dosyalanabileceği andan itibaren başlar. Bir talep ya da ihtilaf, bu bir yıllık süre içinde dosyalanmazsa, hukuken kalıcı olarak engellenmiş sayılır.

 14. Bölünebilirlik.    Bölüm B.5’de yer alan bir toplu bir davanın ihtilafın bir kısmına ya da tamamına uygulanamayacağına ya da uygulanmasının kanunlara uygun olmadığına hükmedilirse, Bölüm B (tahkim) söz konusu bu kısımlara uygulanmaz. Bunun yerine bu kısımlar ayrılacak, geri kalan kısımlar tahkimde ilerlerken bunlar adliye mahkemesine sevk edilecektir. Bölüm B hükümlerinden kanunlara uygun olmadığına ya da uygulanamaz olduğuna hükmedilenler olursa bunlar (Bölüm B’nin geri kalanı tamamıyla gerçerli kalırken) ayrılacaktır.

 15. YASA SEÇİMİ

Bu sözleşme uyarınca tüm talep ve ihtilaflarda, sözleşme ihlali iddaları ile eyalet tüketici koruma kanunları, haksız rekabet kanunları ve ilgili garanti kanunları kapsamına giren durumlarda ve haksız zenginleşme ile haksız müdahale iddialarında, yaşamakta olduğunuz eyalet ve ülkenin kanunları geçerlidir. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız eyalet ya da ülkenin yasalarına bağlı olarak, tüketici hakları da dahil başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bulunduğunuz eyalet ve ülkenin yasalarının izin vermediği durumlarda bu sözleşme söz konusu haklarda değişiklik yapmaz.

 1. İLK KULLANIM VE GÜNCELLEMELER

 2. İlk Kullanım.    Yazılımı sadece Windows Mağazası’ndan edinebilirsiniz. Bir kez yazılımı yükleyince lisans ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için yazılım içindeki “Ayarlar” altındaki “Lisans Seçenekleri’ni” ziyaret edebilirsiniz.

 3. Güncelleştirmeler.    Yazılım için yalnızca Microsoft Windows Mağazası’ndan güncelleştirmeler veya yükseltmeler alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Windows Mağazası kullanım koşulları.

 4. İNTERNET TABANLI ÖZELLİKLER; GİZLİLİK

Aşağıda sıralanan yazılım özellikleri, Microsoft (ya da tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarına), Internet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı ve kullanmakta olduğunuz yazılımın adı ve sürümü, yazılımı yüklediğiniz aygıtın dil kodu gibi bilgisayar bilgileri gönderen Internet protokolleri kullanır. Microsoft bu bilgiyi, OneNote için Gizlilik Bildirimi bağlantısında yer alan Gizlilik Bildirimi’ne uygun şekilde Internet tabanlı özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanır. Internet tabanlı özelliklerden bazıları ileri bir tarihte, Microsoft Windows Güncelleme hizmeti aracılığıyla sunulabilir.

 1. Internet Tabanlı Hizmetler için İzin.    Aşağıda ve Gizlilik Bildirimi’nde tanımlanan yazılım özellikleri, Internet üzerinden Microsoft’a ya da hizmet sağlayıcı bilgisayar sistemlerine bağlanır. Bazı durumlarda, bağlandıklarında ayrı bir bildirim almazsınız. Bazı durumlarda bu özellikleri kapatabilir ya da kullanmayabilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için, OneNote için Gizlilik Bildirimi bağlantısında yer alan Gizlilik Bildirimi’ne bakınız. BU ÖZELLİKLERİ SATIN ALARAK, BU BİLGİNİN İLETİLMESİNİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. Microsoft bu bilgileri, kimliğinizi belirlemek ya da sizinle iletişim kurmak için kullanmaz.

 2. Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP)   . Bu yazılım CEIP kullanır. CEIP, donanımınız ve bu yazılımı kullanma biçiminiz hakkında Microsoft'a otomatik olarak bilgi gönderir. Bu bilgiyi kimliğinizi belirlemek veya sizinle iletişim kurmak için kullanmayız. CEIP aynı zamanda bilgisayarınıza düzenli olarak küçük bir dosya indirir. Bu dosya, yazılımı kullanırken yaşadığınız sorunlarla ilgili bilgi toplamamızı sağlar. Varsa, hatalarla ilgili yeni yardım bilgileri de otomatik olarak indirilebilir. CEIP hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

 3. Çevrimiçi Özellikler ve İçerik.    Yazılımdaki özellikler Microsoft'tan ilgili içeriği alıp size ulaştırabilir. Küçük resimler, şablonlar, çevrimiçi eğitim ve çevrimiçi yardım bu özelliklere birkaç örnektir. Bu bilgiler, talep ettiğiniz içeriği size ulaştırmak ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılır. Bu çevrimiçi özellik ve içeriği kullanmamayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu sözleşmenin sonunda verdiğimiz Gizlilik Bildirimi’ne bakınız.

 4. Tanımlama Bilgileri.    Yazılımda çevrimiçi yardım ve şablonlar gibi çevrimiçi özelliklerden faydalanmayı seçerseniz tanımlama bilgileri gönderilebilir. Tanımlama bilgilerini engelleme, kontrol etme ve silme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu sözleşmenin sonunda verilen OneNote Gizlilik Bildirimi’ndeki tanımlama bilgileri bölümüne bakınız.

 5. Windows 8’de OneNote.    Yazılımı Windows 8 yüklü bir aygıtta çalıştırıyor ve yazılımın çevrimiçi özelliklerini ve içeriği etkinleştirdiyseniz, bir Microsoft hesabı kullanarak Windows 8’de oturum açarsanız, otomatik olarak aynı hesabı kullanıp yazılımda da hesap açmış olursunuz. Bu şekilde, Microsoft hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı tekrar girmek zorunda kalmadan OneDrive’a çevrimiçi dosya ekleyip bu dosyalara erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, bu sözleşmenin sonunda verilen Gizlilik Bildirimi’ne bakınız.

 6. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanılması.    Bu hizmetleri, kendilerine zarar verecek ya da başkaları tarafından kullanılmalarını engelleyecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir hizmet, veri, hesap veya ağa herhangi bir yöntemle yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak amacıyla kullanamazsınız.

 • İLAVE LİSANS GEREKLİLİKLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI

  1. Üçüncü Taraf Programları.    Yazılım, üçüncü bir tarafın sağladığı ancak üçüncü tarafın değil de, bu sözleşme altında Microsoft’un lisans verdiği programlar içerebilir. Üçüncü taraf programa ilişkin bildirimler, sadece bilgilendirilmeniz amacıyla verilmiştir.

  2. Yazı tipi bileşenleri.    Yazılım çalışırken içeriği görüntülemek için ona ait yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Yazı tiplerini içeriğe ancak yazı tiplerine ait ekleme sınırlandırmalarına uygun bir şekilde ekleyebilirsiniz.

  3. Medya Öğeleri.    Microsoft size proje ve belgelerde yazılım içine dahil olan ortam öğelerini (ortam görüntüleri, küçük resimler, animasyonlar, sesler, müzikler, video klipler, şablonlar ve diğer içerik formları) kopyalama, dağıtma, uygulama ve gösterme izni verir, ancak aşağıdakileri yapamazsınız: (i) Ortam öğelerinin kopyalarını kendi başına ya da ürünün birincil değeri ortam öğeleri ise bir ürün olarak satamaz, lisansını veremez ya da dağıtamazsınız; (ii) müşterilerinize ortam öğelerinin lisansını verme ya da bunları dağıtma hakları veremezsiniz; (iii) teşhis edilebilir kişiler, hükümetler, logolar, ticari markalar veya amblemlerin sunumunu içeren ya da ürününüz, kuruluşunuz veya faaliyetiniz tarafından bir onay veya bunlarla ilgili bir bağlantı anlamına gelebilecek şekillere bu tür görüntüleri kullanan ortam öğelerini ticari amaçlarla dağıtamaz ya da bunların lisansını veremezsiniz ya da (iv) ortam öğelerini kullanarak müstehcen ve iftira atıcı eserler oluşturamazsınız. Office.com veya web sitelerinden yazılımın özellikleri yoluyla erişilebilen diğer ortam öğeleri, o web sitelerindeki koşullar tarafından yönetilir.

 • COĞRAFİ VE İHRACAT KISITLAMALARI

Yazılım paketinizde bir coğrafi bölge belirtilmişse, yazılımı sadece bu bölgede etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca konum, son kullanıcı ve son kullanım kısıtlamaları da içeren yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Coğrafi ve ihracat kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi için Microsoft How to tell ve Microsoft Exporting web sitelerini ziyaret ediniz.

 1. DESTEK VE ÜCRET İADESİ PROSEDÜRLERİ

Microsoft, Microsoft Destek adresinde belirtildiği şekilde lisans verilen yazılımlar için sınırlı destek hizmeti sunmaktadır.

 1. SÖZLEŞMENİN TÜMÜ

Bu sözleşme (birlikte gelen yazılım destekleri, güncellemeleri ve Microsoft tarafından sağlanan ve sizin de kullandığınız hizmetler ile birlikte) ve bu sözleşmede listelenen web bağlantılarındaki koşullar, yazılım ve bu çeşit destekler, güncellemeler ve hizmetler için sözleşmenin tümünü oluşturur (Microsoft tarafından başka koşullar taşıyan bu tip destekler, güncellemeler veya hizmetler sunulmadığı takdirde). Yazılımınız çalıştıktan sonra yazılım içindeki “Ayarlar” altındaki “Lisans Seçenekleri’ni” ziyaret ederek bu sözleşmeyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca yazılımınız çalıştıktan sonra bu sözleşmede yer alan hükümleri de gözden geçirebilirsiniz ve bunu yapmayı kabul etmektesiniz. Uygulamaya dahil edilen her bir hizmet ve ayrıca bu sözleşmeye bağlı özel koşullar için, hizmeti kullanmadan önce o hizmete ait hükümleri okuyacağınızı kabul edersiniz. Hizmeti kullanarak, bu sözleşmeyi ve bağlantıları verilen hükümleri kabul ettiğinizi anlamalısınız. Bu bağlantılar şunlardır:

GARANTİ YOKTUR

Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmekte olup kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir. Microsoft hiçbir açık garanti veya teminat vermemekte, koşul beyan etmemektedir. Yazılımın kalite ve performansına yönelik risklerden tamamen kullanıcı sorumludur. Yazılımın kusurlu çıkması durumunda gerekli tüm bakım ve tamirat masrafını üzerinize alıyorsunuz. Yerel yasalar çerçevesinde, bu sözleşmenin değiştiremeyeceği başka tüketici haklarınız olabilir. Microsoft, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, ticari olarak satılabilirlik, belli bir amaca uygunluk, ihlal bulunmaması garantilerini kapsam dışı tutmaktadır.

TELAFİ VE ZARARLARIN KAPSAM DIŞI TUTULMASI VE SINIRLARI. Microsoft ya da sağlayıcılarının zararınızı telafi etmesini gerektiren bir durum söz konusuysa ancak 5 ABD dolara kadar doğrudan zararlar telafi edilebilir. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararlar karşılanmaz.

Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

 • Üçüncü şahısların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü şahısların programları ile ilgili konular ve

 • sözleşme ihlali iddiaları; teminat, garanti veya koşul ihlali; kesin sorumluluk, ihmal, yalan beyan, izinsiz giriş veya diğer haksız fiiller; yönetmelik ve düzenlemelerin ihlali ya da haksız zenginleşme için uygun yasalarca izin verilen sınırlar içindeki hak talepleri.

Bu, Microsoft'un zararın oluşma olasılığı olduğunu bilmesi veya bilmesinin gerekmesi durumunda da geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×